Novéna k svätej Margite Márii Alacoque

Nasledovné modlitby novény sa modlite každý deň 9 po sebe idúcich dní najmä ako prípravu na 16. október, deň sviatku svätice.

Ó, svätá Margita Mária, skrze teba vylieva Ježiš všetky svoje milosti na celé ľudstvo. Pomôž nám nehľadieť na osobné záujmy, ale úplne a láskyplne sa vzdať Jeho milujúcemu Srdcu. Nech si naše skutky, tak ako aj tie tvoje, zaslúžia osobitnú starostlivosť a láskavosť skrze Ježišovo sväté meno. Svätá Margita Mária, prosíme teba, ktorej Ježišovo Sväté srdce zjavilo svoje Božské poklady, vypros nám milosti, o ktoré prosíme u Jeho milujúceho Srdca.
S neochvejnou dôverou prosíme o … (tu vyslov svoju prosbu).

Ó, slávna svätá Margita Mária, nech je skrze tvoj príhovor Božie srdce Ježišovo aj naďalej oslavované a milované.

Otče náš; Zdravas‘ Mária; Sláva Otcu

Svätá Margita Mária, oroduj za nás.

Požehnaná apoštolka, vrúcna ctiteľka a horlivá učeníčka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho! Vypočuj moju modlitbu. Ty naisto neodmietneš naliehavú žiadosť k milosrdnému Srdcu, ktoré si tak milovala. Prednes za mňa prosbu, aby som sa mohol spájať s Ježišovým milujúcim Srdcom vo všetkom, čo kedy urobilo alebo urobí pre Božiu slávu a spásu človeka. Vypros mi tiež, ó, horlivá milovníčka Ježiša, vyplnenie mojej pokornej a úprimnej prosby, ktorú teraz pozdvihnem skrze tvoje ruky do neba.

(tu opäť vyslov svoju prosbu)

Oroduj za nás, ó požehnaná Margita Mária, aby sme mohli horlivo milovať Ježišovo Najsvätejšie Srdce, a venčiť naše duše trpezlivosťou.

Modlime sa:

Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za to, že si ustanovil túto najvzácnejšiu a najnežnejšiu oddanosť svojmu milujúcemu Srdcu skrze svoju pokornú služobníčku svätú Margitu Máriu, a môžeme tak pociťovať výhody jej priazne v Tvojich očiach, ako skrze jej príhovor a modlitby aj prijímať čokoľvek, o čo prosíme alebo teraz najviac potrebujeme, na tvoju česť a slávu, ktorý s Otcom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ navždy a naveky. Amen.

Najsvätejšie Srdcie Ježiša, Márie a Jozefa, žehnajte a ochraňujte Cirkev. Amen.

Zdroj: Catholicdoors.com, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *