Prosba svätého Tomáša Akvinského ku Panne Márii pre členov jeho rádu

Panna Mária, najšťastnejšia, najsladšia a zbožňovania najhodnejšia Matka Božia, dcéra najvyššieho Kráľa, Pani Anjelov a Matka Stvoriteľa, všetko odporúčam do náruče Tvojej lásky dnes a po všetky dni svojho života telo i dušu, všetky svoje myšlienky a skutky, svojej túžby a priania, svoje slová i jednanie a celý svoj život i s jeho koncom.
Kiež by som to všetko zameriaval na Tvoj príhovor k dobru a podľa vôle Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista!
Moja presvätá Pani, buď mojou pomocnicou a útechou v boji proti úkladom a nástrahám nášho odvekého nepriateľa diabla a všetkých mojich osobných nepriateľov. Vypros mi milosť u svojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby som vytrvalo odolával všetkým pokušeniam sveta, tela i diabla, a aby som bol rozhodnutý nedopustiť sa hriechu, ale naopak aby som slúžil Tebe a Tvojmu milovanému Synovi.
Vrúcne Ťa prosím, moja presvätá Pani, aby si mi vyprosila pravú poslušnosť a pokoru srdca, aby som poznal svoju skutočnú biedu a náchylnosť k hriechu a svoju neschopnosť vykonať akékoľvek dobré dielo, lebo bez milosti a bez pomoci svojho Stvoriteľa a Tvojich láskavých príhovorov za mňa nie som schopný sa vyhnúť žiadnym nástrahám.
Moja presladká Panna, vypros mi tiež stálu čistotu duše i tela, aby som s čistým srdcom i telom mohol slúžiť Tvojmu Synovi a Tebe ako člen Tvojho rádu. Vypros mi dobrovoľnú chudobu, pokojnú a vyrovnanú myseľ, aby som bol schopný plniť všetky úlohy Tvojho rádu a pracovať pre vlastnú spásu i pre spásu svojich bratov a sestier.
Vypros mi tiež, moja najsladšia Pani, pravú lásku, aby som celým srdcom miloval Tvojho presvätého Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potom Teba nadovšetko a v Bohu a pre Boha svojich bratov a sestry, a tak aby som sa radoval zo šťastia svojich blížnych a mal bolesť z ich nešťastia. Kiež by som nikým neopovrhoval, nikoho nerozvážne neodsudzoval a nad nikým sa ani v myšlienkach nevypínal!
Učiň tiež, Kráľovná nebies, aby som sa bál Tvojho presladkého Syna, ale zároveň aby som ho celým srdcom miloval a aby som mu ďakoval za nesmierne dobrodenia, ktoré mi preukazoval, a to nie pre moje zásluhy, ale pre svoju lásku.
Kiež by som sa nepokrytecky a úprimne vyznával vždy zo svojich hriechov a činil ozajstné pokánie, aby som si zaslúžil jeho zľutovanie a milosť!
Prosím Ťa tiež, moja jediná Matka, Ty brána do neba a útočisko hriešnikov, aby si ma až do konca môjho života neopustila, žeby som sa ja, Tvoj nehodný sluha, odchýlil od svätej katolíckej viery, ale práve naopak mi pomáhaj svojou veľkou láskou a milosťou a bráň ma proti zlu, aby so mohol dúfať v požehnané dôsledky utrpenia Tvojho Syna a v Tvoj príhovor, že dosiahnem odpustenie hriechov a že ma umierajúceho v náručí Tvojej i jeho lásky dovedieš na cestu spásy a večnej blaženosti.

Nech sa tak stane!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *