Fakty o stigmách

Stigmy sú v posledných storočiach jedným z najpodivuhodnejších fenoménov v katolíckej cirkvi. Stigmy sú nadprirodzený jav, v ktorom sa Kristove rany z jeho utrpenia zázračne objavujú na tele človeka. Niektorí svätí tiež trpia tým, čo nazývame neviditeľné stigmy, v ktorých cítia Kristovo utrpenie, ale bez viditeľných telesných znakov.

Ponúkame 6 faktov o tomto neuveriteľnom jave:

1) Prvé stigmy sa datujú do 13. storočia

Nie sú známe žiadne informácie o stigmatikoch predtým, ako ich sv. František z Assisi dostal v 13. storočí.

Dlhšie obdobie cirkevných dejín nikto nepočul o stigmách, no teraz je to niečo, o čom mnohí ľudia tvrdia, že zažili, čo nás privádza k nášmu ďalšiemu bodu.

2) Od čias sv. Františka stúpol počet stigmatikov na stovky ľudí 

Aj keď pred 13. storočím neexistujú známe prípady stigmatikov pred sv. Františkom z Assisi, odvtedy stovky ľudí tvrdili, že zázračne prijali stigmy. Je ťažké pochopiť, prečo Boh môže začať konať novým spôsobom a niektorí ľudia berú túto skutočnosť ako argument proti nadprirodzenému charakteru stigiem, aspoň u tých stigmatikov, ktorých vidia skôr ako napodobňovateľov než ako zázračne obdarených.

3) Aspoň jeden stigmatik  pripustil, že to predstiera

Áno, bola to „stigmatička,“ ktorá verejne pripustila, že to predstierala. Magdalena de la Cruz bola františkánska rehoľná sestra v Španielsku v 16. storočí, ktorá dlhé roky tvrdila, že zázračne prijala stigmy. Bola známa a široko ďaleko považovaná za živú sväticu, no svätý Ignác z Loyoly (zakladateľ jezuitov) vyjadril o nej svoje podozrenie. Na konci svojho života však potom, čo ťažko ochorela, priznala, že jej stigmy boli falošné. Bola vyšetrovaná a uznaná vinnou inkvizíciou, ktorá ju odsúdila na pokánie po zvyšok jej života v kláštore.

4) Okolo 85% stigmatikov boli ženy

Toto číslo môže byť trošku skreslené (je ťažké nájsť aktuálne štatistiky o takýchto veciach), ale podľa štúdie na začiatku 20. storočia, z 321 známych stigmatikov od 13. storočia až do dnešnej doby len 41 z nich boli muži. Napriek tomu niektorí z najznámejších prípadov boli práve muži, napríklad sv. František z Assisi a sv. Páter Pio. Zo žien si najčastejšie pripomíname tento jav u sv. Gemmy Galgani, sv. Veroniky Giuliani či sv. Rity z Cascie.

5) Svätý Páter Pio mal stigmy 50 rokov 

Pravdepodobne najznámejším moderným prípadom stigmatika, ktorého prípad bol skúmaný vo svetle modernej vedy, bol sv. Páter Pio. Dostal stigmy ako mladý muž v roku 1911 keď mal 24 rokov, ktoré však neskôr zmizli. Definitívne sa mu stigmy objavili na tele v septembri 1918. Informácie sa začali šíriť po celom svete o jeho stave až neskôr, od roku 1919. Od dvadsiatych rokov 20 storočia až do polovice 50. rokov skúmali a vyšetrili jeho rany viaceré skupiny lekárov a vedcov s rôznymi závermi. Všetci súhlasili s tým, že rany boli skutočné.

Cirkev bola dostatočne spokojná s dôkazmi a uznala, že Páter Pio je nadprirodzene obdarovaný stigmami a pápež sv. Ján Pavol II. ho kanonizoval v roku 2002.

6) Svätá Katarína zo Siena mala neviditeľné stigmy

Slávna svätica zo 14. storočia prvýkrát dostala viditeľné stigmy, keď mala 28 rokov. No pre svoju pokoru nechcela upriamiť pozornosť na seba, a preto prosila, aby jej Boh odňal fyzické rany, ale zároveň zachoval rovnaké fyzické utrpenie. Aj iní svätí so stigmami prosili o túto milosť.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *