3. nedeľa cez rok A

Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
[…]
Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.
Viď Mt 4,12-23

 

„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Táto veta nie je pre nás nová. Presne tie isté slová sme už počuli na druhú adventnú nedeľu z úst Jána Krstiteľa (viď Mt 3,2). Tým, ktorí od Jána žiadali vysvetlenie, ako má toto pokánie vyzerať a čo majú robiť, Ján povedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Mýtnikom povedal: Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ A vojaci dostali odpoveď: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ (viď Lk 3,7-14). Ježiš začína svoje pôsobenie presne tou istou výzvou, ako Ján Krstiteľ: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ V jeho podaní majú však tie isté slová úplne nový obsah. Jeho „návod“ k pokániu totiž znie: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Čo sa teda stalo? Znamená to snáď, že Ježiš „škrtá“ to, čo hlásal Ján Krstiteľ? Netreba sa už azda deliť s druhými a varovať sa pred chamtivosťou a hrubosťou, ako k tomu vyzýval Ján Krstiteľ? Je Ježišovi praktický dopad pokánia na každodenný život úplne ľahostajný? Vôbec nie. Naopak. Ochota deliť sa s tými, čo nič nemajú, záujem o druhých, spravodlivosť, spokojnosť s málom, miernosť a vľúdnosť zostávajú stále v platnosti (viď napr. celú Ježišovu reč na vrchu: Mk 5,1 – 7,29). Rozdiel medzi Jánovým hlásaním a Ježišovým hlásaním tkvie niekde inde. Aj Ján Krstiteľ, hoci veľký prorok (porov. Mt 11,11-14), bol iba človek. Jeho úlohou bolo vzbudiť v ľuďoch túžbu po dobre a povzbudiť ich, aby sa oň usilovali. Jánove slová však nemali moc, aby túto zásadnú zmenu v ľudských srdciach aj uskutočnili. A preto bol iba hlasom, ktorý pripravoval cestu niekomu väčšiemu (viď Mt 3,3). Ježiš je naproti tomu vtelené Slovo Boha Stvoriteľa (viď Jn 1,1.14) a tým, ktorí ho prijímajú, on sám dáva moc (porov. Jn 1,12) uskutočňovať to, k čomu ich pozýva. Preto Ježiš konkretizuje svoju výzvu k pokániu pozvaním: „Poďte za mnou…“ To ostatné, čo nasleduje, už neuskutočňuje človek, ale sám Ježiš. Z tých, ktorí idú za ním, on sám robí rybárov ľudí. On sám ich robí milosrdnými, tichými, šíriteľmi pokoja… (viď Mt 5,3-12, evanjelium 4. nedele „cez rok“). Ich vlastné snaženie by k tomu nikdy nestačilo.

 

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *