Život Cirkvi vo svete 15/2018

Obsah

Zväz rodín: Individuálne „práva“ ohrozujú Chartu z r. 1948

USA: Počet veriacich v kostoloch ubúda

Arciopát bráni pápeža proti kritikom v Cirkvi

Experti: Náboženské vzdelanie v pluralite stále dôležitejšie

Biskup: Neprijímať Eucharistiu v stave hriechu

„S úplne vymytým mozgom z mešít na vyučovanie“

Arcibiskupstvo suspenduje kňaza pre porušenie celibátu

‚Vážne chyby a smútok a hanba‘

Vatikán vyzýva budhistov k boju proti korupcii

USA: Biskup odsudzuje rúhavé tézy teológa

Kardinál Ravasi za účasť Vatikánu na výstave módy

Kardinál: Synoda mladých nechce zmeniť „Humanae Vitae“

Keď Cirkev už nemá byť Cirkvou …

Nová knižka kardinála Kaspera o AL „protirečivá“

Facebook: Zablokovanie kríža sv. Františka

Taliansko: Zemetrasenie zrútilo vežu kostola

Počet členov Spoločnosti Ježišovej stále klesá

Kardinál Burke: František zosilňuje zmätenie v Cirkvi

Pápežský dokument: „Jasné odmietnutie elitnej svätosti“

„Gaudete et exsultate“

Arcibiskup Fisichella: „Peklo žiaľ existuje“

Rím: Ďalší kurz exorcizmu na pápežskej vysokej škole

Cirkvi by mali presvedčiť viac ľudí o kresťanskej viere

Eurabia ako výsledok „islamizácie Európy“

Varovanie pred plazivým „tunelovaním“ voľnej nedele

Vatikán zatkol kňaza za detskú pornografiu

Kongres v Ríme: Starosť o smerovanie Cirkvi

Kardinál Woelki za viac rozvahy v spore o prijímanie

V Ríme ukradli z baziliky obraz Ježišovho najsv. Srdca

„Kardinál Marx zaznáva realitu“

Brazília: Eucharistia priletela k oltáru dronom

Sestra: ‚Pápež považuje antikoncepciu niekedy za prípustnú’

Švédsko a ‚rodovo neutrálne’ materské škôlky

USA: Biskupi proti Trumpovej národnej garde

Naša príloha: Ideológia gender podkopáva Cirkev

Keď sa oznámi, že niekto je v nebi, vysiela sa tým posolstvo: „Prečo sa modliť za jeho dušu? Je v nebi.“ Takéto „kanonizovanie“ tohto človeka vysiela posolstvo, že aj keď si budeš robiť po svojom, rýchlo sa dostaneš do neba. Tým sa tiež naznačuje, že každý pôjde do neba! Je to nebezpečná myšlienka. Ale práve tam nás chce dostať diabol. Má veľmi rád samoľúbych kresťanov. Chce, aby sme si mysleli, že duše v očistci nepotrebujú naše modlitby. Je prefíkaný a ľstivý, zákerný a manipulačný. Nenávidí Boha, nenávidí nás, nenávidí Cirkev. Múdro využíva svoj čas a starostlivo kladie pasce. Prečo mu dávame taký priestor na manévrovanie? (Peggy Frye, konvertitka z evanjelickej cirkvi, katolícka apologétka)

Nitra: 89. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska

Nitra, 11.4.2018 (TK KBS) Na 89. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v dňoch 9. až 11. apríla 2018 v Nitre, sa zúčastnilo všetkých 14 slovenských biskupov. Na stretnutí – podľa požiadavky Svätej stolice – zvolili delegáta a náhradníka na Synodu biskupov o mládeži, ktorá sa uskutoční v októbri vo Vatikáne. Zvoleným delegátom je bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a jeho náhradníkom košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.
Liturgická komisia KBS vyjadrila vďačnosť profesorovi Jurajovi Lexmanovi za prípravu 3. časti liturgického spevníka i za jeho dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja liturgickej hudby na Slovensku od roku 1990.
Biskupi si vypočuli správu o výsledkoch niekoľkoročnej práce na revízii prekladu Kódexu Kánonického práva z roku 1983, do ktorého boli vložené dodatky pápeža sv. Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka, ako aj viaceré terminologické zmeny, ktoré zapracovali zástupcovia jednotlivých diecéz pod vedením Mons. Jozefa Zlatňanského. Nasledovať bude príprava nového kódexu do tlače.
Kvôli zákonu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý vstúpi do platnosti v máji tohto roku, komisia KBS vypracovala smernicu zohľadňujúcu situáciu a okolnosti Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jednotliví diecézni biskupi túto smernicu prevezmú a budú publikovať na úrovni svojich diecéz.
Biskupi si tiež vypočuli správu o aktuálnej situácii Pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme. V súčasnosti tam postgraduálne študuje 17 slovenských kňazov a inštitúcia sa stále podieľa na vytváraní zázemia pre slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma.
Slovenská katolícka charita predstavila KBS iniciatívu, ktorou chce intenzívnejšie upriamiť pozornosť verejnosti na sociálne odkázaných ľudí a spôsoby pomoci, ktoré im charita poskytuje. V týždni od 10. do 17. júna 2018 bude v spolupráci s diecéznymi charitami konať viacero podujatí na území celého Slovenska. Biskupi túto snahu vítajú a podľa možností odporúčajú v danom čase v každej diecéze sláviť svätú omšu na úmysel Národného týždňa charity.
Správu o príprave Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční na konci júla 2018 v Prešove, predniesol biskupom tajomník Rady KBS pre mládež a univerzity Ondrej Chrvala. P18 je slovenskou alternatívou i prípravou na stretnutie mládeže so Svätým Otcom v Paname v januári 2019. Biskupi sa do P18 osobne zapoja katechézami a spoločnými liturgickými sláveniami s mládežou. Aktuálne prebieha druhá fáza registrácie, prihlásených je už viac ako 3000 mladých. Čím viac mladých aj pri tejto príležitosti srdečne pozývame na toto stretnutie, ktorého program možno nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk
Na spoločnom plenárnom zasadaní s ČBK boli prijaté dve spoločné vyhlásenia, memorandá, ktoré prinášame v plnom znení:

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180411012

KBS a ČBK prijali v Nitre memorandum o elektronizácii cirkevných procesov

Nitra, 11.4.2018 (TK KBS) V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa v stredu 11. apríla 2018, stretli na spoločnom plenárnom zasadnutí členovia Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie (ČBK). Prijali memorandum o elektronizácii cirkevných procesov, ktoré prinášame v plnom znení:

Elektronizácia cirkevných procesov je naším spoločným záujmom
Česká biskupská konferencia i Konferencia biskupov Slovenska si uvedomujú potrebu spoločne sa venovať otázke elektronickej komunikácie a jej bezpečnosti. Budúcnosť vidíme v pokračovaní aj zintenzívnení procesu výmeny skúseností medzi odborníkmi oboch biskupských konferencií a ďalších cirkevných objektov.
Taktiež je pre nás výzvou rozvíjať snahy o kooperáciu na poli práce v oblasti identitného priestoru Katolíckej cirkvi a zjednodušiť úradnú komunikáciu s využitím moderných komunikačných prostriedkov. Dobrým základom nám môže byť už prebiehajúca spolupráca medzi projektom ecclesia.sk a Pražským a Olomouckým arcibiskupstvom. Budovanie spoločných štruktúr v oblasti elektronickej komunikácie je pre nás prácou na spoločnom dobre v záujme človeka a ochrany dôstojnosti človeka.

Zväz rodín: Individuálne „práva“ ohrozujú Chartu z r. 1948

Viedeň, 13.4.2018 (kath.net/KAP) 022 083 – Na ohrozenie podstaty pred 60 rokmi v OSN schválenej Charty ľudských práv jej novým individualistickým výkladom a ideologizáciou upozornil prezident Federácie Katolíckych združení rodín v Európe (FAFCE), Francúz Antoine Renard. Vyjadril sa v interview pre „Kathpress“ vo štvrtok vo Viedni.
„V našej kresťanskej kultúre sa učíme prístupu k cudzím v rodine. Učíme sa, ako sa správať k bratom a sestrám, či už žijú v našej rodine, alebo mimo nej. To je výraz nášho kresťanského humanizmu, ktorý je mocným komponentom vo vývoji európskych štátov. Tieto kresťanské korene Európy sú obsiahnuté aj v Charte ľudských práv z r. 1948. Dnes hrozí, že budú podkopané iným individualistickým obrazom sveta. Individualizmus a ľahostajnosť sú tu najväčšie nebezpečenstvá. U tých, ktorí sa právom domnievajú, že sociálne konanie je lepšie ako individualizmus, už možno pozorovať aj únavu. Už nereagujú. Pápež nás preto burcuje a hovorí: Choďte, robte niečo, konajte!“
„Keď po katastrofe vojny vznikol ideál ľudských práv, išlo o pevne ustanovenie práv ľudskej osoby, aby ich štát nemohol porušovať. No vidíme, že pre záujmy hospodárstva, komercializáciu atď. individualizmus ovplyvňuje aj chápanie ľudských práv. Prebieha ich kontinuálne prepisovanie – už to nie sú práva ľudskej osoby, ale práva indivídua. Je stále viac požiadaviek po údajných právach indivídua nezávislých od sociálnych zväzkov ľudí,“ povedal prezident FAFCE: „To je kľúčový problém.“
„Kto človeka vždy vidí ako samého jedného, ten nemôže vymedziť nijaké hranice. Ako kresťanovi je však tým, čo ma robí šťastným, vývoj môjho vzťahu k inému človeku. V manželstve napríklad to bolo tak, že malo také práva, aby sa chránila rodina. Rodina je miesto, kde vyrastáme. Chráni sa a manželstvo sa chráni vzhľadom na deti. Ak vidíme manželstvo iba s pohľadom na pár, tak nie dôvodu zabrániť tomu, aby sa každý, či každá nemohli sobášiť s každým, alebo s každou. Manželstvo sa stáva z inštitúcie na ochranu rodiny inštitúciou na ochranu párov.
Rodinu podkopáva aj technický a medicínsky vývoj,“ povedal ďalej Renard. „Dochádza k úplne šialeným situáciám, že mladá žena, ktorá by mohla mať deti, je tlačená k tomu, aby brala antikoncepciu, či išla na potrat, aby mohla pracovať. A keď má 50 rokov, tak si pomyslí: Bolo by dobré mať dieťa a obráti sa na technické alebo medicínske zaradenie, ktoré jej má pomôcť ma deti. Očakáva sa, že ľudia budú takto šťastní, ale to nefunguje. No deklaruje sa to ako právo: ´Mojím právom je robiť, čo chcem´! Čo robia chudobní, ostatní ľudia, životné prostredie, je mi jedno, dôležité je, aby som sa ja mohol rozvíjať. A od spoločnosti očakávam, aby mi pomáhala robiť to, čo ja chcem. Tak dochádza k vzniku nešťastných ľudí,“ konštatoval prezident FAFCE. „Vyhýbajú sa kontaktom, komunikujú iba cez smartphone a dávajú svoj hlas populistom: Ak niekto volí populistov, znamená to výkrik, on nie je šťastný.“
„No existuje aj – prinajmenšom vo Francúzsku – nové hľadanie viery. Kresťanská kultúra pravdepodobne ustupuje, no viera prichádza,“ hovorí Antoine Renard. „Ak títo ľudia vyžarujú šťastie, tak to priťahuje. Na začiatku ani netreba mnohých, ale treba nám hlboko veriacich. Postupne tak rastú spoločenstvá. Isté percento dobrých rodín stačí, aby iných prebudili.“
Nová aliancia rodín vydala na demonštráciách za ochranu života Manif pour tous pozoruhodné znamenie, ako pripomenul Renard. Počet ich účastníkov sa stále zvyšuje, naostatok to boli dva milióny – medzi nimi aj mnohé moslimské rodiny. Kľúčom k úspechu je každodenná práca v základni spoločenstiev.
Vo Francúzsku je dnes 700 000 rodín organizovaných v miestnych kresťanských združeniach. Väčšina z nich chodí na pochody za život.
Motto „Konaj miestne“ je preto z francúzskej skúsenosti najdôležitejšou lekciou pre celoeurópsku prácu. „Choďte do farností, spolupracujte s farami, to prináša úspech – tak znie najdôležitejší recept,“ hovorí prezident federácie rodín. –zg-

USA: Počet veriacich v kostoloch ubúda

USA, 13.4.2018 (kath.net) 022 082 – V USA očividne nenastal „efekt pápeža Františka“. Počet katolíckych veriacich v kostoloch v období r. 2014 až 2017 poklesol na 39 percent. To je výsledok prieskumu Inštitútu Gallup. V sledovanom období od r. 2005 do r. 2008 bol počet praktizujúcich veriacich 45 percent. V r. 1955 ich ešte bolo 75 percent.
Pozoruhodné sú tieto počty preto, lebo v protestantských spoločenstvách v rovnakom období zostal počet praktizujúcich veriacich rovnaký – 45 percent – neboli tu nijaké zmeny.
No s výsledkom 39 percent sú USA ešte na míle vzdialené od stavu v nemecky hovoriacich krajinách, kde návštevnosť v kostoloch rovnako roky klesá, no v súčasnosti je už len na úrovni 10 % percent. –zg-

Arciopát bráni pápeža proti kritikom v Cirkvi

Budapešť, 12.4.2018 (KAP) 022 081 – Nový arciopát maďarského benediktínskeho opátstva Pannonhalma Cirill Hortobagyi (59) sa označil za „angažovaného prívrženca pápeža Františka“. Vyjadril sa tak v interview pre maďarský týždenník HVG a vehementne odmietol hlasy, ktoré pápeža označujú ako „dementného starého muža“ a povedal: „Nemám ani pochopenie pre hlasy z Cirkvi v krajine, ktoré výpovede pápeža k utečencom nechcú brať vážne.“
Na otázku, či by konal rovnako ako jeho predchodca arciopát, Asztrik Várszegi, ktorý v r. 2015 prijal utečencov v opátstve Pannonhalma, nový opát odvetil jednoznačným „áno“. „Keď sa pred našou bránou objavia ľudia v núdzi, tak budeme konať rovnako. To je aj v prvej línii jednoducho akt žitej pomoci a nijaké politické posolstvo.“
„Pápež František predstavuje obnovu Cirkvi, ktorá pretrvá aj po tomto pápežovi,“ je opát presvedčený. Cirkev musí byť misionárska a vychádzať von do sveta. Každé myslenie v zmysle geta treba odmietať,“ povedal arciopát.
Arciopát Hortobagyi sa dotkol aj otázky celibátu. Zdôraznil, že „na to nie je v Cirkvi jednoznačný názor“. „Ja osobne by som sa však tešil, keby celibát už nebol povinnosťou a Cirkev sa vrátila k svojej pôvodnej praxi a umožnila aj ženatých kňazov. A dokážem si predstaviť aj vysviacku „viri probati“ – osvedčených ženatých mužov.
Nový arciopát poukázal na to, že pravidelne pôsobí aj v pastorácii vo väzení. Spočiatku to robil, aby pomohol jednému zo svojich bývalých žiakov, ktorý bo vo väzení. Vo väzení nadobudol skúsenosť, že nesúhlasí, že „všetci čestní ľudia sú vonku a všetci lotri vnútri“. Sú aj ľudia, ktorí sa potkli a urobili chyby, ale v podstate to nie sú zlí ľudia. Raz za mesiac navštevuje opát väznicu, aby sa porozprával s väzňami a slávil omšu.
Cirill Hortobagyi je 87. opátom v roku 996 založeného opátstva Pannonhalma. Kapitula arciopátstva slobodných benediktínov zvolila doterajšieho predstaveného Pannonhalmy za arciopáta 6. januára. Pápež František voľbu v polovici februára potvrdil. Požehnanie opáta sa konalo 22. marca.
Ako arciopát Pannonhalmy je Hortobagyi aj ordinárom oblastného opátstva Pannonhalma a aj členom Biskupskej konferencie Maďarska. Vyše tisícročné opátstvo sv. Martina z Tours (316-397), v ktorom dnes žije a pracuje 50 benediktínov, je popri dómskom meste Ostrihome najdôležitejším centrom cirkevného a duchovného života v Maďarsku. Od r. 1996 je Pannonhalma aj svetovým kultúrnym dedičstvom. –zg-

Experti: Náboženské vzdelanie v pluralite stále dôležitejšie

Viedeň, 12.4.2018 (KAP) 022 080 – Náboženstvo sa v oblasti vzdelania v Európe vyvíja na faktor, ktorý neslobodno zanedbávať – vzhľadom na rastúcu mnohorakosť kultúr sa stáva stále dôležitejším. Poukázali na to experti na medzinárodnej konferencii vo Viedni, ktorá sa skončila vo štvrtok.
„Naučiť sa, ako žiť v etnicky, kultúrne a nábožensky mnohorakej Európe, je pedagogickou aj politickou nevyhnutnosťou,“ povedal hlavný rečník Siebren Miedema zo Slobodnej univerzity v Amsterdame. Otázku, či Európa potrebuje náboženské vzdelanie, zodpovedal „absolútnym ´áno´“!
„Výuka náboženstiev a svetonázorov má aj dôležitú spoločenskú funkciu. Treba mať na zreteli rozvoj celého človeka a dospievajúcich mladých viesť ku kritickému hodnoteniu vecí. Nemáme usilovať o pasívne preberanie faktov či názorov učiteľa,“ povedal Miedema. Vyslovil sa jasne aj proti neo-liberálnemu pohľadu, ktorý redukuje vzdelávanie na sprostredkovanie kompetencií požadovaných vedeckou spoločnosťou ako schopnosť zamestnať sa, flexibilita a mobilita a pritom zatláča do úzadia iné kvalifikácie.
„Aj v sekulárnej ére hľadajú ľudia zmysel života. Toto putovanie treba brať vážne a toto hľadanie napomáhať. Náboženstvo je pritom pre liberálno-demokratické spoločnosti dôležitým a potrebným dodávateľom zmyslu a významu života, preto štát urobí dobre, ak zaujme „pozitívny postoj“ k práci náboženských spoločenstiev a ich predstaviteľom, ako uviedol Miedema.

Nové objavovanie náboženstva
„Náboženstvo sa dnes – po ére jeho dominancie a nakoniec potláčania – v školách na mnohých miestach nanovo objavuje,“ vyjadrila svoje pozorovanie religionistka Andrea Lehner-Hartmannová, podpredsedníčka Inštitútu pre praktickú teológiu na Viedenskej univerzite. „Pritom však nejde o hladký návrat k doterajšej kresťanskej tradícii, ale skôr o uvedomenie si novej plurality rôznych náboženstiev v Európe. Homogénne katolícke kresťanstvo už neexistuje. Nový život popri sebe a spoločne si vyžaduje, aby sme ho aktívne utvárali. Mnohé školy dnes cítia, že tému náboženstvo nezvládajú – konkrétne vzhľadom na pluralitné žiactvo a jeho rodičov,“ konštatovala Lehner-Hartmannová. „Často cítiť veľkú neistotu, o čom sa v škole učiť môže alebo má a aké miesto prideliť náboženstvu. No žiť v pluralite je podstatným znakom demokracie. Tu platí – školy sú miestom, kde možno náboženské presvedčenie v horizonte demokracie žiť, ale je aj výzvou orientovať sa demokratickými princípmi.“
„Vzdelanie by nemalo náboženstvo vyradiť či ignorovať, pretože táto téma má aj ponad výuku náboženstva dôležité funkcie v každodennom živote školy. K tomu patrí povzbudzovanie dieťaťa, aby uvažovalo o zmysle života a našlo na to vlastné chápanie o nedotknuteľnej dôstojnosti človeka a odmietalo smery vývoja, ktoré ľudí vytláčajú na okraj spoločnosti, pokorujú ich alebo zneužívajú. Výuka náboženstva sa pritom popri iných predmetoch stáva stále viac miestom, kde sa vychováva a napomáha k empatii a schopnosti argumentovať,“ povedala Lehner-Hartmannová. „Pritom síce platí, že katechétov si školy cenia najmä pre ich sociálnu angažovanosť, no k náboženským otázkam ich kontaktujú zriedka. No ako učiteľov ´schopnosti orientácie´ ich sotva možno podceňovať. A otázky žiakov o zmysle života dokážu zodpovedať aj externí poradcovia, ponuky alebo dobrovoľné duchovné a liturgické podujatia.“
Viedenská konferencia bola záverečným podujatím trojročného projektu o budúcnosti náboženského vzdelávania, na ktorom sa zúčastnili vzdelávacie zariadenia Rakúska, Nemecka, Anglicka, Škótska, Švédska a Švajčiarska. –zg-

Na Západe sa už väčšinou ľudia vôbec nespovedajú – ani len deti pred prvým svätým prijímaním … ako nedávno uvádzal aj článok v KN o Holandsku.

Biskup: Neprijímať Eucharistiu v stave hriechu

Shrewsbury, 12.4.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 079 – Mark Davies, biskup Shrewsbury vo Veľkej Británii sa cítil nútený pripomenúť veriacim v pastierskom liste, že osoby nachádzajúce sa v stave ťažkého hriechu, nesmú prijímať najsvätejšiu Eucharistiu!
„Sväté prijímanie je najradikálnejším volaním ku svätosti“, ako napísal biskup v liste, ktorý sa čítal na Nedeľu Božieho milosrdenstva. Varoval, aby veriaci v tejto sviatosti nevideli len nejaký „rituál sekulárnej inkluzívnosti“. „To by už nebolo viac ako znamenie pohostinstva.“
„Skrze Kristovo Telo a Krv sa veriaci posilňujú, Eucharistia pomáha proti nezriadeným sklonom a zakotvuje nás v Kristovi. Pred svätým prijímaním sa musia veriaci preto vzdať hriešnych životných návykov a z ťažkých hriechov sa vyspovedať,“ napísal biskup Davies.
„Už apoštol sv. Pavol vyzýval prvých kresťanov, aby si pred svätým prijímaním preverili svedomie. Kto nie je v stave milosti – kto by teda jedol chlieb, alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi (1 Kor 11,27),“ upozorňuje biskup Davies.
„Cirkev pozýva k častému svätému prijímaniu, pripravuje nás skrze sviatosť pokánia a zmierenia na to, aby sme sa mohli stať svätí. Chcem vás pozvať, aby ste si položili otázku, s akou úctou a láskou prijímate Eucharistiu a ako trávite vzácne momenty po svätom prijímaní,“ napísal biskup Davies. –zg-

„S úplne vymytým mozgom z mešít na vyučovanie“

Kolín, 12.4.2018 (kath.net) 022 078 – V diskusii o islamizme na nemeckých školách teraz učiteľka na základe svojich skúseností s moslimskými deťmi a mladistvými zalarmovala verejnosť. Vyjadrila sa vo feministickom časopise „Emma“, ako informovala evanjelická agentúra „idea“.
Andrea F. vyučuje na škole „s veľmi veľkým podielom moslimských žiakov“. Žiaci 1. až 5. triedy prichádzajú na vyučovanie „z veľkej časti s úplne vymytými mozgami z okolitých mešít“. Učiteľka narazila podľa vlastných slov na „extrémne veľký odpor“, keď v 10. triede hovorila o vzniku sveta:
„Premietali sme film o Darwinovi a evolučnej teórii a žiaci film rovno vypískali. Žiaci trvali na tom, že svet stvoril Alah a basta.“ Keď poukázala na to, že aj Korán je ľudské dielo a tak ho možno kritizovať, „besnela celá trieda“. „Nie, Alah Mohamedovi Korán priamo diktoval!“ kričali žiaci. Jej pokus s mladými hovoriť stroskotal. „Ani náznak uznania, že Korán sa už možno nedá vzťahovať na dnešnú dobu, pretože ho treba čítať historicky.“
Učitelia si podľa Andery F. „netrúfajú na vyučovaní ešte niečo povedať proti islamistickým žiakom, pretože potom oni sami a nie žiaci stoja na pranieri a predvolajú ich na vedenie školy“.
Za problematické považuje aj obraz ženy u moslimských chlapcov: „Akonáhle ide o to, čo dievčatá doma smú a čo smú chlapci, sme v úplnom stredoveku!“ Chlapci sa vystatujú, že chodia k prostitútkam, ale ak sa moslimské dievča na nejakého chlapca len pozrie, je okamžite „posledná pobehlica“.
Podľa učiteľky stavajú mnohí jej žiaci islam nad nemeckú ústavu a otvorene to priznávajú. To platí aj pre väčšinu moslimov vyšších ročníkov až po maturantov. Tento postoj vedenie škôl berie nečinne na vedomie.
„V niektorých triedach je riadne vyučovanie už len sotva možné. Pre učiteľov už ide len o to, aby tú bandu ako tak skrotili, kým nezazvoní,“ hovorí učiteľka. Podľa nej by sa museli zaviesť „oveľa tvrdšie tresty pre nehanebných neúctivých žiakov“. –zg-

Arcibiskupstvo suspenduje kňaza pre porušenie celibátu

Bamberg, 12.4.2018 (kath.net) 022 077 – Nemecké arcibiskupstvo Bamberg suspendovalo kňaza, pretože mal porušiť celibát. Arcibiskupstvo oznámilo:
„Previnil sa závažnými pochybeniami voči cirkevným predpisom, ktoré sa týkajú šiesteho prikázania a kňazského celibátu.“ Trestnoprávne obvinenia sa však podľa súčasného stavu vecí proti kňazovi nevznesú. Farár sa k obvineniam priznal a stiahne sa do kláštora. Podľa bavorského rozhlasu „Bayrischer Rundfunk“ kňaz Farnosti sv. Martina v Ríme použil služby „callboya“ (prostitúta).
Noviny „Stern“ pred niekoľkými dňami informovali, že taliansky „callboy“ Francesco Mangiacapra sedem rokov pracoval pre katolíckych kňazov. Medzitým už oznámil Cirkvi 40 kňazov, ktorí využívali jeho milostné služby. „Callboy“ vraj už nezniesol to pokrytectvo a chcel pranierovať dvojakú morálku Katolíckej cirkvi.
Hovorca arcidiecézy Harry Luck pre „katholisch.de“ povedal, že suspendovanie kňaza nie je reakciou na tieto správy v médiách. –zg-

‚Vážne chyby a smútok a hanba‘

Rím, 12.4.2018 (kath.net) 022 076 – Pápež František v liste biskupom v Čile pripustil chyby v prístupe k sexuálnemu zneužívaniu čilskými duchovnými. Pápež hovorí „vážnych chybách“ a vyhlasuje, že cíti „smútok a hanbu“ z toho, ako to na začiatku posudzoval.
Pápež František vtedy bránil čilského biskupa Juana Barrosa, na ktorého útočili pre škandál zneužívania. Niet „ani jediného dôkazu“ proti nemu, povedal František pri návšteve v Čile. „Všetko je to ohováranie. Je to jasné?“
Barrosa obviňujú, že o prípadoch zneužívania detí vedel a populárneho kňaza Fernanda Karadimu kryl. Mimoriadne bizarné je, že Juan Barros bol sám jeden z jeho chovancov.
Dokonca aj pápežský poradca pre prípady zneužívania v Cirkvi, Američan kardinál Sean O‘ Malley, pápeža v januári ostro kritizoval a povedal, že obetiam zneužívania spôsobuje veľkú bolesť.
Teraz by chcel František pozvať niektoré obete zneužívania do Ríma. Dúfa, že sa týmto obetiam bude môcť osobne za to ospravedlniť. Barros, ktorý bol menovaný za biskupa Osornskej diecézy Františkom v r. 2015, je však dodnes vo svojom úrade. –zg-

Vatikán vyzýva budhistov k boju proti korupcii

Vatikán, 11.04.2018 (KAP) 022 075 – Katolícka cirkev vyzvala budhistov k spoločnému boju proti korupcii. V pozdravnom posolstve k najväčšiemu budhistickému sviatku Vesach, ktoré Vatikán uverejnil v stredu, sa uvádza:
„My, kresťania a budhisti, sme presvedčení, že pôvod všetkých konfliktov je iba v ľudských srdciach ovládaných sebeckými túžbami najmä po moci, ovládaní iných a bohatstve často na úkor iných. … Preto je pre nás najzákladnejšou a najúčinnejšou cestou k dosiahnutiu pokoja prekonanie v ľudských srdciach hlboko zakoreneného sebectva, aby sa ľudia mohli zmeniť na pravých strojcov pokoja.“
Vesach, ktorý pripomína dôležité údaje zo života Budhu, sa slávi podľa krajiny v máji alebo začiatkom júna – v tomto roku to bude 29. máj.
Posolstvo poslala Pápežská rada pre medzináboženský dialóg.
„Hoci obe náboženstvá, kresťanstvo ako budhizmus korupciu jasne odmietajú, je tento zločin rozšírený aj medzi ich prívržencami. Korupcia ohrozuje život mnohorakým spôsobom. Vedie k daňovým únikom, nízkemu hospodárskemu rastu a chýbajúcim investíciám, zlému vzdelaniu a zlej infraštruktúre, ako aj k ničeniu životného prostredia. Cenu za to platia chudobní. Náboženskí vodcovia mali by viesť svojich veriacich k morálnej integrite a zodpovednosti. Spoločne s médiami a občianskymi organizáciami by mali náboženskí predstavitelia vysvetľovať nebezpečie korupcie a vinníkov bez ohľadu na ich náboženskú, etnickú alebo inú príslušnosť volať na zodpovednosť,“ píše sa v iste, ktorý podpísal kardinál Jean Louis Tauran.
Pápež František vo februári tiež venoval svoj mesačný úmysel modlitby boju proti korupcii. –zg-

USA: Biskup odsudzuje rúhavé tézy teológa

Worcester, 11.4.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 074 – Mons. Robert McManus, diecézny biskup z Worcesteru v USA, jasnými slovami odmietol tézy profesora teológie, ktorý označil Ježiša ako „transvestitu s homosexuálnymi sklonmi“!
Absolventka Kolégia Svätého kríža tieto tézy profesora Tat-siong Benny Liewa uverejnila v článku študentského časopisu jezuitského kolégia a tak rozšírila do verejnosti.
Biskup McManus, v ktorého diecéze v štáte Massachusetts kolégium leží, na Veľký piatok uverejnil stanovisko, v ktorom vyjadril svoju starosť nad tým, že niekto ako Liew môže dostať Katedru pre Nový zákon na katolíckom kolégiu.
Uviedol, že názory, ktoré profesor zastáva, sú „nanajvýš urážlivé a bohorúhavé“. „Nemajú miesto vo vedeckej biblickej práci profesora, ktorý prednáša na katolíckom kolégiu a ktorý by mal podporovať katolícku identitu a poslanie kolégia!“ napísal biskup doslova.
Páter Philip Boroughs SJ, prezident kolégia vo Worcesteri v stanovisku k tézam profesora Liewa napísal, že tieto síce odmieta, no možno ich tolerovať v rámci akademickej slobody vo výuke!!! Biskup McManus tomu však rázne oponoval:
„Akademická sloboda sa v katolíckej teológii nesmie falošne chápať ako sloboda vyhlasovania téz, ktoré stoja v eklatantnom protiklade s náukou Cirkvi. Závery, ku ktorým Prof. Liew vo svojich spisoch dospel, sú ako falošné, tak aj perverzné!
Kolégium Svätého kríža má povinnosť sa profesora Liewa opýtať, či uvedené tézy, ktoré boli uverejnené asi pred 10 rokmi, ešte stále zastáva. Ak to nie je ten prípad, musí sa to verejne oznámiť, aby sa nespôsobilo zmätenie ľudí. Ak sa od svojich tvrdení nedištancuje, je mojou povinnosťou ako biskupa Worcesteru, označiť náuky Liewa ako nebezpečie pre integritu katolíckej viery a veriacich upozorniť na to, že nemajú miesto na katolíckom kolégiu,“ napísal biskup McManus. –zg-

Kardinál Ravasi za účasť Vatikánu na výstave módy

Rím, 11.4.2018 (kath.net/KAP) 022 073 – Kardinál Gianfranco Ravasi (75) predseda Pápežskej rady pre kultúru, obhajoval účasť Vatikánu na výstave luxusnej módy. „Móda predstavuje významnú formu súčasnej komunikácie. Aj keď luxus nie je pre Cirkev prioritou, kresťanské posolstvo musí hľadať prístup k tejto oblasti, ako ku každému inému svetu, kde existuje zlo,“ povedal pre talianske vydanie módneho magazínu „Vogue“.
Vatikán dá k dispozícii nikdy predtým neprepožičané liturgické odevy na októbrovú výstavu „Heavenly bodies“ (Nebeské telá) v Metropolitan Museum v New Yorku.
Kardinál Ravasi poukázal na napomenutie sv. apoštola Pavla: „Preverujte všetko a zachovajte si to dobré.“ Grécke slovo „kalon“ označuje ako pekné tak aj dobré, ako povedal kardinál. To, že luxus je súčasťou Katolíckej cirkvi odmietol: „Skvostné liturgické rúcha sú viazané na slávenie obradu a znamením transcendentnosti. Pod kardinálskym odevom nosím normálny oblek.
Mimochodom aj najjednoduchšie omšové rúcha môžu byť výrazom luxusu a márnivosti a naopak haute couture prejavuje „symbolickú funkciu, ktorá ukazuje ponad len čistý účel odievania sa, ako povedal kardinál. „Už v Biblii sa Boh nejaví iba ako Stvoriteľ, ale aj ako krajčír, ktorý prvý ľudský pár vybavil šatami z kožušín.“ Ravasi tak protirečil filozofovi Ludwigovi Feuerbachovi (1804-1872): „Človek nie je iba tým, „čím sa živí“, ale aj tým, „čo si oblieka“.
Ravasi pre „Vogue“ obhajoval aj potrebný dialóg Cirkvi a sveta krásy: „Modelky často nútené k brutálnemu asketickému životu, majú túžbu po kráse, vyjadrujú hľadanie krásy, ktorá hľadí ďalej. Na druhej strane, kto dnes pristúpi bez znalosti Biblie ku zbierke malieb, na 80 percent nechápe, čo vidí,“ povedal kardinál Ravasi. –zg-

Kardinál: Synoda mladých nechce zmeniť „Humanae Vitae“

Rím, 10.4.2018 (KAP) 022 072 – Plánovaná Synoda biskupov pre mládež v Ríme vyvoláva na celom svete u biskupov veľký záujem. Synoda sa bude zaoberať aj témou sexualita, no na mnohých miestach formulované podozrenia, že sa na nej chce zmeniť alebo oslabiť náuku Cirkvi z encykliky „Humanae vitae“ Pavla VI. z r. 1968 sú „úplne absurdné“. Zdôraznil to generálny sekretár synody biskupov, kardinál Lorenzo Baldisseri v interview pre rakúsky „Kathpress“ v utorok.
Zo 114 biskupských konferencií na svete do začiatku apríla zaslalo vyplnený dotazník na tému synody do Vatikánu už 80 percent, ako oznámil Baldisseri: „To je pre nás rekord už v tomto čase prípravy synody.“ Aj z oslovených 15 východných cirkví už odpovedalo 12.
Instrumentum laboris – pracovný materiál na synodu – v ktorom sa zhrnú reakcie biskupských konferencií, by tak mohol byť zverejnený v polovici júna, ako povedal kardinál. Ako ďalšie podklady sa pridajú príspevky zo sympózia s odborníkmi a mladými z jesene 2017, reakcie z celosvetového prieskumu na internete, ako aj záverečný dokument a príspevky predsynodálneho stretnutia 300 mladých ľudí koncom marca v Ríme.
Na synode bude asi 40 mladých audítorov, ktorí majú reprezentovať tému synody. Podľa synodálnych štatútov majú títo hostia právo vystupovať na poradách synody, ale nemajú právu hlasovať. Kto budú títo audítori je ešte otvorené. Baldisseri zdôraznil, že synoda môže slobodne vybrať audítorov z celého sveta, aby mala čo možno najširšie spektrum. Môžu byť medzi nimi aj účastníci synody.
Viacerí účastníci predsynodálneho stretnutia žiadali, aby sa na synodu pozvali mladí a mladí dospelí, ktorí sa na predsynode už témou zaoberali.
Kardinál pripomenul, že jeho sekretariát hľadal 15-20 percent účastníkov predsynody mimo Cirkvi – „cez športové zväzy, odbory a iné organizácie“. „Ich príspevky boli často veľmi dojímavé a obohacujúce,“ dodal kardinál. –zg-

Keď Cirkev už nemá byť Cirkvou …

Rím, 10.4.2018 (kath.net/as) 022 071 – Dňa 21. októbra 2014 sa pri príležitosti začiatku akademického roka 2014-2015 na Pápežskej univerzite Urbaniana konalo slávnostné otvorenie v zreštaurovanej aule Aula Magna, venovanej Benediktovi XVI.: „Gesto vďačnosti za to, čo Benedikt XVI. ako peritus počas koncilu, svojou náukou ako docent, ako prefekt Kongregácie pre náuku viery a nakoniec svojím vzácnym učiteľským úradom pre Cirkev urobil,“ znelo odôvodnenie univerzity.
Pápežská univerzita Urbaniana je najdôležitejším zariadením Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Ťažiskom vzdelávania je tu kultúrne a vedecké štúdium misionárov, pracovníkov v misijných krajinách ako aj misijných odborníkov a vedcov iných disciplín.
Na slávnosti sa zúčastnil osobný sekretár emeritného pápeža a prefekt Pápežského domu arcibiskup Georg Gänswein, ktorý prečítal posolstvo Benedikta XVI.
V tomto posolstve sa Benedikt XVI. sústredil na pravdu náboženstva a pravé náboženstvo a pripomenul, že „katolícky“ – tento predikát Cirkvi, ktorý od najstarších čias patrí k vyznaniu viery – má v sebe niečo turíčne: „Pripomína, že Cirkev Ježiša Krista nikdy nebola vecou jednotlivého národa, alebo jednotlivej kultúry, ale od počiatku bola určená pre ľudstvo.“
Vzkriesený Pán „poveril svojich apoštolov a skrze nich učeníkov všetkých čias, aby jeho slovo prinášali až na končiny zeme a robili ľudí jeho učeníkmi. Druhý vatikánsky koncil v zmysle tradície všetkých stáročí v dekréte ‚Ad Gentes’ osvetlil vnútorné dôvody tohto misionárskeho poslania a tým ho novou silou uviedol do Cirkvi dnešnej doby.“
„Ale platí to skutočne ešte stále, tak sa pýtajú mnohí ľudia v Cirkvi aj mimo nej. Sú misie skutočne ešte primerané modernej dobe? Či nie je vhodnejšie stretávať sa v dialógu náboženstiev a spoločne slúžiť pokoju vo svete? Opačná otázka znie: Môže dialóg nahradiť misie? Mnohí ľudia sú dnes naozaj toho názoru, že náboženstvá by sa mali navzájom rešpektovať a v dialógu sa stať spoločnou silou pokoja.“ Pri takýchto názoroch sa väčšinou predpokladá, „že rôzne náboženstvá sú variáciami jednej a tej istej reality, že ‚náboženstvo’ je spoločný génus, ktorý sa v rôznych kultúrach rôzne utvára a pritom predsa vyjadruje rovnakú realitu. Otázka pravdy, ktorá pôvodne kresťanmi predovšetkým hýbala, sa tu vynecháva.
Predpokladá sa, že vlastná pravda o Bohu je koniec koncov nedosiahnuteľná a že sa iba môže v rôznych symboloch sprítomniť nanajvýš to nevysloviteľné. Toto vzdanie sa pravdy sa zdá byť realistické a pre pokoj náboženstiev vo svete užitočné. Ale súčasne je smrtiacim pre vieru, pretože stráca svoju záväznosť a svoju vážnosť, ak sú to iba vymeniteľné symboly, ktoré len zďaleka poukazujú na nedostupné tajomstvo toho božieho. Tak sa jasne ukazuje, že otázka misií nás stavia pred zásadné otázky nielen viery, ale aj ľudského bytia vôbec.
Benedikt potom formuloval náznak „akým smerom by sa malo naše myslenie uberať“:
Robím to z dvoch rôznych východísk:
1. Všeobecnou predstavou je, že náboženstvá stoja tak povediac vedľa seba, ako kontinenty a krajiny na mape. To však nesúhlasí. Náboženstvá sú v historickom pohybe tak, ako sú v pohybe národy a kultúry. Existujú čakajúce náboženstvá. To sú kmeňové náboženstvá. Tie majú svoju historickú hodinu a čakajú na väčšie stretnutie, ktoré ich vovedie do celosti. My, kresťania, sme presvedčení, že v tichosti čakajú na stretnutie s Ježišom Kristom – na svetlo, ktoré od neho vychádza a až ono ich môže celkom voviesť do toho ich vlastného. A Kristus čaká na nich. Stretnutie s ním nie je vpádom cudzieho, ktorý by zničil ich vlastnú kultúru a históriu. Je to skôr vydanie sa do toho väčšieho, ku ktorému putujú. Tak je toto stretnutie vždy súčasne očisťovaním a dozrievaním. Toto stretnutie je mimochodom rozhodne obojstranné. Kristus čaká na ich históriu, ich múdrosť a úsudky. Dnes vidíme stále jasnejšie ešte aj iný aspekt: Zatiaľ čo kresťanstvo v krajinách svojej veľkej histórie sa častokrát unavilo a niektoré konáre veľkého stromu z horčičného zrnka Evanjelia usychajú a padajú na zem, prepuká a klíči skrze čakajúce náboženstvá s Kristom nový život. Ukazujú sa nové dimenzie viery a prinášajú radosť tam, kde predtým bola iba únava.
2. Náboženstvo nie je jednotný fenomén. Treba v ňom rozlišovať vždy rôzne dimenzie. Na jednej strane stojí veľkosť prelomu ponad svet smerom k večnému Bohu. Na druhej strane sa však nachádzajú prvky, ktoré vznikli z vlastnej histórie ľudí a ich prístupu k náboženstvám. V tom môže byť rozhodne niečo pekné a dôstojné, ale aj nízke či dokonca ničivé, ak sa samoľúbosť človeka zmocní náboženstva a namiesto toho, aby ho otváralo, pretvorí ho na uzatvorené do svojho vlastného sveta. Preto náboženstvo nikdy nie je iba pozitívnym alebo negatívnym javom, ale oboje je v ňom zmiešané. Kresťanské misie majú svoj pôvod v pohanských náboženstvách, na ktoré narazilo, a predovšetkým ktorých negatívne veci veľmi silne vnímalo. Z toho dôvodu bolo kresťanské hlásanie viery spočiatku extrémne kritické voči náboženstvám. Iba po prekonaní ich negatívnych tradícií, ktoré považovalo sčasti aj za démonické, mohla viera rozvinúť svoju obnovujúcu silu. … Dietrich Bonhoeffer sa vyslovil za „beznáboženské kresťanstvo“. To je nepochybne jednostranný pohľad, ktorý takto nemožno prijať. Správne však je, že každé náboženstvo, aby zostalo správne, musí byť súčasne aj kritické voči náboženstvu. To platí z hľadiska jej pôvodu a podstaty celkom jasne pre kresťanskú vieru, ktorá stojí s úctou pred vnútorným očakávaním a vnútorným bohatstvom náboženstiev, no na druhej strane vidí aj kriticky to negatívne. Samozrejme kresťanská viera musí aj voči vlastnej histórii náboženstva stále znova vyvíjať takúto kritickú silu. Pre nás kresťanov je Ježiš Kristus Logos Boha, Svetlo, ktoré nám pomáha rozlišovať medzi podstatou a tým negatívnym v náboženstve.
3. V súčasnosti sa stále viac ozývajú hlasy, ktoré nám chcú nahovoriť, že náboženstvo je prekonané. Iba kritický rozum smie určovať konanie človeka. Za takýmto chápaním stojí názor, že s pozitivistickým myslením teraz definitívne zavládol rozum v celej jeho rýdzosti. V skutočnosti je aj tento spôsob myslenia a života historicky podmienený a viazaný na historické kultúry. Považovať ho za jedine platného by človeka umenšovalo a zobralo by mu podstatné dimenzie jeho existencie. Tam, kde etos v jeho pravej podstate presahujúcej to pragmatické a pohľad na Boha už nenachádzajú priestor, tam sa človek nestal väčším, ale menším. Pozitivistický rozum má svoje miesto vo veľkých oblastiach techniky a vedy, ale nenapĺňa celok ľudského bytia. Tak je na nás veriacich, aby sme stále znova roztvárali dvere ponad to čisto technické a pragmatické smerom k celej veľkosti našej existencie, k stretnutiu so živým Bohom.
II.
1. Tieto možno trocha namáhavé úvahy mali ukázať, že aj dnes v hlboko zmenenom svete zostáva zmysluplným poslanie hlásať druhým evanjelium Ježiša Krista. No je aj druhý jednoduchší spôsob ako toto poslanie dnes odôvodňovať. Radosť je potrebné ohlasovať. Lásku je potrebné ohlasovať. Pravdu je potrebné ohlasovať. Kto prijal veľkú radosť, nemôže si ju jednoducho nechať pre seba, musí ju odovzdávať ďalej. To isté platí pre dar lásky, pre dar nahliadnutia do pravdy, ktorá človeka osvieti. Keď sa Ondrej stretol s Kristom, nemohol proste inak, ako povedať svojmu bratovi: „Našli sme Mesiáša“ (Jn 1, 41). A Filip, ktorému bolo darované rovnaké stretnutie, nemohol inak ako povedať Natanaelovi , že našiel toho, o ktorom hovorili Mojžiš a proroci (Jn 1, 45). My nehlásame Ježiša Krista, aby sme pre naše spoločenstvo zhromaždili čo možno najviac členov a už vôbec nie, aby sme týmto spôsobom získali moc. My rozprávame o ňom, pretože musíme odovzdávať ďalej radosť, ktorá nám bola darovaná. Presvedčivými hlásateľmi Ježiša Krista budeme vtedy, keď sme sa s ním v hĺbke našej existencie skutočne stretli, keď nám skrze stretnutie s ním bola darovaná veľká skúsenosť pravdy, lásky a radosti.
2. K podstate náboženstva patrí napätie medzi mystickou odovzdanosťou Bohu, ktorá sa mu celkom odovzdáva a zodpovednosťou za našich blížnych a za svet, ktorý je Božím stvorením. Mária a Marta sú vždy nerozlučiteľné, aj keď dôraz na niektorú stránku môže niekedy vyjsť inak. Pôda, na ktorej sa oba póly stretávajú, je láska, v ktorej sa dotýkame Boha a jeho stvorení súčasne. „A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom (1 Jn 4, 16). Táto veta vyjadruje pravú podstatu kresťanstva. Láska, ktorá sa vo svätcoch všetkých stáročí mnohorakým spôsobom realizuje a odzrkadľuje, je skutočným dôkazom pravdy kresťanstva.
Benedikt XVI.

Nová knižka kardinála Kaspera o AL „protirečivá“

Kardinál Walter Kasper: „´Amoris laetitia´ nijaké nové učenie, ale tvorivá obnova tradície, ktorú obozretne vedie ďalej.“

Biskup Andreas Laun, Salzburg

Linec, 10.4.2018 (kath.net) 022 070 – Kardinál Walter Kasper by chcel vo svojej novej knižke „Posolstvo ´Amoris laetitia´: Priateľská dišputa“ ukázať, „že exhortácia „Amoris laetitia“ (AL) nezastáva nijaké nové učenie, ale že „na pôde Evanjelia predstavuje tvorivú obnovu tradície“ …. „a obozretne ju vedie ďalej.
Dôrazne sa priznáva aj k „úprimnosti v otvorenej diskusii“, ako to pápež sám žiada. Potiaľ dobre, avšak tento ideál sám celkom nedodržiava, pretože k takej diskusii sa celkom nehodí jeho hanobenie inak zmýšľajúcich ako „obmedzených“ a zástupcov „obmedzených a svojhlavých“. Je to protirečivé, podobne žiaľ ako aj pápež sám, ktorý hovorí o úprimnosti a milosrdenstve, ale odmieta dokonca kardinálov, ak chcú prísť k nemu s výhradami voči jeho náuke, aby viedli otvorený a bratský rozhovor.
Kasper hovorí v knižke o zmene paradigmy morálnej teológie. Myslí sa tým nie zmenu zákonov, ale iba istého miesta v zákonoch a obracia ho „milosrdne tak, aby zodpovedal konkrétnym životným situáciám konkrétnych ľudí“. Možným významom pojmu „milosrdnej“ aplikácie spravodlivého, pravde zodpovedajúceho zákona sa Kasper nezaoberá. Je na nás, aby sme sa „charizmu rozlišovania naučili nanovo spoznávať a nacvičovať“. Dôležitosť rozlišovania zdôrazňuje aj pápež. A robí to aj Kasper, ale podivuhodné potom je, prečo tak vehementne odmieta kazuistiku*, ktorá nie je ničím iným, ako rozlišovaním konkrétnych situácií. (* Posúdenie jednotlivého prípadu podľa všeobecného pravidla alebo normy, pozn. prekl.)
Dnes zaužívané cudzie slovo „zmena paradigmy“ namiesto možných nemeckých výrazov zostáva veľmi nejasné okrem iného aj preto, že Kasper odmieta na vysvetlenie kazuistiku a teda zostáva nepochopiteľné, čo vlastne mieni. To, že Ježiš pri svojich príbehoch a podobenstvách často kazuistiku používal, ako sa zdá, si Kasper nevšimol.
Pri téme antikoncepcia a „Humane vitae“ vystupuje tento nedostatok zvlášť výrazne: „Mlčanie ´Amoris laetitia´o kazuistických otázkach vzhľadom na metódy plánovania rodiny nie je vyhýbanie sa problémom, ale naopak tým sa problémom čelí … na základe hlbokej morálno-teologickej úvahy.“ Aká úvaha to má byť, to sa čitateľ nedozvie. Poukaz na sv. Tomáša Akvinského najmä normálnemu čitateľovi vôbec nepomôže a ani odborníkovi, ak si nedá tú námahu preveriť latinský text. Kasper sľubuje, že sa k tomu neskôr vráti, ale hľadáme to márne.
No naspäť k AL: Pápež vkladá náuku o zodpovednom rodičovstve a plánovaní rodiny, ako to učil koncil a potom Pavol VI. „do zodpovedného rozhodnutia vo svedomí rodičom“. Pri konkrétnom hľadaní zhody v tejto otázke je zvlášť dôležité „zachovať dôstojnosť toho druhého“. Nevidíme tu, kde je v tomto výklade rozdiel od nemeckého Vyhlásenia v Königsteine odsudzujúceho „Humanae vitae“ (HV), ktoré pápež Ján Pavol II. odmietol rovnako, ako Vyhlásenie z Maria-Trostu rakúskeho episkopátu. Ťažko si predstaviť, že si kardinál Kasper toho nebol vedomý. Skutočnosťou však je: AL viackrát poukazuje na HV, ale vždy vecne a bez poskytovania jasných a jednoznačných odpovedí na konkrétne otázky ako to robili Františkovi predchodcovia.
Ako možno chápať novú paradigmu morálky v Kasperovom zmysle, ukazujú ďalšie pasáže a objavíme pritom podivuhodné – dokonca priamo AL protirečiace výpovede! Najprv Kasper správne poznamenáva, že podľa náuky AL civilné manželstvo, partnerstvá de facto, civilne znovu zosobášení rozvedení a homosexuálne partnerstvá „nezodpovedajú kresťanskému chápaniu manželstva“. Potom však kardinál pripisuje pápežovi názor, „že niektoré z týchto partnerstiev môžu čiastočne a analogicky realizovať elementy kresťanského manželstva“. K tomu sa Kasper odvoláva na AL 292, no súčasne opomína pritom AL 251, kde AL homosexuálne zväzky výslovne z takejto analógie vylučuje, zatiaľ čo Kasperov text toto diskrétne obchádza, čo nie je dobré, ak pomyslíme na tlak dnešnej verejnej mienky na tieto otázky.
Zhrnuté: Ako majú byť Kasperove výpovede obnovou tradície, sa nedá rozpoznať. Na koniec knižky skôr nevieme, čo autor skutočne hovorí a zostáva trpká pachuť pocitu, že Kasper chce, aby jeho čitateľ síce veril, že všetky otázky sú teraz ponorené do nového priateľského svetla, no v skutočnosti ho zanecháva v hmlovine nejasnosti. To si pravdaže všimne, až keď začne hľadať cesty a vôľu Boha a spoľahlivé odpovede Cirkvi na jeho otázky, kde budú odpovede také konkrétne, ako sú aj otázky. –zg-

Facebook: Zablokovanie kríža sv. Františka

Steubenville, 10.4.2018 (kath.net/CNA/jg) 022 069 – Obor sociálnych médií Facebook sa ospravedlnil za vzniknutú „chybu“ známej Františkánskej univerzite v Steubenville v USA. Zablokoval totiž obraz kríža, ktorý Facebook sprvu označil ako „príliš brutálny a podrývajúci“. Išlo o známe ikonické znázornenie kríža zo San Damiana, známe aj ako Františkov kríž, ktorý ukazuje vzkrieseného Krista.
Týmto obrázkom propaguje „Franciscan University of Steubenville“ (FUS) svoj masterský program štúdia z teológie, katechézy a evanjelizácie. Univerzita dostala z Facebooku správu, že obrázok nesmie mať „zobrazovať nijaký šokujúci, podrývačský obsah, či prehnané násilie“.
„Ktoré pravidlo obrázok konkrétne mal porušiť sa zo správy vydedukovať nedalo!“ povedal Tom Crowe, zodpovedný za internetovú prezentáciu FUS.
Čoskoro na to sa ozval hovorca Facebooku a napísal:
„Obrázok neporušuje naše smernice reklamy. Prosíme o ospravedlnenie za naše chyby a už sme informovali zákazníkov, že reklamu akceptujeme.“
Kríž zo San Damiana je aj na iných propagačných oznamoch na Facebooku. Tom Crowe preto predpokladá, že v krátkodobom zablokovaní mohlo ísť naozaj o chybu prehorlivého pracovníka Facebooku. „Facebook prijal iné reklamy presne s týmto obrázkom, preto si nemyslím, že zablokovanie spôsobil algoritmus.“ –zg-

Taliansko: Zemetrasenie zrútilo vežu kostola

Rím, 10.4.2018 (KAP) 022 068 – Pri zemetrasení v strednom Taliansku v regióne Marche sa zrútila veža so zvonom malého kostola zo 16. storočia. Ďalšie škody zo zemetrasenia o sile 4,6 stupňa v utorok skoro ráno zatiaľ nehlásili. Otrasy bolo cítiť aj v susednom regióne Umbria. Ako následok zemetrasenia vypadla železničná doprava. Školy v regióne zostali zatvorené.
Ako povedal starosta obce Muccia, Mario Baroni pre RaiNews, o 5.11 hod. sa zrútila veža so zvonom na kaplnke Santa Maria di Varano. V súčasnosti sa zisťujú ďalšie škody v obci s 900 obyvateľmi západne od Maceraty.
V trojuholníku Ancona, Perugia a L’Aquila boli v ostatných dňoch podľa Národného inštitútu pre zemetrasenia INGV viaceré ľahšie otrasy pôdy. Od veľkého zemetrasenia 24. augusta 2016 v Amatrice sa zem v strednom Taliansku stále znova zachvieva. –zg-

Počet členov Spoločnosti Ježišovej stále klesá

Rím/Mníchov, 10.4.2018 (kath.net/pm) 022 067 – Počet členov Spoločnosti Ježišovej na svete je už menej ako 16 000 a tým poklesol na stav zo začiatku 20. storočia. Rehoľa to oznámila v piatok. Ku dňu 1. 1. 2018 mala Spoločnosť Ježišova na celom svete už iba 15 842 členov, z toho je 11 389 kňazov, 1077 bratov, 2620 školastikov a 756 novicov. To znamená pokles o 260 jezuitov oproti predchádzajúcemu roku. Tým pokračuje kontinuálny vývoj ostatných desaťročí. V roku 1910 mala rehoľa ešte 16 295 členov a najvyšší stav dosiahla v r. 1965 so 36 038 členmi. –zg-

Kardinál Burke: František zosilňuje zmätenie v Cirkvi

Rím, 10.4.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 066 – Zmätenie v Cirkvi za pápeža Františka vzrástlo. Kolégium kardinálov je de facto kontrolný orgán pre pápežské chyby. To sú dve výpovede kardinála Raymonda Burkeho v interview pre katolícku spravodajskú agentúru La Nuova Bussola Quotidiana z 5. apríla.
Nedávne údajné „interview“, ktoré pápež František poskytol Eugeniovi Scalfarimu, bolo „pomimo všetkého tolerovateľného“, ako kritizoval kardinál Burke.
„Reakcia Vatikánu na Scalfariho zverejnené interview bola v najvyššej miere neadekvátna, pretože náuku Cirkvi o nesmrteľnosti duše a existenciu pekla nepotvrdila! Pohrávanie sa s vierou a náukou na najvyššej úrovni Cirkvi rozhnevalo mnohých kňazov a veriacich. Situácia sa mlčaním mnohých biskupov a kardinálov ešte ďalej zhoršuje,“ povedal kardinál Burke.
Pápežský dokument: „Jasné odmietnutie elitnej svätosti“

Viedeň, 9.4.2018 (KAP) 022 065 – Nová pápežova exhortácia „Gaudete et exsultate“ je výrazný podnet pápežskej pastorácie“, pretože hovorí s čitateľom veľmi zrozumiteľne a chce mu ukázať, ako môže človek 21. storočia svätosť skutočne žiť. Zdôraznil to viedenský dogmatik Prof. Jan-Heiner Tück pri príležitosti v pondelok uverejnenej apoštolskej exhortácie „O volaní ku svätosti v dnešnom svete“ pre „Kathpress“.
Dokument sa sústreďuje na „demokratizáciu pojmu svätosť“, keďže nevyhradzuje svätosť určitému stavu klerikov alebo askétov, ani virtuózom zbožnosti, ale rozširuje ju na všetkých ľudí v Cirkvi. Každý kresťan je povolaný dodať Evanjeliu vo svojom životnom prostredí príslušnú tvár. Tým je exhortácia súčasne „jasným odmietnutím elitného programu svätosti“, ako povedal Tück.
Voľbou názvu – „O volaní ku svätosti v dnešnom svete“ sa František nielen pripája k príslušným výpovediam koncilového dokumentu „Lumen Gentium“ (kap. 5), ale aj k známemu dokumentu „Gaudium et spes“, ktorý má nadpis „O Cirkvi v dnešnom svete“. František tým spája odmietnutie elitných foriem spirituality s bdelou pozornosťou voči spoločenským výzvam našej doby.
„Františkovi nejde o mystiku so zavretými očami, ktorá chápe svätosť ako formu úniku zo sveta, ale ide mu o mystiku otvorených očí, ktorá svätosť chápe ako praktickú životnú formu zakotvenú celkom v tomto svete.“
Druhá kapitola dokumentu, ktorá opisuje „gnosticizmus a pelagianizmus ako herézy (…) alarmujúcej aktuálnosti“ trocha vybočuje z celkového kontextu exhortácie. „Človek si kladie otázku, čo František týmito pojmami a ich pripisovaním ľuďom vlastne presne myslí,“ uvádza Tück ďalej. Okrem toho stojí idea vieroučného odmietania heréz v istom napätí voči vízii pozývajúcej Cirkvi otvorených dverí, za ktorú sa František inak zasadzuje. Ako sa zdá, František má týmito formuláciami menej na mysli určité formy súčasnej teológie, ako oveľa viac zásadné postoje, ktoré – ako v prípade gnosticizmu – argumentujú „nesmierne špekulatívne“ a „tendenčne mimo sveta a nehistoricky“ alebo – ako v prípade neo-pelagianizmu – propagujú „nemilosrdné seba-perfekcionizmus“. K tomu patrí aj pridržiavanie sa strnulého „tradicionalistického pojmu pravdy“.
„Pre západoeurópskeho kresťana pohoršením“, no súčasne rovnako celkom v zmysle tradície doterajšieho Františkovho hlásania náuky sú však tie výrazy ku koncu dokumentu, v ktorých pápež hovorí o diablovi v osobnej forme. Tým pápež irituje tie moderné teologické tézy, ktoré diabla interpretujú ako „mytologickú postavu“. Pre kresťanstvo, „ktoré prešlo ohňom osvietenstva, je „nepochybne potrebné zvyknúť si na to a vysvetľovať to“ vzhľadom na drámu boja, do ktorého František vidí človeka deň čo deň stavaného“. No táto formulácia však súčasne varuje naliehavou silou pred každou formou bezstarostnosti voči bezodnej realite Zlého vo svete. –zg-

„Gaudete et exsultate“

Vatikán, 9.4.2018 (RV, kath.net) 022 064 – V deň slávnosti Zvestovania Pána, ktorá bola tento rok preložená na 9. apríl, bola zverejnená nová apoštolská exhortácia pápeža Františka o povolaní ku svätosti v súčasnom svete Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte. Svätý Otec v nej predstavuje svätosť ako jedinečné osobné povolanie od Boha pre každého človeka. Cestu ku svätosti vysvetľuje slovami samotného Ježiša.
Jadrom dokumentu, ktorý je svojím rozsahom polovičný oproti prvej Františkovej exhortácii Evangelii gaudium, sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Svätý Otec rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana súčasnosti, medzi ktorými nechýbajú napr. odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba a spojenie so spoločenstvom. O svätosti hovorí v zmysle „logiky daru a logiky kríža“ ako o duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje bdelosť a rozlišovanie za pomoci Ducha Svätého.
1. »Radujte sa a jasajte« (Mt 5,12), hovorí Ježiš tým, ktorí sú pre neho prenasledovaní alebo pokorovaní. Pán vyžaduje všetko – to, čo za to ponúka, to je ten pravý život, to šťastie, pre ktoré sme boli stvorení. On chce, aby sme boli svätí a očakáva od nás viac, ako že sa uspokojíme s priemernou, zriedenou, povrchnou existenciou. Volanie ku svätosti je tu totiž prítomné od prvých strán Svätého písma rôznymi spôsobmi. Tak znela výzva Pána k Abrahámovi: »Chodievaj predo mnou a buď dokonalý!« (Gn 17,1).
2. Nemá tu ísť o pojednanie o svätosti s mnohými definíciami a rozlišovaniami, ktoré by mohli túto tému obohatiť, alebo s analýzami prostriedkov posväcovania, ktoré by sa tu mali urobiť. Mojím skromným cieľom je výzvu k svätosti znova raz zreteľne prezentovať a pokúsiť sa stvárniť ju v súčasnej situácii s jej rizikami, výzvami a šancami. Veď Pán si každého z nás „ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske,“ (Ef 1,4).

Viac na: http://sk.radiovaticana.va/news/2018/04/09/vy%C5%A1la_apo%C5%A1tolsk%C3%A1_exhort%C3%A1cia_gaudete_et_exsultate_o_sv%C3%A4tosti_/1370362

Arcibiskup Fisichella: „Peklo žiaľ existuje“

Rím, 9.4.2018 (kath.net) 022 063 – „Peklo žiaľ existuje a ja zdôrazňujem ‚žiaľ‘. Ale nie, pretože Boh vo svojom milosrdenstve peklo chce, ale oveľa viac pre tvrdohlavosť ľudí. Človek to je, kto si namýšľa, že môže svoju slobodu do posledného zbytku vydráždiť a tým nakoniec sám seba ponižuje.“
Túto základnú pravdu Cirkvi pripomenul 6. apríla predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, arcibiskup Rino Fisichella v rozhovore s „Vaticannews“.
Nedávno vznikla diskusia po interview pápeža s talianskym žurnalistom Eugeniom Scalfarim, ktorí tvrdil, že František mu povedal, že peklo neexistuje a duše zlých sa jednoducho rozplynú …
Fisichella pripomenul, že Cirkev nikdy nemôže povedať, že nejaká osoba je v pekle a povedal: „Ja patrím do tej školy, ktorá verí, že peklo existuje, ale ja dúfam – veľmi dúfam – že je prázdne. Chcem dodať, že Cirkev môže s istotou povedať, že nejaká osoba je svätá, teda hľadí na Boha, ale Cirkev nebude nikdy môcť povedať, že nejaká osoba je v pekle. To Cirkvi neprislúcha, pretože to je posledný súd pre človeka, ktorý stojí pred Bohom. Preto je to nezraniteľná a nedotknuteľná oblasť, o ktorej nikto nemôže súdiť.“ –zg-

Rím: Ďalší kurz exorcizmu na pápežskej vysokej škole

Vatikán, 9.4.2018 (KAP) 022 062 – Už po 13. krát sa koná na Pápežskej vysokej škole Regina Apostolorum v Ríme kurz exorcizmu. Neverejný seminár od 16. do 21. apríla je určený výlučne pre kňazov, ktorí si potrebujú občerstviť znalosti exorcizmu, ako informuje portál „Vatican News“. Od prelomu tisícročia sa počet prosieb ľudí o oslobodenie od diablov strojnásobil.
Pedro Barrajon, profesor na Regina Apostolorum, pre portál povedal, že kurz vznikol pre žiadosti kňazov, ktorí sa na exorcizmy necítili byť dostatočne pripravení. „Svet exorcizmu nie je jednoduchým terénom,“ povedal tento rehoľník Kristových legionárov.
„Teológia túto oblasť v ostatných desaťročiach zanedbala, pretože sa to nezdá byť na výške dnešného racionálneho sveta. Vykonávať exorcizmus nie je nijakým magickým úkonom. Formácia v tejto oblasti chce sprostredkovať seriózny, vedecký, teologický a interdisciplinárny rozhľad. Kňaz musí nasledovať prosbu biskupa vykonávať službu exorcistu, aj keď sa mu to nepáči. Ide o službu lásky k blížnemu a milosrdenstva,“ zdôraznil Prof. Barrajon. –zg-

Cirkvi by mali presvedčiť viac ľudí o kresťanskej viere

Mníchov, 9.4.2018 (kath.net) 022 061 – Nový bavorský premiér Markus Söder (CSU) v rozhovore pre „BILD am SONNTAG“ odmietol kritiku negatívneho postoja strany CSU v politike voči utečencom a islamu z cirkevných kruhov. Cirkvi vyzval, aby radšej znova viac hovorili o kresťanstve:
„Nikoho v Nemecku nevytláčame zo spoločnosti. Od našich cirkví by som si želal, aby intenzívnejšie prezentovali zmysel a poslanie kresťanstva a viac ľudí presvedčili o kresťanskej viere. Vzhľadom na skutočnosť, že v mestách, ako je Berlín, kresťania predstavujú už len menšinu, bolo by pre všetkých užitočnou úlohou zamýšľať sa nad tým, ako kresťanstvo znova zatraktívniť!“ –zg-

Eurabia ako výsledok „islamizácie Európy“

Bazilej, 9.4.2018 (kath.net) 022 060 – „Smieme slobodne bez cenzúry prípadne autocenzúry hovoriť o následkoch islamského prisťahovalectva do Európy? Je možné a dovolené vyjadriť iný názor – s odvolaním sa na troch svetoznámych expertov Bernarda Lewisa, Bat Ye’orovej a Waltera Laqueura – proti vládnucej rétorike v rámci vecnej diskusie? Títo traja myslitelia zastávajú tézu budúcej Eurábie v Európe. A konečne smieme vyvodzovať následky zo štatistík, ktoré prognózujú rastúci arabsko-islamský podiel obyvateľstva Európy?“
Islamista Bassam Tibi kladie tieto otázky v komentári bazilejských novín a ostro kritizuje „vládnucu rétoriku nanútených obmedzovaní základných práv vyjadrovania a slobody vedy“ vzhľadom na diskusiu o islame. K tomu patrí podľa Tibiho aj obvinenie z islamofóbie.
„Tento pojem ukuli v Iráne počiatkom 80. rokov, aby udusili každú kritickú diskusiu o islame už v zárodku. Urobil sa z toho nástroj obviňovania a prevzali ho ľavičiari.“ Islamista v tejto súvislosti pripomína aj francúzskeho vedca Pascala Brucknera. Ten hovorí o vymyslenej islamofóbii, ktorej hlavnými obeťami sú tí, ktorí nepodľahli úsiliu tabuizovať tému «islamské prisťahovalectvo a jeho následky“. Tibi pripomína aj štatistiku amerického centra PEW z novembra 2017 a štatistické prognózy na rok 2050: «Podiel moslimov v Nemecku vzrastie zo 6,1 percent v r. 2016 na 20 percent v r. 2050».
„Ako Sýrčan a moslim nemám námietky, ak sa títo ľudia stanú Európanmi a neprinesú konflikty a násilie na Blízkom Východe so sebou do Nemecka. Faktom však je, že arabskí utečenci menia Nemecko a nie opačne.“
Tibi pripomína tiež knihu „Eurabia“ židovskej publicistky Bat Ye’orovej. Tá sa veľmi diví, že európske médiá propagujú kultúru vítania a píše:
„Moslimských migrantov, ktorí prúdia do Európy, vítajú ako tvorcov Eurabie.“ Táto hrozba sa vôbec nevníma!“
Podľa publicistky Eurabia je výsledkom islamizácie Európy. Ako židovka je zhrozená, že Eurabia sa prejavuje ako kombinácia antiamerikanizmu a nenávisti k židom. „Antisemitizmus je tvárou budúcej moslimskej Eurabie.“ Ye’orová kritizovala, že kritikom „sa vypaľujú znamenia“ zlou propagandou. „Každá zdržanlivosť voči rastúcemu prúdu moslimských migrantov z arabských a moslimských krajín do Európy sa haní ako rasizmus a odsudzuje.“

Varovanie pred plazivým „tunelovaním“ voľnej nedele

Linec, 8.4.2018 (kath.net/KAP) 022 059 – Pred plazivým „tunelovaním“ voľnej nedele hospodárstvom a politikou varovala „Aliancia za voľnú nedeľu Rakúska“. V tlačovom vyhlásení zo 6. apríla sa poukazuje na situáciu napríklad v Hornom Rakúsku. Krajina poskytuje výnimky z nedeľného pokoja v obchode, ako napríklad v prípade „Welser Weihnacht“ (Vianoce vo Welsi). Tu sa už dávno nekonajú v nedeľu iba vianočné trhy, ale už roky je obchodom v centre mesta povolené otvárať aj cez adventné víkendy. Iný príklad je Bad Ischl, kde sa na výročie cisárových narodenín povoľuje otvárať obchody v nedeľu a zamestnávať vtedy aj personál.
O týchto témach sa diskutovalo na nedávnom plenárnom zasadnutí aliancie v Kláštore Schlägl v Hornom Rakúsku aj so zástupcami politiky. Emeritný linecký biskup Maximilián Aichern, spoluzakladateľ Aliancie za voľnú nedeľu“, vyslovil naliehavú výzvu politikom, aby pre dobro človeka výnimky z voľnej nedele jasne definovali. Zo strany aliancie sa stále znova odmietalo aj tvrdenie, že nedeľnú prácu možno upravovať na dobrovoľnej báze. Ani turistika by tu nemala byť presvedčivým argumentom.
Na zasadnutí aliancie sa zúčastnili zástupcovia viac ako 50 členských organizácií, z oblasti hospodárstva, obchodu, odborov, kultúry, politických strán, spolkov a cirkví – medzi nimi o. i. biskup Alois Schwarz a predseda Konferencie vyšších predstavených mužských reholí em. opát Christian Haidinger, ako aj zástupcovia starokatolíckej a metodistickej cirkvi. V rámci plenárneho zasadnutia prijali ako nového člena Spolkovú komoru robotníkov.
Na podujatí prezentovali aj „Sonntags-Bier“ (Nedeľné pivo), ktoré sa vyrába v spolupráci s kláštorným pivovarom kláštora Schlägl. Pod heslom „Voľná nedeľa – naše pivo“ sa má tento nápoj stať nositeľom sympatickej idey spoločného voľného času 52 nedieľ v roku. –zg-

Vatikán zatkol kňaza za detskú pornografiu

Vatikán, 08.04.2018 (KAP) 022 058 – Jeho najvyšší pastier, pápež, slávil nedeľu ako „Nedeľu Božieho milosrdenstva“. No na Carla Alberta Capellu čaká najprv ešte pozemský súd. V sobotu vydal vyšetrovací sudca zatykač na 50-ročného kňaza a diplomata. Prišli vatikánski žandári a odviedli ho do cely.
Cesta nebola dlhá. Capella mal už od augusta prechodný byt pri paláci gubernátora vo Vatikánskych záhradách, kde sídli vatikánsky súd. V auguste ho odvolali z postu nunciatúrneho radcu na veľvyslanectve Svätého stolca vo Washingtone s podozrením na detskú pornografiu.
O čo ide, tlačová kancelária v sobotu iba naznačila: „Základom postupu je článok 10, odsek 3 a 5, zákona VIII z r. 2013“. To sú trestné normy za šírenie a vlastníctvo detskej pornografie a za to hrozí 1-5 rokov väzenia a k tomu pokuta 2500 až 50 000 eur. Podľa odseku 5 treba trest zvýšiť, ak ide o veľké množstvo materiálu.
Termín procesu ešte neoznámili, no vyšetrovacia väzba je na vatikánske podmienky významný krok. Pripomína to prípad Jozefa Wesolowského, vyslanca Vatikánu v Dominikánskej republike, ktorý sexuálne zneužíval chlapcov a vlastnil detskú pornografiu. Arcibiskupovi v júni 2014 odňali kňazstvo. Bol síce Poliak, ale mal vatikánsku štátnu príslušnosť a tak Vatikán prevzal aj svetské trestné právo. K procesu nedošlo, lebo Wesolowski krátko predtým v auguste 2015 podľahol infarktu.

Prvý proces pre detskú pornografiu

Capella pochádzajúci z talianskeho Carpi pri Modene v Milánskej arcidiecéze nemal zlú kariéru: V r. 2002 absolvent pápežskej Diplomatickej akadémie, 2003 promócia z cirkevného práva, 2008 sa stal „kaplánom Jeho Svätosti“ a nakoniec post vo Washingtone.
V decembri 2016 dovolenkoval v kanadskom Windsore. Tam si mal podľa vyšetrovateľov v štáte Ontario stiahnuť detskú pornografiu a to práve na Vianoce a na farskom počítači. Kanadská Diecéza London podozrenie podporila. Koncom augusta 2017 to americké ministerstvo zahraničia oznámilo do Ríma. Vatikán ho stiahol z nunciatúry a nechal si ho „v tieni“ Chrámu sv. Petra. Kanadská justícia vydala v septembri 2017 na Capellu zatykač.

Zasadá Komisia na ochranu detí
Vyšetrovacia väzba Capellu prichádza iba dva týždne pred prvým stretnutím novej pápežskej Komisie na ochranu detí 19. až 22. apríla vo Vatikáne. Predsedá jej nemecký jezuita a psychológ Hans Zollner. … –zg-

Kongres v Ríme: Starosť o smerovanie Cirkvi

Rím, 8.4.2018 (kath.net/KAP) 022 057 – Kardináli a konzervatívni katolíci vyjadrili na konferencii v Ríme starosť o smerovanie Cirkvi. Na podujatí pod názvom „Katolícka Cirkev kam ideš?“ sa zúčastnili okrem kardinálov Raymonda Lea Burkeho a Waltera Brandmüllera okrem iných pomocný biskup Atanáz Schneider z kazašskej Astany aj filozof a politik Marcello Pera.
Na záver kongresu uverejnili vyhlásenie, v ktorej diskusiu o pripustení znovu zosobášených rozvedených ku sviatostiam označili ako nebezpečie pre vieru a jednotu Cirkvi. Kto pri existujúcom cirkevne uzavretom manželskom zväzku vstúpi do nového civilne uzavretého manželstva sa nachádza „v objektívnom rozpore s Božím zákonom“ a nemôže pristupovať ku svätému prijímaniu.
Kardinál Brandmüller v príspevku varoval pred tým, aby sa verejná mienka a „senzus fidei – cit viery veriacich“ kládli na jednu úroveň. Byť považovaný za skutočne katolícky hlas – to si vyžaduje svätosť. V histórii kresťanstva boli praví veriaci často menšinou, ako povedal emeritný predseda Pápežskej komisie pre historické vedy.
Kardinál Burke, emeritný prefekt najvyššieho cirkevného súdu – Apoštolskej signatúry – zdôraznil, že učiteľská autorita pápeža sa odvodzuje od poslušnosti Kristovi. Pápež môže cirkevné právo interpretovať iba do tej miery, aby sa mohlo uplatňovať, no nie podkopávať.
Biskup Schneider označil neznalosť pravdy alebo opovrhovanie pravdou ako príčinu mnohých nezriadeností. V priebehu histórie diabol dokonca občas a na nejakú dobu zatemnil pápežský úrad a spôsobil v zmätenie v Cirkvi. Každý pápež si musí byť vedomý, že „nie je vlastníkom katedry pravdy“, ale iba jej služobníkom.
Kardináli Brandmüller a Burke v novembri 2016 spolu s medzitým zosnulými kardinálmi Joachimom Meisnerom a Carlom Caffarrom zverejnili tzv. „dubia“ – pochybnosti – v liste pápežovi Františkovi a vyzvali ho, aby objasnil niektoré body vo svojej exhortácii „Amoris laetitia“ o manželstve a rodine. Táto prosba, ktorú podporuje milión katolíkov, „nebola dodnes vypočutá“, ako sa uvádza vo vyhlásení zo soboty.

„A tak dosvedčujeme a vyznávame …“
Kath.net dokumentuje vyhlásenie kongresu „Katolícka cirkev kam ideš?“
Rím, 7. apríla 2018:

Vzhľadom na protichodné výklady apoštolskej exhortácie „Amoris laetitia“ šíri sa medzi veriacimi na celom svete rastúca bezradnosť a zmätenie. Naliehavá prosba takmer milióna veriacich, viac ako 250 učencov, a dokonca kardinálov adresovaná Svätému Otcovi, aby objasnil nejasnosti nebola dodnes vypočutá.
Pri vzniknutom vážnom nebezpečenstve pre vieru a jednotu Cirkvi sa my, pokrstené a pobirmované údy Božieho ľudu vidíme vyzvaní k vyznaniu svojej katolíckej viery. K tomu nás zmocňuje Druhý vatikánsky koncil, ktorí v „Lumen gentium“ 33 konštatuje. „Tak je každý laik už na základe darov, ktoré dostal, svedkom a zároveň živým nástrojom poslania samej Cirkvi ´podľa miery, akou nás obdaroval Kristus´“ (Ef 4, 7).
K tomu nás povzbudzuje aj bl. John Henry Newman, ktorý vo svojom prorockom spise „On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine“ (O svedectve veriacich vo veciach náuky) už v r. 1859 poukázal na význam svedectva viery laikov. A tak dosvedčujeme a vyznávame v súlade s pravou náukou Cirkvi:
1) Dvomi partnermi platne uzavreté a dokonané manželstvo môže rozlúčiť iba smrť.
2) Z tohto dôvodu kresťania, ktorí bez ohľadu na platné manželstvo nadviažu nový vzťah, páchajú ťažký hriech cudzoložstva.
3) Sme presvedčení o tom, že existujú absolútne morálne zákony, ktoré veriacich vždy a bez výnimky zaväzujú.
4) Sme presvedčení aj o tom, že nijaký subjektívny úsudok vo svedomí nemôže z osebe zlého konania urobiť dobré a dovolené.
5) Konštatujeme, že – nezávisle od subjektívnej viny spáchaného hriechu – môže prijať rozhrešenie a Eucharistie iba ten, kto je ochotný v budúcnosti žiť v súlade s Božím zákonom.
6) Sme preto aj presvedčení o tom, že civilne zosobášení rozvedení, ktorí nie sú ochotní žiť zdržanlivo, zotrvávajú v živote v rozpore s Božím zákonom a preto nemôžu byť pripustení k prijímaniu Eucharistie.
Náš Pán Ježiš Kristus povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí (Jn 8, 31-32).
S dôverou v tieto slová preto vyznávame svoju vieru pred najvyšším Pastierom a Učiteľom Cirkvi spolu s biskupmi a prosíme, aby nás posilnili vo viere.

Kardinál Woelki za viac rozvahy v spore o prijímanie

Bonn, 7.4.2018 (KAP/KNA) 022 056 – V spore o pripustenie evanjelických manželských partnerov katolíkov kardinál Rainer Maria Woelki vyzval k väčšej rozvahe. „Som trocha udivený z toho, že som vyvolal takú melu a že sa píše o disente a podobných veciach,“ povedal kolísky arcibiskup pre kolínske „Domradio“. „Môžem jednoducho iba povedať, že to celé by sa malo menej dramatizovať.“
V biskupskej konferencii sa hovorilo o „dôležitej otázke“ – o pastorácii zmiešaných manželstiev. „Diskutovali sme o tom a mali sme rôzne názory na to, či nájdeme riešenia, ktoré sú pastoračne dôležité a ktoré rozhodnutia môžeme ako nemecká čiastková cirkev urobiť, alebo či by nebolo dôležité a správne usilovať o také riešenie s pohľadom na celú všeobecnú Cirkev,“ vysvetlil Woelki.
„S niektorými biskupmi sme boli presvedčení, že by bolo dobre tu prediskutované a nájdené riešenie zladiť aj s univerzálnou Cirkvou vzhľadom na jednotu Cirkvi a spoločenstvo s inými čiastkovými cirkvami. Pre mňa a šiestich ďalších biskupov je táto otázka taká dôležitá, že si myslíme, že je potrebné odsúhlasiť to so všeobecnou Cirkvou. Uvidíme, kedy príde odpoveď a či vôbec odpoveď príde. Ja to neviem,“ povedal Woelki.
V stredu 4. apríla sa rozšírilo, že medzi nemeckými biskupmi je rozkol kvôli otázke doteraz neprípustného prijímania pre evanjelikov. Siedmi biskupi na čele s kardinálom Woelkim sa obrátili listom na Vatikán, aby sa objasnilo, či rozhodnutie biskupskej konferencie dvojtretinovou väčšinou je právoplatné a či možno evanjelických manželských partnerov katolíkov v jednotlivých prípadoch pripustiť k prijímaniu.
O „vytvorení tvrdých táborov“ v biskupskej konferencii podľa niektorých biskupov nemôže byť reč. Plenárne zasadnutie BKN má 65 členov, preto by sa považovalo „podivné, keby neboli aj rozdielne názory“. –zg-

V Ríme ukradli z baziliky obraz Ježišovho najsv. Srdca

Rím, 6.4.2018 (kath.net/KAP) 022 055 – Jeden z veľkých chrámov Ríma sa stal obeťou krádeže umeleckého diela. Maskovaný muž odcudzil 4. apríla v Chiesa Nuova v historickom centre obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho od maliara Pietra Gagliardiho (1809-1890), ako oznámila farnosť. Nie je to však obraz Pompea Batoniho (1708-1787), ktorý je oveľa umelecky aj čo do historickej zbožnosti oveľa významnejší – ako mylne oznámili médiá.
Podľa informácií krádež trvala iba niekoľko okamihov a zaznamenala ho kamera. Páchateľ je očividne tá istá osoba, ktorá sa o to pokúšala už predtým. Finančnú hodnotu obrazu odhadol hovorca fary ako skôr nízku. Iné sčasti významné umelecké diela ako tri rané práce Petra Pavla Rubensa (1577-1640) sú nákladnejšie poistené. No aj tu je nebezpečie vandalizmu alebo krádeže.
Ako možný dôvod činu sa predpokladá kriminalita na rýchle získanie peňazí. Priestor pred bazilikou na Corso Vittorio Emanuele II., jednej z hlavných ulíc v centre Ríma, je už dlhšiu dobu miestom zdržiavania sa drogovo závislých ľudí. –zg-

„Kardinál Marx zaznáva realitu“

Düsseldorf, 6.4.2018 (kath.net) 022 054 – Krajinská predsedníčka „WerteUnion“ (WU) (Hodnotovej únie) v Severnom Porýní –Vestfálsku, Simone Baumová kritizovala kázeň mníchovského kardinála Marxa na Veľký piatok. V kázni kresťanov vyzval, aby sa ohradili voči nenávisti a násiliu a viac vyšli v ústrety moslimom. Iba tak bude možné prekonať predsudky, a nedorozumenia, ako povedal kardinál. Simone Baumová reagovala v rozhovore pre „NRW-Direkt“ kritikou a vyzvala Marxa, aby sa postavil za prenasledovaných kresťanov a proti rastúcemu antisemitizmu.
„Kardinál Marx svojimi vyjadreniami očividne zaznáva realitu. Nie sú to iba moslimovia, ktorí na svete trpia nenávisťou a násilím. Na celom svete sú to kresťania, ktorí sú najviac prenasledovaní veľmi často militantnými moslimami. Namiesto vedenia zdanlivých diskusií by sa mal kardinál Marx radšej postaviť za našich prenasledovaných bratov vo viere a žiadať pre nich tú toleranciu a náboženskú slobodu, ktorú si užívajú moslimovia v Nemecku. Bolo by tiež žiadúce, ak by sa postavil proti rastúcemu antisemitizmu v krajine, ktorý stále častejšie vychádza od moslimov.“
„WerteUnion“ (WU) je nemecké združenie konzervatívnych iniciatív, ktoré založili členovia Kresťansko-demokratickej únie CDU. –zg-

Brazília: Eucharistia priletela k oltáru dronom

Sorocaba, 6.4.2018 (kath.net/jg) 022 053 – Vo farskom kostole v brazílskom meste Sorocaba počas svätej omše priletela monštrancia s Eucharistiou na drone cez strednú chodbičku chrámu k oltáru. Informuje o tom „Catholic Herald“.
Počas letu veriaci v kostole jasali. Po tom, čo sa monštrancia s Eucharistiou krátko vznášala nad oltárom, prevzal ju kňaz a postavil ju na oltár.
Krátke video o tomto dianí sa objavilo v sociálnych médiách a prinieslo Fare São Geraldo Majela v Arcidiecéze São Paolo veľa kritiky. Katolícky kňaz John Zuhlsdorf označil túto akciu v blogu ako „svätokrádežnú hlúposť“. Iné komentáre zneli: „hlúpe“, „škandalózne“ a „sprofanovanie“. –zg-

Sestra: ‚Pápež považuje antikoncepciu niekedy za prípustnú’

Buenos Aires, 6.4.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 052 – Sr. Marta Pelloniová, známa argentínska karmelitánka, v interview pre rozhlas povedala, že pápež František považuje antikoncepciu za istých okolností za prípustnú.
Pápež jej vraj povedal „tri slová“: „Kondómy, prechodne, reverzibilne“, povedala sr. Marta v relácii „Crónica Anunciada“ argentínskeho vysielača FM La Patriada 3. apríla.
František svoje tvrdenie odôvodnil tým, že používanie rôznych druhov antikoncepcie môže chudobné ženy zachrániť od toho, aby išli na potrat. „To zahŕňa kondómy, diafragmy a posledné východisko tubové ligatúry v rade možných druhov antikoncepcie. Tie nemajú potratové účinky a nemajú škodlivé účinky na telo ženy,“ povedala sr. Marta.
Tubové ligatúry sa v medicíne považujú za metódu trvalej sterilizácie ženy, ktorá sa nedá vždy úspešne znova zvrátiť.
„Ak bude existovať sexuálna osveta a štát preberie zodpovednosť za ženy žijúce v chudobe, nemusíme odkriminalizovať potraty, pretože potraty už nebudú potrebné,“ vyhlásila sr. Marta.
Vatikán výpoveď sr. Pelloniovej nepotvrdil, ani nedementoval. Na otázku LifeSiteNews k tomuto problému hovorca Vatikánu Greg Burke neodpovedal.
Sr. Marta Pelloniová je v Argentíne veľmi uznávaná pre svoju prácu zameranú proti obchodu s ľuďmi a sexuálnemu zneužívaniu detí. V r. 2013 dostala španielsku „Cenu princa von Vianu“ v kategórii „Solidarita“. –zg-

Švédsko a ‚rodovo neutrálne’ materské škôlky

Štokholm, 6.4.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 051 – Mnohé štátne predškolské zariadenia vo Švédsku sú oficiálne „genderovo neutrálne“. Učitelia vedú deti k tomu, aby sa nezaoberali sklonmi typickými pre ich pohlavie, ale požadujú od nich, aby sa zúčastnili na aktivitách typických pre to druhé pohlavie.
Od r. 1998 požaduje učebný plán od učiteľov, „aby pôsobili proti tradičným rodovým roliam a vzorom“. Ako to školy realizujú, to závisí od príslušného vedenia školy. Švédske predškolské zariadenia ponúkajú celodennú starostlivosť o malé deti vo veku od jedného roka.
Podľa správy novín „New York Times“ o „dekonštrukcii“ pohlaví v niektorých školách oddeľujú chlapcov od dievčat a vedú ich k tomu, aby robili veci typické pre to druhé pohlavie. Chlapci sa učia navzájom si masírovať nohy, dievčatá chodia boso po snehu, otvárajú okná a kričia, ako sa píše v správe novín.
Pre deti, ktoré nechcú spolupracovať, sú tu „genderoví špecialisti“, ktorí sa ujmú chlapcov, ktorí nechcú kresliť alebo tancovať. Trojročný chlapček Otto napríklad od nikoho nikdy nepočul, že chlapci nenosia šatôčky. To zahrňuje jeho starých rodičov, jeho pestúnku, aj ostatných trojročných v jeho škôlke. Jeho matka chce, aby to zostalo tak dlho, ako len bude možné. Učitelia tejto škôlky tiež vítajú, keď sa malé dievčatká správajú menej žensky.
Učiteľka inej školy vyzerá podľa „New York Times“ akosi „frustrovaná“. Dala si za cieľ deti odvyknúť, že isté veci sú len „pre chlapcov“ príp. „pre dievčatká“. No v ostatnej dobe bola svojimi žiakmi konfrontovaná „stereotypmi“, ktoré prevzali z plagátov a kreslených filmov. Pomalá systematická práca predškolského zariadenia „ako sa zdá, sa cez noc rozplynula!“ ako píšu noviny.
Začínajúca 26-ročná učiteľka, ktorá sama chodila do „rodovo neutrálnej“ škôlky, pre „New York Times“ povedala, že ju rozčuľuje, keď sú detičky jej priateľov oblečené do modrého a ružového. Cíti vraj „zodpovednosť“, im povedať, že tým robia „chybu“, ako sa vyjadrila pre noviny. –zg-

USA: Biskupi proti Trumpovej národnej garde

Washington, 6.4.2018 (KAP/KNA) 022 050 – Viacerí katolícki biskupi v USA sa vyslovili proti vyslaniu národnej gardy na hranice s Mexikom, ako to chce prezident Donald Trump. „To je nezmyselná akcia a hanba pre vládu,“ vyhlásil arcibiskup Gustavo Garcia-Siller zo San Antonia. Biskup pohraničného mesta El Paso, Mark Joseph Seitz, hovoril o „zraňujúcom útoku na prisťahovalcov“.
„Trump reaguje na neexistujúci problém,“ povedal biskup z Brownsville, Daniel Ernest Flores. „Niet nijakej invázie stredoamerických migrantov,“ napísal na Twitteri a nahrával tak na Trumpovu výpoveď o „karavánach“ prisťahovalcov, ktoré tiahnu smerom na hranice s USA. V skutočnosti to bol už ukončený protestný pochod migrantov zo strednej Ameriky cez Mexiko a zúčastnili sa na ňom stovky ľudí. –zg-

Naša príloha
Ideológia gender podkopáva Cirkev

Sex medzi pekelnými trestami a bezuzdnosťou

Gerhard Lueghammer

Viedeň, 4.4.2018 (kath.net) 022 049 – Požiadavka druhého vatikánskeho koncilu, GS 29 prekonať každú diskrimináciu spoločenského či sexuálneho druhu sa v cirkevných spoločenstvách niekedy – odôvodňuje citátom z Listu Galaťanom 3,28 a keďže tam ide o rovnosť, dáva sa to na rôznych šírených plagátikoch do súvisu s ideológiou gender – rodovej rovnosti! „Konečne v zmysle genderu a moderné! Veď aj v genderi ide o rovnosť a antidiskrimináciu – či nie?“ Dokonca aj v našich diecézach sa šíria takéto úvahy a aktivity! No List Galaťanom by sa mal prečítať celý!

List Galaťanom ako biblické odôvodnenie genderizmu
V Liste Galaťanom 3,15-28 nejde o spoločenskú, či sexuálnu diskrimináciu, ale o oslobodenie pokrstených pohanov zo židovského zákona (obriezka, stravovacie predpisy atď.) Spor, ktorý sv. Pavol apoštol musel viesť so všetkou tvrdosťou s kresťanmi zo židovstva.
Úplne falošné interpretácie vznikajú vždy tým, že sa nejaký verš vytrhne zo súvislosti a potom sa svojvoľne vykladá. Aj popis pojmov gender, gender mainstreaming, sex sa v šírených letákoch na základe uvedených príkladov prejavuje ako naivné zľahčovanie, keď ideológia genderu vystupuje proti spoločenskej a sexuálnej diskriminácii, sledujú sa však úplne iné ciele.

Ideológia gender a neomarxizmus
Pre genderizmus, ako neskoré dieťa neomarxizmu (pozri Horkheimer, Adorno, Marcuse) je antidiskriminácia sexuálne odlišných ľudí a žien iba predsunutým argumentom s funkciou zatemňovania skutočnosti. Tak ako pri všetkých ľavicovo-extrémistických aktivitách ide o radikálne, spoločenské usmerňovanie – ide tu o politiku, nie o vedu! Na dosiahnutie toho sa musia tradičné štruktúry, ktoré upravujú spoločenský a politický život, vyradiť – rozbiť. To je aj cieľ a spôsob postupu ideológie gender. Po tom, čo to neklapalo so znárodnením výrobných prostriedkov (v starom komunizme), s neomarxizmom RAF, ani so sexuálnymi komúnami, nastúpilo sa na skrytý tajný marš skrze inštitúcie garnírovaný pre ľudí priateľsky znejúcimi heslami. Teraz sa cez ministerstvá a zdravotnícke organizácie dostala táto ideológia už aj do škôl, materských škôlok a do Cirkvi! Pápež František nazýva tento postup „zákernosťou“!

Zahmlievanie
Keďže marxizmus už dnes nie je schopný dosiahnuť väčšinu, maskuje sa ideológia gender ako veda a zdesene zvrieskne, keď ju dávajú do súvisu s marxizmom. Platí tu úsudok slovinského filozofa Slavoja Žižeka: „Jednou z ideálnych podmienok pre ideológiu je predpoklad, že nijaká ideológia neexistuje.“
Človeka to pokúša pripomenúť si malého škriatka, zloducha Martinka Klingáča, ako pomocníčka. Dnes sa tento pomocníček pre rodičov a učiteľov, ktorí deti nechcú sami poučiť, nazýva „Neo-marxi“. Tancuje okolo štósu textov sexuálnej výchovy a kričí: „Ach, ako dobre, že nikto nevie, že sa volám Neo-marxi a v škole a materskej škole si pochytám deti dôverčivých matiek.“ A to pod zámienkou boja proti pornografii, pedofílii a predčasnému tehotenstvu! Preto 9-ročné dievčatká učia naťahovať kondómy cez imitácie penisu. Veď nemožno nikdy privčas začať (vytvárať celoživotnú traumu)!

Vyznanie viery pseudonáboženstva
Láska je pre materialistický neomarxizmus lžou. Sex sa chápe čisto materialisticky iba ako uvoľnenie pudu na maximalizáciu rozkoše a tým sa stáva – bez nejakého zväzku – vzájomným sebauspokojovaním na druhom. Sexualita vo zväzku preto vraj len stabilizuje nadvládu a utláčanie! Pod týmto sa rúcajú nielen pevné partnerské vzťahy – najmä manželstvo – ale aj heterosexuálna rodina ako taká, ktorá ako otec a matka odovzdáva túto nerovnosť ďalej deťom. Na odstránenie v sexuálnej orientácii zakotvenej nerovnosti rozbíjajú sexualitu na organické zložky „sex“ a na sociálne zložky „gender“. Sociálne pohlavie spoločnosť vraj natíska ako nanútenie dvoch rolí ľuďom. Tieto štruktúry sa musia zničiť – dekonštruovať“!

TAKTIKA
Znehodnotenie tradičnej rodiny až po jej zrušenie
Sexualita orientovaná na plodenie a zväzky – základ rodiny – sa znehodnocuje. Pred definitívnym zrušením heterosexuálnej rodiny voľnými partnerstvami alebo dúhovými rodinami ako ďalekým cieľom treba urobiť ešte veľa krokov.

Jazyk citlivý voči rodovej rovnosti
Keďže aj jazykom – slovami – sa priraďuje pohlavie a tým sa upevňuje nerovnosť, máme sa podľa možnosti v každom výraze vyhýbať určeniu pohlavia a tým spôsobiť babylonské zmätenie jazyka a jeho spotvorenie.

„Manželstvo pre všetkých“, ľudské právo na sex
Preto je tu aj vehementná požiadavka „manželstva pre všetkých“. O to sa usilujú ako o rovnoprávny zväzok zvlášť homosexuálov. Ešte lepšie ako homosexuálne vzťahy je však nenadväzovať nijaké vzťahy. Najskôr sa to dosiahne „voľným sexom“ (čo je ľudské právo ideológie gender!) s meniacimi sa partnermi a rovnocennosťou scestných sexuálnych praktík ako orálny a análny pohlavný styk.

Zrušenie pohlavnej identity
K dobre pociťovanému sexu treba aj dobre pociťované pohlavie: Keďže sociálne pohlavie určuje iba spoločnosť, možno sa z toho aj oslobodiť a zvoliť si inú identitu. Muži sa môžu cítiť dobre aj ako ženy a naopak. Popri tom existuje nespočetne veľa voliteľných pohlavných identít. Tu genderizmus prekonáva neo-marxizmus, ktorý ešte očakával spásu sveta skrze heterosexuálny orgazmus s mnohými partnermi.

Zvrátená sexuálna výchova
Deti majú mamu alebo ocka ako vzor a chcú raz byť nimi aj oni sami. To sa musí z nich vypudiť. Na to slúžia pre 6-12-ročných a pre materské škôlky schválené učebné texty „Celkom pekne intímne“: Matka sa prezentuje ako luhárka. Sexualita sa desakralizuje (banalizuje) používaním ordinárnych slov, zrovnoprávnenie orálneho, análneho, vaginálneho sexu a orgazmus sa opisuje pocitom ako pri vyprázdňovaní stolice. Nielen už Sigmund Freud aj dnešní renomovaní psychiatri a psychológovia upozorňujú na masívne psychické problémy spojené s ranou sexualizáciou detí. Okrem iných to uvádza aj „Nemecká medicínska dokumentácia“ ako hroziace nebezpečenstvo porúch v nadväzovaní vzťahov. Všetky nemecké a rakúske podklady ako „Inštitút pre sexuálnu pedagogiku v Dortmunde, či „Spolková centrála pre zdravotnú osvetu“ sledujú ideológiu genderového sexu! Oni trénujú aj rakúskych obchodníkov v sex-shopoch.

Antidiskriminácia
Antidiskriminácia a sociálna pomoc, ako to požaduje ideológia gender aj na plagátikoch, sú predsa už dôkladne naplnené príkazom lásky k blížnemu, čo je zásadnou úlohou kresťanov. „Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: ´Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!´“ (Gal 5, 14). Je to pre kresťanskú prax zásadné prikázanie od Knihy Levitikus 19,18, ktoré sa stále opakuje: Mt 19,19, Mt 22,39, Mk, 12,31 a 33. Kto je náš blížny, to nám Ježiš ukazuje v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi a rovnako aj slovami „Veru, hovorím vám: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25,40). Tým patrí každý druh potrebnej pomoci k samozrejmostiam nezávislým na pohlaví či veku. Aj pri prehreškoch sa ponúka bratská pomoc – „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon (Gal 6,2).

Sexuálna výchova – áno – ale primeraná veku
Boh stvoril aj muža aj ženu na svoju podobu (Gen 1, 26) ako rovnoprávnych v ich doplňujúcej sa rozdielnosti. Prikázanie milovať rodičov a blížnych (Mt 19, 19) úplne prekonáva každý genderizmus. Ak katolíci ignorujú „Amoris Laetitia“ (najmä odseky 285 a 286), mali by sa – ako aj iní kresťania – aspoň orientovať Svätým písmom a nepotrebujú sa nechať zvádzať pekne znejúcimi frázami ideológie gender. A sexuálna výchova primeraná veku má viesť k láske a vzájomnému darovaniu sa. O to usiluje aj „Teológia tela“.
Rakúska biskupská konferencia uverejnila pod titulkom „Aufgeklärt“ pomôcku na takúto sexuálnu výchovu.

Ježišov úsudok o falošných prorokoch
Sexuálna výchova orientujúca sa egoistickým ziskom rozkoše je iste cestou, ktorá deti odvádza preč od Ježiša a platia tu Ježišove slová: „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny“( Mt 18,6, aj Lk 17,2 a Mk 9,42). Platí toto len pre tých, ktorí aktívne bojujú proti tvrdošijnému ideálu rodiny „otec-matka-dieťa“ a preto našim deťom lákavo predkladajú rovnocennosť scestných sexuálnych praktík, striedajúcich sa partnerstiev, či pohlavných identít, alebo aj pre „toto všetko trpiacich nečinných“ zodpovedných? A slovo pápeža tu už neplatí? “ Vatikán plánuje dokumenty k tejto téme rozoslať na všetky diecézy. Je potrebné konať rýchlo, aby sa zabránilo ďalšiemu prenikaniu genderového „pseudonáboženstva“ do cirkevných zariadení!

Riešenie
Ministerstvo školstva musí bujné výrastky ideologickej „pedagogiky rôznosti“ nahradiť sexuálnou výchovou zameranou na budovanie trvalých vzťahov lásky, s ktorou môžu všetci súhlasiť. Predpokladmi toho sú nasledovné body na základe rôznych vývojových stupňov detí so zapojením psychiatrov:

• zvolať komisiu reprezentujúcu obyvateľstvo
• vypracovať aprobované učebné plány pre jednotlivé predmety s jasne definovanými učebnými cieľmi a obsahom, ktoré okrem organických informácií poskytnú aj upozornenie na nebezpečenstvá pornografie, pedofílie a scestných sexuálnych techník a najmä sa budú usilovať o budovanie trvalých vzťahov
• pripraviť príslušné učebné materiály
• pripustiť do školy cudzích iba ak dodržia vyššie uvedené body a budú jednotné smernice pre všetkých vyučujúcich
• zákaz iniciatívam nedospelej mládeže vysielať na výuku svojich „inštruktorov“ (nebezpečie zneužívania na vyučovaní)

Dr. Gerhard Lueghammer (Viedeň) promoval na katedre pre filozofiu politiky a kritiku ideológie

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *