Litánie ku svätým rodičom Louisovi a Zélii Martinovcom

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste svoju vieru a nádej vložili do Pánových rúk, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste žili vo vernom manželstve, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste dali život mnohým deťom, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste vychovali svoje deti vo viere, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste túžili po svätosti pre seba a pre svoje deti, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste obetovali svoje deti Pánovi, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorým deti zomreli v útlom veku, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste manuálne pracovali, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste horlivo konali dobré skutky, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste čerpali silu v Eucharistii, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste sa verne modlili, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste zdieľali misionársku horlivosť Cirkvi, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste sa zverili pod ochranu Panny Márie, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí ste poznali utrpenie a chorobu, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci,
ktorí rozjímate v nebi pred Svätou Tvárou, orodujte za nás.
Svätí Louis a Zélia Martinovci, bdejte nad našimi rodinami.
Svätí Louis a Zélia Martinovci, ochraňujte naše rodiny.
Svätí Louis a Zélia Martinovci, prihovárajte sa za naše rodiny.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa:
Bože, ty si dal svätým Louisovi a Zélii Martinovcom milosť posväcovať sa v manželskom a rodičovskom živote; daj prosíme, – aby sme ťa na ich príhovor milovali a verne ti slúžili, lebo svätosť ich života môže byť príkladom pre každého z nás. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(S povolením Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa 1242/2014)

Zdroj: Farnosť sv. Terézie z Lisieux, Prievidza – Zapotôčky

rodina martinovcov
Svätí manželia Luis a Zélia Martinovci a ich deväť detí; Mária, Paolína, Leonie, Melánia a Terezka boli rehoľnými sestrami. Jozef, Ján, Helena a Ľudovít zomreli v detskom veku.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *