Exorcista o nenávisti satana k Panne Márii

Taliansky kňaz a exorcista Sante Babolin povedal, že satan je za útokmi proti Panne Márii  v rôznych častiach sveta a poznamenáva, že práve ona je jeho silným zástancom a ochrancom počas exorcizmu.

„Podľa mojich skúseností – doteraz som vykonal 2 300 exorcizmov – môžem povedať, že vzývanie Najsvätejšej Panny Márie často vyvoláva výrazné reakcie v osobe, ktorú exorcizujem,“ ​​povedal pre mexický týždenník Desde la Fe.

Otec Babolin, ktorý tiež vyučoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme, povedal, že „Diabol atakuje Pannu Máriu, ktorú nenávidí, kvôli neúspechu vlny neveriacich v súčasnosti a aby urazil a zmiatol katolíkov.“

Spomenul udalosť z roku 2017, keď sa španielska dragqueen Borja Casillas  prezliekla počas karnevalu za Pannu Máriu a v jednom predstavení ju zosmiešňovala. Takisto aj istá žena, ktorá sa obliekla ako Panna Mária, simulovala potrat počas protestu v Argentíne.

Taliansky exorcista uviedol príklad ako dôkaz tejto nenávisti diabla k Matke Božej. Keď som vzýval Najsvätejšiu Pannu Máriu, diabol mi odpovedal: „Už viac nemôžem vystáť tú Máriu a ani Vás už nemôžem strpieť!“

Otec Babolin tiež poznamenal, že Druhý vatikánsky koncil jasne hovorí o Panne Márii, ktorá sa prijatím Božieho posolstva stala Matkou Ježišovou a obetujúc celé srdce bez prekážok akéhokoľvek hriechu sa zasvätila úplne ako služobníčka Pánova osobe a dielu svojho Syna.“

Kňaz poukázal na pasáž v knihe Genesis – ktorú používa počas exorcizmu – kde Boh povie hadovi, že „rozšliape tvoju hlavu.“

V tomto rituále hovorí exorcista diablovi: „Najľstivejší had, už sa neodvážiš oklamať ľudskú rasu, prenasledovať Cirkev, trápiť Božích vyvolených a mlátiť ich ako pšenicu (…) To ti prikazujem v mene posvätného znamenia Kríža, ako aj mocou tajomstiev kresťanskej viery (…) Prikazujem ti to skrze slávnu Božiu Matku, Pannu Máriu. Ona, ktorá je pokorná a od prvého okamihu svojho Nepoškvrneného počatia rozdrvila tvoju pyšnú hlavu.“

Otec Babolin tiež uviedol, že najsilnejšie reakcie diabla počas exorcizmu sa vyskytujú vtedy, keď spomenie jej zjavenia.

Z tohto dôvodu často vyslovuje meno Svätej Márie s jej titulmi Lurdská, Fatimská alebo Guadalupská. Alebo hovorí: “ Svätá Mária, Panna Mária z Guadalupe, kráľovná z Tepeyac.“

Exorcista varoval, že nástrojom, ktorý (diabol) normálne používa na to, aby nás chytil do pasce, sú peniaze, pretože nimi ponúka možnosť uspokojenia podnetov, ktoré smerujú k potešeniu a pocitu moci.“

Satan si nás podriaďuje manipuláciou s pravdou a ponúka nám svoje „oslnivé“ svetlo, ukazuje nám vlastnú verziu“ slobody „a sľubuje nám okamžité uspokojenie našich rozmarov. Pokiaľ ide o medziľudskú komunikáciu, pocit zraku predstihuje pocit sluchu, takže obraz je pred slovom. To znamená, že túžba predchádza úvahám.

Otec Babolin povzbudil katolíkov, aby odsúdili útoky na vieru, organizovali a zúčastňovali sa na modlitebných udalostiach, modlili sa ruženec a slávili omšu na miestach, kde boli spáchané rôzne trestné činy.

viac o otcovi Babolinovi tu

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *