Múdrosť sv. Augustína v citáciách

V biografii sv. Augustína je možné vidieť dve nádherné pravdy: vytrvalá modlitba robí zázraky a Slovo Božie je živé a schopné premeniť všetkých.

Biskup, lekár a učiteľ cirkvi, jeden z najväčších svätcov žil na prelome 4. a 5. storočia. Narodil sa v meste Tagaste (dnešný Suk Ahras v Alžírsku). Jeho život je dôkazom toho, že vytrvalá modlitba prináša výsledky, pretože jeho matka – svätá Monika – vymodlila jeho návrat do Cirkvi, keď mal 33 rokov.

Konverzia a cesta ku kňazstvu

Predtým, ako sa to stalo, viedol Augustín stereotypný študentský život. Usporadúval veľa večierkov, ale to mu nebránilo získavať rozsiahle znalosti. Počas štúdia v Kartágu sa zamiloval do otrokyne s ktorou prežil 15 rokov a mal s ňou syna. Patril do skupiny Manichejcov. Keď prišiel do Milána, zaujal ho miestny biskup, svätý Ambróz.

V tomto meste v roku 386 Augustín prežil svoj „Damask“, spojený s listami svätého Pavla. Najmä pasáž z listu Rimanom zasiahla jeho srdce: „Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti,  ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.“ (Rim 13, 13-14).

Toto je ďalšia lekcia, že Božie Slovo je živé a účinné. V nasledujúcom roku po konverzii Augustín prijal krst z rúk sv. Ambróza. Po krste odišiel do svojho domova a potom do Hippo (dnes Annaba v Alžírsku), kde spoločne s viacerými založil kláštor a bol vysvätený na kňaza.

Biskup

V roku 396 sa stal biskupom Hippo. Podstatou jeho služby bolo svätenie a výchova kňazov a biskupov. Pravidlá, ktoré si stanovil pre nich neskôr, sa stali základom okrem iného pre augustiniánov, dominikánov alebo paulínov. Bol veľmi vášnivý v boji proti herézam v súčasnej spoločnosti (vrátane manicheizmu).

Zomrel počas obliehania Hippo vandalmi v roku 430.

K najcennejším dielam sv. Augustína okrem iného patria: „Vyznania“ a “ Boží štát“. Jeho 363 kázní a 217 listov zostalo zachovaných.

Tu sú niektoré vybrané citácie sv. Augustína:

Nie mečom, ale krížom učinil Kristus Zem sebe poddanú.

Poblúdenie je reč ľudská, ale dobrovoľné zotrvanie v poblúdení je reč diabolská.

Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.

Blažený Bože kto ťa miluje, kto v tebe miluje priateľa a nepriateľa pre teba. Lebo len ten nestráca nijakého milého priateľa, kto miluje všetkých v tom, ktorého nemožno stratiť. A ktože je to ak nie náš Boh.

Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh v svojej osobe.

Miera v milovaní Boha? Je milovať ho bez miery!

Aký tajomný je človek, Pane, človek ktorému si aj vlasy spočítal, ktorému ani vlas nevypadne bez tvojho vedomia; a predsa skôr možno spočítať ľudské vlasy ako city a hnutia ľudského srdca.

Bože, daj mi silu, aby som mohol urobiť všetko čo odo mňa žiadaš a potom žiadaj odo mňa čo chceš.

Kto spieva, dvakrát sa modlí.

Spievajte hlasom, spievajte srdcom, spievajte ústami, spievajte celým životom.

Konať malé veci je vskutku drobnosť, ale byť verný v malých veciach, tak to je veľká vec.

Počiatkom dobrých skutkov je vyznanie tých zlých.

Pravé priateľstvo je len vtedy, keď ho ty Pane sám spojíš láskou, ktorá je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Sväté písma neprikazujú nič okrem lásky.

Niet mocnejšej pozvánky pre lásku, ako keď ľúbime prví.

Zdroj: zivotopisysvätych.sk, www.augustiniani.sk, obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *