Relikvie Krista

Predmety, o ktorých sa tvrdí, že sú relikviami súvisiacimi so životom Krista, fascinovali ľudstvo už celé stáročia. Niektoré z nich sú celosvetovo preslávené.

Od najzaujímavejších až po menej známe existuje veľké množstvo relikvií, ktoré údajne súvisia s jeho životom. Niektoré boli vyhlásené Vatikánom za úctihodné bez toho, aby sa Svätá stolica niekedy vyjadrila k ich vierohodnosti. Všetky sú však pravdivým svedectvom o viere a kresťanskej horlivosti.

Tŕňová koruna
Táto relikvia je pokladom katedrály Notre Dame v Paríži od roku 1806. Pôvodne ju priniesol do Francúzska svätý Ľudovít IX. v 13. storočí. Dal pre ňu vyrobiť nádherný relikviár – Sainte Chapelle (Svätá kaplnka). Tŕňovú korunu si tam môžu uctiť veriaci každý prvý piatok v mesiaci a každý piatok počas pôstneho obdobia.

Turínske plátno
Fotograf Secondo Pia zverejnil fotku, na ktorej sa zázračne a presne zjavil portrét Krista. Toto plátno je dlhé 4 yardy (3,66 m) a stalo sa predmetom vedeckých diskusií. Inšpirovalo k širokej úcte zo strany veriacich.

Sväté jasličky
Sú vystavené v krištáľovom relikviári v srdci baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Kolíska obsahuje kusy dreva, u ktorých sa predpokladá, že boli súčasťou Ježišovej postieľky.

Svätá tunika
Vystavuje sa k verejnej úcte každých 50 rokov. Ide o tkaninu zachovanú v bazilike Saint-Denis z Argenteuil vo Francúzsku. Považuje sa za oblečenie, ktoré mal Ježiš Kristus oblečené počas krížovej cesty na Kalváriu.

Svätá šatka z hrobu
Za Ježišových čias boli hlavy zosnulých pokryté látkou. O tejto sa hovorí, že ju vzali apoštoli po zmŕtvychvstaní. Táto relikvia zostala v Jeruzaleme takmer 800 rokov predtým,  než bola odovzdaná Karolovi Veľkému, ktorý ju potom odovzdal biskupovi z Cahors vo Francúzsku. Dnes sa nachádza v kaplnke svätého Gausberta v Cahors.

Železná koruna v Lombardii
Vzácny symbol člena talianskej kráľovskej rodiny. Ide o železnú korunu, ktorá bola vyrobená v roku 591. Vnútorný kruh bol údajne ukovaný z kovu jedného z klincov, ktorým pribili Ježiša na svätý kríž a ktorý neskôr objavila svätá Helena. Králi, počnúc Karolom Veľkým až po rakúskeho cisára Ferdinanda I., Karola V. a Napoleona, nosili túto korunu počas svojej vlády.

Svätá kopija
Je drahocennou relikviou, pretože prebodla pravú stranu Krista v čase jeho ukrižovania. Vyhlásili ju za pravú takmer všade po Európe – od Antiochie po Rím, od Arménska do Svätej rímskej ríše. V 13. storočí si z nej kúpil kúsok kráľ Ľudovít IX. do domu v Saint Chapelle v Paríži. Počas revolúcie však zmizol. Od roku 1492 sa v Ríme nachádza ďalší fragmentom tejto relikvie.

Svätý kalich
Kalich, z ktorého Kristus pil počas Poslednej večere sa nachádza vo Valencii v Španielsku. Po tom, čo ho ukrýval istý veriaci počas španielskej občianskej vojny dostalo sa mu v roku 1982 osobitnej úcty počas návštevy Jána Pavla II., ktorý ho použil počas slávenia sv. omše po tom, čo si uctil relikviu v kaplnke.

Stĺp bičovania
Stĺp, ku ktorému bol Ježiš priviazaný počas umučenia. Je svedkom Pánovho bičovania. Dnes je z času na čas vystavený k verejnej úcte v bazilike Svätej Praxedis v Ríme.

Svätá uzda z Carpentras
Hovorí sa, že Svätá Helena našla sväté klince po tom, čo objavila aj Svätý kríž na mieste ukrižovania. Klinec, ktorým bola pribitá Ježišova pravá ruku na kríži, bol použitý do zubadla pre koňa cisára Konštantína. Cisár si ho uchovával  až kým nezmizol a neskôr sa objavil v Carpentras v regióne Vaucluse v juhovýchodnom Francúzsku. Následne je táto svätá uzda hlavným znakom erbu tohto mesta od roku 1260.

Veronikina šatka
Svätá tvár je ikonou „acheiropoieta“, to znamená „nie je vyrobená ľudskou rukou“. Obraz bol vytvorený zázračne, keď Veronika podala šatku, ktorou si mal Kristus osušiť tvár počas krížovej cesty na Kalváriu. Závoj z Manoppella je uchovaný v svätyni tohto mesta v Taliansku a mal by byť obrazom Svätej tváre. Táto podoba slúžila ako vzor pre neskoršie vyobrazenia. Benedikt XVI. navštívil Manoppello počas svojho pontifikátu.

Svätý kríž
Najväčší dochovaný kus Kristovho kríža sa nachádza v španielskom kláštore v Santo Toribio de Liébana.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *