Dokáže diabol predpoznať moju budúcnosť a tak ju ovplyvniť?

Boh mu môže poodhaliť budúcnosť

Diabol, podobne ako človek, prirodzene nevie, čo sa odohrá v budúcnosti. To vie iba Boh. Ostatné stvorenia – anjeli a ľudia ju môžu poznať iba ak im to Boh zjaví. Je možné, že Boh odhalí niektoré plány do budúcnosti aj diablovi, ako napríklad v Raji, keď povedal, že bude trvalé nepriateľstvo medzi diablom a ženou, medzi jeho potomstvom a jej potomstvom, že ono mu rozšliape hlavu a diabol mu zraní pätu.
Avšak toto proroctvo, podobne ako ostatné, bolo zahalené, a tak diabol nevedel presne ako sa to stane. Keby bol vedel, že Ježišova smrť na kríži bude pre neho porážkou, nikdy by nebol podnecoval ľudí, aby ho zabili. Sv. Pavol v Liste Korinťanom píše: „Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť – no nie múdrosť tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy“ (1 Kor 2, 6-8).

Dokáže z veľkou presnosťou predvídať

Ďalší spôsob, ktorým diabol môže poznať budúcnosť je predvídanie. Je to podobne ako s predpoveďou počasia. Čím lepší odborník, čím viac má vedomostí a skúseností, čím viac porovnáva vývoj počasia s tým, ako sa vyvíjalo v minulosti, tým presnejšie ho môže predpovedať aj do budúcnosti. Diabol na základe mnohotisícročných skúseností, na základe pozorovania ľudí, ich správania, pováh a mentality, môže s vysokou pravdepodobnosťou predvídať konanie človeka a podľa toho sa aj pripraviť a reagovať. Keďže je omnoho inteligentnejší ako my, dokáže to s obdivuhodnou presnosťou, ktorá robí zdanie poznania budúcnosti.
Zoberme si takúto situáciu: Vonku je hmla. Niekto sa chystá na cestu autom. Na ceste je spadnutý strom. Diabol vie, že ten človek sa ponáhľa a v určitý čas má byť na mieste, kam sa chystá. Vie, že viditeľnosť je 30 metrov a že na ceste leží spadnutý strom. A tak si dobre vie zrátať, čo sa stane s autom i s vodičom, ak v tej rýchlosti začne brzdiť 30 metrov pred stromom, pričom auto má motor vzadu, nemá airbag a má opotrebované pneumatiky. Ak má človeka, ktorý je otvorený na jeho vnuknutia, môže mu dopredu vložiť podrobnú predstavu toho, čo sa stane. Raz som sa rozprával s dámou v stredných rokoch, ktorá hovorila, že už veľakrát videla dopredu čo sa stane, hlavne nehody a nešťastia, a potom to dávali večer v správach. Vraj to môžu potvrdiť aj jej príbuzní, ktorým to hovorila.

Sugerovanie plánov

Diabol však používa ešte jednu taktiku: Hoci nepozná budúcnosť, predstaví svoj plán, svoju víziu ako niečo isté a snaží sa urobiť všetko pre to, aby sa to splnilo. Ak je niektorý človek v jeho moci, môže sa mu to vo veľkej miere aj podariť. Je to ako so psom na vodítku. Ak máme vodítko v ruke, pes môže behať dopredu, dozadu i dookola, ale len do istej miery. V konečnom dôsledku ide tým smerom, ktorým ho ťaháme. Čím viac diabol „poviazal“ človeka, tým presnejšie sa mu môže dariť uskutočniť s ním svoje zámery.
Na týchto princípoch fungujú aj mnohí veštci, jasnovidci, a falošní proroci. Tým, že človek ide za veštcom, porušuje prvé Božie prikázanie. Nedôveruje Bohu, nezdravo rozvíja svoju zvedavosť, pácha ťažký hriech, a tak sa dostáva po silný vplyv zlého ducha. Veštec nemusí poznať jeho budúcnosť. Stačí, že predstaví diablov plán ako niečo isté. Takéto falošné proroctvo sa môže splniť dokonca aj vtedy, keď mu človek neverí. Lebo ak má diabol nad ním moc, nebude môcť úplne zabrániť, aby sa stalo, čo s ním zamýšľa, podobne ako neutečie pes, ktorý je na vodítku.

Krehkosť diablových „proroctiev“

Našťastie diablove vízie a plány nie sú nezlomné. Častokrát Boh vo svojom milosrdenstve vstupuje do ľudských životov; mnohé modlitby, obety, milosti a požehnania lámu a ničia jeho úsili a jeho proroctvá obracaju navnivoč. Lenže ak človek dobrovoľne zotrváva pod vplyvom zlého, Boh nebude nasilu vstupovať do jeho života.
Ak diabol aj nasľubuje skvelú budúcnosť, ktorej by človek chcel veriť, v konečnom dôsledku to sprevádza séria nešťastí, nepokoja a zloby, lebo diabol nikdy nechce skutočné dobro človeka, ale všetko robí zo zloby a závisti, aby sme napokon stratili všetko dobro, ako ho stratil on.
Ak dôverujem Bohu, hľadám jeho vôľu, prijímam s vierou sviatosti, modlím sa a odmietam všetky diablove praktiky, pokušenia a klamstvá, potom užívam plody a ovocie Ducha Svätého, ako je láska, radosť, pokoj atď. Vtedy sa diablove plány nenapĺňajú, veštby neuskutočňujú, kliatby sú neúčinné a astrologické predpovede nevychádzajú.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *