Prosím Vás objasnite mi, prečo je autogénny tréning nebezpečný

V prvom rade chcem povedať, že nie všetko je v autogénnom tréningu zlé a škodlivé. Ale jestvujú vážne výhrady voči tejto metóde, ktoré ukazujú, že je ťažké oddeliť „pšenicu od kúkoľa“, aby sa dala ako celok použiť. Na základe toho ju považujem za škodlivú a nebezpečnú. Prístup, východiská a metódy pri riešení problémov sú tu úplne iné ako v kresťanstve. Výhrady sa pokúsim zhrnúť do niekoľkých bodov:

  • Autogénny tréning sa odporúča aj v tých prípadoch, keď by sme na riešenie problémov potrebovali duchovné prostriedky, pomoc Boha, modlitby, sviatosti a tiež psychologickú, psychiatrickú alebo sociálnu pomoc.
  • Autogénny tréning väčšinu problémov nerieši v koreňoch, ale vytvára ilúziu želanej skutočnosti – určitý druh sebaklamu, ktorý sa však v konfrontácii s realitou a pravdou ľahko rozbíja. Tým vzniká ešte väčšie riziko sklamania, beznádeje, depresie až zlomenia osobnosti.
  • Autogénny tréning v podstate funguje na princípe, že 100 krát opakovaná lož sa stáva pravdou. Lenže dobrý cieľ sa nemôže dosahovať použitím zlých alebo nevhodných prostriedkov. Podľa evanjelia je lož hriechom. Napokon vieme, kto je „otcom lži“.
  • Autogénny tréning ponúka nedostatočné a zľahčené metódy riešenia problémov, ktoré sú na jednej strane príťažlivé, ale na druhej strane opomíňa účinné praktické spôsoby, ktoré sú pri riešení nevyhnutné.
  • Pri autogénnom tréningu sa vlastne tvrdí, že riešenie všetkých osobných problémov máme ukryté v sebe, len to potrebujeme objaviť a spustiť mechanizmy „samoriešenia“. V takomto prístupe sa Boh sa potom dostáva na vedľajšiu koľaj a človek sa povyšuje sa do pozície, ktorá mu nepatrí. Stáva sa tak obeťou lákavého sebaklamu a nezdravého zvyšovania sebavedomia. Kresťanstvo jasne hovorí, že mnohé problémy človeka korenia v hriechu a v nedodržaní Božej vôle. Na ich vyriešenie človek potrebuje zásadný úkon pomoci zvonka – zo strany Boha ale aj zo strany spoločenstva.
  • Autogénny tréning neraz vyvoláva zmeny vedomia a upadnutie do stavu hypnózy, o ktorého rizikovosti som už na stránke písal. Stručne poviem, že robí človeka hypersenzitívnym na všetky možné psychologické ale aj duchovné vplyvy, čo sa nedá bezpečne kontrolovať. Moderovaný autogénny tréning sa stáva v podstate hypnózou, ktorá má v prípade viacerých účastníkov cvičenia kolektívny charakter.
  • Autogénnemu tréningu chyba pravdivá analýza stavu človeka, z ktorého treba pri akomkoľvek riešení vychádzať. Tým pádom sa ani nedá určiť správny postup riešenia a dobre mienené snahy sa tak môžu minúť cieľu. To môže vyvolať aj opačný efekt, čiže zhoršenie stavu. Bez pravdivej analýzy súčasného stavu človeka nie je možne začať žiaden trvalo úspešný proces zlepšenia. Ježiš povedal: „Pravda Vás vyslobodí.“ Autogénny tréning spočíva viac na sugesciách, čiže na umelo vytvorených alebo vytváraných ilúziách ako na pravde. A vieme, že účinnosť sugescií nie je trvalá, ale krátkodobá.
  • Autogénny tréning sa v niektorých prípadoch prelína so Silvovou metódou. Človek sa na zvýšenie efektu autogénneho tréningu usiluje dostať do tzv. hladiny alfa. Niekedy sa používajú aj audio nahrávky so sugesciami. Stretol som sa napríklad s tým, že išlo na prvý pohľad o indiferentné sugescie ohľadom symboliky farieb. Pripisovali sa im vlastnosti a kvality (pozitívne i negatvne), ktoré vyvolávajú rôzne emócie. To môže do budúcnosti ovplyvniť rozhodovanie človeka najmä v súvislosti s reklamou vytvorením podvedomých predsudkov bez kritického uváženia.
  • Autogénny tréning sa zdá byť užitočný pri ľahšom vytváraní tzv. automatizmov. Hrozí tu však riziko zmenšenia aktívnej racionálnej činnosti a pozornosti, čo je nebezpečné.

Aj keď sa človek niekedy prirovnáva k počítaču, nie je počítačom a vysoko ho prevyšuje. Určite ľudská psychika nefunguje tak, že autosugesciami vymažem negatívne sugescie, skúsenosti a poznanie získané v detstve, nahradím ich novými pozitívnymi a všetko bude v poriadku. Mnohé negativity človeka korenia v jeho vnútri. V kresťanstve sa dáva pri riešení problémov, ktoré sú predmetom Autogénneho tréningu, prednosť tzv. hagioterapii. Jej súčasťou je spoznávanie pravdy o sebe, poznanie, že Boh ma miluje takého, aký som, sebaprijatie, prijatie vnútorného uzdravenia mocou Božej lásky, odpustenie (sebe, ľudom i Bohu), zmierenie, náprava škôd, zmena zmýšľania a spoznanie Božieho plánu. Tento prístup považujem za seriózny a jeho účinky sú trvalejšie na rozdiel od nestálych ilúzií autosugescie.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *