Novéna k svätému Jurajovi, veľkomučeníkovi

Svätý Juraj je ako jeden z mála svätcov označovaný titulom veľkomučeník, divotvorca. Svätý Juraj patrí medzi starokresťanských mučeníkov, ktorých uctievanie sa rýchlo rozšírilo vo východnej i západnej Cirkvi. Sv. Juraj bol pravdepodobne z Kapadócie (dnešné východné Turecko). Niektorí uvádzajú ako krajinu jeho pôvodu Gruzínsko, ktoré nesie aj jeho meno Georgia. Staré životopisy hovoria, že jeho matka bola Kapadóčanka, kým otec bol Peržan. Juraj bol už od detstva vychovaný po kresťansky. Neskôr sa stal vojakom a podstúpil mučenícku smrť v meste Lod, v Palestíne. Stalo sa to v jednom z prenasledovaní kresťanov koncom 3. storočia. Niektorí historici kladú jeho mučeníctvo do roku 303 v prenasledovaní za cisára Diokleciána. Juraj bol pochovaný v Lode. Jeho hrob sa čoskoro po jeho smrti stal cieľom pútnikov a miestom zázračných udalostí. Už v období cisára Konštantína Veľkého vznikla pri Jurajovom hrobe cintorínska bazilika, ktorej zvyšky sa zachovali dodnes. Uctievanie sv. Juraja sa rozšírilo na kresťanskom Východe už vo štvrtom a piatom storočí.
Je patrónom mnohých národov ako Anglicko, Katalánsko, Portugalsko, Bejrút, Etiópia.. vojakov, poľnohospodárov, proti kožným chorobám, no najmä proti pokušeniam.

1. deň – 9. deň

(modlitba novény sa opakuje v každom z deviatich dní)

V mene Otca, Syna i Ducha Svätého.
Amen.

Verný služobník Boží, neprekonateľný a odvážny mučeník, sv. Juraj, ktorého Boh vyznamenal darom viery a zapálil horúcou láskou ku Kristovi, bojoval si statočne proti drakovi hrdosti, falošnosti a klamstva. Ani bolesť, ani mučenie, ani meč a smrť ťa nemohli odlúčiť od Kristovej lásky.

V dôvere v túto lásku ťa horlivo prosím, aby si mi pomohol svojím príhovorom prekonať pokušenia, ktoré ma obklopujú a statočne znášať skúšky, ktoré ma utláčajú, aby som mohol trpezlivo niesť kríž, ktorý mi bol položený na plecia; a nedovolil, aby ma strach alebo ťažkosti oddelili od lásky nášho Pána Ježiša Krista.

Odvážny mučeník viery, pomáhaj mi v boji proti zlu, aby som mohol získať korunu sľúbenú tým, ktorí vytrvajú až do konca.

(Tu uveďte svoju prosbu …)

Svätý Juraj, oroduj za nás!

Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu..

 

Zdroj: novenaprayer.com, Obrázok: Neoskosmos

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *