Život Cirkvi vo svete 25/2018

Obsah

Sťažnosť na ZDF za program „Zabíjanie pre Ježiša“

Stále viac obmedzovania náboženskej slobody vo svete

Kardináli: Pápež list s „dubiami“ dostal!

„Ľavicoví“ katolíci útočia na CSU pre azylovú krízu

Šok: Vatikán zakázal kardinálovi vykonávať úrad

Synoda biskupov o mládeži aj o ženách v Cirkvi

Stretnutie rodín: LGBTI na programe je, potrat nie

V Írsku budú v auguste dve svetové stretnutia rodín

Jezuita Arana – pápežský poradca v pochybnom svetle

Je zlato v liturgii ešte moderné?

Rakúsko: Najsilnejší pokles žiadostí o azyl v EÚ

Schönborn: Internú kritiku pápeža nezdieľam

Bez reformy islamu hrozí islamizácia Európy

Kardinál: Ideológie gejov a genderu redukujú človeka

Radšej väzenie ako porušenie spovedného tajomstva!

Argentína: Súkromné kliniky odmietajú potraty

„Fernando, musíš verejne prosiť o odpustenie!“

Vyšlo „Instrumentum laboris“ Synody o mladých

Pápež bude mať v Ženeve tri príhovory

USA: Rozsudok v spore o arcibiskupa F. Sheena

Praha: Úspešná zbierka na organ Chrámu sv. Víta

Dva údery hromu z Ríma

Cesta pápeža Františka do Ženevy – ekumenická púť

„Ženevskej diecéze hrozí pre návštevu pápeža konkurz“

Nemecko podporuje Islamské spoločenstvo z daní

Švajčiarsko smie, Brazília nie – robiť náboženské gestá

Teológ: O zákaze náboženstva na MS vo futbale

„Čo robili nacisti, robíme dnes v bielych rukavičkách“

Sofia Loren: Tento pápež ma opäť priviedol ku viere

Rakúsko: Aféry, moc a intrigy biskupa?

Biskup Heung-sik: Ľudia v Kórey chcú mier

Naša príloha
Ukrajina: ‘Cirkev je advokátka národa’

Ježiš povedal sv. Kataríne Sienskej:
„Cnosť trpezlivosti na sebe vyskúšaš, keď ťa blížni urazia. Tvoju pokoru budú skúšať pyšní, tvoju vieru neveriaci, tvoju nádej človek, ktorý je bez nádeje. Tvoju spravodlivosť vyskúšajú nespravodliví, tvoj súcit krutí a tvoju nehu a láskavosť zlomyseľní. Tvoji blížni sú nástroj, ktorým sa vyskúšajú všetky tvoje cnosti a zrodia sa tak, ako zlo rodí všetky neresti prostredníctvom blížnych.“ (365 dní s dušami v očistci, Zachej 2017)

* * * * *

Sťažnosť na ZDF za program „Zabíjanie pre Ježiša“

„Nie som ochotná mrhať poplatky na televíziu za zlé, nekompetentné, ideologické a duchovné znečisťovanie ovzdušia!“

Berlín, 22.6.2018 (kath.net) 022 419 – Dňa 9. júna vysielal online-portál nemeckej televízie ZDF dokument s názvom „Zabíjanie pre Ježiša“. Kresťania sa môžu za autorov modliť a postiť a žehnať ich, kto má talent na písanie, môže reagovať písomne. Ja som zvolila cestu sťažnosti na program, ako píše diváčka Monika Espe:

Vážené dámy a páni,
touto sťažnosťou reagujem na zásady spravodajstva ZDF.

Televízna rada: „Ústredná úloha spravodajstva ZDF spočíva v umožnení divákom slobodne si vytvoriť názor a úsudok na dôležité spoločenské témy.“
To sa v dokumente „Zabíjanie pre Ježiša“ neprijateľným spôsobom zanedbalo.
Televízna rada: „Na to sa musí prezentovať mnohorakosť v spoločnosti existujúcich názorov v celom programe nadstranícky, podľa možnosti široko a úplne.“
Nemecko stojí kultúrne na židovsko-kresťanskej pôde. Asi 55% Nemcov patrí do katolíckej, či evanjelickej cirkvi. Ďalší kresťania v tom ani nie sú zarátaní. V príspevku sa uvádzajú mnohé sekty, osoby a skupiny, ktoré sa od kresťanstva diametrálne líšia. Predpokladám, že sa tam vedome vniesli falošné „fakty“ – ja to nazývam kresťanov diskriminujúce lži! Široká a úplná prezentácia úplne chýba. Pomyslite na západnú kresťanskú lásku k blížnemu.
Televízna rada: „Spravodajstvo musí byť verné pravde a predovšetkým vo všetkých formách správ vecné.“
A také práve nie je. Pravde by zodpovedalo napríklad, že pán Breivik nie je kresťan, ale slobodomurár, čo takisto stojí diametrálne proti kresťanstvu. Kukluxklan je takisto diametrálne odlišný od kresťanstva, Biblie a Ježišovej náuke o šťastnom živote. Citát z vášho dokumentu: „Vás (kresťanov) obviňujú z vrážd, znásilnení, nanútených obrátení“, tvrdíte. V našej krajine platí zásada, že „v pochybnosti za obžalovaného“. Vaše tvrdenie nemá nijaký základ.
Televízna rada: „ZDF je viazaná v ústave zakotvenými demokratickými a právno-štátnymi hodnotami.“
Tento príspevok ohrozuje demokraticky založený spoločenský pokoj a rozdúchava nenávisť voči kresťanom. Naše hodnoty sú stanovené v ústave a vzťahujú sa v preambule hneď v prvej vete na Boha! Podľa otcov ústavy sa myslí kresťanského Boha. Oni sa vzťahovali na Boha, pretože po nacizme bolo jasné, že bezbožná diktatúra sa ľudsky nikdy nevydarí. K tomu sa pridávajú ďalšie smrteľné diktatúry, ako ich muselo zažívať obyvateľstvo bývalej NDR, alebo iné ateistické totalitné režimy, stalinská diktatúra, teroristickí moslimovia, socialistické režimy ako v Južnej Amerike až do súčasnosti. Kresťania sa orientujú nenásilným a pokojným spôsobom života, ako ho žil a hlásal Kristus.
Televízna rada: „Ponuky ZDF preto kriticky osvetľujú nedemokratické smery vývoja.“
Teda ste vyzvaní svoj nedemokratický príspevok sami demokratickou prezentáciou napraviť!
Televízna rada: „Skrze správy ZDF sa musí rešpektovať ľudská dôstojnosť, právo ľudskej osobnosti a ochrana mládeže.“
Po ľudskej dôstojnosti kresťanov tu ideologicky šliapete nohami protikresťanským prekrúcaním pravdy. Až 100 miliónov kresťanov na svete patrí do skupiny najviac ohrozovanej vraždami, prenasledovaním a mučením! Zdroj: „Kirche in Not“. Iné kresťanské organizácie dokonca hovoria o 200 miliónoch. Urobte teda rešerš, aby sa prenasledovanie kresťanov v Nemecku plazivo nezahniezdilo, ako sme to zažili s plazivým nacizmom!
A ešte raz: Bielo zahalený človek na začiatku filmu je člen sekty Kukluxclan. On nie je nijaký kresťan. A Breivik zo Švédska nebol kresťan, ale slobodomurár!!!
Nie som ochotná márniť poplatky na televíziu za zlé, nekompetentné, ideologické a duchovné znečisťovanie ovzdušia! Kto vraždí, pácha trestný čin a toho treba stíhať a je jedno, či je vrah veriaci alebo ateista. To sú prednosti právneho štátu. Tomu ste vy eticky zaviazaní. Láska k blížnemu však zmizne aj pre vás osobne, ak budete ľudí takými príspevkami klamať a miasť.
Pokoj je o tomto: Ja mám palestínskeho zubára. Je to palestínsky moslim, teda Arab. V mojej modlitebnej knižke je 19. júna modlitba za pokoj na Blízkom Východe. Za obrátenie vrahov. Za pomoc, uzdravenie a silu odpúšťať (kresťanský prínos kultúry), za postihnutých terorom a aj za Izraelčanov a Palestínčanov, ktorí sa zasadzujú za mier. To sa ma hlboko dotklo a ja som to z knižky vytrhla, aby som to dala môjmu lekárovi. „Dnes sa modlíme za vašich krajanov. To, čo povedal, bolo úžasné: „Áno, musíme sa veľa za to modliť. Iba modlitba pomáha. Modlime sa za pokoj.“
S priateľskými pozdravmi Monika Espe

Na konci správy je video o tejto hroznej relácii na linku:

http://www.kath.net/news/64215

Stále viac obmedzovania náboženskej slobody vo svete

Washington, 21.06.2018 (KAP) 022 418 – Nový nárast obmedzovania náboženskej slobody vo svete registruje štúdia washingtonského výskumného inštitútu „Pew“ zo štvrtka. V 83 zo 198 skúmaných štátov bola v r. 2016 vysoká alebo veľmi vysoká miera reštrikcií zo strany vlády alebo nepriateľstva voči náboženstvám zo strany spoločnosti. To je o tri krajiny viac ako rok predtým a dokonca o 25 viac ako v r. 2007. Keďže mnohé tieto krajiny majú aj veľa obyvateľstva, žije 83 percent všetkých ľudí v štátoch s veľkým šikanovaním alebo spoločenskými útokmi voči najmenej jednému náboženstvu.
Ako krajiny s najväčšími zásahmi štátu do náboženskej praxe vidí inštitút Čínu a moslimské štáty ako Irán, Indonézia, Egypt, Saudská Arábia, či Turecko, ale aj Rusko, kde dominuje Pravoslávna cirkev, alebo budhistické Mjanmarsko pre násilné represie proti menšine Rohingov.
Do kategórie „veľmi veľkých“ zásahov štátu patrí 25 krajín. Od prvej správy „Pew“ o obmedzovaní náboženskej slobody v r. 2007 dosiahol ich počet rekord. Vo viac ako polovici skúmaných štátov miera zásahov štátu od r. 2015 do r. 2016 vzrástla, iba vo štvrtine klesla.
Najvyššiu úroveň nepriateľských výpadov skupín obyvateľstva proti náboženským menšinám zaznamenali autori štúdie v Indii, ďalej v Sýrii, Nigérii, Bangladéši a Rusku.
Najväčšími represáliami trpia kresťanstvo a islam. Kresťanské spoločenstvá sú prenasledované v 144 krajinách, moslimovia v 142 štátoch. Tento vysoký počet je výrazom veľkého počtu veriacich oboch náboženstiev zastúpených v mnohých regiónoch sveta.
Židia, ktorí podľa inštitútu „Pew“ tvoria iba 0,2 percenta svetovej populácie, sú cieľmi útokov pre svoje náboženstvo v 87 krajinách.
Nápadný je podľa „Pew“ nedávny nárast nacionalisticky podložených reštrikcií, útokov a požiadaviek obmedzenia prisťahovalectva náboženských a etnických menšín. V mnohých krajinách vychádzajú náboženské obmedzenia z konania vládnych úradníkov, sociálnych skupín alebo jednotlivcov zastávajúcich nacionalistické postoje.
V tejto oblasti je zlá situácia najmä v mnohých európskych štátoch, kde je zreteľný nárast „nacionalistickej rétoriky zameranej proti migrantom, či menšinám“, proti skupinám veriacich – najmä moslimom a židom. V tretine európskych krajín boli v r. 2016 nacionalistické strany, ktoré vydávali politické vyhlásenia proti náboženským menšinám – tu je nárast o 13 percent oproti r. 2015. Na tomto zozname nájdeme: Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Holandsko a Švajčiarsko, kde sú centrom útokov moslimovia, ale aj Nemecko, kde sa tiež zaznamenali útoky nacionalistických politikov proti moslimom a židom.
Rakúsko sa zdá byť takisto medzi európskymi štátmi s politickými útokmi proti moslimom. Štúdia explicitne zaznamenáva, že Izraelitské kultové spoločenstvo v r. 2016 informovalo o rastúcich obavách z antisemitských incidentov proti moslimským migrantom. Rakúsko „Pew“ vcelku hodnotí ako štát v skupine krajín s „veľkými“ spoločenskými nepriateľskými emóciami. Reštrikcie voči náboženstvám zo strany vlády sa naproti tomu hodnotia ako nezmenene „umiernené“. Vývoj ako od jesene 2017 platný zákaz burky sa však do štúdie ešte nezahrnul.
Základ údajov pre štúdiu tvorilo viac ako 12 verejne prístupných prameňov, výročné správy ministerstva zahraničia USA o náboženskej slobode, ako aj správy mimovládnych organizácií, európskych grémií a OSN. –zg-

Kardináli: Pápež list s „dubiami“ dostal!

Vatikán, 21.6.2018 (kath.net) 022 417 – Vo Vatikáne nastal veľký údiv nad novým interview pápeža Františka s agentúrou Reuters. Pápež v ňom tvrdí, že o liste štyroch kardinálov – Raymonda Burkeho, Waltera Brandmüllera a zosnulých Joachima Meisnera a Carla Caffarru, v ktorom vyjadrili „dubia“ – pochybnosti o niektorých otázkach v Amoris laetitia a prosili o ich objasnenie – sa dozvedel z médií!
Kardináli viackrát vyhlásili, že list s otázkami k Amoris laetitia – v Cirkvi nie nespornej exhortácie – poslali priamo pápežovi Františkovi a keďže nedostali nijakú odpoveď, za dva mesiace ho zo starosti o Cirkev zverejnili. František teraz tvrdí, že kardináli list zverejnili bez toho, že by mu ho priamo poslali.
Toto tvrdenie kardinál Walter Brandmüller v rozhovore pre americký portál „OnePeterFive“ jasne odmietol. Kardinál Brandmüller vysvetlil, že list s „dubiami“ sprostredkoval explicitne súkromnou cestou pápežovi Františkovi v septembri 2016 a súčasne ho poslali na Kongregáciu pre náuku viery. Až keď dva mesiace nadarmo čakali na odpoveď, list zverejnili.
To, že list očividne určite prišiel, potvrdil okrem iných aj kardinál Müller, vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery. V interview v decembri 2016 príjem listu de facto potvrdil. Na otázku k jeho obsahu vtedy povedal, že Kongregácia pre náuku viery vždy hovorí „s autoritou pápeža“ a preto sa nemôže podieľať na tejto kontroverzii.
Portál „OnePeterFive“ požiadal 20. júna o stanovisko aj vatikánsku tlačovú kanceláriu, no nedostal nijakú odpoveď.

Kardinál Burke: List sme odovzdali v pápežskej rezidencii

Po kardinálovi Brandmüllerovi vo štvrtok aj kardinál Burke odmietol tvrdenie pápeža Františka, že sa o liste s „dubiami“ dozvedel až z médií. Pre „LifeSiteNews“ Burke povedal:
„Kardinál Carlo Caffarra osobne list odovzdal v pápežskej rezidencii. Súčasne odovzdal aj list Kongregácii pre náuku viery 19. septembra.“
Kardinál Burke okrem toho vyhlásil, že počas celej doby od prezentácie pochybností sa nikdy nespochybnilo, že list bol pápežovi odovzdaný. Kardinál znova zdôraznil, že museli vyjsť na verejnosť až po tom, čo po mnohých týždňoch neprišla nijaká odpoveď. –zg-

„Ľavicoví“ katolíci útočia na CSU pre azylovú krízu

Mníchov, 21.6.2018 (kath.net) 022 416 – Nemeckí „ľavicoví“ katolíci útočia na stranu CSU v súvislosti s azylovou politikou v Nemecku a aj preto, že nemecký minister vnútra Horst Seehofer a bavorský premiér Markus Söder by chceli obmedziť prisťahovalectvo a o. i. odmietnuť vstup do krajiny ľuďom, ktorí nedostali azyl.
Problém s týmito požiadavkami, ktoré očividne zdieľa stále viac Nemcov, má Klaus Pfeffer, generálny vikár Essenskej diecézy. Na Facebooku sa sťažuje na „štýl a tón“ vedúcich síl CSU, lebo premiér Söder v interview hovoril o azylovej turistike. Pfeffer tvrdí, že tým sa verbálne slúži „šíriacemu sa pravicového populizmu“ a strane podsúva, že jej ide iba o moc. Vyhlásil, že CSU to robí podľa Trumpovho vzoru „Germany First“ (alebo presnejšie: „Bavaria first“ – Bavorsko prvé). Aj Klaus Pfuff, vedúci jezuitskej služby utečencom, podľa Rádia Vatikán na podujatí v utorok v Berlíne povedal:
„Namiesto ľudskosti stavia Horst Seehofer na nacionalizmus a slúži rasistickým náladám.“
Faktom však je, že prístup CSU k azylu nachádza v nemeckom obyvateľstve stále viac podpory. Azylová politika kancelárky Merkelovej sa páči stále menej Nemcom. Väčšina Nemcov kurz Horsta Seehofera podporuje – ako dôslednejší odsun odmietnutých azylantov (86 %), tak aj odmietnutie určitých utečencov už na hranici (62 %). Aj zriadenie centier prvého príjmu utečencov víta 61 % opýtaných.
V prieskume novín „BILD“ z utorka by CSU dosiahla už 18 % hlasov voličov a bola by okamžite druhou najsilnejšiou sila za CDU, ktorá by dostala 22 %. Strana AfD by však potom klesla už len na 11 %. CSU by sa tak dostala aj pred socialistov so 17 %. –zg-

Šok: Vatikán zakázal kardinálovi vykonávať úrad

Washington D.C.- Vatikán, 20.6.2018 (kath.net/pl) 022 415 – Kardinál Theodore McCarrick, emeritný arcibiskup z Newarku, a potom Washingtonu D.C., oznámil, že sa vzdáva verejného vykonávania služby po tom, čo sa jeho obvinenia zo zneužívania kvalifikovali ako vierohodné. V tlačovom vyhlásení kardinál Timothy Dolan, arcibiskup New Yorku, informoval:
„Štátny sekretár Vatikánu, kardinál Pietro Parolin, z poverenia pápeža Františka kardinálovi McCarrickovi oznámil, že už dlhšie nesmie vykonávať svoj úrad.“
Podľa „National Catholic Reporter“ ide očividne o obvinenia zo zneužívania mladistvých aj dospelých. Jeden prípad mladistvého má byť starý už 47 rokov a McCarrick ho mal spáchať ako kňaz Arcidiecézy New York. McCarrick doteraz stále ubezpečoval, že je nevinný, robí tak aj naďalej a konštruktívne sa podieľa na spracovaní obvinení.
Pre Arcidiecézu New York je to smutné a šokujúce ako uviedol kardinál Dolan a prosil o modlitby za všetkých zúčastnených. „Obnovujem ospravedlnenie všetkým obetiam, ktoré boli zneužívané kňazmi. A ďakujem obetiam za ich odvahu tieto prípady oznámiť,“ napísal kardinál Dolan.
McCarrick (foto) bol menovaný za kardinála v r. 2001 pápežom Jánom Pavlom II. a v r. 2005 sa zúčastnil konkláve. V r. 2006 prijal pápež Benedikt XVI. jeho odstúpenie z dôvodu veku. Na konkláve 2013 sa už nezúčastnil.
Podľa novín „National Catholic Reporter“ mohlo by u kardinála McCarricka ísť o prvého kardinála, ktorý zložil službu pre obvinenie zo zneužívania maloletých. –zg-

Synoda biskupov o mládeži aj o ženách v Cirkvi

Vatikán, 20.06.2018 (KAP) 022 414 – Pracovný materiál k Synode biskupov o mládeži v októbri ponúka podľa generálneho sekretára synody kardinála Lorenza Baldisseriho „nespočetné idey na úvahu“, ale motivuje aj k aktívnemu hľadaniu konkrétnych odpovedí. V pondelok prezentovaný 50-stránkový „Instrumentum Laboris“ (IL) sa zaoberá témami ako kňazské povolania, sexualita, rasizmus, zneužívanie, diskriminácia žien aj v Cirkvi, ekologické nasadenie proti klimatickým zmenám.
Mimoriadna pozornosť médií sa sústredila ma pasáže o „formách diskriminácie žien aj v oblasti Cirkvi“. „Veľmi rozšíreným problémom v spoločnosti je, že ženy ešte nemajú rovnosť šancí, čo platí aj pre Cirkev,“ uvádza sa v IL. Mladí sa potom pýtali, „kde sa môžu ženy v Cirkvi a spoločnosti realizovať. Z tohto dôvodu napomínali Cirkev, aby „tento problém riešila v otvorenej diskusii a s otvoreným duchom voči alternatívnym ideám a skúsenostiam.“
„Ešte neexistuje záväzný konsenzus o prijímaní migrantov a utečencov alebo o dôvodoch javu migrácie napriek uznaniu všeobecného záväzku starať sa o dôstojnosť každého človeka,“ uvádza sa v IL ďalej. Jav migrácie sa môže stať šancou v medzikultúrnom dialógu a pre pomoc ohrozeným kresťanským spoločenstvám. „Ekumenický a medzináboženský dialóg, ktorý v niektorých krajinách vykazuje znaky pravej priority pre mladých, vzniká a rozvíja sa v klíme vzájomného rešpektu a prirodzenej otvorenosti v takýchto spoločenstvách, ktoré sa do integrácie vnášajú.“
No „Instrumentum Laboris“ tiež pranieruje, že „mnohí mladí ľudia pre svoje pohlavie, sociálnu triedu, náboženskú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, geografický pôvod, postihnutie, alebo etnickú príslušnosť sú konfrontovaní s nerovnosťou a diskrimináciou“. „Mladí ľudia sú veľmi citliví, pretože rasizmus na rôznych úrovniach sa týka mladých v rôznych častiach sveta, ako vyplýva z odpovedí rôznych spoločenstiev.“
„Ukazuje sa aj naďalej existujúca náboženská diskriminácia kresťanov. To platí v situácii, keď sú menšinou, keď sú vystavení násiliu, alebo tlaku väčšiny po zmene náboženstva, ale aj v situáciách veľkej sekularizácie.“

Nezamestnanosť a drogy
„Mladí ľudia veľmi hľadajú zmysel života a všetko, čo sa hodí pre ich úsilie o hodnoty v ich živote, vzbudzuje ich pozornosť a motivuje ich angažovanosť.“ To je jeden z predpokladov v IL, kde sa nezamestnanosť a drogy uvádzajú ako problémy, pre ktoré mladí strácajú pocit hodnotného života.
Veľká sociálna a hospodárska nerovnosť vytvára klímu násilia a vháňa niektorých mladých do náručia organizovaného zločinu a obchodu s drogami. Existujú politické systémy poznačené korupciou, čo podkopáva dôveru v inštitúcie a produkuje fatalizmus. K tomu sa pridávajú „situácie vojny a extrémnej chudoby, ktoré vedú k hľadaniu lepšej budúcnosti vo forme vysťahovalectva“.
Okrem toho „v niektorých regiónoch chýba uznanie základných slobôd aj v náboženskej oblasti a osobnej autonómii štátom“. V iných regiónoch zasa sociálne vyhraničovanie a strach z nepodania výkonu vháňa časť mladých do diabolského kruhu závislostí.

Otázka slobodných
Cirkev sa bude na synode zaoberať aj otázkou slobodných mladých ľudí a zohľadní rast tohto javu. „Niektoré biskupské konferencie sa pýtajú, aké následky bude mať voľba povolaní u ľudí, ktorí si volia zostať slobodnými bez manželstva, či vysviacky. Pre rast ich počtu v Cirkvi a vo svete je dôležité, aby synoda o tejto otázke uvažovala.“
Synodálny sekretariát poukazuje v „Instrumentum Laboris“ aj na to, že „existujú mnohé problémy so školami a vysokoškolskými systémami, ak tie jednoducho iba podávajú informácie a nepomáhajú dozrievaniu kritického ducha“. V mnohých krajinách sú zreteľné nerovnosti v prístupe ku školám, medzery v možnostiach vzdelania medzi vidieckymi a mestskými oblasťami a alarmujúce kvóty prerušenia štúdia. „To všetko ohrozuje budúcnosť mladých a spoločnosti.“
Prípravný dokument synody ďalej hovorí o „úniku do iluzórneho a pochybného šťastia, čo vytvára rôzne formy závislostí“. Škola, rodičovský dom, Cirkev a mládežnícke skupiny musia ponúkať vzdelávanie mladých v tom, ako majú organizovať svoj digitálny život. Internetové vzťahy môžu byť neľudské a podporovať „témy ako pornografia“. Toto ničí a skresľuje vnímanie ľudskej sexuality u mladých ľudí, ako píše sa v dokumente. –zg-

Stretnutie rodín: LGBTI na programe je, potrat nie

Dublin, 20.6.2018 (kath.net/jg) 022 413 – Svetové stretnutie rodín v Dubline 22.- 26. augusta je o poznanie bohatšie. Páter James Martin SJ, autor bestsellerov a vatikánsky poradca, bude mať na pastoračnom kongrese prednášku na tému: „Otvorenosť a rešpekt voči osobám LGBTIQ a iným a im rodinám v našich farnostiach“.
Proti tomu by nebolo čo namietať, keby sa zabezpečilo, že témou sa bude skutočne zaoberať v rámci neskrátenej antropológie a morálnej teológie Cirkvi. Je to nepochybne aktuálne, veď Írsko v r. 2015 referendom zaviedlo „homosexuálne manželstvo“ a touto prednáškou sa to iste nepreceňuje.
Vynárajú sa však pochybnosti, keď si pripomenieme, že arcibiskup Diarmuid Martin na prípravnom stretnutí v r. 2016 varoval, že Cirkev sa nesmie „zamotať do pokusov znetvoriť definíciu rodiny“.
V prípravnej brožúrke z jesene 2017 je totiž obrázok očividne lesbického páru spojený s výzvou „nikoho nevylučovať“. A šokujúce je aj vysvetlenie biskupa z Limericku: „Rodina sa mení a my otvorene vítame rodiny vo všetkej rôznosti!“
Páter James Martin je osobnosť žiariaca mnohými farbami. Stále sa opakujú protesty proti jeho návrhom pastoračného prístupu k homosexuálom, ktorý sa mnohým zdá príliš otvorený a nekritický. On sám neustále zdôrazňuje, že jeho výpovede neodporujú morálnej teológii Cirkvi. Napriek tomu mu jeho ostatná kniha „Building a Bridge“ (Stavať most), v ktorej sa zaoberá pastoráciou ľudí s homosexuálnymi sklonmi, vyniesla obvinenie zo „škandalózneho výkladu náuky Cirkvi“.
Páter Martin neodporuje náuke Cirkvi priamo, ale vo svojich príspevkoch jednoducho vynecháva podstatné aspekty náuky! Neustále zdôrazňuje požiadavku vychádzať homosexuálom v ústrety s otvorenosťou a rešpektom, no nehovorí o tom, že homosexuálne akty sú nezriadené a preto hriechom, ako namietajú kritici. K prekvapeniu mnohých to v článku pre „America Magazine“ z 30.4.2018 zrazu rýchlo doplnil.
No aj tak zostáva na jazyku mdlá pachuť. V auguste 2017 po prednáške na univerzite Villanova University k svojej knihe „Building a Bridge“ v interview povedal, že dúfa, že jeho partner v rozhovore – homosexuálny žurnalista – bude môcť o desať rokov svojmu „partnerovi alebo čoskoro manželovi“ dať počas svätej omše bozk pokoja. Žurnalista pátrovi totiž rozprával o svojej zdržanlivosti vyjadriť partnerovi pri geste pokoja svoju náklonnosť.
Niekoľko mesiacov predtým prijal páter Martin cenu homosexuálneho a Vatikánom a Biskupskou konferenciou USA odsúdeného združenia „New Ways Ministry“ (Nové cesty služby) a v ďakovnom príhovore označil reč Katechizmu Katolíckej cirkvi ako „zbytočne tvrdú a nepotrebne zraňujúcu“. A vyhlásil, že Cirkev má oceniť „zvláštne dary“, ktoré homosexuáli vďaka svojmu sklonu k rovnakému pohlaviu dokážu poskytovať.
Zmenil Martin svoje názory, alebo žiari podľa potreby teraz inou farbou? Od svojich minulých výrokov sa v každom prípade nedištancoval. Jeho prednáška v Dubline sa teda zrejme očakáva s napätím.
Možno by bolo múdrejšie, keby organizátori pozvali radšej zástupcu organizácie „Courage“ (Odvaha), ktorá mnohé roky sprevádza ľudí s homosexuálnymi sklonmi v ich živote podľa Evanjelia. K homosexualite by takisto mohol zaujať kompetentné stanovisko holandský psychológ Gerard van den Aardweg. V čase konania stretnutia rodín bude dokonca v Dubline, no na paralelnej Konferencii katolíckych rodín írskeho inštitútu „Lumen fidei Institute“.
Je tiež zarážajúce, že jeden vysoko aktuálny bod na programe stretnutia rodín nie je – a síce potrat, ktorý bude po referende v máji v Írsku čoskoro legalizovaný. Podujatie mohlo byť silným signálom novej kapitoly v írskej ochrane života, čo je po stratenom referende naliehavou otázkou. Možno že sa témy sám od seba chytí pápež František, možno sa ňou budú zaoberať na spomenutej Konferencii katolíckych rodín“. Tam prehovoria John Smeaton z britskej skupiny na ochranu života „Society for the Protection of Unborn Children“ (SPUC – Spoločnosť na ochranu nenarodených detí) a Prof. Stephen Mercier, ktorý bol v marci suspendovaný z Univerzity v Leuvene, pretože postavil potrat na úroveň vraždy.
Napriek osloveným bodom treba prirodzene Svetovému stretnutiu rodín a mnohým veľkým podujatiam, ktoré sa tam očakávajú, zaželať veľa požehnania a úspechu. –zg-

V Írsku budú v auguste dve svetové stretnutia rodín:

Kardinál Burke a biskup Schneider na katolíckej alternatívnej konferencii k „Svetovému stretnutiu rodín“

Dublin, 20.6.2018, (Lumen Fidei) 022 412 – Írske združenie Katolíckych laikov, organizuje konferenciu ako alternatívu k pochybnému Svetovému stretnutiu rodín v Dubline (21. – 26. augusta 2018). Konferencia sa bude prebiehať paralelne v Ballsbridge, v susedstve Dublinu. Medzi prítomnými budú biskup Athanasius Schneider, známy kňaz Thomas Weinandy, Robert Royal a psychológ Gerard van den Aarweg. Kardinál Raymond Burke sa na konferencii zúčastní konferencií videového prenosu.

https://gloria.tv/article/g3EkYVPDu1pL4bam2aQBaj6Ha

Jezuita Arana – pápežský poradca v pochybnom svetle

Rím, 20.6.2018 (kath.net/jg) 022 411 – Čo sa deje s Germànom Aranom SJ, pýta sa taliansky expert na Vatikán Sandro Magister. Tento španielsky jezuita patrí k najdôvernejším poradcom pápeža Františka a mal očividne podstatný vplyv na menovanie už odstúpeného Juana Barrosa z úradu biskupa Diecézy Osorno v Chile. „Podivuhodné trvanie pápeža na zachovaní biskupa Barrosa v úrade, aj keď bola kritika stále hlasnejšia, treba zrejme tiež pripisovať Aranovmu vplyvu,“ píše Magister v blogu na internetovej stránke L’Espresso.
Páter Arana, ako uvádza Magister s odvolaním sa na čilského odborníka na Vatikán Luisa Badillu, bol poverený prípravným skúmaním kandidátov na biskupa pre Osorno. Badilla, ktorý predtým pracoval pre Rádio Vatikán, potvrdil príslušné správy, ktoré sa objavili najprv v španielskom blogu Infovaticana.
Doteraz sa považovali kardináli Francisco Javier Errazuriz Ossa a Ricardo Ezzati Andrello, bývalý a súčasný arcibiskup Santiaga de Chile ako aj Ivo Scapolo, nuncius v Chile, za zodpovedných za menovanie Barrosa, ako píše Magister. Medzitým však boli zverejnené listy, ktoré ukazujú, že ani biskupi Chile, ani nuncius menovanie Barrosa nepodporovali. Naopak, stála rada Biskupskej konferencie Chile v januári 2015, teda po oznámení menovania, požiadala pápeža Františka, aby menovanie odvolal. Pápež túto prosbu podľa teraz uverejneného listu však odmietol.
V tom istom liste František spomenul, že nuncius Barrosa vyzval, aby menovanie za biskupa Osorna odmietol a namiesto toho si vzal dlhší čas na utiahnutý život, ako informuje Magister. Barros dokonca písomne podal odstúpenie pápežovi, no František ho odmietol z formálnych dôvodov – odôvodnenie, ktoré Magister označuje ako nedostačujúce.
V odpovedi čilským biskupom pápež tiež spomenul, že Barros sa v tom čase – teda v januári 2015 – nachádzal na exercíciách v Madride. A tie viedol páter Germàn Arana! Aj v ostatných mesiacoch roku 2014 sa Barros občas zdržiaval v Madride, vždy v blízkosti Aranu.
Španielsky jezuita bol potom aj na svätej omši 21. marca 2015, ktorou Barros prevzal svoju diecézu, v bezprostrednej blízkosti nového biskupa. Uvedenie do úradu bolo zatienené protestami, ktoré pranierovali neslávnu úlohu Barrosa pri utajovaní zločinov kňaza Fernanda Karadimu na deťoch.
Po odstúpení biskupa a po tom, čo František odstúpenie prijal, zostáva otázka, čo urobí pápež s Aranom, ktorý mu tak nepremyslene radil. Len nedávno poslal desaťstránkové smernice na rozlišovanie duchov čilským biskupom, v ktorých im vyčíta, že semináre a noviciáty zverili kňazom, ktorí sú podozriví, že sú aktívni homosexuáli. „Ako je to teda s rozlišovaním duchov v kruhu jeho najbližších poradcov?“ pýta sa Magister. –zg-

Je zlato v liturgii ešte moderné?

St. Pölten, 20.6.2018 (kath.net/KAP) 022 410 – Majú byť liturgické predmety ako kalichy, patény, či monštrancie vždy pozlátené?
„Používanie zlata ako mimoriadne ušľachtilého materiálu hodného uctievania Boha je stále viac konfrontované s etickými výhradami,“ povedala rehoľníčka sr. Anneliese Herzig, teologická referentka Trojkráľovej akcie katolíckej mládeže (DKA) cez víkend na výročnej konferencii cirkevnej pedagogiky v kláštore Melk. Predstavitelia cirkvi sa na nej zaoberali témou „Čo je dôstojné a hodné uctievania Boha? Otázka bohatstva a zlata Cirkvi“.
„Zvlášť v období baroka sa zlato v Cirkvi veľkoryso používalo, lebo sa považovalo za odblesk toho nebeského, za výraz radosti zo života a vnímania zmyslami a za znak mimoriadne pekných a vznešených slávnostných priestorov,“ povedala Helga Penzová, historička a vedúca referátu kultúrnych pamiatok a jedna z organizátorov konferencie v utorok pre „Kathpress“.
„Rovnako ako zámky tej doby mali byť aj Božie domy veľké, priestranné a plné lesku, aby sa pozdvihovali nad bežný život. Výrazne to ukazuje aj kláštorný chrám kláštora Melk. Čo však, pravda, mnohí nevedia: v kostoloch sa používajú pozlátené predmety, aj keď si mnohí myslia, že ide o masívne zlato,“ zdôraznila Penzová. „Zlaté“ sochy sú z dreva alebo sadry potiahnuté vrstvou sedemtisíciny milimetra zlata. „Umelecká hodnota oveľa presahuje hodnotu materiálu. Jedným prútom zlata by bolo možné pozlátiť celý barokový kostol,“ povedala historička. „Aj u liturgických predmetov je to podobné – kalichy sú zo striebra a potrebujú nutne pozlátenie aj zvnútra, pretože víno by bolo otrávené, keby došlo do styku so striebrom.“
„Napriek tomu sa časy zmenili: zlato sa dnes už neobdivuje a množia sa kritické otázky pri prehliadke kostolov. Stále znova prichádza kritika, že okázalosť a bohatstvo kostolov nie je primerané súčasnej viere. Veľké utrácanie pri uctievaní Boha v minulosti vyvoláva dnes potrebu vysvetlenia – i keď aj v Cirkvi boli už vždy hnutia proti tomu – ako boli žobravé rády a hnutia za chudobu zdôrazňujúce jednoduchosť.“

Ohľad na ľudské práva
Popri zmene chápania Cirkvi sa k tomu pridali aj ľudské práva a ohľad na životné prostredie. Zlato je dnes skôr symbolom bezprávia voči krajinám juhu, veď jeho ťažba na svete nikdy nie je trvalo udržateľná a aj malé podniky potrebujú pri nej zdraviu škodlivú ortuť, ako poukázala Penzová na výklad redemptoristky sr. Herzigovej na konferencii. „Rovnako ako pri ošatení alebo obžive mali by sme sa mali aj v Cirkvi: Aký majú pôvod klenoty v našich kostoloch?“
Ak hľadáme alternatívy, ide o úvahy, čo sa dnes považuje za „pekné“ a hodné uctievania Boha. Cirkevné právo určuje pre liturgické predmety „šľachetný a trvalý materiál“ ostatné sa prenecháva na biskupské konferencie. U kalichov treba napríklad zabezpečiť, aby vydržali malé pády (čím sa keramika vylučuje) a materiál nesmie vsakovať víno. Definitívne riešenie nedosiahneme nikdy, ako odhaduje Penzová. Vkus doby a kultúrne chápanie sa neustále menia a kostoly vyzerajú na svete úplne odlišne.

Peniaze dať radšej chudobným?
Na otázky typu „Nemožno dať tie peniaze radšej chudobným?“ treba však vzhľadom na barokové chrámy hľadieť diferencovane. Nech sú zlaté chrámy akokoľvek skvostné, nepredstavujú napriek tomu nijaké ekonomické bohatstvo, ale skôr iba výzvu pre ich udržiavanie.
„Peniaze na to si musia kláštory zarobiť sami. Veď kto by už odkúpil barokový kostol? Tu pozorujeme zmenu prístupu: Mnísi v Kláštore Melk po Druhom vatikánskom koncile uvažovali, že sa vzdajú nádherného kláštora a postavia si jednoduchý kláštor v lese. Dnes sa vidia ako správcovia kultúrneho dedičstva,“ povedala historička na záver. –zg-

Nádherný Kláštor Melk:

https://www.tripadvisor.sk/Attraction_Review-g190425-d546649-Reviews-Melk_Abbey Melk_Lower_Austria.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=155361492

Rakúsko: Najsilnejší pokles žiadostí o azyl v EÚ

Viedeň, 20.6.2018 (kath.net) 022 409 – Rakúsko zaznamenáva v celej EÚ najsilnejší pokles žiadostí o azyl. V prvých troch mesiacoch r. 2018 klesol ich počet na 3415, ako informovali noviny „Kurier“, čo je pokles o 30 % v porovnaní so 4. kvartálom r. 2017. V EÚ poklesol počet týchto žiadostí o 15 % zo 154 000 na 131 365. Najvyšší počet žiadostí o azyl je v Nemecku – za prvé tri mesiace sa ich podalo 34 365. Nasleduje Francúzsko – 25 300, Taliansko – 17 800 a Grécko – 13 000. Popri Rakúsku zaznamenali väčší pokles aj vo Švédsku a Taliansku. –zg-

Schönborn: Internú kritiku pápeža nezdieľam

Viedeň, 19.06.2018 (KAP) 022 408 – Pápež je „muž, ktorý stelesňuje Evanjelium a internú kritiku pápeža v cirkvi, že je „príliš nejasný“ a že má „primálo nejakej línie“ ja vôbec nezdieľam,“ ako zdôraznil kardinál Christoph Schönborn v pondelok večer pre televíziu OE24. „Ja som s Františkom spokojný. A ja som bol mimochodom veľmi spokojný aj s jeho predchodcami. Poznal som ich veľmi dobre.“
Vo vnímaní zvonka sú František a Benedikt XVI. rozdielni, pretože Benedikt/Joseph Ratzinger bol profesorom aj ako pápež. „Ja som bol jeho študentom, on bol grandiózny profesor. A on zostal profesorom aj ako pápež a jeho náuka bola vynikajúca, napínavá. Sú mnohí aj nekresťania, ktorí s fascináciou čítajú jeho spisy.“
František je naproti tomu „mužom stretnutí“. To vidno na spôsobe, ako ľudí objíma. „Bol som s klubom Rapid u pápeža. Ako ho hráči Rapidu objímali a ako to prijímal – to bolo osviežujúce,“ povedal kardinál o stretnutí vo Vatikáne v máji.
Budúcnosť cirkvi v Rakúsku rozhodne nevidí kardinál pesimisticky, no závisí to od nasadenia ľudí v krajine, ako povedal: „80 percent Rakúšanov si želá, aby Rakúsko zostalo kresťanskou krajinou. A tu je prirodzená otázka: Čo robíte milí Rakúšania pre to, aby Rakúsko zostalo kresťanskou krajinou? Nezostane ňou sama od seba, tu treba pre to niečo robiť. Ak sú kresťanské hodnoty dôležité, tak ich musíš praktizovať. Inak zmiznú. Ak cirkev potrebujeme len na to, aby sme mali peknú svadbu, je to tiež pekné, ale to nie je to, čo zaistí budúcnosť kresťanského Rakúska.“

Cirkev nesmie podľahnúť duchu doby
Viedenský arcibiskup ďalej varoval pred falošným chápaním „aggiornamenta“: „Cirkev musí byť aktuálna, ale nie v duchu doby. Poznáme známe slová Gilberta Chestertona: Kto sa zosobáši s duchom doby, veľmi rýchlo ovdovie. To znamená: prispôsobenie sa áno, ale ja vidím výzvu vo vierohodnosti. Ide o svedectvo služby iným.“
Ako príklad uviedol Schönborn jezuitu Georga Sporschilla: „Páter Sporschill, ktorého mnohí poznajú pre to, čo vykonal pre detí z ulíc Rumunska a teraz robí pre Rómov – taký muž je jednoducho vierohodný. Ak budeme mať dostatok vierohodných zástupcov kresťanstva, nemusím mať strach z budúcnosti kresťanstva.“
Na otázku o kňazstve žien kardinál povedal:
„Hovorí sa o zavedení diakonátu žien, teda prvého stupňa vysviacky. V prvom storočiach existovali diakonky. To by sa mohlo znova zaviesť. No v Katolíckej cirkvi nikdy neexistovali kňazky. To by bol hlboký zásah do 2000-ročnej tradície a aj pápež Františke povedal: To sa nepredpokladá.“
Ako ústrednú požiadavku reformy Cirkvi uviedol arcibiskup, „aby sme praktizovali Evanjelium – teda : Ako sa správať k svojmu blížnemu? To sa ukazuje prirodzene aj v otázke utečencov. Tu znie otázka: Je to pre teba v prvom rade človek? Alebo je to narušiteľ pokoja. A prídu aj neúspechy, ale Ježiš nepovedal – vy musíte byť úspešní , ale – vy musíte byť vierohodní.“ … –zg-

Bez reformy islamu hrozí islamizácia Európy

Viedeň, 19.6.2018 (kath.net) 022 407 – „Ak sa islam nezreformuje, tak hrozí islamizácia Európy.“ Vyhlásil to Gerhard Weinberger, bývalý rakúsky veľvyslanec v Tunise, vo svojej knihe, ako informujú noviny „Krone“.
Povedal, že počas obdobia v Tunise zažil rad islamistických útokov.
„Na príklade Tunisu vidíme, ako po Arabskej jari pomohli krajine k demokracii nie radikáli, ale modernisti. Krajina má však preto osobitný štatus v arabskom priestore. V Tunise sú muž a žena rovnoprávni a vládne tam náboženská sloboda. Islam je v Tunise síce štátnym náboženstvom, no bez práva šaría. To je dôvod, prečo je dnes v Tunise možné realizovať náboženskú slobodu,“ hovorí Weinberger na prezentácii knihy a potom vyvoláva pozornosť dramatickými slovami:
„Ak sa svetové náboženstvo islam nezreformuje, tak hrozia vážne pokusy islamizácie Európy! “ Weinberger sa vyslovil aj za zákaz burky:
„Tu ide o politickú otázku moci realizovanú na chrbte žien. Ak si žena musí zahaľovať tvár, tak jej berieme to najvnútornejšie z jej bytosti.“ –zg-

Kardinál: Ideológie gejov a genderu redukujú človeka

„Redukcia človeka na bytosť ovládanú inštinktami, nie je nijaký pokrok.“

Rím, 19.6.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 406 – „Ideológie homosexuality a genderu vytvárajú falošné vnímanie reality, ktoré berie človeku jeho pravú identitu Božieho stvorenia.“ Povedal to kardinál Gerhard Ludwig Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery v Ríme, pri prezentácii talianskeho vydania knihy „Why I don’t call myself gay“ (Prečo sa nenazývam gejom) Davida Mattsona o skúsenostiach bývalého homosexuála.
„Liberálne a socialistické vlády presadzujú požiadavky uvedených ideológií bez ohľadu na svedomie inak zmýšľajúcich ľudí. Ohrozené nie sú práva doteraz prenasledovanej menšiny, ale pôvodný význam a posledný cieľ ľudskej existencie,“ povedal kardinál.
„Homosexuálna a genderová ideológia na základe falošného obrazu človeka tvoria alternatívnu realitu. Redukujú bohatstvo ľudskej existencie na sexuálnu orientáciu. Jazyk je podstatný stavebný kameň týchto ideológií. Pojem gay – gej – sa používa na to, aby sa zmenila normálnosť manželstva muža a ženy na viaceré varianty ľudskej povahy. Podobne sa používa pojem homofóbia na diskreditáciu alternatív k ideológii hnutia homosexuálov a genderu a na označenie za zradcov všetkých, ktorí majú homosexuálne sklony, ale nepridajú sa k homosexuálnemu hnutiu,“ kritizoval kardinál.
„Zmena jazyka, terminológie a kategórií pojmov mení aj vnímanie reality. Realita však zostáva rovnaká. Človek – jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého – nemôže nájsť sám seba v plnej miere, iba ak v nezištnom sebaobetovaní,“ citoval kardinál konštitúciu Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes (24). „Preto nemôže nájsť naplnenie v tom pozemskom a pominuteľnom. Redukcia človeka na bytosť ovládanú inštinktami, preto nie je nijaký pokrok,“ zdôraznil kardinál Müller.
David Mattson vo svojej knihe ukazuje inú cestu. Život podľa Božích prikázaní nerobí človeka chorým, ale uzdravuje ho zvnútra. Desatoro mu dáva nádej a umožňuje mu nájsť svoje určenie, ktoré ho pozdvihuje nad to čisto ľudské.
„Božie prikázania sú výrazom jeho lásky a iba v láske k Bohu a blížnemu možno Desatoro vykupujúco plniť. Ľudská identita sa nemôže opisovať pojmami ako gej či podobne. V skutočnosti je človek Božím dieťaťom a jeho priateľom. Mattson to v príbehu svojho života exemplárne znázornil, ako zdôraznil kardinál Müller. –zg-

Radšej väzenie ako porušenie spovedného tajomstva!

Canberra, 19.6.2018 (kath.net/Catholic News Agency/pl) 022 405 – Vzhľadom na hroziace zmeny zákona v Austrálii, podľa ktorého duchovní, ktorí neoznámia polícii prípady zneužívania detí, o ktorých sa dozvedeli v spovedi, musia rátať s trestom väzenia, sa dvíha odpor katolíckych kňazov.

„Štát chce nám katolíckym kňazom uložiť povinnosť, ktorú pokladáme za najťažší zločin! Ja nie som ochotný to urobiť. Ja a rovnako iní kňazi, sme ochotní ísť aj do väzenia, ale spovedné tajomstvo neporušíme!“

Povedal to Michael Whelan, farár v Kostole sv. Patrika v Sydney podľa regionálnych správ. Informovala o tom „Catholic News Agency“.
Katolícky kňaz ďalej vysvetlil, že Cirkev síce nestojí nad zákonom, ale tu ide o to, aby sa chránila náboženská sloboda:
„Ak sa štát pokúša zasahovať do našej náboženskej slobody a podkopávať základy toho, čo znamená byť katolícky, tak sa proti tomu budeme brániť!“ výslovne konštatoval kňaz. Whelan predpokladá, že jediná cesta, ako dokázať toto porušenie povinnosti voči štátu bude fingovanými priznaniami kňazov vystaviť skúške, aby sa ich potom mohlo udať polícii.
Whelan odporúča iný postup v prípade spovede zo zneužívania detí – napríklad povzbudenie páchateľa, aby sa priznal na polícii.
Katolícke cirkevné právo stanovuje: „Spovedník, ktorý priamo porušuje sviatostné tajomstvo, upadá do exkomunikácie na základe rozsudku už vyneseného, rezervovanej Apoštolskej stolici; kto však iba nepriamo, má byť potrestaný podľa závažnosti deliktu. (kán. 1388 §1 CIC) -zg-

Argentína: Súkromné kliniky odmietajú potraty

„Nechceme byť zákonom nútení nesmieť nasledovať výhradu vo svedomí! Chceme ošetrovať, zachraňovať a uzdravovať bez toho, že by sme za to išli do väzenia, boli diskvalifikovaní, alebo aby sa kliniky zatvorili!“

Buenos Aires, 19.6.2018 (kath.net/pl) 022 404 – Doteraz sa pridalo už desať súkromných kliník k spoločnému vyhláseniu, podľa ktorého nebudú robiť nijaké potraty. Tento krok sa stal nutným po tom, čo argentínsky parlament pred niekoľkými dňami odhlasoval ďalšie uvoľnenie legálneho potratu. Doteraz bol možný iba po znásilnení alebo ohrození života matky. Nie je síce isté, či senát rozhodnutie schváli, ale kliniky, ktoré vyhlásenia podpísali sa už pripravujú na prichádzajúce rozpory a odvolávajú sa na výhradu vo svedomí.
„Nechceme byť zákonom nútení nesmieť už nasledovať výhradu vo svedomí! Chceme ošetrovať, zachraňovať a uzdravovať bez toho, že by sme za to išli do väzenia, boli diskvalifikovaní, alebo aby sa kliniky zatvorili!“
Doteraz to podpísali kliniky San Juan de Dios, San Camilo, Bazterriza, Santa Isabel, Del Sol, Fleni, Austral a Mater Die, súkromná univerzitná nemocnica v Córdobe a medicínsky inštitút Simes de Posadas, Misiones. Informovala o tom latinskoamerická agentúra ACI Prensa – člen EWTN.
Súkromná univerzitná nemocnica v Córdobe varovala, že podľa návrhu zákona hrozia pri jeho porušení vážne tresty väzenia pre manažérov a navyše prechodné či definitívne zatvorenie zariadení.
„Vyslovujeme sa za zákony, ktoré rešpektujú výhradu vo svedomí jednotlivcov alebo inštitúcií, ako aj slobodu myslenia,“ uvádza sa vo vyhlásení. –zg-

„Fernando, musíš verejne prosiť o odpustenie!“

Santiago de Chile, 19.6.2018 (kath.net) 022 403 – Čilského kňaza, ktorý sa previnil zneužívaním Fernanda Karadimu (foto), a ktorého činy čilská cirkev očividne zakrývala, vyzval jeho mladší rodný brat Oscar v interview, aby verejne prosil o odpustenie za svoje skutky. Karadima, ktorý v r. 2011 bol uznaný Cirkvou za vinného zo zneužívania maloletých a cirkevne potrestaný, vyvolal v čilskej cirkvi hlbokú krízu. Následkom toho odstúpili viacerí biskupi a ľudia vinili aj pápeža Františka.
Fernando Karadima, má takmer 88 rokov. Jeho brat ho teraz napomenul: „Fernando, ty si muž, ktorý čoskoro zomrie. Ako sa môžeš odvážiť takto zomrieť, ako pyšný namyslený muž, ktorý neprosí o odpustenie?“
Oscar Karadima to povedal podľa „Crux“ v interview s čilskými novinami „La Tercera“ na otázku, čo by povedal svojmu bratovi, keby ho stretol.
„Prosím ťa o toto verejné ospravedlnenie kvôli Bohu a Márii, o ktorých si vždy hovoril, že ich tak veľmi miluješ. Prosím ťa o to kvôli môjmu otcovi, mojej matke a mojim dvom už mŕtvym sestrám.“
Kňaz sa podľa slov mladšieho brata ešte ani neospravedlnil svojim siedmym ešte žijúcim príbuzným, hoci títo po zverejnení škandálu veľmi trpeli.
Otec rodiny Oscar Karadima bol jednou z osôb, ktoré sa nedávno bez prístupu verejnosti stretli vo Vatikáne s pápežom Františkom na spracovanie škandálu zneužívania v čilskej cirkvi.
„Crux“ ďalej informuje, že Oscar Karadima nemá nijaké pochybnosti o vine svojho brata a že je presvedčený aj o vine neskoršieho biskupa Juana Barrosa a troch ďalších biskupov. Barrosa už pred vysviackou obviňovali, že o Karadimovom zneužívaní vedel, no zatajoval ho.
Nanovo sa veci rozbehli, keď pápež František pri návšteve Chile v januári 2018 nedbal na obvinenia voči Barrosovi a napriek verejnej kritike a napriek správe pápežského poradcu pre zneužívania kardinála Seana O’Malleyho ho naďalej ponechal v úrade. Ešte v apríli sa pápež obrátil na katolíkov v Chile s prosbou o odpustenie, no biskupa nesuspendoval. Až keď takmer všetci biskupi ponúkli odstúpenie, prijal František počiatkom júna odstúpenie Barrosa a niekoľkých ďalších biskupov.
Kňaz Karadima doteraz nie je laicizovaný. Kongregácia pre náuku viery ho vyzvala, aby viedol prísne utiahnutý život modlitby a pokánia v kláštore, kontakt s mladými má zakázaný, ako aj verejné slúženie omší. Obvinený je zo sexuálneho zneužívania maloletých chlapcov a mladých mužov. –zg-

Vyšlo „Instrumentum laboris“ Synody o mladých

Vatikán, 19.6.2018 – (RV) 022 402 – Októbrová biskupská synoda venovaná téme mladých ľudí už má svoj pracovný plán v podobe pracovného dokumentu „Instrumentum laboris“. Predstavitelia generálneho sekretariátu synody pod vedením kardinála Lorenza Baldisseriho predstavili 50-stranový materiál na dnešnej tlačovej konferencii vo Vatikáne. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2018-06/synoda-mladi-instrumentum-laboris-prezentacia.html

Pápež bude mať v Ženeve tri príhovory

Vatikán-Ženeva, 18.06.2018 (KAP) 022 401 – Pri návšteve Ženevy 21. júna bude mať pápež František tri veľké príhovory, ako povedal hovorca Vatikánu Greg Burke v pondelok žurnalistom. Jedným z vrcholov návštevy má byť stretnutie s kórejskou delegáciou so zástupcami zo severu aj z juhu. Pápež František chce cestovať do Švajčiarska ako „ekumenický pútnik“, aby spolu s ľuďmi kráčal, modlil sa a spolupracoval“.
Pápež cestuje do krajiny pri príležitosti 70. výročia založenia svetovej Ekumenickej rady cirkví (CEC). Táto organizácia zastrešuje nekatolícke cirkvi s 500 miliónmi kresťanov vo viac ako 100 krajinách sveta.
Tri príhovory sú: vo štvrtok ráno úvaha počas ekumenickej modlitby v sídle CEC vo Štvrti národov za prítomnosti asi 250 veriacich, popoludní príhovor v Hale Visser’t-Hoof centra Svetovej rady cirkví, kde prehovorí aj generálny sekretár CEC Olav Fyske Tveit a moderátorka CEC Agnes Aboumová a o 17.30 h. vo Výstavnom centre Palexpo v Ženeve. Tam bude pápež slúžiť svätú omšu a pripomenie aj svätca dňa jezuitu Ludovica Gonzagu. Na omšu sa očakáva asi 40 000 veriacich. Na záver bude mať príhovor diecézny biskup Diecézy Lausanne, Ženevy a Fribourg Charles Morerod, predseda Biskupskej konferencie Švajčiarska.
Pri príchode ráno sa pápež stretne s prezidentom Švajčiarskej konfederácie Alainom Bersetom a švajčiarskymi biskupmi, apoštolským nunciom a pozorovateľom Svätého stolca pri Spojených národoch v Ženeve.
Na obed sa František odoberie do Ekumenického inštitútu Bossey, kde navštívi kaplnku a stretne sa s 30 študentami a s pátrom Lawrencom Iwuamadim, prvým katolíckym dekanom v histórii inštitútu. Na programe je aj kórejské mierové stretnutie s delegáciou CEC so štyrmi kresťanmi z Južnej a zo Severnej Kórey.
Pápeža vo Švajčiarsku privítajú aj dvaja bývalí pápežskí švajčiarski gardisti a súčasný veliteľ Švajčiarskej gardy Christoph Graf, príde v pápežovom sprievode.
Generálny sekretár Ekumenickej rady cirkví, Olav Fykse Tveit, navrhol spoločné mierové cesty s pápežom do krajín ako Južný Sudán a Severná Kórea. „Severná Kórea teraz dospela k bodu, keď sa skutočne zamýšľame nad tým, ako možno žiť so susedmi na juhu v mieri,“ povedal Tveit v pondelok pre nemeckú katolícku agentúru KNA v Ženeve. Rada cirkví sa už 40 rokov podieľa na tomto procese a Tveit sám navštívil v máji s ekumenickou delegáciou Pjöngjang.
Aj spoločná cesta s pápežom Františkom do Južného Sudánu môže podľa Tveita napomôcť mier v tejto africkej vojnou zmietanej krajine. K návšteve by sa mohol pripojiť aj anglikánsky arcibiskup z Canterbury, ako navrhol. „To by dodalo ľuďom nádej, keďže sú tam ľudia, ktorí pracujú na jednote a pokoji v krajine. Tak by dostali plnú podporu cirkví sveta.“ Obyvateľstvo Južného Sudánu tvoria väčšinovo katolíci a anglikáni.
CEC založili v r. 1948 v Amsterdame. Dnes do nej patrí 348 protestantských, anglikánskych a pravoslávnych cirkví a cirkevných spoločenstiev s 500 miliónmi členov. –zg-

Pozri tiež:
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-06/papez-frantisek-zeneva-wcc-harmonogram.html

USA: Rozsudok v spore o arcibiskupa F. Sheena

New York City, 18.6.20218 (kath.net/jg) 022 400 – Súd amerického štátu New York rozhodol, že telesné pozostatky v r. 1979 zosnulého arcibiskupa Fultona Sheena budú exhumované z doterajšieho hrobu v Katedrále sv. Patrika v New Yorku a pochovajú ich v Katedrále Nepoškvrnenej Panny Márie v meste Peoria (Illinois). Oznámila to Diecéza Peoria.

Rozsudok je predbežne posledný v dlhoročnom spore medzi Arcibiskupstvom New York a Joan Sheen Cunninghamovou, teraz už 90-ročnou neterou Fultona Sheena. Joan Cunninghamová usilovala o preloženie pozostatkov svojho strýka, aby bolo možné naďalej viesť proces blahorečenia. Arcibiskupstvo New York prevezenie tela odmietalo s odôvodnením, že zomrelý vyjadril želanie byť pochovaný v New Yorku.
Daniel Jenky, biskup z Peorie, je promótorom procesu blahorečenia, v rámci ktorého sa má realizovať aj exhumácia.
Súd už v novembri 2016 schválil prevezenie Sheenovho tela. Arcibiskupstvo New York však podalo námietku na odvolací súd. Ten vrátil prípad na prvú inštanciu, lebo podľa jeho názoru si výpovede svedkov protirečia. Súd prvej inštancie po novom zbieraní dôkazov dospel k záveru, že žiadosť Joan Cunninghamovej treba schváliť a sudkyňa v rozsudku napísla:
„Každý zo svedkov potvrdil, že arcibiskup Sheen by si iste želal patriť medzi svätcov. Ak sa príjme do spoločenstva svätých, bude mať jeho pôsobenie ešte väčšiu váhu. Týmto spôsobom môže ľudom a Bohu v budúcnosti ešte lepšie slúžiť. Z toho možno vyvodiť, že arcibiskupovi Shenovi bolo miesto jeho hrobu menej dôležité ako možnosť naďalej slúžiť ako svätec. Súd pritom nijako nechcel predbehnúť rozhodnutie o svätorečení. To je vec iba Rímskokatolíckej cirkvi.“
Biskup Jenky teraz dúfa, že Arcibiskupstvo New York sa vzdá ďalších právnych krokov a želá si spoluprácu oboch diecéz, aby bolo možné proces blahorečenia čoskoro pozitívne ukončiť.
Arcibiskup Fulton Sheen bol v meste Peoria vysvätený na kňaza a v New Yorku na biskupa. V r. 1951 až 1966 bol pomocným biskupom Arcibiskupstva New York a v r. 1966 až 1969 biskupom Rochesteru. Svojou prácou pre rozhlas a televíziu sa stal známym veľkému publiku. V r. 1969 ho pápež Pavol VI. menoval za titulárneho arcibiskupa Newportu (Wales). –zg-

Praha: Úspešná zbierka na organ Chrámu sv. Víta

Praha, 18.6.2018 (KAP) 022 399 – Chrám sv. Víta na pražských Hradčanoch dostane nový veľký organ. Veľká zbierka zatiaľ vyniesla už 63 miliónov korún (2,5 mil. eur) a teda už viac ako 80 percent plánovaných nákladov, informovalo Rádio Praha v pondelok. Na zbierke sa podieľali jednotlivci, firmy a viac ako 170 miest a obcí, ako oznámila Pražská arcidiecéza.
Chrám sv. Víta je najdôležitejšou katedrálou Čiech, no doteraz tam chýbal veľký organ. V chráme je iba menší nástroj, ktorý nedokáže svojím zvukom naplniť a rozozvučať celú chrámovú loď a považuje sa za prechodné riešenie. Tento malý organ zostane ako druhý nástroj zachovaný.
Nový organ pre Chrám sv. Víta stavia španielska firma. Dve pätiny z asi 7000 píšťal sú už hotové. Koncom roka sa začne s výrobou najväčších píšťal, ktoré vážia niekoľko sto kilogramov, ako povedal Štepán Svoboda z arcidiecézy. Nový organ bude hotový na jeseň 2019.

Obnovený organ bude aj vo Viedni
Veľká zbierka na renováciu obrovského organa prebieha aj pre viedenský Chrám sv. Štefana. Najväčší organ v Rakúsku sa má znova rozoznieť na Veľkú noc 2020 (www.riesenorgel.at).

Dva údery hromu z Ríma

Linz, 18.6.2018 (kath.net) 022 398 – Pápež František, ako už aj v minulosti, sa opäť vyjadril k témam potrat a homosexualita. To nie je nič nové. Nové však je, že tento raz o tom informovali médiá v Nemecku!
Pápež František hovorí o tom, že homosexuálne páry nemôžu tvoriť rodinu a tým iba sprostredkuje katolícku náuku o manželstve a rodine, ako to stojí aj v Katechizme Katolíckej cirkvi. Okrem toho pápež veľmi ostro kritizoval prax potratov postihnutých detí. Tu siahol pápež v Európe po tom najnezvyčajnejšom porovnaní, keď dal program usmrcovania ľudí nacistického režimu v Nemecku na jednu úroveň so súčasnou praxou potratov. Ani to nie je nové. Argentínsky pápež nepozná tú nemeckú a európsku ostýchavosť porovnávať niečo so zločinmi nacizmu. Európanovi sa pritom ježia vlasy a napriek tomu sa musíme naučiť chápať, že to tak nie je všade na svete.
Ak nie sú vyjadrenia pápeža Františka pre toho, ktorý už v minulosti pápeža počúval nové, tak sú určite nové pre normálneho nemeckého konzumenta médií. Pápeža z druhého konca sveta médiá považovali za pápeža – reformátora, ktorý modernizuje Cirkev, ktorý je liberál. Z toho nie je pravda nič ale je pravda aj všetko.
Pápež František sa nedá merať bežnými meradlami. Keď hovorí pastoračne, tak má sotva prekonateľnú ostrosť reči. To platí aj pre interview, či príhovory. Človek by mohol z toho zúfať. Ak sa dá na to, že – v mimoriadne zriedkavých prípadoch – hovorí konkrétne o náuke Cirkvi, tak má priam deprimujúcu ostrosť vyjadrovania. Spravodajstvo o pápežovi Františkovi doteraz posúvalo do popredia pastoračného pápeža a každú výpoveď o náuke Cirkvi vymazalo.
Pápežským veto proti plánovanému intercommunio v Nemecku sa spravodajstvo o pápežovi rozkolísalo. Zdanlivo liberálny pápež je zrazu tvrdý muž. A tak sa potvrdzuje, čo sa dalo od počiatku očakávať. Vynájdený obraz Františka v médiách sa ničí a rozpadáva sa. A objavuje sa očividne predsa len katolícky pápež. A to sa deje k zdeseniu mnohých mediálnych tvorcov, ktorí by boli očividne príliš radi sami „svojho“ pápeža považovali za toho pravého.
Úžas vzbudzuje, že v mnohých správach o pápežovom interview so spravodajskou agentúrou ANSA je aj reč o neschválení príručky Biskupskej konferencie Nemecka o prijímaní protestantov. V mnohých správach sa spomína aj stále ešte neliberalizované plánovanie rodičovstva. Toto usmerňovanie čitateľov je tu jasné: Pozor! Tento pápež nie je moderný, nie je liberálny, nie je otvorený svetu.
Odteraz môžeme rátať so stále viac sa rúcajúcim spravodajstvom, ktoré bude pápeža stále viac stavať do jedného radu s jeho – prirodzene „spiatočníckymi“ – predchodcami. Nemožno vylúčiť – ako ukazuje skúsenosť z oboma predchádzajúcimi pontifikátmi – že sa bude informovať aj manipulačne. Teda bude treba mať oči otvorené dokorán.
Čitateľovi sa tu výslovne odporúča hľadieť nielen na text, ale aj na reč obrazov v médiách. Aké fotografie pápeža sa budú používať na ilustráciu článkov. Aj v tom prebieha manipulácia čitateľov. Jedno je isté – nudné spravodajstvo o pápežovi teraz nebude … –zg-

Cesta pápeža Františka do Ženevy – ekumenická púť

Vatikán, 15.6.2018 (RV) 022 397 – Návšteva Ženevy 21. júna bude 23. zahraničnou cestou pápeža Františka. Na ekumenickú púť sa vyberie pri príležitosti 70. výročia založenia Svetovej rady cirkví. Ide už o štvrtú návštevu pápeža v tomto švajčiarskom meste. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-06/papez-frantisek-zeneva-wcc.html

„Ženevskej diecéze hrozí pre návštevu pápeža konkurz“

Ženeva, 18.6.2018 (kath.net/pl) 022 396 – Drastický titulok si zvolili švajčiarske noviny „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ): „Ženevskému biskupstvu hrozí pre návštevu pápeža konkurz“ a napísali:
„Pápežská omša v Ženeve je drahá. Taká drahá, že financie západo-švajčiarskeho biskupstva by mohli skolabovať. Vykúpenie majú priniesť žobravé listy.“
Omša s pápežom bude pravdepodobne stáť najmenej 2,2 milióna frankov. Doteraz sa na ňu prihlásilo niečo vyše 40 000 účastníkov. Ozvučenie, veľkoplošné obrazovky a zvlášť nákladná bezpečnostná technika robia najväčšiu dieru do rozpočtu. Diecéza Lausanne, Ženeva a Freiburg má ročný príjem iba asi dva milióny frankov. Biskup Charles Morerod preto vyzýva k príspevkom do zbierky.
Informačný portál „kath.ch“ informoval, že pápež si omšu želá a diecéza o tom bola iba informovaná. A tak diecézny ekonóm Jean-Baptiste Henry de Diesbach vyhlásil, že bremeno týchto nákladov je celé na pleciach diecézy a Vatikán nedovolil ani len zbierku na omšu! Podľa NZZ Vatikán ani k výdavkom ničím neprispel.
„Katolícka cirkev vo Švajčiarsku v zásade nie je chudobná. Peniaze však často obiehajú mimo diecéz,“ pripustil de Diesbach pre kath.ch. Čo tým myslí, sa však v informácii neuvádza. Katolícke spoločenstvá a „Krajinské cirkvi“ vo Švajčiarsku prijímajú nezávisle od biskupov ročne miliardu frankov z cirkevných daní. Táto pekná sumička sa však spotrebuje v cirkevných spoločenstvách a na úrovni kantónov. Švajčiarski biskupi sú naproti tomu „bedári“ ako možno príležitostne počuť od katolíckych znalcov situácie. Biskupi nemajú totiž nijaký vplyv na spravovanie miliardy z cirkevných daní.
To vedie k podivuhodnej situácii, že v jednej z najbohatších krajín sveta, v ktorej je aj cirkev bohatá, sa nedajú zohnať ani dva milióny frankov, čo sú dve tisíciny ročných príjmov. Národný zväz „Krajinské cirkvi“ a „Rímskokatolícka ústredná konferencia Švajčiarska (RKZ)“ dali totiž na pápežovu návštevu k dispozícii iba 550 000 frankov. Zvyšok musí financovať Diecéza Lausanne-Ženeva a Freiburg, ktorá preto začala verejnú „žobravú akciu“.
Treba si teraz robiť starosti o túto diecézu? To závisí v neposlednom rade od toho, či Švajčiarskym cirkevným spoločenstvám a „Krajinským cirkvám“ je návšteva pápeža Františka hodna dvoch tisícin ich ročných príjmov. Nech sa tento príbeh skončí akokoľvek, zúfalá žobravá akcia diecézy ukázala, že štáto-cirkevno-právny systém vo Švajčiarsku nefunguje. Škoda je už napáchaná. –zg-

Nemecko podporuje Islamské spoločenstvo z daní

Berlín, 18.6.2018 (kath.net) 022 395 – Nemecko naďalej podporuje sporný Islamský zväz šiitských spoločenstiev Nemecka (IGS) z daní svojich obyvateľov. Informoval o tom magazín televízie ARD „Kontraste“. Mnohí zástupcovia IGS sa podľa toho zúčastnili na proti-izraelskom pochode Al-Quds 9. júna v Berlíne, ktorý bol zameraný výslovne proti právu Izraela na existenciu. Medzi asi 2000 účastníkmi pochodu bol aj člen predsedníctva IGS Muhammad Mohsen. Zväz sa považuje za predĺženú ruku režimu mullahov v Iráne.
Ministerstvo pre rodinu plánuje poskytnúť IGS až 128 000 eur! A tými peniazmi sa majú výslovne podporiť podujatia „proti nábožensky motivovanému extrémizmu“! Ministerka Franziska Giffeyová (SPD) na tom trvá. Ministerstvo to odôvodňuje nádejou, že „…práca s mládežou islamských zväzov prinesie dôležitý pokrok v oblasti získavania jej identity“.
Televízia k tomu komentovala: „Očividne sa chceme naďalej prizerať tomu, ako tí, čo nenávidia Izrael, robia spoločnú vec s organizovanými šiitmi.“ Podľa magazínu „Bild“ štát podporuje aj projekt IGS „Extrémne angažovaní“ na prevenciu extrémizmu sumou až 377 534 eur. A 283 150 eur bude plynúť až do r. 2019 aj z Bezpečnostného fondu EÚ, ktorý spravuje Spolkový kriminálny úrad! –zg-

Švajčiarsko smie, Brazília nie – robiť náboženské gestá

Zürich-Brazília-Moskva, 17.06.2018 (KAP) 022 394 – V nedeľu večer sa stretlo švajčiarske futbalové mužstvo v Rostovovej aréne s Brazíliou. Brazílčania mali hendikep: Hráči nesmeli robiť náboženské gestá. Švajčiarska národná jedenástka taký zákaz nemala.
Futbalisti Brazílie majú podľa novín „O Globo“ na rozdiel od minulosti zákaz spoločných modlitieb na ihrisku aj v hoteli. Vraj sa chcú vyhnúť zbytočným rozkolom, ako vyhlásili tréneri.
Inak to vyzerá u švajčiarskeho mužstva. Spoločné modlitby na ihrisku síce ešte nemali, no náboženské gestá sú dovolené, ako povedal vedúci Komunikácií a médií v Švajčiarskom futbalovom zväze, Marco von Ah na otázku kath.ch. „Ak hráč so zopnutými rukami a pohľadom k nebu vysloví strelnú modlitbu, nenamietame.“ Ďalšie otázky k náboženskej praxi hráčov neodpovedal s komentárom: „To sú príliš súkromné veci.“

„Laicistickí“ Brazílčania
V brazílskom futbalovom zväze teraz platia prísne interné pravidlá. Do súkromného života hráčov síce zväzu nič nie je, ale vystúpenia na MS a práca mužstva je odteraz „laicistická“. Napriek tomu pred každým zápasom v kabíne spoločne prosia o Božiu ochranu pre tím. To je zvyk, ktorý stojí nad náboženskou príslušnosťou hráčov.

Vplyv siekt
Mnohí brazílski futbalisti sú členmi evangelikálnych turíčnych cirkví, katolíci sú v menšine. Hráči mali často v minulosti na MS čelenky alebo tielka s náboženskými posolstvami. Superstar Neymar je známy nápisom na čelenke „100 percent Ježiš“, čo už na olympijských hrách 2016 v Rio de Janeire rozčúlilo funkcionárov IOC. FIFA sa videla nútená to zakázať.
Na minulých MS cestovali s mužstvom aj evangelikálni duchovní pastieri. Obranca Lucio si bral v r. 2002, 2006 a 2010 so sebou osobného pastora.
Bolo zvykom, že počas tréningu sa pred zápasom a po ňom evangelikáli spoločne modlili. Ostatní sa však toho nezúčastnili. –zg-

Teológ: O zákaze náboženstva na MS vo futbale

Graz-Viedeň, 16.6.2018 (kath.net/KAP) 022 393 – Skepticky sa vyjadril teológ Leopold Neuhold z rakúskeho Grazu k zákazu futbalového zväzu FIFA vyjadrovať vieru na ihrisku na Svetových majstrovstvách vo futbale. „Považujem za problematické, keď sa v mene boha futbalu chce vylúčiť iných bohov, iné náboženstvá,“ vyhlásil v interview pre katolícke noviny vo štvrtok.
Už dlho bolo zväzu FIFA tŕňom v oku, že hráči často nosili pod tričkami náboženské posolstvá a po kopnutom góle ich ukazovali.
„Vôbec nie je problém, ak futbalista vyzná svoju vieru,“ povedal vedúci Inštitútu pre etiku a spoločenskú náuku na Katolíckej teologickej fakulte v Grazi. „Napriek tomu nesmie robiť hráč náboženstvo nástrojom futbalu. Futbal predsa nemá s náboženstvom nič do činenia hoci mnohé rituály okolo guľatej koženej lopty náboženstvo pripomínajú.“
Silnejšie je ešte podľa experta spojenie medzi športom a hospodárstvom ako ukazujú škandály korupcie FIFA napr. pri určovaní miesta konania MS. Považuje za veľmi povážlivé, ak v športe sú financie na prvom mieste a keď sa hráči kupujú za milióny.
„Krása a radosť z futbalu trpia. To isté platí, ak sa šport považuje už len za tvrdú prácu a nie za oslobodzujúcu hru.“ Futbal je skôr „umenie bez trvalého umeleckého diela“ – ako znie názor športového etika a odborníka na futbal. Nebezpečie spočíva v tlaku všetko udržať a merať koľko hráč pobehal, koľko urobil chýb. Aj dnes nasadzované videové dôkazy majú tienisté stránky: rozhodnutie rozhodcu – doteraz záruka dodržiavania pravidiel – sa stále viac spochybňuje. Je však chybné chcieť v hre dosiahnuť „absolútnu spravodlivosť“. Až tým, že sa dosiahnuť nemôže, sa o jednotlivých situáciách dlho diskutuje – často aj po rokoch.
Potenciál futbalu nemožno podceňovať – môže prispieť k tomu, „že človek v najrozličnejších funkciách – ako divák alebo hráč – sa môže stať viac človekom, že človek slúži klubu a futbalu“, hovorí expert. „Vedie boj jedným smerom, kde konkurencia nie je ničivá, ale budujúca v prospech výkonu všetkých. Z takého hľadiska je šport irelevantnou vojnou.“

Prohaska: Futbal je škola života
To, že „futbal je škola života“ vyhlásil v interview pre viedenské katolícke noviny „Der Sonntag“ aj rakúsky „futbalista storočia“ Herbert Prohaska. Legenda Austria-Wien a súčasný komentátor sa priznal, že zvlášť porážka Rakúska so Španielskom 0:9 mu bola v jeho čase trénera príučkou:
„Na ulici som si pripadal, takmer ako keby sa biblicky rozdelili vody, ale v negatívnom zmysle. Keď som kráčal po ulici Kärntner Straße, ľudia sa mi vyhýbali.“ Pre neho bola táto skúsenosť „očistnou búrkou“, veď „pre človeka je rovnako dôležité byť nielen rozmaznávaný úspechom, ale niekedy sa držať aj pekne pri zemi“. „Futbal by robil menej radosti, keby si bol vždy len úspešný. Porážky k tomu patria, aby si znova vedel, že musíš robiť viac, že musíš robiť niečo lepšie.“
Prohaska ocenil aj svoju rodinu a usporiadaný rodinný život označil ako najdôležitejšie rozhodnutie – ale aj vieru. Často chodí do kostolov, aby sa modlil za rodinu a zapáli tam sviečku – iste bol desaťkrát tak často v Chráme sv. Petra a milánskom dóme, ako v Dóme sv. Štefana, ako povedala bývalá hviezda AS Roma a Inter-Milána. Keďže v nedeľu bývali zápasy, chodil do kostola v pondelok. A spomína si často aj na súkromnú audienciu u pápeža Jána Pavla II. -zg-

„Čo robili nacisti, robíme dnes v bielych rukavičkách“

Rím, 16.6.2018 (kath.net) 022 392 – Pápež František v sobotu na stretnutí s talianskymi organizáciami pre rodinu vyslovil ostrú kritiku usmrcovania postihnutých detí v matkinom tele a v tejto súvislosti pripomenul zločiny nacistov. Informuje o tom EPD:
„V minulých rokoch sa celý svet rozčuľoval nad tým, čo robili nacisti, dnes to robíme my v bielych rukavičkách.“ František kritizoval v tejto súvislosti, že lekári radia tehotným ženám, aby s postihnutými deťmi išli na potrat. Pre „pokojný život“ sa vymaže ľudský život. „Kladiem si otázku, prečo na verejnosti nevidno ľudí malého vzrastu.“
František tiež pripomenul, že iba muž a žena môžu tvoriť rodinu. „Ľudia dnes hovoria o mnohých formách rodín. Ale rodina ako obraz Boha je jedine muž a žena,“ povedal pápež a tým vylúčil z tejto definície „dúhové rodiny“. Informovali o tom rakúske noviny „Presse“ s odvolaním sa na agentúru ANSA. –zg-

Sofia Loren: Tento pápež ma opäť priviedol ku viere

Rím, 16.06.2018 (KAP) 022 391 – Talianska herečka Sofia Loren (83) podľa vlastných slov skrze pápeža znova našla cestu k silnejšej viere:
„Tento pápež veľmi pomáha ľuďom vo viere,“ povedala v interview pre katolícky časopis „Famiglia Christiana“ zo 16. júna.
„Vieru praktizujem tak trocha vlastným spôsobom. V nedeľu si vždy pozriem poludňajšiu modlitbu s pápežom v televízii. Jeho bezstarostnosť a jeho spôsob vyjadrovania ti dáva pocit istoty. Po tom, čo si ho videl a počul, naozaj cítiš želanie žiť a veriť, veriť, veriť,“ povedala herečka.
Súčasná situácia v Taliansku jej spôsobuje veľké starosti, ako priznala: „Predovšetkým o ľudí, ktorí sa nedokážu presadiť a prežiť. Nie, ja nie som optimistická, mne to všetko naháňa strach. A keby aj teraz existovalo vysvetlenie pre všetky veľké problémy sveta, čo to osoží, keď sa život chýli ku koncu. Takže sa modlím.“ –zg-

Rakúsko: Aféry, moc a intrigy biskupa?

St. Pölten, 15.6.2018 (kath.net) 022 390 – V spravodajskom magazíne NEWS v piatok uviedli vážne obvinenia voči novo menovanému diecéznemu biskupovi v rakúskom St. Pöltene Aloisovi Schwarzovi. Ide o ženy, o bývalého šéfa tajnej služby ako špicľa a pochybné personálne rošády. Podľa správ médií v centre kritiky stojí zamestnanecký a osobný vzťah biskupa k dvom ženám ktoré časopis označuje ako Eva. H. a Andrea E. Budúci biskup St. Pöltenu mal údajne „chorobnú závislosť“ na jednej zo svojich ‚gazdín‘. Tá nemala viesť iba jeho domácnosť, ale bola kompetentná aj pre personál. „Fungovala ako istý druh ministerky vnútra,“ citujú noviny jej bývalého kolegu. S druhou ženou po boku, ktorá bola zamestnaná ako diecézna referentka pútnikov, sa mali neskôr vyskytnúť veľké žiarlivostné scény. Podľa novín došlo k nepekným scénam. Nakoniec sa biskup vraj cítil viac priťahovaný referentkou a vznikol veľký vzťah závislosti biskupa na tejto žene. Obaja chodili do bytu zakúpeného diecézou a spoločne aj do opery. A na náklady diecézy sa mala postaviť aj luxusná lovecká chata.
Biskup Schwarz, ktorý podľa NEWS vlastní nemenej ako štyri byty, k tomu pre NEWS ešte aj vyhlásil, že je hrdý na to, že zamestnal ženy do vedúcich pozícií! Podľa jeho názoru to bola spolupráca „príjemným spôsobom“. Povedal tiež, že on je za celibát. Magazín v tejto súvislosti pripomenul, že Schwarz v r. 2011 premýšľal o tom, že vo svojej diecéze navrhne voľnejší prístup k celibátu.
V ostatných rokoch sa zamestnanci diecézy aj iní katolíci stále znova obracali na predstavených cirkvi v Rakúsku. Tieto obvinenia boli teda všetkým zodpovedným v cirkvi v Rakúsku známe. Už v r. 2008 sa malo konať krízové stretnutie s vtedajším salzburským arcibiskupom Aloisom Kothgasserom. Vtedy bola reč o „nedôvere, neistote, zraňovaní jednotlivých osôb“ a hovorilo sa, že tam vládne „ženský a kuchynský kabinet“. Kritiku štýlu vedenia diecézy Schwarzom vyslovil už pred rokmi aj kňaz Josef-Klaus Donko v denníku „Presse“: „Nás kňazov preháňa ako veľkostatkár svojich paholkov.“ Po kritike nastalo často prekladanie personálu. Tak musel odísť aj vtedajší generálny vikár Kalidz po tom, čo upozornil na dva jemu prihrané ľúbostné listy od „Andrey“. Kritika v médiách mala za následok, že Andrea E. pracovala nejaký čas mimo diecézy. „No po roku sa znova vrátila naspäť ako „externá poradkyňa“ biskupa,“ informoval noviny istý kňaz. Nakoniec bola menovaná za riaditeľku Stift St. Georgen pri Längsee a tam vyhodila celý tím vedenia. Všetci pritom museli podpísať dohodu o mlčaní. Znalec pomerov v diecéze pre NEWS povedal, že Andreu E. označujú v cirkevných kruhoch ako „pani biskupku“. Dodal, že tak ako s biskupom zaobchádzala aj s inými, ibaže „brutálnejšie“. Bývalá pracovníčka zo Stift St. Georgen pre noviny povedala: „Pani E. nerobí nijaké tajomstvo z toho, že má u biskupa ‚zvláštne postavenie‘.“
No aj iné sporné osoby majú mať podľa NEWS vplyv na Schwarza. Ako napríklad bývalý jezuita Hermann Josef Replinger a terajší šéf nemocnice Nord vo Viedni, ktorej riadenie sa vymklo spod kontroly.
Počiatkom tohto roka spôsobila obrovský rozruch ďalšia personálna otázka v Diecéze Graz-Seckau. Gert-Rene Polli, bývalý šéf Spolkového úradu pre ochranu ústavy, bol zamestnaný ako vyšetrovateľ v diecéze. Podľa biskupa mal muž nájsť slabé miesta v diecéze. Tu sa cituje znalec pomerov v cirkvi z Korutánska nasledovne: „Chcel jednoznačne vysliediť kritikov a umlčať ich!“ Dňa 23. apríla korutánsky farár na stránke Facebooku oznámil, že jeho s celou rodinou sleduje nejaký muž. A mali sa sledovať aj žurnalisti. Polli mal podľa novín tvrdiť, že koná v mene apoštolského nuncia. Honorár a poverenie však prišli od biskupa Schwarza.
Kritika biskupa Schwarza prišla podľa NEWS dokonca od jeho bývalého sekretára: „Kladieme si naozaj už otázku, či cirkev nedokáže s problémami zaobchádzať úprimnejšie.“
Kritika Schwarza má však ešte iný rozmer. NEWS ho obviňuje, že kryl prípad zneužívania chlapca diakonom. Prípad sa mal stať v detskej dedinke SOS v Korutánsku. Chlapec Jack B. mal byť niekoľko rokov zneužívaný diakonom. Po tom, čo obeť zneužívania preložili do iného detského domova, diakon chlapca naďalej prenasledoval a vyvíjal na neho tlak. Nakoniec skončil Jack B. na psychiatrii pre mládež, pretože nedokázal spracovať tieto zážitky a sám sa stále znova zraňoval. V r. 2013 sa centrum pre prípady zneužívania obrátilo na diecézu, ktorá pod záväzkom mlčanlivosti očividne poskytla adresu chlapca páchateľovi! „Istého dňa stál potom zrazu pred mojím domom,“ povedal Jack B. pre NEWS.
Komisia biskupa Schwarza v Klagenfurte mu nechcela poskytnúť nijaké odškodnenie, až neskôr ho Komisia Klasnica vo Viedni uznala ako obeť. Dostal 15 000 eur odškodnenia a 80 hodín terapie. V r. 2015 skončil prípad na štátnej prokuratúre. Diakon T. odmietol vypovedať. Brizantným je potom list právničky diakona, v ktorom sa biskup Schwarz uvádza ako svedok. Schwarz bol teda o prípade úplne informovaný a nič proti diakonovi nepodnikol. V r. 2016 museli proces zastaviť, pretože čin bol už premlčaný a v Rakúsku sa zmenili príslušné zákony až neskôr. –zg-

Biskup Heung-sik: Ľudia v Kórey chcú mier

Daejeon, 15.6.2018 (kath.net/jg) 022 389 – Lazzaro You Heung-sik, biskup v Daejeone v Južnej Kórey vyzval katolíkov svojej krajiny v príspevku pre AsiaNews k tomu, aby sa pripravili na evanjelizáciu severu polostrova.
„Ľudia Kórey na juhu a na severe, chcú pokoj, spravodlivý mier.“ Obmedzenia a spomaľovanie vývoja sú dielom „veľkých mocností“, ktoré majú záujem na rozdelení kórejského polostrova, ako píše.
„Túžba Kórejčanov však bola silnejšia a umožnila stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Jong-una. Ďalší vývoj závisí od veľkých mocností a ich záujmov. Tieto problémy však možno prekonať modlitbou k Bohu, ktorý mení srdcia a dokáže umožniť zmierenie,“ napísal biskup.
Ocenil úlohu juhokórejského prezidenta Moon Jae-ina, ktorého označil doslova ako „veľkého politika“ pre mierový proces a uviedol: „Moonovi sa podarilo získa dôveru všetkých zúčastnených: Severnej Kórey, Japonska, Ruska, USA, Číny a aj dôveru ľudí Južnej Kórey.“
Moon a Kim sa už stretli dvakrát – v apríli a máji tohto roka.
Juhokórejský biskup vyzdvihuje aj zmeny v Severnej Kórey a Kim Jong-una. Ten dal roľníkom pôdu, aby ju mohli sami obrábať. Musia za to odvádzať štátu iba desať percent svojich príjmov. To vytvorilo voľný trh pre potraviny. Odkedy prišiel Kim k moci, bolo menej mŕtvych a menej pokusov o útek, ako za jeho predchodcov. V Severnej Kórey, najmä v Pjöngjangu, sú už 4 milióny smartphonov, aj keď prístup na internet možný nie je. Aj to je znamenie otvorenia sa a liberalizácie režimu, ako uviedol biskup.
Na záver biskup You pripomína zodpovednosť cirkvi za evanjelizáciu severu Kórejského polostrova. Cirkev Severnej Kórey je už 65 rokov „cirkvou bez pastierov“, ako napísal biskup. „Pred kórejskou vojnou označili misionári Pjöngjang ako Jeruzalem Ázie, pretože tam bolo toľko obrátení. Dnes musí cirkev preveriť svoju pripravenosť na misie. Ľudia Severnej Kórey majú právo počúvať Evanjelium,“ zdôraznil biskup You. –zg-

Naša príloha

Ukrajina: ‘Cirkev je advokátka národa’

Farár v Odese: „Radšej ušetrím peniaze za moju liečbu rakoviny, aby som pre moju farnosť mohol postaviť kaplnku.“

Mníchov, 16.6.2018 (kath.net/ KiN) 022 388 – Ukrajina je krajina na rázcestí – rozpor s Ruskom viedol na východe krajiny k vojne, v ktorej dodnes zomierajú ľudia. Ako už často v histórii je loptičkou mocných, rozorvaná politickými a hospodárskymi záujmami. Rozorvanosť poznačuje aj cirkev krajiny. Stoja proti sebe nielen rôzne kresťanské vyznania, ale pôsobia aj roky komunistického prenasledovania. Svetová pápežská nadácia „Kirche in Not“ sa už 50 rokov angažuje za kresťanov na Ukrajine. O starých ranách a nových výzvach informoval Tobias Lehner, referent „Kirche in Not“ Nemecko pre prácu s verejnosťou. Hovoril s Bertholdom Pelsterom, expertom na otázky náboženskej slobody o svojich skúsenostiach.

Berthold Pelster: Pred štyrmi rokmi hľadela svetová verejnosť na Ukrajinu – krvavé protesty v Kyjeve, anexia Krymu Ruskom a vojna na východe Ukrajiny. Dnes je v krajine pokoj. Klame toto ticho?
Tobias Lehner: Rozhodne. Ukrajina je krajina vo vojne. Je všade prítomná v rozprávaní ľudí, aj keď žijú v relatívnej istote a pokoji. Napriek dohodám o prímerí deň čo deň sa v oblasti Donbasu strieľa. Počet obetí už presiahol 10 000.
Stretol som kňaza, ktorý stále opakovane cestuje do vojnovej oblasti a podporuje ľudí. Rozprával mi, že práve v deň, keď sme sa rozprávali, tam ostreľovali humanitný konvoj spolubrata a ten úplne vyhorel. Bohu vďaka kňaz a dobrovoľníci krátko predtým vystúpili a sú v bezpečí. V Charkove pri ruskej hranici som zasa stretol istú ženu. S manželom a dvomi malými deťmi týždeň predtým ozlomkrky ušli z vojnovej oblasti. Mali iba to, čo mali na sebe! Teraz sa o nich starajú v centre biskupstva. Také stretnutia sa človeku dostanú pod kožu.
Ďalším konfliktným ohniskom je naďalej Krym. Rusko ho anektovalo v marci 2014. Medzinárodné spoločenstvo to považuje za porušenie národných práv. Čo viete o tamojšej situácii?
Pomocný biskup Diecézy Odesa-Simferopol, Jacek Pyl, ktorý sa stará o katolícku menšinu na Kryme, hovorí o rozorvanej situácii. Na jednej strane tam ľudia žijú v mieri, aj keď je krehký. Aj cirkev si môže robiť svoju prácu. Na druhej strane je humanitárna situácia mnohých ľudí na Kryme mimoriadne napätá. Ceny potravín silne stúpli. Práve rodiny s deťmi alebo starí ľudia si už nemôžu dovoliť ani to najpotrebnejšie k životu. Diecéza pomáha potravinovými balíčkami a podporuje ju v tom „Kirche in Not“. Môj dojem je, že rana Krym silno bolí. Ale cirkev situáciu berie takou, aká je a pokúša sa tam byť pre ľudí mimo politiky.
Politicky silne sa cirkev angažovala v protestoch v zime 2013/2014 na námestí Majdan v Kyjeve proti politike Viktora Janukoviča. Protesty boli krvavo potlačené. Cieľ sa však dosiahol – nové voľby, ktorými sa dostal k moci Petro Porošenko. Vnímajú ľudia Majdan ako porážku, či víťazstvo?
Udalosti Majdanu sú prítomné všade v krajine. V Kyjeve všetci rozprávali, ako v kostoloch a kláštoroch demonštrantov z celej krajiny prijímali a starali sa o zranených. Od Majdanu je väčšine Ukrajincov nezvrátiteľne jasné – cesta vedie do Európy. To predtým nebolo také samozrejmé. „Revolúcia dôstojnosti“, ako sa tieto protesty nazývajú, dodala mnohým Ukrajincom, aj cirkvi, nové sebavedomie. Rôzne kresťanské vyznania na Ukrajine stáli pevne spolu. Ľudia prežívali cirkev ako advokátku národa. To zostáva – aj keď mnohí ľudia hľadia na Majdan so sklamaním.
Z akého hľadiska?
Korupcia a oligarchia ležia naďalej ako múčnatka nad krajinou. Vojna na východe Ukrajiny neberie konca. Mocenské vášne Ruska sú vážnou hrozbou. Dojem mnohých ľudí je, že Porošenkova vláda sa proti tomu málo robí. Preto sa spájajú veľké očakávania s voľbami prezidenta v r. 2019. No tie skrývajú aj nebezpečie nových nepokojov. …
Aká je situácia v ekumenizme?
Situácia je pre Európana zo Západu naozaj neprehľadná. Sú tam tri pravoslávne cirkvi, rímskokatolícka, ako aj gréckokatolícka cirkev. Pre historické a politické vplyvy nie je vzťah cirkví bez napätí. No sú aj signály zbližovania. Napríklad počiatkom júna sa v Kyjeve konal veľký „Pochod za život“, ktorý zorganizoval rímskokatolícky biskup Kyjeva. Zúčastnili sa na ňom všetky cirkvi, ba ja zástupcovia moslimov, aby manifestovali proti ideológii genderu, za právo na život a za ochranu rodiny. Bolo to asi 10 000 ľudí! Také signály potrebuje naliehavo celá ukrajinská spoločnosť.
Čo tým myslíte?
Nielen korupcia a vojna, aj chudoba a drogy hrozia rozorvať Ukrajinu. Cirkev s prostriedkami, ktoré má, sa usiluje proti tomu bojovať. V jednom kláštore kapucínov mi rozprávali, že na novostavbu treba spravidla nesmierne sumy úplatkov. Rehoľníci však sledujú prísnu devízu – korupciou sa nedáme zničiť – my neplatíme. Následkami sú nielen prieťahy v stavbe, ale aj mnohé nepriateľstvá. Alebo iný príklad: Navštívil som domov pre matky s deťmi pri Charkove, ktorý spravujú rehoľníčky. Prichyľujú tam tehotné ženy, mnohé z ťažkých podmienok a často závislé na drogách. Istá 18-ročná žena a už s dvomi deťmi sa priznala: „Bez sestričiek by som bola išla na potrat.“ Na Ukrajine som sa dozvedel, čo znamená v najlepšom slova zmysle katolícka – teda všeobsiahla pomoc. Pomoc bez ohľadu na povesť človeka a jeho náboženstvo. To je veľký rozdiel oproti sektám, ktoré na Ukrajine získavajú stále viac ľudí. Biskup v Kyjeve, Vitalij Krywyzkyj, mi povedal: „Cirkev je jediná inštitúcia, ktorej ľudia dôverujú.“
To prekvapuje, keď si uvedomíme, že Ukrajinu ovládali takmer trištvrte storočia komunisti. Cirkev bola aj krvavo prenasledovaná. Aký je život cirkvi dnes?
Urobilo na mňa hlboký dojem, keď som zažil takú živú katolícku cirkev na Ukrajine, hoci je menšinou asi piatich miliónov, lebo väčšina Ukrajincov má pravoslávnu vieru. Sväté omše sú dobre navštevované, prichádza mnoho mladých a detí. Nové duchovné spoločenstvá hrajú v krajine veľkú úlohu a ich členovia veľmi pribúdajú. Dôležitou pre šírenie viery je aj práca cirkvi s médiami. Keď vidíme cirkev na Ukrajine, pochopíme, čo myslel sv. Ján Pavol II. novou evanjelizáciou! Je tam aj veľa duchovných povolaní. V Ľvove napríklad je jeden z najväčších kňazských seminárov sveta a patrí gréckokatolíckej arcieparchii. V prvom ročníku je 202 bohoslovcov a 40 kandidátov! Je radosť vidieť, ako sa znovu budujú vyvlastnené kostoly, ako sa prebúdzajú k životu zatvorené kláštory. No rany prenasledovania sú ešte všade viditeľné. Spomienka na mučeníkov komunizmu, cirkevné domy, ktoré sa ešte stále nevrátili, zlá situácia mnohých duchovných a veriacich.
Teda naďalej široké pole pre pomoc …
Pred 55 rokmi zakladateľ „Kirche in Not“, páter Werenfried van Straaten, začal s pomocou Ukrajine. V kňazskom seminári v Ľvove mu dokonca postavili pamätník. Aj inde nám hovorili: „Bez pomoci ,Kirche in Notʼ by sme neboli prežili.“ A to platí doteraz. Cirkev na Ukrajine síce už nie je prenasledovaná, ale trpí. Je to materiálna, ako aj duchovná núdza ľudí žijúcich v najjednoduchších podmienkach, z ktorých stále viac už nevidí nijakú budúcnosť v domovine. Hrozí, že krajina vykrváca. Cirkev však tiež trpí vo veľkej námahe jej duchovných pastierov. Istý farár v Odese mi povedal: „Radšej ušetrím peniaze za moju liečbu rakoviny, aby som pre moju farnosť mohol postaviť kaplnku.“ Takúto úžasnú činorodú oddanosť som našiel všade na Ukrajine. Aj preto je Ukrajina naďalej na štvrtom mieste na zozname vyše 140 krajín kde „Kirche in Not“ pomáha. A dobré plody tejto pomoci vidno všade. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *