bl. Frederik Ozanam

Ach, keby sme mali viac lásky, keby sme vedeli vytrvať v kričaní na poplach a v modlitbe za zblúdené mysle, aby sme zachránili aspoň niektorých!


Málo si cením chladných a skvelých ľudí, ktorí sú zvyknutí opovrhovať symbolmi a pohŕdať skvelou detinskosťou pocitu.


Veda je naozaj nedostačujúca na to, aby doviedla človeka k plnosti jeho nesmrteľného osudu!


V duši kresťanov sa želania stávajú modlitbou, smerujú k Bohu a nadobúdajú božiu moc.


Medzi ľuďmi je menej rozdielov, ako by sa na prvý pohľad zdalo.


Úplná pravda, dokonalosť poznania nie sú na zemi. Zbytočne sa pokúšame dosiahnuť ich stavaním Babylonu našej ctižiadostivej pedantérie. Keď prichádzame do polovice diela, zatočí sa nám hlava a jazyky sa popletú.


Nebojme sa byť tak trochu deťmi, pretože detstvo je dobré a milé Bohu.


Viete dobre, že pripisujem veľkú cenu a nesmierne sa teším z tých jednoduchých vecí, ktoré predstavujú veľké idey.


Boh nemôže požadovať, aby náboženská pravda, t. j. potrava nevyhnutná pre všetky duše, bola výsledkom dlhých a nemožných bádaní veľkého počtu nevzdelancov.


Ak silné otrasy otriasajú srdciami a zároveň ich dvíhajú; a ak je to chvíľa veľkého uvoľnenia, je to zároveň chvíľa, kedy sa obetavosť stáva ľahšou, pretože sa natoľko nepridŕžame záujmov, ktoré sme videli oslabené.


Ťažkosti náboženstva sú ako ťažkosti vedy: vždy budú existovať. Keď niektoré z nich objasníme, už to je veľa, ale náš život nestačí na to, aby sme ich zdolali.


Robiť v odbore náboženstva to, čo sa robí v odbore vedy: uistiť sa o istom počte dokázaných právd a následne námietky odovzdať vedcom na štúdium.


Pravda musí byť na dosah maličkým a náboženstvo spočíva na dôkazoch prístupných i tomu poslednému z ľudí.


Každý krok, ktorý konám pri štúdiu posilňuje moje presvedčenia. Čítam cirkevných otcov a žasnem nad morálnou krásou a filozofickou zreteľnosťou, ktorými ma oslňujú.


Ach, priateľ môj! Keď máme to šťastie, že sme sa stali kresťanmi, je veľkou cťou narodiť sa ako Hebrej, cítiť sa synom týchto patriarchov a prorokov, ktorých slová sú také krásne, že Cirkev nenašla nič krajšie, čo by vložila do úst svojich detí.

Len evanjelium prevyšuje Dávidove piesne a to preto, lebo je ich naplnením a všetky prísľuby, horlivosť a svätá netrpezlivosť proroka nachádzajú svoj cieľ v Spasiteľovi, ktorý vzišiel z jeho pokolenia.

Kresťanská veda je pokorná a neverí, že by jeden život bol príliš mnoho na to, aby si zakúpil pravdu, hoci i tú najmenšiu.

Je dobré, aby sa laici navrátili k pokore svojich funkcií ako filozofi, archeológovia, prírodopisci. Nech bdejú nad tou časťou pravdy, ktorá spadá do ich oblasti. Je potrebné, aby slúžili Cirkvi tak, že budú konať po kresťansky svoje povolanie vedcov.

Láska je nepokojná: nič ju neuspokojí, ale ani nič jej nie je zaťažko.

Obviňujú nás z toho, že pohŕdame ľudským duchom. Práve naopak: z úcty k nemu nedovoľujeme zabudnúť na prácu našich otcov. Nič nie je krajšie ako táto trvalosť.

Keby títo ľudia s veľkým duchom boli vždy na tej istej rovine, mohli by sme veriť, že sú bohmi. Je potrebné, aby sa znížili a aby nám dali zahliadnuť, že sú ľuďmi.

Lebo Bohu sa zvlášť páči požehnávať to, čo je malé a nepostrehnuteľné: strom v jeho semene, človeka v jeho kolíske a dobré skutky v skromnosti ich začiatkov.

Poistili sme sa a hľadali sme vás na mieste, kde sme boli istí, že vás stretneme: chcem povedať – v jasličkách Božieho dieťaťa Ježiša. Tu, počas celej vianočnej novény sme mali čas odporúčať všetkých tých, ktorých máme radi.

Kde sú diela, ktoré poukazujú na vašu vieru a ktoré nám môžu rešpektovať a pripúšťať ju?

Nemáme dva životy, jeden, aby sme hľadali pravdu a druhý, aby sme podľa nej žili. Preto sa nám Kristus dáva poznať.

Dobro a krása nestarnú. Mladosť citu je uchránená od stôp času, ktorý dáva vyblednúť a popularizuje všetko ostatné.

Keď chcelo kresťanstvo znovu navrátiť žene jej prirodzené miesto v rodine, muselo od základov pretvoriť veľké dielo, ktorým je ustanovenie manželstva a vložiť do neho všetko, čo pohanstvo nepoznalo.

Pánovo požehnanie spočíva na rodinách, ktoré pamätajú na predkov.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *