Život Cirkvi vo svete 9/2022

Obsah

Kardinál Sarah kňazom: Obnova skrze viac modlitby a menej aktivít

Kardinál Pell odsúdil „ilegálnu a krutú ruskú inváziu na Ukrajinu“

Arcibiskup Roche: Latinská omša v nesúlade s pokoncilovou Cirkvou

Arcibiskup Gądecki: „Nebude pokoj, kým sa Rusko nevráti ku Kristovi“

Biskup dokumentuje útoky na obytné bloky na Ukrajine

Kňazi na Ukrajine: „Nemáme čas mať strach !“

Ruskí kňazi:“Sme zarmútení z nezaslúženého týrania bratov!“

Biskup z Odesy: Putin Ukrajincov pevne zjednotil

Arcibiskup ľuďom v bunkroch: „Choďte na spoveď a na omšu!“

USA: Arcibiskup sa obáva mučeníctva pre ukrajinských veriacich

Rusko: Biskupi začínajú reťaz modlitieb za pokoj

Moskva: Cyril I. nazval odporcov Ruska „silami zla“

Veľká Británia: Vyše 4000 trestných činov v kostoloch za rok

USA: Víťazstvo výhrady vo svedomí zdravotnej sestry

Ukrajinský katolícky kňaz sa modlí exorcizmus za Putina

Kanada: Trudeau predvádza „Great Reset“ celému svetu!

„Prezident spojený s Trudeauom, Schwabom a elitami“

„Great Reset“ Klausa Schwaba zrejme odsúdený na neúspech

Ruská invázia – príležitosť pripomenúť si posolstvo z Fatimy

Satanova moc smrti, nenávisti a strachu zasiahla zem!

„Milé deti! Som s vami a spoločne sa modlíme. Moje milé deti, pomôžte mi modlitbou, aby satan nevládol vo svete. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu zasiahla zem. Preto, moje milé deti, vráťte sa k Bohu, k modlitbe, k pôstu a zriekaniu sa za všetkých, ktorí sú pošliapavaní, biedni a nemajú hlas v tomto svete bez Boha.
Moje milé deti, ak sa nevrátite k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte nijakú budúcnosť. Preto ma k vám Boh poslal, aby som vás viedla. Ďakujem vám, že ste nasledovali moje volanie!
Dramatické posolstvo Božej Matky z 25. februára 2022 Mariji Pavlovičovej-Lunettiovej.

Ukrajinskí katolícki biskupi žiadajú pápeža Františka,
aby zasvätil Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

Ľvov, 2. 3. 2022 (LifeSiteNews) – Na obrázku arcibiskup Mieczysław Mokrzycki

Pozri aj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220302020

Ukrajinskí vojaci: „Cítime vašu podporu modlitbami!“

Kyjev, 2.2.2022 (kath.net/jg) 028 332

Vojaci na Ukrajine cítia podporu modlitieb vo svojom nasadení. Ukrajinský katolícky kňaz Vitaliy Lesnyak uverejnil na Facebooku svedectvá vojakov:

„Cítime vašu podporu modlitbami!“
„Niekedy sa stane niečo nevysvetliteľné, akoby neviditeľná ruka od nás odvracala guľky, alebo granáty a tie iba preletia okolo nás.“
„Vymaňujeme sa z veľmi ťažkých situácií, akoby nás niekto sprevádzal!“
„Stávame sa pre nepriateľa neviditeľnými, no my sa vidíme dokonca aj po tme a vieme, čo máme robiť a ako to máme robiť!“
„Veríme,že Pán Ježiš je na strane Ukrajiny.“
„Prosíme vás, neprestaňte nás podporovať a modliť sa.“
„Naliehavo vás potrebujeme!“

* * * * * * *

Kardinál Sarah kňazom: Obnova skrze viac modlitby a menej aktivít

Interview v rakúskom časopise VISION 2000

Viedeň, 25.2.2022 (kath.net/vision2000.at) 028 331 – Ústredný význam kňazskej služby sa dnes často spochybňuje. Mnohí sa zameriavajú na demokratizáciu cirkevnej štruktúry. Touto témou sa zaoberá kardinál Sarah v novej knihe. V našom interview vyjadruje svoje špeciálne túžby.

Pán kardinál, prečo ste práve v tejto situácii uverejnili knihu o postave kňaza?
Kardinál Robert Sarah: Chcel by som vyjadriť kňazom moje hlboké ocenenie, pretože musia bojovať s problémami. Vo Francúzsku niektorí kňazi dokonca spáchali samovraždu! Veľmi si vážim najmä tých, ktorí sú ešte stále veľmi odvážni a o svojom kňazstve hlboko presvedčení! Chcem ich povzbudiť, aby Boha nestratili z očí a mali odvahu Krista nasledovať tak, ako sa k tomu od dňa svojej vysviacky rozhodli. Kríza, ktorú dnes prežívame v Cirkvi, je v tom podstatnom krízou kňazstva. Chcem preto kňazom otvoriť prameň podnetov, aby svoje kňazstvo mohli žiť v plnosti. Ak obeta prinášaná skrze kňazov v Eucharistii nepretrvá túto dobu, tak je svet stratený!

Vzhľadom na krízu niektorí navrhujú reformovať štruktúry a spôsob vedenia Cirkvi. Vy však vyzývate k reforme kňazstva.
Kardinál Sarah: Presne, pretože tí, ktorí naozaj zreformovali Cirkev, sú svätci. Vezmime si napríklad Luthera a sv. Františka Assiského: V ich dobe boli rovnaké škandály a rovnaké ťažkosti s vierou v Cirkev. Ale jeden chcel zmeniť štruktúry tým, že Cirkev opustil, zatiaľ čo druhý chcel žiť Evanjelium v celej jeho radikálnosti.
Je to radikálnosť Evanjelia, ktorá zreformuje Cirkev, nie sú to štruktúry!

Znamená to, že štruktúry sú bez úžitku?
Kardinál Sarah: Kristus nikdy netvoril štruktúry. Iste, tým nehovorím, že nie sú potrebné. Organizácia je v spoločnosti užitočná, ale ona nemá prednosť. To, čo má prednosť, to sú úplne prvé slová v Evanjeliu sv. Marka:
„Obráťte sa a verte Evanjeliu!“
Keď sa kňazi aj keď sa spoločnosti privrátia k Bohu, tak sa podľa môjho názoru aj veci zmenia. Keď sa srdcia nezmenia skrze Evanjelium, tak sa nezmení ani politika, ani hospodárstvo, a nezmenia sa ani ľudské vzťahy. Kristus je náš pokoj. On vytvorí ľudské vzťahy, ktoré sú bratskejšie, vzťahy spolupráce, súdržnosti. Štruktúry to nedokážu. Mimochodom tie sú často skôr nebezpečím, pretože sa možno za nimi skrývať. Boh nebude vyžadovať skladanie účtov od biskupskej konferencie, od synody…
Boh bude volať na zodpovednosť nás biskupov: Ako ste viedli svoje diecézy, ako veľmi ste milovali svojich kňazov, ako ste ich duchovne sprevádzali? (…)

Píšete, že modlitba je nepostrádateľná na ceste hľadania svätosti …
Kardinál Sarah: Čo je kňaz? Človek, ktorý vnímal mimoriadne volanie Ježiša: „Poď, nasleduj ma!“ On kvázi pokračuje v Ježišovi, koná v jeho mene, in persona Christi. Jeho pohľad musí byť neustále zameraný na Krista. Hlboko ma dojíma, že Ježiš trávil 30 rokov v tichu Nazareta, v modlitbe a pri práci v prostredí Svätej rodiny Márie a Jozefa. Strávil 30 rokov bez toho, že by vyriekol slovo, akoby zbožne načúval svojho Otca, ktorý mu jeho poslanie presne vysvetľoval – veľmi náročné poslanie. Meditoval teda Božiu vôľu, ktorá sa vryla do jeho Srdca. A potom, ešte pred tým ako začal verejné účinkovanie, odobral sa na 40 dní a 40 nocí na púšť na bezprostredné stretnutie s Otcom. A na viacerých miestach Evanjelia vidíme Ježiša, ako sa sťahuje na púšť sám, alebo s učeníkmi. Pre Ježiša bola modlitba niečím ústredným.

Teda je ústredná aj pre kňazov. Ale majú dosť času, aby sa venovali modlitbe, keďže teraz spájaním menších vznikajú obrovské farnosti, ktoré majú na starosti?
Kardinál Sarah: Pokušenie robiť mnohé veci, chodiť na zasadnutia, sympóziá a na pastoračné aktivity je veľké. Na koniec dňa už je také vyčerpanie, že sa nenájde čas prísť pred svätostánok. Týmto spôsobom sa rozplýva kňazská identita. Strácame z očí Ježiša, ktorého máme napodobňovať. Tak ako v živote všetkých kresťanov, tak je modlitba nevyhnutná aj v živote kňaza.
Na mňa urobili hlboký dojem misionári od Ducha Svätého, ktorých som spoznal v detstve. Mohli vyvíjať hocikoľko aktivít, ale vždy začali rannými chválami. Cez deň sa stretli pred jedlom v kostole a po jedle sa tam vrátili. A svoj deň ukončili modlitbou. Nielenže sa nespoliehali iba na svoje sily, ale oni s Bohom rátali. Kňaz, ktorý sa spolieha iba na svoje intelektuálne schopnosti, na svoju silu na zvládnutie práce a nie na Boha, ten sa nemodlí …

Kardinál Pell odsúdil „ilegálnu a krutú ruskú inváziu na Ukrajinu“

Vatikán, 2.2.2022 (kath.net/pl) 028 330 – Kardinál George Pell v pondelok v liste z 28.februára hlave Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, arcibiskupovi Svjatoslavovi Ševčukovi, odsúdil ruskú inváziu na Ukrajine, ako informovala „Catholic News Agency“.

„Týmito niekoľkými slovami a prísľubom mojich modlitieb vám píšem, aby som vyjadril svoju podporu vám a celému ukrajinskému ľudu v tejto ilegálnej a krutej ruskej invázii. Pridávam sa k vašim protestom proti tejto nespravodlivosti a ľutujem nedostatočnú podporu pre vás všetkých vo vašom utrpení. …
Vy a ja sme spojení vierou v Krista, nášho Pána, skrze našu lásku k Márii, Božej Matke a skrze naše bratstvo v našej svätej Matke Katolíckej cirkvi.“

Arcibiskup Ševčuk je od r. 2011 hlavou vyše 4 miliónov ukrajinských veriacich Gréckokatolíckej cirkvi. Títo katolíci žijú väčšinou na Ukrajine.

Arcibiskup Roche: „Latinská omša v nesúlade s pokoncilovou Cirkvou“

Vatikán, 25.2.2022 (LifeSiteNews) 028 329 – Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, arcibiskup Arthur Roche (69), opísal tradičnú latinskú svätú omšu ako „iba pastoračný ústupok“ poskytnutý pápežom Františkom a dodal, že ten nie je v súlade so zásadnými zmenami Druhého vatikánskeho koncilu.
V interview pre anglické katolícke noviny The Tablet, arcibiskup Roche diskutoval o motu proprio pápeža Františka Traditionis Custodes a následnom dokumente kongregácie Responsa ad dubia, ktoré oba majú za účinok závažné obmedzenia tradičnej latinskej svätej omše. Jeho komentáre mali odhaľovať pokoncilovú liturgiu v protiklade k tradičnej svätej omši!
„Je jasné, že pápež František spolu so svojím predchodcom sa veľmi stará o tých, ktorí v tom majú ťažkosti a preto je stále možné používať misál z r. 1962. Ale to nie je norma. Je to pastoračný ústupok!“ povedal arcibiskup Roche v odpovedi na otázku, či si František želá, aby latinská omša zmizla.
„Latinská omša teda zmizne?“ znela ďalšia otázka.
Roche: „Nie som schopný to posúdiť. Cieľom Traditionis Custodes je priviesť ľudí bližšie k chápaniu toho, čo požadoval koncil.“
Je latinská omša ‘inkompatibilná’ s koncilom?
V zhrnutí komentára arcibiskupa Rocheho redaktor Christopher Lamb v The Tablet napísal, že arcibiskup zdôraznil, že pápežove obmedzenia tradičnej omše majú „hlboké teologické základy“.
„To nie je o niekoľkých katolíkoch, ktorí osobne dávajú prednosť latinčine. To zasahuje srdce toho, ako Cirkev vidí sama seba a svoje poslanie. To je o starom prísloví – Lex Orandi, Lex Credendi – ako sa modlíme, ukazuje ako veríme.“
Matt Gaspers, hlavný editor „Catholic Family News“, k tomu povedal: „Arcibiskup Roche tak znova potvrdzuje, že nová ekleziológia koncilu je zásadne v nesúlade s tradičnou ekleziológiou.“
Lamb sa zasa odvolal na koncilový dokument o Cirkvi, Lumen Gentium:
„Arcibiskup Roche vidí koncilový dokument ako odkláňajúci sa od modelu Cirkvi ako ‘dokonalej spoločnosti’ smerom k biblickému chápaniu Cirkvi ako putujúceho Božieho ľudu.“
Zdôrazňujúc, že koncil uviedol nezvratnú zmenu v Cirkvi, Roche vyhlásil:
„Idea, že veci sa za nového pontifikátu zmenia, nielenže nie je na mieste, ale odhaľuje nesmiernu nevedomosť o mandáte danom celej Cirkvi Druhým vatikánskym koncilom. Stáť proti Petrovi je udivujúci jav, plný arogancie.“
Roche: Chýba formácia v seminároch – noví kňazi sa obracajú k tradičnej omši

Arcibiskup Roche tiež vyhlásil:
„Pokoncilová liturgia je oveľa bohatšia ako latinská svätá omša. Poskytla priestor pre väčšiu citlivosť k situáciám ľudí. Tento výsledok je zásluhou pápeža Pavla VI., ktorý podľa archívov kongregácie strávil každú noc hodiny skúmaním hlbokých liturgických zmien prezentovaných v koncilových textoch. Táto reforma liturgie nebola plne pochopená. Formácia v seminároch je okrem toho veľmi nedostatočná, čo ukazujú silné prúdy návratu k predkoncilovému odievaniu a liturgii u kňazov!“
Lamb k tomu dodáva:
„Nie je neobvyklé, že novokňazi na Západe po odchode zo seminára takmer okamžite začínajú sláviť tridentské sväté omše!“
Roche však povedal, že pre starosť pápeža Františka kongregácia pripravuje dokument o nových normách seminárnej formácie.

* * * * * * *

Arcibiskup Gądecki:
„Nebude pokoja v našej časti sveta, kým sa Rusko nevráti ku Kristovi“

Varšava, 1.3.2022 (kath.net/Poľská biskupská konferencia/pl) 028 328

„Ruská agresia proti Ukrajine nám jasne ukazuje, že vo svete sa okrem materiálneho vedenia vojny, vedie súčasne aj duchovný boj!“

Napísal to predseda Poľskej biskupskej konferencie, arcibiskup Stanisław Gądecki, v posolstve na Popolcovú stredu. List uvádzame v plnom znení:

Milí krajania, milí ukrajinskí bratia a sestry, milí diváci!

1. Na Popolcovú stredu začíname Pôstne obdobie, čas duchovnej prípravy na vzkriesenie Pána. Znova raz to bude veľmi ťažké. V ostatných rokoch sme mali pandémiu, ktorá usmrtila milióny ľudí na svete. A sme svedkami ďalšej drámy – masívnej ruskej vojenskej agresie proti suverénnemu štátu – Ukrajine. Útočí sa nielen na vojenské ciele, ale aj na obytné bloky, nemocnice a materské škôlky. Usmrcujú sa vojaci a civilisti, ženy aj deti. Slobodný svet reaguje solidárne na tento akt hanebného barbarstva.
2. Starý príbeh ľudského hriechu sa opakuje pred našimi očami, ako píše autor 1. knihy Makabejcov:
„Ale keď zbadali vojsko, ktoré sa valilo proti nim, povedali Júdovi: ‚Ako sa budeme môcť pustiť do boja my, hŕstka, proti toľkej presile? A okrem toho sme dnes nevládni; veď sme ešte nič nejedli!‘ Júda odvetil: ‚Aj niekoľkí môžu ľahko obkľúčiť mnohých, lebo Bohu nebies je celkom jedno, či vyslobodzuje mnohými alebo iba niekoľkými. Víťazstvo v boji nezávisí na množstve vojska, lebo z neba prichádza sila. Oni idú proti nám plní hlavatosti a pýchy, aby znivočili nás, naše manželky a naše deti a aby nás olúpili. My však bojujeme za svoje životy a zákony. On sám ich rozdrví pred našimi očami. Vy sa ich teda nebojte!‘“
3. Každý národ má morálne právo sa účinne brániť. Dojíma nás hrdinstvo a ochota obetovať sa ukrajinského národa. Milí bratia a sestry na Ukrajine, za vašu lásku k Bohu a vašu hrdinskú lásku k vlasti si zaslúžite úctu a uznanie. V mene kňazov a veriacich v Poľsku vás znova ubezpečujem naším priateľstvom aj duchovnou i materiálnou podporou.
4. Ruská agresia voči Ukrajine nám jasne ukazuje, že vo svete sa okrem materiálnej vojny súčasne vedie aj duchovný boj. Boj, ktorý naberá konkrétne formy a na ktorom sa zúčastňujú konkrétni ľudia. A duchovné zbrane sú hlavným nástrojom vedenia vojny, ktoré majú veriaci k dispozícii. „Tento druh sa nedá vyhnať inak, iba modlitbou a pôstom,“ čítame v Evanjeliu sv. Matúša (17, 21). Preto ako odpoveď na výzvu pápeža vyzývam, aby sme obetovali zajtrajší pôst a modlitby za pokoj na Ukrajine.
5. Utrpenie našich bratov a a sestier v nás vyvolalo veľa dobrého. Sme svedkami obdivuhodného pohostinstva našich krajanov pohnutých nešťastím susedov. Denne prichádzajú do Poľska tisíce utečencov – najmä ženy a deti a hľadajú útočisko pred vojnou. Ďakujem všetkým, ktorí im pomáhajú. Ďakujem za diplomatické úsilie a medzinárodnú podporu. Ďakujem štátnym a okresným orgánom, lekárom, inštitúciám a podnikom. Ďakujem diecézam, farnostiam, kňazom, rehoľníkom a všetkým, ktorí otvorili dvere utečencom, zvlášť charite. Som vďačný za zbierky a materiálnu pomoc. Ďakujem za každé milé slovo a gesto trpiacim bratom a sestrám. Obklopme ich modlitbami, prejavme srdečnosť, pomôžme im nájsť si prácu.
6. Zajtra budeme v celom Poľsku po omšiach robiť zbierku na pomoc utečencom. Pustime utečencov do našich domov, farností. Oni potrebujú naše gestá priateľstva a solidarity.
7. Zahrňme do modlitieb aj Rusko. Nebude pokoj v našej časti sveta, kým sa Rusko nevráti ku Kristovi. Snívame o odpustení a zmierení všetkých národov strednej a východnej Európy … Rusi, ktorí teraz protestujú proti tejto vojne posilňujú našu nádej na morálne a duchovné znovuzrodenie ruského národa.
Na plodné prežitie Pôstneho obdobia vás zo srdca žehnám v mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Amen . Varšava, 1. marca 2022

Biskup dokumentuje útoky na obytné bloky na Ukrajine

Kyjev/Mníchov, 3. 3. 2022 (KNA) 028 327 – Pápežská nadácia „Kirche in Not“ má naďalej kontakty s cirkvou na Ukrajine. Rímskokatolícky biskup Pavlo Honczaruk z Charkova nedávno poslal videoklip. Uvádza v ňom, že jeho dom zasiahol projektil z bomby a vytrhol dieru do strechy. Našťastie nikto nebol zranený:
„Teraz sme už aj my dostali taký ‚darček‘ “ povedal biskup lakonicky.
Práca v jeho dome však ďalej pokračuje. Ženy pripravujú v kuchyni teplé jedlá, ktoré nosia do dvoch blízkych staníc metra, kde sa zdržiavajú stovky ľudí.
Biskup Honczaruk podľa Diecézy Charkov-Zaporišja nachádza úkryt pred útokmi s asi 40 osobami v blízkych podzemných priestoroch. Tam sa uchýlil aj biskup Mytrofan z pravoslávnej cirkvi. Obaja biskupi navštevujú chorých v nemocnici a pomáhajú aj pri rozdeľovaní potravín.
Biskup Honczaruk rozpráva o veľkých škodách a mnohých mŕtvych v iných štvrtiach Charkova. Ruské vojsko síce viackrát zdôraznilo, že neútočí na civilné objekty, no ďalší videoklip, ktorý dostala nadácia od inej cirkvi, ukazuje veľmi vážne poškodené obytné bloky! Ležia oproti zničenej továrne:
„To boli byty. Všetky okná sú rozmlátené. Mnohí ľudia boli usmrtení. Aj elektrické vedenia trolejbusov sú zničené,“ uvádza biskup. Klip ukazuje aj vyhorené autá a vidno aj krátery z explózií.
„Kirche in Not“ pomáha na východe Ukrajiny dvom latinským diecézam aj štyrom gréckokatolíckym exarchátom v oblasti Charkova, Donecka, Zaporišije, Odese a Krymu.

Kňazi na Ukrajine: „Nemáme čas mať strach !“

Mníchov-Viedeň, 4.3.2022 (kath.net/KIN) 028 326 – Deň po začiatku vojny vládla na Ukrajine zmes neistoty a strachu, ako si spomína Magda Kaczmareková, referentka projektu nemeckej pápežskej nadácie „Kirche in Not“ na Ukrajine. Je v stálom kontakte s partnermi projektu v miestnej katolíckej cirkvi.
„Biskupi krajiny vyzvali, aby ľudia krajinu neopúšťali. To bolo ťažké rozhodnutie predovšetkým pre kňazov Gréckokatolíckej cirkvi, ktorí majú deti. Báli sa menej o vlastný život, ako o bezpečnosť svojich detí a rodín,“ povedala pani Magda.
„V hlavnom mesta Kyjeve a v mnohých iných sa ozývajú detonácie a ostreľovanie. Noci trávia mnohí ľudia na farách a v bunkroch. Nie je jasné, ktoré ciele sa zasiahnu ako ďalšie.“
Páter paulín Roman Laba z Browary, predmestia Kyjeva, vo videovom posolstve uvádza:
„Vo štvrtok po prvom raketovom útoku na mesto o 5. hodine ráno, zomrelo sedem ľudí a asi 17 bolo zranených. Zažili sme sedem raketových útokov. Na to mnohí ľudia mesto opustili a ušli na západ krajiny. Prvá panika je za nami. Mnohí ľudia prišli hľadať útočisko na našu faru a tak sme zriadili núdzové ubytovanie v podzemí nášho kláštora a v kláštornom kostole. Je u nás 80 ľudí z okolitých budov. Prosím, modlite sa za Ukrajinu.“
Z juhovýchodu Ukrajiny hlási brat Vasyľ z dediny v blízkosti Mariupola:
„Nemáme čas mať strach! Zostávame, pomáhame ľuďom prekonať túto situáciu. Mariupol, dôležité prístavné mesto iba 60 kilometrov od ruskej hranice a veľmi blízko k oblastiam kontrolovaným separatistami, je veľmi ostreľované. Hrozba a strach pred ďalšou eskaláciou útokov sa zvyšujú z hodiny na hodinu.
To sa odráža aj v postoji ľudí. Niektorí ľudia prišli k nám, aby sa po prvý raz v živote vyspovedali! Starší a chorí ľudia nás tiež volajú, aby mohli pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Chcú byť pripravení na smrť, ak by to došlo tak ďaleko.“
„Deti sú všetky traumatizované“
Popri duchovnom sprevádzaní je brat Vasyľ s podporou laikov zamestnaný aj evakuáciou detí z chudobných rodín – odváža ich na vidiek v strede Ukrajiny a hovorí:
„Deti sú všetky traumatizované, pretože je tu streľba. My ich upokojujeme a hovoríme im, že potrebujú zotavenie.“
„Kirche in Not“ je v kontakte aj s pomocným biskupom Jánom Sobilom z Diecézy Charkov-Zaporišja na východe Ukrajiny. Biskup pochádza z Poľska, no pre neho neprichádza do úvahy, aby sa teraz odobral do bezpečia:
„Prišiel som sem, aby som slúžil ľuďom. Táto zlá vojnová doba sa musí obrátiť aj na požehnanie, aby zvíťazili dobro a láska,“ vyjadruje biskup svoju nádej. Napriek tomu nevylučuje bombardovanie svojho mesta. Naďalej dúfa v pomoc nadácie „Kirche in Not“: „Táto nadácia nám vždy stála po boku. Keby malo prísť k najhoršiemu: Prosím pomáhajte nám aj naďalej!“
Ako reakciu na vypuknutie vojny na Ukrajine rozbehla nadácia rozdeľovanie sumy milión eur. Peniaze pomôžu podľa slov riaditeľa nadácie Dr. Thomasa Heine-Gelderna kňazom a rehoľníkom, ktorí v celej krajine pracujú na farách, s utečencami, v sirotincoch a domovoch seniorov.

Ruskí kňazi:“Sme zarmútení z nezaslúženého týrania bratov!“

Moskva, 2.3.2022 (kath.net) 028 325

Kath.net dokumentuje list kňazov Ruskej pravoslávnej cirkvi v plnom znení:

My, kňazi a diakoni Ruskej pravoslávnej cirkvi sa obraciame s výzvou k zmiereniu a k okamžitému pokoju zbraní na všetkých, od ktorých závisí ukončenie bratovražednej vojny na Ukrajine.
Apelujeme takto krátko po nedeli Posledného súdu, ako sa blížime k nedeli odpustenia. Posledný súd očakáva všetkých. Nijaká pozemská moc, nijaký lekár, nijaký osobný strážca nedokáže človeka pred týmto súdom zachrániť! So starosťou o všetkých, ktorí sa považujú za deti Ruskej pravoslávnej cirkvi si neželáme, aby niekto pred týmto súdom niesol ťažké bremeno žalôb matiek synov zabitých vo vojne. Pripomíname, že Kristova krv, ktorú Spasiteľ prelial za spásu sveta, tých, čo vydávajú vražedné rozkazy, nepovedie k večnému životu, ale k večným mukám.
Sme zarmútení z týrania, ktorému boli naši bratia a sestry na Ukrajine nezaslúžene vystavení.
Pripomíname všetkým, že život každého človeka je neoceniteľný a neopakovateľný Boží dar! Preto si želáme, aby sa všetci vojaci – ako ruskí tak ukrajinskí – bezpečne a zdraví vrátili do svojich vlastných domovov a k svojim rodinám.
S veľkým zármutkom sledujeme veľkú priepasť, ktorú musia naše deti a vnuci v Rusku a na Ukrajine preklenúť, aby sa znova spriatelili, rešpektovali a milovali.
Rešpektujeme Bohom daný dar ľudskej slobody a sme toho názoru, že ukrajinský národ by mal sám mať svoju voľbu a to nezávisle, bez tlaku zo Západu alebo z Východu.
V očakávaní nedele odpustenia pripomíname, že brány raja stoja otvorené všetkým – aj tým, ktorí ťažko zhrešili – ak budú prosiť o odpustenie tých, ktorých pokorili, urazili, či dokonca usmrtili vlastnými rukami, alebo svojimi rozkazmi. Niet inej cesty ako cesty odpustenia a zmierenia.
‚Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. Buď teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk!‘ povedal Boh Kainovi, ktorý závidel svojmu bratovi. Beda tomu, komu Boh tieto slová adresuje osobne.
Nijaká výzva k pokoju a skončeniu vojny by sa nemala násilne ukončiť a považovať za zločin. Pripomíname Božie slová: ‚Blahoslavení, ktorí šíria pokoj‘.
Vyzývame konfliktné strany k dialógu, pretože niet alternatívy k násiliu. Iba schopnosť druhého skutočne počúvať, môže priniesť nádej na východisko z priepasti, do ktorej sa naše krajiny za niekoľko dní zrútili.
Nech každý z nás začína obdobie Veľkého pôstu v duchu viery, nádeje a lásky. Zastavte vojnu!
Aj v Bielorusku sa na platforme change.org začala petícia na internete, v ktorej bieloruskí veriaci prosia ruského patriarchu Cyrila I., aby urobil všetko, čo je možné, na zastavenie bratovražednej vojny. Petíciu zatiaľ už podpísalo dobrých 450 ľudí.

Biskup z Odesy: Putin Ukrajincov pevne zjednotil

Kyjev, 2.2.2022 (kath.net/KAP) 028 324 – Aj šesť dní po vpáde Ruska boli ľudia na Ukrajine pevne rozhodnutí brániť svoju krajinu. Vyhlásil to katolícky biskup z Odesy-Zimferopolu, Stanislav Szyrokoradiuk (65), v utorok pre Kathpress a povedal:
„Na rozdiel od doby Majdanu v r. 2014 ruská agresia vytvorila z Ukrajincov veľkú jednotu a teraz sa považujú za jeden národ. Ako masívne obyvateľstvo bráni krajinu, prekvapuje aj mňa samého! Nádej na pokoj po víťazstve nad Ruskom alebo rokovaniami je naďalej silná. Aj civilisti vychádzajú von, aby blokovali ruské tanky a kolóny. Mnohí majú molotovove koktaily. Rusko nevedie vojnu proti ukrajinskej armáde, ale proti celému národu. V tejto situácii je nemožné nad Ukrajinou zvíťaziť.
Putin chce vytvoriť nový Sovietsky zväz a urobiť Ukrajinu svojím otrokom. Ukrajina to odmieta, chce byť samostatná a sama si určovať smer. Jasným želaním krajiny je stať sa členom EÚ a mať viac slobody, bezpečia a ukončiť korupciu. Za to platíme teraz najvyššiu cenu.“

„Západ odložil naivitu“

Svetovú solidaritu a sankcie označil biskup ako veľmi dôležité. Povedal, že doteraz bol Západ naivný a mnohí si mysleli, že Ukrajina má na svojom osude sama vinu. Bohu vďaka aj Západ už pochopil, ako Rusko naozaj funguje a že musí proti tomu tiež niečo robiť.
„Rozhodujúcou premenou však bude až reakcia ruského národa. Ten je voči zločinom a prenasledovaniam Kremľa naďalej slepý. A za to môže ruská propaganda. …
My zostávame, slávime sväté omše, spovedáme a poskytujeme humanitárnu pomoc. Veriaci k nám prúdia oveľa viac ako inokedy. Ja sám slávim cez týždeň aj tri sväté omše a každý večer rekviem za padlých. V nedeľu je to dokonca šesť svätých omší.“ opisuje situáciu biskup.
„Strach pred prenasledovaním po prípadnom víťazstve Ruska iste mám, poznám to z čias ZSSR, bolo to veľmi ťažké a znova by to také bolo. Ale zostávam v Odese do konca a budem zdieľať osud s naším ľuďom.“ …

Ukrajinský arcibiskup ľuďom v bunkroch: „Choďte na spoveď a na omšu!“

Arcibiskup: „Kňazi prídu do bunkrov. Všetci nech prijmú sväté prijímanie.“

Kyjev, 2.2.2022 (kath.net/pl) 028 323 – „Všetkých, ktorí majú tú možnosť chcem poprosiť: „Choďte na Božiu liturgiu. Všetci nech prijmú sväté prijímanie,“ povedal kyjevský arcibiskup Svjatoslav Ševčuk v nedeľu ako informoval „LifeSiteNews“.
Katolíkov arcibiskup ďalej vyzval:
„Prijmite Pána v Eucharistii aj v mene tých, ktorí nemôžu prísť do kostola a za našich vojakov. Uprostred útokov ruských vojakov na Ukrajine prídu kňazi k ľuďom a kvôli zákazu vychádzania prídu aj do bunkrov! Cirkev je pri svojom ľude! Kristova Cirkev prináša eucharistického Spasiteľa tým, ktorí prežívajú kritické chvíle v živote, ktorí potrebujú silu a nádej vzkriesenia!“
Arcibiskup tiež pripomenul:
„Po noci príde ráno, príde deň. Po temnote príde svetlo, ako po smrti vzkriesenie, ktoré dnes všetci žiarivo slávime.“

USA: Arcibiskup sa obáva mučeníctva pre ukrajinských veriacich

„Katolícka cirkev je pre tyraniu nebezpečná, preto ju tyrani prenasledujú!“

Filadelfia/Kyjev, 1.3.2022 (kath.net/CNA/jg) 028 322 – Hlava ukrajinskej katolíckej cirkvi v USA, arcibiskup Boris Gudziak (61), sa obáva mučeníctva pre cirkev na Ukrajine, ak krajinu Rusko obsadí na dlhšiu dobu. Skúsenosti z histórie to ukazujú.
V interview pre CNA 24. februára arcibiskup ďalej povedal:
„V ostatných 200 rokoch bola Ukrajinská katolícka cirkev po každý raz zlikvidovaná, keď Rusko dobylo ukrajinské územie. To nemusí byť okamžite, ale skôr či neskôr sa bude viditeľná prítomnosť katolíckej cirkvi ničiť. To sa stalo po r. 1820 a rovnako po r. 1870, 1945 a 1946. V ostatných ôsmych rokoch bola ukrajinská katolícka cirkev na Kryme aj na iných Rusmi obsadených územiach prenasledovaná. Cirkev sa rozhodla zostať pri ľuďoch a neutekať. Rozhodnutie sa teraz hľadá raketami, kanónmi, ručnými zbraňami a bojovými stíhačkami.
Cirkev nereaguje na tejto rovine, ale modlitbou, sviatosťami a svojou uzdravujúcou prítomnosťou medzi ľuďmi! Podstatným dôvodom prenasledovania je univerzálnosť Cirkvi. Autoritatívny totalitný režim che mať všetko pod kontrolou. Úplná kontrola spoločenstva spojeného s pápežom v Ríme a medzinárodnými sieťami, nie je možná. Katolícka cirkev je nebezpečná pre tyraniu, preto ju tyrani napádajú!“
Boris Gudziak sa narodil v r. 1960 v štáte New York. Od r. 2019 je hlavou ukrajinskej katolíckej cirkvi v USA.

Rusko: Biskupi začínajú reťaz modlitieb za pokoj

Moskva, 1.3.2022 (kath.net) 028 321 – Katolícki biskupi Ruska začali vo všetkých regiónoch krajiny reťaz modlitieb a pôstu za pokoj.
V Saratove sa 1. marca začína neprerušený deviatnik poklony Najsvätejšej sviatosti z iniciatívy biskupa Clemensa Pickela. Vigíliu k Ježišovi Kristovi budú sláviť kláštory v Taganroge, Orsku, Astracháne, Kazani a Saratove, ako aj veriaci v Moskve, Soči, Novočerkasku, Rostove na Done, Vladikavkaze a Krasnodare ale aj seminaristi františkánov v Petrohrade. Informuje o tom „Vaticannews“.
Na výzvu arcibiskupa Paola Pezziho v Arcidiecéze Panny Márie v Moskve sa budú po každej omši modliť modlitbu „za pokoj a za otčinu“. Dve z prosieb znejú:
„Pane, chráň nás pred nenávisťou a predsudkami voči inak zmýšľajúcim. Nauč nás prekonávať zlo, ale súčasne v človeku, ktorý pácha bezprávie, vidieť brata!“

Moskva: Cyril I. nazval odporcov Ruska „silami zla“

Patriarcha Epifanij: Vo vodcovi Ruska pôsobí duch antikrista! To bol Hitler v druhej svetovej vojne. A takým sa dnes stal Putin!“

Moskva/Kyjev, 1.3.2022 (KAP) 028 320 – Hlava Ruskej pravoslávnej cirkvi, patriarcha Cyril I. sa znova raz nedištancoval od útoku Ruska na Ukrajinu. V kázni v nedeľu v Moskve hovoril o „silách zla“, ktoré ohrozujú nielen Rusko, ale „celú Rus“! Patriarcha použil termín, ktorý nahráva na etnicko-kultúrnu a cirkevnú jednotu Ruska, Bieloruska a Ukrajiny.
„Nech Boh uchová, aby súčasná politická situácia v nám blízkej bratskej Ukrajine cielila na to, aby zlé sily, ktoré vždy bojovali proti jednote Rusi a ruskej cirkvi, získali prevahu. Zárukou tejto jednoty Rusi je Ruská pravoslávna cirkev. Nech Pán zachová našu cirkev v jednote,“ vyhlásil patriarcha. A týmito slovami zasa naznačoval, že na Ukrajine sú dve pravoslávne cirkvi – jedna samostatná a druhá podriadená Moskve. Ďalej patriarcha Cyril povedal:
„Nech Pán chráni národy jednotného priestoru Ruskej pravoslávnej cirkvi pred vražednými vojnami. Nesmieme sa nechať vysmievať temnými nepriateľskými silami a musíme urobiť všetko, aby sme udržali mier medzi našimi národmi a súčasne chránili našu spoločnú historickú otčinu pred vonkajšími vplyvmi, ktoré môžu zničiť našu jednotu.“ Patriarcha ešte vyzval veriacich, aby sa modlili za pokoj a za jednotu.
Avšak aj voči Rusku priateľská pravoslávna cirkev na Ukrajine už minulý týždeň vyzvala Putina, aby útoky zastavil metropolita Onufrij z pravoslávnej cirkvi pod Moskovským patriarchátom vyhlásil:

„Takú vojnu nemožno ničím ospravedlniť – ani pred Bohom ani pred ľuďmi! Som presvedčený, že mnohí hierarchovia, kňazi a laici Moskovského patriarchátu sa už pýtajú na svoju budúcnosť, ktorú nespájajú s diskreditovaným Cyrilom. Stále viac duchovných a veriacich spoznáva pravú podstatu Ruskej pravoslávnej cirkvi a jej patriarchu Cyrila I. a stoja verne pri Ukrajine a jej obrane.“

Patriarcha Epifanij zo samostatnej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi sa zasa vyjadril k Putinovej hrozbe atómovými zbraňami:
„V tom sa jasne ukazuje, že nielen Ukrajina je v nebezpečenstve, ale celý svet! Vo vodcovi Ruska pôsobí duch antikrista, ktorého znamenia nám zjavuje Sväté písmo: pýcha, odovzdanosť Zlému, bezohľadnosť, falošná religiozita. To bol Hitler v druhej svetovej vojne. A takým sa dnes stal Putin! Preto nie je iba úlohou Ukrajiny, ale všetkých krajín sveta, všetkých ľudí dobrej vôle teraz zastaviť Putina!“

Veľká Británia: Vyše 4000 trestných činov v kostoloch za rok

Londýn, 28.2.2022 (kath.net/mk) 028 319 – Združenie „Countryside Alliance“ zaznamenala od júla 2020 do júla 2021 vyše 4000 trestných činov v kostoloch a na cirkevných pozemkoch slúžiacich na praktizovanie náboženstva. Túto štatistiku vedú policajné orgány v celej krajine. Medzi týmito trestnými činmi sú krádeže, vlámania, poškodzovanie vecí vandalizmom ale aj zdravia ľudí. Napriek ôsmym mesiacom lockdownu sa teda páchalo viac ako desať trestných činov denne na posvätných miestach! Združenie chce zamerať pozornosť verejnosti najmä na vidiecke kostoly a tam žiadať posilnenie bezpečnostných oparení:
„Nemôžeme pripustiť, aby tieto sväté miesta, ktoré často tvoria centrum dediny alebo mestečka boli také nechránené,“ povedal hovorca združenia. „Polícia ale aj verejnosť musia byť pozorní voči situácii v blízkosti kostolov.“

USA: Víťazstvo výhrady vo svedomí zdravotnej sestry

Illinois, 28.2.2022 (kath.net/LifeNews/mk) 028 318 – Sandra Mendoza Rojas je zdravotná sestra v americkom Illinois, ktorú nemocnica prepustila, lebo odmietla asistovať pri potratoch. Podala žalobu na súd a bola úspešná – súd jej prisúdil odškodnenie vo výške 374 000 dolárov!
Sestra Sandra, hlboko veriaca katolíčka, sa odmietla podriadiť novému nariadneiu, podľa ktorého sestry učia pomáhať ženám v hľadaní možností potratu:
„Moje povolanie je viac ako len práca, je to šľachetné povolanie život chrániť a nespôsobovať nijaké škody,“ odôvodnila sestra svoje rozhodnutie.
Súd vyhlásil, že sestre – katolíčke – bola porušená sloboda vo svedomí. Jej právnik zdôraznil, že sa v Illinois jedná o precedentný prípad, ktorý bude mať účinky aj na iných pracovníkov v zdravotníctve, ktorých sloboda svedomia je ohrozená a vyhlásil:
„Toto vysoké odškodnenie odradí poskytovateľov zdravotných služieb, aby prepúšťali pracovníkov z takýchto dôvodov!“
V skutočnosti je už od 70. rokov, keď boli povolené potraty v USA, neprípustné diskriminovať zdravotníkov, ktorí odmietajú podieľať sa na potratoch. Zákon sa však musí tak ako v tomto prípade, často presadzovať.

Ukrajinský katolícky kňaz sa modlí exorcizmus za Putina

Ľvov, 1.3.2022 (kath.net/CNS/jg) 028 317 – Kňaz ukrajinskej katolíckej cirkvi Tychon Kubalka oznámil, že sa denne modlí exorcizmus za oslobodenie ruského prezidenta Vladimíra Putina.
„Putinovo konanie by mohlo byť inšpirované démonickým vplyvom,“ napísal kňaz Tychon Kulbaka 25. februára na Facebooku! Pozval k tomu aj iných kňazov a všetkých veriacich vyzval, aby jeho a iných kňazov, ktorí tak urobia, sprevádzali modlitbami a podporovali ich.
Tychon Kulbaka teraz pôsobí v Ľvove. Pochádza z Donecka a v júli 2014 bol 12 dní vo väzení. Zatkli ho sily podporujúce Rusov, ktoré sa zasadzovali za odštiepenie Donecka od Ukrajiny.
Otec Tychon pomáhal tiež organizovať „Modlitby Majdanu“ v Donecku. Toto podujatie bolo spočiatku ekumenické, no stalo sa dokonca medzináboženským, keď sa k nemu pridali moslimovia a budhisti.

Kanada: Trudeau predvádza „Great Reset“ celému svetu!

Kanada, 25.2.2022 (LifeSiteNews) 028 316 – Kanadský premiér Justin Trudeau vyhlásil zákon o núdzovom stave ako reakciu na „Konvoj slobody“ kamionistov. Finančné inštitúcie môžu tak zhabať bankové účty protestujúcich kamionistov a účty každého, kto prispeje najmenej 25 dolárov protestujúcim. Vláda môže tiež zrušiť licencie protestujúcich vodičov.
Trudeau takto ukazuje svetu, čo v skutočnosti znamená Schwabov „Great Reset“ pre normálneho človeka! Ak sa na to pozeráme z pohľadu „finančného resetu“ v centralizovanej globálnej digitálnej mene, ústredné banky môžu a budú finančne ruinovať hocikoho, hocikde a hocikedy z hocijakého dôvodu.
Premiérov zákon mu dáva moc zakázať verejné zhromaždenia vrátane blokád, prinútiť jednotlivcov aj spoločnosti poskytovať „esenciálne služby“, uložiť pokuty do 5000 dolárov alebo väzenie do piatich rokov za porušenie hocijakých z vyhlásených „núdzových opatrení“.
Proti premiérovi a jeho uchopeniu bezprecedentnej moci sa postavili už premiéri štátov Alberta, Manitoba, Saskatchewan a Quebec. Premiér Alberty Jason Kenney zdôraznil:
„Národ už má všetky legálne nástroje a operačné zdroje na zachovanie poriadku! Nijaké dodatočné moci nemožno uzákoniť formou zákona.“

„Prezident spojený s Trudeauom, Schwabom a elitami“

Komentár Jack Bingham

USA, 3.3.2022 (LifeSiteNews) 028 315 – Keď sa po skončení kariéry herca a zabávača v apríli 2019 stal V. Zelenskyj prezidentom, oslavoval Trudeaua ako „jedného z vodcov, ktorý ho inšpirovali, aby sa zapojil do politiky“. Je to menej prekvapujúce, keď si pozrieme jeho pozadie. Tak ako Trudeau aj Zelenskyj je prívržencom Klausa Schwaba a jeho Svetového ekonomického fóra (WEF), globalistickej organizácie stojacou za smutne známou agendou „Great Reset“, ktorá hovorí svetu, že v r. 2030: „Už nebudete nič vlastniť a budete šťastní!“
Zelenského podporujú okrem Trudeaua aj George Soros, Joe Biden a mainstreamové médiá. … V utorok napr. ukrajinská žurnalistka Daria Kaleniuková emocionálne vyzvala britského premiéra Borisa Johnsona, aby vydal pokyn, aby NATO vstúpilo do vojny na Ukrajine. Zistilo sa, že to nie je iba žurnalistka, ale členka Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré podporuje Soros na východnej Európe.
Mnohí sú skeptickí voči V. Putinovi pre jeho bývalé členstvo v KGB, no na druhej strane chýbajú v médiách informácie o radikálnej povahe WEF a jeho cieľov vo svete – agendy hnutia „Great Reset“ – veľkej zmeny. „Great Reset“ je radikálny socialistický plán globálnych elít na „resetovanie“ svetovej ekonomiky a ustanovenie centralizovaného pevne regulovaného totalitného medzinárodného systému podobnému systému Číny. Zakladateľ WEF Klaus Schwab vychvaľuje komunistického prezidenta Číny, ktorého režim podľa neho „dosiahol významné sociálne a ekonomické úspechy za jeho inkluzívneho vodcovstva“ …
Americký konzultant verejných záležitostí J. Robert Smith k tomu vyhlásil:
„Západ by mal v tomto čase odmietnuť vojenský zásah USA a NATO na Ukrajine. To by iba zhoršilo už aj tak kritickú a smrtonosnú situáciu.“

„Great Reset“ Klausa Schwaba zrejme odsúdený na neúspech

USA, 24.2.2022 (LifeSiteNews) 028 314 – Od príchodu totality covidu „Great Reset“ a svetovláda – výplod mozgu Klausa Schwaba a jeho Svetového ekonomického fóra (WEF) – je v popredí ako potenciálna hrozba pre ľudskú rasu a pre nádej v život spoločnosti ako pred covidom. Mnohí si robia starosti, že táto hrozba sa naplní a že budeme žiť v totalitnom štáte ako v science fiction. Avšak sme presvedčení, že to zlyhá a zašli by sme tak ďaleko, že povieme, že sme si istí, že to zlyhá!
Niektorí tvrdia, že hnutie zmeniť ľudskú spoločnosť nie je ničím iným ako „konšpiračnou teóriou“, vymyslenou šialenými ľuďmi, v luxusných oblekoch, ktorí blúznia o svojich snoch. Avšak je to reálna vec a nijaká konšpirácia!
Konšpirácia je skrytým alebo tajným manévrom na vykonanie niečoho zlého – tajný plán zla. „Great Reset“ – veľká zmena – je jasný plán a hnutie Schwabových prívržencov, ktorí sú šťastní, keď sú viditeľní na verejnosti. Bolo to predsa jadrom ich minuloročnej schôdzky a agendy v Davose aj všetkých ľavicových hráčov ako súčasti otvorenej konšpirácie. Celebrity, bývalé hlavy štátov, vedci a „experti“ každého druhu sú v „predsedníctve“ nového technologického spôsobu života, ktorý zvrháva starý poriadok a plánuje ustanoviť nový svetový poriadok.
Podľa tejto „resetovej“ skupiny „nebudete vlastniť nič a budete šťastní“ a „môžete začať jesť hmyz, aby ste zachránili planétu“ či tak podobne …
Nuž nikto nemôže povedať, že Schwab a maniaci za resetom to nemyslia vážne alebo, že nie sú schopní byť nebezpeční. Idey veľkého resetu sú veľmi nebezpečné a mnohí svetoví lídri to žiaľ prinajmenšom mlčky prijímajú! To vzbudzuje veľké obavy.
No mnohí sú presvedčení, že plán nakoniec stroskotá, aj keď pri tom napácha škody.

Ruská invázia – príležitosť pripomenúť si posolstvo z Fatimy

USA, 26.2.2022 (LifeSiteNews) 028 313

Ruská invázia nám obracia pozornosť k posolstvu Fatimskej Panny Márie. Vyzýva nás modliť sa ruženec za pokoj vo svete a najmä nám pripomína žiadosť o zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! Je naliehavo potrebné, aby sa každý z nás vrúcne vrátil k posolstvám z Fatimy. Meditujme tieto posolstvá. V súčasnosti sa stávajú naliehavým výkrikom Matky k svetu. Zhromaždime svoje rodiny a modlime sa v rodinách posvätný ruženec.
Konflikt Ukrajiny a Ruska by sa mohol vyvinúť na tretiu svetovú vojnu! Vieme, že mnohé veci v súčasnosti sa dejú ako výsledok fatimských tajomstiev. Je aj toto taká doba pri tom, čo sa deje na Ukrajine? Nevieme, ale určite dokážeme modlitbou zmierňovať nebezpečia tejto doby, ako nám často pripomína Panna Mária.

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *