Sv. František Saleský – júl

.1 Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí spoliehať sa na seba, no veľkodušnosť v nás vyvoláva dôveru v Boha, od ktorého pochádza všetko dobré. Tieto dve čnosti sa nemajú oddeľovať.

2. Výsmech je najhoršou urážkou, ako možno slovami uraziť blížneho.

3. Nasledujme našu Matku Pannu Máriu. Choďme v jej spoločnosti a s radosťou po rovných i nerovných cestách, ktorými nás vedie náš Spasiteľ.

4. Chráňme sa duševnej úzkosti. Je to mor pre nábožnosť.

5. Srdce, ktoré miluje Ježiša ukrižovaného, miluje aj jeho potupu, muky a smrť. A preto, keď sa stane, že ho zastihnú, teší sa z nich a s láskou ich prijíma.

6. Buďte verní v malom a Boh vám dá moc nad mnohými vecami.

7. Nie je vždy vo vašej moci konať veľké veci. Uspokojte sa s malými, na ktoré máte príležitosť každú chvíľu. Ale robte ich horlivo a s láskou.

8. Vonkajšia skromnosť veľmi podporuje vnútornú a prispieva k duchovnému pokoju a vyrovnanosti.

9. Prečo nechceme trpezlivo znášať aj dlhšie trápenia, keď vieme, že nám zadovážia večnú radosť?

10. Navykajte si mať srdce pozorné a poddajné, ochotné vyhovieť v tom, čo je dovolené. Tak si nadobudnete pravú lásku.

11. Otroctvo božích sluhov má tisíckrát väčšiu hodnotu ako biedna sloboda synov tohto sveta.

12. Ak si vás svet váži, nerobte si z toho mnoho, je slepý, a preto nerozoznáva a nevidí.

13. Trvalá miernosť v jedení a pití je viac ako daktoré prísne občianske pôsty, za ktorými obyčajne môže nasledovať veľká nemiernosť.

14. Pokora, ktorá sa protiví láske, nemôže byť pravá a úprimná.

15. Neusilujem sa zdať sa učeným a vystavovať sa tým, čo viem. Ale ani nemôžem zakrývať to málo, čo viem, aby som sa zdal ignorantom.

16. Kto sa menej pridŕža vlastnej vôle, riadi sa viac vôľou božou.

17. Kedykoľvek vás zastihne dajaká ťažkosť, prv než ju začnete riešiť, pomyslite si na večnosť, a potom nech sa stane, čo chce.

18. Láska, poslušnosť a núdza sú tri veci, v ktorých vždy poznáme, čo od nás vyžaduje božia vôľa.

19. Aká potecha je umrieť s Ježišom v srdci! Stojí za to chrániť si ju žiarlivo po celý život.

20. Iste zadosťučiníme za svoje viny, keď všetko konáme Bohu na radosť.

21. Duchovná útecha je dobrá. Veľmi dobrý je ten, kto nám ju dáva, ale preto ešte nie sme dobrí my, ktorí ju prijímame.

22. Ak vás pre vašu nábožnosť považujú za pokrytca, ak vás považujú za slabocha zbabelca, že odpúšťate krivdy, netrápte sa preto, Kresťanskú čnosť, ktorá musí byť povznesená nad všetku ľudskú úctu, takéto falošné a klamné posudzovanie nemôže zatemniť.

23. Milujte všetkých s láskou, ale priateľte sa iba s tými, ktorí vám môžu pomôcť dosiahnuť čnosti.

24. Modlitba spojená s obeťou sv. omše má zázračnú silu. Zahrňuje dušu nebeskou potechou.

25. Život svätých je evanjelium v praxi.

26. Rodiny sa nezabezpečujú tým, že im zaobstarávame bohatstvo, ale tým, že ich obohacujeme čnosťami a svätou bohabojnosťou.

27. Máme prirodzený sklon rozkazovať a veľký odpor poslúchať. A predsa o koľko užitočnejšie je poslúchať ako rozkazovať.

28. Všetci ľudia vždy tvrdili, že ovocie modlitby závisí od skromnosti a dôstojného správania.

29. Ako ryby strácajú slobodu mimo vody tak rozumom obdarená duša sa zotročuje a sputnáva, keď sa vzdiaľuje od Boha.

30. Samoláska je veľmi usilovná. Chce sa dostať všade. Po všetkom siaha, ale nič nechytí.

31. Nefantazíruje nikdy o svojich trápeniach. Prijímajte ich s pokojom a trpezlivo. Nech vám stačí, keď viete, že pochádzajú z božej ruky.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *