Život Cirkvi vo svete 42/2017

Obsah

Svetové stretnutie rodín 2018 – homosexuáli vítaní!

Müller: Sankcie iba za porušenie katolíckych princípov

Viedeň: 500 detí po stopách Fatimy

Poľsko: Premiérka chce zákaz „eugenických potratov“

Trump: ‚My si svoje náboženské dedičstvo ctíme’

Biskupi USA: Rozšíriť ohraničený štatus utečencov

Kalifornia: Modlitba ruženca za obrátenie jezuitu

Teológ chváli prístup pápeža k jeho kritikom

Liberálne podpisy pre Františka

Biskupské konferencie Vyšehradskej štvorky v Budapešti

Médiá: Poľská biskupská konferencia kriticky o „A L“

Müller – čestný doktor Univerzity Jána Pavla II. v Krakove

„Jezuita profituje z ‚kultúry odhliadania’“

Južná India: Mária sa zjavila s tiarou?

Rakúsko: Ústavný súd o „manželstve“ pre homosexuálov

‚Som zdesený, že výbor katolíkov je za islamský sviatok‘

+ Zomrel filipínsky kardinál Ricardo Vidal

Benedikt XVI. sa má dobre – Vatikán dementuje fámy

Nová iniciatíva bráni pápeža: „Zdieľame váš sen“

Rekordné prenasledovanie kresťanov

Potlesk verejnej mienky nie je teologické kritérium

Satirický magazín vyzýva k vražde Kurza

Rakúsko: Kancelárom bude praktizujúci katolík

Kurz zostane pri svojej línii v otázke utečencov

Etička: Prenatálne testy podporujú selekciu pohlaví

Kardinál Sarah: Preklady liturgie stále aprobuje Vatikán

Nemecko diskutuje o islamskom sviatku!

Dánsko: Najväčší azylový problém ide z Nemecka

Budapešť: Výzvy na ochranu kresťanov Blízkeho Východu

Vatikán sa chce s Japonskom zasadzovať za odzbrojenie

Vatikán oznámil smrť ďalšieho čínskeho biskupa

‚Škandalózny’ výklad náuky Cirkvi ohrozuje duše

‚Zákaz spájania rodín utečencov nepopiera kresťanské hodnoty‘

‚Pokúšali sa vniknúť mi do mozgu a do duše‘

Svetové stretnutie rodín 2018 – homosexuáli vítaní!

Dublin, 20.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 281 – Na Svetovom katolíckom stretnutí rodín v auguste 2018 v Dublinskom arcibiskupstve organizované z poverenia pápeža Františka sa majú pozitívne oceniť aj homosexuálne páry.
Podujatie si berie za základ „Amoris laetitia“ a jeho motto znie:

„Evanjelium rodiny: radosť pre svet“.

Už v októbri 2016 arcibiskup Martin na prípravnom stretnutí podujatia varoval, že Cirkev nesmie „podľahnúť pokusom znetvoriť definíciu rodiny“.
Dublinské arcibiskupstvo vydalo 58-stránkovú brožúrku, podľa ktorej sa majú účastníci stretnutia pripraviť na konferenciu. Má názov:
„Amoris – Let’s talk Family! Let’s be Family!“
„Amoris – Hovorme o rodine! Buďme rodinou!“
Na str. 24 tam vidíme lesbický pár, ktorý sa objíma. Na ruke jednej ženy vidno vytetovanú dúhovú zástavku – znamenie hnutia LGBT. Nad obrázkom čítame:
„Aj keď si Cirkev vysoko cení zväzok muža a ženy ako ideál, sú aj iné spoločenstvá, v ktorých sa partneri navzájom podporujú. Pápež František nás vyzýva, nikoho nevylučovať, ale tieto páry takisto sprevádzať láskou, starostlivosťou a podporou.“
Odsek nájdeme v kapitole „Kresťanský pohľad na rodinu“.

LifeSiteNews sa arcibiskupa Diarmuida Martina opýtal, či bol obrázok a text zaradený do brožúrky nedopatrením – no nedostal odpoveď.
Ešte zreteľnejšie sa vyjadril Brendan Leahy, biskup z Limericku pre noviny „Irish Independent“:
„Žijeme v časoch zmien a aj rodina sa mení. Referendum v r. 2015 prinieslo zavedenie homosexuálneho manželstva. Všetci sú na rodinnom kongrese vítaní! Každý sa musí na budúci rok cítiť uvítaný. Chceme vybudovať dobrú sieť rodín na všetkých úrovniach v Írsku. Teším sa na stretnutie rodín vo všetkej rôznosti.“
Hnutie homosexuálov v Írsku prijalo tieto výpovede pozitívne. Článok v časopise Gay Community News informuje o „posolstve pro-LGBT“ na str. 24 brožúrky ako aj o interview, ktoré dal biskup Leahy.
Prvé stretnutie rodín sa konalo v r. 1994 v Ríme. Odvtedy sa koná každé tri roky vždy v inej diecéze. –zg-

Müller: Sankcie iba za porušenie katolíckych princípov

Rím, 20.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 280 – Kardinál Gerhard L. Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, kritizoval sankcie proti katolíkom, ktorí sa zasadzujú za interpretáciu exhortácie „Amoris laetitia“ vo svetle tradičnej katolíckej náuky. Napríklad filozof Prof. Josef Seifert musel kvôli tomu odísť predčasne do dôchodku. Kardinál Müller nedávno hovoril aj o „atmosfére strachu“ vo Vatikáne a na univerzitách.
„Nikto, kto interpretuje ‚Amoris laetitia’ v kontexte tradície, by nemal byť postihnutý sankciami. Iba tí, ktorí odmietajú princípy katolíckej náuky, majú byť pokarhaní.“ povedal v interview.
„Dôkazové bremeno správnosti výkladu spočíva u tých, ktorí chcú Amoris laetitia vykladať spôsobom, ktorý odporuje Ježišovmu slovu a dogmatickým rozhodnutiam učiteľského úradu Cirkvi,“ zdôraznil kardinál.
Vyjadril nádej, že Cirkev dokáže prekonať kontroverzné a polemické diskusie a „hlásať pravdu s rešpektom a pastoračným citom tým, ktorí majú v manželstve a rodine problémy“. „To sa môže podariť iba na báze spoločnej angažovanosti za katolícku vieru odovzdávanú od Krista, ktorá neoddeľuje náuku od pastorácie. Ježiš Kristus je hlásateľ Božieho kráľovstva aj Dobrý pastier, ktorý dáva život za ovce,“ pripomenul kardinál Müller.“ –zg-

Viedeň: 500 detí po stopách Fatimy

Viedeň, 19.10.2017 (kath.net/KAP) 021 279 – Vyše 500 detí sa 14. októbra v centre Viedne vydalo po stopách zjavení Panny Márie vo Fatime pred 100 rokmi. Na predstavení „Čo sa vtedy skutočne stalo“ sa hravým spôsobom prezentovali zážitky troch pastierikov sv. Hyacinty, sv. Františka a bl. Lucie. Organizovalo to centrum „Mladá cirkev“ Viedenskej arcidiecézy. Na akcii sa zúčastnil aj kardinál Christoph Schönborn. Konala sa aj procesia, spoločná modlitba na Námestí sv. Štefana, sprevádzaná zvonením dómskych zvonov a vlajkou zo strechy katedrály. Simon Schmidbauer z „Mladej cirkvi“ hovoril o „zreteľnom a viditeľnom znamení mladej živej cirkvi a spoločnom poslaní modliť sa za pokoj“.
Na záver akcie sa konala v Dóme sv. Štefana pobožnosť, na ktorej kardinál Christoph Schönborn poukázal na tri ústredné posolstvá tzv. „Fatimskej modlitby“. „Krátka modlitba, ktorú podľa tradície učila Božia Matka Mária v r. 1917 vo Fatime a aj posvätný ruženec, vyjadrujú dôveru v Boha a obsahujú aj prosbu o príhovor za náš vlastný život aj život celého ľudstva,“ vysvetlil kardinál.
„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo!“
„Tým sa ukazuje, že môžeme vždy prísť k Ježišovi a vždy ho aj prosiť o odpustenie“ vyložil kardinál modlitbu. Prosbu záchrany od pekla vyložil deťom ako: „Zachovaj nás od toho, aby sa náš život zničil, ako aj od odlúčenia od Boha, bez ktorého sa život nemôže vydariť. Tretie posolstvo povzbudzuje k tomu, aby sme sa modlili za všetkých ľudí. Nikto nemá byť zatratený.“

Viacerí rakúski biskupi mali cez víkend pri príležitosti 100. výročia Fatimy mariánske sväté omše. Biskup Scheuer z Linca napríklad označil Máriu ako „prototyp viery s nedelenou odovzdanosťou, ktorý je neustále k dispozícii Bohu“ a zdôraznil:
„Príklon k Božej Matke nie je zbožnosť pre vyvolených, ale nutný rámec orientácie pre celú Cirkev. Boh sa zjavuje ako nezaslúžený dar a nekoná na objednávku, či na naliehanie. Veď boli aj zbožnejšie, chápavejšie alebo cirkevne vzdelanejšie osoby ako traja pastierikovia. To, že deti kričiac neušli a pokojne prežívali novú situáciu, ukazuje, že Božie volanie si vždy vyžaduje reakciu zo strany človeka. Nezáujem a nezúčastnenosť nie sú kresťanské vlastnosti. To, že deti posolstvá ďalej vyrozprávali a modlitbou sprevádzali, jasne ukazuje, že byť kresťanom je vždy spojene s konaním a misiami. Odohráva sa to na verejnosti a preto to vyžaduje aj odvahu. Fatima je výzva ako sa máme k sebe správať v malom aj vo veľkom a odmietnutie postoja, ktorý považuje človeka za mieru všetkých vecí a prisudzuje právo silnejšiemu a dáva prednosť logike dokázateľného. To druhé má za následok iba vojnu a násilie, ale aj nenávisť, nelásku, panovačnosť, úzkoprsosť a netoleranciu voči iným názorom.“ –zg-

Poľsko: Premiérka chce zákaz „eugenických potratov“

Varšava, 19.10.2017 (KAP/KNA) 021 278 – Rok po ustúpení v parlamente chce poľská premiérka Beáta Szydlová znova zostriť zákon o potrate. Samozrejme bude hlasovať za zákaz „eugenických potratov“, ako povedala pre katolícky časopis z Katovíc „Gosc Niedzielny“ zo štvrtka. V parlamentnej frakcii vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) nachádza ľudová iniciatíva, pre ktorú občiansky výbor teraz zbiera hlasy, veľa podpory.
V Poľsku sú potraty povolené pri ohrození života matky, po znásilnení, alebo nenapraviteľnom poškodenia plodu. Občianske iniciatívy a katolícka cirkev sa angažujú za návrh zákona, ktorý zakazuje potraty postihnutých nenarodených detí. Podpisovú akciu podporuje aj krakovský arcibiskup Marek Jedraszewski a ďalší biskupi.
Občiansky výbor potrebuje do novembra najmenej 100 000 podpisov, aby sa tým parlament zaoberal. Aj prezident Andrzej Duda sa vyslovil proti potratu nevyliečiteľne chorých embryí. …
V r. 2016 v Poľsku podľa údajov vlády registrovali 1098 legálnych potratov. V 1042 prípadoch sa k tomu rozhodli ženy pre výsledky prenatálneho testu. –zg-

Trump: ‚My si svoje náboženské dedičstvo ctíme’

Washington D.C., 19.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 277 – Americký prezident Donald Trump znova vyhlásil, že jeho vláda bude odrážať „útoky na židovsko-kresťanské hodnoty“. Trump to povedal 13. októbra v príhovore na „Values Voter Summit“, každoročnej konferencii spoločensko-politických konzervatívnych organizácií, ktorú organizuje „Rada pre výskum rodiny“. Zdôraznil práva rodičov, náboženskú slobodu, ochranu života a prednosť Boha pred štátom:
„Náboženská sloboda je zaručená v prvom dodatku ústavy ‚Bill of Rights’.. Prísaha vernosti obsahuje formuláciu ´národ pred Bohom´. USA nezabudnú, že všetci občania boli stvorení tým istým Bohom na nebesiach.“
uviedol aj niektoré opatrenia, ktoré už realizoval. Spomenul menovanie najvyššieho sudcu – ochrancu života – Neila Gorsucha, ktorý je dôstojným nástupcom „veľkého Antonina Scaliu“. Pripomenul aj politiku „Mexico City Policy“, ktorá zakazuje financovanie potratov v zahraničí z peňazí štátu.
Realizuje sa prezidentský výnos o náboženskej slobode. Sloboda svedomia katolíckych inštitúcií ako „Malé sestry chudobných“ je zabezpečená, povedal prezident Trump a zdôraznil:
„Štát nemá za úlohu určovať rodinám, ako majú veriť, žiť, hovoriť a modliť sa! Rodičia a nie byrokrati vedia najlepšie, ako vychovávať svoje deti. „Vieme, že rodiny a cirkev – nie vládni úradníci – najlepšie vedia, ako tvoriť silné spoločenstvá. A predovšetkým vieme nasledovné: V Amerike sa neklaniame štátu, ale Bohu!“ -zg-

Biskupi USA: Rozšíriť ohraničený štatus utečencov

Washington, 19.10.2017 (KAP/KNA) 021 276 – Biskupská konferencia USA sa zasadzuje za predĺženie časovo ohraničeného ochranného štatusu utečencov pre utečencov zo Salvádora a Hondurasu. Mnohí z 257 000 ľudí z týchto krajín sa nemôžu bezpečne vrátiť domov, ako povedal biskup Joe S. Vasquez v stredu vo Washingtone.
Tento štatus majú utečenci z krajín s prírodnými katastrofami, alebo vojnami. Je časovo ohraničený, ale je v ňom aj pracovné povolenie.
V polovici septembra prezident Donald Trump ohlásil, že zruší ochranný štatus pre ľudí zo Sudánu. Ministerstvo zahraničných vecí súčasne varuje pre cestou do tejto krajiny pre „terorizmus, ozbrojené konflikty a zločiny násilia“. Aj v tomto prípade biskupi protestovali. –zg-

Kalifornia: Modlitba ruženca za obrátenie jezuitu

Santa Ana, 19.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 275 – Jezuita páter Gregory Boyle bol hlavným rečníkom na výročnej konferencii o laickom apoštoláte Diecézy Orange v Kalifornii 14. októbra v meste Santa Ana. Katolícke organizácie vyzvali na modlitbu ruženca za jeho obrátenie pred budovou, kde sa konferencia konala.
Páter Boyle pracuje vo väzenskej pastorácii Arcibiskupstva Los Angeles. V minulosti viackrát vyjadril názory, ktoré sú v príkrom rozpore s náukou Cirkvi. Organizátori modlitby sa obávali, že jeho vystúpenie ako hlavného rečníka na podujatí môže rozhorčiť, alebo zmiasť mnohých katolíkov z 1500 účastníkov konferencie. Chceli sa preto modliť za obrátenie pátra Boyla.

V r. 2010 poskytol jezuita interview k referendu o zákaze „manželstva“ homosexuálov v Kalifornii. Pritom kritizoval postoj amerických biskupov, ktorý zodpovedal náuke Cirkvi v tejto otázke a tvrdil:
„Biskupi ľudí démonizujú. Cirkevné odmietanie homosexuálnych aktov a homosexuálneho manželstva je protikladom toho, čo hovorí Boh. To isté platí aj o vylučovaní ľudí v iregulárnych partnerstvách – ako znovu zosobášených rozvedených – z prijímania Eucharistie.“
Odmietavý postoj Cirkvi k vysviacke žien na kňazky páter potom doslova označil ako „hanebný“, ako „nezmysel a „neúprimnosť“. „Kto je proti vysviacke žien, ten má pred tým iba strach,“ vyhlásil páter Boyle. –zg-

Teológ chváli prístup pápeža k jeho kritikom

Bonn, 19.10.2017 (KAP/KNA) 021 274 – Nemecký cirkevný historik Hubert Wolf pochválil prístup pápeža Františka k jeho kritikom:
„Jeho predchodcovia Ján Pavol II. alebo Benedikt XVI. by ich boli vyhodili, alebo im odobrali katedru, keby boli pápežov obviňovali z herézy a tým z odklonu od náuky Cirkvi. To však František nerobí, čo je znamením jeho sily. Doteraz vždy ľavičiari kritizovali pápeža. Za Františka sa fronty obrátili. Teraz zrazu pravičiari kritizujú hlavu Cirkvi, pretože s exhortáciou Amoris laetitia začal celkom obozretné reformy. Je však problematické, že konzervatívci už nie sú ochotní k poslušnosti voči pápežovi, ktorú predtým vyžadovali,“ povedal teológ pôsobiaci v nemeckom Münsteri vo štvrtok pre kolínske „Dómske rádio“.
Wolf ďalej hovoril o „novej kvalite rozporu“: „Aj proti vyjadreniam Jána Pavla II. existovali teologické protesty, napr. vzhľadom na jeho odmietnutie vysviacky žien. Ale nikdy si nikto nedovolil povedať: Obviňujeme pápeža z herézy. Argumenty konzervatívcov cielia na starú tradíciu v cirkevnom práve, podľa ktorej heretický pápež sám stráca svoj úrad.“
Podľa názoru teológa je napomenutie týchto kritikov „naliehavo potrebné“. „Pápež sa totiž nepreniesol ľahkovážne cez dogmy. Skôr sa po poradách synody biskupov o rodine pokúsil urobiť autentický výklad výpovedí Učiteľského úradu Cirkvi. To, že sa František vzdáva takého napomenutia, je predsa pokus inštalovať novú formu najvyššieho učiteľského a pastierskeho úradu Cirkvi,“ vyhlásil Wolf. –zg-

Liberálne podpisy pre Františka

Viedeň, 19.10.2017 (kath.net) 021 273 – Viedenský pastoračný teológ Paul Zulehner a jeho priatelia začali podpisovú akciu „Pro Pope Francis“. Zúčastňujú sa na nej rakúski liberálni biskupi ako Paul Iby, Helmut Krätzl, liberálne cirkevné kruhy a starí známi z „Wir sind Kirche“ (My sme cirkev) – ktorí už desaťročia presadzujú ženatých kňazov, kňazky ženy atď. – ako aj exkomunikovaná „kňazka“ Martha Heizerová.
Paul Zulehner mimochodom pre „Dómske rádio“ povedal:
„František má príliš málo podpory: „On jej má príliš málo nielen vo Vatikáne, ale aj v celej svetovej Cirkvi. Východoeurópski biskupi mlčia. Západoeurópski biskupi mlčia tiež.“ –zg-

Biskupské konferencie Vyšehradskej štvorky v Budapešti

Budapešť, 18.10.2017 (KAP) 021 272 – V Budapešti zasadajú do štvrtka predstavitelia biskupských konferencií z viacerých stredoeurópskych a východoeurópskych krajín. Témou stretnutie je
„Kresťanstvo v budúcnosti Európy“.
Okrem biskupov krajín Vyšehradskej štvorky – Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska sú tam aj zástupcovia Chorvátska a Slovinska. Diskutujú aj na témy ako kresťanská a katolícka identita vo východne a strednej Európe, náboženské symboly a miesto náboženstva a Cirkvi v laicistickom štáte, ako oznámila Konferencia biskupov Slovenska.
Stretnutie v Budapešti je tretie svojho druhu – na prvé dve pozýval arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý je osobne aj v Budapešti.
Úloha Cirkvi pri formovaní budúcnosti Európy bola koncom septembra aj v centre výročného stretnutia Rady európskych biskupských konferencií v Minsku. Ako v politike tak aj v Cirkvi nie sú východné a západné biskupské konferencie napríklad v diskusii o migrácii vždy jednotné.
Komisia katolíckych biskupských konferencií EÚ – ComECE – organizuje 27. a 28. októbra vo Vatikáne diskusné stretnutie s názvom „(Re)-Thinking Europe“ (Premyslieť Európu) s 350 účastníkmi z oblasti politiky, hospodárstva a vedy. Pôjde aj o budovanie mostov medzi členskými štátmi v otázkach integrácie, stave demokracie v Európe a hospodársky systém. Plánuje sa aj stretnutie s pápežom. –zg-

Médiá: Poľská biskupská konferencia kriticky o „A L“

Rím, 18.10.2017 (kath.net/pl) 021 271 – Poľská biskupská konferencia sa na stretnutí v Ľublini zaoberala pápežskou exhortáciou „Amoris laetitia“. Zatiaľ nie je známe, kedy sa poľskí biskupi k dokumentu v oficiálnom liste vyjadria. Podľa talianskych médií však už preniklo von, že „Amoris laetitia“ sa má v Poľsku interpretovať v dokonalom súlade s „Familiaris Consortio“ sv. Jána Pavla II. Informuje o tom „La nuova Bussola Quotidiana“, mediálna iniciatíva talianskych katolíckych žurnalistov a komentuje doslova: „Tým sa stále zreteľnejšie ukazuje, aké trápne a eklatantné je mlčanie pápeža k žiadostiam o objasnenie.“
Cez informované zdroje je už známe, že poľskí biskupi budú naďalej odmietať sväté prijímanie nezosobášeným párom, ako aj znovu zosobášeným rozvedeným katolíkom (po neanulovanom manželstve), ktoré nežijú ako brat a sestra. „Tieto páry nemôžu mať sviatostné spoločenstvo, ani duchovné sväté prijímanie, ak sa nachádzajú v životnej situácii, ktorá sa otvorene stavia proti Eucharistii. Manželia sú totiž prejavom nerozlučiteľného a plodného vzťahu Pána ku svojej Cirkvi.“
Biskupi súčasne zdôrazňujú, že Cirkev nemá v úmysle diskriminovať nezosobášených, alebo znovu zosobášených ľudí. Ponúkajú sa im však mnohé prostriedky spásy: Sväté písmo, exercície, vzdelávanie vo viere, adorácia, účasť na svätej omši. No nesmú prijímať Eucharistiu, ani byť krstnými rodičmi a nesmú ani prijímať laické funkcie, či učiť katolícku náuku, alebo katechizmus. Kňazov poľskí biskupi žiadajú, aby týchto ľudí a ich rodiny pastoračne sprevádzali. –zg-

Müller – čestný doktor Univerzity Jána Pavla II. v Krakove

Krakov, 18.10.2017 (kath.net/pl) 021 270 – Nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller dostal v pondelok na Pápežskej univerzite sv. Jána Pavla II. v Krakove čestný doktorát z vďaky za jeho „angažovanosť za pravú katolícku náuku a za zásluhy v oblasti nemecko-poľského porozumenia“.
Kardinál Müller, ktorý bol do leta prefekt Kongregácie pre náuku viery, v prednáške podľa poľským médií uviedol: „Cirkev ako Božie dielo nemôže byť predmetom ľudských reforiem. Boh sám buduje Cirkev.“
V Laudatio na Müllera sa vyzdvihol jeho príkladný postoj pravého kresťana zameraného na Boha. „Müller je človek, kňaz, biskup, profesor a významný dogmatik, ktorý s veľkou radosťou v Ježišovom mene slúži a hlása Evanjelium. On skúma a chráni pravdy viery,“ zaznelo v príhovore. –zg-

„Jezuita profituje z ‚kultúry odhliadania’“

Hildesheim-Berlin, 18.10.2017 (kath.net) 021 269 – Dnes už suspendovaný jezuita Peter R. sa považuje za jedného z hlavných páchateľov v prípadoch zneužívania na Berlínskom kolégiu sv. Petra Kanízia. Naostatok pracoval v nemeckej Diecéze Hildesheim. Pri sťažnostiach na neho sa prejavil „model zatvárania očí“, ako sa uvádza v posudku, ktorý diecéza nedávno k tomuto a podobným prípadom zneužívania uverejnila. Vedome sa bralo do úvahy, že budú ohrozené deti a mladiství, ako sa uviedlo pri prezentácii správy posudzovateľa Petra Mossera. Správu priniesli noviny „Süddeutsche Zeitung“.
Peter R. je podľa posudku zodpovedný za početné sexuálne prečiny na Kolégiu Canízia. Keď sa o nich verejnosť v r. 2010 dozvedela, prispeli k prevaleniu celoštátneho škandálu sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi. U Petra R. boli tieto obvinenia z prečinov v 80. rokov už premlčané. Preto zmenil povolanie a prišiel do Diecézy Hildesheim. Akonáhle sa objavili obvinenia proti nemu, vždy ho preložili. Posudok poukazuje na 11 prípadov sexuálneho násilia pátrom Petrom R. No nijaká farnosť, kde nastúpil, „nebola o nebezpečenstve, ktoré vychádza z tohto muža, informovaná,“ ako napísali noviny. „Ešte pri nedávnom v r. 2015 oznámenom prípade ženy, ktorá bola ako 14-ročná v r. 2010 obeťou pátra, boli mnohé závažné nedostatky v konaní.“ –zg-

Južná India: Mária sa zjavila s tiarou??? …

Kerala, 18.10.2017 (kath.net) 021 268 – Mladí juhoindickí katolíci tvrdia, že mali zjavenia Božej Matky. Rastúci počet ľudí preto putuje do malého mesta Edavanakkad v indickom štáte Kerala, a celé stovky veriacich tam trpezlivo čakajú v rade, aby mohli vstúpiť do 150 rokov starého Kostola sv. Ambróza. Šíria sa aj správy o nevysvetliteľných uzdraveniach.
Prvé zjavenie malo byť 28. septembra, mladí vizionári, medzi nimi aj deti, hovoria, že vraj Božia Matka stála na schodoch k oltáru, usmievala sa na nich a rozprávala sa s nimi. Informoval o tom „Indian Express“.
Šiestak Aquenas Jomon povedal, že Mária sa ho pýtala ako sa volá a potom mu povedala, že jeho matka bude uzdravená a že dlhy jeho rodiny zmiznú. Na hlave mala vraj modrú šálu a na nej tiaru. „Keď som ju prvý raz uvidel, musel som plakať,“ povedal chlapec.
Farár kostola, Mathew D’Cunha, potvrdil rastúci počet pútnikov a poukázal na to, že tieto zjavenia prišli v 100. roku po fatimských zjaveniach. Sám však zjavenia nemá.
Generálny vikár Arcibiskupstva Verapoly už kostol navštívil a zjavenia skúmal, farár je s ním o tomto jave v každodennom kontakte. Arcibiskupstvo zatiaľ nedospelo k rozhodnutiu, či uzná zjavenia ako prvé.

Rakúsko: Ústavný súd o „manželstve“ pre homosexuálov

Viedeň, 18.10.2017 (KAP) 021 267 – Rakúsko stojí pred zásadným rozhodnutím o možnom otvorení manželstva pre homosexuálov. Oznámil to ústavný súd v utorok. Už začal preverovanie zákonných ustanovení, ktoré pre heterosexuálne páry stanovujú manželstvo a pre homosexuálne páry registrované partnerstvo. Súd skúma vo Všeobecnom občianskom zákonníku, či v paragrafe 44 uvedený výraz „rôznych pohlaví“ vzhľadom na manželstvo a zákon z r. 2009 o registrovanom partnerstve diskriminuje homosexuálne páry.
V ostatných rokoch súd bol toho názoru, že stav rôznych právnych inštitútov pre heterosexuálov príp. homosexuálov je vecne oprávnený. Súčasné rozhodnutie preveriť platné zákony odôvodňuje súd tým, že medzitým nastalo medzi manželstvom a registrovanými partnerstvami výrazné právne priblíženie. Napriek tomu sú tu rozdielne právne inštitúty „pre inak vo svojej podstate a význame pre individuálneho človeka v zásade rovnaké vzťahy. Preto bude nasledovať preverenie až do nedávnej minulosti siahajúcej právnej a spoločenskej diskriminácie osôb rovnakej sexuálnej orientácie,“ uvádza ústavný súd. Súd súčasne vyhlásil:
„Aj pri úplne rovnakých úpravách pre oba inštitúty sa môže pripustiť zachovanie rôznych označení, pretože to vyjadruje, že osoby s rovnakou sexuálnou orientáciou z pohľadu zásady rovnosti predsa len nie sú rovné osobám s odlišnou sexuálnou orientáciou.“
Súd reaguje na sťažnosť dvoch žien, ktoré žijú v registrovanom partnerstve a požiadali o sobáš. Viedenský magistrát a následne správny súd vo Viedni s poukazom na par. 44 zákonníka to odmietli. Pár sa preto obrátil na najvyšší súd, lebo v tom vidí diskrimináciu pre seba, ale aj pre svoje dieťa, pretože je ako „nemanželské“ a preto v spoločnosti znevýhodnené. –zg-

‚Som zdesený, že výbor katolíkov je za islamský sviatok‘

Mníchov, 18.10.2017 (kath.net) 021 266 – „Som do hĺbky zdesený, ba neschopný slov, že teraz sa ešte aj vedenie ´Centrálneho výboru nemeckých katolíkov´(ZdK) vyslovuje za islamský sviatok v Nemecku!“ Napísal to generálny sekretár strany CSU, Andreas Scheuer, na webovej stránke. „Som katolík a som si na betón istý, že to nie je názor prevažnej väčšiny kresťanov v Nemecku,“ konštatoval. „My sa svojej identity nevzdáme. Pomyslime na koniec všetkej tejto ľubovôle. Strana CSU nezavedie nijaký islamský sviatok!“
Predseda ZdK, Thomas Sternberg, pre noviny „Passauer Neue Presse“ nedávno vyhlásil: „V multináboženskej spoločnosti sa môže v oblastiach s veľkým podielom zbožných moslimov pridať islamský sviatok bez toho, že by sme zradili kresťanskú tradíciu našej krajiny – to sa deje skôr pri premene Mikuláša na vianočného dedka.“
V mnohých médiách sa po Sternbergovom vyjadrení objavili články s nadpismi, ktoré vyjadrili zásadný súhlas katolíkov s islamským sviatkom ako „Katolíci otvorení pre moslimské sviatky“ (Zeit).
Na sociálnych sieťach sa však mohli čítať rozhorčené vyjadrenia katolíkov, ktorí sa od ZdK dištancovali:
Zdôraznili, že ZdK v nijakom prípade nehovorí za všetkých katolíkov v Nemecku, ale že sa skôr jedná o nedemokraticky legitimované zariadenie, ktoré je v cirkvi veľmi sporné!
Hesenský expert CDU na integráciu, poslanec a moslim Ismail Tipi komentoval návrh ministra vnútra de Mazièra nasledovne:
„Nemecko by malo so svojimi vlastnými spoločenskými a náboženskými hodnotami zostať západnou krajinou a nestať sa arabskou krajinou! Ani v regiónoch s veľkým podielom moslimov nie je potreba zavádzania islamských sviatkov. Už sme v Nemecku pre falošne chápanú toleranciu zmenili mnohé naše hodnoty a tradície. Výslovne predtým varujem: Nesmieme sa zahrávať s kresťanskými a spoločenskými tradíciami našej krajiny! Čo bude ďalší krok po zavedení islamských sviatkov – snáď povoliť fundamentalistické požiadavky odevu, oddelenie pohlaví na školách, či úplné zahalenie žiačok a učiteliek? Mám strach, kam sa táto spoločnosť ženie, menia sa kresťanské tradície a dostávajú vymyslené názvy. Zvesujú sa kríže – dokonca s rozsudkom súdov – a pri tom všetkom sa diskutuje o zavedení islamských sviatkov!“
Po prudkej kritike z CDU/CSU pokúša sa teraz minister vnútra Thomas de Maizière spätkovať. „Nedal som návrh na zavedenie islamského sviatku. Ani taký návrh nedám,“ vyhlásil. „Zastávam sa kresťanského charakteru našej kultúry,“ povedal a rýchlo sa vyslovil sa za to, „aby sme sa naďalej držali našich kresťanských koreňov, zvonenia zvonov, kresťanských sviatkov a mnohého ďalšieho“. … –zg-

+ Zomrel filipínsky kardinál Ricardo Vidal

Vatikán/Filipíny, 18.10.2017 (RV) 021 265 – Vo veku 86 rokov zomrel na filipínskom ostrove Cebu 18. októbra kardinál Ricardo Vidal. Správa o smrti emeritného arcibiskupa Cebu a niekdajšieho predsedu Konferencie biskupov Filipín „hlboko zarmútila“ pápeža Františka. V kondolenčnom liste podpísanom vlastnou rukou píše:
„Pridávam sa k vyjadreniu hlbokej vďaky za jeho neúnavnú a oddanú službu Cirkvi a za jeho neprestajné obhajovanie dialógu a mieru pre všetkých ľudí na Filipínach. Porúčam jeho dušu do nekonečnej lásky a milosrdenstva nášho Nebeského Otca.“
Filipínsky kardinál Ricardo Vidal prijal červený biret z rúk sv. Jána Pavla II. v roku 1985. Ako arcibiskup Cebu pôsobil 29 rokov, kým v roku 2011 neodišiel do dôchodku.
Kardinálsky zbor má teraz 219 kardinálov, z toho 120 voličov a 99 nevoličov. -ej-

Benedikt XVI. sa má dobre – Vatikán dementuje fámy

Vatikán, 17.10.2017 (kath.net) 021 264 – Emeritný pápež Benedikt XVI. neleží na smrteľnej posteli. Zdôraznil to Vatikán podľa „Rádia Vatikán“. Odporoval tak fámam, ktoré sa začali v týchto dňoch začali šíriť. Podľa nich: „Benediktov život zhasína ako svieca“ a arcibiskup Georg Gänswein vraj vyzýva k modlitbám.
Arcibiskup Gänswein vyhlásil, že Benedikt XVI. sa má dobre s obmedzeniami zodpovedajúcimi jeho veku.
Arcibiskup Georg Gänswein pre kath.net konštatoval:
„Veta, ktorú mi vložili do úst je čistý vynález. Nepravdivý a falošný! Veľmi rád by som vedel, kto je pôvodcom tejto naničhodnosti. Už dva dni dostávam maily, ktoré poukazujú na túto vetu a ľudia sú znepokojení.“ –zg-

František mal strach pred žurnalistami

Rím, 17.10.2017 (KAP) 021 263 – Pápež mal dlhý čas strach pred žurnalistami. Priznáva to v predslove k novej knihe s interview, ktorá vyjde v Taliansku. Vždy mal „strach pred zlovoľnými interpretáciami“ svojich výpovedí!, ako napísal v príspevku, ktorý taliansky denník „Repubblica“ už vopred uverejnil. Ešte krátko pred zvolením za pápeža odmietol interview pre jezuitský časopis „Civilta Cattolica“, Antoniovi Spadarovi, ktorý je tiež jezuita ako pápež a vydavateľom novej knihy.
Rozhodujúca pre neho je dôvera v partnera rozhovoru, ako uviedol pápež. „Chcem ľuďom hľadieť do očí a na otázky úprimne odpovedať.“ Na otázky sa spravidla nepripravuje. „Pre mňa sú interview dialógom, nie prednáškou. Avšak predtým sa vždy pomodlím k Duchu Svätému.“
Je si vedomý, že touto formou sa robí zraniteľným. „Ale to je riziko, ktoré chcem podstúpiť,“ napísal František. Páčia sa mu najmä interview malých časopisov a ľudových novín – tam ide viac o otázky a starosti normálnych ľudí“ a príslušne chce spontánne, zrozumiteľne a jednoducho odpovedať.
Pre neho sú interview formou komunikácie v jeho úrade a súčasťou prístupu Cirkvi k ľuďom dneška. Želá si „Cirkev, ktorá sa môže do rozhovoru ľudí zapojiť a viesť dialóg,“ ako uvádza František. Jeho nová kniha „Adesso fate le vostre domande“ (Teraz klaďte svoje otázky) vyjde vo vydavateľstve Rizzoli a predstavia ju v sobotu. –zg-

Nová iniciatíva bráni pápeža: „Zdieľame váš sen“

Viedeň, 17.10.2017 (KAP) 021 262 – Nová medzinárodná iniciatíva „Pro Pope Francis“ bráni pápeža proti „ostrým útokom“ skupiny katolíckych kritikov. Početní prominenti z Cirkvi aj verejného života sa listom na internete obracajú priamo na pápeža:
„Veľavážený pápež František, týmto otvoreným listom vyjadrujeme, že sme vďační za Vaše odvážne a teologicky dobre odôvodnené vedenie pápežského úradu. Vaša pastoračná kultúra predstavuje taký prístup k ľuďom, pri ktorom nie zákon, ale milosrdenstvo má mať posledné slovo. Vy snívate o Cirkvi ako Matke a Pastierke. Tento sen s Vami zdieľame,“
ubezpečujú autori listu.
Na novej webovej stránke „www.pro-pope-francis.com “ je zoznam so zatiaľ 85 signatármi otvoreného listu. Sú v ňom iniciátori – teológ Paul Zulehner (Viedeň) a Tomáš Halík (Praha), aj emeritný rakúsky biskup Paul Iby (Eisenstadt) a biskup Helmut Krätzl (Viedeň), predsedníčka Katolíckej akcie Rakúska, Gerda Schaffelhoferová, arciopát Pannonhalmy (Maďarsko), Asztrik Varszegi, pražský pomocný biskup Václav Malý, emertiný biskup z North-Aliwalu (Južná Afrika), Fritz Lobinger, juhotirolský teológ morálky Martin Lintner, šéfredaktor novín „Wiez“ Zbigniew Nosowski (Poľsko) a Christian Weisner z „Wir sind Kirche“ (My sme cirkev) z Nemecka. Ďalej je to bývalý rakúsky kancelár Erhard Busek, pracovný právnik Wolfgang Mazal, historik Michael Mitterauer alebo bývalá riaditeľka v parlamente, Edith Rietherová.
Tí všetci prosia pápeža, aby sa neodkláňal od svojej nastúpenej cesty a ubezpečujú ho o svojej plnej podpore a „neustálej modlitbe“. Františka oceňujú aj za to, že sa mu „za krátky čas podarilo“ zreformovať pastoračnú kultúru Katolíckej cirkvi „od koreňov jej jezuánskeho pôvodu“ a píšu:
„Zranení ľudia, ale aj zranená príroda vám ležia na srdci. Vidíte Cirkev na okrajoch života ako poľnú nemocnicu. Vaším úsilím je dobro každého jednotlivého Bohom milovaného človeka.“

„Pro Pope Francis“ nie je prvým vyjadrením solidarity s Františkom. Podobné iniciatívy boli aj: www.wesupportpopefrancis.net alebo http://propapafrancisco.com . –zg-

Rekordné prenasledovanie kresťanov

Mníchov-Viedeň, 17.10.2017 (kath.net/KIN) 021 261 – V období r. 2015-2017 dosiahlo prenasledovanie kresťanov na svete nový vrchol. Dôvodom sú rastúce útoky náboženských, či politických fundamentalistických skupín. K tomuto výsledku dospela správa „Persecuted and forgotten?“ („Prenasledovaní a zabudnutí?“), ktorú vydala britská Národná kancelária nadácie „Kirche in Not“ 12. októbra a ktorá skúmala 13 krajín.
„Ak sa pozrieme na závažnosť a účinky týchto zločinov a počet postihnutých osôb, je jasné: prenasledovanie stále rastie,“ zdôraznil autor štúdie John Pontifex. Ohniskami sú hlavne moslimské krajiny, ako aj autoritatívne štáty ako Eritrea a Severná Kórea. Fundamentalistické skupiny ako IS, či „Boko Haram“ v Nigérii a susedných krajinách sa síce nezameriavajú výlučne proti kresťanom, no tí sú najviac postihnutou skupinou.
OSN alebo EÚ opakovanie hovorili o pokuse o genocídu na kresťanoch v Iraku. Až polovica z nich od útoku IS v r. 2014 ušla. Aj v Sýrii, v Aleppe, poklesol počet kresťanov zo 150 000 na 35 000 v r. 2017. …
V Afrike sa náboženský extrémizmus tiež stáva stále väčším problémom. V Nigérii bolo vyhnaných násilím islamskej sekty „Boko Haram“ 1,8 milióna ľudí, medzi nimi mnohí kresťania.
Ale nielen náboženské aj politické prenasledovanie rastie. Správa „Persectued and forgotten?“ ukazuje, že vyše 100 miliónov kresťanov v Číne po krátkej úľave znova viac trpí prenasledovaním. V provincii Zhejang zhodili 2000 krížov na kostoloch a niektoré kostoly dokonca úplne zničili. Stále znova zatýkajú kňazov, aby ich prevychovali na štátnu náboženskú politiku.
John Pontifex: „Je to zdrvujúci výsledok – kresťania sú viac prenasledovaní ako iné náboženské skupiny, stále viac ľudí zažíva najhoršie formy diskriminácie a násilia.“ –zg-

Potlesk verejnej mienky nie je teologické kritérium

Vatikán, 17.10.2017 (kath.net) 021 260 – Nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller v interview pre katolícky denník „Tagespost“ sa vyslovil za dialóg v spore o výklade pápežskej exhortácie „Amoris laetitia“. Informovalo o tom „Rádio Vatikán“. Podľa doterajšieho prefekta Kongregácie pre náuku viery:
„Nožnice medzi najprudšími kritikmi a najzlostnejšími obhajcami sa veľmi rozovreli. Tento spor nemožno vysedieť, ani vyriešiť pokusom o úder K.O. Nerozlučiteľnosťou manželstva nemožno otriasť.“
Kardinál Müller v tejto súvislosti kritizoval viaceré biskupské konferencie, ako na Malte a na Filipínach, ktoré z pápežského dokumentu odvodzujú pripúšťanie znovu zosobášených rozvedených za určitých okolností, no bez spolužitia v zdržanlivosti, ku svätému prijímaniu.
Ako povedal bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, potlesk verejnej mienky v tejto veci však nepredstavuje „vôbec nijaké teologické kritérium“. –zg-

Satirický magazín vyzýva k vražde Kurza

Berlín, 16.2017 (kath.net) 021 259 – Nemecký satirický magazín „Titanic“ porovnal v pondelok Sebastiána Kurza, ktorý sa zrejme stane novým rakúskym kancelárom, na Twitteri s mladým Hitlerom a vyzval k jeho zabitiu. „Konečne možné: Bábätko Hitlera usmrtiť!“, čítame tam. Nevkusný tweet na internete ľudia ostro kritizovali.
Magazín medzitým už aj zažalovali. Podľa informácií rakúskych novín „Krone“ miestna nemecká polícia už odoslala stav predmetnej veci rakúskej štátnej prokuratúre. –zg-

Rakúsko: Kancelárom bude praktizujúci katolík

Viedeň, 16.10.2017 (kath.net/rn) 021 258 – „Navštívil som nedeľnú svätú omšu v kostole, kde ma pokrstili – v Gatterhölzli.“ Povedal to Sebastián Kurz (31) v nedeľu pre noviny „Krone“. Za čo sa modlil, neprezrádza: „Viera je súkromná vec.“
So Sebastiánom Kurzom dostáva Rakúsko po mnohých rokoch znova praktizujúceho katolíka za kancelára. Kurz nerobil v ostatných rokoch nijaké tajomstvo zo svojej viery. Pre katolícke noviny „Wiener Kirchenzeitung“ odpovedal Kurz nedávno na otázku, či viera hrá úlohu v jeho osobnom živote a či navštevuje sväté omše:
„Viera hrá pre mňa dôležitú úlohu. Kvôli mojej práci mám žiaľ často málo času na návštevu svätej omše, ale vo sviatky sú pre mňa návštevy svätej omše spolu s rodinou dôležité. Aj v mojom rodičovskom dome bola viera a kresťanské hodnoty vždy veľmi dôležité.“
Kurz sa napríklad pravidelne zúčastňuje na procesiách na Božie Telo.
Pozoruhodné bolo aj jeho vystúpenie na „Pochode pre Ježiša“ vo Viedni v r. 2016.
Jeho socialistický protivník Christian Kern mimochodom demonštratívne navštívil pochod homosexuálov Gay-Parade.
Pre Kurza je dôležitou témou aj zasadzovanie sa za prenasledovaných kresťanov. Dobre si uvedomuje, že kresťania sú na svete najviac prenasledovanou skupinou. Ako minister zahraničia videl ako jedno z ťažísk svojho pôsobenia zasadzovať sa za ich ochranu.
Jeden detail vo volebnom výsledku ÖVP môže katolíkov zvlášť tešiť. Dr. Gudrun Kuglerová, známa katolícka viedenská poslankyňa, si vydobyla priamy mandát vo Viedni. K tomu na Facebooku uviedla: „S 99% istotou sa mi podarilo dostať sa do Národnej rady! Ďakujem, boli ste úžasní! Pre mňa to znamená teraz službu a pritom si zachovať svoj vnútorný život.“
Pozoruhodné vo volebných výsledkoch je však aj niečo iné: Strana zelených, ktorú podporovali aj ako „stranu pastoračných asistentov a cirkevnej strednej bázy“ a ktorú radi podporovali aj ľavicové katolícke zoskupenia, zrejme z Národnej rady vyletí. –zg-

Kurz zostane pri svojej línii v otázke utečencov

Viedeň, 16.10.2017 (kath.net) 021 257 – Po volebnom víťazstve v Rakúsku v nedeľu hlavný kandidát Ľudovej strany Rakúska Sebastián Kurz jasne vyhlásil, že svoju líniu v azylovej otázke nezmení. Pre noviny „Kronenzeitung“ povedal:
„Línii v otázke utečencov zostanem iste verný – a teším sa na spoluprácu s nemeckou kancelárkou.“
Angela Merkelová bola prvá, ktorá mu telefonicky gratulovala.
Kurz v prejave povedal, že teraz treba „etablovať nový politický štýl“ v Rakúsku. Súčasne naliehal na spoluprácu ľudí rôznych politických postojov. Povedal, že osobne preberá svoju novú zodpovednosť „s veľkou pokorou“.
Kurz presadzuje celoeurópske silnejšie hraničné kontroly a zatváranie hraníc. Aj z jeho iniciatívy ako ministra zahraničia sa zatvorila balkánska trasa a v súčasnosti pracuje na zatvorení stredozemnej trasy. –zg-

Etička: Prenatálne testy podporujú selekciu pohlaví

Potraty „neželaných“ dievčat už aj v EÚ. Na Balkáne je to už výnosný obchod!

Viedeň, 16.10.2017 (kath.net/KAP) 021 256 – Prenatálna „selekcia“ ženských embryí – hrozný nešvár známy z Číny a Indie – „už dávno dosiahol aj Európu“. Na tento trend „gendercídy“ pomocou nových nekomplikovaných genetických prenatálnych testov upozornila riaditeľka viedenského Bioetického inštitútu IMABE, Susanne Kummerová a doložila to príkladmi z mnohých krajín.
„Pohlavná selekcia nie je nijaká lapália, ale porušovanie ľudských práv, ktoré sa za každých okolností musí odstrániť,“ povedala a žiadala príslušné zákonné opatrenia. „Kto toleruje potrat kvôli pohlaviu, napomáha diskriminačný pohľad na dievčatá a ženy.“
Pohlavie dnes možno určiť krvným testom už v 9. týždni tehotenstva – teda skôr ako pri ultrazvuku. A ešte v rámci zákonnej lehoty 10- či 12 týždňov, ktoré sú v mnohých krajinách určené ako horná hranica pre potrat. Švajčiarska spolková rada teraz pracuje na zákone, podľa ktorého sa smie pohlavie nenarodeného dieťaťa oznámiť až po 12- týždni. Aj táto krajina s veľmi vyvinutou demokraciou totiž pozná tento problém. Kummerová upozornila na správu švajčiarskych novín „Neue Zürcher Zeitung“ zo septembra, podľa ktorých sa vo Švajčiarsku ročne vykoná až 100 potratov kvôli „nesprávnemu“ pohlaviu.
„Aj v rámci Európskej únie sa vykonávajú potraty dievčat – ako vo Švédsku a vo Veľkej Británii! V balkánskych štátoch a na Kaukaze je potrat dievčat už výnosným obchodom!“ povedala Kummerová. „A už sa prejavujú aj závažné dôsledky v demografickom vývoji: V Albánsku, Macedónii a v Kosove je na 100 novonarodených dievčat už 110 chlapcov, v Čiernej Hore je to dokonca pomer 100 ku 113, a podobné je to v Arménsku a Azerbajdžane.“
Kam vedie mnohé roky trpená pohlavná genocída to ukazujú údaje z Číny a Indie. Podľa OSN chýba v Indii 50 miliónov dievčat a žien, pretože ich usmrtili potratom, alebo zabili po narodení. V Číne 30 miliónov mužov nenájde ženu. Ani politika dvoch detí od r. 2016, ktorá nahradila politiku jedného dieťaťa po 35 rokoch, nedokázala tento rozdiel prekonať. Normálny pomer pohlaví je podľa WHO 102 až 106 chlapcov k 100 dievčatkám. V Číne ich je 114. … –zg-

Kardinál Sarah: Preklady liturgie stále aprobuje Vatikán

Rím, 16.10.2017 (kath.net) 021 255 – Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie Boží kult a disciplínu sviatostí, v interview pre noviny „L’Homme Nouveau“ zdôraznil, že nové liturgické preklady musia byť aj naďalej aprobované Vatikánom. Nový dokument „Magnum Principium“, ktorý kongregácia nedávno uverejnila, preniesol na biskupské konferencie väčšiu zodpovednosť. Avšak v dokumente sa poznamenáva, že Vatikán si zachová definitívnu kompetenciu schváliť konečný preklad. –zg-

Nemecko diskutuje o islamskom sviatku!

Bonn, 15.10.2017 (KAP/KNA) 021 254 – V Nemecku sa už celé dni diskutuje o myšlienke zaviesť v Nemecku moslimské sviatky. Aj cez víkend bolo veľa kritiky ale aj súhlasu s ideou ministra vnútra. Thomas de Maiziere (CDU) navrhol, či by nebolo vhodné v regiónoch, kde je veľa moslimov, zaviesť moslimský sviatok, no zároveň zdôraznil: „Všeobecne sú naše sviatky poznačené kresťanstvom a to tak aj má zostať.“
„Naše kresťanské dedičstvo nemožno zapredať, povedal šéf sekcie CSU Alexander Dobrindt pre „Bild“: „Islamské sviatky zavádzať v Nemecku pre nás neprichádza do úvahy.“
Odborník CDU na vnútro Wolfgang Bosbach dodal: „U nás môže byť naozaj každý šťastný podľa svojho. To platí aj pre slávenie náboženských sviatkov. Nevidím presvedčivý dôvod, aby štát zakotvil nekresťanské sviatky do zákonnej úpravy.“
Aj expert frakcie únie, Stephan Mayer (CSU), kritizoval:
„Nemecko bolo po stáročia formované a určované kresťanskou tradíciou. Mimochodom to, že islam k Nemecku patrí, nemožno ničím historicky doložiť a ani dnes to nikde nepozorujeme!“
Predseda Centrálnej rady moslimov v Nemecku, Aiman Mazyek, pre noviny „Passauer Neue Presse“ vyhlásil: „Moslimský sviatok môže napomáhať integráciu.“
Šéf SPD Martin Schulz povzbudil, aby sa o návrhu v pokoji premýšľalo a kritizoval rýchly a sčasti prudký odpor proti nemu.
Učiteľka islamu Lamya Kaddorová však označila túto ideu v televízii n-tv ako „nemiestnu“. Všetko, čo má dočinenia s moslimami a integráciou, sa často obmedzuje na ´politiku symbolov´, ako povedala. „Pre moslimov v Nemecku nie je takýto sviatok dôležitý. Mnohí si skôr robia starosti z ´pozitívnej diskriminácie´, pretože také diskusie môžu vyvolať proti-moslimské nálady v určitých kruhoch.“
Televízna legenda a bývalý miništrant Thomas Gottschalk ironicky napísal na Twitteri: „Moslimský sviatok u nás je dobrý prvý krok! Za ním potom zrejme príde prvý piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bagdade, aj procesie na Božie Telo v Istanbule!!!“
Počet sviatkov v Nemecku je podľa regiónov rôzny – deväť sviatkov je všade rovnako: Nový rok, Veľký piatok, Nanebovstúpenie Pána, Turíčny pondelok, Deň práce (1. máj), Deň nemeckej jednoty (3. október) a Vianoce. –zg-

Dánsko: Najväčší azylový problém ide z Nemecka

Dánska ministerka: Islamistické útoky sa v jednom štáte pripravia a v inom vykonajú.

Kodaň, 14.10.2017 (kath.net) 021 253 – Po Nemecku a Rakúsku predĺžilo aj Dánsko hraničné kontroly o ďalších šesť mesiacov. Dôvod je pozoruhodný. V liste dánskej vlády do Bruselu sa podľa agentúry AFP uvádza:
„Veľké počty neregulárnych migrantov a odmietnutých uchádzačov o azyl, ktoré v susedných krajinách čakali na odsun, sú pravou hrozbou bezpečnosti. Je tu riziko, že teroristické skupiny využijú ich kritickú situáciu. “ Informovala o tom agentúra Focus.
Podľa dánskej ministerky zahraničia Inger Stöjbergovej patrí k stratégii pripravovať útoky v jednom členskom štáte EÚ a v inom ich vykonať! –zg-

Budapešť: Výzvy na ochranu kresťanov Blízkeho Východu

Ján Figel ocenil pomoc Maďarska kresťanom na Blízkom Východe pod heslom „Maďarsko pomáha“ a vyzval aj iné štáty, aby začali konať: „Z toho by sa malo stať ´Stredná Európa pomáha´.“
„Medzinárodné spoločenstvo sa viac stará o ohrozené zvieratá a rastliny ako o ochranu kresťanov,“ vyhlásil patriarcha Afrem.
Kritika duchovného a intelektuálneho vákua v európskom kresťanstve: „Európa pomaly duchovne pustne zatiaľ čo kresťania bojazlivo o svojej viere mlčia alebo sú poznačení nechuťou k sebe samým.“

Budapešť, 14.10.2017 (kath.net/ KAP) 021 252 – Maďarská vláda naďalej sústreďuje politické ťažisko do podpory prenasledovaných kresťanov.

Na celom svete každých päť minút zavraždia kresťana za jeho vieru.

Povedal to premiér Viktor Orbán na medzinárodnom kongrese s cirkevnými predstaviteľmi, ktorý sa skončil 13. októbra v Budapešti. V centre kongresu, ktorý zorganizoval maďarský „Štátny sekretariát pre pomoc prenasledovaným kresťanom“, bola najmä situácia kresťanov na Blízkom Východe.
„Prežívame miznutie starého pokojamilovného národa,“ povedal katolícky arcibiskup Bašar Warda vzhľadom na situáciu kresťanov v Iraku. Je potrebná medzinárodná pomoc na ochranu kresťanov a aby sa im umožnil návrat do domoviny.
Na trojdňový kongres do Budapešti prišiel aj sýrsky pravoslávny patriarcha Mar Ignác Afrem II., sýrsky katolícky patriarcha Antiochie, Mar Ignác Yousif III. Younan a vedúci Úradu pre zahraničie Moskovského patriarchátu, metropolita Hilarion, ako aj mimoriadny poverenec EÚ pre náboženskú slobodu mimo EÚ, Ján Figel.
„Ak budú kresťania z Blízkeho Východu vypudení, stratí spoločnosť svoju mnohorakosť a presadí sa fanatizmus,“ varoval patriarcha Mar Ignác Afrem podľa maďarskej agentúry MTI. Povedal, že Západ sa nestará o prenasledovaných kresťanov. „Medzinárodné spoločenstvo sa viac stará o ohrozené zvieratá a rastliny ako o ochranu kresťanov. No tiež sa zdá, že ani len kresťania v západných krajinách sa veľmi nestarajú o osud svojich bratov vo viere,“ vyhlásil Afrem.
„Maďari majú mimoriadne pochopenie pre situáciu kresťanov na Blízkom Východe,“ povedal predseda Biskupskej konferencie Maďarska, biskup András Veres z Györu. Poukázal na nájazdy Mongolov v 13. storočí, neskoršie turecké panstvo v Maďarsku a sovietsku okupáciu. Vo všetkých týchto prípadoch bola existencia kresťanov v Maďarsku vystavená skúškam.
Veres varoval však aj pred vývojom v Európe, „ktorý nás napĺňa obavami“. Uviedol islamistické atentáty, vraždu francúzskeho kňaza Jacquesa Hamela, ale aj vytláčanie kresťanských symbolov a zosmiešňovanie kresťanskej viery, „ktoré sa už roky v Európe šíri, ako povedal biskup Veres.
Premiér Orbán spojil na kongrese prenasledovanie kresťanov na Blízkom Východe so situáciou v Európe a vyzdvihol svoju krajinu opäť raz ako baštu kresťanstva a zdôraznil:
„Budúcnosť a identita Európy je ohrozená. Najväčším nebezpečím je ľahostajnosť Európy, ktorá popiera svoje kresťanské korene. Milý Boh nám zveril túto časť Európy a my chceme zachovať jej kresťanský charakter.“
Na kongrese vystúpil aj minister zahraničia Péter Szijjartó a vicepremiér Zsolt Semjen. Tak ako Orbán aj Szijjartó ubezpečili, že prenasledovaní kresťania na celom svete môžu počítať s pomocou Maďarska.
Minister pre ľudské zdroje a pastor Reformovanej cirkvi, Zoltán Balog, ktorý má v rezorte „Štátny sekretariát pre pomoc prenasledovaným kresťanom“, povedal, že vláda vidí v pomoci ohrozeným kresťanom aj možnosť obnoviť kresťanské korene Európy a zdôraznil:
„Pohľad na prenasledovaných kresťanov by mohol prispieť k tomu, že Európania viac ocenia hodnotu náboženskej slobody na svojom kontinente a budú sa zasadzovať za udržanie kresťanskej viery.“ Balog kritizoval „duchovné a intelektuálne vákuum v európskom kresťanstve“: „Európa pomaly duchovne pustne zatiaľ čo kresťania bojazlivo o svojej viere mlčia alebo sú poznačení nechuťou k sebe samým.“
Ján Figel kritizoval zneužívanie náboženstva na násilie, ktoré dnes predstavuje hrozbu nielen pre kresťanov. Ocenil iniciatívu Maďarska v pomoci kresťanom na Blízkom Východe pod heslom „Maďarsko pomáha“. Z toho by sa však malo stať „Stredná Európa pomáha“, vyzval aj ostatné štáty, aby začali konať. -zg-

Vatikán sa chce s Japonskom zasadzovať za odzbrojenie

Vatikán, 14.10.2017 (KAP) 021 251 – Vatikán sa chce spolu s Japonskom zasadzovať za mier a odzbrojenie. Pápežský tajomník pre zahraničie, arcibiskup Paul Richard Gallagher poukázal na „citlivé a zložité nebezpečné útesy v súčasnej medzinárodnej situácii“. V nijakom prípade nesmieme dať prednosť „logike zbraní a vojne“, povedal podľa vatikánskych novín „L´Osservatore Romano“ zo 14. októbra.
Vedúci Sekcie pre zahraničné záležitosti Štátneho sekretariátu sa tak vyjadril na konferencii k 75. výročiu existencie diplomatických vzťahov Japonska a Svätého stolca. „Vatikán si naďalej želá spoluprácu s japonskou vládou v oblasti šírenia pokoja,“ zdôraznil Gallagher. „Vojny sa už nikdy nesmú tolerovať ako prostriedky riešenia rozdielov názorov. Je potrebné rozhodne sa zasadzovať za nukleárne odzbrojenie a odsudzovanie všetkých atómových zbraní.“ Gallagher pripomenul aj rovnakú výzvu sv. Jána Pavla II. (1978-2005) pri jeho návšteve Japonska v r. 1981. Pápež si vtedy pripomenul v Hirošime a Nagasaki obete zhodenia atómových bômb.
Na november sa plánuje vo Vatikáne konferencia o atómovom odzbrojení. –zg-

Vatikán oznámil smrť ďalšieho čínskeho biskupa

Vatikán, 14.10.2017 (KAP) 021 250 – Vatikán oznámil 13. októbra smrť ďalšieho čínskeho biskupa. Matthew Hu Xiande z východočínskeho mesta Ningbo podľahol 25. septembra vo veku 83 rakovine. Správa Svätého stolca je významná preto, lebo Hu v pápežskej ročenke nikdy ako biskup vedený nebol. Oficiálne je biskupské sídlo Ningbo od r. 1967 vakantné.
Podľa Asianews mal Hu povolenie čínskej vlády ako aj Svätého stolca. Správa Vatikánu oceňuje biskupa Hua ako „neúnavného pastiera“ v oblasti opätovnej obnovy katolíckeho spoločenstva v Ningbo, ktoré bolo kultúrnou revolúciou takmer zničené. Vatikán spomína aj dlhoročné internovanie biskupa v pracovných a prevýchovných táboroch a uvádza: „Napriek skúškam sa Hu dokázal pevne držať viery a vernosti.“
Vedenie diecézy prevzal jeho nástupca. Meno biskupa sa neuvádza.
Hu sa narodil 27. augusta 1934, ako študent sa dostal do sporov o nezávislosti čínskej cirkvi od Vatikánu a v rokoch 1958 až 1965 musel vykonávať nútenú prácu. Kňazskú vysviacku prijal podľa AsiaNews až v r. 1985. V máji 2000 biskup z Zhoucunu Joseph Ma Xuesheng vysvätil Hua na biskupa a pôsobil ako koadjutor v Ningbo. V r. 2004 prevzal vedenie diecézy.
Až na malé výnimky – a na jednu nedovolenú biskupskú vysviacku v novembri 2010 – Vatikán uznal aj väčšinu „vlasteneckých“ biskupov. No Peking zasa začal biskupské vysviacky bez povolenia Vatikánu, čo sa považuje za vážne ohrozenie predtým dosiahnutého.
Od prevzatia moci komunistami v r. 1949 nemá Peking oficiálne diplomatické vzťahy so Svätým stolcom. Kľúčovou otázkou je čínska požiadavka, aby Rím prerušil kontakty s Taiwanom. Vatikán už formuloval rôzne ponuky na zlepšenie týchto vzťahov. –zg-

‚Škandalózny’ výklad náuky Cirkvi ohrozuje duše

Teologička morálky Janet Smithová

Detroit, 13.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 249 – Teologička morálky Janet Smithová sa tiež pridala ku kritikom a varovala pred „škandalóznou“ interpretáciou katolíckej náuky pátrom Jamesom Martinom SJ. Tento „šikovný disent“, ktorý šíri Martin svojou knihou „Building a Bridge“ (Stavať most) o prístupe k homosexuálnym sklonom, môže ohroziť spásu duší tých, ktorí jeho posolstvo počúvajú, píše teologička pre Catholic World Report.
Každý, kto číta Martinovu knihu, alebo počúva jeho prednášky, nadobúda dojem, že jezuita je toho názoru, že Cirkev nehlása Boží plán pre sexualitu správne. „Kniha je plná dvojznačností,“ píše Smithová.
Martin vždy trval na tom, že jeho kniha neodporuje náuke Cirkvi. Smithová reaguje, že Martinov postoj sa jasne ukazuje, keď čítame medzi riadkami, alebo počúvame jeho prednášky.
„V prednáške na univerzite Villanova University Martin mladému mužovi povedal, že dúfa, ten bude o desať rokov môcť svojho partnera – a možno čoskoro manžela – v kostole pobozkať,“ citovala teologička jezuitu.
Kritiku, že Martin zabúda v knihe na výzvu Cirkvi odvrátiť sa od hriešnych konaní, dať sa na pokánie a ísť na spoveď vyslovili už aj iní kritici. Charles Chaput, arcibiskup Filadelfie, Thomas Paprocki, biskup zo Springfieldu a kardinál Robert Sarah rovnako rázne odmietajú jeho výplody. Smithová dodáva, že Martin zanedbáva poukaz na pastoračné zariadenia pre katolíkov s homosexuálnymi sklonmi, ktorí chcú žiť podľa Božích prikázaní. K nim patrí napríklad iniciatíva „Courage“.
Skutočný hodnotný prístup a prijatie homosexuálnych ľudí znamená tiež zobrať ich na cestu nasledovania Ježiša. „My sa chceme o pravdu a krásu, ktorú poznáme, deliť s inými a budeme robiť to najlepšie, čo vieme, aby sme vysvetľovali tie témy viery a náuky Cirkvi, ktoré sa ťažko chápu alebo prijímajú,“ napísala Smithová. –zg-

‚Zákaz spájania rodín utečencov nepopiera kresťanské hodnoty‘

Berlín, 13.10.2017 (kath.net) 021 248 – Jürgen Trittin, vyjednávač zelených na koaličných rokovaniach v Nemecku medzi Stranou zelených, Stranou slobody (FDP) a úniou CDU/CSU označil návrhy natrvalo zakázať, aby si utečenci mohli do Nemecka privolať aj rodinu, ako „popretie prakresťanských hodnôt“. A protirečí to aj „všetkému úsiliu o ich integráciu“, vyhlásil politik. Avšak Boris Palmer, taktiež zo Strany zelených a primátor Tübingenu (foto) mu odporoval:
„Rozšírenie zoznamu bezpečných domovských krajín utečencov, zriadenie centier na vycestovanie, zákaz privolania rodinných príslušníkov – to nie je striktný prístup, ale ani popieranie pravých kresťanských hodnôt – ale pragmatická politika,“ povedal v interview pre tlač. Okrem toho „musíme nakoniec dospieť ku kompromisom s úniou a FDP“, preto je potrebné tvrdo rokovať. „No či zelení vstúpia do tejto koalície, o tom nerozhoduje našťastie Jürgen Trittin sám“, to sa musí schváliť na straníckom smere.
Palmer poukázal na to, že „väčšina ľudí v krajine“ chce viac obmedzení a lepšie riadenie azylovej politiky, ako my zelení“. Preto navrhol, aby sa zelení sústredili v rokovaniach viac na životné prostredie a politiku v oblasti klímy, pretože: „Ľudia nás volia kvôli týmto témam, no nemožno sa u všetkých tém úplne presadiť, skôr musia všetky strany robiť kompromisy. Ak kriminálni azylanti musia opustiť krajinu, tak za tým môžeme najskôr stáť. Ak dobre integrovaní azylanti zostanú, tak je to tiež pre úniu prijateľné,“ zdôraznil Palmer.
CDU a CSU našli nedávno v otázke utečencov kompromis. Vyhnutím sa výrazu „horná hranica“ sa dohodli na prijatí najviac 200 000 utečencov ročne, čím sa uvoľnila cesta ku koaličným rokovaniam s FDP a zelenými na utvorenie vlády. –zg-

‚Pokúšali sa vniknúť mi do mozgu a do duše‘

Nová kniha vydavateľstva Herder: Pracovník OSN Carl Campeau opisuje svoju nútenú konverziu na islam počas 8 mesiacov únosu v Sýrii – no v duši zostáva kresťanom

Mníchov, 13.10.2017 (kath.net) 021 247 – „Cítil som sa dvojnásobne znásilnený. Nielen telesne, pokúšali sa vniknúť do môjho mozgu a mojej duše. To ma rozzúrilo a preto som dlho odolával konverzii.“ Píše to Kanaďan a pracovník OSN Carl Campeau v knihe „Moju dušu nedostanete nikdy“. Píše tam o svojom zajatí u Frontu al-Nusra v Sýrii. V r. 2013 prežil tento katolík osem mesiacov mučenia a izolácie, zvlášť zlá bola pre neho nútená konverzia na islam. Jeho únoscovia vyjednávali s kanadskou vládou o peniaze príp. o výmene rukojemníkov. Campeau predpokladá, že mnoho ráz bol krátko pre tým, že ho zavraždia.
Campeau sa dlho bránil konverzii, čo viedlo k prísnemu väzneniu na samotke. Nemal kontakt s vonkajším svetom, vzali mu knihy, mal strach, že sa tam osamote zblázni. Preto sa po siedmych mesiacoch vzdal odporu proti konverzii. Potom mu jeden z únoscov povedal: „Teraz, keď si sa stal naším bratom, už ťa nemôžeme zabiť.“
Campeau si nebol istý, či to bola naozaj pravda, no po spoločnej modlitbe ho zabudli znova zamknúť. Využil prvú príležitosť na úspešný útek.
Počiatkom roka 2017 sa Campeau znova stretol s jedným zo svojich únoscov. Toho prijali v Nemecku ako uznaného utečenca. no v r. 2016 ho zatkli. Campeau vypovedal v jeho procese ako hlavný svedok.
„Bavorský rozhlas“ ,ktorý správu vysielal, v nej však žiaľ zabudol spomenúť, že Campeau je naďalej kresťan a nútenú konverziu zo seba striasol. Pred nútenou konverziou sa očividne iba málo zaoberal svojou katolíckou vierou, zásah do svojej duševnej slobody počas únosu napriek tomu prežíval ako veľmi zaťažujúci. Podľa vydavateľstva Herder Verlag Kanaďan opisuje aj to, ako sa teraz stavia ku kresťanstvu a k islamu. Je ženatý so Sýrčankou, ktorá sa pokúšala cez Skype a telefón zachrániť život svojho muža.

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *