Áno, Pane (Mt 9,28)

Pane Ježišu,
som tu pred Tebou a som rád, že Ťa môžem pozdraviť, poďakovať sa Ti a potešiť sa z vedomia, že si tu. Ďakujem Ti za Tvoju prítomnosť a za to, že môžem byť Tvojím spoločníkom, za to, že môžem prežívať spoločenstvo s Tebou.
Naplň ma, Ježišu, svojím Duchom, aby som čas, v ktorom zotrvám v modlitbe teraz, bol časom na Tvoju česť a slávu.
Chcem sa modliť slovom evanjeliovej udalosti, v ktorej prichádzajú k Tebe dvaja slepci a prosia Ťa, aby si ich uzdravil. Ty sa ich však spytuješ:Veríte, že vám to môžem urobiť? Oni odvetia: Áno, Pane.
Uzdravil si ich a zakázal si im hovoriť, no oni to ohlasovali všade, kade chodili. Neviem, Pane, ako sa o Tebe dozvedeli títo dvaja slepci. Vyhľadali Ťa vo svojej biede. Vo svojej slepote Ťa našli. Viem Ťa, Ježišu, hľadať vo svojej biede? A nielen vo svojej biede! Daruj mi milosť, aby som Ťa vedel a chcel i túžil hľadať vo všetkých situáciách svojho života.
Slepí Ťa dokázali nájsť, znamená to, že ich svetlom bola veľká túžba po Tebe a dôvera v Teba.
Dobrý Ježišu, mne si dal schopnosť vidieť. Prosím však, posilni vo mne túžbu, dôveru v Teba. Daruj mi svetlo túžby, svetlo pravej múdrosti, ktorou Ťa budem hľadať a nachádzať.
Prichádzam k Tebe v pokore a vo vedomí svojej vlastnej biedy, vo vedomí svojej vlastnej slepoty a prosím:
uzdrav ma, Ježišu, z môjho strachu a obáv,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej nevedomosti,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej naivity,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej malej viery a nedôvery v Teba,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej pýchy a sebectva,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej malej lásky k Tebe,
uzdrav ma, Ježišu, zo všetkého, čo mi prekáže byť tvojím a milovať Ťa skutočnou láskou,
uzdrav ma, Ježišu, z môjho citového a sexuálneho zranenia,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej neúprimnosti a nepravdivosti,
uzdrav ma, Ježišu, z mojej neochoty vidieť problémy druhých,
uzdrav ma, Ježišu, zo všetkého, čo Ty sám vidíš, že je potrebné pre mňa a vo mne uzdraviť.
Ježišu, slepcom, ktorí Ťa prosili o uzdravenie, si položil otázku. Akú otázku položíš mne samému? Možno tú istú ako slepcom: Veríš, že ti to môžem urobiť?
Priznám sa Ti, Ježišu, že mi Tvoja otázka pripadá zvláštna. Boli by k Tebe prišli slepci, keby Ti neverili? No Ty tomu všetkému rozumieš lepšie a všetko lepšie poznáš. Prichádza mi na um, ako si od počiatku vedel, kto v Teba verí a kto nie. Prichádzajú mi na um slová, ktoré si adresoval tým, čo boli okolo Teba: Ale niektorí z vás neveria. Ty sám si sa dožadoval vo vzťahu k Tebe práve viery a hlbokej, osobnej, živej dôvery v Teba. Vyžadoval si ju aj od svojich vlastných učeníkov: Verte vo mňa. Nabádal si ich: Majte odvahu, nebojte sa, verte, ja som to. Zvestoval si im poslanie: Posilňujte bratov vo viere.
Viera je vskutku Tvoj dar. Bez viery nie je možné prísť k Tebe, ani sa Ti páčiť. Bez viery nemôžeš v nás samých nič urobiť, žiaden zázrak.
Ty ma učíš, že brána, ktorá mi otvára dvere k Tebe, je viera.
Daruj mi, Ježišu, milosť, odpovedať spolu so slepcami na Tvoju otázku:
Áno, Pane – verím Ti a dôverujem.
Áno, Pane – verím, že ma môžeš uzdraviť.
Áno, Pane – verím, že mi môžeš znova vrátiť zrak, radosť, silu, lásku.
Áno, Pane – verím, že môžeš vo mne urobiť zázrak a ja budem môcť žiť na Tvoju česť a slávu.

Áno, Pane – verím, že Ty budeš utvárať vo mne človeka na svoj obraz.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *