3. DEŇ (31. 1. 2015 – sobota) Boh je nad ľudskými právami

DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
PRED KONANÍM REFERENDA O RODINE

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V: Amen.
K: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal.
Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen.

Čítanie Božieho slova:
Premýšľajme nad slovami žalmistu:
Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.
Vrchy nech ľudu prinesú pokoj
a pahorky spravodlivosť.
Prisúdi právo ľuďom úbohým,
poskytne pomoc deťom bedára
a krivditeľa pokorí.
Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať
z pokolenia na pokolenie.
(Žalm 72, 1 – 5)

Úvaha:
Uvažujme:
Vždy, keď sa počne nový človek v lone matky a Boh ho vo chvíli počatia obdaruje nesmrteľnou dušou, obdaruje ho aj
právami, ktoré iní musia rešpektovať, a ktoré ho majú chrániť na ceste životom do cieľa, v ktorom ho Boh čaká – je ním nebo. To je najvyšším zmyslom práv. Nie rozkoš je cieľom, ani pozemský blahobyt, ba ani splnenie akýchkoľvek túžob. Zmyslom ľudských práv je konečné vykúpenie. Ony majú zabezpečiť, aby sa každý človek mohol približovať k Bohu počas života nerušene, slobodne a bezpečne. Preto ich tvorcom môže byť iba Boh, nie človek. Všetko čo pochádza od človeka je meniteľné a nedokonalé. Čo pochádza od Boha, to zmeniť nemožno. To je vždy dokonalé a konečné.

Prosby:
Modlime sa za dar Ducha slobody:
1. To je sloboda Božích detí, keď nie z donútenia alebo zo strachu plníme Božiu vôľu, ale preto, že milujeme Otca.
Príď Duchu Svätý a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
Ľ. Príď Duchu Svätý a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
2. Nesmieme pod rúškom slobody robiť zlo, lebo kto miluje, zachováva Božie príkazy a nepácha hriech.
3. Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, vľúdnosť, zdržanlivosť.
K.: Pane Ježišu, ty si nás oslobodil z otroctva hriechu a diabla, vďaka ti za to. Zachovaj nás vo svojej milosti a
láske a silou Ducha Svätého upevňuj v nás slobodu Božích detí, aby sme už nikdy neboli otrokmi. Lebo ty
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju, aby sme na jej príhovor
dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.: Amen.

Záverečné požehnanie

holy-spirit-dove

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *