Pane, a ku komu by sme išli? (Jn 6, 68)

Dobrý Ježišu,
keď prichádzam dnes k tebe a uvedomujem si, ako ťa mnohí opúšťajú a nemajú o teba záujem alebo sa stávajú k tebe ľahostajní, pripomína mi to udalosť z tvojho evanjelia. Vtedy zostali pri tebe iba Dvanásti, všetci ostatní tvoji učeníci ťa opustili a viac s tebou nechodili. To ťa muselo strašne bolieť. Položil si im otázku: Aj vy chcete odísť? Tú otázku dávaš aj mne: Aj ty chceš odísť?
Čo vo mne vyvoláva tvoja otázka, tieto tvoje slová?
Možno by som sa najprv spytoval: Pane, prečo mi ju dávaš? Spozoroval si na mne niečo, čo azda ja nevidím a čo by naznačovalo moje zlyhanie, moju zradu, môj odchod od teba, moju ľahostajnosť, môj nezáujem, moju nedôslednosť vo vzťahu k tebe?

Aj ty chceš odísť?

Možno si, Pane, pri tejto otázke uvedomujem tvoj dar. Aký dar? Dar tvojej lásky, ktorá mi darúva slobodu a vedie ma k slobodnému rozhodnutiu. Tvoju otázku môžem vnímať ako prejav dôvery a slobody voči mne. Nikoho si pri sebe nasilu nedržal, a predsa ťa nasledovali toľkí a toľkí ti zostali verní, hoci boli a sú mnohí, čo viac s tebou nechodili a opustili ťa.

Aj ty chceš odísť?

Ježišu, možno sú tvoje slová pre mňa výzvou na zamyslenie, aby som si skontroloval, ako je to so mnou vo vzťahu k tebe.

No rovnako ma tieto tvoje slová vedú k modlitbe, k prosbe o vernosť. Ježišu, zmiluj sa nado mnou, ty vieš, že nie je v mojich silách zostať ti verným, ak mi ty nedáš k tomu svoju milosť. Áno, je to tvoja milosť, o ktorú prosím, po ktorej mi dávaš túžiť.

Aj ty chceš odísť?

Ježišu, ako mi znejú v ušiach a v srdci tieto slová, keď prichádzam k tebe pred bohostánok?
Môže sa mi to javiť ako protirečenie: prečo by som mal od teba odchádzať, keď som k tebe prišiel, keď ťa vyhľadávam, keď sa k tebe blížim? A predsa ty vieš, tvoja múdrosť je vskutku múdrosťou – veď či si môžem byť istý sám sebou, na základe svojich síl, že ťa nikdy neopustím, že od teba neodídem, že nezlyhám, nezradím? Veď i ten, čo ti sľúbil vernosť, tvoj apoštol Peter, mohol neskôr skúsiť, že niečo iné je mať veľké slová a niečo iné skutky, že niečo iné je mať veľké vyhlásenia, vonkajšie prejavy vernosti a niečo iné zostať verným. Preto ma tvoja otázka vedie k pokore a k poníženej prosbe: Pane, daruj mi milosť, aby ma od teba nič neodlúčilo.
Ježišu, zaujmi moju myseľ, môjho ducha, moju radosť, moju pamäť, moje túžby, aby boli upriamené na teba.
Na druhej strane slová apoštola Petra ma vedú k osobnej skúsenosti, že v našom svete nemám ku komu odísť, okrem teba.
Pane, a ku komu by sme išli, ak nie k tebe, kto iný nám môže nahradiť teba?
Ďakujem ti, Ježišu, za veľký dar, ktorý spočíva v tom, že ťa môžem poznať, že môžem v teba veriť, že môžem v teba dúfať, že ťa môžem milovať.
Ďakujem ti, Ježišu, za to, že sa môžem k tebe modliť, ďakujem ti za to, že môžem k tebe prísť so svojou bolesťou, krížom, únavou, vyčerpanosťou.
Ďakujem ti, Ježišu, že môžem k tebe prísť so svojím hriechom, slabosťou, so svojou nervozitou a nedostatočnosťou.
Ďakujem ti, Ježišu, že môžem prísť k tebe so svojou radosťou, úspechom, pričom viem, že ty sám sa tešíš z mojich úspechov.
Ďakujem ti, Ježišu, že mi dávaš radosť z toho, že môžem prebývať s tebou.
Ďakujem ti, Ježišu, že ma učíš múdrosti žiť, múdrosti odpúšťať, múdrosti milovať, múdrosti zostať ti verným.
Ježišu, modlím sa za tých, ktorý ťa dnes opustili a viac s tebou nechodia.
Modlím sa za tých, čo ti z tvojej milosti zostávajú verní.
Modlím sa za tých, čo ti vyhlasujú vernosť, a potom zo slabosti alebo zo zlých úmyslov ťa opúšťajú a vymieňajú za výhody dnešných čias.
Modlím sa za tých, ktorí váhajú.
Modlím sa za tých, čo ťa nepoznajú ako Cestu, Pravdu a Život.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *