Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným (Lk 19,8)

Dobrý Ježišu,
Ty vkladáš do ľudských sŕdc najkrajšie túžby. Ty dávaš chcieť i uskutočniť. Prosím Ťa, vkladaj aj do môjho srdca svoje túžby, určuj nimi moje chcenie a pomôž mi ich aj uskutočňovať.
Ježišu, som tu pred Tebou. Tu si ukrytý v tajomstve Chleba života. Prišiel som preto, lebo si mi do srdca vložil túžbu po Tebe, túžbu byť s Tebou a pri Tebe. Daruj mi, prosím, milosť prežiť tento čas na Tvoju väčšiu česť a slávu a pre dobro môjho života a života druhých.
Dobrý Ježišu, keď sa modlím slovom evanjelia, oslovuje ma veľká túžba v srdci muža Zacheja. V jeho srdci je túžba vidieť Ťa. Touto túžbou žije, ňou si nechá určovať svoje správanie. Ona rozhoduje o ďalšom konaní. Doslova ho poženie vyliezť na strom len preto, aby Ťa videl. Bola to pravá túžba. Tak veľmi Ťa chcel vidieť, že nedbal na žiadny ľudský ohľad. Jeho túžba ho oslobodila od hanby, od toho, aby dbal na to, čo si o ňom pomyslia druhí.
Ako je to so mnou, Ježišu? Aké túžby hýbu mojím srdcom? Aké túžby mi doň vkladáš Ty sám? Vnímam ich? Odpovedám na ne? Akými túžbami sa nechávam viesť?
Ježišu, prosím Ťa, Ty sám ma nauč rozlíšiť túžbu od pokušenia, pravé túžby od nepravých. Pomôž mi, prosím, nechať sa zaujať a usmerniť iba Tvojimi túžbami. Dávaj mi k tomu svojho Ducha a potrebnú milosť.
Ježišu, to, čo ma v evanjeliovej udalosti povzbudzuje a potešuje, je aj to, že Ty vychádzaš v ústrety túžbe človeka. Ty prichádzaš tam, kde človek túži po Tebe, kde Ťa chce, kde sa Ťa dožaduje. Áno, túžba je počiatkom všetkého, túžbou sa začína aj zmena života u Zacheja. Túžba mu umožní najdôležitejšie stretnutie – stretnutie s Tebou. Túžba vidieť Ťa pritiahne nielen Zacheja k Tebe, ale aj Teba k Zachejovi. Vstúpiš do jeho domu, do jeho srdca, života a cez neho aj do života jeho rodiny.
Znova si uvedomujem, akú veľkú dôležitosť skrýva v sebe túžba. Ježišu, prosím si od Teba milosť túžiť – túžiť po Tebe. Nech sa ma táto túžba celkom zmocní, nech ma nadovšetko zaujme, nech je vždy obsahom mojich myšlienok, stálou náplňou môjho srdca, určujúcou silou môjho konania.
Ďakujem Ti, Ježišu, za ľudí, ktorých mi dávaš ako povzbudenie na ceste k Tebe, za ľudí veľkej túžby po Tebe. Ďakujem Ti aj za Zacheja. Uvedomujem si, ľudia mali o ňom mienku, že je hriešny človek. A predsa! Aj v jeho srdci a duši sa objavujú veľké túžby. Aj ja som hriešny a moja hriešnosť ma veľmi zaťažuje. No aj tak môžem byť človekom, ktorý Ťa túži vidieť. Nemusím žiť iba svojou nedokonalosťou, svojimi chybami, slabosťou a zlyhaním. Môžem žiť nádejou a túžbou po Tebe, môžem žiť z viery v Teba a najmä z lásky. Môžem veriť, že Ty každého človeka, aj mňa, vyhľadávaš, vychádzaš mi v ústrety, zastavuješ sa pri mne a chceš vojsť do môjho domu. Môžem byť človekom, ktorého nájdeš, vstúpiš do jeho života a zmeníš ho. Aj ja budem môcť povedať: Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.
Dobrý Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Obdaruj ma každý deň túžbou po Tebe, túžbou vidieť Ťa, počuť Ťa, milovať Ťa, vedieť, kde si a kto si. Túžim a chcem mať v sebe vrúcnu túžbu po Tebe, ktorá nikdy neoslabne a nikdy nevyhasne. Verím, že práve túžba po Tebe mi umožní zjednocovať sa s Tebou a byť s Tebou. Túžim žiť najkrajšími túžbami života, aké Ty môžeš vložiť do srdca. Preto Ťa pokorne prosím, posilni ma, aby som sa deň čo deň stával človekom, na ktorom sa bude spĺňať nielen to, že bude túžiť po Tebe, ale aj to, že z Tvojej milosti bude tieto túžby aj uskutočňovať.
Dobrý Ježišu, verím, že len z Tvojej milosti budem môcť byť takým, akým ma chceš mať.
Verím, že túžba po Tebe ma urobí schopným nachádzať a plniť Tvoju vôľu.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *