Adorácia

Pieseň:

Kňaz:

Pane Ježišu, z lásky k ľuďom si vo dne v noci prítomný v Najsv. Sviatosti. Plný lásky a dobroty voláš k sebe všetkých, a tých, čo Ťa navštívia, láskavo prijímaš. Veríme, že si vo Sviatosti Oltárnej skutočne prítomný. V hlbokej pokore prichádzame k Tebe a klaniame sa Ti. Ďakujeme Ti za milosti, najmä za to, že si sa nám v tejto Sviatosti daroval, že si nás zavolal, aby sme Ťa navštívili. Chceme Ti vynahradiť všetky urážky, ktorými Ťa v tejto Sviatosti zahŕňajú tvoji nepriatelia. Prijmi naše vďaky, vyslyš prosby, ktoré Ti prednášame a daj nám milosti pre nás tak potrebné.

Dievča:

Pred Tebou kľačať, Pane, je chvíľa, ktorú najviac zbožňujem. Skrytý si v malej Hostii, bez Teba žiť nedokážem. Oslavujem Ťa celým stvorením, velebím Ťa každým pochodom v živom organizme. Vďaky Ti všetky vysloviť nevládzem a prosiť už nie som hodná. Stále chcem oslavovať tvoje meno, svojim životom Ťa chcem chváliť. Ježišu, Ty máš meno najkrajšie. Ty počuješ moje volanie. Ty ma zdvihneš vždy, keď upadnem. Pane, tvojou vernou služobnicou navždy zostať chcem. S Tebou chcem kráčať ruka v ruke k Otcovi. Iba Ty si tá pravá a jediná Cesta, ktorá tam vedie. S Tebou, Pane, všetko robiť chcem, na Teba myslieť je mi najmilšie. Dal si ma Márii – Matke svojej, aby sa stala i mojou Mamou. Za ňu Ti vďaky vzdávam, že pod jej ochranným plášťom sa ukryť smiem. Za anjela, čo ma stráži Ti tiež ďakujem a sním Ti spievať pieseň chvály na veky vekov pri tvojich nohách chcem.

Chlapec:

Sviatostný Ježišu, kľačíme tuná pred Tebou. Chceme Ti zveriť svoje starosti, radosti i problémy. Z hĺbky svojho srdca Ti chceme predniesť svoje prosby. Každý človek chce milovať a túži byť milovaný. Ty vidíš našu lásku aj keď je veľmi malá, no túžime Ťa milovať, ako sa len najviac dá. A naše srdce túži byť milované tvojou láskou. Tou láskou, ktorá je životným princípom Najsv. Trojice. Tvoja láska je tiež jediný zmysel ľudského bytia, pretože človek smeruje k Tebe. Božia láska k nám je Otcovo „áno“ k jeho dieťaťu a prijatie do Božieho spoločenstva, ktoré nazývame nebom. Láska človeka k Tebe je pokorné otvorenie sa milosti, svetlu, láske a životu Božiemu. Je to úctivé prinesenie Božieho daru domov a nezriedka je to osamelá cesta viery nocou a skúškami v ústrety ránu a svetlu. Nevydržíme ani chvíľu bez tvojej lásky. Pomôž nám žiť čisto. Daj, aby sme nenávideli hriech a všetko, čo nás vzďaľuje od Teba. Chceme sa svojim životom stále viac približovať k tvojej láske a raz v nebi s ňou úplne splynúť.

Pieseň, Chvíľa ticha.

Dievča:

Pane Ježišu, večná Pravda a Život nás. Prosíme a žobreme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých biednych hriešnikov. Spomeň si na horkosť svojho umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše, vykúpené tvojou drahocennou Krvou. Keď uvažujeme nad veľkou cenou tvojej Krvi, tešíme sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila pre všetkých hriešnikov. Aj keď je hriech priepasťou zlosti a nevďačnosti, cena zaplatená zaň, je nesmierna. Zhliadni, Pane, na tie úbohé duše, zohrej ich kamenné srdcia svojou láskou. Naše obety sú príliš malé na to, aby vystačili na záchranu zblúdených, ale chcem ich spojiť s tvojím prehorkým umučením, s tvojou nekonečnou obetou a tak Ti zachraňovať duše. Nešetri svojimi milosťami, ožiar celú zem svojou láskou a buď dobrotivý k hriešnikom.

Čítať s hudbou!

Dievča:

Cítime, Pane Ježišu, potrebu tvojej prítomnosti. Cítime tvoju láskavú starostlivosť. Hoci by nami opovrhol človek, ktorého milujeme, hoci by nás opustili priatelia, hoci by nám prestali veriť dôverní známi, hoci by nás ľudia vysmiali a zostali by sme pohodení ako ľudské trosky na okraji cesty, Ty, Pane, nás nikdy nenecháš samých. Pristúpiš ku každému z nás, ako si pristúpil k matke naimského mládenca, k verejnej hriešnici, k Zachejovi a jednoducho povieš: „Neplač. Odpúšťajú sa ti hriechy, chcem u teba zostať.“ Prídeš ako Samaritán k ležiacemu pri ceste. Naleješ do našich rán víno a olej, položíš nás na svojho oslíka a zanesieš na bezpečné miesto. Ďakujeme Ti, Pane, a velebíme Ťa za tvoju starostlivosť. Neopúšťaj nás, buď stále pri nás. Buď nám skalou útočišťa, opevneným hradom našej spásy.

Chvíľa ticha.

Chlapec:

Pane, pomôž nám, aby sme sa vždy celkom darovali v každej činnosti. Keď niečo robíme, keď pomáhame, keď konáme skutky lásky, aby sme sa úzkostlivo nepýtali, či aj my za to niečo dostaneme, aby sme sa nepýtali, či sa hodnotí to, čo sa namáhame urobiť pre iných hodinu za hodinou, deň za dňom, často i celé roky. Daj nám, prosíme Ťa, aby sme vždy odpúšťali a stále pomáhali. Aby sme dôverovali, napriek všetkému, čo sa nám stáva, čo sa nám nedarí a nás často unavuje a vyčerpáva.

Dievča:

Mám k Tebe zvláštnu prosbu, Pane. Chcem ťa rozveseliť. Chcem vidieť úsmev na tvojej tvári. Viem, že ja rýchlo stratím úsmev už pri malých ťažkostiach. Môžem Ťa vlastne o také niečo žiadať? Vidíš hriechy sveta, vidíš všetkých, za ktorých tvoja Krv bola márne vyliata, vidíš utrpenie svojich milovaných… No zabudni aspoň na chvíľu na všetko smutné a usmej sa, pohlaď svojím úsmevom celý svet. Pozri na všetkých, ktorí Ťa milujú, túžia robiť Ti radosť. Pozri na kňazov, ktorí Ti privádzajú duše. Pozri na matky, ktoré Ti vychovávajú deti. Pozri na chorých, ktorí svoju bolesť spájajú s tvojím utrpením. Pozri sa na nevinné oči detí a usmej sa. Ďakujem Ti, Pane môj. Tento tvoj radostný pohľad mi dodáva silu. Chcem žiť v radostnom spojení s Tebou a prežívať vnútorný pokoj z tvojej prítomnosti.

Chvíľa ticha.

Chlapec:

Vďaka Ti, Pane, lebo si dobrý. Vďaka Ti za všetkých ľudí. Vďaka Ti, Pane, za ľudí, ktorí sa dobre cítia iba v Tebe. Vďaka Ti, Pane, za ľudí, ktorí potechou rozjasňujú smutných. Vďaka Ti, Pane, za ľudí, čo láskou premáhajú nenávisť. Vďaka Ti, Pane, za ľudí, čo žijú celkom pre spravodlivosť. Vďaka Ti, Pane, za ľudí, čo uskutočňujú Božie milosrdenstvo. Vďaka Ti, Pane, za ľudí, čo nás otvárajú pre tvoju blízkosť. Vďaka Ti, Pane, za ľudí, ktorí nasádzajú svoj život pre pokoj. Vďaka Ti, Pane, za ľudí, čo trpia s Tebou za spásu sveta. Vďaka Ti, Pane, za ľudí, čo Ťa vyznávajú vo svete. Chválime Ťa, Pane, a ďakujeme za všetkých ľudí.

Kňaz:

Pane Ježišu Kriste, Ty si riekol: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni ostávajú pri mne, a lačných ich prepustiť nechcem.“ My sme teraz strávili s Tebou tieto sväté chvíle. Ježišu, pre tvoje sväté rany zmiluj sa nad nami! Neopúšťaj nás prázdnych a lačných, ale udeľ nám všetkým hojnosť svojich milostí a požehnania, aby sme neomdleli na ceste svojho života.

Pieseň – požehnanie – pieseň.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *