Adorácia – pôst a modlitba

Kňaz:

Eucharistický Kriste, prijmi náš pozdrav a našu poklonu. Prichádzame ku Tebe, aby sme Ti vzdali vďaku, pokoru a uvedomili si veľké urážky, ktoré Ti svojimi skutkami, myšlienkami i slovami spôsobujeme. Spoliehame sa na Tvoje zľutovanie a neohraničené milosrdenstvo, ktorým si Ty sám. Uznávam svoje hriechy a pokorne Ťa prosíme, o odpustenie hriechov a posilu pre nás, slabých ľudí – tvoje detí. Pomôž nám, aby táto poklona pred Tebou bola nám na spásu, a k radostnému prežívaniu všetkých ťažkostí a problémov, ktoré nás stretávajú.

Dievča:

Pane Ježišu, Ty nám dávaš tri možnosti na upevnenie viery, posilnenie zbožnosti a pestovanie čnosti. Sú to modlitba, pôst a milosrdenstvo. O čo prosí modlitba, to pôst dosahuje a milosrdenstvo uskutočňuje. Tieto tri sú jedno a navzájom sa oživujú. Dušou modlitby je pôst. Životom pôstu je milosrdenstvo. Kto sa modlí, ten sa aj postí a kto sa postí, vie sa aj zmilovať a slúžiť.

Chlapec:

Vieme, čo je to utrpenie, ktoré Boh zosiela na človeka? Pomôž nám to Pane pochopiť. Je to vlastne oddelenie určitej časti nášho ja, ktorú si si Ty Bože vybral a ktorú chceš pre seba, ale ktorú chceš len tak, že Ti ju sám ponúknem. Vieme, čo je to umŕtvovanie, ktoré si robí človek sám? Je oddelením určitej časti z toho, čo mu patrí, časti, ktorej sa sám zrieka a ponúka ju Tebe, Bože. Takto by sme teda mali pozerať na umŕtvovanie. Viem, čo spôsobuje umŕtvovanie, alebo utrpenie? Umŕtvovanie odoberá kúsok po kúsku a časť po časti z toho, čo človeku patrí. Dáva to Tebe, Pane. A keď Ti odovzdá celé svoje ja, človek sa prostredníctvom utrpenia a umŕtvenia spája úplne s Tebou, Kriste.

P i e s e ň :

Dievča:

Pravé umŕtvovanie, či skôr každé umŕtvovanie pozostáva z pôstu. Čo je to postiť sa? Znamená to odoprieť si len určité pokrmy zo svojej potravy? Znížiť množstvo a kvalitu jedál, ktorými sa udržuje telo pri živote? Znamená to vari len zriekať sa všetkého životného pohodlia? Nie len toto je pôst. Takýto pôst je výhradne telesný. Vnútorný pôst uchopí dušu, uchopí vlohy a nasadí ich proti zlu a dodá im vzlet a nadšenie pre dobro. To je pôst záslužnejší, pôst, ktorého sú schopní všetci, pôst, ktorý sa Ti Ježišu páči.

Chlapec:

Pôst, obeta, umŕtvovanie, bez lásky k Tebe, Bože, je iba obyčajný ľudský výkon. Avšak vtedy, keď toto všetko robíme z lásky k Tebe, naberá náš skutok na obrovskej hodnote. Pane, pomôž nám, aby sme vedeli umŕtvovať svoju vôľu, postiť sa vo svojej vôli, bojovať proti svojim chúťkam, sklonom, túžbam, bojovať proti svojim vášňam. Daj, nech sme schopní zmeniť svoje vnútro a oslobodiť ho od seba samého a uvádzať doň všetko, čo je Božie a tak mu skutočne umožniť rásť. Osloboď nám ho a obohať ho. Budeme si myslieť, že je mŕtve, ale ono bude plné života. Budeme si myslieť, že je bez pohybu, ale ono bude odpočívať v Bohu. Práve tento pôst je poklad, ktorému nemôže uškodiť ani hrdza, ani zlodej. Pane, je nutné, aby sa s pôstom, s bolesťou a utrpením spájala modlitba, lebo bez toho by vo všetkých týchto telesných a duševných zrieknutiach neboli zásluhy, nebolo by života.

Dievča:

Modlitba a pôst, to je trvalá sila Cirkvi. Modlitbou a pôstom vykonáme často viac, než iným činom. Pane, Ty si nám dal prvý a zároveň dokonalý príklad. Modlil si sa, ako nikto na tejto zemi. Postil si sa ako nikto na tejto zemi. Kvôli mne si sa postil. Kvôli mne si sa nechal pokúšať diablom. Kvôli mne si sa potil krvou, lebo si videl môj život. Práve od Teba, Bože, ktorý nám to zo svojej čistej lásky zjavuješ, môžeme pochopiť aj dôležitosť a naliehavosť výzvy – kajajte sa a verte evanjeliu! Kajúcnosť je sila pre nás samotných. Kajúcnosťou získame všetko a tá nám umožní vzdorovať mnohým lákavým veciam, aby sme nezišli z cesty spásy.

P i e s e ň :

Chlapec:

Pane, i účasť na sv. omši môže byť prejav kajúcnosti. Ak sme pokorní a máme čisté srdce. Prijmi všetky moje sv. omše, na ktorých som sa účastnil, ale aj tie, na ktoré v budúcnosti prídem, ako môj úprimný prejav kajúcnosti.

Dievča:

Dôležité pre prijatie milostí je očistenie duše. Prostriedkom k tomu je sv. spoveď, ktorá je aj povzbudením pre našu vieru. Pane, cez Cirkev k nám hovoríš: Ak pre nás sv. spoveď nič neznamená, veľmi ťažko sa skutočne obrátime.

Dievča:

Veľmi som si zakladala na svojom nič, ktoré by som rada videla veľkým.

Veľmi som si namýšľala, chcela som byť dôležitou, veľmi som sa chcela blysknúť.

Keďže pred tebou neobstojí hrať komédiu a nič neplatí pretvárka, chcela by som sa zbaviť všetkého predstierania a byť autentická.

Chcela by som byť čistou láskou a nehľadať seba, keď sa dávam druhým. Chcela by som byť úprimná v hľadaní Teba, aby si bol mojím.

Chcela by som byť pravdivá, uznať svoje chyby, prijať svoje hranice.

Chcela by som byť pravým svedkom, ktorý žije celú vieru bez namyslenia.

Chcela by som žiť v tvojom jase, vyžarovať tvoje svetlo, byť iba pravdou.

Dievča:

Pane, prichádzaš k nám a pripomínaš nám milosť kajúcnosti spojenú s modlitbou, ktoré nás majú ku Tebe priblížiť. Chcem žiť tvoju výzvu a ju zrealizovať. Sľubujem, že tvoje prianie – postite a modlite sa – budem vo svojom srdci neustále oživovať. Ty to určite od nás očakávaš. Chceš, aby sme Ti dali naše srdcia, aby si ich mohol zmeniť. Tak rád by si ich pretvoril. Praješ si, aby boli čisté.

Kňaz:

Bože môj, zverujem sa Tvojim rukám. Modeluj ma, túto biednu hlinu, ako hrnčiar modeluje nádoby. Daj jej formu, aká sa Ti pozdá a potom ju rozbi, ak sa Ti zapáči. Nárokuj si! Povedz, čo chceš, aby som konal! Čo čakáš odo mňa? Daruj mi lásku jedinečnú, bezhraničnú, lásku ku krížu. Ale nie ku krížom hrdinov, pod ktorými by sa nadúvala moja hruď, ale k drobným krížom, krížom bezvýznamným, ku ktorým sa cíti taká nechuť, ku krížom, čo stretávame každodenne. Keď mi iní protirečia, keď mnou pohŕdajú, keď ma šľahne neúspech, keď ma iní nepravdivo posudzujú, keď si ma ani len nevšimnú, keď sú ku mne studení a ľahostajní, keď ma odsúdia, alebo keď sa ocitnem vo vyprahnutosti srdca… Vtedy bude zjavné, že Ťa milujem a to ma uspokojí, hoci ja o tom ani vedieť nebudem.

P i e s e ň , p o ž e h n a n i e , p i e s e ň .

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *