Život Cirkvi vo svete 21 * 2014

Obsah

 

EÚ nie je nijaká bezbožná únia

Ukrajina: Ruská pravoslávna cirkev stráca vplyv

‚Tu vládne už iba Sodoma a Gomora!‘

Médiá: Pápež chce v Izraeli uzmieriť «historické bezprávie»

Betlehem: Už 10 000 prihlášok na omšu s pápežom

Pápež František exkomunikoval predsedníčku ‚Wir sind Kirche‘

Feministická teologička o pápežovi: ‚Niet dôvodu na jasanie‘

Juhokórejský kardinál po prvý raz v Severnej Kórey

Betlehem: Už 10 000 prihlášok na omšu s pápežom

Juhokórejský kardinál po prvý raz v Severnej Kórey

Bamberg: Takmer 80-ročný páter zdolal zlodeja

Úrad pre ochranu ústavy: Scientológia podkopáva hospodárstvo

Vatikán dementuje vyšetrovanie kardinála Bertoneho

Pápež zriaďuje komisiu pre námietky v prípadoch zneužívania

Nemecko: Arcibiskup napomína Martina Schulza k obráteniu
50. výročie Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg
Čína: Po prvý raz od roku 1949 kontemplatívny kláštor

Blog rehoľnej sestry: Conchita a celibát

Kastler: Áno krížu – nie Schulzovi!

Ostrá kritika M. Schulza od CDU a CSU kvôli jeho výpovedi o kríži

Sexuálna výchova vo farskej materskej škôlke

Svätý Otec menoval nového poľského prímasa

Expertka: Politika na základe víťazstva v Song Conteste ‚je neseriózna‘

Schönborn ku Conchite: „Tešil som sa a modlím sa za neho“

Kostarika: Katolícky kňaz – „ministrom rybolovu“

Naša príloha

EÚ a náboženské symboly – opäť diskusie o kríži

 

 

 

 

EÚ nie je nijaká bezbožná únia

 

Štatistiky dokazujú rozsiahlu náboženskú príslušnosť v EÚ.

O niečo viac ako polovica obyvateľstva EÚ patrí do Katolíckej cirkvi.

Komentár: Christiane Neuhausenová (KNA)

 

Bonn, 22.5.2014 (kath.net/KNA) 017 041 – Je Európa ešte kresťanský kontinent, alebo sekularizmus a /alebo/ islam kresťanský Západ potápajú? Štatistika hovorí pre to prvé. O niečo viac ako polovica obyvateľstva EÚ patrí do Katolíckej cirkvi. A protestantské cirkvi sú tu v rôznych formách prítomné rovnako, ako aj pravoslávne cirkvi. A v EÚ žijú svoju vieru aj moslimovia a židia, ako aj početné iné náboženské spoločenstvá.

Katolícka cirkev je počtom 273 miliónov katolíkov (stav z r. 2011), alebo 54 percentami obyvateľstva EÚ, najväčšou cirkvou v Európskej únii. Takmer všetky luteránske, reformované a metodistické cirkvi sa spojili do spoločenstva evanjelických cirkví v Európe. Tak zvaná Leuenbergerská  konkordia, tak znel jej prvý názov, zastupuje takmer 50 miliónov členov. K tomu sa pridáva anglikánska štátna „Cirkev Anglicka“ s 26 miliónmi pokrstených.

Tretím najväčším kresťanským vyznaním po katolíckom a evanjelickom je pravoslávne vyznanie. V EÚ je aj osem autokefálnych cirkví: v Rumunsku, Bulharsku, na Cypre, v Grécku, Poľsku, Estónsku, ako aj v Česku a na Slovensku. V Rumunsku, Bulharsku, Grécku a na Cypre sú väčšinovou cirkvou. V EÚ však žijú aj príslušníci iných pravoslávnych cirkví a starovýchodných kresťanov. Ich presné počty nemáme.

V EÚ žije podľa odhadov najmenej 13 miliónov moslimov. Centrálna rada moslimov v Nemecku hovorí dokonca o 22 miliónoch. Väčšina moslimov žije vo Francúzsku – ich počet sa odhaduje na 6 miliónov. V Nemecku ich má žiť 4-6 miliónov. Islamský archív v Soeste predpokladá 4,4 miliónov. Podľa oficiálnych údajov je vo Veľkej Británii 2,7 milióna moslimov, teda presne 5 percent obyvateľstva. Aj v Holandsku je väčšie moslimské spoločenstvo – podľa údajov z r. 2008 malo 825 000 členov. Dnes je ich počet určite zreteľne vyšší.

Židia predstavujú malú náboženskú menšinu v EÚ. Ani tu nemáme presné čísla. Najväčšie spoločenstvo v diaspore žije vo Francúzsku – pol milióna – väčšina v Paríži a okolí. Vo Veľkej Británii žije 300 000 židov. V Nemecku je ich počet podľa Rady židovských obcí 101 300. Podľa niektorých odhadov tam však žije aj rovnaký počet takých, ktoré nie sú členmi rady.

Z koloniálnej minulosti žije vo Veľkej Británii najväčšie spoločenstvo hindov v  EÚ (817 000) a sikhov (423 000). Je tam zastúpený aj budhizmus – jeho počty sa odhadujú na 1-4 milióny.

V EÚ rastie počet ľudí bez vyznania – konkrétne počty tohto javu v EÚ zatiaľ nie sú. Uvádza sa 15 až 17 percent, no presnejšie údaje sa získať nedajú. V zásade ani príslušnosť k náboženstvu nevypovedá o tom, či a ako intenzívne sa praktizuje.

Väčšina čísel spočíva na odhadoch, s výnimkou Katolíckej cirkvi. EÚ má vlastné štatistiky, ktoré sa aplikujú pri množstve tém – s jednou výnimkou – ak ide o náboženskú príslušnosť. Náboženské spoločenstvá často sami nevedia koľkých členov zastupujú, najmä ak nie sú centrálne organizované. –zg-

 

Ukrajina: Ruská pravoslávna cirkev stráca vplyv

 

Kyjev, 22.5.2014 (KAP) 017 040 – Moskovský patriarchát sa musí podľa všetkého už obávať o svoj vplyv na Ukrajine. Zo 70 percent všetkých občanov krajiny, ktorí sa v apríli podľa aktuálnej štúdie Kyjevského centra Rasumkova hlásili k pravoslávnemu kresťanstvu, cíti menej ako 25 percent veriacich ukrajinskej cirkvi príslušenstvo k Moskovskému patriarchátu. V r. 2013 to bolo ešte 27,7 percent. Súčasne vzrástol podiel ľudí, ktorí sa hlásia k nekánonickému Kyjevskému patriarchátu, z 26 na 32 percent. Nezmenený podiel 40 percent pravoslávnych kresťanov vyhlásilo, že sú „jednoducho pravoslávni“, zatiaľ čo ostatní neuviedli nijaké údaje, alebo menovali nejakú menšiu cirkev.

Okrem prieskumov neexistujú presné počty veriacich zo strany štátu ani cirkví, keďže sa oficiálne registruje iba počet farností. Podľa štúdie 7,8 percent zo 46 miliónov Ukrajincov sa hlási ku gréckokatolíckej cirkvi a po 1 percente k Rímskokatolíckej cirkvi a k protestantizmu.

 

Naďalej veľké rozdiely medzi západom a východom

Zreteľne sa však podľa štúdie ukazujú veľké regionálne rozdiely. Na niekdajšom k Poľsku patriacom a do prvej svetovej vojny zasa k Rakúsku Uhorsku prislúchajúcom západe krajiny je Gréckokatolícka cirkev s 36,2 percentami veriacich najväčšou cirkvou. Celkovo najväčšia pravoslávna cirkev tu má podiel iba 25,4 percent, aj keď všetci pravoslávni veriaci sú aj tu s 54 percentami jasnou väčšinou. Do Moskovského patriarchátu sa cítilo byť minulý rok príslušných 19,8 percent, teraz už iba 12 percent. Až 13,4 percent západných Ukrajincov sa v oveľa väčšom počte ako minulý rok (7,1 percent) označili ako „jednoducho pravoslávni“.

Na východe krajiny má Moskve verná pravoslávna cirkev s 24,2 percentami väčšinu veriacich, za ňou nasleduje Kyjevský patriarchát so 17,0 percentami. Pre obe cirkvi je to plus o viacero percent. Až 28 percent ľudí sa tu tiež označuje ako „jednoducho pravoslávni“.

Protestantov je tu 0,9 percent, rímskych katolíkov 0,6 percent a Gréckokatolícka cirkev nie je zastúpená vôbec.

V centre krajiny okolo Kyjeva sa s 1,5 percentom hlási zvlášť veľa ľudí k Rímskokatolíckej cirkvi. Tento región je súčasne baštou pravoslávneho kresťanstva. K nemu sa tu hlási až 79,5 percent veriacich. Väčšinu veriacich – 28,8 percent všetkých občanov – tu má Kyjevský patriarchát (v r. 2013 – 20,1%). K Moskovskému patriarchátu patrí nezmenene 16,4 percent.

 

Mladá pravoslávna cirkev

Ukrajinská pravoslávna cirkev Kyjevského patriarchátu vznikla len v r. 1992. Podnetom bol spor o postavenie bývalého ukrajinského exarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Ukrajinský krajinský koncil požiadal Moskovský patriarchát po vyhlásení nezávislosti krajiny v r. 1991, aby cirkvi prepožičal autokefáliu (samostatnosť). Vedenie cirkvi v Moskve to však odmietlo a zbavilo hlavu Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, kyjevského metropolitu Filareta jeho úradu a uložilo na neho najprísnejší cirkevný trest – anatému. A tak je od r. 1995 dnes 85-ročný Filaret hlavou tejto novej cirkvi.

Vo februári počas úspešnej „revolúcie dôstojnosti“, ako ju volajú biskupi, sa cirkvi správali rôzne. Ukrajinskí biskupi Moskovského patriarchátu sa dlho stránili kritiky prezidenta Viktora Janukoviča, hoci ten dal na demonštrantov strieľať. Až dva dni po úteku prezidenta z Kyjeva odsúdili jeho činy. Ostatné vyznania však celé mesiace podporovali občianske protesty, najmä Kyjevský patriarchát a obe katolícke cirkvi.

Napriek mnohým diferenciám cirkvi úzko spolupracujú okrem iného v Celoukrajinskej rady cirkví a náboženských spoločností a viackrát vyzvali v spoločných výzvach k nepoužívaniu násilia. –zg-

 

‚Tu vládne už iba Sodoma a Gomora!‘

 

Viedeň, 22.5.2014 (kath.net) 017 039 – V Rakúsku neustáva podávanie žalôb proti organizátorom spornej akcie „Life Ball“ a plagátom s nahou obojpohlavnou bytosťou v raji, ako informujú noviny „Die Presse“. Viedenská právnička Eva Mária Barkiová už má na stole 32 udaní od ustarostených rodičov proti tomuto plagátu.

„Plagát Davida LaChapelle svojím nemravným obsahom predstavuje ohrozenie mladistvých, najmä keď tento plagát visí v blízkosti kostolov, škôl  a vo verejných dopravných prostriedkoch a je tak prístupný veľkému okruhu mládeže“, znie obžaloba. „Plagáty naplňujú skutkovú podstatu trestného činu paragrafu 2 zákona o pornografii.“

Napriek hrozbám viedenskej polície protesty proti plagátom sa stále množia. Vo viedenských novinách „Heute“ sa teraz prihlásila o slovo dôchodkyňa, ktorá sprayom bojuje proti plagátom a už ich „skrášlila“ vyše 25. Táto stará mama (70) pre noviny povedala:

„To som mojim vnúčatám dlžná! Môj 4-ročný vnúčik sa ma na prechádzke opýtal, či vlastne aj ja mám ´pípika´,“ hnevá sa žena, ktorá cez deň zisťuje, kde sú plagáty a v noci sa autom rozbehne a plagáty premaľuje. „Veď tu vládne už iba Somoda a Gomora!“ Políciou sa žena zastrašiť nedá: „Ja budem v každom prípade pokračovať – aj keď to má byť to posledné, čo urobím. To som mojim vnúčatkám jednoducho dlžná.“ –zg-

 

Médiá: Pápež chce v Izraeli uzmieriť «historické bezprávie»

 

Jeruzalem, 21.5.2014 (kath.net/KNA) 017 038 – Pápež František sa chce pri návšteve Jeruzalema podľa novín ospravedlniť za «historické bezprávie» pri zakladaní štátu Izrael. Noviny «Israel Hayom» v článku zo stredy sa odvolávajú na plánované pápežovo položenie venca na hrob Theodora Herzla (1860-1904), zakladateľa politického sionizmu. Noviny napísali, že toto gesto je zadosťučinením za odmietnutie Herzla Piom X. (1903-1914) a znamená «obrat v pápežskom postoji voči Izraelu».

V januári 1904 dostal Herzl audienciu u Pia X. a na nej ho prosil o podporu Cirkvi pre židovský štát v Palestíne. Podľa Herzlovho denníka pápež túto žiadosť odmietol slovami: «Židia nášho Pána neuznali, a preto my nemôžeme uznať židovský národ».

Pápež Pius X. sa podľa denníka rovnako postavil proti návrhu sekulárneho štátu s garanciou zvláštneho štatusu pre sväté miesta. „Ak už Vatikán nemôže podporovať Židov, ktorí odmietajú kresťanskú vieru, tak o to menej izraelský štát, ktorý sa vzdáva všetkých náboženských presvedčení,“ poznamenal si Herzl vtedy.

Pápež František cestuje v sobotu do Jordánska, Palestíny a Izraela. V pondelok okrem iného navštívi aj Herzlov vŕšok v Jeruzaleme. Podľa programu cesty František podľa zvyklostí cudzích štátnych príslušníkov položí veniec na hrob Theodora Herzla. Pritom mu má asistovať kresťanské dievčatko a kresťanský chlapec. –zg-

 

Betlehem: Už 10 000 prihlášok na omšu s pápežom

 

Na svätú omšu s pápežom na štadióne v Ammáne v sobotu sa očakáva 50 000 ľudí.

 

Betlehem, 21.5.2014 (kath.net/KNA) 017 037 – Na svätú omšu s pápežom Františkom na Jasličkovom námestí v Betleheme v nedeľu sa podľa údajov miestnej cirkvi z utorka vydalo už 9603 vstupeniek, z toho 800 na sedenie. Bohoslužby v Ježišovom rodnom meste sú jediným vystúpením s masovou účasťou veriacich počas dvojdňovej návštevy pápeža Františka na Palestínskych autonómnych územiach a v Izraeli. Na rozdiel od svojich predchodcov František nepríde do Galileje. Svätý Otec sa v regióne zdrží od soboty do pondelka a jeho cesta ho povedie aj do Jordánska.

Na svätú omšu s pápežom Františkom na štadióne jordánskeho hlavného mesta Ammánu v sobotu sa podľa hovorcu, Rifa’at Badera, očakáva 50 000 veriacich.

Podľa najnovších údajov v oblasti západného Jordánu, v Pásme Gaza a vo východnom Jeruzaleme v súčasnosti žije 50 000 kresťanov. Mierna väčšina z nich sú grécko-pravoslávni kresťania, za nimi nasledujú katolíci rôznych obradov. Protestanti tvoria 5 percent palestínskych kresťanov.

V Izraeli žije medzi 120 000 až 125 000 arabsky hovoriacich kresťanov, z väčšiny grécko-katolíckeho a grécko-pravoslávneho vyznania. Okrem toho tu žije 30 000 ruských pravoslávnych kresťanov ako aj 30 000 katolíkov zo   zahraničia. –zg-

 

Pápež František exkomunikoval predsedníčku ‚Wir sind Kirche‘

 

Rakúšanka Marta Heizerová s manželom pravidelne simulovala slávenia svätej omše.

Teraz Rím zakročil a oboch exkomunikoval.

 

Rím, 21.5.2014 (kath.net) 017 036 – Pápež František exkomunikoval predsedníčku rakúskej protirímskej platformy „Wir sind Kirche“ (My sme Cirkev) Martu Heizerovú (67) a jej manžela Gerta. Informoval o tom „Tirolský denník“ 15. mája. Za to že obaja Tirolčania pravidelne simulovali slávenie Eucharistie, bola na nich pre závažný prečin („delictum gravius“) uložená exkomunikácia, t. j. sú vylúčení z prijímania sviatostí. Biskup Scheuer im chcel 20. mája odovzdať príslušný dekrét z Ríma, no obaja ho odmietli. Predsedníčka platformy „Wir sind Kirche“ a spolu-iniciátorka „referenda Božieho ľudu“ sa vyjadrila, že je vraj „otrasená postupom Ríma“. –zg-

 

Feministická teologička o pápežovi: ‚Niet dôvodu na jasanie‘

 

Viedeň, 21.5.2014 (kath.net/KAP) 017 035 – Pred prehnaným nadšením z pápeža vzhľadom na reformné plány pápeža Františka varovala katolícka teologička Elizabeth Schüssler-Fiorenza. „Práve v otázke žien v Cirkvi nevidím nijaké skutočné signály revolučnej premeny,“ povedala teologička nemeckého pôvodu pôsobiaca na Harvardskej univerzite a ústredná postava teologického feministického hnutia v USA.

„František chce esencialistickú ‚teológiu ženy‘, ktorá sa orientuje obrazom ženy ako matky, alebo slúžiacej panny a ktorý feministickú teológiu už dávno rozdrvil,“ povedala Schüssler-Fiorenza pre „Kathpress“. „To, že pápež chce ženy viac nasadzovať do komisií a napomáhať ich pôsobenie, je chvályhodné, so súčasnou feministickou teológiou to však nemá nič spoločné. Dôvod na jasanie tu nevidím.“

Keď pápež napríklad hovorí o „cirkvi chudobných“ tak sa treba kriticky opýtať, či to zahŕňa aj chudobné ženy. Veď konečne väčšinu chudobných na celom svete tvoria ženy a od žien závislé deti. „Preto nemožno vôbec hovoriť o cirkvi chudobných, bez toho, aby sme si súčasne nepoložili otázku o kontrole pôrodnosti či o ukončení tehotenstva,“ vyhlásila teologička.

 

Vytriezvená feministická bilancia

Potlesk pápežovi zo strany latinsko-americkej teológie oslobodenia „nás  nemôže udivovať“, veď konečne tá je „tak mužsky určovaná, ako vatikánska teológia“. V jej kritike jej nejde o kategórie ako liberálny či konzervatívny, vyhlasuje Schüssler-Fiorenza, ale o „analýzu a zmenu spoločenských štruktúr a o kritiku toho, čo brzdí zmenu“.

Vytriezvenú bilanciu prezentuje Schüssler-Fiorenza vzhľadom na pokroky v oblasti rovnoprávnosti v minulých desaťročiach: otázky a problémy sú naďalej rovnaké – stále ešte zarábajú ženy napríklad v USA iba 70 percent toho, čo v porovnateľných pozíciách zarábajú muži.

Rovnako sa ani Cirkev nepohla v otázke žien: „Náboženstvo slúžilo v minulosti a slúži aj dnes na zlegitimovanie utláčania a vykorisťovania, alebo na povzbudenie k emancipácii a sebaurčeniu.“ –zg-

 

Juhokórejský kardinál po prvý raz v Severnej Kórey

 

Seoul, 21.5.2014 (KAP) 017 034 – Juhokórejský kardinál Andrew Yeom Soo-jung (70) ako prvý kardinál navštívil znepriatelený bratský štát na severe polostrova. Podľa juhokórejskej spravodajskej agentúry Yonhap kardinál  Yeom sa v stredu stretol v priemyselnom parku pohraničného mesta Kaesong s katolíckymi robotníkmi. Hovorkyňa Ministerstva pre zjednotenie v Seouli zdôraznila, že politické rozhovory sa plánovali práve tak málo, ako návšteva kardinála v severokórejskom hlavnom meste Pjöngjangu.

 

Pápež František príde na stretnutie ázijskej mládeže

Ministerstvo odmietlo špekulácie, že jednodňová návšteva má byť prípravou na návštevu pápeža. Pápež František sa v dňoch 14. až 18. augusta plánuje zúčastniť ázijského stretnutia mladých katolíkov v Seouli. Pritom má blahorečiť 124 kórejských mučeníkov.

Kardinál Yeom je od roku 2012 hlavou Seoulskej arcidiecézy. Za kardinála ho pápež František menoval vo februári. Kardinál Yeom je súčasne aj apoštolským administrátorom severokórejskej Diecézy Pjöngjang.

Z informácií nebolo jasné, či by kardinál mohol v priemyselnom parku sláviť svätú omšu. Severná Kórea oficiálne poskytuje veriacim náboženskú slobodu. Kritici režimu a emigranti v Južnej Kórey však hovoria o tvrdých represiách proti každej náboženskej aktivite. Tých niekoľko kostolov, čo sú v krajine, otvárajú iba na bohoslužby pre zahraničných návštevníkov.

Podľa juhokórejských štatistík bolo v 40. rokoch minulého storočia v Severnej Kórey z 9 miliónov obyvateľov 200 000 protestantov a 57 000 katolíkov. Pjöngjang pre jeho kresťanský život nazývali „Jeruzalemom Východu“. O aktuálnych počtoch katolíkov v Severnej Kórey nemá Vatikán nijaké presné údaje. –zg-

 

Bamberg: Takmer 80-ročný páter zdolal zlodeja

 

Bamberg/Bayreuth, 21.5.2014 (kath.net/KNA) 017 033 – Takmer 80-ročný páter v bavorskom Bambergu prekazil lúpežné prepadnutie v rehoľnom dome sestier. Pomohli mu pritom dve rehoľné sestry, ako informovala polícia  Oberfrankenu v utorok v Bayreuthe. Páchateľ, 28-ročný muž, je vo vyšetrovacej väzbe. Obvinili ho zo závažnej lúpeže – ulúpil väčšie množstvo stoeurových bankoviek. Páter ho zdolal pri úteku s lupom. Obaja sa pri zápase zranili ako aj jedna zo sestier, ktoré pribehli. Z nemocnice ich však už prepustili.

Páchateľ z Oberpfalzu zazvonil v nedeľu večer pri bráne rehoľného domu  pýtal si jedlo a pitie. Keď mu chcel páter žiadané priniesť, muž ho nasledoval a zamkol ho do kuchyne. Pretože v byte nenašiel hotovosť, priviazal pátra na stoličku a ďalej neúspešne hľadal peniaze. Keď sa vrátil, svoju obeť odviazal a hrozil mu zbraňou, ktorá sa neskôr ukázala ako falošná. Páter dal preto mužovi viaceré stovky eur. Keď páchateľa potom pri úteku premohol, na hluk pribehli dve sestry, aby mu pomohli. Jedna z nich zavolala políciu, druhá mu pomohla páchateľa zadržať. –zg-

 

Úrad pre ochranu ústavy: Scientológia podkopáva hospodárstvo

 

Düsseldorf, 20.5.2014 (kath.net/KNA) 017 032 – Nemecký Úrad pre ochranu ústavy dôkladne sleduje Scientologickú organizáciu. Podľa zistení bezpečnostných orgánov Scientologická organizácia sa pokúša v súčasnosti v Nordrhein-Vestfálsku cielene ovplyvňovať malé a stredné podniky. Cez internet chce scientológia osloviť najmä manažérov a vedúce kádre v hospodárstve, ako povedal riaditeľ Úradu pre ochranu ústavy, Burkhard Freier, v pondelok v Düsseldorfe na prezentácii najnovšej správy o ochrane ústavy.

Cieľovej skupine ponúka organizácia osobnostné testy na budovanie kariéry, za ktoré požaduje až do 20 000 eur. V teste zverejnia vedúci pracovníci hospodárstva toľko osobných a dôverných údajov o sebe, že sa nakoniec stanú pre scientológiu «vydierateľnými», povedal Freier. «Šikovným a skrytým marketingom» sa organizácia približuje k malým a stredným podnikom. Jej stratégie majú za cieľ «rafinovaným spôsobom» zavádzať scientologické technológie a tak etablovať ďalších členov do vedenia podnikov. «Týmto spôsobom sa má realizovať postupná infiltrácia hospodárstva a  budovať moc organizácie», povedal Freier. „Tieto aktivity sú zamerané proti slobodnému demokratickému poriadku.“

Scientológia sa považuje za jednu z najpochybnejších ideologických skupín na svete. Organizáciu «Church of Scientology» založil v r. 1954 americký autor science-fiction L. Ron Hubbard (1911-1986). Nárokuje si, že je vedeckým náboženstvom, ktoré ako jediné vedie človeka k šťastiu duchovnej dokonalosti. Scientológia má podľa Úradu pre ochranu ústavy v Nemecku 4000 členov, z toho 500 v Nordrhein-Vestfálsku. Na podkopávanie hospodárstva založila organizácia hospodársky zväz s názvom «World Institute of Scientology Enterprises» (WISE). Tento zväz ponúka podnikateľom a ich vedúcim silám vlastné stratégie organizácie a manažmentu. Úrad pre ochranu ústavy ľudí, ktorí z organizácie chcú vystúpiť a ustarostených príbuzných, odkazuje na Centrum informácií o sektách v Essene, ktoré podporuje priamo kraj. –zg-

 

Vatikán dementuje vyšetrovanie kardinála Bertoneho

Rím, 21.5.2014 (ZENIT-Maike Sternberg-Schmitz/KNA)  017 031 – Ako oznámil vatikánsky hovorca páter Federico Lombardi 20. mája v tlačovej správe, proti kardinálovi Bertonemu, bývalému štátnemu sekretárovi, sa nevedie nijaké trestno-právne vyšetrovanie vatikánskymi orgánmi.

Kardinál Bertone už predtým dementoval článok v nemeckých novinách „Bild“, v ktorom sa uvádzalo, že spreneveril 15 miliónov eur a že sa teraz proti nemu vedie vyšetrovanie. V článku sa uvádzalo, že v roku 2012 kardinál Bertone pomohol z finančných ťažkostí Cirkvi blízkej filmovej spoločnosti «Lux Vide» sumou 15 miliónov eur. Za túto sumu dostala vatikánska banka IOR podľa informácií novín „Bild“ bezcenné prenosné dlžné úpisy filmovej spoločnosti. V bilancii IOR za rok 2013 sa preto vraj objavilo nevysvetliteľné odpísanie sumy vo výške 15 miliónov eur. To vyvolalo vyšetrovanie vatikánskej Finančnej dozornej rady AIF. „Bild“ sa na to pýtal na tlačovej konferencii  Vatikánskej tlačovej kancelárie vedúceho AIF, no jej riaditeľ, Švajčiar René Brülhart iba odvetil:

„Vyšetrovanie Bertoneho nepotvrdím ani nevyvrátim. K jednotlivým prípadom tu nič nepoviem.“ „Bild“ označil túto odpoveď ako „veľavravnú“. Anonymný zdroj z Vatikánu vraj pre „Bild“ tento škandál potvrdil: „Tu sa v decembri 2012 veľmi manipulovalo s pohyblivými dlžnými úpismi.“

Justícia malého štátu Vatikán však nezačala nijaké trestnoprávne vyšetrovanie proti kardinálovi Bertonemu. Kardinál Bertone sám obvinenie zo sprenevery odmietol. Dohodu pomoci vatikánskej banky IOR pre taliansku filmovú spoločnosť «Lux Vide» schválila príslušná komisia kardinálov, ako aj správna rada IOR, ako povedal Bertone v utorok pre taliansku spravodajskú agentúru Adnkronos.

Bertone bol do začiatku roka predsedom Komisie kardinálov pre dohľad nad IOR. Svojho úradu štátneho sekretára, do ktorého ho povolal Benedikt XVI. v r.  2006, sa vzdal na jeseň. Bertone bol už objektom verejnej diskusie, keď sa dostalo na verejnosť, že si dáva renovovať byt vo Vatikáne s rozlohou 600 metrov štvorcových. On to odmietol s tým, že byt je o niečo menší a že renováciu si hradí z vlastných prostriedkov a keďže je to služobný byt, po ňom ho zdedí niekto ďalší . –zg-

 

Pápež zriaďuje komisiu pre námietky v prípadoch zneužívania

 

Vatikán, 20.5.2014 (KAP) 017 030 – Pápež František zriadil novú komisiu v rámci Kongregácie pre náuku viery, ktorá sa bude zaoberať špeciálne námietkami biskupov v prípadoch zneužívania. Doteraz sa týmito námietkami zaoberali týždenné stretnutia kardinálov a biskupov Kongregácie pre náuku viery. Táto úloha sa teraz zveruje malej skupine expertov.

Pápež František povolal v pondelok argentínskeho biskupa José Luisa Mollaghana z Rosaria za člena Kongregácie pre náuku viery a do tejto komisie. –zg-

 

Nemecko: Arcibiskup napomína Martina Schulza k obráteniu
Bamberg, 20.5.2014 (kath.net/KNA) 017 029 – V diskusii o krížoch vo verejných priestoroch bavorský arcibiskup z Bambergu Ludwig Schick vyzval predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza (SPD) k zmene myslenia a obráteniu.

„V európskej ústave je napísané, že hodnoty, ktoré Európsku úniu formujú, majú zostať zachované. K tomu patria aj kríže,“ povedal arcibiskup Schick v utorok nemeckej Katolíckej spravodajskej agentúre KNA.

„Vertikálny pilier kríža symbolizuje spojenie s Bohom, horizontálny spojenie medzi ľuďmi v láske a dobrej vôli. To by sa mohlo vysvetliť dokonca aj nekresťanom tak, aby si kríž ako symbol mohli ceniť.“

Arcibiskup tiež vyzval, aby sa o prínose náboženstva, cirkví  a náboženských spoločností v EÚ otvorenejšie hovorilo: „Sekularizácia, ktorá chce vytlačiť náboženský život, nemôže mať trvanie. Bude mať iba negatívne účinky.“

„Okrem toho treba viac urobiť pre rodiny,“ žiadal arcibiskup Schick. „Rodina sprostredkuje hodnoty, učí sociálnemu správaniu, orientuje na spoločenstvo a všeobecné blaho, uchováva od závislostí na drogách a iných, ako aj od asociálneho správania a vandalstva.“ –zg-
50. výročie Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg

Vatikán 19. mája 2014 – 017 028 – Medzináboženský dialóg neznamená „relativizovať kresťanskú vieru“ – zdôrazňuje pápež František v posolstve adresovanom kardinálovi Jean-Louis Tauranovi, predsedovi Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, pri príležitosti jej 50. výročia. Svätý Otec pripomína, že Cirkev bude mať stále záväzok viesť dialóg s tými, ktorí patria do rôznych náboženských tradícií. S týmto cieľom bol „Sekretariát pre nekresťanov“ zriadený:venovať pozornosť ľuďom mimo kresťanského náboženstva, na ktorých sa vzťahujú Pánove slová: «Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím priviesť…» (porov. Jn 10, 16).

Ako píše pápež František v dnešnom posolstve, „zriadenie Sekretariátu pre nekresťanov apoštolským listom Progrediente Concilio z 19. mája 1964 predstavovalo jedno z dôležitých rozhodnutí, ktoré vďaka starostlivému zvažovaniu Boží služobník Pavol VI. urobil počas Druhého vatikánskeho koncilu.“ Pápež František pripomína, že v koncilovom období, vyznačujúcom sa veľkou otvorenosťou, „sa Cirkev cítila byť oživovaná úprimnou túžbou po stretnutí a dialógu s ľuďmi.“ Ďalej poukazuje na sv. Jána Pavla II., ktorý slovami i gestami ukázal, že „dialóg a ohlasovanie sa navzájom nevylučujú, ale sú v úzkom vzťahu, hoci sa majú udržiavať samostatne a nemajú sa ani znejasňovať, ani využívať účelovo ani ich nemožno považovať za ekvivalentné alebo vzájomne zameniteľné“ (porov. Redemptoris missio, 55). … -jk-
Viac na:  http://sk.radiovaticana.va/news/2014/05/19/oslavy_50._výročia_pápežskej_rady_pre_medzináboženský_dialóg/slo-800577
 

Čína: Po prvý raz od roku 1949 kontemplatívny kláštor

 

Peking-Vatikán, 18.5.2014 (kath.net/KAP) 017 027 – V Číne po prvý raz od roku 1949 znovu založili kláštor s kontemplatívnymi mníškami. Ako informovalo Rádio Vatikán 15. mája v Lintou v severnej provincii Shanxi posvätili kláštor augustiniánok. Na zakladacej svätej omši, ktorá sa slávila už 1. mája, sa zúčastnili 2 biskupi, 50 kňazi a 1700 katolíkov. Regionálni funkcionári komunistickej strany a vládnej kancelárie pre náboženské záležitosti mali príhovory.

Kláštor v Lintou podľa správy financovala hlavne britská mimovládna organizácia „Exchange with China“, ktorá napomáha dialóg medzi katolíkmi Číny a Veľkej Británie. Ku kláštoru mníšok s názvom „Záhrada sv. Augustína“ patrí aj starobinec. Mníšky sa venujú modlitbe a kontemplácii.

Miestny biskup Jean-Baptiste Wang Jin z Diecézy Yuci podľa správy Rádia Vatikán dal súhlas so založením kláštora s odôvodnením, že vo väzení lepšie pochopil cenu modlitby a kontemplácie. Súčasný biskup ako kňaz strávil 20 rokov vo väzení, z toho 10 rokov na samotke. –zg-

 

Blog rehoľnej sestry: Conchita a celibát

 

Schwalmtalk, 18.5.2014 (kath.net/Bethanien bloggt) 017 026 – Poviem vám raz celkom dôverne – mne sa European Song Contest lepšie páčil, keď mal ešte názov Grandprix a keď ešte išlo o hudbu a nie o politiku. Ale čo už.

Thomas Neuwirth – alias Conchita – zvíťazil – srdečne blahoželám! Veď pekný hlas má, to sa mu musí nechať. Pieseň aj vystúpenie museli byť pekné, ja som to zmeškala, ale rada verím, že Rakúsko si to prvé miesto zaslúži. Iba nad jedným stále od tohto víťazstva dumám: všetci hovoria, Európa ukázala, že ja taká tolerantná. Je to naozaj tak?

Áno, homosexualita už nie je trestná, ako ešte pred niekoľkými desaťročiami bola a ako niekoľko kilometrov na východ a na juh stále ešte je. Nie je trestná – my ju podľa našich síl podporujeme našimi zákonmi a v našej kultúre, pochodmi a aj tým, že transvestita vyhrá hudobnú súťaž. Európa sa stala sexuálne slobodnejšia.

 

Je už len toto samotné tolerancia?

Aká tolerantná je naša spoločnosť napr. keď niekto (aby sme zostali pri téme sex) by chcel žiť zdržanlivo? Všetky fakty nepomáhajú, všetky pokusy o transparentnosť zlyhávajú – podstatná časť nášho obyvateľstva je presvedčená, že muži, ktorí (z náboženských dôvodov!) nemajú sex, sa kvázi automaticky stávajú przniteľmi detí. Prinajmenšom však pre mnohých je isté, že kňazi chcú iba preto žiť zdržanlivo, pretože v skutočnosti majú problém so ženami alebo sú homosexuáli – čo v tomto prípade zrazu už nie je také povážlivé a zdá sa byť normálne.

 

Je to tolerantné?

Ale tolerancia by sa vlastne nemala obmedzovať iba na otázku sexuálnej voľnosti. Ako to teda vyzerá povedzme so slobodou vyznania? Vo viacerých európskych štátoch sa pred súdmi zaryto sporia o tom, či treba v školských triedach zložiť zo stien kríže a či a kedy moslimské ženy smú nosiť šatky. Tolerancia? Tá pre mňa vyzerá inak.

V Berlíne chceli tento rok moslimovia sláviť koniec pôstneho mesiaca Ramadán. Mesto pouličné oslavy povolilo – ale len pod názvom „Jarná slávnosť“. Podobné sa plánuje pre vianočné trhy! Náboženské označenia pre verejné podujatia sú stále viac zaznávané a keďže hospodárstvo tak či tak všetko riadi a z Veľkej noci robí sviatok zajačikov, tak treba na to zákony.

Mohli by sme pokračovať napríklad v oblasti azylantov, ktorých úspešne odráža „pevnosť Európa“, ale tým sa to nekončí. Môj záver: Doprajem Thomasovi Neuwirthovi jeho víťazstvo a teším sa s jeho fanúšikmi, že homosexualita sa u nás už nezavrhuje. Ale kým budem môcť oslavovať toleranciu Európy, na to si zrejme predsa len ešte budem musieť trocha počkať … –zg-

 

Kastler: Áno krížu – nie Schulzovi!

 

Kastler: „Schulz je za Európu chladných technokratov – my sme za Európu hodnôt!

Práve v kríze dôvery potrebuje Európa pravý kresťanský hodnotový základ.“

 

Norimberg-Brusel, 17.5.2014 (kath.net/pl) 017 025 – „Nesmierne sklamanie“ prejavil známy nemecký kresťanský europoslanec Martin Kastler, (z norimberskej CSU) z vyjadrení predsedu Európskeho parlamentu a špičkového kandidáta v eurovoľbách, Martina Schulza, vzhľadom na kríž vo verejnom priestore:

„Tu ukazuje politik SPD Schulz opäť raz svoju pravú tvár – jemu a jeho súdruhom v SPD čo do európskej politiky nedôverujem ani na milimeter – aj zo skúsenosti!“ Europoslanec Kastler to uviedol v tlačovom vyhlásení.

Sklamaný však Kastler nebol zo Schulza iba pri téme „kríž“, ale aj v otázkach ochrany života a bio-etiky, v obhajobe manželstva a rodiny, ako aj v mnohých iných kresťanských témach „sú Schulz a jeho súdruhovia na míle ďaleko od našej kresťanskej línie“. Schulz sa zasadzuje za „Európu chladných technokratov – my za Európu hodnôt!“ Práve v pretrvávajúcej kríze dôvery potrebuje Európa „pravý kresťanský hodnotový základ“, povedal Kastler, ktorý je aj hovorcom Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK).

Schulz nedávno v televíznej debate žiadal, že verejný priestor musí byť vzhľadom na náboženské symboly „neutrálny“. Pretože v Európe „existuje riziko veľmi konzervatívneho hnutia“, proti ktorému treba v zmysle nediskriminácie podľa Schulza „bojovať“.

Špičkový kandidát SPD za to zožal prudké protestné reakcie. Ilse Aignerová (CSU), bavorská viceprezidentka, kritizovala v novinách „Münchner Merkur“, že Schulz prejavuje „v zásade nedostatočnú úctu voči náboženskému presvedčeniu“. Označila za „nehoráznosť stavať kríž na roveň so spiatočníckymi extrémne konzervatívnymi hnutiami“. Bavorský premiér Horst Seehofer (CSU) pre „Münchner Merkur“ povedal:

„Som z Martina Schulza nesmierne sklamaný, odvrátenie sa od kresťanského charakteru Európy formovaného stáročia je pre CSU úplne neprijateľné.“

Aj Alois Glück, predseda Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK), pre tieto noviny povedal: „Vykázanie náboženstva do súkromného priestoru je odpad od celej histórie vývoja európskeho kultúrneho prostredia a ja to musím pociťovať ako provokáciu.“ Glück označil Schulzove slová ako „veľmi závažné vyjadrenie názoru, ktoré sa od doterajšieho nábožensko-politického postoja SPD v Nemecku radikálne odkláňa“. Vyjadril obavy, že tým sa prejavuje úsilie o európsku kompetenciu v tejto oblasti.

Protest prišiel aj od Dávida Müllera, krajinského zástupcu Evanjelického kruhu CDU Baden-Württemberg. Pre kath.net povedal:

„Či pán Schulz už úplne zabudol, aký hlboko siahajúci pozitívny vplyv malo kresťanstvo predovšetkým aj v sociálnej oblasti? Európa sa nedá oddeliť od kresťanskej viery. A tak to má aj zostať!“

Profesor štátneho a cirkevného práva Stefan Mückl označil v interview pre Dómske rádio priradenie kríža ku konzervatívnym prúdom ako „úžas vzbudzujúce vnímanie veci“. Pretože „náboženstvo a všeobecne základné práva nemajú nič od činenia so základným politickým postojom. Praktizovanie základného práva nie je ani konzervatívne, ani liberálne, ani sociálnodemokratické či socialistické. Je to proste a jednoducho praktizovanie základného práva, ktoré prislúcha každému.“ A je aj „nesporné, že Európa je kresťanská“. V EÚ sa „viac ako 80 percent obyvateľov hlási ku kresťanskej viere, či už je to katolícke, protestantské alebo pravoslávne vyznanie“. „Okrem toho EÚ môže pôsobiť iba vtedy, ak má kompetencie vzhľadom na tzv. vecný stav. A je celkom jasné, že kompetencie na vzťah štátu a Cirkvi nie sú v oblasti únie, ale zostávajú v kompetencii členských štátov.“ –zg-

 

Ostrá kritika M. Schulza od CDU a CSU kvôli jeho výpovedi o kríži

 

Berlín, 19.5.2014 (kath.net/KNA) 017 024 – Nemecké kresťanské strany CDU a CSU ostro kritizovali špičkového kandidáta SPD v eurovoľbách, Martina Schulza, za jeho požiadavku odstrániť náboženské symboly z verejných priestorov. Generálny sekretár CSU Andreas Scheuer ho v pondelok v časopise «Welt» označil ako «nebezpečenstvo pre náboženskú toleranciu»:

Nielen, že Schulz chce urobiť z verejných priestorov zóny bez kríža – on vidí dokonca za tým ´riziko veľmi konzervatívneho hnutia? A proti tomu sa musí bojovať´? Schulz tým stigmatizuje kresťanské symboly. On je nebezpečenstvom náboženskej tolerancie v Európe,“ povedal Scheuer.

Jeho kolega z CDU Peter Tauber zdôraznil: «Kresťanstvo nikdy nebolo konzervatívne, ale vždy pokrokové hnutie

Šéfka krajských skupín CSU Gerda Hasselfeldtová vyjadrila presvedčenie, že kresťanská symbolika tvorí Európu:

Kto chce v Európe vypudiť kresťanské symboly z verejných priestorov, popiera identitu Európy. Európa je a zostane kontinent s kresťansko-židovskými koreňmi. To smerodajne formuje identitu Európy. Každý, kto nesie zodpovednosť, si toho musí byť vedomý.“

 

Schulz prekračuje svoje kompetencie

CDU a CSU obviňujú Schulza okrem toho, že prekračuje svoje kompetencie. Pretože príslušné úpravy sú v kompetencii členských štátov. «Schulz svojimi výpoveďami ukazuje svoje pravé zmýšľanie o Európe bez koreňov a bez súradníc, o Európe duchovnej voľnosti a byrokratických zásahov», povedal Scheuer. Tauber ho zasa označil ako byrokrata: «Tým pán Schulz zjavuje, že je presne tým, čím predstiera, že nie je: a síce európskym byrokratom.» -zg-

 

Sexuálna výchova vo farskej materskej škôlke

 

Horné Rakúsko, 19.5.2014 (kath.net/jg) 017 023 – Vo farskej materskej škôlke v Hornom Rakúsku sa očividne bez vedomia rodičov konala sexuálna výchova. Podľa informácií rodiny P. (meno redakcia pozná) sa o tom dozvedeli, až keď im dcérka rozprávala, „ako sa robia detičky“. Dievčatku sa dostalo toľko „osvety“, že vedelo o splynutí semena a vajíčkovej bunky ako počiatku života, že oplodnená vajíčková bunka sa zahniezdi a dieťatko potom v brušku mamy rastie. O sexuálnom akte a pôrode dievčatku nič nepovedali. Podľa výpovede rodičov „bolo na to ešte skoro“. Od tejto „osvety“ však ich dcérka trpí poruchami spánku.

Rodičia chcú teraz proti tejto výuke v materskej škôlke podať žalobu na súd. Učiteľka najprv nechcela vidieť nijaký problém, ale pri druhom rozhovore sa u matky dievčatka ospravedlnila. Farár zodpovedný za správu materskej škôlky sa ju pokúsil upokojiť a celú záležitosť prezentovať ako neškodnú. Pri treťom rozhovore však vedúca škôlky prejavila neústupnosť, ako povedali rodičia.

Starosta obce rodinu podporuje. Porozprával sa s vedením škôlky a vyzval ho, aby v budúcnosti takúto výuku nepraktikovali. Rodina sa obrátila aj na kraj Horné Rakúsko a aj odtiaľ sa jej dostalo podpory. Materská škôlka sa zachovala nesprávne, sexuálna výuka tam nepatrí, ako ju ubezpečili z vedenia kraja. Rodina teraz skúma aj právne kroky proti materskej škôlke. –zg-

Svätý Otec menoval nového poľského prímasa

 

Vatikán, 18.5.2014 (RV) 017 022 – Svätý Otec prijal odstúpenie Mons. Józefa Kowalczyka z funkcie arcibiskupa poľského Hnezdna (Gniezno) z dôvodu dosiahnutia kánonického veku. Zároveň za arcibiskupa metropolitu Hnezdna a za prímasa Poľska menoval Mons. Wojciecha Polaka, súčasného pomocného biskupa v Hnezdne a generálneho sekretára Biskupskej konferencie Poľska.

Mons. Polak sa narodil 19. decembra 1964 v meste Inowroclaw, v arcidiecéze Hnezdno a kňazskú vysviacku prijal v roku 1989. Študoval na pápežskej akadémii Alfonsianum v Ríme, kde získal licenciát a v roku 1996 doktorát z morálnej teológie. V rokoch 1995 až 1999 bol prefektom a neskôr aj rektorom (1999-2003) vyššieho seminára, sudcom cirkevného súdu, docentom morálnej teológie vo vyššom seminári a od roku 1998 na teologickej fakulte štátnej Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani.

V roku 2003 bol menovaný za pomocného biskupa v Hnezdne. Aktuálne je členom Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich. V roku 2009 bol zvolený za člena stálej rady Konferencie biskupov Poľska (KBP) a od roku 2011 je generálnym sekretárom KBP. V roku 2013 bol zvolený za predsedu Skupiny pre kontakty s Ruskou pravoslávnou cirkvou. -zk-

 

Expertka: Politika na základe víťazstva v Song Conteste ‚je neseriózna‘

 

Viedeň, 18.5.2014 (kath.net/KAP) 017 021 – „Využívať víťazstvo Conchity Wurstovej na Song Conteste ako základ politickej diskusie je neseriózne a nezodpovedá zvláštnym potrebám dotyčných ľudí.“ Zdôraznila to Stephanie Merckensová (foto), členka Bio-etickej komisie a referentka pre bio-etiku a ochranu života Inštitútu pre manželstvo a rodinu Biskupskej konferencie Rakúska. Povedala to 14. mája v relácii ORF „Journal Panorama“.

„Očakávať, že na dobrých argumentoch spočívajúci odmietavý postoj občanov k homosexuálnemu manželstvu, alebo k adopcii detí homosexuálmi sa nejakou speváckou súťažou zmení, je nereálne,“ povedala Merckensová. „Diskusia okolo témy homosexualita a transgender sa v zásade ťažko vedie. Obhajoba práv a ochranné opatrenia homosexuálov sú síce legitímne, ale presadzujú sa prehnane a často to dospeje tak ďaleko, že sa vzájomné postoje už nesmú počúvať! Keď ide však o politický rozmer požiadaviek homosexuálov alebo osôb transgender, diskusia musí byť dovolená.“

„Takže ani odmietanie homosexuálneho manželstva nie je diskriminujúce či homofóbne. Ide oveľa viac o zachovanie toho, čo manželstvo vo svojom jadre znamená: a síce zväzok muža a ženy s možnosťou plodiť deti,“ zdôraznila odborníčka, ktorá je aj poradkyňou kardinála Christopha Schönborna v rodinno-právnych otázkach. „Potreba právneho rámca pre zväzok je pochopiteľná. Prečo by sa to však malo aj pre homosexuálne páry stať v rámci manželstva, to dobre nechápem. Čo sa týka Rakúska pre homosexuálne páry už existuje príslušný právny rámec.“

Zo štátneho uznania zväzku podľa nej nevyplýva odvodzovanie si práva na deti. „Nijaký dospelý človek nemá právo na dieťa,“ povedala odborníčka.
„Ide skôr o to, postaviť do centra blaho dieťaťa. Preto si musíme klásť otázku, do akého prostredia sa dieťa smie narodiť.“

„Už Konvencia OSN pre práva dieťaťa definuje pojmy rodičov biologickou matkou a  biologickým otcom dieťaťa, povedala právnička. To nemôžu zmeniť ani pokusy o zmenu významu pojmu, ktoré zachádzajú tak ďaleko, že pojem „rodičia“ môže – na rozdiel od doterajšieho chápania – zrazu znamenať všetko. Každé dieťa má právo, ak je to možné, vyrastať u svojich biologických rodičov.“

Diskusia na tému viac práv pre homosexuálov sa po víťazstve Conchity – „Queen of Austria – kráľovnej Rakúska“ znova rozprúdila. Medzitým z toho vznikla už diskusia na vládnej úrovni.

Práva heterosexuálov a vzťahov rovnakých pohlaví sa v minulých rokoch pretriasali v mnohých bodoch. Helmut Graupner z „Právnej komisie Lambda“ v ORF predniesol ďalšie požiadavky. Tak majú byť pre homosexuálov možné nielen „registrované partnerstvá“ ale aj manželstvo. To ponúka podľa Graupnera v 40 bodoch niečo naviac. Okrem iného neexistuje v partnerstve nijaká povinnosť vernosti, partnerstvo sa ľahšie rozlúči a predpisuje sa menej povinností alimentov po odlúčení.

V Rakúsku páry rovnakých pohlaví nemajú právo na adopciu detí. Súdnymi výnosmi sa však etablovala možnosť adoptovať nevlastné dieťa aj keď s obmedzením a aj táto adopcia je možná iba vtedy, ak ide o vlastné dieťa jedného partnera. Graupner žiada zmenu – všeobecné právo na adopciu detí. –zg-

 

Schönborn ku Conchite: „Tešil som sa a modlím sa za neho“

 

Viedeň, 16.5.2014 (KAP) 017 020 – „V pestrej Božej záhrade sú aj ľudia, ktorí sa cítia ako to druhé pohlavie a prirodzene si zaslúžia náš plný rešpekt, našu úctu ako ľudia,“ povedal kardinál Christoph Schönborn pri návšteve viedenského kostola Votivkirche. V tomto chráme sa koná výstava „Telesnosť a sexualita“, ktorá pôsobí rozruch. „Tešil som sa, že Tom Neuwirth mohol v umeleckej postave Conchity Wurstovej sláviť veľký úspech a môžem si iba želať, aby s týmto úspechom dobre zaobchádzal, pretože to nie je ľahké,“ povedal Schönborn pre „Kathpress“. A dodal: „Modlím sa za požehnanie pre jeho život.“

Téma tolerancia, ktorú Conchita Wurstová dala za základ svojho vystúpenia, je podľa slov kardinála „reálna, veľká téma“. Povedal, že ľudia ako on musia zakúsiť veľa posmechu, podlostí a neznášanlivosti. Tolerancia v konečnom  dôsledku však znamená „rešpektovať niekoho, aj keď nezdieľame jeho presvedčenie – a v tomto zmysle potrebujeme toleranciu všetci“.

Zdôraznil, že táto téma má však ešte aj širší svetový rozmer – tak ako nedávno v Nigérii, keď teroristická islamistická skupina Boko Haram uniesla 270 dievčat a núti ich k obráteniu na islam – to je „hrozná netolerancia“, ako povedal kardinál. Rovnako musíme odmietnuť, ak v niektorých krajinách trestajú homosexualitu smrťou.

 

Netolerancia v mene tolerancie

Pravdaže existuje aj „netolerancia v mene tolerancie“: Plagát na tohoročný Life-Ball, ktorý ukazuje nahého hemafroditu v raji, pociťuje kardinál ako príklad „prekročenia hraníc“, ako formu netolerancie, ktorá „sa iným ľuďom zoširoka nanucuje“. Záver kardinála Schönborna: „Tá téma tu je, a je dôležitá, ale my ju určite ešte nepovažujeme za ukončenú.“

K pohlavnej identite viedenský arcibiskup vyhlásil, že pociťuje ako „nádhernú ideu Stvoriteľa“, že stvoril muža a ženu. „Z tejto polarity a vzájomného doplňovania vzniká príťažlivosť, navzájom po sebe túžia, ale aj spolu zápasia, usilujú sa byť jedno telo a telesne sa stýkať – to všetko vidím v kontexte stvorenia ako Božiu fascinujúcu ideu.“

 

Ako muža a ženu ich stvoril

Diskusia, ktorá vypukla okolo súťaže „Song Contest“ o pohlavnosti človeka bola v piatok aj témou kardinálovho týždenného komentára v denníku „Heute“: „Boh stvoril človeka na svoju podobu … Ako muža a ženu ich stvoril,“ citoval kardinál Bibliu a napísal: „Aké bezútešné a nudné by bolo, keby boli iba muži, alebo iba ženy na tomto svete! Život sa stáva skutočne živým až vzájomnou príťažlivosťou muža a ženy. Aké úžasné a vzácne je doplňovanie sa pohlaví! My všetci by sme neexistovali, keby nás muža a žena aktom lásky – ktorý bol dúfajme skutočne aktom lásky – nepočali a neprijali a nedarovali nám život.“

Vzhľadom na rôzne formy sexuality kardinál Schönborn nanovo konštatoval: „Ako však všetci vieme, v Božej záhrade existuje pestrá mnohorakosť. Nie všetci, ktorí sa narodili ako mužské bytosti, sa cítia ako muži a rovnako je to na strane ženských bytostí. Ako ľudia si zaslúžia rešpekt, na ktorý máme právo my všetci.“ –zg-

 

Kostarika: Katolícky kňaz – „ministrom rybolovu“

 

San José, 10.5.2014 (kath.net/ KNA) 017 019 – Nový prezident Kostariky Luis Guillermo Solis povolal do svojej vlády katolíckeho kňaza. Ako informoval denník „El Pais“ online duchovný Gustavo Meneses Castro má zaujať post „ministra rybolovu“. Konkrétne ide o úrad riaditeľa Inštitútu pre rybolov, ktorý je prakticky rovnoprávny s úradom ministra. V tejto funkcii je kňaz aj členom nového Solisovho kabinetu. Meneses Castro sa v minulosti stal známy vehementným zasadzovaním sa za práva rybárov a dedinčanov, ktorí žijú z rybolovu.

Kňazi, ktorí sa dávajú na politiku, sa práve v Latinskej Amerike v ostatnej dobe stáva stále častejšie. Najprominentnejším príkladom bol naposledy bývalý paraguajský prezident Fernando Lugo.

Po prevzatí politickej funkcie príslušného kňaza spravidla z kňazskej služby suspendujú. Na základe príslušných ustanovení moderného cirkevného práva sa zakazuje v stredoveku praktizovanému spájanie duchovnej a svetskej vlády biskupa – často vlastníka kraja. Z teologického hľadiska zostáva kňaz preberajúci politický úrad naďalej kňazom – bez ohľadu na cirkevno-právne suspendovanie. To sa vzťahuje čisto na vykonávanie duchovnej činnosti, nie však na sviatostný úrad kňaza. –zg-

 

Naša príloha

EÚ a náboženské symboly – opäť diskusie o kríži

 

Po výpovediach sociálnodemokratického špičkového pre EÚ Martina Schulza proti náboženským symbolom vzniká otázka: Aký význam má pre nás kríž? Prečo potrebujeme kríž?

Komentár bavorského pomocného biskupa Antona Losingera

 

Augsburg, 20.5.2014 (kath.net) 017 018 – O kríži Ježiša Krista sa znova diskutuje. Sociálnodemokratický kandidát v eurovoľbách, Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu, chce odstrániť náboženské symboly z verejných priestorov. Nedávno v televíznej diskusii povedal, že každý by mal síce mať možnosť svoju vieru osobne prejaviť, no verejný priestor musí byť „neutrálny“. Na tom musí trvať. Schulz vidí v Európe „riziko veľmi konzervatívneho hnutia a proti tomu sa musí bojovať“.

Aj u nás v Bavorsku poznáme túto diskusiu. Bavorský správny súd dal v r.  2002 spočiatku za pravdu učiteľovi, ktorý z dôvodov svedomia žiadal odstránenie kríža zo svojho pracoviska. Odôvodnenie žaloby učiteľa hovorí o „stĺpe hanby antijudaizmu“ a o „symbole barbarského obrazu Boha“, ako aj o „kresťanskej poslušnosti mŕtvole“, ktorú „bavorská vláda svojím barbarským zákonom o kríži“ očakáva od „svojich úradníčkových, krížu poslušných poddaných“.

A ešte dnes cítime pohnutie na nemeckej úrovni z veľmi sporného „rozsudku o kríži“ Spolkového ústavného súdu. Dňa 16. mája 1995 tento súd vyhlásil, že v mene veľkého dobra náboženskej slobody sa nemôže od žiaka žiadať, aby sa učil pod krížom, a preto treba tento kríž – aj proti vôli väčšiny jeho spolužiakov – odstrániť z triedy.

Na to sme zažili hlboké rozhorčenie mnohých kresťanov, rozhorčené čitateľské listy vo všetkých veľkých novinách, rodičov, ktorí sa ozvali a dokumentovali svoju rodičovskú vôľu vychovávať deti po kresťansky „pod krížom“, ako aj jasné protesty zo všetkých cirkevných úrovní a najväčšiu cirkevnú demonštráciu republiky. Chceme naozaj vzdelávanie bez kríža? Bez náboženskej výchovy? Bez otázok o zmysle života? Bez zásadných hodnotových rozmerov kresťanského západu?

Pomimo právnej debaty toto je rozhodujúci bod, ktorý nás ako kresťanov musí hlboko znepokojiť a byť nám výzvou. Je to ústredná otázka: Aký význam má kríž pre nás? Prečo potrebujeme kríž? A v ktorých priestoroch?

 

Ja sa vyslovujem za kríž v našich školách:

1.Kríž potrebujeme v školách.

Pretože predovšetkým mladí ľudia dnes hľadajú orientáciu a oporu! Tam, kde nedostanú odpovede, vzniká duchovná núdza. Tam sa naša spoločnosť dostáva na dramatickú sklznú plochu! Práve v týchto dňoch, keď sme často zhrození činmi z amoku na našich školách, si jasne ako zriedkakedy uvedomujeme, aké dôležité je duchovné usmernenie pre život mladých ľudí.

Bolo by trpkou chybou nášho sveta dospelých myslieť si, že deti žijú v zdravom svete a nemajú nijaké problémy, alebo že problémy detí sú malé! Naopak – práve deti a mladí ľudia dneška potrebujú naliehavejšie ako kedykoľvek predtým odpovede na otázky o zmysle života, ktoré sú kritickými otázkami ich života. Oni potrebujú podporu viery, potrebujú výuku náboženstva a potrebujú tvár, do ktorej môžu hľadieť pri svojich pochybnostiach a obavách, ktoré nemožno pedagogicky a psychologicky zvládnuť. A na to je kríž v našich triedach, na to je tvár milujúceho, spolutrpiaceho Krista!

Priam signálom pre mňa je tu sympatická mladá študentka Sophie Schollová, členka skupiny odporu proti fašizmu „Biela ruža“, ktorá po nezdarenej letákovej akcii v Lichthofe Mníchovskej univerzity bola zatknutá a veľmi rýchlo 24. februára 1943 v mníchovskom Stadelheime gilotínou popravená. Máme od nej záznamy a listy z väzenia. Ona v nich vkladá prst do rany: „Vyčítam ti, ty mysliaci človek v tejto osudovej hodine našej histórie. Ty spotrebovávaš všetku silu a energiu na posledné zdokonalenie samopalu, ale najpodstatnejšiu zo všetkých otázok si nevšímaš: Otázku KAM? A otázku PREČO?“ Na to je kríž v našich školách!

 

Podstatným miestom pre kríž sú miesta utrpenia a choroby.

2. Kríž potrebujeme v nemocniciach

Utrpenie a choroba je sú stále prítomné v našom živote. Napriek všetkým možnostiam modernej vedy a techniky, napriek veľkému umeniu medicíny slabosť a utrpenia nikdy neodstránime. Utrpenie, choroba a smrť, sú neodstrániteľne hlboko vrastené do našej ľudskej existencie. V ostatnej dobe zvlášť v oblasti medicíny napriek fantastickým možnostiam a vyhliadkam, ktoré nám sľubuje moderná technika génov a biomedicína, sa nám mnohé stalo otáznym. Všetky tie pochybnosti a protesty okolo génovo-technických postupov, hranice výskumu embryí, predimplantačná diagnostika, otázky začiatku a konca ľudského života, boj o ochranu nedotknuteľného práva človeka na život – to ukazuje odvrátenú stranu vedeckého vývoja, ktorá v ľuďoch vyvoláva rastúce obavy.

Tu sa aktuálne stretávame s veľmi ťaživou otázkou: Prečo prosí dnes stále viac starších ľudí vo svojich vyhláseniach pacientov o aktívnu eutanáziu? Prečo chcú byť umelo odvolaní zo života? V našich prieskumoch v Nemeckej rade pre etiku sme našli dve odpovede: Po prvé strach z veľkých neznesiteľných bolestí. A po druhé strach z toho, že sa stanú bezmocným prípadom na ošetrovanie a – ako to ľudia drasticky vyjadrujú – budú pomaly hynúť.

Na oba druhy strachu máme teoreticky dobré odpovede: Po prvé požiadavku paliatívno-medicínskeho vzdelávania lekárov a intenzívnejší výskum v oblasti odstraňovania bolestí, aby sme ľuďom vzali strach pred neznesiteľnými bolesťami. A po druhé – hospic. Ľudia sa majú v tejto rozhodujúcej fáze života ľudsky sprevádzať a v pokoji a s láskavou opaterou ísť v ústrety najdôležitejšiemu cieľu života – umieraniu. Ale všetky tieto teoretické riešenia sa stávajú v tejto situácii druhoradými, ak ľudia nenájdu nijakú oporu a pravú útechu.

Boh utrpenie neodníma. Ťažisko tejto veci, to negatívne utrpenia zostáva, pokiaľ ako ľudia žijeme. Ale niečo je iné: Utrpenie dostalo s Veľkým piatkom iný rozmer. Boh nám v utrpení nie je vzdialený! A preto niet nijakého kútika v našom živote, ktorý by bol taký tmavý, aby ho Boh nepoznal! Trvalá útecha, ktorú nám Boh poskytuje, to je nový rozmer.

Preto potrebujeme kríž v našich nemocničných izbách, v ústavoch starostlivosti a doma, kde ľudia ošetrujú príbuzných, aby chorí a zomierajúci ľudia mohli s nádejou hľadieť na trpiaceho Krista a žili v prostredí lásky a tak mohli aj umrieť, keď príde čas. Preto sa v Cirkvi so zápalom staviame proti komerčným organizáciám praktikujúcim eutanáziu ako DIGNITAS či EXIT, aj proti praktikám, ktoré všetky robia obchody so smrťou.

Preto sme proti lekármi asistovanej samovražde – lekári sú liečitelia a pomocníci ľudí – a my sa staviame proti obrazu lekára, ktorý sa z liečiteľa mení na kata. Preto sa vehementne staviame proti usmrcovaniu na  požiadanie. Pretože práve pre Ježiša Krista nemá byť nijaký človek rukou iného aktívne popravený, alebo nenápadným tlakom svojho okolia dotlačený do smrti.

 

A nakoniec preto aj posledné miesto, kde potrebujeme kríž.

3. Kríž potrebujeme v našom každodennom živote

Dnes potrebujeme kríže v izbách našich rodín, potrebujeme kríže na vrcholoch našich hôr, potrebujeme kríže aj v našich súdnych sieňach, v úradných miestnostiach a v politickej verejnosti. Kríž je dôležitý na to, aby si ľudia zachovali správnu, človeka dôstojnú mieru a nepovyšovali sa nad dôstojnosť iného človeka. Kríž je dôležitý, aby sme si znova uvedomili vlastnú obmedzenosť a konečnosť zoči voči križovaniu a ponižovaniu blížneho! Kríž v našich životných priestoroch je dôležitý, aby nám na križovatkách nášho života, aj v núdzi a utrpení zostala zachovaná nádej. To je ten veľký rozdiel!

 

„Aký bude tento rozdiel u vás?“

Kríž, jeho uzdravujúca prítomnosť je však súčasne aj veľkou výzvou predovšetkým pre mladú generáciu a jej vieru. Pápež Benedikt XVI. to zdôraznil na XXIII. svetových dňoch mládeže v Austrálii v príhovore k tisícom mladých ľudí v Sydney. Na večernej krížovej ceste, ktorou kráčal s mládežou, to priostril na rozhodujúcu otázku mladej generácii: „Aký bude tento rozdiel u vás?“

„Milí mladí priatelia,“ hovorí pápež, „dovoľte mi, aby som vám teraz položil otázku. Čo vy zanecháte budúcej generácii? Postavíte svoj život na pevných základoch a vybudujete niečo, čo bude mať trvácnosť? Žijete svoj život takým spôsobom, aby ste uprostred sveta, čo chce zabudnúť na Boha, alebo ho v mene falošne chápanej slobody dokonca odmieta, vytvorili priestor pre ducha? Ako narábate so svojimi darmi, ktoré ste prijali a so silou, ktorú Duch Svätý by aj teraz chcel vo vás uvoľňovať? Aké dedičstvo zanecháte tým mladým ľuďom, ktorí prídu po vás? „Aký bude tento rozdiel u vás?“ –zg-
Autor DDr. Anton Losinger je pomocný biskup a dómsky prepošt v Augsburskej diecéze. Je členom Nemeckej rady pre etiku a Bavorskej komisie pre bioetiku pri Konferencii biskupov Nemecka.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *