8-ročný Antonio, ktorý zomrel na rakovinu: „Mami, Matka Božia prišla po mňa.“

Antonio Terranova sa narodil v roku 2004 v talianskom Palerme. Odišiel do neba 23. februára 2013. Mal iba 8 rokov. Dalo by sa povedať, že pri jeho narodení Pán zostúpil z neba. Bolo to zdravé a živé dieťa s blond vlasmi a modrými očami. Bol inteligentný a veľmi milý. Už v útlom veku, ako veľmi malé dieťa sa zaujímal o iné deti, najmä o tie najviac nešťastné. Každé ráno predtým, než išiel do školy, skontroloval, či má dodatočný sendvič, aby ho mohol darovať, ak by to jedno z detí potrebovalo. Počas hodín informatiky a angličtiny ho vyhľadávali priatelia Alica a Enrico, dve deti, ktoré mali problémy so školou, nedokázali vždy pochopiť učivo, neustále niečo kazili a niekedy nedokázali držať krok s ostatnými. Trpezlivo a jemne im vysvetlil všetko a opravil ich tak, aby si učiteľ nič nevšimol.

Strašná správa a „Ježišu, dôverujem Ti“

21. mája 2011 sa ukázalo, že Antonio potrebuje transplantáciu pečene. On bol diagnostikovaný s 10 cm nádorom. Prebehla dlhá séria testov a hospitalizácií. Od začiatku boli lekári pesimisti. Do tej miery, že nechceli vstúpiť na čakaciu listinu na transplantáciu. Boli sme zúfalí, ale okamžite sme sa začali modliť. Modlili sme sa deň a noc. Vznikol reťazec modlitieb a mnohí ľudia sa k nemu pripojili. Bolo to neuveriteľné. V centre transplantátov sme sa naučili Korunku Božieho milosrdenstva, ktorú sme sa potom už nikdy neprestali modliť. Každé popoludnie sme išli do nemocničnej kaplnky, aby sme sa ju pomodlili. Antonio chcel byť s nami každý deň a modliť sa s ružencom. Na konci modlitby zmĺkol, pozrel na nás a povedal: „Zabudli ste povedať veľmi dôležitú vec: “ Ježišu, dôverujem Ti.“

Na začiatku každého dňa, keď mu sestra prišla vziať krv, začal plakať. Keď počul iné deti plakať, povedal mi so slzami: „Mama, choď a rozveseľuj ich, postaraj sa o nich, aby už neplakali.“ Keď bol rad na ňom, stále sa bál o ostatné deti.

Ježišu, kde si?

Odbery krvi, počítačová tomografia, návštevy lekára … Bolo to pre neho všetko mučenie, aj pre nás. Jedného rána Antonio vzal Benediktínsky kríž, pevne ho stískal a začal hlasne kričať: „Ježišu, kde si? Vždy som v teba veril, ale ak mi teraz nepomôžeš, prestanem v teba veriť.“ Scéna sa udiala pred sestrami a rodinou. Nikto ho nemohol upokojiť. Zdá sa však, že pomaly prijal situáciu a nakoniec mi povedal: „Mama, buď pokojná.“

Operácia prebehla dobre, ale …

Pätnásť dní po prvej hospitalizácii, k údivu lekárskych tímov, sa vyskytla správa o darcovi pečene na transplantáciu. Veľmi som trpela, nemohla som si to vychutnať, pretože môj syn sa mal zotaviť, ale iné dieťa staršie ako 11 rokov práve umrelo pred bezmocnými rodičmi kvôli aneuryzme mozgu. Dieťa, za ktoré sme ani nemali čas modliť sa. Vo svojich modlitbách som požiadala o uzdravenie svojho syna, ale v mojom srdci som cítila ťažké bremeno smrti tohto dieťaťa.

Transplantácia trvala 11 hodín. Operácia prebehla dobre. „Mohli by ste povedať, že to bola jeho pečeň,“ povedal chirurg dôverne.  Bolo to jednoduchšie, ako sme očakávali.“ O pätnásť dní sme sa vrátili domov plný nádeje na nový život. Ale … bohužiaľ to nebol koniec. O niekoľko dní po kontrolnom vyšetrení sme zistili, že do pľúc sa dostali metastázy . Antonio bol prevezený na oddelenie detskej onkológie, aby absolvoval rad chemoterapií.

Ježiš, tak blízko

V posledných dňoch sa Antonio začal pýtať: „Ako je možné, že ľudia neveria v Ježiša a ja cítim jeho blízku prítomnosť?“ Jedného dňa, o tretej popoludní, po tom, ako som povedala, že je to hodina Božieho milosrdenstva sa na mňa pozorne pozrel. Spýtala som sa čo sa stalo. On mi odpovedal: „Mama, nehovor nič, pokračuj v modlitbe, pretože odíde.“ Modlili sme sa, potom povedal: “ Maminka, Matka Božia bola tu. Videl som ju v tvojich očiach, prišla ma požehnať. “ Povedal, že … s kalichom, rovnakým kalichom, ktorý neskôr rozpoznal v rukách kňaza, počas našej návštevy svätyne Matky sĺz v Syrakúzach. „Vieš, čo urobila Mária? Hovorila so mnou, ale nie hlasom, len hovorila v mojom srdci, povedala mi: Teraz ti verím. “ Antonio nevedel, že v modlitbách som vždy povedala Márii, aby mi verila, že aj ja jej verím.

Lurdy a cesta nádeje

Verili sme, že Antonio sa zotaví, ale situácia sa zrazu dostala mimo kontroly a choroba začala rýchlo postupovať. Málokedy si sťažoval, v jeden deň, keď sestra videla jeho plač, nám povedala: „Antonio sa konečne správa ako dieťa, bol už dosť dospelý.“

Dodával nám odvahu. Jedného dňa mi povedal: „Mama, prečo sa bojíš, buď pokojná, Mária mi povedala, že to čoskoro skončí .“ Spýtala som sa ho, či často hovorí s Pannou Máriou, odpovedal, že s ním hovorí v jeho srdci. A už mi o tom nechcel hovoriť. Koncom novembra 2012 sa zhoršilo zdravie Antonia a onkológ nás varoval, že náš syn má už asi iba mesiac života. Rozhodli sme sa ísť do Lúrd. Cesta nádeje. Nebolo to ľahké. Prišli sme do Marseille, večer sa syn správal zvláštne, ako keby sa v ňom triasla duša. Veľmi trpel , ale stále mal „krásny pocit“.

„Ocko, ocko,“ povedal, “ aký krásny pocit, keď som bol v nebi , cítim teplo v žalúdku a je to pekné, chcem tancovať, spievať, kričať. Ocko, som v poriadku a modlím sa, aby ste cítili, čo cítim ja.“

Po tisíckach nepríjemností sme dorazili do Lúrd, kde sa Antonio modlil za iných, ale nie za seba. Keď sme mu pripomenuli, že sa prišiel modliť za svoje uzdravenie k Panne Márii, odpovedal, že to urobí neskôr.

Anjeli čistia náš dom

Začali sme neustálu modlitbu, ale bohužiaľ sme sa vrátili domov s prázdnymi rukami. Prišli Vianoce, Nový rok a situácia sa zhoršila. Nemohli sme zmierniť jeho hrozné utrpenie. V predvečer sviatku Troch Kráľov sme zostali na noc u mojej švagrinej. Bola to strašná noc, nezažmúrila som ani oka, ale ráno mi syn povedal: “ Mami, aký krásny pocit! Ježiš a Mária sú s nami . Ježiš je oblečený do hnedého rúcha, má lano okolo pásu, pripevnené k svojim šatám, sú tu aj anjeli, mama, očisťujú náš dom, očisťujú všetko. Niekto klope na dvere, je to Andre (bratranec), chce vstúpiť. “

V tom čase Antonio nebral žiadny liek, ktorý by mohol spôsobiť halucinácie alebo podobné príznaky. Nepodstúpil chemoterapiu.

Ježiš na kríži

Popoludní sme ho presvedčili, aby išiel do nemocnice, kde po agónii bolestí, by sa mu nakoniec uľavilo. Keď už netrpel, vyšiel von na chodbu vyčerpaný, sadol si a začal plakať.

„Antonio,“ spýtala som sa, „nikdy si tak moc neplakal a teraz, keď sa cítiš dobre a nemáš konečne bolesti, začneš plakať?“ On odpovedal: “ Mama, keď si pomyslím, koľko Ježiš trpel na kríži, moje utrpenie nie je nič .“

Cítila som, akoby som zomierala. Pýtala som sa samej seba, prečo mi to povedal môj syn, mne, ktorá až doteraz kríž videla ako objekt, ktorý visel na stene a pred ktorým som sa modlila v kostole. Bola som zúrivá a povedala mu, že jeho utrpenie nie je menej ako Ježišovo, ale on sa na mňa pozrel, akoby povedal: „Nerozumieš tomu.“ Nenaliehal však na mňa.

Rozklad a návrat sily

Situácia sa horšila každý deň. Antonio sa zhoršoval a zhoršoval a ja už som sa nedokázala vyrovnať s jeho bolesťou. Jedného dňa už nechcel vidieť nikoho, to tu ešte nebolo. Vždy chcel byť obklopený priateľmi a rodinou.

On, ktorý nás doteraz povzbudzoval, začal hovoriť, že Ježiš tu nie je, pretože mu nepomôže, nemá zmysel modliť sa. Stalo sa to z času na čas, ale trvalo to vždy veľmi krátko a rýchlo požiadal Ježiša o odpustenie, našiel dôveru v Neho. Ale tentoraz bol skutočne oslabený.

Jedno popoludnie prišiel k nám otec Marco Lupo z kostola Acquasanta, ku ktorému sme chodili s modlitebnou skupinou. Posadil sa vedľa neho, usmieval sa, potom sa modlil a požiadal o podporu Ducha Svätého. Antonio sa už viac nikdy nesťažoval a začal nás znovu utešovať.

Hodnota utrpenia dieťaťa

Raz pokľakol ku mne, trpel obrovskými bolesťami a povedal stískajúc mi ruky: „Mami, to nie je nič, keď ma teraz Ježiš nevylieči, aspoň viem, že pre moje utrpenie lieči deti v nemocnici.“

Nedôverovala som a pýtala som sa, čo sa stalo? Prečo môj 8-ročný syn hovorí týmto spôsobom, a ja, jeho matka nechápem? Ja, ktorá som nebola schopná znášať pôrodné bolesti a vybrala si cisársky rez, nerozumela som tomu, ako by to dokázal vydržať. Táto sila nemohla prísť len od neho. Neprichádzala ani odo mňa, ale aj ja som ju cítila a pomohla mi, aby som to dnes všetko znášala. Len Boh to dokáže, len On.

Jedného dňa som našla svojho syna ležiaceho na posteli so zavretými očami. Hovoril s niekým šeptom, povedal niečo, zastavil sa – ako keby čakal na odpoveď a znova začal: „Rád by som tu zostal … potom ostalo ticho … ak On chce..“ Spýtala som sa s kým hovoril. „S nikým, mami,“ odpovedal mi.

Kristus ako jediné jedlo

Za posledné dva mesiace Antonio nekonzumoval nič okrem Eucharistie. Keď kňaz prišiel s Najsvätejšou sviatosťou, spýtala som sa, ako Antonio príjme Telo Kristovo, keď ležal v kóme. Keď kňaz povedal: „Antonio, Telo Kristovo,“ náš chlapec náhle otvoril oči a ústa a odpovedal „Amen“.

Neverili sme, ale toľkokrát sme to uvideli, uvideli, že máme nebo , mali sme Ježiša. Jedného rána, otec Antonio d’Anna, náš farár sa ho spýtal: „Antonio, chceš Ježiša?“. Antonio, pozdvihol oči k Najsvätejšej sviatosti, začal hovoriť:

„Ježišu, Ježišu, odpusť mi, odpusť mi, Ježišu. Chcem Ježiša, daj mi Ježiša.“ Môj manžel a ja sme boli hlboko pohnutí. Čo by mohol odpustiť nášmu synovi? Kňaz bol tiež prekvapený. Položil paténu s Eucharistiou na jeho brucho. Antonio sa upokojil a začal hovoriť: „Ďakujem ti Ježišu, cítim teplo znova, ďakujem ti. Ocko, to som cítil v Lurdoch.“

Po prijatí Ježiša sa utíšil. Prichádzali k nám kňazi, chceli sa s ním stretnúť, počúvať to, čo hovoril. Niektorí nás dokonca požiadali, aby mohli zostať sami s Antoniom v jeho izbe, a potom vyšli plačúc von. Antonio chcel, aby sme opakovali slová Božie milosrdenstvo. Chcel, aby sme spievali a často nás prebúdzal v noci, a hovoril, že sa musíme modliť Korunku.

Panna Mária z Medžugoria

Dva dni predtým, než sa pripojil k Ježišovi a Panne Márii v nebi, niekto nám priniesol v životnej veľkosti sochu Panny Márie z Medžugoria, ktorá putovala po kostoloch v Palerme a v provinciách. Žena, ktorá sprevádzala sochu Márie, mi povedala, že nevie ako k nám prišla. Nebolo to totiž v pláne.

Keď v ten deň všetci odišli, išla som k môjmu synovi a spýtala som sa ho: „Antonio, prečo prišla Božia Matka k nám?“ Otvoril oči a pri pohľade na mňa povedal: “ Mama, Ona prišla po mňa.“

O dva dni neskôr v sobotu 23. februára 2013 o 13.55 Antonio odišiel do neba s Pannou Máriou. „Pane Ježišu… Nepýtam sa ťa, prečo si nám ho vzal, ale ďakujem ti, za to, že si nám ho dal.“

Zdroj: Aleteia.pl, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *