Svätý Expeditus, patrón proti pokušeniam odkladať dôležité rozhodnutia

Expeditus bol rímsky stotník v Arménsku, ktorý bol umučený 19. apríla 303 za konvertovanie na kresťanstvo. Keď sa Expeditus rozhodol konvertovať, diabol na seba vzal podobu havrana a pokúsil sa ho presvedčiť, aby vydržal do ďalšieho dňa. Expeditus vyhlásil: „Dnes budem kresťanom!“ a dupol po havranovi. Z toho dôvodu bol svätý Expeditus odpradávna považovaný okrem iného za patróna prokrastinátorov! (chronické odkladanie vecí a povinností) Svätcov postoj učí premáhať pokušenie odkladať dôležité veci, práce, rozhodnutia, zvlášť rozhodnutie obrátiť sa, na neskôr, teda často na nikdy.

Ikony svätého Expeditu ho zobrazujú s krížom s latinským slovom „Hodie“ („Dnes“) v pravej ruke, zatiaľ čo pod pravou nohou havran hovorí „Cras“ („Zajtra“).

V tejto novéne prosíme svätého Expedita, aby za nás vyprosil všetky milosti, ktoré potrebujeme v našom živote, od teologických cností viery, nádeje a lásky až po dar konečnej vytrvalosti (pokračovať vo viere a nádeji v okamihu našej smrti).

Je veľmi žiaduce, aj keď to nie je nevyhnutne potrebné, začať každý deň Novény k svätému Expeditovi aktom skrúšenosti.

 

Prvý deň Novény k svätému Expeditovi

V prvý deň Novény k svätej Expeditovi sa modlíme za dar viery.

Modlitby na prvý deň

Slávny mučeník, svätý Expeditus, skrze živú vieru, ktorú ti dal Boh, ťa prosím, prebuď tú istú vieru v mojom srdci, aby som aj ja mohol z celého srdca veriť, že existuje Boh, ale najmä, aby som bol zachránený od hriechu proti Nemu.

 

3x modlitba Otče náš na počesť Najsvätejšej Trojice

Modlitba Spomeň si Panna Mária

Jedno Zdravas Mária na počesť Sedembolestnej Panny Márie

 

Druhý deň Novény k svätému Expeditovi

V druhý deň Novény k svätému Expeditovi sa modlíme za dar nádeje pre seba a pre tých, ktorí majú problém veriť.

Modlitby na druhý deň

Ó, slávny mučeník, svätý Expeditus, prostredníctvom závideniahodnej nádeje, ktorú ti dal Boh, modli sa, aby tí, málo veriaci boli preniknutí lúčmi nádeje, aby aj oni získali večnosť; prosím, modli sa, aby mi bola daná vrúcna nádej v Boha, ktorá ma povzbudí uprostred utrpenia.

 

3x modlitba Otče náš na počesť Najsvätejšej Trojice

Modlitba Spomeň si Panna Mária

Jedno Zdravas Mária na počesť Sedembolestnej Panny Márie

 

Tretí deň Novény k svätému Expeditovi

V tretí deň Novény k svätému Expeditovi sa modlíme, aby sme boli oslobodení od svetských starostí, aby sme mohli plnšie milovať Boha.

Modlitby na tretí deň

Ó, Slávny mučeník, svätý Expeditus, skrze nekonečnú lásku, ktorú Náš Pán vložil do tvojho srdca, prosím ťa, zlož zo mňa všetky okovy, ktorými ma zväzuje svetskosť, aby som bez nich mohol po celú večnosť milovať iba Boha.

 

3x modlitba Otče náš na počesť Najsvätejšej Trojice

Modlitba Spomeň si Panna Mária

Jedno Zdravas Mária na počesť Sedembolestnej Panny Márie

 

Štvrtý deň Novény k svätému Expeditovi

Štvrtý deň Novény k svätému Expeditovi sa modlíme za silu niesť kríž našich vášní.

Modlitby na štvrtý deň

Ó, slávny mučeník, svätý Expeditus, ktorý si dobre poznal učenie Božského Učiteľa niesť kríž a nasledovať Ho, pros Ho o milosti, ktoré potrebujem, aby som mohol bojovať so svojimi vášňami.

 

3x modlitba Otče náš na počesť Najsvätejšej Trojice

Modlitba Spomeň si Panna Mária

Jedno Zdravas Mária na počesť Sedembolestnej Panny Márie

 

Piaty deň Novény k svätému Expeditovi

V piaty deň Novény k svätej Expedite sa modlíme za milosť odpútania.

Modlitby na piaty deň

Ó, slávny mučeník, svätý Expeditus, daj, skrze hojné milostí, ktoré si dostal z neba, aby si si zachoval všetky svoje cnosti, daj, aby som sa zbavil všetkých pocitov, ktoré mi blokujú cestu do neba,

 

3x modlitba Otče náš na počesť Najsvätejšej Trojice

Modlitba Spomeň si Panna Mária

Jedno Zdravas Mária na počesť Sedembolestnej Panny Márie

 

Šiesty deň Novény k svätému Expeditovi

V šiesty deň Novény k svätému Expeditovi sa modlíme za oslobodenie od hnevu.

Modlitby na šiesty deň

Ó, slávny mučeník, svätý Expeditus, cez utrpenia a poníženia, ktoré si prijal z lásky k Bohu, udeľ aj mne túto milosť, ktorá je Bohu veľmi milá a osloboď ma od hnevu a tvrdosti srdca, ktoré sú kameňom úrazu mojej duše.

 

3x modlitba Otče náš na počesť Najsvätejšej Trojice

Modlitba Spomeň si Panna Mária

Jedno Zdravas Mária na počesť Sedembolestnej Panny Márie

 

Siedmy deň Novény k svätému Expeditovi

V siedmy deň Novény k svätému Expeditovi vyprosujeme milosť dobre sa modliť.

Modlitby na siedmy deň

Ó, slávny mučeník, svätý Expeditus, vieš, že modlitba je zlatý kľúč, ktorý otvorí Kráľovstvo nebeské, nauč ma modliť sa spôsobom, ktorý je milý Nášmu Pánovi a Jeho Srdcu, aby som mohol žiť len pre Neho, zomrieť len pre Neho a len k Nemu sa môžem modliť po celú večnosť.

 

3x modlitba Otče náš na počesť Najsvätejšej Trojice

Modlitba Spomeň si Panna Mária

Jedno Zdravas Mária na počesť Sedembolestnej Panny Márie

 

Ôsmy deň Novény k svätému Expeditovi

V ôsmy deň Novény k svätému Expeditovi sa modlíme za čistotu srdca.

Modlitby na ôsmy deň

Ó, slávny mučeník, svätý Expeditus, nech ma, prosím, čisté túžby, ktoré vládli vo všetkých tvojich citoch, slovách a skutkoch, vedú aj v mojom nekonečnom hľadaní Božej slávy a dobra mojich blížnych.

 

3x modlitba Otče náš na počesť Najsvätejšej Trojice

Modlitba Spomeň si Panna Mária

Jedno Zdravas Mária na počesť Sedembolestnej Panny Márie

 

Deviaty deň Novény k svätému Expeditovi

V deviaty deň Novény k svätému Expeditovi sa modlíme za milosť poslednej vytrvalosti.

Modlitby na deviaty deň

Ó, slávny mučeník, svätý Expeditus, ktorého Kráľovná nebies tak milovala, že ti nebolo nič odopreté, pros ju, prosím, moju príhovorkyňu, aby som cez utrpenie jej Božského Syna a jej vlastné bolesti prijal tento deň milosť, o ktorú ťa prosím; ale nadovšetko milosť zomrieť skôr, než spácham nejaký smrteľný hriech.

 

3x modlitba Otče náš na počesť Najsvätejšej Trojice

Modlitba Spomeň si Panna Mária

Jedno Zdravas Mária na počesť Sedembolestnej Panny Márie

 

Zdroj: Efferit.com, Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

 

 

Zdieľať

One thought on “Svätý Expeditus, patrón proti pokušeniam odkladať dôležité rozhodnutia

  • 22. februára 2024 at 6:32
    Permalink

    Sv Expedit prosim ta pomoz aby som neodkladala svoje uzmierenie na neskor.Prosim ta Pomoz Pozehnaj nas aby sme urobili dnes a nie az zajtra.Dakujem za vyslisane prosby

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *