Modlitba k Preblahoslavenej Panne Márii v nešťastí

Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou, krotká Panna! Zdravas‘, nádej biednych! Zdravas’, milostivá Matka sirôt! “Mária, keď sa nebeská brána zatvorí, keď mi bude odopreté priblížiť sa k Bohu pre moje hriechy, keď ma opustí sila a ochabne myseľ, keď už nedokážem nájsť nijakú pomoc, ku komu sa budem utiekať, ak nie k tebe?“

Keď ma doženie prázdnota tohto života a môjho srdca sa zmocní úzkosť, keď už nedokážem nájsť nijakú radosť na tomto svete, keď stratím posledné nebeské povzbudenie a zahalí ma temnota, ku komu sa budem utiekať, ak nie k tebe?

Keď ma bude prenasledovať pokušenie a budú mnou lomcovať vášne, keď ma zasiahne nečakaná choroba alebo iné nešťastie, keď ma bude sužovať jedno trápenie za druhým, kam sa mám schovať, ku komu sa mám utiekať, ak nie k tebe, láskavá utešiteľka biednych? Kto iný by mi pomohol nájsť prístav spásy, ak nie žiariaca Hviezda morská, ktorá nikdy neskrýva svoje svetlo?

Mária, predrahá Matka, ty si jasne žiariaca Hviezda morská. Každý, kto na teba pozerá a vzýva ťa, nájde útechu. Každého razom privedieš do prístavu pokoja. Preto sa na teba aj ja dnes obraciam s prosbou o pomoc. Len ty dokážeš u svojho Syna vyprosiť to, o čo ťa žiadam.

Moja nádherná Pani, ak ty stojíš pri mne, kto môže stáť proti mne? Ak mi ty preukážeš priazeň, kto by ma mohol odmietnuť? Otvor mi doširoka svoju náruč a ja v nej nájdem útočisko.

Povedz mojej duši: „Ja som tvoja orodovníčka, nemusíš sa báť. Tak, ako matka utešuje svojho syna, aj ja ťa uteším.“ Tak mi znejú tvoje slová, sladká Mária. Ale kto môjmu srdcu umožní počúvať vždy tvoj hlas? Aké sladké sú tvoje slová! Pani moja, prihovor sa srdcu svojho služobníka, ktorý počúva.

Som tvojím sluhom aj sluhom tvojho Syna. Ale môžem povedať aj: Ty si moja Matka a Ježiš je môj brat. Trúfam si to vysloviť, lebo viem, že si ho neporodila pre seba, ale pre celý svet.

Preto, ó, Matka Božia, niet inej ženy, ktorá by sa s tebou mohla porovnávať v cnostiach, vznešenosti, dobrote a miernosti, zbožnosti a nežnosti, poctivosti a materinskom pokoji, milosrdenstve a nekonečnom súcite.

Dnes sa ti s dôverou odovzdávam a želám si, aby si prijala môj dar. Na to, aby som premohol svoju slabosť, potrebujem len byť s tebou. Preto by som sa mal v tebe radovať a cítiť hlboké uspokojenie, mal by som s radosťou ospevovať tvoje sväté meno.

Aká si prekrásna a vznešená, Pani moja, svätá Mária, milosti plná! Ak by vôbec niekto dokázal spočítať hviezdy na nebi, vedel by vysvetliť aj tvoje cnosti. No tak, ako ďaleko sú hviezdy od zeme, tak je tvoj život vzdialený od života ľudí a tvoja veľkolepá sláva žiari viac než zástupy anjelov.

Kiežby ťa zastihla moja úbohá modlitba, vznešená Pani. Kiežby si vypočula môj plač a bola by si ochotná prosiť za mňa u svojho Syna, pretože nik okrem teba uňho nenájde rozsudok.

Najmilosrdnejšia Panna, pre obrovskú lásku, ktorú k tebe cítim, pre hlbokú dôveru, ktorú do teba vkladám, som ti rozpovedal o svojom trápení a budem tak robiť naďalej. Pretože cítim, že ty si nesmierne mocná a spomienka na tvoje meno vždy posilní moju dušu.

Aké sladké je meno Mária! Je to meno, ktoré znamená spásu a milosrdenstvo. Mali by sme naň vždy pamätať, myslieť naň, vyslovovať ho a uctievať ho! je to meno nebeské a naozaj anjelské, o ktorom zbožne rozprával evanjelista: „A meno panny bolo Mária“ (Lk 1, 27).

Mária, najsvätejšia a hodna všetkej chvály, ty si brána do neba, ty si Boží chrám, ty si príbytok Ducha Svätého.

Nech vidím akúkoľvek krásu medzi tvorstvom, nech obdivujem akékoľvek cnosti svätých, všetko musím porovnávať s tvojou neobyčajnou dokonalosťou. Pretože je správne, keď ti ja aj ostatné stvorenia vzdávame za všetko neustálu chválu.

Zvolil som si ťa za neobyčajnú Matku a vernú orodovníčku v nádeji, že po smrti budem hoden slávy tvojho presvätého Syna Ježiša Krista.

Amen.

Zdroj: Tomáš Kempenský, Nasledovanie Márie, zaex.sk, modlitba.sk

originál: The Imitation of Mary

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *