Oslovuje kresťanská mystika aj dnes?

Pod pojmom mystik si zväčša predstavíme niekoho, kto už na prvý pohľad vybočuje z radu normálnych ľudí. Páter Pio a jeho krvácajúce stigmy, hlboký a bolestný pohľad Marty Robinovej, alebo Filip Neri vznášajúci sa niekoľko centimetrov nad zemou. V súvislosti s ním si spomínam, ako raz istý kňaz poznamenal, že keď Filip Neri po odslúžení sv. omše levitoval, aspoň kostolník bez problémov pod ním poumýval podlahu. Normálny znamená svätý. Svätý znamená aj s úsmevom na tvári. Som si istá, že Filip Neri by sa na vtipe o sebe schuti zasmial.

Kto je teda mystik? Mystik je osobou, ktorá „zvnútra pozná tajomstvo svojej spásy i spásy celého sveta a snúbi sa s ním: má na ňom intímnu účasť, do hĺbky ho prežíva a jeho srdce bije v súzvuku s Božím srdcom.“ Mystici hľadajú v prvom rade Boha a väčšinou sú im všetky nadprirodzené javy okolo ich osoby akoby na obtiaž. Nechcú byť videní, chválení a už vôbec nie, aby sa o nich hovorilo ako o svätých. Sú prípady, kedy so slzami v očiach prosili Boha, aby im odňal zázračné prejavy, ktoré ich odlišovali od druhých ľudí.

Mystici sú blízko Boha a čím sú mu bližšie, tým sú pokornejší. Zachovali si pokoj a vedomie, že všetko nadzemské je od Boha, ich bol len osobný hriech. Sú to ľudia, ktorí neboli ušetrení od každodenných povinností. Ráno vstať, popasovať sa s problémami, kúpiť chlieb, postarať sa o manžela, o deti – starosti, ktoré má väčšina bežných ľudí.

Mystici žijú aj dnes. Chodia do práce, cestujú tými istými električkami, či autobusmi, niektorí z nich dokonca na vlastnom aute a verte, či nie, často sú prehliadaní. Na prvý pohľad ich vôbec nemusíte rozoznať od iných ľudí. A takáto mystika mi imponuje najviac. Skrytá. Bežná. Každodenná. Prehliadaná. Videná len Jeho očami. A prítomná v Cirkvi už od jej počiatkov až po dnešok.

1.storočie (Eudokia z Heliopolisu) až po 20. storočie (Edith Stein)

Anjeli sú v kurze. Naháňame sa za nimi a máme ich na každú príležitosť, starostlivo vybraných, niekedy aj podľa horoskopu. A už sa ocitáme mimo náuky Cirkvi. Naozaj potrebujeme anjela podľa dátumu svojho narodenia? Nestačí nám pravda viery, že každého človeka sprevádza anjel strážny ktorého mu dal Boh? Naozaj potrebujeme k Michalovi a Rafaelovi pridávať ešte aj Uriela? Ako odpoveď na ezoterické pokusy miešať Božie s diabolským vyšla kniha Anjeli vo videniach veľkých mystičiek. 30 svätých žien, katolíckych mystičiek, ktoré podriadili svoj život Bohu zakúšali citeľnú prítomnosť nebeských anjelov.

 

Anjeli vo videniach veľkých mystičiek

11.storočie (Hildegarda z Bingenu) až po 21. Storočie (Natuza Evolo)

Počas celých dejín Cirkvi Boh potvrdzuje svoju prítomnosť aj cez mimoriadne javy. Levitácie. Bilokácie. Dlhotrvajúce pôsty. Stigmy. Videnia. Extázy. Zázraky. Prorocké sny. Toto všetko sú javy, ktoré sa stali súčasťou života niektorých mužov a žien. No bolo by chybou myslieť si, že toto bolo v ich živote najpodstatnejšie. Tam, kde Boh vidí nezdravú naviazanosť na zázrak, nijaký neurobí. Avšak tam, kde je túžba jedine po Bohu, tam sa môže naplno prejaviť Jeho moc. Prečítajte si o Františkovi z Assisi, Terézii z Avily, Jánovi z Kríža, Tomášovi Akvinskom, Kataríne Sienskej, Gemme Galgani, Františkovi z Paoly, Ignácovi z Loyoly, Alfonzovi z Liguori, Clelii Barbieri, Jozefovi Cottolengovi, ale aj Jozefovi Kupertínskom, Antonovi Paduánskom, Pátrovi Piovi, Hildegarde z Bingenu, Angele z Foligna, Anne Kataríne Emmerichovej, Rite z Cascie, Kláre z Montefalca, Kataríne Laboure, Veronike Giuliani, Františkovi Xaverskom, Jánovi Boscovi, Terézii Neumannovej, Natuzze Evolo, Adriene von Speyr a mnohých ďalších.

 

Mimoriadne javy mystikov a svätých

14.storočie, Uppland, Švédsko, Brigita, dnes známa pod menom Brigita Švédska. Manželka a matka ôsmych detí. Neskôr vdova, zakladateľka kláštorov a patrónka Európy. Už od detstva (asi 10 ročná) vnútorne intenzívne prežívala Pánovo utrpenie a neskôr sa k tomu pridali aj mystické vízie. Ďalšia vzácna duša v Božích rukách, ktorá sa mu dala úplne k dispozícii. Táto kniha je výberom jej najzaujímavejších vízií vrátane Anjelských rečí, kedy Brigita prijímala múdrosť priamo od nebeského anjela.

 

Zjavenia sv. Brigity Švédskej

18.storočie, Coesfeld, Nemecko, Anna Katarína Emmerichová

Boh jej povedal, že pred ňou ani po nej nebude nikto, kto by dostal dar videnia v takej miere ako ona. To len dosvedčuje pokoru tejto mystičky, pretože duša by mohla rýchlo spyšnieť po vypočutí takéhoto vyvolenia. A predsa to Boh urobil. Boh, ktorý vie všetko a vie, komu môže koľko zveriť. Žiadna z jej vízií však nebola zadarmo. Všetko, čo videla si odtrpela a to počas celého svojho života.

 

Tajomstvá posledných časov

20.storočie, Štetín, Poľsko, Alícia Lenczewská

K typom nenápadných mystičiek by sme mohli zaradiť Alíciu Lenczewskú. Žila v Poľsku a zomrela len pred 6 rokmi. Študovala, cestovala, pracovala a na prvý pohľad žila úplne obyčajným životom. No v jej vnútri bolo celé nebo. Keď mala 51 rokov pristúpil k nej Ježiš úplne novým a nadprirodzeným spôsobom. Zreteľne počula jeho hlas a až do smrti prijímala nebeské poučenia. A nechať sa učiť od toho najlepšieho Učiteľa, tomu sa už povie vysoká škola svätosti. Viac sa dočítate v knihe Cesta dozrievania.

 

Cesta dozrievania

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *