31. nedeľa cez rok C

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša…
Viď Lk 19,1-10

 

Podľa Lukášovho evanjelia Ježiš trikrát predpovedá svojim učeníkom, že musí trpieť a zomrieť (viď Lk 9,22; 8,44; 18,31-34). Jeho slová sa však na strane učeníkov zakaždým stretávajú iba s nepochopením. Poslednú z týchto predpovedí evanjelista zaraďuje tesne pred Ježišov vstup do mesta Jericha, kde sa odohráva stretnutie so Zachejom. I pred Jerichom Ježiš Dvanástim hovorí, že ho „vydajú pohanom, vysmejú, potupia a opľujú, zbičujú a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych“ (viď Lk 18,31-34). Učeníci však ani tento raz ničomu nerozumejú. Niet divu, veď kto by očakával Mesiáša, ktorý musí trpieť, ba dokonca zomrieť?
Všetci, ktorí sa spolu s Ježišom približujú k Jeruzalemu, si myslia, že už čoskoro sa zjaví Božie kráľovstvo (viď Lk 19,11). A samozrejme, podľa ich predstáv to musí byť s veľkou slávou a pompou…
Ešte pred vstupom do Jeruzalema sme však v Jerichu svedkami Ježišovho stretnutia s mýtnikom Zachejom. A práve tu máme spolu s ostatnými Ježišovými nasledovníkmi výnimočnú príležitosť ešte raz si ujasniť obsah slov: „Syn človeka musí…“ Keď Ježiš prichádza pod figovník, z ktorého na neho hľadí prekvapený Zachej, pozrie sa hore a hovorí: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ Zachej neurobil nič dobrého ani výnimočného, čo by mohlo upútať Ježišovu pozornosť. Naopak, bol to asi pekný darebák. Dnes však zatúžil vidieť Ježiša…
Keď sa Stvoriteľ „za denného vánku prechádzal po záhrade“ (viď Gn 3,7), zatúžil vidieť človeka, ktorého stvoril, a zavolal na Adama: „Kde si?“ (Gn 3,9). Adam skrčený za figovými listami mu však dal najavo, že on po Bohu netúži. Rozhodol sa, že bude sám sebe bohom a bude si sám rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. Vzťah k tomu, ktorý ho stvoril na svoj obraz (viď Gn 1,27), si zredukoval na „nesmieš“ a „musíš“ a jasne prejavil, že o Boha už nestojí. Boh však nikdy neprestal túžiť po človeku. Túži po ňom natoľko, že mu posiela svojho Syna (viď Jn 3,16). Keď Boží Syn prechádza cez Jericho, opäť vidí človeka, ktorý sa podobne ako Adam krčí za figovými listami. Zachej však nevyliezol na figovník preto, aby sa skryl, ale preto, že zatúžil vidieť Ježiša. Konečne! Úbohý hriešnik konečne zatúžil po svojom Pánovi! A keďže práve na túto túžbu Pán túžobne čakal, dnes musí zostať v jeho dome… Nezostane však iba na obed či na večeru. Zostáva s ním všade, i tam, kde si človek myslí, že je úplne sám: v potupe, vo výsmechu, v utrpení i smrti… Syn človeka musel mnoho trpieť… (viď Lk 9,22).

 

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *