Malá Arabka prorokovala aj o Francúzsku

Dar proroctva
Skrze Ducha Svätého, ktorého sv. Miriam Baouardy nesmierne milovala, dostala pred viac ako 140 rokmi prorocké poznanie pre niektoré krajiny.

O Libanone
Karmelitánskej sestre sv. Miriam od Ukrižovaného Ježiša bol Libanon veľmi blízky, lebo v ňom mala rodinné korene. A Pán jej vopred ukázal, aké veľké utrpenia Libanon zakúsi. Dnes vidíme, ako veľmi pravdivé boli tieto prorocké slová.
Miriam hovorí najprv o Bejrúte: „Nad Bejrútom som videla čosi ako oblak vznášajúci sa nad mestom. Bol červený, zelený a čierny.“ Treba poznamenať, že v tej dobe táto vlajka ešte neexistovala. Dnes vieme, že je to vlajka Sýrie. Miriam pokračuje: Cítim krv, všade okolo mňa je pach krvi, ako keby tam bola mŕtvola.“ Hovoril tiež: Vidím v Libanone cisterny krvi. Napriek tomu v srdci cítim radosť, ktorú neviem pomenovať.“

O Jeruzaleme
Vyjadrila sa aj o Jeruzaleme: „Videla som nad Jeruzalemom vo vzduchu ohnivú guľu. Zdalo sa mi, že išla padnúť na zem. Iba modlitba ju môže zastaviť.“

O Francúzsku
Potom Miriam hovorila o Francúzsku. Počas svojho pobytu v Karmeli vo francúzskom Pau a pri jej prechode do Marseille, jej Pán dal do srdca nesmiernu lásku k Francúzsku. Miriam prirovnáva Francúzsko k ružovému kru v Pánovej záhrade. Ježiš jej o tomto ružovom kríku veľa rozprával. Miriam hovorí, že tento krík bude rozdelený troma nožnicami. Zostane z neho len jeden konár a práve cezeň urobí Boh veľké veci. Hovorí, že Francúzsko sa musí veľmi očistiť.
Hovorila slová, ktoré jej dal do úst Boh: „Francúzsko, pros o odpustenie, pros o odpustenie!“ Pokračuje“ Francúzsko urobilo veľa dobra na misiách, aby na neho Boh zabudol. Bude sväté, ale ešte si to nezaslúži. Ak sa budú ľudia modliť a obrátia sa, skúška bude malá. Ak sa tak nestane, pôjdu od pádu k pádu. Miriam povedala o Ježišovi: „Urobí svoje potešenie vo Francúzsku.“ No Ježiš ešte dodal: „Je treba prejsť cez sito. Francúzsko sa musí stať zrazu ničím, aby som bol na čele vojsk, aby si všetky národy mohli povedať: Naozaj, Najvyšší je hlavou Francúzska! Všetci to budú jednými ústami volať, jedným hlasom, jedným tónom, dokonca aj hriešnici.“
Na záchranu Francúzska Boh očakáva, že bude k nemu volať celým svojím srdcom. Miriam vlastne vyjadruje podobné proroctvá o Francúzsku ako ďalší mystici. Napríklad Marthe Robinová, veľká francúzska mystička (1902-1981) zverila svojmu duchovnému otcovi Finetovi, že Francúzsko padne veľmi hlboko, hlbšie ako iné národy. Až keď bude po krk v prachu, bude volať k Bohu a Svätá Panna ho príde zachrániť. Znovu nájde svoje poslanie prvorodenej dcéry Cirkvi a znova rozpošle misionárov do celého sveta.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *