17. nedeľa cez rok A

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli.
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly.
A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy.
Pochopili ste to všetko?

Mt 13,44-52

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré…
Rim 8,28-30

 

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli… Ako zvláštne reaguje človek, ktorý tento poklad nájde! Skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Prečo nájdený poklad hneď nevyhrabe a neodnesie si ho domov? Ak nechce, aby o tom niekto vedel, môže prísť potajomky v noci, alebo ho môže poodnášať po častiach. Tak by sme uvažovali my, ktorí urputne túžime niečo vlastniť a každú svoju činnosť hodnotíme podľa toho, čo okamžite prináša. Nebeské kráľovstvo však nie je majetkom, ktorého sa človek môže zmocniť. Naopak, je skutočnosťou, kvôli ktorej treba odvážne „stratiť“ všetko, čo človek má (viď Mt 6,33 a Mt 19,29). Kto si nepremyslene vyhrabe iba poklad, riskuje, že oň príde, lebo naň nemá „vlastnícke právo“, nakoľko majiteľ poľa je niekto iný. Kto odvážne a s radosťou „stráca“ svoje imanie, naozaj si zabezpečuje vlastnícke právo na poklad, ktorý mu nikto nevezme (viď Mt 6,19).
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Pozor, nepodobá sa perle, ale kupcovi! Perly sa hľadajú kvôli ich nádhere. Krása nebeského kráľovstva však nespočíva v ňom samotnom, ale v osobe Kráľa. On je „najkrajší z ľudských synov“ a „slovo, ktoré vychádza z jeho úst“ je „milota“ uspokojujúca hladné ľudské srdce (viď Ž 45,3 a Mt 4,4). Nebeské kráľovstvo sa teda nepodobá perle, o ktorej možno povedať: „Aha, tu je!“ alebo: „Tamto je!“ (viď Lk 17,21). Podobá sa hľadajúcemu kupcovi, lebo je medzi tými, ktorí hľadajú spôsob, ako nasledovať Kráľa narodeného v maštali a prichádzajúceho na osliatku (viď Mt 2,2 a Mt 21,5).
A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti…, nie je totiž vecou, ktorú človek uchopí, ale skutočnosťou, ktorá uchváti jeho. A uchváti ho natoľko, že dokáže prijímať „všetky druhy ľudí“, s ktorými sa stretáva. Vo všetkých vidí bratov (viď Rim 8,29) a súd o tom, kto je dobrý a kto zlý, prenecháva Bohu. Takto sa stáva podobným obrazu Božieho Syna a všetko mu slúži na dobré.

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *