2. nedeľa cez rok A

Keď na druhý deň Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“
(…)
A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.
Jn 1,29-34

 

Videl, ako k nemu prichádza Ježiš… Videl som Ducha… uvidíš zostupovať Ducha… A ja som to videl a vydávam svedectvo . – Nielen v úryvku o svedectve Jána Krstiteľa evanjelista Ján tak veľmi nástojí na „videní Pána“. Už vo svojom prológu hovorí: „A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14). Neskôr prvým učeníkom Ježiš na otázku „Kde bývaš?“ odpovedá: „Poďte a uvidíte “ (Jn 1,39) a evanjelista ešte v tom istom verši potvrdzuje: „Šli teda, videli …“ (Jn 1,39). Ďalej hovorí Filip Natanaelovi „Poď a uvidíš “ (Jn 1,47). A sám Ježiš dodáva: „ Uvidíš väčšie veci ako toto… Uvidíte otvorené neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ A mohli by sme pokračovať… so Samaritánkou, ktorá povie Ježišovi: „Pane, vidím , že si prorok “ (Jn 4,19) a vzápätí sa rozbehne do dediny so správou: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš? (Jn 4,29), s Galilejčanmi, ktorí Ježiša „uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme“ (Jn 4,45), s natvrdlými poslucháčmi, ktorí namietali: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti?“ (Jn 6,30) a s ďalšími, ktorým Ježiš vyčítal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte“ (Jn 4,48), so zástupmi, ktoré šli za ním, lebo „ videli znamenia, ktoré robil na chorých“ (Jn 6,2), s Grékmi, ktorí prišli za Filipom: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša“ (Jn 12,21) a tak ďalej… ešte v mnohých iných situáciách. Dokonca celú jednu kapitolu venuje Ján uzdraveniu slepého od narodenia (Jn 9,1-40).

Aj rozprávanie o Ježišovom umučení uzatvára evanjelista Ján slovami: „A ten, ktorý to videl , vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé“ (Jn 19,35) a dôležité sloveso vidieť sa opäť vracia pri správach o Ježišovom zmŕtvychvstaní, keď sa o „učeníkovi“ dozvedáme, že „ videl a uveril“ (Jn 20,8) alebo keď Mária Magdaléna i učeníci s radosťou ohlasujú: „ Videli sme Pána!“ (Jn 20,25)

Prečo je vidieť Pána pre evanjelistu Ján tak dôležité? Odpoveď dáva v slovách Krstiteľa: „ ja som videl a vydávam svedectvo“ i v závere svojho evanjelia, kde doplňuje: „toto je napísané, aby ste verili… a aby ste vierou mali život v jeho mene“ (Jn 20,30-31). Pre oboch Jánov (Krstiteľa i evanjelistu) vidieť Pána vedie k tomu, že o ňom vydávajú svedectvo , aby aj ďalší mohli uveriť , následne správne vidieť očami viery a opäť vydávať svedectvo ďalším.
Na základe svedectva veríme a očami viery vidíme , ako k nám prichádza Ježiš : (nielen vo sviatostiach a v Slove, ale aj: v protivnom susedovi, ktorý nikdy nezatvára dvere potichu, či v ochotnom šoférovi autobusu, ktorý otvorí dvere aj dobiehajúcim; v nepríjemnej predavačke, ktorá nikdy nechce rozmeniť bankovky za drobné, či v manželovom pohladení; v nepriateľskom šéfovi, ktorý mi „vytmaví“ aj polminútové meškanie, či v spolužiakovi, ktorý mi dá prednášky z celého semestra, v profesorke, ktorá na mne „sedí“, či v sestre, ktorá za mňa vyžehlila kopu prádla…)

 

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna FSP
www.paulinky.cz

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *