2. pôstna nedeľa C

V ten deň Pán uzavrel s Abramom zmluvu.
Viď Gn 15,5-12.17-18

 

Na rozdiel od väčšiny bežných zmlúv, na aké sme (aj z Biblie) zvyknutí, je zmluva, ktorú uzatvára Boh s Abramom v 15. kapitole knihy Genezis dosť zvláštna. K plneniu záväzkov sa totiž zaväzuje iba jedna strana (Boh), zatiaľ čo druhej strane (Abramovi) z nej majú plynúť iba výhody. Určite sú to pozoruhodné skutočnosti, povieme si, nám je ale predsa celkom jasné, že k akémukoľvek vzťahu medzi človekom a Bohom nutne patrí nerovnováha. Len Boh je ten, ktorý dáva. Človek môže dávať len z darov, ktoré prijal od Boha, a akékoľvek „plnenie dlhov“ z jeho strany sa ani pri najlepšej snahe nikdy nevyrovná veľkosti prijatých dobier.
Zmluva, ktorú uzatvára Boh s Abramom má však ešte jednu zvláštnosť. Rituál prechodu pomedzi čiastky rozseknutých zvierat podľa odborníkov znamená, že zmluvná strana vyjadruje: „Ak túto zmluvu poruším, nech ma stihne osud týchto zvierat!“ Pri tejto zmluve sa k prijatiu sankcie za jej porušenie zaväzuje opäť iba jedna strana – Boh. Abram toto gesto nekoná a nie je k nemu ani vyzvaný. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vlastne o nič vážne nejde. Obyčajná staroveká formalita. Boh svoju zmluvu nikdy neporušil a praotec viery Abram tiež splnil ten jediný záväzok, ktorý človeku z tejto „disproporčnej zmluvy“ predsa len vyplýva. Uveril Bohu a my si z neho samozrejme chceme brať príklad. K tomuto záveru môžeme dôjsť na základe povrchného čítania starozákonného úryvku. Ak sa však pozrieme na zmluvu s Abramom vo svetle evanjelia, pochopíme ešte jednu skutočnosť. Boh sa vo svojej zmluve s človekom nielen zaväzuje k prijatiu sankcie za jej možné neplnenie, hoci z jeho strany k porušeniu zmluvy nikdy nedôjde, ale v osobe svojho Syna na seba prijíma plnú sankciu, ktorá by právom prislúchala človeku, keďže zo strany človeka k porušeniu zmluvy stále dochádza. Čo iné je Ježišov „odchod “ – jeho smrť v Jeruzaleme, o ktorej sa s ním rozprávajú Mojžiš a Eliáš, ak nie plné uskutočnenie toho, čo symbolicky vyjadruje prechod zmluvného partnera (Boha) pomedzi čiastky rozpolených zvierat?

 

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *