Taliansky exorcista odkazuje predstavenému Jezuitov: „Nie, diabol nie je iba symbol!“

Taliansky kňaz a exorcista Otec Sante Babolin v reakcii na nedávne pripomienky jezuitu Artura Sosu (generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej) mu oponoval. Tvrdí totiž, že diabol, Satan, existuje, a že zlo nie je abstrakcia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Sante Babolin
Padre Sante Babolin, exorcista

V rozhovore pre španielske noviny El Mundo, otec Arturo Sosa, SJ povedal:  „Vyrobili sme si symbolické postavy ako diabol, aby sme vyjadrili zlo.“ „Sociálne podmienky môžu takisto predstavovať túto postavu, pretože sú ľudia, ktorí konajú zlým spôsobom, pretože sú v prostredí, kde je ťažké konať inak,“ dodal otec Sosa.

Exorcista Babolin pripomenul niektoré zmienky v dokumentoch a vyhláseniach Cirkvi, ktoré poukazujú na skutočnú existenciu diabla. Otec Babolin pripomenul dokumenty IV. Lateránskej ekumenickej rady z roku 1215, kde sa uvádza, že kresťania „pevne veria a jednoducho vyznávajú, že Boh z ničoho, čo je duchovné alebo telesné, stvoril to, čo je anjelské a svetské a až potom človeka.“

„Diabol a iní démoni boli stvorení Bohom prirodzene, ale oni sami sa stali zlými,“ poznamenáva text rady.

Otec Babolin, známy ako „exorcista Padovy,“ tiež pripomenul dva prejavy pápeža Pavla VI. z roku 1972, ktoré tiež potvrdzujú existenciu diabla veriacim, ktorí majú tendenciu pochybovať o existencii Satana, jeho prítomnosti a pôsobení.“

Dňa 29. júna 1972 Pavol VI., ktorý sa zmieňuje o súčasnej situácii v cirkvi, povedal vo svojej homílii, že sa zdá, že „dym Satana“ vstúpil do chrámu Božieho. V tom istom roku 15. apríla, Pavol VI. varoval, že „jednou z hlavných potrieb Cirkvi“ je brániť sa tomuto zlu, ktoré voláme diablom.“

Otec Babolin tiež poznamenal, že Katechizmus katolíckej cirkvi učí, že diabol existuje v skutočnosti, nie v abstraktnej podobe. V časti Katechizmu o „zbav nás Zlého“ z modlitby Otčenáš v § 2851, hovorí, že Zlo v tejto prosbe nie je niečo abstraktné, ale označuje osobu, satana, Zlého, anjela, ktorý sa stavia proti Bohu. „Diabol“ (z gréckeho dia-bolos) je ten, ktorý „sa vrhá krížom“ cez Boží plán a jeho „dielo spásy“,(391) ktoré sa uskutočnilo v Kristovi.

Otec Babolin povedal, že veriaci by mali vidieť vyhlásenie Štvrtej Lateránskej ekumenickej rady, tvrdenia Pavla VI. a to, čo je zaznamenané v Katechizme ako „tri nevyvrátiteľné body“ o existencii diabla.

Ak v diabla neveríme, Ježiša robíme klamárom.

6 thoughts on “Taliansky exorcista odkazuje predstavenému Jezuitov: „Nie, diabol nie je iba symbol!“

 • 29. marca 2020 at 20:52
  Permalink

  Peklo je plné duší, ktoré neverili v existenciu diabla, ani pekla.

  Reply
 • 9. septembra 2018 at 16:45
  Permalink

  Som smutná z toho ako môže, človek na takomto pôste, vôbec takéto niečo povedať!? Sama mám skúsenosť so zlým duchom, možno by mu pomohla prítomnosť pri exorcizme, čoho všetkého je schopný zlý duch. Budem sa za neho modliť. Tým chcem povedať, že ho neodcudzujem.

  Reply
 • 11. júna 2018 at 15:41
  Permalink

  Je to starý článok , Arturo Sosa, SJ povedal: „Vyrobili sme si symbolické postavy ako diabol, aby sme vyjadrili zlo.?“ „bol zvolený v roku 2016 najlepšie by bolo ak je aby sa k tomuto vyjadril provinciál Spoločnosti Ježišovej VDP Rudolf Uher či je vôbec možné priamo z Ríma … takto zavádzať veriach ľudi :
  kto si čo môže výrábať Zlého, ktorý hneď na začiatku lžou napadol Adama a Evu a dodnes napáda Božie deti …následky sú dodnes a ak je možné prosíme o vyjadrenie VDP – Jezuitu alebo ktorýkoľvek jezuitský kňaz – ďakujem za všetkých
  čitateľka Mariaanna

  Reply
 • 27. novembra 2017 at 6:30
  Permalink

  Ak predstavený ( človek na vedúcom poste v hierarchii cirkvi) popiera existenciu diabla, tak si kladiem otázku, „Kam , a ako môže viesť svojich zverencov ?“ .
  “ Ak slepý vedie slepého – obidvaja padnú do jamy „. Nepoznám tohoto Pátra a tak prosím, nech v tomto slove nevidno snahu uraziť ho. Reagujem len na zverejnené fakty.
  Vo svätom písme, je diabol vyjadrený slovom.
  Avšak : neexistujú v dejinách cirkvi prípady, kedy boli svätci napádaní diablom ? Napadá ma Páter Pio.
  A to bol napádaný nejakým Abstraktným diablom ? Fikciou ? Predstavou ?
  Alebo starozákonný Jób, u ktorého Boh dovolil diablovi spôsobiť mu veľké škody, to tiež spôsobil abstraktný Diabol ?
  Alebo: Ja , som laik. A moja skúsenosť : Ak som v milosti posväcujúcej, teda po spovedi, tak pokušenia k hriechu sú citeľne silnejšie. Diabol hľadá slabú stránku. Diabol, ako Duch… myšlienka.
  Diabol, ktorý sa snaží získať moju silu, čas a schopnosti vo svoj prospech.
  Diabol – ničiteľ. Teda opak Boha – stvoriteľa.
  Jeden spovedník, mi povedal : Diabol, je ako Boží policajt. A tento jeho výrok sa mi veľmi páči.
  Vysvetľuje mi čiastočne – prečo Boh diabla necháva pôsobiť.
  * Využíva ho na naše posvätenie.
  … odhaľuje naše slabiny, ktoré môže Boh potom uzdraviť, ak ich spoznáme a Bohu odovzdáme.
  lebo : Nezáleží na tom kto beží, ale na Bohu, ktorý dáva. A uzdravenie, môže človeka posunúť
  Bližšie k Bohu. Čo to znamená bližšie k Bohu ?
  V písme je napísané : „Keď bude všetko podriadené synovi, syn odovzdá vládu Otcovi“.
  Chápem to ako : dosiahnuť stupeň dokonalosti, ktorý bol človeku zjavený v Pánovi Ježišovi.

  * Využíva ho tiež na odhalenie odporcov Boha.
  Až príde spomínaný čas žatvy, bude zjavné kto na koho strane bol.
  Kto – na čo svoj život … ( čas, zdravie, silu, majetok) spotreboval.

  Reply
  • 22. mája 2018 at 21:23
   Permalink

   Ako môže byť predstaveným? Po takomto vyjadrení by mal byť okamžite suspendovaný, alebo ,,uprataný“ na správnu mieru niekde ako radový rehoľník…..ale NEEXISTUJE aby bol predstavený jezuitov!!!!!!!!!

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *