Taliansky exorcista odkazuje predstavenému Jezuitov: „Nie, diabol nie je iba symbol!“

Taliansky kňaz a exorcista Otec Sante Babolin v reakcii na nedávne pripomienky jezuitu Artura Sosu (generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej) mu oponoval. Tvrdí totiž, že diabol, Satan, existuje, a že zlo nie je abstrakcia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Sante Babolin
Padre Sante Babolin, exorcista

V rozhovore pre španielske noviny El Mundo, otec Arturo Sosa, SJ povedal:  „Vyrobili sme si symbolické postavy ako diabol, aby sme vyjadrili zlo.“ „Sociálne podmienky môžu takisto predstavovať túto postavu, pretože sú ľudia, ktorí konajú zlým spôsobom, pretože sú v prostredí, kde je ťažké konať inak,“ dodal otec Sosa.

Exorcista Babolin pripomenul niektoré zmienky v dokumentoch a vyhláseniach Cirkvi, ktoré poukazujú na skutočnú existenciu diabla. Otec Babolin pripomenul dokumenty IV. Lateránskej ekumenickej rady z roku 1215, kde sa uvádza, že kresťania „pevne veria a jednoducho vyznávajú, že Boh z ničoho, čo je duchovné alebo telesné, stvoril to, čo je anjelské a svetské a až potom človeka.“

„Diabol a iní démoni boli stvorení Bohom prirodzene, ale oni sami sa stali zlými,“ poznamenáva text rady.

Otec Babolin, známy ako „exorcista Padovy,“ tiež pripomenul dva prejavy pápeža Pavla VI. z roku 1972, ktoré tiež potvrdzujú existenciu diabla veriacim, ktorí majú tendenciu pochybovať o existencii Satana, jeho prítomnosti a pôsobení.“

Dňa 29. júna 1972 Pavol VI., ktorý sa zmieňuje o súčasnej situácii v cirkvi, povedal vo svojej homílii, že sa zdá, že „dym Satana“ vstúpil do chrámu Božieho. V tom istom roku 15. apríla, Pavol VI. varoval, že „jednou z hlavných potrieb Cirkvi“ je brániť sa tomuto zlu, ktoré voláme diablom.“

Otec Babolin tiež poznamenal, že Katechizmus katolíckej cirkvi učí, že diabol existuje v skutočnosti, nie v abstraktnej podobe. V časti Katechizmu o „zbav nás Zlého“ z modlitby Otčenáš v § 2851, hovorí, že Zlo v tejto prosbe nie je niečo abstraktné, ale označuje osobu, satana, Zlého, anjela, ktorý sa stavia proti Bohu. „Diabol“ (z gréckeho dia-bolos) je ten, ktorý „sa vrhá krížom“ cez Boží plán a jeho „dielo spásy“,(391) ktoré sa uskutočnilo v Kristovi.

Otec Babolin povedal, že veriaci by mali vidieť vyhlásenie Štvrtej Lateránskej ekumenickej rady, tvrdenia Pavla VI. a to, čo je zaznamenané v Katechizme ako „tri nevyvrátiteľné body“ o existencii diabla.

Ak v diabla neveríme, Ježiša robíme klamárom.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *