Litánie k Najčistejšiemu srdcu Jozefa

 

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.Súvisiaci obrázok

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

 

Najčistejšie Srdce Jozefa, oroduj za nás.

Srdce milujúceho pestúna,

Najčistejšie srdce panien,

Najčistejšie srdce Božieho syna,

Najčistejšie srdce plné milosti,

Srdce Jozefa, najčistejšie,

Srdce Jozefa, najčistejšie,

Srdce Jozefa, zapálené Božou láskou,

Srdce Jozefa, najobdivuhodnejšie,

Srdce Jozefa, plné dobrej rady,

Srdce Jozefa, srdce pestúna nášho Stvoriteľa,

Srdce Jozefa, plné lásky k nášmu Spasiteľovi,

Srdce sv. Jozefa, tak drahé,

Srdce sv. Jozefa, najvrúcnejšie

Čisté srdce sv. Jozefa, srdce čisté v lone jeho matky

Čisté srdce sv. Jozefa, ozdobené premýšľaním,

Čisté srdce sv. Jozefa, ozdobené štedrosťou a chudobou,

Čisté srdce sv. Jozefa, ozdobené zvláštnym súcitom pre zomierajúcich,

Čisté srdce sv. Jozefa,  ktoré zakúsilo úzkosť a smútok,

Čisté srdce sv. Jozefa,  ktoré sa duchovne spájalo vo sne s anjelmi,

Čisté srdce sv. Jozefa, postrach démonov,

Čisté srdce sv. Jozefa, obhajca pred lžou a herézou,

Čisté srdce sv. Jozefa, ochrana panien,

Čisté srdce sv. Jozefa, nádoba zbožnosti,

Čisté srdce sv. Jozefa, veža Dávidova,

Čisté srdce sv. Jozefa,  stĺp Dávidov,

Čisté srdce sv. Jozefa, uzdravenie chorých,

Čisté srdce sv. Jozefa,  útočisko hriešnikov,

Čisté srdce sv. Jozefa, spoločník panien,

Čisté srdce sv. Jozefa, spoločník štastných sŕdc,

Čisté srdce sv. Jozefa, patrón robotníkov,

Čisté srdce sv. Jozefa, najposlušnejšie

Čisté srdce sv. Jozefa, najmúdrejšie

Čisté srdce sv. Jozefa, najvernejšie Bohu,

Čisté srdce sv. Jozefa, zástanca pred Bohom,

Čisté srdce sv. Jozefa, najpodobnejšie Srdciam Ježiša a Márie,

Čisté srdce sv. Jozefa, najmenšie,

Čisté srdce sv. Jozefa, plné lásky,

Čisté srdce sv. Jozefa, najnevinnejšie,

Čisté srdce sv. Jozefa, najoddanejšie,

Čisté srdce sv. Jozefa, najsvätejšie,

Čisté srdce sv. Jozefa, najvernejšie,

Čisté srdce sv. Jozefa, láskyplné,

Čisté srdce sv. Jozefa, tiché v skromnosti,

Čisté srdce sv. Jozefa, milý a láskyplný učiteľ,

Panenské Srdce sv. Jozefa, najčistejšie,

Panenské Srdce sv. Jozefa, plné nebeského pokoja,

Panenské Srdce sv. Jozefa, mocný pilier,

Panenské Srdce sv. Jozefa, pilier nádeje,

Panenské Srdce sv. Jozefa, pilier milosti,

Panenské Srdce sv. Jozefa, pilier pokoja,

Panenské Srdce sv. Jozefa,pilier štastia, ktorému svet nedokáže porozumieť

Panenské Srdce sv. Jozefa, pilier lásky,

Panenské Srdce sv. Jozefa, pilier svätosti,

Srdce sv. Jozefa, tešiteľa v súženiach,

Srdce sv. Jozefa, pomoc kresťanom,

Srdce sv. Jozefa, princ anjelov,

Srdce sv. Jozefa, princ patriarchov,

Srdce sv. Jozefa, princ prorokov,

Srdce sv. Jozefa, princ apoštolov,

Srdce sv. Jozefa, princ mučeníkov,

Srdce sv. Jozefa, princ spovedníkov

Srdce sv. Jozefa, princ panien,

Srdce sv. Jozefa, princ všetkých svätých,

Srdce sv. Jozefa, tak blízko srdcu Ježiša Krista,

Srdce sv. Jozefa, plné nebeských darov,

Srdce sv. Jozefa, utvorené božskou silou a ozdobené svätou Božou vôľou,

Srdce sv. Jozefa, brána do neba,

Srdce sv. Jozefa, darca pokoja,

Najčistejšie Srdce sv. Jozefa, cesta k Bohu.

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

Oroduj za nás, ó, Najčistejšie Srdce sv. Jozefa, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Ó, svätý Bože, ktorý si svojou mocou a láskou utvoril srdce svätého Jozefa, aby bolo podobné srdciam Ježiša a Márie a ktorý bol poctený stať sa manželom Panny Márie a otca Tvojho jediného Syna Ježiša Krista, zhliadni láskavo na nás a skrze Najláskavejšie Srdce sv. Jozefa nás obdaruj svojím pokojom a láskou. Nech všetci, ktorí pristupujú  k Najčistejšiemu Srdcu sv. Jozefa nájdu pokoj a radosť, aby sme Ťa cez neho mohli viac milovať a uctievať. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *