14. nedeľa cez rok A

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
(…)
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Mt 11,25-30
Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.
Rim 8,9.11-13

Múdri a rozumní sa namáhajú, aby našli Boha múdreho a mocného, ale nemôžu ho nájsť, lebo ho hľadajú na nesprávnom mieste – tam, kde by ho oni chceli mať. Výsledkom ich námahy je iba vyčerpanosť a preťaženie, lebo vo svojom úsilí všetko zvládnuť, všetko stihnúť, všetko zariadiť a všetko vybaviť podliehajú ošiaľu domnelej všemohúcnosti a stavajú na miesto Boha sami seba. O nich platí to, čo hovorí žalmista: „Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo [Pán] dáva svojim miláčkom spánok“ (Ž 127,2). To sú tí, čo žijú telesne (viď Rim 8,9.11-13). Život podľa tela totiž nespočíva iba v tom, že človek podlieha zmyselnosti, závisti či maškrtnosti.
Maličkí hľadajú Boha tam, kde sa on sám zjavuje. Hľadajú ho v „bláznovstve kríža“. Očakávajú ho v osobe toho, ktorý sa ponížil, a hoci bol bohatý, „stal sa pre nás chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili“ (porov. 2Kor 8,9). V tomto mu chcú byť podobní, a preto majú Kristovho Ducha (viď Rim 8,9.11-13). Neznamená to, že by nič nerobili, a iba čakali zo založenými rukami. Aj oni berú na seba jarmo každodenných povinností, avšak netlačí ich k zemi, pretože i pri všetkých starostiach dokážu všetko odovzdávať do Otcových rúk s vierou, že on „je schopný urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme“ (porov. Ef 3,20).

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *