2. nedeľa cez rok A

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta.“
Viď Jn 1,29-34

 

Každé zo štyroch kanonických evanjelií prináša správu o Jánovi Krstiteľovi a jeho pôsobení. Každý evanjelista sa rôznym spôsobom zmieňuje o tom, že Ján krstil, avšak žiadny z nich nekladie tak veľký dôraz na Krstiteľovu funkciu svedka, ako to robí práve autor štvrtého evanjelia, ktoré sa v roku A číta na 2. nedeľu „cez rok“. Len v prvých 40 veršoch prvej kapitoly Jánovho evanjelia sa až sedemkrát opakuje slovo „svedok“ alebo „svedectvo“.
Téma svedectva sa ako červená niť tiahne celým týmto evanjeliom. Viď: Jn 3,1; Jn 3,31-33 – Ježiš svedčí o Otcovi; Jn 4,1-41 Samaritánka svedčí o stretnutí s Ježišom; Jn 5,31-40 – Otec svedčí o Synovi; Jn 8,12-20 Ježiš svedčí o sebe; Jn 6,25 – o Ježišovi svedčia jeho skutky; Jn 12,16 – zástup vydáva svedectvo o vzkriesení Lazára; Jn 15,26-27 – Duch vydá svedectvo o Ježišovi, aby boli schopní svedectva i jeho učeníci; Jn 18,37 – Ježiš vydáva svedectvo pravde; Jn 19,35 a Jn 21,24 – učeník, ktorý na vlastné oči videl Ježišovu smrť i vzkrieseného Ježiša, vydáva svedectvo, aby sme aj my uverili. A to ešte nezmieňujeme ďalšie implicitné narážky na rôzne formy svedectva. Dalo by sa teda povedať, že celé Jánovo evanjelium je intenzívnou školou svedectva o Kristovi, pričom Ján Krstiteľ je „inštruktorom“ úvodnej lekcie, ktorá pripadá na druhú nedeľu cez rok. Je jasné, že k zvládnutiu tak náročného obsahu zďaleka nestačí jedna jediná nedeľa. Určite však bude dobrým štartom, ak si osvojíme prvú základnú schopnosť, ku ktorému nás Ján Krstiteľ vedie, a síce schopnosť vidieť, že Ježiš prichádza priamo k nám. „Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš.“ Skutočne dôveryhodné svedectvo o Ježišovi môže vydať len ten, kto vidí a chápe, že Ježiš prichádza osobne k nemu.

 

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *