Sviatok Krstu Pána

Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy. , Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti, a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.
Iz 42,1-4.6-7

 

Prvé čítanie na sviatok Krstu Pána je jedným zo štyroch izaiášovských spevov o Pánovom Služobníkovi (Iz 42,1-7; 49,1-6(9); 50,4-9(11) a 52,13–53,12). Liturgia jasne stotožňuje záhadnú starozákonnú postavu vyvoleného Služobníka, ktorého Pán urobil svetlom národov, s osobou Ježiša z Nazaretu, o ktorom Otec povedal: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Otázky o tom, či sa tieto starozákonné texty vzťahujú na konkrétnu historickú osobnosť, tak dostávajú definitívnu odpoveď. Táto odpoveď – milovaný Boží Syn, ktorý je túžobne očakávaným Mesiášom, však zároveň nevylučuje možnosť, že by starozákonné obrazy odkazovali i na „ľudských synov“ – na samotného proroka Izaiáša (resp. Deuteroizaiáša), alebo na proroka Jeremiáša a jeho pohnutý životný príbeh, alebo dokonca i na celý vyvolený národ Izrael, či prípadne jeho časť – „zvyšok Izraela“ (porov Iz 10,20; 11,11), ktorý zostal verný Pánovi. Ježiš tieto možnosti neškrtá. Naopak, definitívne naplňuje to, čo ony v minulosti iba nedokonale naznačovali, a tak ich uzatvára. Zároveň však tieto starozákonné obrazy aj plne otvára budúcnosti. Milovaný Boží Syn, ktorý zostúpil až na dno našej ľudskosti, totiž tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi (porov. Jn 1,12). Boží Syn prichádza k človeku a dáva sa pokrstiť človeku, aby sa každý človek, ktorý prichádza k nemu a dáva sa pokrstiť v ňom (porov. Rim 6,3), stal Božím synom. A preto nás spevy o Pánovom Služobníkovi z knihy proroka Izaiáša nevedú len k otázkam o minulosti (Kto bol tento vyvolený Služobník? Ako Ježiš priniesol právo národom? Ako on otváral oči slepým, ako vyvádzal väzňov zo žalára?), ale pýtajú sa na našu prítomnosť a budúcnosť: Aj ty si Pánov vyvolený a milovaný služobník, ktorého si vinie k sebe. Ako uplatňuješ jeho právo na zemi? Ako prinášaš národom jeho svetlo, ako otváraš oči slepým a vyvádzaš zo žalára tých, čo sedia v temnotách?

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *