2. DEŇ (30. 1. 2015 – piatok) Boh dokonale pozná človeka

DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
PRED KONANÍM REFERENDA O RODINE

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)

K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V: Amen.
K: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal.
Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen.

Čítanie Božieho slova:
Započúvajme sa do slov žalmistu:
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.
A všetky moje cesty sú ti známe.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.
Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.
(Žalm 139, 1 – 4. 13 – 15)

Úvaha:
Uvažujme:
Tak veľa sme už o sebe objavili prostredníctvom vedy. Dokážeme liečiť ľudské telá na takej úrovni, o akej sa v minulosti ľuďom ani nesnívalo. A predsa existujú choroby tela i ducha, ktoré sa nám doteraz pokoriť nepodarilo. Tie nám pripomínajú, že sme len ľudia a nikdy nebudeme vedieť všetko. Na rozdiel od teba, Pane, v ktorého mysli je budúcnosť, prítomnosť i minulosť jediným prítomným okamihom. Len ty poznáš vplyv každého skutku, každej myšlienky, či dobrej alebo zlej, na prítomnosť i budúcnosť. Preto len ty vieš neomylne označiť to, čo je dobré a čo je zlé. V tejto chvíli s pokorou priznávame, že vieme o sebe príliš málo, aby sme mohli siahať po plodoch stromu poznania dobra a zla. Po tých plodoch, po ktorých pyšne siahli Adam a Eva a tým zničili svoju i našu prvotnú nevinnosť. My po nich siahať nechceme. My sa chceme s dôverou podriadiť tvojej múdrosti.

Prosby:
Modlime sa za dar Ducha múdrosti:
1. Ježišovo posolstvo sa nám dáva prostredníctvom ľudských slov. Bez pomoci Ducha Svätého nemôžeme ho
spoznať. Príď Duchu Svätý a daj nám poznať pravdu.
Ľ. Príď Duchu Svätý a daj nám poznať pravdu.
2. Mnohí ľudia sa pokúšajú dať zmysel životu bez Krista, ale bez Ducha Svätého nevieme nájsť krásu a zmysel
života.
3. Ľudské srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu. Nech všetci čo s úprimným srdcom hľadajú pravdu,
nájdu Ježiša Krista a toho, ktorý ho poslal.
K.: Pane Ježišu, osvieť nás svetlom svojho Ducha, aby sme poznali, že ty si v Otcovi, my v tebe a ty v nás a že ty si naša cesta, pravda a život. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju, aby sme na jej príhovor
dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)

K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu
poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.: Amen.

Záverečné požehnanie

holy-spirit-filled

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *