Zjavenia sv. Michala Archanjela na hore Gargano v Taliansku

Prvá zmienka o zjavení svätého Michaela Archanjela je z 8. mája 492 na hore Gargano v Taliansku.

Slávne zjavenie
Písal sa rok 490 po Kristovi, keď Elvio Emanuele, pán na Monte Gargano, stratil najkrajšieho býka zo svojho stáda a našiel ho v neprístupnej jaskyni. Keď videl, že ho odtiaľ nemôže vyviesť, rozhodol sa, že ho zastrelí šípom zo svojho luku. Ale šíp, namiesto, aby zasiahol býka, obrátil svoj let a zasiahol strelca do oka. Zranený pán sa obrátil na biskupa v Siponto (dnešnej Manfredonii) a porozprával mu o tomto dive. Prelát vyhlásil tri dni modlitieb a pokánia.
Po troch dňoch sa pri vchode do jaskyne zjavil Archanjel Michael a vyzval ho k zasväteniu miesta Bohu. Biskup neposlúchol archanjelovu výzvu, pretože na hore pretrvával pohanský kult.

Po dvoch rokoch obsadil Siponto barbar Odoakar. V tejto tiesni sa biskup a veriaci spojili v modlitbe. Biskupovi sa zjavil Archanjel Michael a sľúbil mu víťazstvo. Počas boja sa skutočne zdvihla prudká búrka a piesok zároveň s krúpami zasypal barbarov tak, že sa dali na útek.

Celé mesto spolu s biskupom vystúpilo na horu v ďakovnej procesii. Potom sa znovu zjavil Michael. V jaskyni bol nájdený červený oltár s krištáľovým krížom.

Biskup Laurencius dal pri vstupe do jaskyne postaviť chrám zasvätený svätému Michaelovi, samotná jaskyňa nesie názov „Nebeská bazilika“. Okolo vyrástlo mestečko Monte Sant Angelo sul Gargano. Svätá jaskyňa sa stala jednou z najviac navštevovaných pútnických miest kresťanského sveta.

Vzbura anjelov
Ako to teda vlastne bolo s Michaelom? Na počiatku dejín stvoril Boh spolu ostatným svetom tiež anjelov. Všetci anjeli boli najprv svätí a blažení, mali sa však osvedčiť v dobrote a tak si zaslúžiť vzácne milosti, ktorými ich Boh obdaril. Museli sa rozhodnúť buď pre Boha, alebo proti nemu. Nevieme, akú presnú podobu mala skúška anjelov.
Existujú logické domnienky, že Boh zjavil anjelom tajomstvo vtelenia svojho Syna. Keď ale bolo toto tajomstvo anjelom zjavené, povstala jedna časť proti Synovi Božiemu a nechcela sa mu klaňať. Títo búriaci sa anjeli pokladali jeho ľudskú prirodzenosť za príliš úbohú na to, aby sa s ňou Boh spojil, a tým spôsobom ju nad ne povýšil.
Preto sa vzbúrili proti Bohu. Plán Vtelenia im v ich pýche pripadal nedôstojný a opovážili sa opovrhnúť vôľou Všemohúceho.
Sám Lucifer vyriekol oné známe slová „Nebudem slúžiť!“, čím dobrovoľne a navždy zišiel z cesty pravdy, spravodlivosti a lásky.

Oproti tomu múdry Michael odpoveďou „Kto je ako Boh?“ pravdu, spravodlivosť a lásku priamo nasledoval, navyše poukázal na absolútnu pochabosť Lucifera, ktorý sa vydal cestou lži, skazy a zúfalstva. Jasne tým vyjadril, že služba Bohu, ktorému sa nič nevyrovná, nie je len povinnosťou všetkého stvorenia, ale aj nekonečnou radosťou.

V nebi nastal boj
Svätý Ján v knihe Zjavenie nasledujúcu udalosť líči takto: „A strhla sa bitka na nebi: Michael a jeho anjeli bojovali s drakom. Drak a jeho anjeli bojovali, ale nezvíťazili, a nebolo už pre nich miesta v nebi. A veľký drak, ten starý had, nazývaný diabol a satan, ktorý zvádzal celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anjeli. A počul som mohutný hlas v nebi: ,Teraz prišlo spasenie, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Mesiáša; lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý ich pred Bohom osočoval dňom i nocou. Oni nad ním zvíťazili pre krv Baránkovu …‘ „(Zj 12, 7 – 11)

Svätý Peter o tom píše: „Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí hrešili, ale strhol ich do temnej priepasti podsvetia a dal ich strážiť aby boli postavení pred súd.“ (2. Petr 2, 4)

A svätý Júda: „Tiež anjelov, ktorí si nezachovali svoje vznešené postavenie, ale opustili určené miesto, drží vo večných putách v temnote pre veľký deň súdu.“ (Jud 6)

Dante v Božskej komédii umiestnil Lucifera až na dno pekla ako zvrhnutého na zemi, kde sa vytvoril obrovský kráter.

V zboroch svätých anjelov vyniká archanjel Michael ako víťazný bojovník pre Boha a jeho kráľovstvo. Jeho meno značiace: „Kto ako Boh“ je aj jeho posvätné heslo.
Boh mu prepožičiava moc na potieranie svojich nepriateľov. Preto je tiež svätý Michael zvláštnym ochrancom Cirkvi a vynikajúcim pomocníkom pre kresťanov, ktorí bojujú zdanlivo nerovný boj v prostredí Bohu nepriateľského sveta, čeliace tisícom rôznych vnútorných i vonkajších útokov na vlastnú vieru a vernosť Božiemu zákonu.
Inšpirácia svätým Michaelom Archanjelom: Jednania a slová svätého Michaela Archanjela nám ukazujú, že ctiteľ a pokorný služobník Boha nie je žiadny slaboch alebo chudák, hoci celú svoju vôľu a život zveruje do rúk a vôle Božej.

Človek odovzdaný Bohu je silný a mocný práve preto, že sa nespolieha na svoje schopnosti a sily, ale vlastnú existenciu a budúcnosť zveruje do rúk, vôle a moci bytosti, ktorá stojí vysoko nad ním a prevyšuje ho neopísateľným a nemerateľným spôsobom.

Naopak, rozhodnutie slúžiť svojmu Stvoriteľovi je známkou rozumnosti, sily a úcty k pravde – na skutočnosť, že tvor by bez svojho Stvoriteľa nielen vôbec nebol na tomto svete, ale bez jeho pomoci by nebol schopný najmenšieho ušľachtilého činu.

Pýcha a chválenie sa vlastnými výkonmi je známkou nerozumnosti, ale výslovná vzbura voči Bohu, bez ktorého by vzbúrenec nikdy neuzrel svetlo sveta, je opovážlivosťou tak veľkou, že si oprávnene zaslúži trest, ktorý postihol padlých anjelov, ktorí konali práve opačne, než konal svätý a dobrý milovník Boha – Archanjel Michael.

Svätý Michael ako ochranca Cirkvi dominuje z vrcholu Anjelského hradu v Ríme, ktorý je z histórie známy ako pevnosť pápežov. Je zobrazovaný v zbroji, ako poráža Satana. Mnohokrát sa v minulosti ešte zjavil ľuďom tu na zemi.

Ako sa tam dostať? 

Gargano je neďaleko San Giovani Rotondo /22 minút cesty autom/, kde sa putuje ku Pátrovi Piovi. Sanktuárium spravujú poľskí bratia Michaeliti. Sväté omše v letnej sezóne sú tam stále. Kňazi môžu po predložení celebretu slúžiť sv. omšu bez problémov aj pre malú skupinu.

Adresa: Via Reale Basilica, 127, 71037 Monte Sant’Angelo (FG) Italy  GPS coordinates: 41° 42′ 28.6668” N, 15° 57′ 16.8912” E

Tel: +39 0884 561150  e-mail:    [email protected]

Kliknite tu na oficiálny web Sanktuária Sv. Michala Archanjela

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *