Moc satana bude zničená…

Táto vizionárka (Mirjana) mala 14. apríla 1982 zvláštne zjavenie. Kým čakala na Pannu Máriu, prišiel diabol preoblečený za Pannu Máriu.

Píše: „Bol škaredý, strašne škaredý. Nemohla som sa na neho ani pozrieť, jeho pohľad ma skoro zabíjal,
skoro som omdlela. Povedal mi: „Musíš opustiť Boha, musíš opustiť Pannu Máriu, oni ťa nechajú trpieť, poď so mnou, urobím ťa šťastnou v láske a v živote!“
Z hĺbky srdca som kričala Nie, nie, nie!

Diabol sa teda vzdialil, prišla Panna Mária a povedala mi: „Je mi ľúto, že si to musela zažiť, ale musíš vedieť, že satan existuje a že si vyžiadal dovolenie u Boha, uviesť Cirkev na určitý čas do pokušenia, s úmyslom zničiť ju. Boh mu k tomu poskytol jedno storočie a povedal: Nezničíš ju!

Storočie, v ktorom žijete, je pod mocou satana. Keď sa všetky tajomstvá splnia, bude jeho moc zničená. Satan sa stáva ešte agresívnejším, pretože stráca moc. Rozbíja manželstvá, šíri nesvornosť medzi kňazmi, trýzni ľudí a dokonca aj zabíja. Preto sa pred ním chráňte modlitbou, pôstom a predovšetkým spoločnou modlitbou. Obnovte používanie svätenej vody, noste pri sebe posvätené predmety a vystavte ich vo vašich domovoch.

Čo sa týka týchto vízii, zistili niektorí zahraniční experti, že sa zhodujú s víziou Leva XIII., ktorý v poslednom storočí v apokalyptickej vízii videl, ako bola Cirkev napadnutá démonmi. Nato zaviedol modlitbu k svätému archanjelovi Michalovi, ktorú sa až do Koncilu modlili kňazi po Svätej omši.

Prevzaté: Príhovory P. Tomislava Vlasiča a P. Slavka Barbariča, Veľká noc – december 1984, zväzok: Otvorte svoje srdcia Márii, „Kráľovnej pokoja“, Miláno 2001.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji proti zlosti a úkladom diablovým, buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh a ty knieža vojska nebeského, mocou Božou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen.

Modlitba, pôst a predovšetkým spoločná modlitba.

Dôverujem Ti Ježišu. Prichádzajme k Eucharistii, v tom kúsku chleba, v tej bielej Hostii, to je On, Ježiš. Čaká na mňa i na teba.

Vizionárke Jelene Panna Mária povedala: „Keď ideš do kostola, mala by si sa už pri odchode z domu začať pripravovať na omšu a nikdy nesmieš odísť z kostola bez toho, aby si sa Bohu nepoďakovala.“ (prevzaté z toho istého zväzku: Otvorte svoje srdcia…)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *