Život Cirkvi vo svete 34/2017

Obsah

„Migráciu brať teologicky vážne ako znamenie doby“

Švajčiarsko: „Nenávistný kazateľ žije v luxuse na štátne trovy“

Pápež: Nijaký návrat k starému obradu omše

Arcibiskup: Homosexuálne „manželstvo“ povedie k prepusteniu

Kurz: ‚Prisťahovalectvo nemôže byť rozhodnutím prevádzačov‘

FAZ: ‚Aké bezpečné sú nemecké kostoly?‘

Poľsko sa cíti potvrdené v rozhodnutí neprijímať moslimov

Argentínsky poradca pápeža: ‚Nová logika mimo stuhnutých schém‘

Drážďany: Kostol Frauenkirche ohrozuje IS terorom

Chile: Neznámi hádzali zápalné bomby do kostola

Patriarcha: Medzinárodné spoločenstvo as musí prebudiť!

Parolin s Lavrovom o Ukrajine, Blízkom Východe a Venezuele

„V skutočnosti iba neobmedzujú slobodu teroristov!“

Jeruzalem: Spor o modlitby žien pri Múre nárekov

Rakúsko: Pentagram v sakristii, výkaly za oltárom

Venezuela: Biskup kritizuje „cielenú vraždu“ väzňov

Delegácia COMECE u estónskeho premiéra

Biskup z Ischie: Zrútenie sa kostola zabilo ženu

Posolstvo pápeža ku Dňu migrantov 2018

Vatikán: Pápež prináša praktický optimizmus

Barcelonský vrchný rabín: ‚Európa je stratená‘

Nový biskup s pastierskou palicou kardinála Meisnera

Páter Wallner: Kresťania musia odložiť komplexy

„Deti u rovnakých pohlaví trpia znevýhodnením“

‚V Európe je viac islamských teroristov ako tušíte!‘

„Imamovia musia robiť viac proti teroru!“

Irán: Stále viac ľudí nachádza kresťanstvo

Filipíny: Islamisti chcú eskalujú násilie

Vyslanec: Medžugorie môže byť čoskoro uznané

Kristus, náš Pán, objíma z kríža všetkých ľudí

Kardinál Burke o korektúre pápeža

Teológ: ‚Amoris laetitia‘ je ‚nadmieru závažná‘ situácia

Vatikánsky problém s Amerikou

Cirkev kritizuje poľské útoky proti Nemecku

„Po zbabelom útoku zakázať salafizmus Európe!“

Zulehner: „Cirkevný život sa do hĺbky zmení“

„Migráciu brať teologicky vážne ako znamenie doby“

Viedeň, 24.8.2017 (KAP) 021 003 – „Migrácia nie je iba politickou či sociálnou otázkou, ale má aj duchovné a spirituálne rozmery, ktoré sa doteraz málo zohľadňujú.“ Povedala to viedenská teologička pastorácie Regina Polaková na prednáške vo Viedni.
„Migrácia v sebe nesie potenciál oslobodenia a humanizácie jednotlivca. To ukazujú správy migrantov, ktorí hovoria o zostrenom pohľade na príklad na bezprávie a vyhraničovanie, ale aj na odpor a zápas o spravodlivosť. Migrácia vytvára situácie, v ktorých sa môžu rodiť utópie. Preto ju treba chápať ako dôležité znamenie doby a rozmer histórie spásy,“ vyhlásila teologička.
Prednáška sa konala na 17. medzinárodnom kongrese žien, ktorý trval do 26. augusta v Dome kardinála Königa s témou „Translation – Transgression – Transformation“ a organizovala „Európska spoločnosť žien v teologickom výskume“ (ESWTR) (Info: http://eswtr2017.univie.ac.at)

Útek a migrácia nie sú špeciálne, či vedľajšie témy teológie, ale „loci theologoci“ – miesta viery a teologicko-generatívne miesta par excellance, ako povedala. Preto je úlohou teológie „vnútorný zmysel aktuálnych udalostí odkrývať v kontexte úteku a migrácie medziodborovo a multi-perspektívne a vyvodzovať z toho dôsledky“. „Ako utópia pôsobí skúsenosť migrantov do tej miery, že migrácia je vždy spojená s prekonávaním hraníc – teritoriálnych, kultúrnych, telesných, sociálnych, či časových. Keďže migranti sú zároveň putujúcimi medzi svetmi, mení sa ich pohľad na existujúcu situáciu moci a vládnutia a vznikajú vízie a utópie inej spravodlivejšej spoločnosti.“
Biblická viera čerpá z podobných prameňov, ako uviedla teologička. Tak monoteizmus tieto utópie „iného sveta, iného života, a vydareného spolužitia teologicky transformuje na mesiánske nádeje a prísľuby –napríklad na prísľub blízkosti Božieho kráľovstva. Tieto skúsenosti treba aj v európskej teológii znova viac dostať do povedomia, veď súčasné teológie v Európe väčšinou vyvinuli usadnutí ľudia. Skúsenosť migrácie však môže týchto „usadnutých ľudí naučiť veriť novým spôsobom“.
„Treba pripomenúť, že aj biblické skúsenosti migrácie nezriedka predstavujú model vpísaný do Božieho zjavenia. Už biblické dejiny ľudstva sa začínajú migráciou, vyhnaním z raja, aj príbeh Ježiša Nazaretského sa začína útekom a migráciou. Jadrom týchto príbehov je skúsenosť, že Boh dokáže vytvoriť nový život uprostred najväčšej beznádeje.“ Migrácia tak otvára „špecifické možnosti skúsenosti o Bohu“, keď na jednej strane ľudí vytrháva z koreňov a vystavuje nespravodlivostiam, na druhej strane však prispieva aj k tomu, „že uvoľňuje pramene lásky a solidarity“, ako povedala Polaková.
Na záver naskicovala tri pastoračné dôsledky, ktoré treba z takého migračno-teologického zvratu vyvodiť: v prvom rade je to „primát praxe!. Opätovné nadobudnutie „migrantskej identity kresťanstva“ zaväzuje vieru k povinnosti nasledovanie chápať ponajprv ako „praktickú otázku“. Ďalším dôsledkom „vyhraničenej biblickej identity“ je „nevyhnutný boj proti rasizmu a zasadzovanie sa za spravodlivosť“. Fary a obce majú silu stať sa ochranným priestorom, v ktorom migranti môžu opisovať svoje skúsenosti a uvažovať o nich a byť tak výzvou aj pre usadených na mieste pre ich život viery. –zg-

Švajčiarsko: „Nenávistný kazateľ žije v luxuse na štátne trovy“

Biel, 25.8.2017 (kath.net) 021 002 – Vo Švajčiarsku nastal rozruch kvôli líbyjskému imamovi, ktorý v Bieli kázal nenávisť voči inovercom a odvrátenie sa od štátu. Informovala o tom televízia SRF.
„Ó, Alah, prosím ťa, aby si zničil nepriateľov nášho náboženstva. Znič židov, kresťanov, hindov, Rusov a Shiov. Kto sa spriatelí s neveriacim, nech je prekliaty až do dňa Posledného súdu!“ kázal Abu Ramadan nedávno v Bieli v Mešite Ar’Rahmen.
Zvlášť brizantné je, že sociálnu pomoc od štátu imam doteraz rád prijímal! V ostatných 13 rokoch tak získal až 600 000 frankov. Nemecky či francúzsky muž nehovorí. Peniazmi švajčiarskeho štátu dokázal financovať početné cesty do Mekky a inkluzívne prenocovania v luxusných hoteloch! –zg-

Pápež: Nijaký návrat k starému obradu omše

Vatikán, 24.8.2017 (kath.net/KAP) 021 001 – Pápež František vylúčil návrat k starému obradu svätej omše. Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile (1962-1965) je „nezvrátiteľná“, ako povedal vo štvrtok účastníkom liturgicko-vedeckej konferencie v Ríme. „No je potrebné ukončiť povrchnosti a omšu znetvorujúce praktiky. To však neznamená, rozhodnutia reformy všeobecne úplne premyslieť, ale jej zásadné dôvody uviesť hlbšie do povedomia ľudí.
K uľahčeniam slúženia svätej omše podľa misála z r. 1962, ktoré poskytol jeho predchodca Benedikt XVI. (2005-2013), sa František nevyjadril.
Pred 10 rokmi 14. septembra 2007, bola znova povolená liturgia nazývaná „tridentská svätá omša“ ako „mimoriadna forma“ rímskeho obradu.
František označil liturgické vzdelávanie ako stále novú výzvu pre duchovných a veriacich. Povedal, že liturgická reforma koncilu je „plodom dlhej cesty“. Na to poukazujú predchádzajúce tzv. „liturgické hnutia“. Napríklad v Rakúsku v tom bol najdôležitejším priekopníkom Pius Parsch (1884-1954).

Pápeži budujú „cestu do budúcnosti“
„Moji predchodcovia boli dosť múdri, aby neodpálili rýchle strely, ale budovali cestu do budúcnosti,“ povedal pápež. Uviedol tu Pia X. (1903-1914), ktorý zaviedol zmeny v sakrálnej hudbe a omšovom poriadku na nedeľu. Tento pápež zvolal aj komisiu pre „generálnu reformu liturgie“ a bol si vedomý, že to je „veľká a súčasne ťažká úloha“, ako sa vyjadril František.
Pápež František spomenul aj Pia XII. (1939-1958) a jeho encykliku „Mediator Dei“ i založenie študijnej komisie na preskúmanie Žaltára, významu eucharistického pôstu a používania hovorovej reči v omšovom obrade. Povedal, že ani na jeho reformu veľkonočnej vigílie a Veľkého týždňa sa nesmie zabudnúť. Pius XII. preložil omšu vzkriesenia slávenú po stáročia na Bielu sobotu na veľkonočnú noc, bohoslužby Zeleného štvrtku na večer a slávenie Ježišovho utrpenia a smrti na popoludnie Veľkého piatku „v primeraných hodinách“.

Koncil chcel „živú liturgiu“.
Druhý vatikánsky koncil bol tak „fázou zrelosti“ reformného úsilia, ako vysvetlil František. Tam schválená reforma liturgie zodpovedala konkrétnym potrebám veriacich, aby sa „živá liturgia“ mohla žiť v celej Cirkvi. Veľkou snahou pritom bolo, dať veriacim aktívnu úlohu a nie ich jednoducho prijímať v kostole ako „cudzích divákov“. „Liturgia je zo svojej povahy liturgiou ľudu a nie kléru,“ zdôraznil pápež. „Je to samotné konanie Boha pre jeho ľud, ale aj konanie ľudu pre Boha, keď ľud hovorí, počúva a odpovedá mu chválou.“
Proces iniciovaný pred koncilom však potrebuje čas a ešte nie je uzavretý, ako poznamenal pápež. Okrem iného je tu potrebná aj poslušnosť a uvážlivá aplikácia usmernení zo strany duchovných aj iných spoluúčinkujúcich. Motívy vtedajších rozhodnutí musia dnes byť „znovu objavené“. Je potrebné reformné princípy zvnútorniť, ale aj dohliadať na „disciplínu a pravidlá“, ako povedal pápež.
Ako mimoriadne „bohatstvo“ v Katolíckej cirkvi ocenil František potom mnohoraké obrady a modlitby v rôznych cirkevných tradíciách a východných cirkvách. –zg-

Arcibiskup: Homosexuálne „manželstvo“ povedie k prepusteniu

Melbourne, 24.8.2017 (kath.net) 021 000 – Austrálsky arcibiskup Denis Hart z Melbourne varoval cirkevných zamestnancov, že by mohli stratiť miesto, ak by sa niekto „zosobášil“ s partnerom rovnakého pohlavia a povedal: „Od nás učiteľov a našich zamestnancov na farách sa očakáva, že budeme žiť katolícku vieru a aj to, čo máme povedať k téme ´homosexuálne manželstvo´“.
Predseda Biskupskej konferencie Austrálie jasne zdôraznil, že Katolícka cirkev tu nezmení svoju náuku a že od cirkevných zamestnancov as očakáva lojalita: „Všetky verbálne výpovede a činy, ktoré tomu protirečia, budeme brať veľmi vážne,“ vyhlásil arcibiskup Hart. –zg-

Kurz: ‚Prisťahovalectvo nemôže byť rozhodnutím prevádzačov!‘

Viedeň, 24.8.2017 (kath.net) 020 999 – V r. 2016 požiadalo o azyl v Rakúsku 42 000 ľudí, z toho 22 000 migrantov dostalo pozitívnu odpoveď. Oznámil to rakúsky minister zahraničia Sebastián Kurz:
„Počty migrantov a azylantov sú nadpriemerne vysoké. V porovnaní s celkovým obyvateľstvom je Rakúsko v počte žiadostí o azyl na druhom mieste v EÚ. Utečenci a migranti stáli štát medzi rokmi 2015 až 2019 vcelku 8,1 miliárd eur.“
Pre ministra je jasné, že tu pomôže iba striktný azylový kurz:
„Prisťahovalectvo so nášho sociálneho systému sa musí zastaviť, musíme migráciu masívne zredukovať.“
Minister je presvedčený, že Rakúsko sa musí dostať do takej pozície, aby mohlo samo rozhodovať, kto sa prisťahuje a kto nie: „To predsa nemôže byť rozhodnutie prevádzačov!“ povedal minister Kurz. –zg-

FAZ: ‚Aké bezpečné sú nemecké kostoly?‘

Frankfurt, 24.8.2017 (kath.net) 020 998 – „Aké bezpečné sú nemecké kostoly?“ Túto otázku položili nemecké noviny „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) v titulku. „Otázka vznikla po teroristickom útoku v Barcelone po tom, čo vyšlo najavo, že islamistická teroristická bunka plánovala teroristický útok na Baziliku Sagrada Familia a plánuje ho aj na drážďanský kostol Panny Márie Frauenkirche. Pred kolínsky dóm už medzitým privalili štyri tonu vážiace skaly, ktoré blokujú hlavný vstup aj bočnú stranu dómu,“ napísal FAZ.
Čo sa týka oblasti kolínskeho dómu povedal policajný prezident Uwe Jacob, že vypracovali a realizovali bezpečnostnú koncepciu. Okrem toho sa veľká prítomnosť polície stará o bezpečnosť v okolí chrámu, ako napísal FAZ.
V Sasku po informácii o hrozbe pre drážďanský chrám polícia vyhlásila, že v saskom hlavnom meste kostoly a mešity policajti denne sledujú, no stála prítomnosť polície tam nie je. Na abstraktnej situácii ohrozenia sa podľa nej nič nezmenilo. –zg-

Poľsko sa cíti potvrdené v rozhodnutí neprijímať moslimov

Poľsko, 24.8.2017 (kath.net) 020 997 – Po najnovších teroristických útokoch v Európe sa Poľsko cíti potvrdené vo svojom rozhodnutí neprijímať nijakých moslimských utečencov.
„Presvedčili sme na príklade najnovších útokov, že tam, kde žije veľké množstvo zle integrovaných moslimov, existuje prirodzené základňa pre teroristov,“ povedal Pavel Soloch, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Poľska. Informoval o tom rakúsky denník „Kronen Zeitung“. Soloch je podľa ruskej agentúry „RIA Novosti“ presvedčený, že pri väčšom počte moslimských utečencov rastie nebezpečenstvo teroru. Už začiatkom r. 2016 zastavila poľská premiérka Beata Szydlová po útokoch v Bruseli prijímanie utečencov a povedala:
„Nevidím nijakú možnosť, aby moslimskí utečenci prišlo do Poľska.“ –zg-

Argentínsky poradca pápeža: ‚Nová logika mimo stuhnutých schém‘

Vatikán, 23.8.2017 (kath.net/KAP) 020 996 – Vatikánske noviny „L´Osservatore Romano“ sa nanovo zaoberajú diskusiou o pápežskom dokumente Amoris laetitia o manželstve a rodine. V stredu vyšla správa o článku argentínskeho arcibiskupa Victora Manuela Fernandeza. Ten nevidí v pápežskom dokumente nijaké zmeny náuky Cirkvi.
„Ide o prijatie novej logiky pomimo stuhnutých schém,“ napísal Fernandez v príspevku pre časopis „Medellin“, ktorý vydáva Rada biskupov Latinskej Ameriky CELAM. Arcibiskup je rektorom Pápežskej katolíckej univerzity Argentíny (UCA) a blízky poradca pápeža Františka.
Pápež v dokumente Amoris laetitia z r. 2016 naznačil možnosť pripustiť ku svätému prijímaniu katolíkov, ktorí sa po rozvode znova občiansky zosobášili. To vyvolalo diskusie v Cirkvi.
„Pastoračné rozhodnutie v jednotlivých prípadoch po zodpovednom rozhodnutí osoby v jej svedomí, môže mať praktické dôsledky na prístup ku sviatostiam. To nepredstavuje nijaký prelom v náuke Cirkvi, ale harmonický vývoj a kreatívnu kontinuitu náuky predchádzajúcich pápežov,“ ako napísal arcibiskup.
„L´Osservatore Romano“ uverejňuje stále znova príspevky k Amoris laetitia. František sa zatiaľ drží v pozadí a nevyjadruje s k tomu. Americký kardinál Raymond Burke medzitým zopakoval svoju kritiku dokumentu a znova ohlásil formálnu korektúru pápežových výpovedí o svätom prijímaní znovu zosobášených rozvedených. Okrem toho kritizoval s tromi ďalšími kardinálmi aj protirečenia medzi Františkom a sv. Jánom Pavlom II. (1978-2005) v posudzovaní tohto spôsobu správania rozvedených, ktoré je samo osebe zlé a preto ho nemožno za nijakých okolností relativizovať. –zg-

Zmena mailovej adresy Slovenskej redakcie VR

Vatikán, 23.8.2017 (VR) 020 995 – Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu upozorňuje na blížiacu sa zmenu svojej emailovej adresy. Doterajšia [email protected] zanikne 25. septembra 2017 a nahradí ju nová adresa: [email protected].

Drážďany: Kostol Frauenkirche ohrozuje IS terorom

IS má na zozname útokov kostoly, čerpacie stanice, nemocnice, nočné kluby.

Drážďany, 23.8.2017 (kath.net) 020 994 – V magazíne IS „Rumiyah“ fsa nachádza fotografia drážďanského chrámu Panny Márie Frauenkirche. Známa stavba sa označuje ako „obľúbené miesto zhromažďovania križiakov“, ktoré čaká vypálenie. Informovala o tom evanjelická agentúra „idea“. Teroristická organizácia „Islamský štát“ (IS) má zoznam rôznych cieľov útokov, ktoré treba z jeho pohľadu tam zaradiť. K tomu patria kostoly, čerpacie stanice, nemocnice, nočné kluby.
Hovorca Luteránskej krajinskej cirkvi Saska pre „ideu“ povedal, že nepríde k nijakému obmedzeniu bohoslužieb aj keď možné riziko útoku žiaľ zahrňuje všetky verejné budovy. Okrem toho pripomenul, že kresťania sa od počiatku aj v nebezpečenstvách priznávali ku svojej viere.

Chile: Neznámi hádzali zápalné bomby do kostola

Santiago de Chile, 23.08.2017 (KAP/KNA) 020 993 – V hlavnom meste Chile sa zasa raz stal cieľom útoku katolícky „Kostol národnej vďačnosti“. Ako informovali miestne médiá, viacerí páchatelia hádzali zápalné bomby do vchodu chrámu „Iglesia de la Gratitud Nacional“. Podľa miestnych saleziánov, ktorý chrám spravujú, nastal útok iba niekoľko minút po rannej svätej omši. Ľudia zranení neboli, no vecné škody sú veľmi veľké.
Saleziáni násilný útok odsúdili a povedali, že neohrozuje iba kultúrne dedičstvo krajiny, ale je to aj útok na náboženskú slobodu. V minulých dňoch dochádzalo stále znova k výtržnostiam, ako sa vyjadrili saleziáni. Nedávno demonštranti hádzali na kostol kamene. Už v júni 2016 vnikli do kostola nezmámi páchatelia a závažne ho spustošili. –zg-

Patriarcha: Medzinárodné spoločenstvo as musí prebudiť!

Varšava, 22.8.2017 (kath.net/KAP) 020 992 – Na veľkej púti tisícov pravoslávnych veriacich na východopoľskej Svätej hore Grabarka, grécko-pravoslávny patriarcha Antiochien, Ján X. Yazigi, cez víkend zdôraznil:
„Medzinárodné spoločenstvo sa musí prebudiť a postarať sa o pokoj na Blízkom Východe pred tým, než sa odtiaľ vychádzajúci terorizmus a extrémizmus stane bičom pre celý svet!“

Na svätú omšu v najvýznamnejšom pravoslávnom pútnickom mieste Poľska na slávnosť Premenenia Pána prišiel aj poľský prezident Andrzej Duda.
„Súčasné udalosti na Blízkom Východe každým mysliteľným spôsobom napomáhajú terorizmus. Ľudia v konfliktnom regióne majú právo na život v bezpečí,“ povedal patriarcha. Na vlády, ktoré „náš osud ľutujú a sú ochotne prijímať utečencov“ patriarcha Yazigi apeloval, „že by bolo lepšie, keby sa úprimne a za každú cenu pokúšali nastoliť pokoj na Blízkom Východe“.
Ján X. Yazigi je patriarchom Antiochie od r. 2012. Jeho brat Boulos Yazigi, grécko-pravoslávny arcibiskup sýrskeho Aleppa, bol v r. 2013 spolu so sýrskym pravoslávnym arcibiskupom z Aleppa Gregoriosom J. Ibrahimom na ceste zo sýrsko-tureckej hranice smerom k Aleppu unesený neznámymi mužmi. Ich osud je dodnes neznámy.
Grabarka s krížovou cestou, pútnickým kostolom a ženským kláštorom sa často nazýva aj „pravoslávnou Čenstochovou“. Charakteristické sú tu nespočetné drevené kríže, ktoré priniesli pútnici a ktoré pokrývajú Krížovú horu.
„Kríže prinášané už po mnohé generácie sú dôkazom tradície pravoslávnej viery,“ povedala hlava poľskej pravoslávnej cirkvi – metropolita Sava (Hrycuniak) na púti.
Sviatok má tento rok dvojaký zvláštny charakter – slávi sa 70. výročie existencie Kláštora sv. Márie a sv. Marty v Grabarke. A najvyšší predstaviteľ autonómnej pravoslávnej cirkvi na Sinajskom polostrove, arcibiskup Damian, priniesol okrem toho do Poľska relikvie sv. Kataríny, ktoré sa uchovávajú v egyptskom Kláštore sv. Kataríny.
Púte do Grabarky sa konajú od r. 1710. Istý miestny obyvateľ mal víziu, že všetci, ktorí poputujú do Grabarky, budú zachránení pred vtedy zúriacim morom. Pútnický kostol padol v r. 1990 za obeť útoku podpaľačov, no do r. 1998 ho v starej podobe znova vybudovali. V r. 1998 navštívil svätyňu aj ekumenický patriarcha Barolomej I. Vo Svätom roku 2000 darovali Grabarke mnísi z Hory Atos kópiu známej ikony Panny Márie z dávneho gruzínskeho Kláštora Iveriona. –zg-

Parolin s Lavrovom o Ukrajine, Blízkom Východe a Venezuele

Moskva, 22.08.2017 (KAP/KNA) 020 991 – Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin bol na druhý deň návštevy v Moskve pozvaný k ministrovi zahraničia Sergejovi Lavrovovi.
Postoje Vatikánu a Ruska k „pokojnému vyriešeniu“ medzinárodných konfliktov a „odvrátenie terorizmu a extrémizmu“ sú si veľmi blízke, ako zdôraznil Lavrov v utorok pri pozdravení hlavného diplomata pápeža. Spoločné záujmy máme aj pri požiadavke medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, ako aj posilnení sociálnej spravodlivosti a úlohy rodiny.
Témami rozhovoru bola podľa kardinála Parolina o. i. situácia na Ukrajine, na Blízkom Východe ako aj vo Venezuele. Na tlačovej konferencii povedal.
„Prišiel som, aby som sprostredkoval starosti pápeža Františka z problémov na medzinárodnej úrovni.“
Témou stretnutia bola aj situácia katolíkov v Rusku a možnosť ďalšieho stretnutia pápeža Františka s ruským pravoslávnym patriarchom Kyrilom I. To prvé sa konalo minulý rok v Havane, ako povedal Parolin a vzhľadom na ekumenické úsilie zdôraznil:
„My veriaci si myslíme, že Boh a Duch Svätý nás pri ďalších potrebných krokoch budú viesť.“

Vatikán dúfa v sprostredkovanie vo Venezuele
Rusko by mohlo podľa názoru štátneho sekretára tiež pomôcť pri prekonaní krízy vo Venezuele. Vďaka jeho úzkym spojeniam s touto juhoamerickou krajinou „môže Rusko prispieť k dialógu“, ako povedal Parolin. „Pre Vatikán je dialóg jedinou schodnou cestou von z krízy.“

Minister Lavrov zdôraznil, že na dialóg medzi rozhádanými skupinami vo Venezuele je potrebná pomoc „mnohých externých aktérov“. „Dôležité je, aby pritom nedošlo k ďalšej konfrontácii, ale aby sa skôr vyzývalo k jednote a ochote ku kompromisom. Rusko v tomto ohľade iniciatívy Vatikánu od počiatku plne podporovalo a robí to aj naďalej,“ povedal Lavrov.
Už celé týždne prebiehajú vo Venezuele masové protesty proti socialistickej vláde s desiatkami mŕtvych. Už roky vládne prezident Nicolas Maduro pomocou dekrétov a výnimočného stavu bez ohľadu na parlament. Okrem toho sa odvtedy nekonali nijaké regionálne ani komunálne voľby.
Lavrov označil prvú návštevu Parolina v Rusku ako dobrú príležitosť na pokračovanie v dialógu, ktorý sa začal v decembri r. 2016. Obaja diplomati sa vtedy stretli vo Vatikáne. „S rozvíjajúcim sa dialógom Vatikánu s Moskvou som veľmi spokojný,“ povedal Lavrov. Tento dialóg sa koná na najvyššej úrovni – ruský prezident Vladimír Putin sa už dvakrát stretol s pápežom Františkom.
Vrcholmi Parolinovej návštevy v Rusku sú stretnutia s prezidentom Putinom v Soči v stredu a s ruským patriarchom Kyrilom I., ktoré bolo v utorok v Moskve.
Kardinál Parolin, slúžil v pondelok svätú omšu v preplnenej katolíckej katedrále v Moskve. Na vatikánskom veľvyslanectve sa stretol so štyrmi katolíckymi biskupmi Ruska a prijal ho aj vedúci Úradu pre zahraničie Moskovského patriarchátu, metropolita Hilarion.

Diferencie v otázke Ukrajiny
Hilarion na dvojhodinovom stretnutí s Parolinom kritizoval Gréckokatolícku cirkev na Ukrajine. Obvinil ju z „politizujúcich postojov a agresívneho konania“ a povedal: „Cirkvi na Ukrajine by mali šíriť pokoj a prispievať k spoločenskej súdržnosti. Politika nemá v cirkevnom živote čo robiť.“ Pred žurnalistami potom zdôraznil, že návšteva pápeža v Rusku a cesta moskovského patriarchu do Ríma momentálne na programe nie je.
Právny spor o cirkev
Parolin chcel v Rusku hovoriť aj o ťažkostiach katolíkov, o. i. aby dostali naspäť cirkevný majetok, ktorý im režim po októbrovej revolúcii 1917 zhabal. Ide o „veľmi vážny“ a „skutočne naliehavý problém“, ako povedal v utorok v interview, ktoré uverejnila Moskovská arcidiecéza. Už niekoľko rokov bojuje arcidiecéza aj na súde so správou mesta o vrátenie Kostola sv. Petra a sv. Pavla. Arcidiecéza sa odvoláva na zákon z r. 2010, podľa ktorého cirkvi majú nárok na komunistami vyvlastnené sakrálne stavby.
Parolinova návšteva je najvyššia z Vatikánu v Rusku od r. 1999. Vtedy štátny sekretár kardinál Angelo Sodano nanovo posvätil katolícku katedrálu v Moskve. Ako prvý štátny sekretár cestoval do Moskvy v r. 1988 kardinál Agostino Casaroli, strojca vatikánskej ostpolitiky, pri príležitosti 1000. výročia pokresťančenia Ruska.
Až v r. 1991 mohol Svätý stolec znovu otvoriť veľvyslanectvo v Moskve. Za pápeža Benedikta XVI. (2005-2013) nadviazali obe strany koncom r. 2009 plné diplomatické styky a v r. 2010 oficiálne povolali veľvyslancov. –zg-

„V skutočnosti iba neobmedzujú slobodu teroristov!“

Barcelona, 22.8.2017 (kath.net) 020 990 – V Španielsku sa postarala o rozruch homília katolíckeho kňaza. Farár Santiago Martin v nedeľu počas svätej omše ostro kritizoval politikov a obvinil ich, že spolupracujú s teroristami. Informovali o tom rakúske noviny „Kronen-Zeitung“.
„Hovoria, že nesmieme slobodu obmedzovať, ale v skutočnosti iba neobmedzujú slobodu teroristov,“ povedal kňaz a ako príklad uviedol rozhodnutie obecnej rady v Barcelone, že sa pri vstupoch na bulvár La Rambla nepostavia betónové zábrany.
„Iba tak sa tam mohlo nákladné auto teroristov neobmedzene vrútiť. Ani v Madride nie sú v súčasnosti nijaké zábrany.“ Kňaz kritizoval primátorky oboch miest, že pochádzajú z ľavicových hnutí „Podemos“.
„Obe sú členkami tej istej strany, extrémnej ľavice. Sú to komunistky, ktoré si myslia: ‚Nesmieme obmedzovať slobodu občanov.‘ Ale v skutočnosti neobmedzujú iba slobodu teroristov.“
Otec Santiago Martin mal aj radu pre pozostalých: „Keby som ja bol právnikom obetí, tak by som vládu zažaloval za spoluprácu s teroristami!“ –zg-

Jeruzalem: Spor o modlitby žien pri Múre nárekov

Jeruzalem, 22.08.2017 (KAP/KNA) 020 989 – Na stredu plánovaná netradičná modlitba skupiny za práva žien pri Múre nárekov „Women of the Wall“ (WOW; Ženy múru) naráža na odpor. Iná skupina protestujúca proti tomu totiž vyzvala políciu, aby modlitbu ženám na ústrednom mieste pred Múrom nárekov zakázala, ako informoval vysielač „Aruc Ševa“ v utorok.
Podobne nazvaná skupina „Women for the Wall“ (Ženy pre múr) odôvodnila túto svoju žiadosť o zákaz tým, že neortodoxné praktiky ako nosenie modlitbových šálov ženami porušujú náboženský zákon. Právnik skupiny označil plánovanú modlitbu WOW ako provokáciu, ktorá porušuje náboženské cítenie iných modliacich sa. Povedal, že namiesto toho sa môže modlitba konať na špeciálne pre netradičné modlitby zriadenej platforme na tzv. Robinsonovom oblúku medzi námestím Múru nárekov a susedným Archeologickým parkom.
WOW pozvala na začiatku židovského mesiaca elul na stredu ráno na modlitbu pri Múre nárekov, kde majú ženy o. i. čítať z Tóry, ako aj fúkať do tradičného baranieho rohu šofaru.
Rabinát kompetentný pre Múr nárekov vidí v nosení modlitbového šálu alebo remienkov, ako aj v čítaní Tóry ženami porušenie židovského náboženského zákona. Najvyšší súd v r. 2000 ženám tieto práva najprv priznal, no krátko na to v Knesete prijali návrh zákona náboženských strán, ktorý tieto náboženské obrady v ženskom oddelení zakazuje.
Po dlhom zápase rozhodol Izrael najprv v januári 2016 o zriadení 900 metrov štvorcových veľkej zóny na spoločné modlitby južne od existujúcich úsekov oddelených pre mužov a ženy, no jej realizáciu v júni odložil na neurčito. –zg-

Rakúsko: Pentagram v sakristii, výkaly za oltárom

Wieselburg, 22.8.2017 (kath.net) 020 988 – Katolícky mestský kostol v rakúskom Wieselburgu v Diecéze St. Pölten našli v pondelok ráno závažne poničený vandalmi. Neznámi páchatelia násilne vtrhli do chrámu, spustošili oltárny priestor a sakristiu. Informovali o tom „dolnorakúske správy“ (NÖN). Páchatelia vytrhli svätostánok. Zničili veľkonočnú sviecu, prerezali káble reproduktorov, porezali čalúnenie starých svadobných stolíc a rozhádzali kvety pred oltárom. Jeden z páchateľov sa vyšpinil za oltárom a oltárny obrus použil ako toaletný papier.
Ničili aj v sakristii – na zemi vyformovali z piesku pentagram. Vytrhli poistky a vyrabovali pokladničku so 400 eurami.
Farár a kostolníčka boli hlboko otrasení, ako napísali noviny Vecné škody sa odhadujú na podstatne viac ako 10 000 eur. Polícia prípad vyšetruje a prosí o výpovede svedkov.
Najstaršia časť chrámu – sčasti zachovaný oktagon, pochádza z doby okolo r. 1000 a umelecko-historicky veľmi významné sú fresky zo skorého 11. storočia. –zg-

Virtuálna prehliadka:

http://www.niederoesterreicher-guide.at/vcard/8/pfarrkirche-zum-hl-ulrich-in-wieselburg

Venezuela: Biskup kritizuje „cielenú vraždu“ väzňov

Vatikán, 22.8.2017 (KAP) 020 987 – Ostrú kritiku postupu bezpečnostných síl vo venezuelskej väznici vyslovil apoštolský vikár z Puerta Ayacucha (Venezuela), biskup Jonny Eduardo Reyes Sequera. Až 37 ľudí pri masakre vo väznici v jeho biskupskom meste „úmyselne a plánovane“ zavraždili, ako vyhlásil biskup salezián podľa správy vatikánskej agentúry „Fides“ v utorok. Platené ozbrojené skupiny pri tejto akcii zabíjali ľudí, čo je „vážna tragédia“, ako povedal.
Podľa médií 16. augusta zabila polícia 37 väzňov pri potlačovaní údajnej vzbury vo väznici v Puerte Ayacuche, hlavného mesta južného venezuelského štátu Amazonas. Miestna skupina bojovníkov za ľudské práva „Una ventana a la libertad“ (Okno do slobody) predpokladá, že tieto vraždy boli súčasťou politického plánu prezidenta Nicolasa Maduru proti guvernérovi Amazonasu, Liboriovi Guarullovi. Pre tézu cielených vrážd zastrelením hovorí aj to, že pri policajnej akcii boli mŕtvi, no nijakí zranení.
Biskup Reyes Sequera zdôraznil, že ide u „obetí nejde o sliepky alebo mačky, ale o ľudí“. Povedal, že venezuelské médiá sú plné správ o atentáte v Barcelone, no zamlčujú udalosti vo vlastnej krajine. V súčasnosti sa vôbec nevie, či počet obetí 37 skutočne súhlasí. –zg-

Delegácia COMECE u estónskeho premiéra

27.- 29. októbra bude vo Vatikáne Fórum dialógu „Re-thinking Europe“ (Premyslenie Európy)

Brusel, 22.8.2017 (KAP/KNA) 020 986 – Delegácia európskej biskupskej komisie COMECE sa stretla s estónskym premiérom Jüriom Ratasom. Cez víkend hovorili o. i. o účinkoch digitalizácie na zamestnanosť, ako aj na tému „selektívna migrácia“, ako oznámila COMECE v utorok v Bruseli.
Zdôraznilo sa, aké dôležité sú investície pre mládež. Vzhľadom na celý východ Európy sa komisia zasadzovala okrem toho za lepšiu spoluprácu a viac solidarity v oblasti bezpečnosti a obrany. Estónsko prevzalo 1. júla od Malty predsedníctvo Rady Európy.
V dňoch 27. až 29. októbra sa bude konať Fórum dialógu „Re-thinking Europe“ (Premyslenie Európy) vo Vatikáne s významnými odborníkmi, politikmi a duchovnými. Na podujatí, kde sa bude diskutovať o budúcnosti Európy, sa zúčastní aj pápež František. –zg-

Biskup z Ischie: Zrútenie sa kostola zabilo ženu

Rím, 22.8.2017 (KAP) 020 985 – Po zemetrasení na talianskom ostrove Ischia s najmenej dvomi obeťami a viac ako 35 zranenými opisuje tamojší biskup situáciu ako ničivú. Biskup Pietro Lagnese v utorok potvrdil zrútenie kostola v Casamicciole, kde prišla o život jedna žena. Bola členkou farskej rady, ktorá parkovala pri kostole a zabil ju zrútený múr kostola, Veľká časť kostola „Chiesa del Purgatorio“ je zničená, okrem toho viaceré domy, ako povedal biskup cirkvou podporovanej tlačovej službe SIR. Mnohí turisti opustili ostrov. Záchranné práce pokračujú, vyslobodili aj tri zasypané deti.
V pondelok večer okolo 21. hodiny otriaslo ostrovom Ischia zemetrasenie o sile 4,0 stupňa, silné bolo najmä v obci Casamicciola. Biskup tam okamžite pricestoval, aby stál postihnutým ľuďom po boku. Aj Biskupská konferencia Talianska v utorok ubezpečila ľudí na Ischii o svojej solidarite a prisľúbila pomoc. Účasť vyslovila aj valdénska a metodistická cirkev a ubezpečili ľudí o svojich modlitbách.
Taliansko je stále znova postihované ničivými zemetraseniami. Asi pred rokom, 24. augusta, otriaslo silné zemetrasenie stredným Talianskom okolo mesta Amatrice. Vyžiadalo si 299 obetí na životoch. –zg-

Posolstvo pápeža ku Dňu migrantov 2018:
„Prijať, chrániť, podporovať a integrovať“

Viac na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/08/21/vy%C5%A1lo_posolstvo_ku_d%C5%88u_migrantov_2018_prija%C5%A5,_chr%C3%A1ni%C5%A5/1332015

Vatikán: Pápež prináša praktický optimizmus

Vatikán, 21.08.2017 (KAP) 020 984 – Pápež František chcel svojím posolstvom k Svetovému dňu migrantov„motivovať ku konkrétnemu nasadeniu sa za utečencov“. Povedal to páter Michael Czerny, jeden z dvoch vedúcich novo založenej sekcie pre migrantov a utečencov vo Vatikáne v pondelok pre Rádio Vatikán.
„Nastal čas stať sa voči migrantom a utečencom špecifickejšími a praktickejšími. Čo môže každý z nás ako človek, ako kresťan a občan urobiť? To je jeho otázka. Jeho posolstvo ukazuje veľmi praktickú formu optimizmu a nádeje,“ povedal jezuita o požiadavke pápeža.
„Obrazy a posolstvá súčasných migračných vĺn ľuďmi otriasajú a aj uvádzajú do zmätenia,“ priznal Czerny. „Vzhľadom na to predložil pápež svojím posolstvom ku Dňu migrantov 2018 odpovede, ktoré ukazujú, že ako sa môžu zaktivizovať ako jednotlivci, tak aj organizácie, iniciatívy, štáty, občianske spoločnosti, alebo cirkevné skupiny. Je povzbudzujúce vidieť, že existujú konkrétne veci, ktoré môže každý robiť.“
Vatikánsky expert na migráciu a ľudské práva sa vyslovil za „ľudský prístup ku skutočnosti migrácie“. „Ak budeme pristupovať k postihnutým s veľkodušnosťou, vyrovnanosťou a veľmi ľudským duchom a vierou, tak z toho budú profitovať všetci zúčastnení. Namiesto veľkých čísel a obrazov toľkých ľudí na ceste, by sme mali stretávať migrantov v ich jednotlivej jedinečnosti a individualite. Potom sa veľa stratí z krízy, ktorú inak vnímame,“ povedal páter. –zg-

Barcelonský vrchný rabín: ‚Európa je stratená‘

Španielsko, 21.8.2017 (kath.net) 020 983 – „Európa je pre židov ako domovina stratená!“ Toho názoru je vrchný rabín Barcelony, Meir Bar-Hen. Povedal to po teroristickom útoku, pri ktorom prišlo o život 14 ľudí a vyše sto bolo zranených, ako napísali rakúske noviny „Krone“.
Rabín radí v denníku „Times of Israel“ členom svojho spoločenstva, aby Španielsku ukázali chrbát a usadili sa v Izraeli. „Hovorím mojej obci: ‚Neverte, že tu zostaneme navždy‘ a povzbudzujem ich, aby si zakúpili nehnuteľnosti v Izraeli. Tu je už roky terč islamistického teroru v Európe.“
Drasticky potom Meir Bar-Hen sformuloval svoju ďalšiu výpoveď: „Hovorím mojej obci: ‚My sme určení na zánik. Európa je stratená’“. Rabín potom kritizoval aj politiku v Európe a povedal: „Politici nechápu nebezpečenstvo teroru.“ –zg-

Nový biskup s pastierskou palicou kardinála Meisnera

Mainz, 21.8.2017 (kath.net/pl/pbm) 020 982 – Budúcemu biskupovi nemeckého Mainzu Petrovi Kohlgrafovi daroval kolínsky arcibiskup kardinál Rainer Mária Woelki biskupskú palicu, ktorú mal pôvodne kardinál Joachim Meisner. Dezignovaný biskup prezentuje túto pastiersku palicu na videu. Petra Kohlgrafa vysvätil za kňaza kardinál Meisner v r. 1993. Dvaja jeho spolubratia, ktorí boli s ním vysvätení kardinálom Meisnerom, sú už takisto biskupmi: Štefan Heße je od r. 2014 arcibiskupom Hamburgu a Dominik Schwaderlapp od r. 2012 pomocným biskupom v Kolíne.
Biskupská palica Prof. Kohlgrafa je vyrobená z dreva a jednoduchej mosadze. Vyrobil ju africký umelec. Je to dar kolínskeho arcibiskupa Woelkiho ako znamenie spojitosti s novým biskupom v Mainzi. V ohybe palice z kovu sú stvárnení Traja Mudrci z Východu, ktorí kráčajú za hviezdou. V Kolíne sa Traja králi zvlášť uctievajú. Relikviár Troch svätých Kráľov v kolínskom dóme je jedným z najvýznamnejších relikviárov stredoveku.
Kríž na hruď biskupa a prsteň boli vyrobené v zlatníctve benediktínskeho opátstva sv. Hildegardy v Eibingene.

Appropinquavit regnum dei – priblížilo sa nebeské kráľovstvo (Lk 10,9)“ znie heslo erbu vygravírované do zadnej strany biskupského kríža.
V erbe biskupa Mainzu je koleso Mainzu a kľúč sv. Petra z Wormsu. Ako tretí symbol si nový biskup Peter Kohlgraf zvolil rieku. V tom sú viaceré myšlienky. Rieky spája Mainz a Worms s Kohlgrafovým rodiskom Kolínom a s jeho dlhoročným pôsobiskom Bonnom. Okrem toho je rieka biblický obraz. Kto dôveruje Bohu, je ako strom zasadený pri vode a prináša bohaté ovocie (Ž 1). V Knihe Ezechiel prorok prezentuje víziu, v ktorej vidí vytekať vodu z chrámu. Všade tam, kam rieka prúdi, môže rásť život (Ez 47). To je pekný opis poslania Cirkvi v tomto svete. –zg-

Páter Wallner: Kresťania musia odložiť komplexy

Würzburg-Wien, 21.8.2017 (kath.net/KAP) 020 981 – Nijaký dôvod k rezignácii vzhľadom na aktuálne prognózy miznúceho podielu kresťanov na rakúskom obyvateľstve nevidí známy cistercián Karl Wallner. Rektor Pápežskej vysokej školy Heiligenkreuzu a národný riaditeľ Pápežských misijných diel vyzval „oslabených kresťanov v Európe“ v komentári pre nemecký katolícky denník „Tagespost“, aby podnikli protiopatrenia.
„Religionistické štatistické prognózy nie sú nijaké prírodné zákony! Čo potrebujeme, je misionársky zápal. Viera implikuje vyslanie hlásať vieru. Je najvyšší čas, aby sme odložili komplexy menejcennosti a falošnú hanbu a radostne, presvedčene a slobodne vyšli ľuďom v ústrety evanjelizáciou.“ vyhlásil páter Wallner a zdôraznil:
Páter Wallner vyzval, aby veriaci „postkresťanskému spoluobčanovi“ vieru nielen dosvedčovali svojím životom, ale aj aktívne ponúkali a zdôraznil: „To je zodpovednosť predovšetkým kresťanského Božieho ľudu. Už desaťročia vyzývajú pápeži k misiám a novej evanjelizácii. Ak by sa malo o desaťročia ľutovať zmiznutie kresťanskej viery – mlčanie pastierov by nemalo byť toho príčinou! Je to predovšetkým naša nemisionárska pasivita, ktorá má vinu na tejto klesajúcej špirále. Aj Druhý vatikánsky koncil jasne povedal, že Cirkev je vo svojej podstate misionárska.“
V pokuse vyžarovať optimizmus, poukázal páter Wallner na vývoj v kláštore Heiligenkreuz: ak by rátal počty mníchov podľa vstupnej štatistiky z r. 1982, keď do kláštora vstúpil na rok 2017, tak by mu vyšlo najviac 25 mníchov. „Dnes má však kláštor 102 mníchov a praská vo švíkoch. Tento vývoj je však výnimkou – mnohé kláštory a rehoľné spoločenstvá sú vystavené deprimujúcemu poklesu členov. Preto by sme mali s Božou milosťou síce rátať, no nemali by sme byť naivní,“ povedal páter Wallner. –zg-

„Deti u rovnakých pohlaví trpia znevýhodnením“

Georgsmarienhütte, 21.8.2017 (kath.net) 020 980 – „Deti v partnerstvách rovnakých pohlaví netrpia nijakým znevýhodňovaním,“ tvrdí Ina Bovenšenova v interview s Waltraud Messmannovou v nemeckých novinách „Neue Osnabrücker Zeitung“. Početné štúdie vraj dokazujú, že sa majú „prinajmenšom tak dobre“, ako deti v heterosexuálnych rodinách.
Proti tomu však stojí dobre podložená štúdia kanadského ekonóma Douglasa W. Allena, ktorý skúmal školské výsledky detí z partnerstiev rovnakých pohlaví a dospel k záveru, že tieto deti trpia podstatnými nedostatkami.
V porovnaní s deťmi z heterosexuálnych rodín dosiahne iba 65% z nich maturitu. Zvlášť dramatická je situácia dievčat z homosexuálnych zväzkov. Z nich dosiahne maturitu iba 15% (Review of Economics of the Household, 2013, S. 635ff.). Databázou jeho skúmania bola kanadská štúdia z r. 2006, v ktorej sú obsiahnuté domácnosti homosexuálov a ich deti. Kanada legalizovala homosexuálne partnerstvá už v r. 1997 a „manželstvo pre všetkých“ v r. 2005. Douglas Allen nemusel teda, ako pri väčšine štúdií, hľadať ľudí na interview v homosexuálnych kruhoch. To, že z takýchto pochybných metodických podkladov znie potom výsledok „nijaké znevýhodnenie“, si môžeme ľahko spočítať.
Aj Ina Bovenšenova spomenula, že Bamberská štúdia spočíva na takýchto podkladoch. Na ňu sa odvolávajú v Nemecku všetci až po Spolkový ústavný súd, ak sa má dokazovať, že niet rozdielov medzi deťmi v homosexuálnych a heterosexuálnych domácnostiach. Pritom je Bamberská štúdia oveľa obozretnejšia ako väčšina jej interpretov, veď sama konštatuje, že väčšina opýtaných detí z homosexuálnych domácností bola ešte príliš mladá, „aby pochopila význam rodiny“.
Douglas Allen necháva otvorené, čo je vlastnou príčinou zníženého výkonu týchto detí v škole. Mohli by to byť aj skúsenosti z rozvodu minulých manželstiev partnerov a úlohu môže zohrať aj diskriminácia. Podľa neho niet pochýb, že tvrdenie, že nie sú nijaké rozdiely, je nesprávne!

Prof. Dr. Manfred Spieker (foto) je emeritným profesorom kresťanských sociálnych vied na Inštitúte pre katolícku teológiu Univerzite v nemeckom Osnabrücku.

‚V Európe je viac islamských teroristov ako tušíte!‘

Viedeň, 21.8.2017 (kath.net) 020 979 – „Môžem vás ubezpečiť, že v Európe je viac islamistických teroristov, ako tušíte!“ Povedal to Masoud Aqil (24), kurdský žurnalista, v interview pre rakúsky denník „Kronen-Zeitung“.
Aqil bol 280 dní zajatcom islamských „božích bojovníkov“. Bol mučený a prežil zdanlivé popravy a musel sa prizerať, ako spoluväzňom stínali hlavy, alebo ich za živa upaľovali. Koncom augusta vyjde jeho kniha
„Uprostred nás. Ako som ušiel mučeniu IS a ako ma v Európe dohnal“.
Tomuto Kurdovi bolo už v r. 2015 jasné, že stovky nebezpečných radikálov a teroristov maskovaných za utečencov, bolo prepašovaných do Európy:
„Počul som, ako títo ľudia hovorili, ako Európe hrozili. Turecko vtedy neotvorilo hranice z humanitárnych dôvodov, ale predovšetkým preto, aby vyvolalo krízu v Európe. Keď som potom prišiel do Európy, musel som konštatovať, že títo bastardi, ktorým som ušiel, tu už boli. Najnovší teroristický útok to žiaľ nanovo potvrdzuje.“
„Nechcem nikomu naháňať strach, ale títo teroristi si presne a vedome vyvolili krásne a bezpečné krajiny ako Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Anglicko, Francúzsko a teraz práve Španielsko. Tam môžu napáchať najväčšie škody. Už čakajú iba na príležitosť. Akonáhle tu bude, využijú ju. A zničia tým povesť tisícov utečencov, ktorí presne pred takými ľuďmi ušli,“ povedal Masoud.
Kurd tiež povedal, že sýrsky režim stojí rovnako za IS ako vláda v Bagdade a Irán:
„Všetci tí diktátori na Blízkom Východe profitujú z IS, dokonca aj Katar a najmä Saudská Arábia. Všetky tieto krajiny z toho majú zisk, preto Turecko IS otvorene podporovalo.“ –zg-

„Imamovia musia robiť viac proti teroru!“

Salzburg, 21.8.2017 (kath.net/KAP) 020 978 – Moslimskí duchovní musia podľa Tarafu Baghajatiho, imama a podpredsedu rakúskej „Platformy kresťania a moslimovia“ ešte viac robiť pre boj proti islamistickému radikalizmu a teroru.
„Iba tvrdenie, že teroristi sa pri svojich činoch nemôžu odvolávať na islam, nestačí. Dokiaľ tieto teroristické skupiny budú hovoriť: ‚My sme moslimovia a konáme z moslimského pohľadu‘, som povinný brať to vážne, stavať sa k tomu ako k otázke, ktorá sa islamu priamo týka,“ povedal Baghajati v nedeľu v príspevku na internete v rámci každoročného letného medzinárodného kongresu „Európske fórum Alpbach“ v Salzburgu.
„Iba zdôrazňovať, že terorizmus je niečo, proti čomu treba bojovať, nestačí. Niektorí imamovia si myslia, že stačí hovoriť: ‚To nemá nič do činenia s islamom‘. To však nie je dosť. Imamovia musia nájsť správnu reč pri výchove mladých moslimov. Musíme vedieť, čo si myslia a akým výzvam vo svojom živote čelia. Islamskí duchovní musia tvrdšie pracovať na tom, aby moslimov integrovali so spoločnosti,“ zdôraznil imam.
Moslimskí manželia Carla Amina a Tarafa Baghajati mali po dva dni podujatia tradičné „medzináboženské ranné zamyslenia“, ktoré vždy otvárajú denný program prednášok a seminárov na „Fóre Alpbach“. Ďalšie zamyslenia mali: diecézny biskup Klagenfurtu Alois Schwarz, luteránsky biskup Michael Bünker aj ďalší zástupcovia kresťanských cirkví i židovstva.
Na „Fórum Alpbach“, ktoré potrvá do 1. septembra, prišlo 5000 účastníkov z oblasti vedy, politiky, hospodárstva a kultúry zo 100 krajín. Kongres má tento rok všeobecnú tému: „Konflikt a spolupráca“. –zg-

Irán: Stále viac ľudí nachádza kresťanstvo

Teherán, 20.8.2017 (kath.net) 020 977 – V Iráne sa stále viac moslimov obracia na kresťanstvo. Očividne teraz už dokonca aj niektorí moslimskí vodcovia považujú stratégie štátu na stlmenie vplyvu kresťanstva za zlyhané, ako informovala iránska kresťanská agentúra Mohabat-News.
Ayatollah Alavi Boroujerdi, jeden z popredných islamských učencov v krajine, prejavil starosti z toho, že v miliónovej metropole Ghom najmä mladiství a mladí dospelí sa stávajú kresťanmi a stretávajú sa v domácich cirkvách.
Pre islamského duchovného Makarema Shiraziho je jasné, že za toto je zodpovedný vplyv západného zahraničia.
Pokusy propagovať v krajine islam sa považujú za stroskotané. Tak v meste Maschhad, kde je kresťanstvo stále populárnejšie, úrad pre náboženstvo vyslal okamžite učiteľov a kazateľov, aby mládež „získali naspäť“. Malo to však chabé účinky. V ďalšom kroku začal režim prestúpenie na kresťanstvo trestať a domáce cirkvi zakázal. Konvertitov odsudzujú často na dlhé roky väzenia. Ale ani táto stratégia nedokázala nič zmeniť na šírení kresťanskej viery v krajine! –zg-

Filipíny: Islamisti chcú eskalujú násilie

Manila, 20.8.2017 (kath.net/Fides) 020 976 – Katolícky biskup z Marawi, Edwin de la Peña y Angot, odsudzuje plány islamistickej skupiny Maute nasadzovať ako samovražedných atentátnikov rukojemníkov.
„Strašné! Treba to odsúdiť! Títo teroristi sú už skutočne zúfalí, keď robia také veci,“ vyhlásil biskup de la Peña. Biskup si myslí, že Maute chce týmito „desivými plánmi“ vydierať vládu.
Skupina vyhlásila, že momentálne sa nachádza vo vojnovej oblasti v jej rukách 40 civilných rukojemníkov. Je medzi nimi aj katolícky páter Teresito „Chito“ Suganob, generálny vikár Marawi. –zg-

Vyslanec: Medžugorie môže byť čoskoro uznané

Varšava, 20.08.2017 (KAP/KNA) 020 975 – Pápežský vyslanec do bosnianskeho pútnického miesta Medžugorie počíta s uznaním prvých mariánskych zjavení, ktoré sa tam mali konať v lete 1981, Vatikánom. „Všetko naznačuje tomu, že zjavenia budú uznané, možno ešte tohto roku,“ povedal arcibiskup Henryk Hoser z Arcidiecézy Varšava-Praga pre poľskú katolícku agentúru KAI cez víkend.
Z poverenia pápeža Františka navštívil poľský arcibiskup na jar Medžugorie, aby preskúmal tamojšiu pastoračnú situáciu a potreby pútnikov. Výslovne pri tom nešlo o pravosť mariánskych zjavení.
Jeho správa doplňuje výsledky správy komisie kardinála Camilla Ruiniho pre skúmanie mariánskych zjavení na Kongregácii pre náuku viery, ako povedal Hoser.
„Myslím si, že je možné, uznať pravosť zjavení, ako to navrhla komisia. Je však ťažko uveriť, že by šiesti vizionári 36 rokov klamali. Vyzerá to, že to, čo hovoria súhlasí.“
Kongregácia pre náuku viery dokumentáciu o hlásených zjaveniach Božej Matky už odovzdala vatikánskemu Štátnemu sekretariátu.
K pastorácii františkánskej rehole v Medžugorí arcibiskup Hoser zdôraznil, že v pútnickom mieste „beží všetko správnym smerom“. Nebolo jeho úlohou vyniesť rozsudok nad Medžugorím, ale posúdiť, či pastorácia prebieha riadne a v súlade s náukou Cirkvi. Povedal, že Medžugorie je jedným z „najživších miest modlitby a obrátenia v Európe“. Je tam „zdravá spiritualita“. Rehoľníci zabraňujú podľa neho „turistickým prvkom“ pri návštevách Medžugoria. Povedal, že nikto necestuje do hercegovinskej dedinky, „aby uspokojil svoju zvedavosť“. Veriacim svojej arcidiecézy môže púť do Medžugoria odporúčať, ako povedal arcibiskup Hoser.
Ročne navštívi Medžugorie 2,5 milióna veriacich z celého sveta. Oficiálne púte s biskupmi neboli dlho možné. Podľa Hosera však navštívili Medžugorie už štyria kardináli a mnohí biskupi a tisíce kňazov tam sprevádzali veriacich. Diecézy a farnosti nemali doteraz organizovať nijaké púte. Skupiny veriacich ich však smú organizovať.
V máji označil František správu Ruiniho komisie o Medžugorí ako „veľmi dobrú“. Súčasne však ironicky zopakoval, že Máriu nevidí ako „vedúcu telegrafického úradu, ktorá každý deň vysiela správu v určitú hodinu“.
Dňa 24. júna 1981 po prvý raz rozprávali traja pastierikovia o zjaveniach Božej Matky. O deň neskôr sa mala zjaviť ďalším trom deťom. Šiesti vizionári hovoria odvtedy o pravidelných zjaveniach, doteraz ich má byť už 42 000. Neskôr hovorili aj o posolstvách „Gospy“ (Panej).
Tieto údajné pretrvávajúce zjavenia sú v Katolíckej cirkvi sporné, Vatikán ich zatiaľ neuznal. Zvlášť miestny biskup Ratko Perič z Diecézy Mostar-Duvno o mariánskych zjaveniach pochybuje. O ich možnom uznaní musí rozhodnúť pápež František. –zg-

Kristus, náš Pán, objíma z kríža všetkých ľudí

St. Pölten (kath.net/Sankt Josef) 020 974 – 20. nedeľa v cezročnom období A (20.08.2017) Č1: Iz 56,1.6-7; Č2: Rim 11,13-15.29-32; Ev: Mt 15,21-28

Homília: Jozef Spindelböck, rakúsky kňaz, teológ morálky
Milí bratia a sestry v Pánovi! Tu na fare Mühldorf v rakúskom podunajskom regióne Wachau sa nachádza impozantný vrch s Kalváriou. Založili ju v r. 1675–1680 v Unterranne a síce v spojitosti s vtedajším kláštorom paulínov. V r. 1783 cisár Jozef II. kláštor zrušil a upadla aj Kalvária. V r. 1985–1993 bola zreštaurovaná pod vedením odborníkov. V túto nedeľu tak môžeme opäť sláviť omšu pred Kaplnkou ukrižovania!

Čítania 20. nedele nám ukazujú, že Boh koná dielo spásy vo všetkých národoch. Židia síce sú a zostanú prvý vyvolený národ, no aj nežidia, teda pohania, majú byť zahrnutí do tajomstva vyvolenia Bohom. Sv. Pavol apoštol to formuluje v Liste Rimanom s obrazom olivovníka, ktorého korene založil Boh. Tento strom predstavuje židovský národ, ktorý bol prvý vyvolený. Pre jeho nevieru boli z tohto olivovníka vylomené vetvy a na ich miesto sa zaštepili vetvy z iného, ešte divého stromu, do tohto šľachteného olivovníka, takže sa aj oni zušľachtili. Týmto obrazom sa prezentuje prijatie pohanov do vyvoleného Božieho ľudu. Ide o Ježišom Kristom obnovený Izrael – teda Cirkev.
Vrch Kalvárie nám pripomína, že sme vykúpení utrpením, smrťou a vzkriesením Krista. Toto vykúpenie patrí všetkým ľudom, ktorí kedy žili a ešte žiť budú. Zo strany Boha je každý človek v nevýslovnej láske povolaný ku spáse. Vylúčiť zo spásy sa môžeme iba sami, ak človek definitívne odmietne prijať milosť vykúpenia a podľa toho usmerňovať svoj život.
Ďakujme teda Bohu, nášmu Pánovi, za to, že si nás vyvolil za svoje deti! Renovovaná a s usilovnosťou a láskou udržiavaná krížová cesta nám pripomína vieru našich predkov. Tí žili svojím spôsobom svoje spojenie s Kristom a Cirkvou. Z meditácie zastavení krížovej cesty čerpali silu pre svoj život. Z utrpenia a smrti Krista nám totiž vyžaruje skrytá sláva vzkriesenia.
Je pre nás aj dôležité, aby sme vieru, ktorú nosíme v srdci, vyjadrovali vonkajšími znameniami. Keby zostali už iba vonkajšie stavby, tak by sme tu mali kultúrne kresťanstvo. To by však bolo vnútorne mŕtve, bolo by to ako múzeum, keby sme si kresťanské chrámy ctili iba ako svedkov minulosti, ku ktorej dnes už nemáme prístup.
Viera v Ježiša Krista je však niečím živým, pretože Kristus, náš Pán, žije ako vzkriesený v sláve nebeského Otca. Súčasne je skrytým, ale skutočným spôsobom prítomný medzi nami. Je nám blízko, keď sme v jeho mene zhromaždení a spolu sa modlíme. Je nám blízko vo svojom slove, ktoré nám hlása vo Svätom písme a ktoré Cirkev vykladá a vysvetľuje. Kristus sa s nami stretáva vo sviatostiach. Vo svätom krste sme boli ako divé výhonky vštepení do dobrého olivovníka Božieho ľudu. V najsvätejšej Eucharistii sám Boh sprítomňuje obetu odovzdania svojho Syna Ježiša Krista na kríži. Mocou jeho zmŕtvychvstania dostávame v pokrme svätého prijímania účasť na jeho božskom živote.
Odporúčajme Bohu, nášmu Pánovi, našu krajinu, ba celý svet! Odporúčajme mu zvláštnym spôsobom svätú Cirkev a našu diecézu St. Pölten, zvlášť Farnosť Mühldorf-Niederranna. Boh bude kráčať s nami po všetkých našich cestách. Ak budeme mať túto dôveru, potom bude naša budúcnosť požehnaná a raz budeme smieť vojsť so nebeského Jeruzalema! Amen. –zg-

Kardinál Burke o korektúre pápeža

Rím, 19.8.2017 (kath.net/jg) 020 973 – Kardinál Raymond Burke, patrón Maltézskeho rádu rytierov a bývalý prefekt Apoštolskej signatúry, v interview pre katolícky týždenník The Wanderer konkretizoval možnú korektúru pápeža kvôli nejasností posynodálneho dokumentu „Amoris laetitia“.
Jej realizácia je relatívne jednoduchá,“ povedal Burke doslova. „Jednoznačnú náuku Cirkvi by postavila proti tomu, čo súčasný pápež – najmä v exhortácii Amoris laetitia hlása. Pápež by dostal oficiálne vyhlásenie a on je povinný naň odpovedať,“ vysvetlil Burke a povedal:
„Ak bude nejaké protirečenie, bude pápež vyzvaný, aby svoje výpovede v poslušnosti voči Kristovi zladil s učiteľským úradom Cirkvi.“
Päť pochybností – „dubia“ – v liste pápežovi, ktoré zverejnil spolu v kardinálmi Carlom Caffarrom, Walterom Brandmüllerom a nedávno zosnulým Joachimom Meisnerom, mali za cieľ dať pápežovi možnosť objasniť tieto aspekty. Povedal, že boli formulované „veľmi úctivo a v nijakom prípade nie agresívne“. „Pápež František na list vôbec neodpovedal. Teraz je preto potrebné pripomenúť, čo Cirkev o manželstve, o rodine, o nezriadenom konaní a iných veciach učí. Tieto témy nie sú u pápeža Františka jednoznačné a potrebujú objasnenie,“ zdôraznil kardinál Burke.
Kardinál nechcel uviesť časový rámec, v ktorom možno korektúru, často označovanú ako „bratské napomenutie“, očakávať. Jeho dikcia však poukazuje na určitú naliehavosť záležitosti, ako napísal Edward Pentin v periodiku National Catholic Register. Burke v ostatnej dobe stále znova pripomínal, že Cirkev je pre zmätenie v týchto otázkach v hlbokom rozkole. –zg-

Teológ: ‚Amoris laetitia‘ je ‚nadmieru závažná‘ situácia

Vatikán, 19.8.2017 (kath.net/pl) 020 972 – Exhortácia „Amoris laetita“ pápeža Františka viedla v Cirkvi k „nadmieru závažnej situácii“. Tento názor vyjadril britský dominikán a teologický spisovateľ Aidan Nichols, ako napísal „Catholic Herald“. Nichols študoval v Oxforde, Cambridgi a na pápežskej Univerzite sv. Tomáša Akvinského – Angelicum – v Ríme dogmatiku a ekumenické vedy. „Catholic Herald“ ho označuje ako „prominentného teológa“.
Nichols navrhuje, „aby vzhľadom na výpovede pápeža Františka k otázkam ako manželstvo a morálna náuka „Cirkev vyvinula súdny proces apelácie na pápeža, ktorý učí omyl“. To by sa malo prijať aj do cirkevného práva.
Dominikán, ktorý svoje myšlienky vyjadril v prednáške ekumenickému publiku, povedal, že Cirkev potrebuje mať možnosť súdneho procesu, ak „pápeži s akoukoľvek tendenciou“ katolícku náuku ľahkovážne alebo jednoducho neodborne zastávajú. To je dôležité aj preto, aby sa reagovalo na prípadné „ekumenické obavy“ napr. pravoslávnych aj anglikánov, ktorí sa obávajú, že pápež má istý druh bianko šeku, aby Cirkvi naložil hocijakú náuku.
Toto môže byť podľa Nicholsa skutočne tak, „že súčasná kríza rímskeho učiteľského úradu je zámerne určená na to, usmerniť pozornosť hraníc pápežského primátu na tento bod“.
Teológ pred nejakým časom tiež podpísal list 45 kňazov a teológov kolégiu kardinálov. V liste prosili kardinálov, aby pápeža vyzvali k objasneniu vecí, aby sa vylúčili kacírske a mylné interpretácie „Amoris laetitia“.
V článku Nicholas potom uviedol, že podľa jeho názoru:
„´Amoris laetitia´ sa interpretuje ako povolenie svätého prijímania znovu zosobášeným rozvedeným katolíkom, ktorí sa nepokúšajú žiť ako brat a sestra. No to protirečí večnej náuke, ktorú potvrdili pápeži Jána Pavol II. a Benedikt XVI.,“ píše Nicholas a zdôrazňuje:
„Táto interpretácia, ktorú údajne pápež František schválil, by však v Cirkvi viedla k doteraz nepoznanému životnému stavu. Povedzme to neobalene: Tento životný stav je tolerovaný konkubinát.“
Teológ varoval aj pred tým, že táto argumentácia by mohla viesť k postoju, že: „Konania, ktoré sú odsúdené Kristovým zákonom, by sa niekedy mohli stať morálne správnymi, či dokonca Bohom žiadané! Tým by nezostala neporušená nijaká oblasť kresťanskej morálky!“
Podľa mienky Nicholasa je lepšie iba si myslieť, že pápež bol vo svojej reči len „nedbanlivý“, ako že chce aktívne učiť mylnú náuku. No keďže Kongregácia pre náuku viery navrhla v dokumente „Amoris Laetitia“ korektúry, ktoré sa však ignorovali, zdá sa mu to byť pochybným. –zg-

Vatikánsky problém s Amerikou

Liberálne západné demokracie majú voči kresťanstvu stále viac nepriateľský postoj. Kritika amerického konzervativizmu A. Spadaru a M. Figuerou vývoj ignoruje.

New York City, 19.8.2017 (kath.net/jg) 020 971 – Kritika amerického konzervativizmu Antonia Spadara a Miguela Figuerou v jezuitskom časopise Civilta Cattolica je zlá, ale dôležitá. Týmito slovami zhrnul Ross Douthat svoju analýzu článku v New York Times.
V dobe od pápeža Leva XIII. po Druhý vatikánsky koncil Katolícka cirkev uzavrela mier s modernými, nábožensky neutrálnymi, sekulárnymi demokraciami Západu. Pre katolíkov bolo dosť priestoru na politickú a spoločenskú angažovanosť. Boli vyzvaní, aby v tomto rámci pracovali pre verejné blaho v zmysle katolíckej sociálnej náuky.
„Západný liberalizmus je však voči kresťanstvu stále viac nepriateľsky založený,“ píše Douthat. „Spadaro a Figueroa tento vývoj ignorujú. Katolícke a evanjelické skupiny sa neangažujú za Donalda Trumpa preto, lebo bola katolícko-evangelikálna aliancia ostatných desaťročí úspešná. Rastúci počet katolíckych a protestantských mysliteľov je presvedčený, že politická a kultúrna obnova sa nepodarila.“
„Cirkev a jej sociálna náuka by nemali byť fixované na určitý politický systém. Rovnako ako katolícke monarchie 18. a 19. storočia bude aj liberálny politický systém jedného dňa prekonaný. Nespokojnosť amerických katolíkov môže byť rovnako znamením, že to možno stojí pred nami, ako často populistická kritika vládnucich pomerov pápeža Františka.
Článok Spadara a Figuerou je naproti tomu poznačený „duchom strachu pred novým a pred zmenou“ ako aj „želaním si Cirkvi, ktorá sa chápe ako strážkyňa sociálneho pokoja, citlivého ekumenického vystupovania a umiernená opora establishmentu“. –zg-

Cirkev kritizuje poľské útoky proti Nemecku

Bonn, 19.8.2017 (KAP/KNA) 020 970 – Vedúci Poľskej katolíckej misie v Nemecku varoval poľskú štátnu televíziu pred falošným obviňovaním susednej krajiny.
„Nestrieľajte kanónmi na Nemcov,“ povedal prelát Stanislav Budyn 18. augusta pre nemeckú Katolícku agentúru KNA vzhľadom na vysielanie televízie TVP. Reagoval tak na informáciu v hlavných správach zo 16. augusta, podľa ktorej nemecká Essenská diecéza chce predať jediný kostol poľsky hovoriacich katolíkov a na jeho mieste plánuje ubytovňu pre utečencov.
Táto prezentácia nesúhlasí, ako povedal Budyn: „Veď už tak veľmi nepreháňajte! Nemecko-poľské vzťahy sú v súčasnosti požiadavkami Varšavy vzhľadom na vojnové reparácie od Nemecka už dosť zaťažené. Cirkev sa nesmie v tomto spore používať ako nástroj boja. Spolupráca s miestnymi cirkvami v Nemecku funguje dobre,“ povedal Budyn. Potom ohlásil rozhovor na Essenskom ordinariáte o budúcnosti pastorácie Poliakov v nemeckom Essene.
Podľa údajov diecézy všetky farnosti v diecéze v súčasnosti pripravujú návrhy, ako zorganizovať pastoráciu v budúcnosti vzhľadom na klesajúci počet farníkov a demografický vývoj. Pritom sa radia aj o zachovaní, či predaji cirkevných nehnuteľností. Fara zodpovedná za Kostol sv. Klementa, ktorý používa poľská komunita, však ešte svoj návrh neodovzdala. Generálny vikariát proces sprevádza a „v prebiehajúcom poradnom procese zohľadňuje aj požiadavky týkajúce sa materinskej reči farníkov“. O predaji cirkevných nehnuteľností musí rozhodnúť fara Televíziu TVP kritizujú, že jej spravodajstvo je jednostranné v zmysle konzervatívnej vlády vo Varšave. Televízia viackrát útočila na poľskú opozíciu, aj na nemeckú utečeneckú politiku. Moslimských utečencov prezentuje pravidelne ako ohrozenie kresťanskej Európy. V stredu, 16. augusta, tvrdila, že kostol poľského spoločenstva v Essene má byť zničený a veriaci proti tomu protestujú.
Korešpondent televízie v Nemecku, Cezary Gmyz, medzitým na Twitteri vyhlásil, že pozemok, na ktorom kostol stojí, chce kúpiť stavebná firma. A že nemecká verejnosť je pred voľbami v Nemecku „manipulovaná“. –zg-

‚Chcete mňa, islamského učenca, nazvať islamofóbnym? ‚

„Saudská Arábia a iné štáty v zálive všade po svete masovo rozdeľujú peniaze, na šírenie ultrakonzervatívnej verzie islamu.“

Frankfurt, 19.8.2017 (kath.net) 020 969 – „Západní politici majú prestať tvrdiť, že extrémizmus a terorizmus nemajú nič do činenia s islamom!“ Žiadal to Kyai Haji Yahya Cholil Staquf v interview pre nemecký denník „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ). Staquf je generálny sekretár najväčšieho moslimského združenia v Indonézii.
„Vidím celkom jasnú súvislosť medzi fundamentalizmom, terorom a zásadami islamskej ortodoxie, no nedosiahne sa nijaké trvalé víťazstvo nad násilím v islame, dokiaľ v tom nedosiahneme konsenzus,“ povedal islamský učenec.
Pripomenul, že radikálne islamské hnutia nie sú ničím novým, opakovali sa v histórii stále znova a povedal:
„Hovorím to, ako veriaci moslim. Západ musí prestať vyhlasovať uvažovanie o týchto otázkach za islamofóbiu. Alebo chcete mňa, islamského učenca, nazvať islamofóbnym?“
Západní politici síce chceli z dobrých dôvodov ďalej nepodporovať rozkol spoločnosti na moslimov a nemoslimov a nechceli prispievať k rasizmu voči moslimom a toto zdieľa aj on, ako povedal.
„Napriek tomu tvrdenie, že fundamentalizmus a násilie nemajú nič do činenia s tradičným islamom je jednoducho nesprávne. Príliš veľa moslimov totiž vidí pokojné spolunažívanie ľudí rôznych náboženstiev ako niečo, proti čomu sa musí bojovať,“ vysvetlil učenec. Chápe preto rastúce obavy Západu pre islamom: „V tomto zmysle sú aj niektorí moji západní priatelia islamofóbni.“
Väčšina indonézskych moslimov zastáva názor, „že isté, v stredoveku vzniknuté princípy tradície, treba chápať v kontexte doby ich vzniku a nie ako inštrukcie na konanie v súčasnosti“. Yahya Cholil Staquf hovorí: „Musí byť nad slnko jasné, že štátne zákony sú prvoradé.“
Starosť vyjadril Staquf pre to, „že Saudská Arábia a iné štáty v zálive všade po svete masovo rozdeľujú peniaze, na šírenie svojej ultrakonzervatívnej verzie islamu“. Žiadal, aby západné krajiny konečne začali „na Saudskú Arábiu masívne vyvíjať tlak, aby s tým prestala“.
Staquf dodal, že obdivuje západných politikov, pretože „oni rozmýšľajú tak nádherne humanitárne“. No to nestačí – treba aj „realisticky myslieť a konať!“ ako zdôraznil. –zg-

„Po zbabelom útoku zakázať salafizmus Európe!“

Wiesbaden, 18.8.2017 (kath.net) 020 968 – „Ostatné útoky ma hlboko šokovali. Znova boli nevinní ľudia, ktorí chceli prežiť pekný večer, usmrtení islamistickým útokom. V myšlienkach som u príbuzných obetí, u ťažko aj ľahšie zranených a dúfam, že počet mŕtvych už nenarastie. Tento útok ma robí smutným, no robí ma aj veľmi nahnevaným. Teror nepozná nijaké hranice. Už roky varujem predtým, že také útoky budú v celej Európe. Žiaľ 17. augusta v noci sa to znova ukázalo. Obávam sa, že budú stále ďalšie útoky a stále viac ľudí bude zomierať zločineckým terorom IS.“
Povedal to nemecký hesenský poslanec a odborník na integráciu strany CDU Ismail Tipi.
Nedávny útok v Barcelone si vyžiadal 13 obetí a vyše 100 zranených.
Tipi varoval: „Ja vidím však aj spojenie so salafistickou ´Akciou Lies´. Ibrahim Abou Nagie propagoval svoju akciu aj v Španielsku. Všade tam, kde Ibraim Abou Nagie mal ruky v hre a kde sa cez ´Lies´ regrutovali ľudia pre IS, všade tam dochádza k útokom. Preto musíme ´Akciu Lies´ v Nemecku zakázať. Musíme im udeliť zákaz v celej Európe. Islamistický teror už dávno nie je problémom jednej krajiny. Preto musíme v Európe proti IS bojovať spoločne.“ –zg-

Zulehner: „Cirkevný život sa do hĺbky zmení“

Linz, 16.8.2017 (KAP) 020 967 – Cirkevný život „sa do hĺbky zmení, pretože doba, keď bolo členstvo v Cirkvi kultúrne osudové je definitívne preč“. Ktorým smerom by sa tieto zmeny mohli a mali hýbať, načrtol viedenský teológ pastorácie a religionistický sociológ Paul Zulehner v lineckých katolíckych novinách „KirchenZeitung“. Počíta o. i. s tým, že v budúcnosti budú rásť „spolky budovania cirkví“, pretože chcú zachovať kostoly vo svojej farnosti, lebo sú časťou ich identity.
Aj v minulých časoch z tejto motivácie budovali veriaci ľudia mnohé cirkvi, ako poukázal Zulehner: „Myslím si, že udržanie cirkví znova prejde do rúk ľudí.“ Dnes však s flexibilnejšími svetonázorovými hraničnými líniami. Skúsenosti z Východného Nemecka podľa neho ukazujú, že v zodpovedajúcich spolkoch spolupracujú aj ateisti a komunisti.
Interview sa robilo s Zulehnerom v súvislosti s novou Integračným fondom objednanou štúdiou o súčasnej a budúcej náboženskej situácii v Rakúsku. Do r. 2046 poklesne podiel katolíkov na obyvateľstvo na 42-47 percent, no počet ľudí bez vyznania a moslimov bude zreteľne rásť.
„Nosíme v sebe často ešte obrazy počtom silnej cirkvi u nás. Ale tu nejde iba o počty. Osobne si veľmi želám veľkú cirkev a nemyslím si, že cirkev sa musí scvrknúť. Ale ak bude pokračovať ako doteraz, tak sa bude naďalej zmenšovať.“
Dôležitý predpoklad v očiach teológa: Cirkev musí pastoráciu hlbokosiahlo zmeniť a ľuďom Evanjelium tak dosvedčovať a žiť, aby sa pre nich stalo atraktívnym. Potom sa budú zasa vracať do cirkvi.“

Prečo nie farári na vedľajší úväzok?
Ako veľké manko pociťuje Zulehner, že cirkev nezvláda nedostatok kňazov. Pritom má všetky možnosti napríklad: vysväcovať ľudí na čestný úrad farára, ženatých kňazov, dobre vzdelaných alebo nanovo sformovaných“. V budúcnosti bude musieť byť nová fantázia a pružnosť v otázke ako získať nových kňazov. Zulehner poukázal na návrh biskupa v Južnej Afrike, že farnosti mu majú prezentovať troch – aj ženatých – mužov na vysviacku. Biskup by mohol tak „ordinovať tím osôb skúsených s prácou vo farnosti, ktorí by boli farármi na vedľajší úväzok“.
Teológ nesúhlasí s tézou, že proces scvrkávania sa Cirkvi si vyžaduje návrat Cirkvi k jej „zásadným úlohám“ v liturgii a hlásaní viery:
„To sa Bibliou nespraví, pretože v liturgii sa meníme na umývačov nôh“, vyhlásil Zulehner. „To znamená, že sme vysielaní, aby sme išli ako Ježiš na okraje spoločnosti. Ježišov príklad je úplne jasný – máme milovať Boha a blížneho. Kto toto prikázanie rozpolí a lásku k blížnemu škrtne, pretože už nie sú ľudia, ktorí to robia, ten ničí Cirkev a redukuje nedeľnú omšu na náboženskú návštevu cukrárne v nedeľu.“ –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *