Život Cirkvi vo svete 7 * 2014

Obsah

Kyjev: Kňazi obnovili stanovú kaplnku
Arcibiskup Schick: ‚Otvoriť oči, otvoriť uši a otvoriť ústa‘
Vatikán: Rada kardinálov zasadne opäť v apríli a júli
Maradiaga: Laikov v Cirkvi aj štrukturálne oceniť
Ukrajinské cirkvi žiadajú okamžité zastavenie násilia
Pápež dostal nový argentínsky pas
Rakúsko: Ministerstvo útočí proti kláštoru Heiligenkreuz
Katolícky biskup odmieta právnu účinnosť manželských zmlúv
„G8“ – Rada kardinálov začala tretie zasadnutie v Ríme
Konferencia o neuro-teológii na pápežskej univerzite
USA: Arcibiskup musí ísť za svedka o prípadoch zneužívania
Anglikáni zakazujú duchovným „homosexuálne manželstvo“
Hovorí sa ‚biskup Huonder‘ a myslí sa ‚katolícka cirkev‘
Švajčiarsky biskup ďakuje za veľkú podporu ľudí
Írski kňazi kritizujú biskupov pre vatikánsky dotazník
Slobodomurári sveta zasadali v kostole v Postupime
Španielsko: Reforma zákona o potrate prekonala prvú prekážku

 

Kyjev: Kňazi obnovili stanovú kaplnku

 

Kyjev, 20.2.2014 (kath.net/KNA) 016 774 – Dva dni po zničení stanovej kaplnky na kyjevskom Námestí nezávislosti (Majdane) gréckokatolícki kňazi tam zriadili novú kaplnku. Ako informovala ukrajinská tlačová služba RISU vo štvrtok, nová kaplnka, ktorá je zvonka zdobená drevených krížom, bude otvorená pre bohoslužby všetkých vyznaní. Podľa údajov gréckokatolíckej cirkvi, zvláštna jednotka ministerstva vnútra Berkut v utorok prvú kaplnku podpálila.

Prvú kaplnku postavili kňazi počiatkom decembra niekoľko dní po začiatku masových protestov proti vláde pri pamätníku na Majdane. Ministerstvo kultúry počiatkom januára pohrozilo gréckokatolíckej cirkvi kvôli nepovolenej kaplnke odňatím štatusu náboženského spoločenstva. O niekoľko dní neskôr to však ministerstvo odvolalo.

Pravoslávni, gréckokatolícki a rímskokatolícki kňazi využívali prvú kaplnku na bohoslužby striedavo. Na Majdane za pódiom stojí aj stanová kaplnka, ktorú postavili protestantskí pastori. Viackrát denne sa okrem toho kňazi na pódiu modlia s demonštrantmi. –zg-

 

Arcibiskup Schick: ‚Otvoriť oči, otvoriť uši a otvoriť ústa‘ 

 

Bamberg/Schmerlenbach, 20.2.2014 (kath.net/peb) 016 773 – Nemecký arcibiskup z Bambergu Ludwig Schick (foto) vyzval veriacich, aby dôkladne načúvali, dôkladne sa veciam prizerali a svoje slová múdro volili.

„Kresťania sa nesmú správať ako tri opičky, ktoré si zakrývajú ústa, oči a uši,“ povedal arcibiskup Schick na bohoslužbách v Schmerlenbachu (okres Aschaffenburg) v rámci jarného zasadnutia konferencie biskupov Freisingu.

„Ježišova požiadavka znie: ,Otvorte oči, otvorte uši a potom aj ústa! ‘“ Podpredseda biskupskej konferencie Freisingu ďalej varoval pred tým, aby kresťania príliš rýchlo a prenáhlene vyslovovali súdy o iných – o kolegoch, susedoch, príbuzných, farároch, alebo o Cirkvi.  Táto požiadavka „otvoriť oči, uši a ústa“ platí prirodzene aj v spoločnosti a v politike.

„Výrok: ‚Jeden pohľad stačí‘, nie je múdrym výrokom,“ povedal arcibiskup Schick. „Jeden pohľad práveže väčšinou nestačí! Máme dôkladne počúvať a nepočúvať iba jedného, ale aj toho druhého. A až keď sme dôkladne počúvali a vypočuli si všetkých, až potom máme hovoriť a síce tak, aby sme budovali, uzdravovali a šírili pokoj.“

„Dôkladného prizeraniu sa, počúvaniu a reči sa treba naučiť, o to sa musíme preto usilovať po celý život. Potom budeme aj vedieť, na čo sa pozerať nesmieme. Napríklad na fotografie nahých detí a čo nesmieme šíriť – ako ohováranie alebo nactiutŕhanie. Potom budeme vedieť, čo si na internete máme otvoriť a čo nie, čo tam môžeme uverejniť a čomu sa absolútne musíme vyhýbať.“

Ježiš od nás žiada „otvoriť oči, uši a ústa“, pretože ľudí miluje a má záujem o dobro jednotlivca, ako aj o spoločné dobro. „Keď sa v súčasnosti pozrieme na našu spoločnosť a aj na našu Cirkev, vidíme, že skutočne potrebujeme evanjelizáciu a to na celom svete. Ježiš chce, aby Evanjelium dnes a teraz v roku 2014 preniklo a určovalo náš život, pretože by nám chcel darovať ‚život v plnosti‘.“

„Tento ‚život v plnosti‘ môžeme prežívať okrem iného vo farských spoločenstvách. Farské rady, ktoré sme v nedeľu volili, majú za úlohu tu spolupôsobiť. Veď ako uviedol pápež František v apoštolskom liste Evangelii gaudium, každá farnosť je ‚prítomnosť Cirkvi na istom území, oblasť počúvania Božieho slova, rastu kresťanského života, dialógu, hlásania Evanjelia, veľkodušnej lásky k blížnemu, poklony a slávenia liturgie.‘ Preto je aj dôležité počúvať grémiá, ktoré v cirkvi máme. To ‚otvoriť oči, uši a ústa‘ sa požaduje pre blaho Cirkvi.“

Tento pojem znamená aj zabrzdenie nášho zrýchleného života. „Majme odvahu povedať: Nie je pre mňa dôležité všetko počuť, všetko vidieť, všade spolurozhodovať a všade byť pritom. Pre mňa je dôležité počúvať, pozorovať a vedieť to, čo sa mňa týka a kde môžem niečím prispieť k dobru.“  -zg-

 

Vatikán: Rada kardinálov zasadne opäť v apríli a júli

 

Vatikán, 19.2.2014 (KAP) 016 772 – Rada kardinálov pre reformu rímskej kúrie (C-8) sa bude radiť o jednotlivých vatikánskych dikastériách aj na ďalších stretnutiach.

„Ďalšie zasadnutia ôsmych kardinálov sa plánujú v dňoch 28. až 30. apríla a 1. až 4. júla vo Vatikáne. Štúdium kongregácií a pápežských rád ešte nie je uzavreté,“ ako povedal páter Federico Lombardi v stredu.

V stredu sa skončilo tretie zasadnutie poradného grémia, ktoré zvolal pápež František minulý rok. Popoludní sa ešte konalo stretnutie s 15-člennou radou kardinálov zodpovednou za organizačné a hospodárske otázky Vatikánu. Túto radu koordinuje kardinál Tarcisio Bertone, bývalý štátny sekretár a založil ju v r. 2011 Benedikt XVI.

Rada 8 kardinálov predložila pápežovi návrhy na zlepšenie práce finančnej a hospodárskej správy Vatikánu, ako povedal Lombardi. Návrhy majú byť výsledkom dôkladnej práce preverovacej komisie pre vatikánsku správu majetku a vatikánsku banku. Lombardi o podrobnostiach bližšie neinformoval.

Rada 8 kardinálov zo všetkých svetadielov sa prvý raz zišla v septembri 2013, aby sa radila o reforme kúrie a naliehavých otázkach všeobecnej Cirkvi. Európu zastupuje mníchovský kardinál Reinhard Marx. Ďalšími členmi sú kardináli:  Oscar Rodriguez Maradiaga, arcibiskup z Tegucigalpy v Hondurase, Oswald Gracias, arcibiskup z Bombaja, George Pell, arcibiskup zo Sydney, Sean Patrick O’Malley, arcibiskup z Bostonu, Francisco Errazuriz Ossa, emeritný arcibiskup Santiaga de Chile a arcibiskup konžského hlavného mesta Kinšasa, Laurent Monsengwo Pasinya. –zg-

 

Maradiaga: Laikov v Cirkvi aj štrukturálne oceniť

Navrhované zmeny vo Vatikáne. Štátny sekretár nemá byť „sídlom premiéra či vicekráľa“.

Vatikán, 19.2.2014 (kath.net/KAP) 016 771 – Koordinátor rady kardinálov na reformu kúrie, kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga (Honduras), sa podľa Rádia Vatikán vyslovil za lepšie ocenenie laikov v Cirkvi aj štrukturálne: „Potrebujeme kongregáciu pre laikov, v ktorej budú spojené kompetencie doterajších grémií s laickými agendami – Pápežskej rady pre laikov a rady pre rodinu. Tak ako doteraz to už ďalej ísť nemôže,“ povedal juhoamerický kardinál podľa rádia v interview pre francúzske katolícke noviny „La Croix“.

Rada kardinálov zasadala s pápežom do stredy večera a radila sa  o témach ako štruktúry Cirkvi, ekonomické otázky, Vatikánska banka a synoda biskupov v októbri.

Na počiatku poradného zasadnutia vo Vatikáne kardinál Maradiaga k zamýšľaným radikálnym reformám povedal, že laici tvoria v každom prípade „veľkú väčšinu Cirkvi“. V rámci plánovanej kongregácie pre laikov má existovať Pápežská rada pre rodinu, ktorú by viedol manželský pár: „Prečo nie? To by bolo veľkolepé znamenie. Veď stále viac mužov a žien preberá spoluzodpovednosť vo vedení Cirkvi.“ Kongregácia pre laikov by bola v tomto kontexte „krásnou vecou“, ako sa vyjadril Maradiaga: „Môžem vám povedať, že duch vanie stále viac týmto smerom.“

Aj vzhľadom na štátny sekretariát hovoril kardinál o potrebnej zmene personálu. Rada kardinálov pripomenula pôvodný zmysel tohto zariadenia, ako povedal Maradiaga. Štátny sekretariát „sa plánoval ako predsieň pápeža“ a nie ako sídlo „premiéra alebo vicekráľa“. Prispôsobenie štátneho sekretariátu a jeho úloh sa považuje za jedno zo „stavenísk“ plánovanej reformy kúrie.

Ďalšou témou rady kardinálov bola opcia jednotného finančného orgánu pre Vatikán. V utorok dopoludnia bola na programe zasadnutia pápeža a 8 kardinálov správa preverovacej komisie pre vatikánsku banku IOR. V interview hodnotil Maradiaga možný ústredný „finančný sekretariát“ pre Vatikán ako „veľmi rozumný a aj potrebný“. Pomôže to, „aby sme boli lepšie organizovaní a v konečnom dôsledku mohli lepšie slúžiť“.

Doteraz boli finančné otázky vo Vatikáne rozdelené na viaceré hlavy – na Vatikánsku správu majetku (APSA), vatikánsky finančný inštitút (IOR) alebo na governorát. Je zmysluplné, ak bude za všetky finančné záležitosti zodpovedná „jedna osoba“, ako naznačil Maradiaga. „V situácii súčasných štruktúr Vatikánu musí túto úlohu prevziať kardinál. Na podporu tohto zodpovedného človeka môžeme uvažovať o finančnej rade, ktorej členmi by v najlepšom prípade mali byť aj laici,“ povedal koordinátor rady kardinálov. –zg-

 

Ukrajinské cirkvi žiadajú okamžité zastavenie násilia

 

Kyjev, 19.02.2014 (KAP) 016 770 – Po krvavých zrážkach demonštrantov s políciou v utorok v noci cirkvi na Ukrajine vyzývajú k okamžitému ukončeniu „bratovražedného násilia“ v krajine. Patriarcha Filaret, hlava nezávislej pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, v stredu ostro odsúdil násilný postup bezpečnostných síl proti odporcom vlády v Kyjeve. Zdôraznil, že Boh pozná všetkých, ktorí vydali tie „zločinné rozkazy“. „Boh zlo potrestá, nikto neujde trestu.“ Patriarcha žiadal okamžité zastavenie násilia. Vyzval prezidenta Viktora Janukoviča a opozičných vodcov, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu a dosiahli „pozitívny výsledok“. Povedal, že Janukovič nesie hlavnú zodpovednosť za tento vývoj.

Gréckokatolícky kyjevský veľarcibiskup Svjatoslav Ševčuk v utorok večer prikázal, aby pre „nebezpečenstvo bratovraždy“ zvonili všetky kostoly.

„V mene Boha odsudzujem násilie a ignorovanie ľudských práv a vôle ľudu. Mocnári nesú plnú zodpovednosť za to, čo sa v krajine deje,“ uviedla v písomnom vyhlásení hlava ukrajinskej cirkvi zjednotenej s Rímom.

Pri vážnych stretoch odporcov vlády s políciou prišlo v utorok v noci v Kyjeve o život podľa vládnych údajov až 25 ľudí. Medzi nimi sú 9 policajti a jeden žurnalista. Špeciálne jednotky v noci na stredu vtrhli na námestie Majdan, ústredné miesto protestov proti vláde, a z veľkej časti ho vyprázdnili.

Lekári ošetrovali a operovali ťažko zranených aj v pravoslávnom Kostole sv. Michala. Z požiarom zničeného domu odborov, hlavného stanu opozície, preložili stanicu pre chorých do Božieho domu v blízkosti Majdanu.  Aj v gréckokatolíckej katedrále zriadili lazaret.

V utorok v noci zničili na Majdane aj stanovú kaplnku, ktorú zriadili pred viac ako dvomi mesiacmi gréckokatolícki kňazi. Podpálil ju špeciálny oddiel polície „Berkut“, ako oznámila v stredu ráno cirkev s odvolaním sa na aktivistov. V stanovej kaplnke slávili bohoslužby aj pravoslávni a rímskokatolícki kňazi viackrát denne. –zg-

 

Pápež dostal nový argentínsky pas
Buenos Aires, 19.2.2014 (kath.net/KNA/KAP) 016 769 -Pápež František dostal podľa argentínskeho ministerstva vnútra nový cestovný pas a občiansky preukaz.

«František výslovne požiadal, aby ho neuprednostňovali, ale aby sme jeho žiadosť vybavili normálnou úradnou cestou,» oznámilo ministerstvo v pondelok. V Ríme odovzdal pápež potrebný odtlačok prsta, podpis a nechal sa na pas vyfotografovať.

Minister vnútra Florencio Randazzo prejavil nadšenie zo správania sa pápeža, že chce cestovať svetom vedome ako argentínsky občan. Toto gesto, ako povedal, napĺňa krajinu hrdosťou.

Predstavitelia Vatikánu označili v utorok žiadosť pápeža Františka o nový argentínsky pas ako priateľské gesto a výraz spojenia s jeho vlasťou. Svoje pastoračné návštevy v Taliansku ako aj v zahraničí však pápež podniká ako  hlava Katolíckej cirkvi a najvyšší predstaviteľ Svätého stolca. Pod týmto titulom nastúpi aj svoje najbližšie cesty do Jordánska a Izraela. V roku 2016 sa potom chystá aj do rodnej Argentíny.

František mal okrem toho už ako kardinál diplomatický pas Svätého stolca, ako potvrdil vatikánsky hovorca žurnalistom. –zg-

Rakúsko: Ministerstvo útočí proti kláštoru Heiligenkreuz

 

Viedeň, 18.2.2014 (kath.net/www.andreas-unterberger.at) 016 768 – Na rakúskom ministerstve pre vedu sa produkujú oficiálne štátne vyhlásenia, ktoré človeka poriadne uvedú do úžasu. V jednom takomto vyhlásení, ktoré mi poslal užasnutý adresát, sa doslova uvádza:

„Heiligenkreuz sa považuje za arcikonzervatívny a pápežovi verný kláštor, čo sa prejavuje v pestovaní monastických tradícií (napr. Gregoriánskeho chorálu, slávenie svätej omše po latinsky) a v kritike liberálnych prúdov v rámci Katolíckej cirkvi.“

Ohromujúce. Doteraz sme mohli slovo „arcikonzervatívny“ nájsť vlastne iba v ľavicových „bojových“ médiách ako je „Falter“. Že to nie je nič iné ako nadávka, je nám jasné z toho, že jeho užívatelia nikdy nepoužijú „arci“ (alebo podobné dehonestujúce predpony) ani v súvislosti s ľavicovými stranami, organizáciami či ideológiami. Sú to tí istí bojovní pisárikovia, ktorí takmer automaticky aj slovo „liberálny“ vždy opatria predponou „neo“. Pričom nikto z týchto haniacich úradníkov nie je schopný „arci“ alebo „neo“ aj nejako podstatne definovať.

Ale my sa učíme: takéto bojovné slabiky sa teraz už bez ostychu používajú aj v oficiálnych vyhláseniach ministerstva pre vedu (prirodzene aj tam bez akéhokoľvek pokusu o ich definovanie).

Rovnako absurdné je, že gregoriánske chorály mníchov z Heilgenkreuzu (predané na bezpočetných CD) sa na ministerstve objavia ako ideologická indícia. Jasný následok: každý riadny ľavičiar sa bude musieť tohto CD teraz okamžite s odporom zbaviť …

Prinajmenšom rovnako skvostné je označenie „pápežovi verný“. Logický záver: iné miesta, ktoré sme doteraz považovali za rímskokatolícke, pápežovi verné nie sú.

Aby ste ma zle nepochopili – samozrejme, že Heiligenkreuz, tak ako každá iná cirkevná či iná inštitúcia, si musí nechať páčiť aj kritiku a aj tú ostrú. Od každého. Iba jedna skupina by mala zostať absolútne neutrálna: republika a všetky jej podriadené organizácie. To bolo doteraz dobrým zvykom v tejto krajine. A malo by to tak aj zostať a malo by to platiť, aj keby bola kritika trocha fundovanejšia, ako sú frázy úradníkov ministerstva pre vedu.

Ak to nechápeme, mali by sme si radšej nájsť zamestnanie niekde inde, mimo tohto ministerstva. Po prvý raz teraz tiež tuším, že obvinenie vznesené proti odídenému ministrovi Töchterlemu, že pri všetkej láskavosti sa primálo staral o veci, ktoré sú v jeho kompetencii – prinajmenšom v časti týchto vecí  zrejme sedí. Alebo či vôbec nevedel, že k jeho kompetenciám patrí aj „miestny štáb Support International“ (podpory medzinárodného prúdu)? Veď občania doteraz tiež netušili, že to existuje (a že to platia z daní).

V každom prípade by som teraz ako zodpovedný politik vedel, kde ušetriť ďalšie miesta úradníkov. Bez toho, že by niekomu čo len sekundu chýbali.

PS: S veľkou diskusiou ostatných týždňov a kritizovaným spojením rezortu vedy s rezortom hospodárstva to celé mimochodom nemá nič do činenia: veď sa to ešte neuskutočnilo. –zg-

 

Katolícky biskup odmieta právnu účinnosť manželských zmlúv

 

Londýn, 18.2.2014 (kath.net/KNA) 016 767 – Anglický biskup odmietol plány o právnej účinnosti manželských zmlúv. „Manželský sľub sa podkopáva, keď partneri už na začiatku svojho celoživotného zväzku zmluvne upravia možný rozvod,“ citujú noviny z pondelka katolíckeho biskupa zo Shrewsbury, Marka Daviesa.

V Anglicku sa diskutuje o plánoch, podľa ktorých majú manželské zmluvy v zmysle zákona dosiahnuť právnu účinnosť. Doteraz sa pri rozvode nezohľadňovali. V r. 2010 však najvyšší súd v Anglicku prisúdil žene po rozvode na základe jej manželskej zmluvy majetok vo výške 100 miliónov libier (122 miliónov eur).

«Nemali by sme sa usilovať inštitúciu manželstvo chrániť a budovať, namiesto toho, aby sme ju podkopávali?», kladie si biskup otázku. „Práve vzhľadom na historicky nízky počet uzatváraných manželstiev je to pre mladých túžiacich sa zosobášiť veľmi zlý signál.“ –zg-

 

„G8“ – Rada kardinálov začala tretie zasadnutie v Ríme

 

Vatikán, 17.2.2014 (ZENIT – Junno A. Esteves)  016 766 – Reforma ekonomických a organizačných štruktúr Svätého stolca bola prvým bodom na programe stretnutia kardinálov 17. februára v Ríme. Je to tretie stretnutie osemčlennej rady, ktorú ustanovil pápež František ako poradný orgán pre reformu Rímskej kúrie a vedenie všeobecnej Cirkvi. Rada sa po prvý raz zišla 28. septembra 2013.

Na zasadnutí, ktoré trvá do 19. februára, je tiež na programe diskusia o plánoch revízie apoštolskej konštitúcie „Pastor bonus“ o Rímskej kúrii.

Členovia rady koncelebrovali 17. februára ráno svätú omšu so Svätým Otcom v Dome sv. Marty.

Vatikánsky hovorca, páter Federico Lombardi, SJ povedal, že rade prezentovali správu komisie študujúcej rôzne ekonomicko-administratívne organizačné štruktúry Svätého stolca, ale neurobili sa nijaké rozhodnutia.

„Prítomní boli traja predstavitelia komisie […]: jej prezident, Profesor Zahra, sekretár, Msgr. Vallejo Balda, a Jochen Messemer, ktorý je tiež medzinárodným revízorom Prefektúry pre ekonomické záležitosti,“ ako povedal páter Lombardi žurnalistom. „Komisia vypracuje pravdepodobne niekoľko návrhov, podá niekoľko ideí alebo návrhov.“

V utorok, 18. februára, kardináli posudzujú ďalšiu správu komisie ustanovenej pápežom Františkom pre kontrolu Inštitútu pre náboženské diela (IOR), ľudovo známeho v médiách ako „Vatikánska banka“.

V stredu sa osem členov rady stretne s 15-člennou radou kardinálov, ktorí študujú „Organizačné a ekonomické otázky Svätého stolca“.

 

Neprídu nijaké prekvapenia

„Neočakávajte nijaké prekvapenia […] od nášho stretnutia s pápežom,“ povedal kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga 16. februára večer pre taliansku spravodajskú televíziu TG24. „Reforma si vyžaduje trpezlivosť, táto zrýchlená spoločnosť potrebuje trpezlivosť.“

Kardinál Maradiaga, ktorý je arcibiskupom Tegucigalpy v Hondurase, má funkciu koordinátora v rade kardinálov. K stretnutiu rady s dozornou komisiou Vatikánskej banky kardinál povedal, že rada nechce, aby fungovala ako banka. „Tento inštitút by mal byť odlišný od bánk aké poznáme.“

Kardinál požiadal veriacich o trpezlivosť, kým bude rada ďalej študovať správy rôznych komisií a štúdie. „Práca našej komisie sa začala v októbri. Robí sa seriózna práca a výskum a na to je potrebná trpezlivosť. Je to práca, ktorá prinesie svoje plody, ale táto zrýchlená spoločnosť musí mať trpezlivosť. Záležitosti Pána potrebujú svoj čas,“ povedal kardinál.

Rušný týždeň pre Františka

Páter Lombardi uviedol, že tento týždeň bude veľmi náročný pre Svätého Otca a radu kardinálov, keďže vo štvrtok sa začína Mimoriadne konzistórium kardinálov. Stretnutie v Synodálnej aule vo Vatikáne sa začne pozdravným príhovorom dekana kolégia kardinálov, kardinála Angela Sodana a príhovorom kardinála Waltera Kaspera. Práca konzistória sa ukončí v piatok.

Pápež František bude kreovať 19 nových kardinálov v sobotu. (J.A.E.) –zg-

Konferencia o neuro-teológii na pápežskej univerzite

Rím, 17.2.2014 (ZENIT) 016 765 – Konferencia týkajúca sa vedeckého štúdia zážitkov blízkosti smrti sa konala 18. februára na Pápežskej univerzite Regina Apostolorum v Ríme.
Prednášky mal profesor Robert J. Hesse, Ph.D., spoluzakladateľ a prezident Kontemplatívnej siete „Contemplative Network“. Podľa komuniké univerzity, hoci sa už udelili diplomy vyššieho stupňa štúdia neuro-teológie, je to stále téma široko diskutovaná.
„Táto téma sa rozvíja vďaka skutočnosti, že vedci začínajú spoznávať, že zážitky blízko smrti sú reálne a podobné a potenciálne súvisia s neurologickou vedou,“ uvádza sa v komuniké. „Dokonca aj dnes sú správy o týchto zážitkoch podobné tým, ktoré opisujú svätci ako sv. Terézia Avilská a sv. Ján z Kríža.
Prezentácia Dr. Hesseho sa sústredila na povahu týchto javov počínajúc štúdiou o biologických mozgových dualitách, ako aj o vedomých či podvedomých zážitkoch. Tieto štúdie sa porovnávajú s neurológiou zážitkov blízko smrti a mystických zážitkov.
„Modlitba môže viesť ku kontemplatívnym zážitkom a na základe princípu nedualizmu, t. j., že telo a duša sú časovo aj priestorovo určené pre seba navzájom, sa navrhne výskum štúdia účinkov rozumovej katafatickej a meditatívnej apofatickej modlitby bez slov na mozog,“ uvádza komuniké na záver. –zg-
USA: Arcibiskup musí ísť za svedka o prípadoch zneužívania

 

Washington, 17.2.2014 (KAP) 016 764 – Arcibiskup z Diecézy Saint Paul a Minneapolis v USA, John Nienstedt, musí vypovedať pred súdom o prípadoch zneužívania vo svojej diecéze. Súd v Ramsey County (Minnesota) odmietol príslušný protest arcidiecézy, ako hlásili internetové noviny „Twincities.com“ v nedeľu večer. Sudca John Van de North súčasne v nariadení vedeniu cirkvi potvrdil aj potrebu uvedenia mien. Do utorka musí diecéza predložiť mená všetkých kňazov obvinených z zneužívania od roku 2004.

Spoločne s arcibiskupom Nienstedtom musí vypovedať v procese ako svedok aj generálny vikár Kevin McDonough. V tom prípade ide o kňaza, ktorý napriek známym zločinom od roku 1964 mohol ďalej pôsobiť ako kňaz a v rokoch 1976 až 1977 mal znova zneužívať chlapcov.

Arcibiskup Nienstedt odmietol povolanie za svedka s poukazom na to, že je hlavou cirkvi v Minneapolis až od r. 2008.

Už v decembri uverejnila Arcidiecéza Saint Paul a Minneapolis na vyzvanie advokátov obetí zoznam 34 kňazov obvinených zo sexuálneho zneužívania maloletých. Dvanásti z nich už zomreli, ostatní už nie sú v službách cirkvi. Zoznam pokrýva prípady v rokoch 1950 až 2002.

Arcibiskup Nienstedt k tomu vyhlásil, že uverejnenie má podporiť „uzdravenie obetí a iných, ktorí boli zranení“ a znova nastoliť dôveru v Cirkev. Oznámenie obvinených kňazov od r. 2004 vedenie diecézy odmietlo s poukazom na ochranu ich osobnosti. –zg-

 

Venezuela: Zavraždili dvoch rehoľníkov

 

Caracas, 17.02.2014 (KAP) 016 763 – Vo Venezuele zavraždili v nedeľu ráno dvoch katolíckych rehoľníkov. Ak informovali miestne noviny „El Carabobeno“ na internete, dvaja saleziáni vo veku 80 a 84 rokov, ktorí pôsobili na Škole dona Bosca v meste Valencia, sa očividne stali obeťami brutálnej lúpežnej vraždy. Minister vnútra Miguel Rodriguez Torres ešte v nedeľu oznámil zatknutie podozrivého páchateľa (17). Ďalší podozrivý je na úteku.

Podľa novín „El Carabobeno“ po oznámení vraždy vyšlo vo Valencii do ulíc množstvo ľudí, aby protestovali proti násiliu vo Venezuele, ktorá sa  v súčasnosti považuje za najnebezpečnejšiu krajinu Južnej Ameriky. V celej krajine prebiehajú už celé dni masové protesty proti vysokej kriminalite a vysokému počtu vrážd. Prezident Nicolas Maduro predstavil v piatok plán s desiatimi bodmi na upokojene situácie vo Venezuele. -zg-

 

Anglikáni zakazujú duchovným „homosexuálne manželstvo“

 

Londýn, 16.2.2014 (KAP) 016 762 – Anglikánska cirkev v Anglicku nedovoľuje svojim duchovným „sobáš“ s partnermi rovnakého pohlavia. Laici, ktorí takýto zväzok uzavrú, sú však vo farnostiach vítaní, ako sa uvádza v novej pastoračnej príručke biskupov Anglicka a Walesu. Nový britský zákon, ktorý povoľuje homosexuálne „manželstvá“, vstúpi do platnosti 13. marca.

Páry rovnakých pohlaví sú na bohoslužbách vítané a z dôvodu ich životného štýlu nebudú spochybňované. Pre duchovných to však neplatí: „Uzavrieť ´manželstvo´ s osobou rovnakého pohlavia by bol zreteľný odklon od náuky Cirkvi Anglicka. Kto tak urobí, nemôže byť vysvätený na diakona, kňaza, či biskupa. K úlohám duchovných patrí, aby vo vlastnom živote odrážali náuky cirkvi.“

Biskupi poukazujú na dlhú tradíciu Anglikánskej cirkvi v tom, že toleruje odkláňajúce sa názory a vyhýba sa ostrému stanoveniu hraníc. Súčasne vylúčili však cirkevné slávenie požehnania homosexuálnych „sobášov“. –zg-

 

Hovorí sa ‚biskup Huonder‘ a myslí sa ‚katolícka cirkev‘

St. Gallen-Chur, 14.2.2014 (kath.net) 016 761 – Na 9. marca plánuje Švajčiarsky katolícky zväz žien“ spolu s ďalšími skupinami „demonštráciu za vierohodnú a oslobodzujúcu katolícku cirkev Švajčiarska“. V tomto proteste pôjde aspoň navonok o diecézneho biskupa Churskej diecézy, Jeho Excelenciu, Dr. habil. Vitusa Huondera. Má sa požadovať a dosiahnuť zmenu vedenia diecézy – a tým napríklad aj generálnych vikárov – alebo prinajmenšom menovanie apoštolského administrátora, ako je to u protestantov.

 

Protest proti každému, kto sa odváži byť katolícky

Keď však čítame vyhlásenie zväzu žien, tak rýchlo a ľahko spoznáme, že protest proti Excelencii Huonderovi nie je ničím iným ako zámienkou. V skutočnosti nejde o biskupa, ale o náuku Cirkvi, ktorú tu chcú obžalovať. Protest sa nezameriava proti biskupovi Vitusovi Huonderovi, ale proti každému, kto sa odváži byť katolícky. V nasledujúcom chceme brať vážne požiadavky protestantov, uvažovať o nich a jednotlivo sa nimi zaoberať, aby sme videli, o čo im ide. Doslova sa vo vyhlásení uvádza:

„Už máme dosť vyhraničovania, diskriminácie, feudalizmu a systematického spochybňovania hodnotných štátno-cirkevných štruktúr. Máme dosť disciplinujúcich biskupov a teológie tvrdého srdca. Je čas, spoločne sa postaviť za Cirkev, ktorá bude opäť robiť radosť, ktorá bude obrátená k človeku a solidárna s chudobnými, ktorá bude oslovovať nádejou a bude sa starať o to podstatné.“ –zg-

 

Švajčiarsky biskup ďakuje za veľkú podporu ľudí

 

Chur , 15.2.2014 (kath.net) 016 760 – Švajčiarsky diecézny biskup z Churu Mons. Vitus Huonder ďakuje za mnohé súhlasné a podporné listy, pohľadnice a maily, ktoré denne dostáva. Podporné listy mu prichádzajú nielen od katolíckych veriacich, ale aj od reformovaných kresťanov. Churská diecéza to oznámila v tlačovom vyhlásení. Iba k biskupovmu príhovoru o genderizme prišlo 3000 ďakovných listov. V súvislosti s plánovanou demonštráciou 9. marca 2014 ohlásilo vedenie diecézy aj ďalšie iniciatívy veriacich.

„Churský biskup sa teší z tejto veľkej angažovanosti a povzbudenia“, ako sa uvádza vo vyhlásení diecézy. „Potrat, manželstvo a rodina a ideológia gender sú témy, ku ktorým sa v dnešnej spoločenskej diskusii iba obmedzene trpí kresťanská perspektíva. O to dôležitejšie je spoločné svedectvo pastierov Cirkvi a veriacich.“

„Pretože pre veľký počet listov nie je možné každému dopovedať, chcel by sa biskup na tomto mieste verejne poďakovať. Chcel by poslať požehnanie všetkým ľuďom, ktorí veci viery v týchto týždňoch darovali svoj hlas a svoj vzácny čas. Zvlášť sa biskupa dotklo znamenie spätosti s vierou nielen z celého Švajčiarska, alebo blízkeho zahraničia, ale aj ponad konfesionálne hranice.“

Vo Švajčiarsku vznikla modlitbová iniciatíva: „Spolu s pápežom Františkom a biskupom Vitusom Huonderom sa modlíme k Bohu a konáme dobré skutky v prospech jednoty a pokoja v Cirkvi.“ Informácie a možnosť spoluúčasti na internete: “Nein zum Krieg unter uns!“  (Nie vojne medzi nami). –zg-

 

Írski kňazi kritizujú biskupov pre vatikánsky dotazník

 

Dublin, 15.2.2014 (KAP) 016 759 – Zväz katolíckych kňazov (ACP) v Írsku kritizoval írskych biskupov v súvislosti s výsledkami prieskumu vatikánskeho dotazníka. Obvinili ich z utajovania, čo vyvoláva „zbytočné špekulácie“ okolo výsledkov prieskumu, cituje zväz kňazov denník  „Irish Times“ zo soboty.

„Je to porušenie pápežovho ducha otvorenosti, keď sa výsledky nesprístupnia verejnosti“, uvádza sa vo vyhlásení. „Okrem toho mnohí ľudia si kladú otázku, či Vatikánu odovzdali ich úprimný názor. Situácia nanovo potvrdzuje, že katolícka cirkev v Írsku sa musí „naučiť ceniť si hodnotu transparentnosti na všetkých úrovniach“, ako uvádza zväz kňazov.

Na rozdiel od Rakúska či Nemecka írski biskupi sa rozhodli, že výsledky prieskumu pre vatikánsky dotazník na prípravu synody biskupov o rodine nezverejnia. –zg-

 

Slobodomurári sveta zasadali v kostole v Postupime 

 

Postupim, 15.2.2014 (kath.net/idea) 016 758 – Stretnutie slobodomurárov z celého sveta v nemeckom Postupime v Kostole pokoja sa v Nemecku hodnotí rôzne. Evanjelické centrum pre svetonázorové otázky (EZW) považuje poskytnutie kostola na tento účel za dosť povážlivé, Cirkevná rada farnosti ho obhajuje. Slobodomurári sa zišli 1. februára v Kostole pokoja, aby reaktivovali Johannisovu lóžu „Na barana“. Založili ju v r. 1776, ale v r. 1981 ju vyhlásili za „odpočívajúcu“. Normálne konajú slobodomurári svoje rituály za zatvorenými dverami. V predvečer tak zvaného „Vnášania sveta“ sa v Postupime však konal sviatočný večer s prítomnosťou verejnosti. Na slávnostnom akte nasledujúci deň slobodomurári už verejnosť vylúčili.

 

EZW: Kostol je verejné miesto

Vylúčenie verejnosti kritizuje referent EZW Kai Funkschmidt z Berlína. Kostol je priestor, v ktorom sa Evanjelium verejne hlása. Preto by sa v kostole nemali konať uzavreté podujatia, ako povedal pre evanjelickú agentúru „idea“. Slobodomurárov hodnotia cirkvi v Nemecku rozdielne. Evanjelická EKD považuje dvojité členstvo v cirkvi a lóži za možné, zatiaľ čo podľa Rímskokatolíckej cirkvi a evangelikálov kresťanská viera nie je zlučiteľná so slobodomurárstvom. Podľa názoru Funkschmidta okrem toho nie je jasné, či a do akej miery slobodomurári chápu svoje rituály ako prostriedky na „sebazušľachťovanie“. To by odporovalo náuke o ospravedlnení, podľa ktorého budú ľudia spasení iba Božou milosťou.

 

Cirkevná rada: Niet dôvodu upierať slobodomurárom kostol

Hovorca evanjelickej cirkevnej rady postupimského Kostola pokoja na otázku agentúry „idea“ poskytnutie kostola slobodomurárom bránil. Povedal,  vedenie grémia sa o tom radilo, ale nevidelo dôvod slobodomurárom kostol upierať. Povedal, že oni podali riadnu žiadosť na použitie kostola a po jej preskúmaní nenašli nič, čo by tomu bránilo. Hovorca Evanjelickej cirkvi Berlín-Brandenburg-sliezske Horné Lužicko, Volker Jastrzembski z Berlína, pre „ideu“ vyhlásil, že takéto rozhodnutia musí každé spoločenstvo robiť samé. Avšak cirkev svojich členov vyzýva, aby pripúšťali iba také podujatia, ktoré sú zlučiteľné s kresťanskou vierou a vyznaním.

 

Budovať „chrám humanity“

Slobodomurári sa po prvý raz zišli v lóžach v 18. storočí v Anglicku. Nasledujú výpovede veľmajstra Spojených veľkých lóží Nemecka, Rüdigera Templina, ako hlavné poslanie výchovy a vzdelávania seba samých. Svojím názvom pripomínajú pôvod tohto hnutia v stredoveku, keď kamenári a stavitelia chrámov vytvorili bratstvo na odovzdávanie svojich výrobných tajomstiev. Svoje tajné stretnutia považujú za „rituálnu prácu“, ktorou sa ďalej buduje „chrám humanity“.

V Nemecku je asi 470 slobodomurárskych lóží so 14 000 členmi. Na svete sa ich počet odhaduje na 3-4 milióny. Známym slobodomurárom bol napríklad skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).  –zg-

 

Španielsko: Reforma zákona o potrate prekonala prvú prekážku

 

Madrid, 14.2.2014 (kath.net/KNA) 016 757 – V Španielsku plánovaná reforma zákona o potrate prekonala v parlamente prvú prekážku. V utorok, 11. februára, vládna konzervatívna Ľudová strana (PP) premiéra Mariana Rajoya absolútnou väčšinou zamietla návrh poslancov socialistickej opozície, aby sa novela zákona ministra spravodlivosti Alberta Ruiza-Gallarda  «okamžite» stiahla. Okrem 178 poslancov strany PP hlasovali aj ďalší poslanci proti zastaveniu novely – vcelku to bolo 183 hlasov. Za hlasovalo 151 poslancov, 6 sa zdržali.

Socialisti si od tajného hlasovania sľubovali rozkol konzervatívnej vládnej strany. V minulých týždňoch totiž aj viacerí konzervatívci verejne kritizovali reformu zákona ministra Alberta Ruiza-Gallardona.

Reforma predpokladá, že potrat bude povolený iba v prípade znásilnenia, alebo pri ohrození zdravia matky. Postihnutie plodu však naproti tomu dôvodom na potrat byť nemá. Bývalá socialistická vláda zákon liberalizovala len pred 4 rokmi a potraty povolila do 14. týždňa tehotenstva. Túto lehotu možno predĺžiť až do 22. týždňa v prípade rizika pre zdravie matky alebo vážneho postihnutia nenarodeného dieťaťa.

Liberalizácia zákona mala v Španielsku za následok protesty, ktoré podporuje aj Biskupská konferencia Španielska. Aj proti plánovaného zostreniu zákona však cez víkend protestovalo niekoľko tisíc ľudí. –zg-

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *