Novéna pred sviatkom Božieho tela

Novéna sa modlí deväť po sebe nasledujúcich dní pred sviatkom Božieho tela.

(Je možné sa ju však modliť aj počas roka)

Modlitba na každý deň;

Ďakujem Ti, Ježišu, môj božský Vykupiteľ, za to, že si kvôli nám prišiel na zem a za to, že si ustanovil vznešenú sviatosť Eucharistie, aby si s nami zostal až do konca sveta.

Ďakujem Ti za to, že v Eucharistii ukrývaš svoj nekonečný majestát a krásu, ku ktorej Tvoji anjeli s radosťou zhliadajú. Daruj mi odvahu pristúpiť k trónu Tvojho milosrdenstva.

Ďakujem Ti, najmilovanejší Ježišu, za to, že sa mi dávaš za pokrm a za to, že sa môžem v láske spojiť s Tebou v tejto nádhernej sviatosti a v Tebe žiť.

Ďakujem Ti, môj Ježišu, za to, že si sa mi daroval v tejto Najsvätejšej Sviatosti, a obohatil ju pokladmi svojej lásky, ktorá je najväčším darom, aký mi môžeš dať.

Ďakujem Ti  nielen za to, že si stal mojím pokrmom, ale aj za to, že sa neustále obetuješ svojmu Večnému Otcovi za moju spásu.

Ďakujem Ti, božský kňaz, za to, že sa na našich oltároch s úctou a poctou denne obetuješ ako obeta Najsvätejšej Trojici a za to, že odčiňuješ našu chabú a úbohú poklonu.

Ďakujem Ti  za to, že denne obnovuješ skutočnú obetu kríža na Kalvárii, v ktorej splácaš Božej spravodlivosti za nás úbohých hriešnikov.

Ďakujem Ti, drahý Ježišu, za to, že si sa stal neoceniteľnou obeťou zasluhujúcou si plnosť nebeských milostí. Prebuď vo mne takú dôveru, aby v plnosti zostúpili do mojej duše.

Ďakujem Ti, že si sa daroval ako obeta vďaky Bohu za všetku duchovnú a časnú pomoc.

V spojení s Tvojou obetou Nebeskému Otcovi v svätej omši Ťa prosím o túto zvláštnu láskavosť … (uveďte svoju prosbu).

Ak je to Tvoja svätá vôľa, vyplň túto moju žiadosť. Skrze Teba tiež dúfam, že dosiahnem milosť vytrvalosti v láske, vernej službe, svätej smrti a večného života v nebi s Tebou.

Ó, Pane, Ty si nám daroval Svätú hostinu, v ktorej prijímame Krista, spomíname si na Jeho Umučenie, myseľ nám napĺňa milosť a dáva nám prísľub budúcej slávy.

Z neba si im dal chlieb. Ktorý má v sebe všetku slasť.

Modlime sa.

Bože, náš Otče, Ty si ustanovil Ježiša Krista, večného veľkňaza pre svoju slávu a našu spásu. Daj, aby ľudia, ktorých vykúpil svojou krvou, získali podiel na moci Jeho kríža a zmŕtvychvstania oslavou jeho pamiatky v Eucharistii, lebo On žije a kraľuje s Tebou a Duchom Svätým, jeden Boh naveky. Amen.

Ježišu, Ty si nám zanechal pamiatku na svoje umučenie v tajomstve tejto sviatosti. Modlíme sa, aby si nás obdaroval silou uctievať posvätné tajomstvá Tvojho Tela a Krvi, nech vždy môžeme vychutnávať ovocie Tvojho vykúpenia, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Zdroj: Ewtn.com, Corpus Christy Novena, Obrázok: Pinterest

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *