Tajomstvá slávnostného ruženca I.

1.Zmŕtvychvstanie

Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvy hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. (Rim 6,8-11)

2. Nanebovstúpenie.

No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: Kam ideš? Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu:Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. (Jn 16,5-7)

3. Zoslanie Ducha Svätého.

Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. (Jn 16, 13)

4. Nanebovzatie Panny Márie

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. (Jn 17, 24)

5. Korunovanie Panny Márie
Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. (Zjv 21,1-2)

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *