Život Cirkvi vo svete 32/2018

Obsah

Rakúsko: Lodné procesie na Nanebovzatie Panny Márie

Plachetnicou na Svetové dni mládeže v Paname

Etiópia: Kňazi zomierajú pri útokoch na kostoly

Keď „mariológ“ útočí na Medžugorie

Biskup Malý: „Pražská jar bola aj jarou pre cirkev“

BBC: ‚Už nijakí chlapci a dievčatká’

Anglicko: „Hrozné zneužívanie“ na rehoľných školách

Chcel pápež odpútať od škandálov zneužívania?

Pápež František stráca v Taliansku na obľube

Kauza McCarrick: Biskupi zvážte nezávislého vyšetrovateľa

Arcibiskup: „Biskupi USA stratili dôveru kňazov a laikov“

Argentína: Senátorka odmieta liberálny zákon o potrate

Brazília: Rada pre domorodcov obvinila kandidáta z rasizmu

Šéf Twitteru: Cenzúra prínos k ‚zdravej konverzácii’???

Kardinál: Taliani nie sú rasisti, iba zastrašení

Neprichádzajú chudobní migranti, ale bohatší a gangy

Dublin: Na pápežovu omšu príde aj popredná protestantka

Nórsko: Biskup Eidsvig za triezvy prístup k migrantom

Menej aktivít MVO – menej mŕtvych v mori?

Potrat sa musí stať nemysliteľným

Migranti majú naďalej hlavný cieľ – Nemecko

Nemecko: Varovanie pred islamsky vychovanými deťmi

Blahoslavený pápež Pavol VI., patrón rodiaceho sa života

Trest smrti: Biskupi USA vítajú zmenu Katechizmu

Cirkvi majú zostať pri svojich kľúčových témach!

Strach pred totálnym sledovaním ‚veľmi oprávnený‘

„Merkelová urobila z CDU stranu SPD-light“

Rakúsko: Biskup a sauna za 2,5 milióna eur

„Masovo vystupovať z evanjelických cirkví!“

Švajčiarsky biskup: „Cirkev je v strnulosti šoku“

Nuncius otvoril festival mládeže v Medžugorí!

Rwanda: Zatvorili 8000 kostolov!

Hrozivá zvesť a dualizmus – návnada jedu satana?

Fisichella: Úprava katechizmu – dogmatický posun vpred

‘Doktrinálna chyba’: Reakcie na pápežovu náuku proti trestu smrti

Libanon: Otvorili významný Skalný kláštor sv. Marona

Hollywood uvádza filmy k otázke potratu

„Prečo Mária neprosí Boha, aby vyprázdnil očistec? Máriino milosrdenstvo sa vyznačuje múdrosťou. V Božej múdrosti Mária nerieši každý problém tu na zemi a v prípade trpiacej Cirkvi ani v očistci. Mária rozumie spravodlivosti a láske do takej miery, do akej to nedokáže žiaden človek, lebo Mária má jedinečnú účasť na našom vykúpení.“
(Francúzsky jezuita Jean Baptist Terrien)

V encyklike „Bohatý na milosrdenstvo“ sv. Ján Pavol II. píše:
„Nikto nezakúsil tak ako Mária, Matka Ukrižovaného, tajomstvo kríža, toto úžasné stretnutie božskej nekonečnej spravodlivosti a lásky, tento ´bozk´ milosrdenstva daný spravodlivosti. Nikto nepochopil toto tajomstvo tak ako Mária – totiž tú vskutku božskú náplň vykúpenia, ktoré sa uskutočnilo smrťou jej Syna na Kalvárii, pričom ona podala obetu svojho materinského srdca s rozhodným ´fiat´.

Rakúsko: Lodné procesie na Nanebovzatie Panny Márie

Modlitby za kresťanskú Európu pri Bodamskom jazere

Klagenfurt, 7.8.2018 (kath.net/KAP) 022 684 – V znamení slávnostných svätých omší a procesií sa bude niesť aj tento rok slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Rakúsku. Zvláštnosťou v krajine sú tradičné lodné procesie napríklad na Bodamskom jazere alebo jazere Wörthersee, na ktoré aj tento rok očakávajú tisíce veriacich.
Na večer sviatku pozýva Farnosť sv. Jozefa-Siebenhügel v Klagenfurte už po 64. krát na tradičnú mariánsku lodnú procesiu na Wörthersee. Procesiu povedie diecézny administrátor dómsky prepošt Engelbert Guggenberger. Krátke kázne v piatich prístavných miestach bude mať páter Rudolf Osanger SDB, duchovný pastier mládeže. „Mladá cirkev Korutánska“ sa bude tak ako minulý rok plaviť s veriacimi na vlastnej lodi „Lobpreis-Schiff“ (Loď chvály). Procesiu oficiálne otvorí mestský farár páter Herbert Salzl v Klagenfurte a po požehnaní prepoštom sa lode vydajú na plavbu a pristanú v Krumpendorfe, Pörtschache a Veldene. Po pristaní bude vždy bohatý program. V Maria Wörthe procesia vyvrcholí zasvätením sa Božej Matke a ohňostrojom. Návrat do Klagenfurtu sa plánuje asi o 24. hod.
Tradícia lodných procesií na Wörthersee sa začala v r. 1954. Vtedy prišla z Fatimy socha Fatimskej Panny Márie do farského kostola sv. Jozefa-Siebenhügel v Klagenfurte. Aby sochu slávnostne uviedli do mesta, prišli na nápad dopraviť ju na klagenfurtské nábrežie loďou z Veldenu. V priebehu času sa na procesii začali podieľať aj mestečká okolo jazera.

Púť troch krajín na Bodamskom jazere
Na hraniciach troch krajín okolo Bodamského jazera sa tisíce pútnikov na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie modlia za kresťanskú Európu, ako sa uvádza v pozvánke na 37. fatimskú lodnú procesiu na webovej stránke www.gebetsstaette.de. Tradične sa tu stretajú lodné procesie troch krajín z Rohrschachu, Lindau a Bregenzu, aby vydali znamenie idey jednotnej Európy a jej kresťanských koreňov.

Slávnosť doložená už od 5. storočia
„Deň Božej Matky Márie“ sa slávil už v 5. storočí. Východné a západné tradície Cirkvi neskôr zdôraznili rozdielne aspekty: východ hovorí o „usnutí“ (dormitio) Márie, západ o „nanebovzatí“ (assumptio). Pápež Pius XII. (1939-1958) vyhlásil v roku 1950 – po konzultácii so všetkými biskupmi Katolíckej cirkvi – nanebovzatie Panny Márie s telom“ ako doteraz poslednú dogmu. Pápež tým slávnostne proklamoval teológiou a ľudovou zbožnosťou dosvedčovanú náuku viery. V liturgii, teológii a ľudovej zbožnosti sa Mária 15. augusta prezentuje na jednej strane ako Matka Ježiša a Matka ľudí, ale aj ako „Prapôvod viery“ a „Vzor Cirkvi“.

Legendy a zvyky okolo smrti Panny Márie
Z legiend o Božej Matke sa vyvinuli zvyky , ktoré sú ešte dnes živé. Starý zvyk požehnávania byliniek 15. augusta vychádza od cirkevného otca sv. Jána z Damasku, ktorý žil ako mních okolo r. 700 v kláštore Mar Saba pri Jeruzaleme. Podľa jeho rozprávania sa Máriin hrob vo chvíli, keď bola vzatá do neba, naplnil nádhernou vôňou byliniek a kvetov. Iná legenda hovorí, že apoštoli dali Máriin hrob ešte raz otvoriť. Pritom už nenašli mŕtve telo, ale kvety. Po požehnaní 15. august sa bylinky uchovávajú v dome často vo forme bylinkových vencov. –zg-

Plachetnicou na Svetové dni mládeže v Paname

Paríž, 9.8.2018 (KAP/KNA) 022 683 – Z Francúzska sa chce vypraviť na troch plachetniciach 17 účastníkov na Svetové dni mládeže 2019 v Paname. Mladí sa chcú plaviť „po stopách apoštola národov sv. Pavla a stretávať s ľuďmi a s Kristom“, ako vyhlásili mladí na webovej stránke svojho projektu. Sprevádzajú ich štyria profesionálni námorníci aj kňaz. Plavba má trvať 105 dní.
Vyštartovať plánujú 31. augusta pri kaplnke v Camaret-sur-Mer v Brestskom zálive s požehnaním francúzskeho biskupa, predsedu Komisie pre mládež pri KBF – Mons. Marca Ailleta. Do 15. septembra sa chcú plaviť popri Francúzsku, Španielsku a Portugalsku, doplaviť sa do Santiaga de Compostela, ako aj do mariánskej svätyne vo Fatime.
V druhom týždni septembra pôjdu mladí po stopách bl. Pustovníka Charlesa de Foucaulda (1858-1916) v Maroku. Na december plánujú asi trojtýždňovú preplavbu cez Atlantický oceán. Príchod do Panamy má byť 15. januára.
Svetové dni mládeže založil sv. pápež Ján Pavol II. (1978-2005) a konajú sa každé 2-3 roky, v r. 2016 v Krakove a teraz v dňoch 22. až 27. januára 2019 v Paname. –zg-

Etiópia: Kňazi zomierajú pri útokoch na kostoly

Addis Abeba, 10.8.2018 (kath.net/Fides) 022 682 – Patriarcha Matúš I. a Svätá synoda Etiópskej pravoslávnej cirkvi Tewahedo sa rozhodli venovať 16 dní pôstu a modlitby pred slávnosťou Usnutia Panny Márie a po nej za pokoj a zmierenie v somálskom regióne Jijiga v Etiópii, kde dochádza k etnickým konfliktom, pri ktorých už zomrelo 30 ľudí.
Špirálou násilia je postihnutá zvlášť Etiópska pravoslávna cirkev. Zaútočili už na jej sedem kostolov a podpálili ich. Bolo zavraždených najmenej šesť kňazov aj viacerí veriaci. Začalo sa to koncom minulého týždňa, keď bojovníci somálskych milícií Liyu pod vedením Abdiho Illeya (prezidenta somálskeho regiónu) chceli narušiť stretnutie regionálneho parlamentu a obyvateľstva mesta Dire Daua, na ktorom sa mali pranierovať porušovania ľudských práv.
Na násilie reagovala etiópska armáda umiestnením oddielov okolo vládnych budov vrátane parlamentu a prezidentského paláca. Na to milície zaútočili na centrá etnických menšín. Špirála násilia viedla k priostreniu kontrastov medzi regionálnou správou a vládou v Addis Abebe. To prinieslo odstúpenie Abdiho Illeya, ktorého zatkli štátne orgány v Addis Abebe.
Somálsky región je už dlhšie nestabilný. Etiópsky premiér Abyi Ahmed navštívil región prvý raz v apríli. V súčasnosti sa v pravoslávnych farnostiach v Jijige starajú o vyše 20 000 etiópskych utečencov z nepokojnej oblasti.
Hlavou Etiópskej pravoslávnej cirkvi Tewahedo je patriarcha Abuna Matúš I. a je to jediná autochtónna cirkev južne od Sahary.
„Kľúčom k jednote cirkví je dnes ekumenizmus mučeníkov,“ povedal etiópsky patriarcha po stretnutí s pápežom Františkom 29. februára 2016.

Keď „mariológ“ útočí na Medžugorie

Viedeň, 10.8.2018 (kath.net) 022 681 – Viedenský expert na Medžugorie MUDr. Christian Stelzer, vedúci „Oázy pokoja“, odmietol ďalšie hanobenie Medžugoria v nemeckých katolíckych novinách „Tagespost“ (TP) od teológa Manfreda Haukeho. Tento „mariológ“, ktorému sa očividne nepáči pozitívny postoj vatikánskej komisie kardinála Ruiniho, tvrdil, že sú informácie, ktoré komisia vraj nemá.
Stelzer: „To, že po 37 rokoch a mnohých skúmaniach, ktoré sa vykonali, sú ešte informácie, ktoré boli doteraz v šuplíku, znie dosť nepravdepodobne. Divím sa, že Hauke sa vzhľadom k Medžugoriu vždy uspokojí len s argumentami, ktoré nepreveril.“ Viedenský lekár tiež pripomenul, že teológ urobil už v r. 2010 chybu, že holandského antropológa Baxa vychválil ako „vierohodného svedka“, ktorý tvrdil, že v Medžugorí v r. 1991/92 padlo za obeť krvnej pomste 140 obyvateľov. Slobodná univerzita v Amsterdame v r. 2012 zahájila proti Baxovi vyšetrovanie a konštatovala, že sa dopustil závažného vedeckého podvodu.
Ďalším kritickým bodom bolo, že Hauke chcel použiť laicizáciu františkána ako argument proti Medžugoriu. Ten pôsobil v Medžugorí v r. 1981 až 1985. „Františkán vyhlásil, že je nevinný a odmietol sankcie a dal sa pápežom Benediktom v r. 2009 laicizovať. Ten prípad nemá nič do činenia s Medžugorím.“ Jasne to konštatoval aj páter Francesco Bravi, generálny prokurátor Rehole františkánov.
Stelzer tiež kritizoval, že Hauke iba slepo prevzal argumenty miestneho biskupa Periča. Ten sa stal diecéznym biskupom Diecézy Mostar–Duvno v r. 1993 a podľa Stelzera za 25 rokov dodnes s postihnutými a ním kritizovanými ani len nehovoril.
Stelzer pripomenul aj pozdravný príhovor kardinála Schönborna Festivalu mladých: „Vyslaním arcibiskupa Hosera ako apoštolského vizitátora Cirkev uznala dobré plody Medžugoria.“

Biskup Malý: „Pražská jar bola aj jarou pre cirkev“

Salzburg-Praha, 9.8.2018 (KAP) 022 680 – Pražská jar 1968 v Československu mala aj pre katolícku cirkev v krajine v mnohom ohľade nesmierny význam. Zdôraznil to pražský pomocný biskup Václav Malý pre Kooperačnú redakciu rakúskych katolíckych novín. „Pražská jar bola vtedy jarou aj pre cirkev,“ povedal biskup, ktorý tieto udalosti prežíval ako 18-ročný.
V 50. rokoch boli mnohí kňazi zatknutí a odsúdení, biskupi boli izolovaní alebo vo väzení. Rehoľný život nebol možný a farské štruktúry boli poškodené. Verejné účinkovanie bolo cirkvi zakázané a obmedzené na kostoly. V druhej polovici 60. rokov sa však už kňazi vracali z väzenia a počas pražskej jari začali byť aktívni. Aj biskupi mohli znova zaujať svoje miesta, ako informoval biskup a dodal: „V Prahe vznikli nové divadlá a časopisy. Bol som nadšený a veľa som čítal.“
Počas pražskej jari bola zrušená cenzúra a hovorilo sa o „socializme s ľudskou tvárou“. No všetkým bolo jasné: „Keby pražská jar pokračovala, tak by prišiel demokratický systém. Pretože ľuďom nešlo o socializmus, ale o slobodu a demokraciu,“ povedal biskup Malý.
Vpochodovanie armád Varšavského paktu 21. augusta 1968 bol potom šok: „Už predtým boli isté signály, že sa niečo stane. Ale brutálny vlády armád v tejto forme bol neočakávaný.“ Situácia zostala na jeseň 1968 ešte pomerne dobrá, na jar 1969 však začali čistky v komunistickej strane a od leta 1969 sa čistky týkali už aj spoločnosti a katolíckej cirkvi.
Vtedajšia situácia ho pohla k tomu aby sa stal kňazom, ako spomínal biskup. „Po pražskej jari som však videl, ako sa ľudia menili a stali sa obozretnejšími. Znova tu boli karieristi. Myslel som si, že nemožno zmeniť osobný postoj a vieru len preto, že sa mení systém. Ako kňaz som chcel ukázať, že sa oplatí vyznávať Evanjelium.“
Ako jeden z mála kňazov podpísal Václav Malý, ktorý bol vysvätený v r. 1976, „Chartu77“, ktorá požadovala spravodlivosť a slobodu v komunistickej ČSSR. „V kostole som kázal, že musíme byť odvážni, že sa musíme hlásiť ku Kristovi a žiť v pravde. Bolo mi však jasné, že nemôžem mlčať ani na verejnosti.“ Za to mu na 11 rokov zakázali pôsobiť v kňazskej službe.
Biskup Malý: „Prenasledovala ma tajná polícia, bili ma, bol som sedem mesiacov vo väzení. No bola to pre mňa napriek tomu cenná doba, lebo som v tejto opozícii mohol viesť dialóg s ľuďmi rôznych svetonázorov.“
Ako kňaz v tej dobe pôsobil tajne: „V bytoch, alebo v lete aj v lesoch, som s malými skupinami slávil Eucharistiu. Viedol som biblické hodiny a mal som prednášky. Vysluhoval som sviatosti a písal do samizdatov.“
Pri zamatovej revolúcii v r. 1989 biskup Malý znova vystupoval na verejnosti po boku Václava Havla pri Občianskom fóre na Václavskom námestí:
„Vystúpili sme po tom, čo polícia zmlátila študentov. Naším cieľom bolo ukázať ľuďom smer. Vyhlasovali sme, že nám nesmie ísť o pomstu. Bol to zázrak, že nás ľudia prijali. Keď sa k nám pridalo desaťtisíc robotníkov z pražskej fabriky, bolo nám jasné, že sme dosiahli kritickú masu.“
K situácii katolíckej cirkvi v dnešnej Českej republike pomocný biskup povedal, že otázka navrátenia cirkevného majetku je vyriešená. „Teraz je na nás, aby sme našli nové cesty hlásania Evanjelia. Ľudia očakávajú od Cirkvi viac, ako že sa sami budú vidieť ako jej aktívni a zodpovední členovia.“
Biskup Malý označil katolícku cirkev v Česku ako „mestskú cirkev a nie ľudovú cirkev“. „V mestách sa veriaci sústreďujú v dobrých farských spoločenstvách. V takej farnosti sa do Cirkvi ročne pridajú traja až štyria noví veriaci. To sú mladí ľudia, ktorí v sebe cítia zodpovednosť. To mi dodáva nádej. My nie sme cirkev množstva, ale cirkev malých skupín, ktoré pôsobia vo svojom okolí,“ opísal situáciu biskup Malý. –zg-

BBC: ‚Už nijakí chlapci a dievčatká’

Londýn, 9.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 679 – Britská verejnoprávna televízia BBC Two koncom júla vysielala dvojdielny dokument s názvom
„Už nijakí chlapci a dievčatká: Môžu žiť naše detičky pohlavne neutrálne?“ Video BBC vyvolalo hlasnú kritiku nekritického prevzatia ideológie rodovej rovnosti (gender) televíziou BBC.
Video ukazuje úryvky z experimentu, pri ktorom malý chlapček a malé dievčatko vidno v oblečení opačného pohlavia. Pritom ukazujú viacerých dospelých, ako sa s nimi hrajú. Tí nevedia, že „Edward“ je v skutočnosti „Sophie“ a že za „Marnie“ sa skrýva chlapček Oliver. Dospelí volia bábiky a plyšové zvieratká pre dieťa, ktoré považujú za dievčatko a robotov a autá pre „Edwarda“. Moderátor vyslovuje názor, že dievčatká sú skrze „stereotypy“ v hračkách znevýhodňované. U mužov dominujú povolania, v ktorých hrá podstatnú úlohu matematika, vnímanie priestoru a fyzická sebadôvera. To sa posilňuje „mužskými“ hračkami. Hry, ktoré vyžadujú priestorové vnímanie mozog za tri mesiace zmenia, ako tvrdí video!
Pre dospelých je ich „stereotypné“ správanie očividne nepríjemné, ako neskôr na videu pripúšťajú. „Myslela som, že som rozhľadenejšia,“ uvádza jedna účastníčka experimentu.
Filmové zábery však ukazujú, že pôvodný úsudok dospelých sa potvrdil. Sophie prejavuje malý záujem o hračky pre „Edwarda“ a Oliver pre hračky určené „Marnie“, ako píše Calvin Freiburger z LifeSiteNews.
Walt Heyer, ktorý sám predtým žil ako transgender a teraz sa stará duchovne o ľudí zmätených svojím pohlavím, nenachádza na tézach v relácii BBC nič dobré:
„Nijaké dieťa by nemalo byť vystavené tejto indoktrinácii. Ostatných 50 rokov ukázalo, že ideológia rodovej rovnosti vedie k strachu, depresiám a k mnohým samovraždám!“
Nicole Russelová, matka dvoch chlapcov a dvoch dievčat poukazuje na štúdiu z novembra 2017, ktorá napriek rôznym testovacím metódam vykazuje veľkú konštantnosť pri voľbe hračiek podľa pohlavia detí. U vlastných detí pozorovala to isté, hoci bolo v dome dosť hračiek pre chlapcov aj dievčatká, ako napísala pre Washington Examiner.
„To by nemalo nikoho prekvapiť,“ píše konzervatívny žurnalista a komentátor Ben Shapiro v National Review a píše:
„Dokonca aj pri opiciach makakoch bolo možné konštatovať voľbu hračiek podľa pohlavia! A patriarchát makakov možno ťažko vysvetliť kultúrnymi stereotypmi!“ –zg-

Anglicko: „Hrozné zneužívanie“ na rehoľných školách

Londýn, 9.8.2018 (KAP/KNA) 022 678 – Nová správa o zneužívaní vznáša závažné obvinenia voči dvom školám, ktoré spravuje Rehoľa benediktínov vo Veľkej Británii. „Vyše 40 rokov boli v zariadeniach Ampleforth v grófstve North Yorkshire a Downside v Somersete deti sexuálne zneužívané,“ uvádzalo sa vo štvrtok uverejnenej správe nezávislej štátnej vyšetrovacej komisie (IICSA). Najmladšie obete mali iba sedem rokov. Vyšetrovanie sa opiera o. i. o výpovede postihnutých.
V oboch školách vládla „kultúra akceptovania“ a „eklatantná otvorenosť“ tohto zločinného správania. Mnohí páchatelia svoje sexuálne záujmy pred deťmi neskrývali! Obete boli zneužívané pred očami svojich spolužiakov! Obvinenia siahajú až do 60. rokov a obsahujú „široké spektrum“ zneužívania, sčasti sexuálneho alebo sadistického charakteru.
„Povesť školy mala vždy prednosť pred ochranou detí,“ uvádza sa v správe. „Ampleforth a Downside sa roky pokúšali nedávať polícii a sociálnej službe nijaké informácie o sexuálnom zneužívaní detí,“ povedal vedúci vyšetrovania, Alexis Jay. „Naopak, obe školy sa usilovali obvinenia zatušovať aj po nových normách objasňovania týchto vecí a prevencie z r. 2001.
Vcelku desať osôb, medzi nimi aj rehoľní bratia, boli kvôli zneužívaniu v minulosti varovaní alebo odsúdení.“ No správa predpokladá ešte podstatne vyšší počet týchto prípadov. –zg-

Chcel pápež odpútať od škandálov zneužívania?

Rím, 9.8.2018 (kath.net) 022 677 – Chcel pápež František rozhodnutím o zrušení trestu smrti a zmene Katechizmu odpútať pozornosť od škandálov zneužívania? Myslí si to rímsky korešpondent nemeckých katolíckych novín „Tagespost“ Guido Horst ako uviedol v komentári.
„Tento krok teraz urobiť, môže mať u pápeža aj ten dôvod, že chce odpútať od temných kapitol škandálov zneužívania, ktoré v súčasnosti na mnohých miestach ako hrozivý a jedovatý oblak visia nad Cirkvou.“ Horst pripomína, že Katechizmus naposledy tejto forme najvyššieho trestu sotva ešte prisudzoval právo na existenciu a prakticky už nebol nijaký prípad, kde by bola jeho aplikácia z cirkevného pohľadu prípustná.
„Potrebné predpoklady sa vyskytli už iba v prípadoch sebaobrany. Absolútne vylúčený však trest smrti nebol – a to sa teraz zmenilo.“
Horst však pochybuje, či na hlavy 56 štátov sveta, v ktorých sa trest smrti ešte vykonáva, urobí rozhodnutie pápeža nejaký dojem. To, že by z toho vyvodili príslušné dôsledky, asi očakávať nemožno. –zg-

Pápež František stráca v Taliansku na obľube

Rím, 9.8.2018 (kath.net) 022 676 – Pápež František stráca v Taliansku očividne na obľube najmä u mladých ľudí pre svoj postoj k migrácii. Ukázal to prieskum z minulej nedele, ako informuje denník „La Repubblica“. U mladých vo veku 18-24 rokov klesla jeho obľuba z 83 na 58 percent. Vcelku klesla obľúbenosť Františka u Talianov o 20 percentuálnych bodov. Po zvolení sa František tešil obľube takmer 88 percent ľudí. V súčasnosti sú mu naklonení najmä pravidelní návštevníci bohoslužieb. –zg-

Kauza McCarrick: Biskupi zvážte nezávislého vyšetrovateľa

Lafayette, 9.8.2018 (kath.net/jg) 022 675 – „Biskupi USA by mali zvážiť, či by nemali poveriť vyšetrovaním škandálu zneužívania okolo em. arcibiskupa Theodore McCarricka nezávislého vyšetrovateľa. Ten by mal preskúmať kto, čo a kedy vedel,“ navrhuje biskup Timothy Doherty, z Lafayette (štát Indiana), v článku pre katolícke noviny jeho diecézy.
„Existuje precedens zapojenia od Cirkvi nezávislej inštancie na vyšetrovanie prípadov kléru. V r. 2002 Biskupská konferencia USA poverila vyšetrovaním zneužívania maloletých klerikmi inštitúciu ´John Jay College of Criminal Justice´,“ pripomína Doherty.
Modlitby a ospravedlnenia obetiam škandálov sú podľa Dohertyho „potrebné ale nedostačujúce“.
„Verejnosť má právo dozvedieť sa, ako mohlo zlé správanie arcibiskupa McCarricka zostať tak dlho utajené. Tento škandál posunul biskupov znova do sféry záujmu verejnosti. Ľudia sa budú pýtať: ´Kto čo a kedy vedel a neohlásil to?´ Sú indície, že viaceré osoby vyslovili obvinenia voči McCarrickovi a hlásili to na príslušných miestach v USA a v Ríme. Čo tu zlyhalo? Máme právo sa to dozvedieť,“ napísal biskup Doherty. –zg-

Arcibiskup: „Biskupi USA stratili dôveru kňazov a laikov“

Anchorage, 8.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 674 – „Biskupi USA stratili dôveru mnohých kňazov a laikov. Teraz musia postupovať múdro, aby túto dôveru nanovo získali,“ píše arcibiskup Paul Etienne z Anchorage na Aljaške na blogu.
„Väčšina praktizujúcich katolíkov má dôveru vo svojich kňazov. Vzhľadom na prípady zneužívania ako okolo kardinála McCarricka však toto o biskupoch povedať nemožno. Ak boli zapletení do týchto škandálov, treba ich brať na zodpovednosť,“ konštatoval arcibiskup Etienne.
„Pre mnohých v Cirkvi je nevysvetliteľné, že muž ako Theodore McCarrick sa mohol stať biskupom a dokonca kardinálom. Ako je možné, že jeho zlé správanie zostalo neodkryté a bez následkov, zatiaľ čo postupoval v kariére v hierarchii,“ kladie si otázku arcibiskup.
Charta „Dallas Charter“ z r. 2002, v ktorej sú stanovené pravidlá prístupu k duchovným, ktorí sa previnili zneužívaním, nie je dosť obsiahla. „Nie je možné, aby zahrnovala iba kňazov a diakonov, ale nie biskupov,“ kritizoval ďalej arcibiskup.
Arcibiskup Etienne navrhol vyšetrovaciu komisiu, ktorá má vyšetrovať obvinenia sexuálneho zneužívania u biskupov. V komisii majú byť zastúpení aj laici a zapojený má byť pápežský nuncius. Výsledky vyšetrovania sa majú predkladať Svätému stolcu. V zmysle transparentnosti má komisia svoje výsledky zverejniť, ak do 60 dní nedostane odpoveď z Vatikánu.
Arcibiskup Etienne vidí v tejto situácii duchovnú krízu, ktorá všetkých vyzýva, aby „sme obnovili náš život a naše svedectvo o Ježišovi“. Biskupi majú za úlohu dobre spravovať svoje diecézy, každý jeden má však zodpovednosť posväcovať svoj život,“ napísal arcibiskup Etienne. –zg-

Argentína: Senát odmietol usmrcovanie nenarodených

Buenos Aires, 8.8.2018 (kath.net/KAP) 022 673 – V Argentíne sa s napätím očakávalo rozhodujúce hlasovanie v parlamente o liberálnejšom návrhu zákona o potrate. Krátko pred hlasovaním senátorka Silvina Garcia Larraburu prekvapujúco ohlásila, že bude hlasovať proti iniciatíve legalizovať zabíjanie nenarodených detí, ako informovala agentúra Reuters v utorok. Počet hlasov proti novele zákona tak vzrástol na 37, čo je väčšina 72-členného argentínskeho senátu. Larraburu, politickú spojenkyňu bývalej ľavicovej prezidentky Kristíny Kirchnerovej, doteraz považovali za prívrženkyňu liberálneho zákona o potrate.
Návrh zákona je „zlý“ a odporuje aj jej vnútornému presvedčeniu, ako médiá citovali senátorku z provincie Rio Negro. Prezidenta Mauricia Macriho okrem toho obvinila, že využíva diskusiu o potrate na odpútanie od kritickej situácie hospodárstva krajiny. To však Macriho vláda popiera.
V Argentíne – tak ako v mnohých krajinách Latinskej Ameriky – bol potrat povolený iba po znásilnení alebo ohrození života matky. V polovici júna prvá komora parlamentu – dom reprezentantov – s tesnou väčšinou 129 ku 125 poslancov odhlasovala návrh zákona, ktorý dovoľuje potrat v prvých 14 týždňoch tehotenstva.
Konzervatívny prezident Macri v júni prekvapujúco dal zelenú diskusii o liberalizácii zákona o potrate. Pravdaže dodal, že on sám je za život. Hlasovanie v dome reprezentantov zbavilo poslancov jeho vládnej koalície „Cambiemos“ tlaku frakcie. Každý má hlasovať podľa vlastného presvedčenia, ako povedal. …
Ako už pred niekoľkými týždňami, keď v celej krajine vyšli do ulíc milióny ľudí protestovať proti návrhu zákona, boli ešte aj v sobotu v Buenos Aires ďalšie veľké protestné demonštrácie. Demonštranti nasledovali výzvu evangelikálnych cirkví a k nim sa pridali aj mnohé katolícke spoločenstvá. –zg-

Brazília: Rada pre domorodcov obvinila kandidáta z rasizmu

Rio de Janeiro, 8.8.2018 (KAP/KNA) 022 672 – Katolícka misijná rada pre domorodcov (CIMI) v Brazílii obvinila kandidáta na viceprezidenta pravice Antonia Hamiltona Martinsa Mouraoa z napomáhania rasizmu. Tento generál v rezerve v pondelok obvinil domorodé obyvateľstvo Brazílie z lenivosti a afro-brazílskych občanov z „prešibanosti“. Mourao bol v nedeľu menovaný pravicovým kandidátom na prezidenta Jairom Messiasom Bolsonarom.
V prvom vystúpení vo volebnom boji Mourao urobil zodpovedným za zaostalosť a korupciu Brazílie miešaninu obyvateľstva. „Sklon k privilégiám je ibérijským dedičstvom,“ vyhlásil Mourao v narážke na portugalských kolonizátorov. „A my sme zdedili lenivosť a pohodlnosť domorodých kultúr. A prefíkanosť prichádza od Afričanov.“
Rada CIMI vyjadrenia Mouraoa ostro odsúdila: !Sú nespravodlivé a kriminálne a poskytujú živnú pôdu rasizmu.“ Vyzvala štátnu prokuratúru, aby zaviedla proti Mouraovi vyšetrovanie.
Organizácia pre ľudské práva „Educafro“, ktorá pracuje z afro-brazílskymi skupinami obyvateľstva, označila vyjadrenia Mouraoa ako útok proti Afro-brazílčanom. Advokátska komora Brazílie to nazvala „ospravedlňovaním rasizmu“. Rasizmus je v Brazílii trestný.
Mourao však považuje svoje sporné tézy za podložené renomovanými historikmi. Povedal, že sám má domorodý pôvod a nie je nijaký rasista. Mourao bol koncom r. 2017 penzionovaný po tom, čo otvorene hrozil pučom armády. V r. 2015 nazval vtedajšiu prezidentku Dilmu Rousseffovú verejne ako „nekompetentnú a skorumpovanú“. Mourao okrem toho viackrát chválil v r. 2015 zosnulého mučiteľa Carlosa Alberta Brilhante Ustru, ktorý počas diktatúry (1964-85) umučil k smrti 40 členov opozície.
No aj kandidát na prezidenta Bolsonaro označil Ustru ako svoj vzor. Jeho kniha o boji proti opozícii počas diktatúry je podľa neho „dobrým čítaním pred spaním“. Bolsonaro sa musel pre obvinenia z rasistických, homofóbnych a ženami pohŕdajúcich vyjadrení viackrát zodpovedať pred súdom. Na istú poslankyňu zakričal, že je „taká škaredá, že si ani nezaslúži, aby bola znásilnená“. Potomkovia afrických otrokov sú pre neho zasa „takí tlstí, že ich nemožno použiť už ani na chov ľudí“. –zg-

Šéf Twitteru: Cenzúra prínos k ‚zdravej konverzácii’?

San Francisco, 8.8.2018 (kath.net/LifeNews/jg) 022 671 – Je cenzúra obsahu konzervatívcov a ochrancov života prínosom k „zdravej konverzácii“? Tento dojem vyvoláva v každom prípade reakcia Jacka Dorseya, riaditeľa služby Twitter, na obvinenie, že jeho podnik vedome redukuje určitý obsah a prístup istých osôb na Twitter, ako píše Corinne Weaver z LifeNews.
Táto cenzúra v angličtine označovaná ako „shadow ban“ (tieňový zákaz) vedie k tomu, že správy s konzervatívnym obsahom a od konzervatívnych osôb sa sotva objavia na platforme a aj pomocou vyhľadávača sa ťažko nájdu alebo vôbec nie.
Ľavicovo-liberálna internetová spravodajská služba VICE News koncom júla uverejnila štúdiu, ktorá tento tieňový zákaz konštatuje napríklad u politikov Republikánskej strany. Medzi postihnutými sú poslanci domu reprezentantov a Ronna McDaniel, predseda Republikánskej straníckej organizácie. Tí sa pri vyhľadávaní neobjavia, no osoby z progresívneho tábora možno nájsť bez problémov, ako informuje VICE News.
Dorsey na to reagoval na Twitteri a prešiel do ofenzívy. Hovoril o tom, že opatrenia Twittera „sa starajú o zdravú konverzáciu“, keď obmedzujú správy pre ich obsah alebo ideológiu. Bez konkrétneho formulovania obvinení ďalej napísal, že „Twitter má pred sebou ešte veľa práce, aby si zaslúžil dôveru ľudí“!
Kayvon Beykpour, v predsedníctve Twittera zodpovedný za produkty, svojho šéfa podporil a pokúsil sa vysvetliť štúdiu, ktorú citoval VICE. Hovoril o „nových algoritmoch“, ktoré Twitter v máji novo zaviedol, „aby sa zlepšila zdravá konverzácia“, ale aj zážitky všetkých účastníkov na Twitteri. Tvrdil, že tieto algoritmy sa nezameriavajú na politické názory a obsahy správ na Twitteri, čo priamo odporuje výsledkom štúdie.
Beykpour pripustil, že určité kontá sa nezobrazujú, aj keď sa uvedie ich názov. Spôsobili to vraj Twitterom používané „signály správania“ a tie viedli k tomu, že výsledky vyhľadávania sa nezobrazujú korektne. Sľúbil zmenu, ktorá problém vyrieši. A naozaj na ďalší deň sa konzervatívne kontá ľahko našli. –zg-

Kardinál: Taliani nie sú rasisti, iba zastrašení

Rím, 08.08.2018 (KAP) 022 670 – Talianski občania sa cítia podľa slov predsedu Biskupskej konferencie Talianska, kardinála Gualtiera Bassettiho, zanechaní napospas osudu.
„Ľudia v podstate nie sú rasisti, no cítia sa v súčasnej situácii bez ochrany. To vedie k ochromeniu a odporu voči cudzím. Úlohou politiky je, ľudí do tej miery ako je to možné, oslobodiť od strachu,“ povedal arcibiskup z Perugie žurnalistom v Ríme pri príležitosti púte mladých do Ríma.
Aké politické sily šíria strach kardinál konkretizovať nechcel a povedal: „Hovorím nám všetkým, čo máme verejnú zodpovednosť – osloboďte ľudí od strachu, pretože strach dáva vidieť v druhom prekážku a nepriateľa. Treba vnímať mnohorakosť ako hodnotu a zdroj a nasledujúce generácie príslušne vychovávať.“
V Taliansku došlo v minulých týždňoch viackrát k útokom s rasistickými motívmi. Minister vnútra Matteo Salvini to komentoval slovami, že „alarmujúci rasizmus je vynálezom ľavice“ a „alarmujúcim je jedine podiel kriminálnych živlov medzi migrantami.“

Málo perspektívy pre mládež
Kardinál Bassetti vyjadril aj starosť, že Taliansko už neponúka mládeži takmer nijakú budúcnosť. „Taliansko v dnešnej situácii je stále menej krajinou pre mládež. Po „generácii blahobytu“ chodia mladí Taliani znova ako ich starí rodičia hľadať prácu do zahraničia.
„Zatiaľ čo vynikajúco vzdelaní mladí sa obracajú k vlasti chrbtom, Taliansko sa namáha s prijímaním migrantov z vojnových a chudobných oblastí. Migrácia je veľmi zložitý a štrukturálny problém, ktorý sa netýka iba Európy. Ak chce Taliansko ponúknuť mladým budúcnosť, musí riešiť aj tieto problémy,“ zdôraznil kardinál. –zg-

Neprichádzajú chudobní migranti, ale bohatší a gangy

Bazilej, 8.8.2018 (kath.net) 022 669 – Medzi masami nekontrolovanej migrácie sa popri islamistických džihádistoch vytvorili v Európe aj nové kriminálne kartely. Informujú o tom švajčiarske noviny „Basler Zeitung“. Väčšina afrických a ázijských prisťahovalcov v Európe nie sú ani vojnoví utečenci, ale normálni ekonomickí migranti. A to nie sú poväčšine ani skutočne chudobní, ale príslušníci strednej vrstvy v Afrike. Iba tí dokážu zaplatiť niekoľko tisíc dolárov prevádzačom.

Krvavé boje prisťahovaleckých gangov
V Taliansku situácia na niektorých miestach už neuveriteľne eskalovala. Vyskytli sa krvavé boje súperiacich nigérijských gangov vo Ferrare, pri ktorých sa celé tri dni Nigérijčania ozbrojení sekerami, mačetami a pištoľami stále znova vzájomne napádali. Mesto sa stalo vojnovou zónou medzi bandami. V talianskom kúpeľnom meste Castel Volturno pri Neapole je v súčasnosti 30 000 obyvateľov, z toho je 20 000 migrantov. Z mladých Nigérijčaniek sa mnohé živia ako prostitútky. Nigérijské bandy kontrolujú obchod s kokaínom a etablovali sa už ako «piata mafia», ktorú nazývajú aj „Čierna sekera“. –zg-

Dublin: Na pápežovu omšu príde aj popredná protestantka

Belfast, 07.08.2018 (KAP) 022 668 – Írska vláda pozýva na 26. augusta vedúcich všetkých politických strán na veľkú svätú omšu s pápežom Františkom v parku Phoenix Park v Dubline, medzi nimi aj nedávno ešte severoírsku premiérku Arlene Fosterovú. Politička z Belfastu je predsedníčkou severoírskej protestantskej strany DUP, ktorá je aj koaličným partnerom londýnskej vlády Terezy Mayovej.
Fosterová sa práve usiluje stranu DUP prezentovať ako stále tolerantnejšiu. Preto sa zúčastnila aj na islamskej oslave k ramadánu v júni. Fosterová je okrem toho prvou hlavou DUP, ktorá mala príhovor na podujatí LGBT.
Pápežova omša by nebola prvou katolíckou omšou, ktorú Fosterová navštívi. Na pohrebe katolíckeho vodcu strany „Sinn-Fein“ Martina McGuinnessa minulý rok sa tiež zúčastnila a smútoční hostia to ocenili. …

Premiér chce hovoriť o zneužívaní
Írsky premiér Leo Varadkar v pondelok povedal, že pápežovi vyjadrí svoju starosť z účasti Katolíckej cirkvi na sexuálnom a fyzickom zneužívaní počas jeho návštevy. Chce pápežovi tiež oznámiť, že Írsko zákonom uzná aj homosexuálnych rodičov. Vatikán doteraz neoznámil, či a kde sa pápež stretne s obeťami zneužívania kňazmi.
Varadkar vyhlásil, že jeho stretnutie s pápežom na hrade Dublin Castel bude krátke.
„Som naozaj rád, že pápež navštívi Írsko, tá návšteva je veľmi vítaná. Určite ho oboznámim so starosťami Írov pre odkaz minulosti, pre účasť cirkvi na vykorisťovateľskom podniku ‚Magdalene Laundries‘, pre prečiny v domovoch detí a matiek, ako aj pre sexuálne a fyzické zneužívanie. A poviem mu aj naše názory na spoločnosť z hľadiska vlády – totiž, že rodina existuje vo všetkých možných formách. K tomu patria rodiny homosexuálov aj s jedným rodičom.“

Program pápeža Františka v Írsku
Pápež František cestuje do Írska 25. – 26. augusta na Svetové stretnutie rodín, ktoré sa koná 21. – 26. augusta v Dubline. Prihlásilo sa už viac ako 40 000 účastníkov a viac ako 12 000 zo zahraničia. Podujatie sa bude konať na štadióne Croke-Park-Stadion od soboty 25. augusta, kam príde aj pápež. Všetky vstupenky sú už rozdelené. Na sobotu sa očakáva 80 000 veriacich. Pápež bude mať v nedeľu záverečnú omšu v parku Phoenix Park, na ktorú sa očakáva 200 000 veriacich.
František absolvuje 25. augusta návštevu prezidenta Michaela D. Higginsa a stretne sa so zástupcami mesta a občianskej spoločnosti v Dublin Castle. Popoludní navštívi Katedrálu sv. Márie a kapucínske centrum pre bezdomovcov. Potom príde na slávnosť rodín v Croke Parku.
V nedeľu predpoludním, 26. augusta, odletí pápež do významnej mariánskej svätyne Knock, ktorú navštívil aj Ján Pavol II. v r. 1979. Popoludní sa o 15. hod. začína vo Phoenix Parku záverečná omša Svetového stretnutia rodín. Po stretnutí s biskupmi sa večer vráti do Ríma.
Prvé katolícke stretnutie rodín sa konalo v r. 1994 z iniciatívy pápeža Jána Pavla II. (1978-2005) v Ríme. Odvtedy sa koná každé tri roky. Motto tohoročného znie: „Evanjelium rodiny: Radosť pre svet“. –zg-

Nórsko: Biskup Eidsvig za triezvy prístup k migrantom

Viedeň-Oslo, 07.08.2018 (KAP) 022 667 – Za triezvy a tým uvoľnenejší spoločenský prístup k migrácii sa vyslovil biskup v nórskej kapitule Oslo, Bernd Ivar Eidsvig. Biskup, augustinián z rakúskeho kláštora Klosterneuburg, informoval pri návšteve kláštora „Kathpress“ o skúsenostiach katolíckej cirkvi v Nórsku, ktorá je klasickou cirkvou migrantov. „Ale aj politika si je vedomá, že krajina migráciu potrebuje. V podstate je v Nórsku rovnaká situácia ako v ostatných západných a severných krajinách Európy,“ ako hovorí.
Katolícka cirkev v Nórsku zaznamenáva rapídny trast. V r. 2005 bolo v štátnom registri 42 000 katolíkov, dnes je ich už 177 000. To sú však iba asi dve tretiny katolíkov. Moslimov je o niečo menej ako katolíkov. Islamský fundamentalizmus tam v podstate nie je problém.
Iba 15 percent katolíkov jeho diecézy sa narodilo v Nórsku, ako biskup povedal. Asi 50 percent prichádza z Poľska, mnohí sú z Litvy, Filipín, Vietnamu, ale v Nórsku žije aj mnoho Tamilov a ľudí z Južnej Ameriky – ako klasickí migranti, tak aj utečenci.
„Jedni sa zosobášia a zostávajú v krajine, iní sa po niekoľkých rokoch vracajú domov. Pastorácia je kvôli mnohých národnostiam zložitá. Iba v mojej dómskej farnosti v Osle je v nedeľu v dvoch kostoloch spolu 14 svätých omší – v nórčine, angličtine, poľštine, španielčine, francúzštine, chorvátčine a vietnamčine. Pastorácia je organizovaná podľa jazykových skupín. Nórski katolíci – druhá alebo tretia generácia migrantov, či konvertiti z luteránskej cirkvi – to ako menšina nemajú vo vlastnej cirkvi vždy ľahké,“ hovorí biskup.
V minulých rokoch stála katolícka cirkev kvôli praxi registrácie dokonca pred súdom pre obvinenie z podvodu. Bola síce oslobodená, no musela zmeniť túto prax. V Nórsku štát totiž prispieva cirkvám podľa počtu členov a tých treba registrovať v štátnych registroch.
Národný register vykazuje teraz 177 000 katolíkov – no to sú iba dve tretiny. „Mnohí Vietnamci sa veľmi boja dať zaregistrovať. Doma mali zlé skúsenosti, lebo ich štát prenasledoval. Ani mnohí Poliaci sa nechcú registrovať pre skúsenosti z komunizmu. Iní zasa o registrácii nevedia.“
Cirkevní predstavitelia zvykli registrovať nakoniec aj údajných katolíckych prisťahovalcov bez ich potvrdenia. Prax, ktorú používajú aj luteráni, ako hovorí biskup. „Keď som v r. 2005 ako biskup prišiel do Nórska, automaticky ma zaregistrovali ako luterána, lebo som sa narodil v Nórsku a mám nórske meno. Tak sa to robilo aj v katolíckej cirkvi napr. s Poliakmi.
S touto praxou je koniec. Teraz treba každého katolíka osobne kontaktovať.“

Asi 71 percent Nórov tvoria luteráni
Katolíci tvoria asi 4 percentá obyvateľstva Nórska, luteránov je 71 percent. Od 1. januára 2018 Luteránska cirkev už nie je štátnou cirkvou, no v praxi je dominujúca. Biskup Eidsvig má dobrý vzťah s „veľkým bratom“:
„Čím silnejšia je Luteránska cirkev, o to lepšie sa máme aj my. Sme hosťami o. i. aj v 80 luteránskych kostoloch v krajine, kde slávime katolícke bohoslužby. Inak by sme pastoráciu nezvládli. So štátnymi príspevkami ako tak vyjdeme. No vzhľadom na rastúci počet katolíkov potrebujeme naliehavo viac vlastných kostolov, no na to nemáme.“
Výnimky potvrdzujú pravidlo, ako hovorí biskup a je vďačný za veľkorysú podporu z nemeckého Diela sv. Bonifáca. Tak mohli v r. 2016 postaviť dóm v Trondheime.
Biskup Bernt Eidsvig pôsobil v kláštore Klosterneuburg 14 rokov. Pochádza z nórskej farnosti Rjukan. V r. 1977 konvertoval do Katolíckej cirkvi a v r. 1982 bol v Osle vysvätený za kňaza. V r. 1990 odišiel do Rakúska, zložil sľuby v kláštore Klosterneuburg a prijal rehoľné meno Marek. V r. 1992-1996 bol kaplánom na kláštornej fare, do r. 2003 farárom na Fare St. Leopold. V júli 2005 ho pápež Benedikt XVI. menoval za biskupa v Osle. …
Okrem Diecézy Oslo sú v Nórsku dve prelatúry s biskupmi: Trondheim a Tromsö. V krajine pôsobí 105 katolíckych kňazov.
Cirkev v Nórsku je súčasťou Severskej biskupskej konferencie, kam patrí aj Švédsko, Dánsko, Fínsko a Island. Jazykom zasadnutí je nemčina. Vcelku je v týchto krajinách 340 000 katolíkov. Len v júni boli nordickí biskupi na návšteve ad limina u pápeža vo Vatikáne. –zg-

Menej aktivít MVO – menej mŕtvych v mori?

Mníchov, 7.8.2018 (kath.net) 022 666 – Podľa informácií komisára OSN pre utečencov UNHCR počet utopených migrantov v druhej polovici júla významne poklesol. Informuje o tom „Tichys Online“. Tým sa súkromní „záchrancovia topiacich sa“, ktorých aktivity boli v ostatnej dobe zakázané a obmedzené, dostávajú jasne do situácie, kedy nevedia ako veci vysvetliť. Alexander Wallasch k tomu píše:
„Ide o vinu. O nesmierne obvinenie, ktoré by sa teraz žiaľ mohlo ukázať pravdivé: menej aktivít mimovládnych organizácií – menej mŕtvych v Stredozemnom mori. A kto mimovládne organizácie doteraz podporoval – od hlavných médií až po napríklad evanjelickú cirkev v Nemecku, ktorá aktivitu „záchrancov života“ spolufinancovala – ten bude teraz musieť veľa vysvetľovať.“ Podľa „Tichys Online“ sa správa o menej priepustnej trase cez Stredozemné more niekedy dostane aj do najzadnejšieho kúta Afriky. Tým sa menej ľudí vydá na cestu a menej ich bude na nej umierať. –zg-

Potrat sa musí stať nemysliteľným

Mníchov/Salzburg, 7.8.2018 (kath.net) 022 665 – V sobotu sa začal v Mníchove tohtoročný Pochod za život do Salzburgu. Organizátormi sú združenia mládeže za život v Nemecku a Rakúsku. Dva týždne bude viac ako sto mladých putovať z Mníchova do Salzburgu, aby sa zasadili za právo na život nenarodených detí. Zodpovední politici v Nemecku a Rakúsku majú byť posilnení v tom, aby podporovali rodiny a ženy s neplánovaným tehotenstvom a ponúkali im pravú pomoc, aby sa zredukoval počet potratov.
V sobotu usporiadala nemecká a rakúska mládež podujatie za život na Mariánskom námestí v Mníchove.
„Žiadame otvorenú diskusiu, v ktorej sa bude ťažká situácia žien a rodín v tehotenskom konflikte brať vážne. Potrebujeme konečne alternatívy k potratu a diskusiu bez ideologických klapiek na očiach,“ povedala Myroslava Mashkarynetsová, hovorkyňa „Mládeže za život Rakúska“ a zdôraznila:
„Každý jeden z nás musí prispieť k tomu, aby sa naša krajina stala o niečo priateľskejšia voči človeku. Potraty sa musia v našej spoločnosti stať nemysliteľnými.“
Veľká podpora podujatiu prišla z cirkvi, politiky aj spoločnosti ako od arcibiskupa Lacknera zo Salzburgu, arcibiskupa Burgera z Freiburgu, biskupa Zdarsu z Augsburgu, biskupa Ostera z Pasova, biskupa Abmoreita, E. Vettera, predsedu Nemeckej evanjelickej aliancie, či od Prof. Particka Sensburga, člena nemeckého parlamentu. –zg-

Migranti majú naďalej hlavný cieľ – Nemecko

Berlín, 7.8.2018 (kath.ne) 022 664 – Napriek všetkým verbálnym oznamom nemeckých politikov prichádza do Nemecka naďalej viac ilegálnych migrantov ako napríklad do Španielska. Informuje o tom „Welt“. Do konca júla registrovali Spojené národy 23 048 ilegálnych vstupov do Španielska, čo znamená trojnásobok v porovnaní s predošlým rokom. V Nemecku samotnom bolo v júli 13 194 žiadostí o azyl. Tento počet tým od počiatku roka vzrástol na 96 644 a považuje sa za dobrý indikátor miery ilegálneho prisťahovalectva do Nemecka. Tento počet je tým vyšší ako počet žiadostí o azyl vo všetkých južných krajinách spolu – Španielsku, Taliansku, Grécku, Malte a na Cypre – ktoré spoločne registrujú 58 158 ilegálnych migrantov.
Problematickým pre Nemecko zostáva, že migranti – jedno odkiaľ prichádzajú – majú naďalej konečný cieľ Nemecko. Ilegálna medzikontinentálna migrácia do Európy už tri roky klesá, súčasne však zostávajú prírastky do nemeckého azylového systému od marca 2016 konštantné – asi 10 000 ľudí mesačne. –zg-

Nemecko: Varovanie pred islamsky vychovanými deťmi

Berlín, 7.8.2018 (kath.net) 022 663 – V Nemecku varoval Úrad pre ochranu ústavy v analýze pred islamsky vychovanými deťmi. Informovali o tom noviny „Zeit“. Podľa médií tieto deti predstavujú „nie malý potenciál ohrozenia“. Existujú náznaky „rýchlejšej a pravdepodobnejšej radikalizácie maloletých a mladých dospelých“. Socializácia detí islamským rodinným prostredím „vyvoláva starosti a preto to bude pre Úrad pre ochranu ústavy výzvou v budúcich rokoch“, ako vyhlásil prezident úradu Hans-Georg Maaßen pre tlač. Strany CDU a CSU chcú teraz nechať sledovať maloleté deti z islamistických rodín. –zg-

Blahoslavený pápež Pavol VI., patrón rodiaceho sa života

Vatikán, 6.8.2018 – 022 662 – Pred 40 rokmi sa narodil pre nebo blahoslavený pápež Pavol VI. Zomrel večer 6. augusta 1978 v Castel Gandolfe. Svätý Otec František si ho uctil pri jeho hrobe pod Vatikánskou bazilikou. Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-08/pavol-vi-40-vyrocie-postulator-antonio-marrazzo.html

Trest smrti: Biskupi USA vítajú zmenu Katechizmu

Biskup: „Som pápežovi vďačný, že sa v boji za ukončenie popráv na svete stavia do čela.“
Laici: Prečo niečo, čo sa dlho učilo, už nemá mať nijakú cenu?
Fisichella: „Tradícia je živá a keď ju stále živý učiteľský úrad nebude udržiavať živou, tak už nebude tradíciou.“
Pápež: „Božie slovo nemožno obložiť naftalínom, akoby bolo starou vlnenou dekou, ktorú treba chrániť pred škodcami.“

Vatikán, 6.8.2018 (KAP) 022 661 – Biskupi viacerých diecéz USA vítajú zmenu Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorá zrušila trest smrti. Informoval o tom „Vatican News“ cez víkend. Arcibiskup z Los Angeles, Jose Gomez, vyhlásil, že je pápežovi „vďačný za to, že sa v boji za ukončenie popráv na svete stavia do čela“ a povedal: „Potrebný ďalší vývoj náuky Cirkvi o treste smrti sa začal už za pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Cirkev teraz pochopila, že v praktickom ohľade sa tradičné ciele trestov lepšie dosiahnu nenásilnými prostriedkami.“
„Zrušenie trestu smrti však neznamená, že obeť popravy stojí teraz na jednej úrovni s obeťou zločinu ako potrat či eutanázia. Tie znamenajú priame usmrtenie nevinného života a sú vždy závažne nemorálne. Naproti tomu ľudia, na ktorých sa má vykonať trest smrti, nie sú nevinní.“
Biskup z Venice na Floride, Frank Dewane, pripomenul, že Biskupská konferencia USA sa už roky zasadzuje za zrušenie trestu smrti. Každý ľudský život od počatia po smrť má rovnakú neodňateľnú dôstojnosť.“
Traja biskupi z Nebrasky usudzujú, že prinajmenšom v ich štáte je väzenský systém taký účinný, že trest smrti nie je potrebný.

Kritika z „Catholic League“
Kritiku zmeny náuky Cirkvi o treste smrti vyslovili naproti tomu konzervatívne katolícke laické lobistické skupiny. „Myslím si, že mnohí ochrancovia života budú mať teraz pocit, že pápež František si týmto menej cení naše nasadenie,“ povedal prezident vplyvnej „Katolíckej ligy“ Bill Donohue pre noviny „Washington Post“:
„Kde bola vlastne potreba na túto zmenu? V komentároch Vatikánu k tomu nič nenachádzam. Niet ničoho, čo k tejto otázke prináša niečo objasňujúce, prečo niečo, čo sa dlho učilo, už nemá mať zrazu nijakú cenu. To všetko povedie iba k zmäteniu laikov,“ povedal Donohue.

Fisichella: Perspektívou je dôstojnosť človeka
„Nekompromisné zrušenie trestu smrti je v súlade s náukou Cirkvi,“ zdôraznil zasa v pondelok arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie novej evanjelizácie. „Jasné nie trestu smrti, ktoré dal pápež František vpísať do Katechizmu, je v kontinuite s doterajším učiteľským úradom. Ide o pokrok obsahu viery …“.
„Inak argumentoval starší Katechizmus z r. 1992. Podľa neho ide pri treste smrti o to, aby sa spoločnosť chránila pred možným násilným útočníkom, ak chýbajú iné dostatočné nástroje na zabezpečenie tejto ochrany ako je poprava trestanca,“ vysvetlil Fisichella. „Teraz je však ťažisko kvôli zmene perspektívy nie na ochrane ohrozeného človeka – nie že by to nezostávalo zásadným katolíckym princípom katolíckej morálnej náuky – ale pre to, lebo sa to prekonalo aj vďaka novým väzniciam, ktoré dnes majú demokratické aj iné štáty k dispozícii. Teraz je ťažisko na dôstojnosti človeka, teda zločinca,“ ako vysvetlil arcibiskup.
Pápež František tiež prekonal „obmedzený pohľad“ na možnosť vývoja zločinca. „On hovorí, že nikomu nemožno vziať možnosť rehabilitácie a ani opätovného začlenenia do spoločnosti. To pravda predpokladá schopnosť štátu tento rozmer podporovať. Aj odsúdený sa musí usilovať, ale nikomu sa nemôže vziať šanca začať od základu nový život,“ zdôraznil Fisichella: „Ak je veľa príkladov recidívy, tak je rovnako veľa aj príkladov, za ktoré Pánovi ďakujeme – príkladov obrátenia, rehabilitácie a zmierenia vinníka s obeťami alebo ich príbuznými.“
V „L´Osservatore Romano“ Fisichella napísal, že zachovať poklad viery neznamená ho „mumifikovať“. Pripomenul slová Františka k 25. výročiu vydania Katechizmu: „Božie slovo nemožno obložiť naftalínom akoby bolo starou vlnenou dekou, ktorú treba chrániť pred škodcami.“
„Tradícia je živá a keď ju stále živý učiteľský úrad nebude udržiavať živou, tak už nebude tradíciou,“ zdôraznil Fisichella. „Obnova v otázke trestu smrti je skutočne rozhodujúci krok, ktorý pomôže aj angažovanosti katolíkov v spoločenskom a politickom živote ich krajín.“ –zg-

Cirkvi majú zostať pri svojich kľúčových témach!

Bad Blankenburg, 6.8.2018 (kath.net) 022 660 – Predseda frakcie CDU/CSU v nemeckom parlamente, Volker Kauder, vyzval kresťanov , aby sa viac angažovali v politike. …
„To, či CDU zostane kresťanskou stranou, závisí od kresťanov. Ak do CDU už neprídu nijakí kresťania, tak už nijaká nebude. Požadovať, aby bola strana kresťanská a sami sa neangažovať, to nefunguje. Pre stranu je okrem toho nemožné požadovať v konkrétnych témach kresťanské riešenie, keď katolícka a evanjelická cirkev, tak ako pri manželstve pre všetkých dospeje k rozdielnym výsledkom.“
Kauder tiež vyzval cirkvi, aby zostali pri svojich kľúčových témach:
„Ak cirkev už nehlása radostnú zvesť nášho Pána Ježiša Krista, kto to má potom robiť? Niekedy mám dojem, že by bolo lepšie, keby on sám kázal z ambón a cirkev robila ešte viac politiky, ako to už aj tak robí.“
K diskusii o tzv. „skúškach viery“ bývalých moslimských utečencov, ktorí konvertovali na kresťanstvo na spolkovom úrade pre migráciu a utečencov (BAMF) Kauder povedal, že úrad prijíma krstný list. „Treba si však položiť otázku, či ten človek svoju vieru naozaj žije. Ak by všetci, ktorí povedia, že konvertovali, smeli zostať v Nemecku, mohlo by to mať nedozerné následky,“ varoval Kauder: „Tu nesieme zodpovednosť my, politici.“ –zg-

Strach pred totálnym sledovaním ‚veľmi oprávnený‘

Berlín/Mníchov, 6.8.2018 (kath.net) 022 659 – Mníchovský profesor národohospodárstva Gerald Mann varoval pre nebezpečím bezhotovostných platieb. Tento angažovaný evanjelický kresťan sa vyjadril v správach nemeckej televízie ARD.
Profesor povedal, že vo Švédsku je bezhotovostné platenie už také obľúbené, že mnohé obchody neprijímajú mince ani bankovky. „V Nemecku sú naproti tomu mnohí toho názoru, že iba hotovosťou možno bezpečne platiť. Švédsko na rozdiel od Nemecka nemalo dve diktatúry v 20. storočí. Vtedy boli mnohí v Nemecku radi, že ešte neexistoval svet bez mincí a bankoviek. Obavy pred bezhotovostným svetom sú vzhľadom na totálne sledovanie ľudí veľmi, veľmi oprávnené! Ak si necháme zobrať peniaze, stratíme posledný malý zvyšok, kde nie sme sledovateľní. Z dôvodov slobody som rozhodným prívržencom hotovosti,“ zdôraznil prof. Mann.
V bezhotovostnom svete sa podľa profesora dajú pretlačiť negatívne úroky, aby sa oživila konjunktúra. „To by bol frontálny útok na dobrú nemeckú kultúru sporivosti a viedlo by to k tomu, že sa ľudia vzdajú sporenia. Pri hackerských útokoch, alebo výpadkoch elektrického prúdu peniaze odsúvajú dobu, kedy vypukne panika. Mincami a bankovkami možno v obchodoch ešte zásoby pomerne v poriadku popredať. Bez hotovosti to vôbec nie je možné. V Nemecku bola hotovosť v roku 2017 podľa Spolkovej banky so 74 percentami najčastejším platidlom.“ –zg-

„Merkelová urobila z CDU stranu SPD-light“

Regensburg, 6.8.2018 (kath.net) 022 658 – „Merkelová urobila zo strany CDU stranu SPD light.“ Vyhlásil to páter Wilhelm Imkamp, bývalý rektor nemeckého pútnického miesta Maria Vesperbald. V interview pre noviny „Augsburger Allgemeine“ jasne kritizoval Angelu Merkelovú. Považuje ju za „veľmi inteligentnú ženu, ktorá je nadradená iným politikom a ľahko ich prekabátila“.
Menej problémov má Imkamp s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Páči sa mu jeho nasadenie za ochranu nenarodeného života. „Jeho súkromný život by ma zaujímal iba vtedy, keby ku mne prišiel do spovednice. Negatívne spravodajstvo o ňom nie je oprávnené.“
Kritiku vyslovil páter Imkamp aj na adresu vlastnej cirkvi a pápeža Františka: „Ten vládne veľmi autoritatívne a jeho osobná obľúbenosť na základe jeho zdanlivého bezstarostného prístupu k svetu vôbec nevyžaruje na Cirkev.“ A nepozdáva sa mu ani mníchovský kardinál Reinhard Marx:
„Ten je príliš liberálny. Niektorí naši biskupi žijú tak vzdialene od reality, že to vyvoláva úžas a niektorí dokonca realitu popierajú.“
A drankanie Cirkvi o uznanie v spoločnosti sa prelátovi už vôbec nepáči: „Ježiš bol popravený práve preto, že ho spoločnosť neprijímala.“ –zg-

Rakúsko: Biskup a sauna za 2,5 milióna eur

Klagenfurt, 6.8.2018 (kath.net) 022 657 – Nový biskup rakúskeho St. Pöltenu Alois Schwarz je naďalej pod tlakom kvôli nezrovnalostiam v jeho predošlej Diecéze Gurk-Klagenfurt. Externí auditori preverujú z poverenia nového vedenia diecézy výdavky minulých rokov. Pritom vychádzajú najavo faktúry, ktoré priemerný daňovník v Rakúsku dokáže iba ťažko stráviť. Podľa správy NEWS je to napríklad faktúra vo výške 37 000 euro za 30 receptov na chlieb. Okrem toho plánoval biskup so svojou blízkou dôverníčkou Andreou E. vybudovať saunu za 2,5 milióna eur. Stavať sa malo začať v októbri.
V minulých rokoch sa investovali aj mnohé milióny do rozšírenia Kláštora St. Georgen, naposledy to bola nová reštaurácia a plaváreň pri jazere Längsee. No kláštor mal iba do 20 000 hostí ročne, takže bohatá diecéza si musela vziať dokonca pôžičky na financovanie nákladnej výstavby a prekročila sa aj kvóta 35 000 plnometrov dreva pri výrube stromov v lesoch. Finančná komora kritizovala, že „investície do 4-hviezdičkových hotelov takmer výlučne z márnivosti pani E.“ nebolo možné zarobiť hospodárením s majetkom cirkvi.
Zvlášť šokovaní sú v Klagenfurte však preto, že biskup Schwarz dva dni pred odchodom do St. Pöltenu ešte rýchlo vybavil Andreu E. zmluvou na šesť rokov ako riaditeľky vzdelávacieho domu St. Georgen. A dal zmeniť aj prístupové práva na rôzne kontá. Andrea E. bola uvoľnená z funkcie a s diecézou komunikuje už iba cez právnika. Obvinená je o. i. aj zo šikanovania spolupracovníkov. Mnohé dôležité podklady iných dôležitých vecí sa akosi stratili. Biskup Schwarz sa k tomu všetkému vyjadriť odmieta. Podľa NEWS sa stretol aj s nunciom arcibiskupom Petrom Zurbriggenom a ten ho mal odrádzať od prílišnej otvorenosti. –zg-

„Masovo vystupovať z evanjelických cirkví!“

Wetzlar, 6.8.2018 (kath.net/) 022 656 – Bývalý poverenec Nemeckej evanjelickej aliancie (EKD) pri sídle parlamentu a vlády, Wolfgang Baake, vyzval k vystupovaniu z evanjelických krajinských cirkví. Informovala o tom agentúra „idea“. Túto výzvu vyslovil vzhľadom na portrét potratovej lekárky Kristíny Hänelovej v mesačníku EKD „chrismon“, v ktorom lekárku označili ako „záchrankyňu“. Baake na Facebook k článku napísal:
„A EKD znova nezasahuje. Naopak, vysypala na „chrismon“ finančný roh hojnosti. Každý v cirkvi a kresťanskej publicistike, kto k tomuto mlčí, sa robí spoluvinníkom. Zostáva už len riešenie: Masovo z evanjelických cirkví vystupovať.“ „Chrismon“ je ročne subvencovaný EKD štyrmi miliónmi eur! –zg-

Švajčiarsky biskup: „Cirkev je v strnulosti šoku“

Salzburg, 05.08.2018 (KAP) 022 655 – V „strnulosti šoku“ vidí švajčiarsky biskup Felix Gmür Cirkev v súčasnosti.
„V tej miere, v akej sa strach z budúcnosti stal prevládajúcim javom nielen v spoločnosti, ale aj v Cirkvi, možno aj medzi kresťanmi konštatovať novú túžbu po jednoduchosti vo svete a po rozjasnenej minulosti. Ten strach však ochromuje Cirkev a robí ju neschopnou aj naďalej niesť bohaté plody,“ povedal biskup Gmür v homílii na záver „Salzburských vysokoškolských týždňov“ v nedeľu v dóme v Salzburgu.
Výrazom tejto strnulosti sú podľa biskupa diskusie, ktoré nafukujú okrajové témy viery a tak odpútavajú od vlastného oslobodzujúceho jadra kresťanského posolstva. Takej okrajovej otázky sa týka napríklad súčasná diskusia o prijímaní pre evanjelických manželských partnerov katolíkov: „Mnohí sa domnievajú, že to privedie Cirkev k pádu. Ale aká by to bola slabá Cirkev, keby ju už takáto debata priviedla k pádu? Správne chápané nie je kresťanské posolstvo orientované naspäť, ale na budúcnosť. Ja v každom prípade nechcem Boha minulosti, ale Boha pre dnešok, pre zajtrajšok – inak mu nebudem veriť. Preto je aj potrebné stále znova naliehať na obnovu Cirkvi,“ povedal biskup. –zg-

Nuncius otvoril festival mládeže v Medžugorí!

Sarajevo, 5.8.2018 (KAP) 022 654 – V Medžugorí sa konal do pondelka festival mládeže „Mladifest“ s 50 000 mladými z celého sveta a po prvý raz aj s oficiálnym vatikánskym zástupcom. Apoštolský nuncius Bosny a Hercegoviny arcibiskup Luigi Pezzuto celebroval otváraciu svätú omšu spoločne s apoštolským vizitátorom pre Farnosť Medžugorie arcibiskupom Henrykom Hoserom, ktorý je v úrade od polovice júla.
Arcibiskup Pezzuto v homílii povzbudil mládež, aby v meditatívnej modlitbe „zostúpili do hĺbky“ a našli v sebe tú prázdnotu, ktorú nemožno utíšiť aktivitami, vzťahmi, či zábavou. Kto „obrobí pôdu poľa vlastnej osoby“ a tým zažije „svätý nepokoj“, môže tak dospieť na cestu obrátenia a obnovy. Boh nebude váhať a človeku pomôže túto prázdnotu vyplniť.
„Oplatí sa všetko opustiť a všetkého sa zbaviť, aby sme mali Božie kráľovstvo. Iba Ježiš sám ako „prameň radosti“ nám môže dať pravé šťastie. …
Na slávnosti sa zúčastnilo vyše 500 kňazov a mladí zo 72 krajín. Festival sa konal pod mottom „Žiť z Božieho slova. On im otvoril oči pre pochopenie Písma“ už po 29. krát. Okrem svätých omší, procesií a eucharistických adorácií sa konali aj prednášky, katechézy, svedectvá viery a informovalo sa o akciách ako napr. strava pre žiakov – „Marys Meals“. Muzikál „Poď, nasleduj ma“ o Ježišovom živote potom prezentovali bývalí narkomani spoločenstva „Cenacolo“.
Ročne navštívi Medžugorie 2,5 milióna veriacich z celého sveta. … –zg-

Rwanda: Zatvorili 8000 kostolov!

Kigali, 4.8.2018 (kath.net/ Fides) 022 653 – V zmysle nariadenia vlády zatvorili v Rwande v ostatných 7 mesiacov až 8000 kostolov! Rozhodnutie zatvoriť kresťanské aj moslimské kultové miesta v krajine sa vraj týka budov bez dostatočných hygienických a bezpečnostných podmienok na výkon kultu. Oznámila to vládna agentúra „Kigali Today Press“. Katolícki a protestantskí kresťania (90% obyvateľstva) podali na vládu žalobu.
„Zatvárať kostoly a stanovovať kritériá, kto smie byť duchovným – je to naozaj správne riešenie náboženského problému v Afrike?“ pýta sa páter Donald Zagore, teológ Africkej misijnej spoločnosti. Vyhlásil, že existuje riešenie, ale na to je potrebné pozorne sledovať, aké účinky majú takéto rozhodnutia na zásadnú podstatu náboženskej dynamiky. „Náboženstvo funguje inak ako politická strana. Vniesť poriadok do neporiadku je jedno, no niečím iným je vedome či nevedome ničiť prorocký charakter náboženstva, ktorý sa vymyká každej logike a každému akademickému imperatívu.“
„Akademické vzdelanie je nepochybne potrebné, ale v náboženstve to nie je predpoklad. Jedinou podmienkou je viera. Boh povoláva do služby aj mužov a ženy, ktorí nemusia byť nevyhnutne inteligentní, či vyštudovaní, ale mužov a ženy, ktorí sú presvedčení o svojej viere a sú pripravení ju žiť a o nej svedčiť aj za cenu svojho života. Mali by sme si položiť aj otázku: prestane vláda Rwandy – keď raz bude mať stanovené kritériá teologického vzdelania – robiť z náboženstva svoj business? Kľúčovou otázkou je: prečo je obchod s náboženstvami v Afrike taký populárny a lukratívny? Aj keď náboženskí podvodníci zostanú nebezpečím, proti ktorému treba bojovať, tak pravým problémom sú tí podvedení. Prečo našich ľudí v mene náboženstva zneužívajú a okrádajú?“
Náboženská sloboda je ako právo zakotvené v ústave Rwandy v čl. 37 z r. 2003. No podľa „World Monitor Watchu“ každý vzťah ku kresťanskému náboženstvu bol z preambuly ústavy vyčiarknutý. Pri spomienke na obete genocídy nesmie prehovoriť kňaz, ak to neorganizuje cirkev. V správnych budovách sú modlitby zakázané. …
„Je tu aj tzv. africké chápanie Boha a náboženstva, ktoré nie je zvlášť zdravé a malo by sa prečistiť. V príliš emocionálnej dynamike spiritualizmu sa Boh často interpretuje ako exkluzívny zdroj zázrakov a nádejných riešení. To spôsobuje, že taký Boh nie je veľmi vzdialený od porovnania so šarlatánom. Dokiaľ Afričan nepochopí, že Boh nie je čarodejník a neobjasní si, že Boh napriek všemohúcnosti nemôže zmeniť život ľudí, dokiaľ sami k tomu neprispejú, zostanú žiť napchatí ideológiami a neustále budú ‚olupovaní‘. Kľúčom ku spáse je africké náboženské masové povedomie s racionálnou a hermeneutickou štruktúrou,“ uzatvára páter Zagore.
Podľa vlády sa kostoly zatvárajú, lebo vzhľadom na počet obyvateľstva je príliš veľa kostolov. No neberie sa do úvahy že je veľa dedín, kde žije iba pár ľudí a tie sú od seba vzdialené mnohé kilometre. Pre nedostatok dopravy si každá dedina stavia vlastný kostol. Nedávno zatvorili kostol dokonca počas svadobnej omše a hostí vyhnali. Ľudom, ktorí nemali kostol zakázali omšu aj na školskom dvore. Dôvod: vchodové dvere sú z dreva a nie z kovu! –zg-

Hrozivá zvesť a dualizmus – návnada jedu satana?

Duchovné zamyslenie Štefana Fleischera

Linec, 4.8.2018 (kath.net) 022 652 – „Dualizmus tela a duše neexistuje!“ vychrlil nedávno niekto na mňa, keď som zo starosti o večnú spásu hovoril o nesmrteľnej duši. Nie som filozof, ani teológ, takže by som vlastne nemal rozoberať túto otázku. No v mojej mladosti sa proste normálne veľa hovorilo o nesmrteľnej duši a aj jednoduchí veriaci vedeli, čo sa tým myslí, aj keď to to sotva vedeli teologicky korektne vyjadriť. V dualizmus, v ktorom existuje prinajmenšom teoretická možnosť, že telo pôjde do pekla a duša môže pristáť v nebi – v také niečo neveril nikto.
Veriaci zo skúsenosti vedeli, že ľudské telo sa po smrti rozpadne a vráti sa do obehu v prírode. „Spomeň si, človeče, že prach si a na prach sa obrátiš,“ pripomína sa veriacim najmenej raz do roka na Popolcovú stredu. Na druhej strane Cirkev jasne a jednoznačne učí o vzkriesení mŕtvych. To je určené na deň Posledného súdu. Ako to bude, na to sú rôzne špekulácie. No veľká väčšina kazateľov a katechétov poukazuje pri tejto otázke jednoducho sv. Pavla:
„Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné, seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané: ´Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom´. Ale nie je prv duchovné lež živočíšne, až potom duchovné. Prvý človek zo zeme, je pozemský; druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského (1 Kor 15,36 ff)
Na druhej strane tu bola viera, bola tu istota, že v človeku je niečo, čo jeho telesnú smrť pretrvá. Na tom sa buduje napríklad aj naša úcta k svätcom, ktorí ako veríme, stále žijú. Logické potom bolo, že táto duša sa pri vzkriesení znova spojí s osláveným telom. To bola naša viera. O dualizme nehovoril nikto, ale zato o veľkom tajomstve, v ktorom sa kryštalizuje podoba človeka na obraz Boha. Teraz sa pýtam, či to nie satan nasadil do sveta pojem dualizmu tela a duše, aby veriacim vdýchol pochybnosti o rozumnosti náuky Cirkvi.
Podobné možno povedať aj o pojme „hrozivá zvesť“ (hrozba peklom – pozri pozn. dolu). Boh bol spravodlivý sudca živých a mŕtvych. U neho neexistovali plané výhovorky. On bol však rovnako milosrdný pre všetkých, ktorí mali voči nemu bázeň, to znamená, ktorí ho uznávali za svojho Pána a Boha, úprimne sa usilovali plniť jeho vôľu a nechali sa stále znova s ním zmierovať vo svätej spovedi. K tomu by sa dalo ešte veľa povedať. A my veríme, že to tak je, aj keď úprimne musíme povedať, že presne nevieme, ako to konkrétne bude. Na zničenie tejto jednoduchej ale konkrétnej viery, tak sa mi zdá, nasadil satan do sveta pojem ´hrozivá zvesť´. A tým zasiahol dve muchy jednou ranou. Jedným bráni sa vo svojej vine s dôverou obrátiť na Boha, iných zvádza k tomu, aby zľahčovali celú vážnosť hriechu, alebo ho dokonca popierali.
Satan, klamár od počiatku, si dnes viac ako kedykoľvek často poslúži samými osebe správnymi, ale neúplnými, málo diferencovanými, či v kontexte nesprávnymi výpoveďami, aby ľudí zmiatol a zdržiaval od viery, ktorá nevysvetliteľné Božie tajomstvo nerozpitváva, ale dovoľuje osobný, priam detsky milujúci vzťah k Bohu. –zg-

Nemci vytvorili výraz ´hrozivá zvesť´ – „Drohbotschaft“ – čo sa s rýmuje s Frohbotschaft (Radostná zvesť) – aby vyjadrili, že si vôbec nemáme nechať hroziť peklom, v ktoré už mnohí neveria. Pozn. prekl.

Fisichella: Úprava katechizmu – dogmatický posun vpred

Vatikán, 3.8.2018 (RV) 022 651 – K nedávnej úprave Katechizmu Katolíckej cirkvi ohľadom vykonávania trestu smrti sa vyjadril predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella. Jeho zamyslenie zverejnil vatikánsky denník L´Osservatore Romano. Prinášame jeho vybrané časti:
„Novou formuláciou č. 2267 Katechizmu robí Cirkev rozhodný krok v podporovaní dôstojnosti každej osoby, akýkoľvek prečin by spáchala, a výslovne odsudzuje trest smrti. Formulácia dovoľuje zachytiť niektoré inovatívne prvky, ktoré otvárajú cestu k vyššej zodpovednosti veriacich za život, osobitne v početných krajinách, kde ešte pretrváva trest smrti.“
Okrem toho, že sme svedkami rastúcej vnímavosti kresťanského ľudu, ide tu aj o pokrok z hľadiska dogmy, vysvetľuje arcibiskup Fisichella:
„Nový text Katechizmu potvrdzuje, že «Cirkev vo svetle Evanjelia učí, že trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka». Táto pasáž s plnou evidentnosťou ukazuje, že tu máme opravdivý dogmatický pokrok, ktorým sa explicitne vyjadruje obsah viery, ktorý postupne dozrel až k pochopeniu neudržateľnosti trestu smrti v našich časoch.“
Mons. Fisichella poukázal na skutočnosť, že sprievodný list prefekta Kongregácie pre náuku viery Mons. Ladariu prízvukuje kontinuitu:
„List Kongregácie pre náuku viery biskupom sprevádzajúci nový text Katechizmu ukazuje starostlivosť o zdôraznenie kontinuity nového obsahu s predošlým Magistériom.“
Formuláciu, ktorá sa stala novým znením katechizmu, použil pápež František na sympóziu organizovanom Pápežskou radou na podporu novej evanjelizácie 11. októbra 2017. Mons. Fisichella upozorňuje na skutočnosť, že Svätý Otec pri tom prevzal slová sv. Jána XXIII. pri otvorení II. vatikánskeho koncilu: „uchovávať a rozvíjať“.
„Chrániť depozit viery neznamená mumifikovať ho, ale urobiť ho čoraz konformnejším s jeho vlastnou prirodzenosťou a dovoliť, aby bola pravda viery schopná odpovedať na otázky každej generácie,“ vysvetľuje Mons. Fisichella. Dodáva, že dogmatický pokrok nenarúša kontinuitu:
„Dejiny dogmy nežijú z diskontinuity, ale z kontinuity zameranej na pokrok prostredníctvom harmonického vývoja, ktorý dynamickým spôsobom dáva vyplynúť odvekej pravde.“
Výzva k zrušeniu trestu smrti sa podľa slov Mons. Fisichellu upiera na budúcnosť vinníka a vychádza z evanjeliového a evanjelizačného postoja:
„Je to pohľad na budúcnosť, kde obrátenie, pokánie a túžba začať úplne nový život nemôžu byť nikomu odňaté, dokonca ani tomu, kto sa poškvrnil veľmi závažnými zločinmi. Dobrovoľne zabiť ľudský život je opakom kresťanského zjavenia. Zamerať sa na odpustenie a vykúpenie je výzvou, ktorú je Cirkev povolaná osvojiť si ako záväzok novej evanjelizácie.“
-zk, jb-

‘Doktrinálna chyba’: Reakcie na pápežovu náuku proti trestu smrti

Vatikán, 2.8.2018 (LifeSiteNews) 022 650 – Katolíci na celom svete sa dozvedeli správu, že pápež František zmenil v Katechizme Katolíckej cirkvi náuku Cirkvi o treste smrti. Početní katolícki teológovia, historici a filozofi verní trvalej katolíckej náuke reagovali na pápežovu novú náuku s veľkým znepokojením.
Argentínsky pápež nahradil odsek 2267 o použití trestu smrti v obmedzených prípadoch novými odsekmi – jeden obsahuje výpoveď, že „trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka“.
Podľa pápeža vzniklo nové chápanie významu trestných sankcií ukladaných štátom – „zaviedli sa účinnejšie systémy väzby, ktoré garantujú náležitú ochranu občanov, ale zároveň neoberajú definitívnym spôsobom odsúdeného o možnosť polepšiť sa“.
Mnohí hovoria, že nové učenie sa zdá byť ranou proti etablovanej katolíckej náuke, že občianske autority majú právo použiť trest smrti. Dokonca aj sv. Ján Pavol II., ktorý bol osobne proti trestu smrti, zachoval náuku Magistéria v tomto bode.
Renomovaní kritici vyzdvihli, že opciu trestu smrti podporuje Písmo, jednomyseľný súhlas otcov ranej Cirkvi, sv. Tomáš Akvinský a dokumenty niekoľkých pápežov najmä pápeža Pia X. a pápeža Pia XII.
Mainstreamové médiá vyšli s titulkami vytrubujúcimi, že „pápež František mení náuku Katolíckej cirkvi“.
Nová náuka robí veľké starosti mnohým verným katolíkom. Niektorí sa pokúšajú interpretovať nové chápanie navrhované pápežom vo svetle predošlej náuky Cirkvi.
Známy liturgista Dr. Peter Kwasniewski nazval Františkovu novelu „najopovážlivejším a najnebezpečnejším krokom v jeho pontifikáte, ktorý sa už vymkol z kontroly a rozsieva rozsiahle zmätenie“. Kwasniewski pre LifeSiteNews napísal, že iba kolégium kardinálov má právo posúdiť konanie Františka, no kardináli nesmú pripustiť, aby táto doktrinálna chyba zostala neoponovaná. „Niet však pochýb, že pravoverní biskupi Katolíckej cirkvi musia oponovať proti tejto doktrinálnej chybe a odmietnuť používanie zmeneného vydania Katechizmu či materiálov na ňom založených.“
Dr. Joseph Shaw z Oxfordskej univerzity sa vyjadril, že Františkova zmena Katechizmu ho urobila „nepresnejším“ a teda menej hodnotným a v maile uviedol:
„Katechizmy sa zvyčajne nepovažujú za vieroučný dokument vlastného práva, ale za systematické zhrnutie dokumentov Magistéria. Ich hodnota spočíva v ich presnosti ako výrazu trvalej náuky Cirkvi. Touto zmenou pápeža Františka sa Katechizmus Katolíckej cirkvi stáva nepresnejším ako bol predtým, pretože je jasný z hľadiska náuky a praxe vyše dvoch tisícročí a obsahuje jasné a konzistentné posolstvo Svätého písma, že trest smrti nie je nezlučiteľný s dôstojnosťou kriminálnika, ani s jeho vykúpením.“
Shaw napísal, že nový text apeluje na „podmienené historické okolnosti“ ako moderný a sotva univerzálny trestný systém, ktorého úvahy sú „irelevantné“ čo sa týka otázky, či je trest smrti „vždy a všade zlý“.
Je vážne, že to vyvoláva pochybnosti o vernosti poradcov pápeža Františka voči Magistériu Cirkvi:
„Tento vývoj vyvoláva závažnú otázku, či teologickí poradcovia pápeža sa cítia byť viazaní definitívnymi výpoveďami minulých pápežov vrátane dobre známeho stanoviska pápeža Pia XII. o treste smrti,“ napísal Shaw. „Ak nie sú viazaní náukou minulých pápežov, niet dôvodu, aby budúci pápeži boli viazaní touto výpoveďou a autorita pápeža Františka u katolíkov dneška sa spochybňuje.“
Carl Olsen, vydavateľ novín Catholic World Report, pre LifeSiteNews povedal, že po tomto novom texte je zvedavý, na akých ďalších novinkách sa pracuje a kladie si otázku:
„Ak toto možno zmeniť – niečo, čo je jasnou súčasťou riadneho Magistéria Cirkvi – čo ešte sa môže zmeniť alebo prekrútiť? Myslím si, že sa tu črtá veľký plán.“
Tento názor zdieľa aj ďalší cirkevný historik: „To, čo chce pápež urobiť je zvrhnúť princíp, že katolícka náuka sa nemení. Chce Hegelovský princíp konštantnej zmeny. To je to, v čo verí jeho učiteľ kardinál Kasper a tak je táto zmena určitým testom.“
V r. 1967, terajší kardinál Walter Kasper napísal, že idea nemeniteľného Boha je „urážkou človeka“ a „falošný idol“:
„Boh, ktorý tróni nad svetom a históriou ako nemeniteľná bytosť je urážkou človeka. Človek ho musí poprieť práve kvôli človeku, pretože si nárokuje dôstojnosť a česť, ktorá právom patrí človeku … Musíme odolávať takému Bohu, avšak nie len kvôli človeku, ale aj kvôli Bohu. On vôbec nie je pravým Bohom, ale skôr mizerným idolom. Pretože Boh, ktorý je tu iba popri histórii a nad ňou, ktorý sám nie je históriou, je konečný Boh. Ak nazývame takú bytosť Bohom, tak kvôli Absolútnu sa musíme stať absolútnymi ateistami. Taký Boh vyplýva zo stuhnutého svetonázoru – on je ručiteľom statusu quo a nepriateľom toho nového.“
Cirkevný historik povedal, že to, čo František „naozaj napáda“ je anatéma Prvého vatikánskeho koncilu, ktorá tvrdí, že pokroky vo vedomostiach by mohli zmeniť význam náuky Cirkvi, čo pápež, ako sa zdá, robí v tomto novom texte, keď hovorí o „novom chápaní“.
Prvý vatikánsky koncil vyhlásil: „Ak niekto hovorí, že je možné, že niekedy v danom stave vedomostí sa bude môcť pripisovať dogmám Cirkvi zmysel odlišný od toho, čo Cirkev chápala a chápe – nech sa na neho uvrhne kliatba.“
Dr. Michael Sirilla, profesor teológie Františkánskej univerzity v USA, v Steubenville, pre LifeSiteNews v maile napísal, že nový odsek je dostatočne „nejednoznačný“ na to, aby sa vyhol tomu, že bude priamo protirečiť náuke Cirkvi a stalo sa to použitím termínu ‘neprípustný’ ohľadom trestu smrti. Všimnime si, že sa neuvádza, že je ‘vnútorne nemorálny’ a tak sa vyhýbajú protirečeniu náuke Magistéria.“
Sirilla pripomenul, že táto zmena však zrejme povedie ku zmäteniu a žiadal objasnenie: „… nejednoznačnosť termínu ‘neprípustný’ povedie väčšinu verných katolíkov k mylnej domnienke, že trest smrti je vnútorne nemorálny. Potrebujeme jasné a presné objasnenie z Magistéria čo sa presne myslí termínom ‘neprípustný’ – čo nie je termín, ktorý by v nejakom formálnom zmysle používali katolícki morálni teológovia.“
V knihe o katolíckej teológii o treste smrti By Man Let His Blood Be Shed, Dr. Edward Feser napísal, že ľudská dôstojnosť bola dôvodom prečo Boh dal ľudským orgánom právo popravovať vrahov: „Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka,“ (Gn 9,6).
V článku pre Catholic World Report v januári Dr. Feser potvrdil, že „trest smrti je legitímny v princípe a dokonca ani pápež nemôže zrušiť túto náuku“.

Libanon: Otvorili významný Skalný kláštor sv. Marona

Bejrút, 3.8.2018 (KAP) 022 649 – Po stáročiach pustnutia znova otvorili Skalný kláštor sv. Marona v Libanone, miesto významných historických a duchovných spomienok pre maronitských kresťanov. Maronitský biskup z Baalbek-Deir el Ahmar, Mons. Youhanna Rahme, celebroval podľa údajov agentúry „Fides“ a nadácie „Pro Oriente“ z piatka už 31.júla slávnostnú bohoslužbu, na ktorej sa zúčastnilo mnoho rehoľníkov, študentov ale aj miestnych politikov. Skalný kláštor ležiaci neďaleko sýrskych hraníc a prameňa rieky Orontes je súčasťou života sv. Marona. Žil na prelome 4. a 5. storočia a považuje sa za otca monastickej duchovnej tradície, z ktorej vychádza vznik Maronitskej cirkvi.
Už v 5. storočí boli jaskyne, v ktorých teraz biskup z Baalbeku slávil Eucharistiu, obývané prvými žiakmi sv. Marona. Opätovné otvorenie miesta liturgie a zbožnosti prijíma množstvo kresťanov v Libanone a Sýrii s veľkou vďačnosťou. Pociťujú ako radostnú správu, že miesto také vzácne pre kresťanskú pamiatku sa vymanilo zo zabudnutia a pustnutia.
Opätovnému oživeniu kláštora predchádzali desaťročia právnych sporov.
„Podarilo sa nám tento kláštor po podvode v 30. rokoch znova získať,“ povedal biskup Hanna v kázni. „Teraz chceme toto sväté miesto zdieľať s našimi kresťanskými aj moslimskými bratmi. Možno tu bol zvolený prvý maronitský patriarcha. Ktokoľvek sem príde, cíti Božiu prítomnosť.“
Biskup tiež oznámil, že v skalnom kláštore sa bude aspoň raz denne sláviť svätá omša.
Po tom, čo mnísi za Osmanskej ríše miesto opustili, bolo po stáročia zabudnuté. Od r. 1930 bol potom predmetom sporov medzi maronitskou Diecézou Baalbek-Deir el Ahmar a niekoľkými vplyvnými moslimskými rodinami okolia. Právnici rodín tvrdili, že diecéza si kláštorný pozemok v r. 1923 protiprávne uzurpovala. V ďalšom spore stála diecéza proti libanonskému ministerstvu pre energie. K dohode došlo, až keď vláda v rokovaniach s maronitskou diecézou súhlasila s renováciou kláštora a otvorením jaskýň. –zg-

Hollywood uvádza filmy k otázke potratu

Los Angeles, 3.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 648 – Americký filmový priemysel pracuje v súčasnosti na troch hracích filmov, v ktorých sa má pozitívne prezentovať legalizácia potratov.
Film o kauze „Roe verzus Wade“ však bude prezentovať legalizáciu potratu z kritickej perspektívy. Je to o rozsudku Najvyššieho súdu USA z r. 1973, ktorý v USA uznal právo na interrupciu.
Filmy „Ask for Jane“ od Caita Cortelyou, „Call Jane“ od Simona Curtisa a „This is Jane“ zo štúdií Amazon chcú z rôznych perspektív vyrozprávať príbeh „Jane Collective“, podzemnej siete, ktorá ženám až do r. 1973 dopomáhala k ilegálnym potratom.
„Musíme znova vyrozprávať príbeh týchto žien, pretože mladšie ženy už nevedia, ako tvrdo ženy bojovali za kontrolu nad svojím vlastným telom“, hovorí Melissa Silversteinová, zakladateľka organizácie „Women and Hollywood“ (Ženy a Hollywood), ktorá sa zasadzuje za „diverzitu pohlaví a inklúziu“ v Hollywoode.
Film „Roe verzus Wade“ bude prezentovať eugenické názory Margaret Sangerovej, zakladateľky potratovej organizácie Planned Parenthood, ale aj konverziu potratového lekára Bernarda Nathansona na ochrancu života a ukáže, ako prívrženci potratov falšovali štatistiky.
Táto téma dostala zvolením Donalda Trumpa za amerického prezidenta nový význam. Trump vo volebnom boji sľúbil, že bude za sudcov Najvyššieho súdu USA menovať výlučne ochrancov života. Ak by sa dosiahla väčšina týchto sudcov, mohli by rozsudok „Roe verzus Wade“ z r. 1973 znovu zrušiť. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *