Život Cirkvi vo svete 6 * 2015

Obsah

 

Poľskí biskupi: ‚Extrémna, neomarxistická ideológia gender‘

Záväzné normy katolíckej morálky pre zamestnancov

Teológ: „Anulovanie manželstva nestiera vzťah“

USA: Kňazi vyzývajú biskupov k zmenám v celibáte Moslimovia a kresťania neveria v rovnakého Boha

Nemecko: Opäť požiar v kostole v Sasku

Občania s kresťanskými hodnotami diskriminovaní

Arménsko: Svätorečenie milióna obetí genocídy

Islamisti predávajú majetky ukradnuté kresťanom

Petícia prosí pápeža o jasné slová o témach synody

Halík: Bezákova rehabilitácia len otázka času …

Taliansko: Nový prezident Mattarella – katolík laicista

Čína: Vo väzení zomrel 94-ročný tajný biskup

Hamburg: Citeľná radikalizácia moslimských žiakov

Cyril I. odsudzuje ostreľovanie kostolov na Ukrajine

Pápež: Viesť dialóg a čeliť ideológiám proti rodine

Kardinál Cordes: Tu sa kardinál Kasper mýli

Pre nálepky s Ježišom problémy s poisťovňou

Duchovné cvičenia pápeža povedie karmelitán

USA: Kresťania proti homosexuálnemu „manželstvu“

Nie celibát je dôvodom nedostatku kňazov

Ruský patriarcha za zákaz potratov v Rusku

Taliansko sťažuje stavbu mešít

 

 

Pastiersky list biskupov Slovenska k referendu o rodine

http://sk.radiovaticana.va/news/2015/01/31/pastiersky_list_biskupov_slovenska_k_referendu_o_rodine/slo-845499

 

Svetové dni mládeže

http://sk.radiovaticana.va/news/2015/02/03/hlavné_dátumy_svetových_dní_mládeže_2016/slo-845759

 

 

 

Pápež dvakrát podporil slovenskú cirkev pri obrane rodiny

 

Vatikán, 4.2.2015 (TK KBS) 017 662 – Pápež František vo Vatikáne znovu pozdravil cirkev na Slovensku a povzbudil ju, aby pokračovala v úsilí brániť rodinu ako životodarnú bunku spoločnosti. Pozdrav Svätého Otca zaznel počas pravidelnej generálnej audiencie vo Vatikáne. Pozdrav prinášame v plnom znení. Video z pozdravu je možné nájsť na ::TU::, audio ::TU::.

Pozdravujem slovenských pútnikov a prostredníctvom nich chcem vyjadriť moju podporu Cirkvi na Slovensku, povzbudiac všetkých pokračovať v zápase na obranu rodiny, životodarnej bunky spoločnosti.

 

V Aule Pavla VI., kde sa konala audiencia, sa po týchto slovách ozval radostný aplauz veľkej skupiny slovenských pútnikov so zástavami a transparentmi na podporu rodiny. Boli medzi nimi aj účastníci autobusovej púte, ktorú organizuje v Ríme Fórum života. V nedeľu sa zúčastnili aj na slávení celotalianskeho Dňa za život. Cieľom púte, ktoré slovenské občianske združenie zorganizovalo od 1. do 4. februára, je vyprosiť požehnanie pre slovenské rodiny, ako aj pre všetky aktivity na Slovensku týkajúce sa ochrany a podpory ľudského života a rodiny.

„Chceme aj takto viditeľne odovzdať posolstvo Svätému Otcovi, že na Slovensku je silná skupina ľudí, ktorá chráni rodinu pre dobro celého Slovenska i Európy. Potrebujeme sa duchovne povzbudiť a posilniť, pretože nás tento rok čaká veľa práce a náročné udalosti na Slovensku ako je referendum o ochrane rodiny a Pochod za život,“ povedala Slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života. Súčasťou púte bola modlitba v štyroch rímskych bazilikách, slávenie svätej omše s Mons. Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi a prehliadka Vatikánskych múzeí.
—————————————————-

Svätý Otec František ocenil úsilie o ochranu hodnoty rodiny v súvislosti s pripravovaným referendom už koncom minulého mesiaca, keď sa na rannej svätej omši v kaplnke Domu sv. Marty vo Vatikáne zúčastnila skupina Slovákov. Išlo o 25 mladých ľudí študujúcich alebo pracujúcich v Ríme, ktorí sa podieľajú na živote Slovenskej katolíckej misie v Ríme. Vyjadril radosť z ich aktívnej účasti na živote Rímskej diecézy a tiež svoj záujem o súčasnú situáciu na Slovensku. Ocenil pozornosť, aká sa na Slovensku venuje úsiliu o ochranu hodnoty rodiny v súvislosti s pripravovaným referendom. Slovákov v tomto smere povzbudil k odvahe.
 

 

 

Poľskí biskupi: ‚Extrémna, neomarxistická ideológia gender‘

 

„Konvencia Rady Európy útočí na suverenitu Poľska v etických otázkach a pri ochrane rodiny“

 

Varšava, 5.2.2015 (kath.net/KNA) 017 661 – Katolícka cirkev v Poľsku sa postavila proti ratifikácii konvencie Rady Európy o boji proti násiliu v rodinách v národnom parlamente. Pravidlá konvencie sledujú «extrémnu, neomarxistickú ideológiu gender», ako sa uvádza vo vyhlásení Biskupskej konferencie Poľska. Konvencia Rady Európy útočí na suverenitu Poľska v etických otázkach a pri ochrane rodiny, pretože prepožičiava kompetencie kontroly «grémiám s tzv. expertmi», bez toho, že by boli demokraticky legitímne.

Poľská vláda konvenciu podpísala už v r. 2012. Dolná komora vo Varšave –Sejm – má rozhodnúť o jej ratifikácii v piatok.

Biskupi kritizujú, že namiesto doterajšieho spoločenského modelu, ktorý spočíva na kresťanskej kultúre, sa propaguje «úplná sloboda a sebarealizácia ľavicovej laicistickej kultúry». Súčasne zdôrazňujú, že násilie proti ženám, deťom a mužom je porušovaním kresťanskej viery. «Konvencia Rady Európy na zabránenie a boj proti násiliu proti ženám a domácemu násiliu» však právnu ochranu nezlepšuje. Okrem toho sa nezameriava proti príčinám násilia ako alkohol a pornografia. Namiesto toho predpokladá propagovanie sexuálnej slobody na školách. Biskupi sa odvolávajú na článok 14, kde sa hovorí o učebných plánoch. Zdôrazňujú, že ratifikácia konvencie predstavuje «vážne ohrozenie budúcnosti poľských rodín».

Výsledok hlasovania je otvorený, lebo popri konzervatívcoch odmietajú konvenciu aj poslanci ľavicovo-liberálnej vládnej strany. Zo 47 členských štátov Rady Európy konvenciu podpísalo už 37 a 15 aj ratifikovalo. Nemecko bolo medzi prvými, ktoré ju podpísali, avšak ešte ju neratifikovalo. –zg-

 

Záväzné normy katolíckej morálky pre zamestnancov

 

San Francisco, 5.2.2015 (kath.net/KNA) 017 660 – Arcibiskup San Francisca, Salvatore Cordileone, pracovníkov na katolíckych školách vo svojej arcidiecéze zaviazal, aby dodržiavali sexuálne normy Cirkvi. V smernici arcibiskupstva, ktorá bude súčasťou príručky pre 500 učiteľov a zamestnancov škôl, sa uvádza, že katolíci, ktorí zastávajú iné názory ako je oficiálna náuka Cirkvi, «vytvárajú otravujúce zmätenie o našich základných hodnotách».

V smernici sa všetky sexuálne vzťahy mimo manželstva označujú ako «závažne zlé». Dokument uvádza výslovne príklady ako manželská nevera, sebaukájanie, mnohoženstvo, pornografia a homosexuálne vzťahy. Rovnako sa hodnotí antikoncepcia, «umelé techniky reprodukcie» a klonovanie.

Smernica od zamestnancov škôl požaduje, aby v spoločenskej diskusii o legalizácii homosexuálnych vzťahov zaujali jasný postoj. «Občianske právo musí zachovať definíciu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy.»

Arcibiskupstvo v tlačovom vyhlásení zdôrazňuje, že požiadavky smernice nie sú súčasťou pracovnej zmluvy. Je nejasné, čo sa stane s učiteľmi, ktorí sa smernice nebudú pridržiavať. Arcibiskup Cordileone v sprievodnom liste učiteľom zdôrazňuje, že nejde o vyčleňovanie niekoho z kolektívu učiteľov, ale o to, postaviť niečo proti «nesmiernemu tlaku súčasnej kultúry».

S kritikou sa stretol tón dokumentu. „Slová arcibiskupa sú v jasnom protiklade so slovami pápeža Františka, ktorý nechce nikoho vyčleňovať,“ uviedla organizácia „Human Rights Campaign“ vo vyhlásení.

Hovorca arcidiecézy pre noviny «San Francsico Chronicle» vyhlásil, že dokument neobsahuje nič nové. «Je to iba jasné formulovanie toho, čo roky existuje.» -zg-

 

Teológ: „Anulovanie manželstva nestiera vzťah“

 

Mainz, 04.02.2015 (KAP) 017 659 – K návrhu prednesenom aj pápežom Františkom, rýchlejšie anulovať katolícky uzavreté manželstvá v prípade stroskotania, čo by bývalým partnerom umožnilo aj opätovnú účasť na prijímaní sviatostí, sa kriticky vyjadril nemecký teológ pastorácie Peter Kohlgraf. „Dokonca aj keď cirkevné právo vysloví, že manželstvo je anulované, nemožno tým jednoducho vzťah zotrieť,“ povedal Kohlgraf v stredu v interview pre nemeckú katolícku agentúru KNA.

Ak pápež okrem toho predpokladá, že mnohé katolícke manželstvá boli uzavreté za falošných podmienok, pretože už sotva niekto verí v túto sviatosť, kladie sa nám zásadná otázka: „Ak to súhlasí, tak by to bolo zlyhanie katolíckej pastorácie na celej línii.“

Namiesto toho treba jasnejšie vyzdvihovať pozitívne chápanie manželstva, ktoré spočíva na vernosti, spoľahlivosti a otvorenosti pre deti,“ povedal Kohlgraf. „Ak hľadím na to, prečo sa dnes ľudia sobášia, tak to vôbec nie je tak vzdialené želaniu väčšiny ľudí – nezáleží na tom, či sú veriaci alebo nie.

Teológ prednášajúci na Katolíckej vysokej škole v Mainzi sa takto vyjadril pred študijným dňom poradcov v oblasti manželstva, rodiny a života vo štvrtok v Kolíne. Stretnutie odborníkov sa nieslo pod mottom: „Odpúšťanie vo vzťahoch párov.“

Kohlgraf sa vyslovil za to, aby Cirkev účinnejšie usilovala o svoje kompetencie vo veciach poradenstva snúbencom, manželským párom a rodinám. Výučba náboženstva ale aj rodinné centrá nanovo zriadené v mnohých diecézach sa naozaj nemôžu sťažovať na malý záujem. „Je dosť prirodzených styčných bodov u všetkých vekových kategórií bez toho, že by sme museli neustále prezentovať špeciálnu náboženskú koncepciu.“

Vcelku môže náboženstvo podľa teológa ľuďom pomáhať napríklad pritom, aby dokázali partnerovi po hádke ľahšie odpustiť. Kto má k dispozícii „rozhodné kresťanské pozadie“, má často „väčšiu blahovôľu“ voči partnerovi, ako povedal Kohlgraf. „Toto zásadné želanie dobra je zasa dobrým predpokladom pre odpustenie a pre zmierenie.“ –zg-

 

USA: Kňazi vyzývajú biskupov k zmenám v celibáte

 

Washington, 04.02.2015 (KAP) 017 658 – „Združenie katolíckych kňazov USA“ vyzvalo Konferenciu biskupov USA k „dialógu“ o pripustení ženatých mužov ku kňazstvu. Ako informoval časopis „National Catholic Reporter“ (online), spolok, ktorý podľa vlastných údajov združuje 1000 kňazov, odôvodnil toto želanie starosťou o nedostatok duchovných v pastorácii.

Predseda „Združenia katolíckych kňazov USA“, Bob Bonnot, pre časopis povedal, že jeho organizácia neočakáva priamu odpoveď od biskupov, ale dúfa, že túto otázku urobia biskupi témou rozhovorov medzi sebou. Dvanásti signatári z vedenia združenia poukazujú aj na výpovede pápeža, ktoré si vysvetľujú ako otvorenosť voči ženatým duchovným.

Výzva kňazov výslovne poukazuje na interview s biskupom Amazonky Ervínom Kräutlerom, pochádzajúcim z Rakúska, z jari 2014. Podľa novín „Die Presse“ biskup Kräutler vtedy po audiencii u pápeža Františka povedal, že pápež prosil o „odvážne a neohrozené“ návrhy riešenia Biskupskej konferencie Brazílie pre pastoráciu budúcnosti. „Jedným z návrhov bude,“ ako povedal Kräutler, „že sa odpúta celibát od slávenia Eucharistie“.

Vatikán však v januári dementoval špekulácie, podľa ktorých František poslal list s príslušnými podnetmi brazílskemu kardinálovi Claudiovi Hummesovi. Aj Kräutler neskôr po interview stlmil špekulácie o aktuálnych reformách. Povedal, že on sám nepracuje na návrhoch na tému vysviacky ženatých mužov.

Podľa združenia kňazov je v USA v súčasnosti 38 300 kňazov pre 76,7 miliónov katolíkov. V r. 1978 ich bolo viac ako 58 000 pre 50 miliónov katolíkov. V súčasnosti je 3500 farností bez kňaza. –zg-

 

Moslimovia a kresťania neveria v rovnakého Boha

 

Moslim by nikdy netvrdil, že verí v toho istého Boha ako kresťan

 

Berlín, 4.1.2015 (kath.net/idea) 017 657 – „Moslimovia a kresťania neveria v toho istého Boha. Kto tvrdí niečo iné, nechápe ani islam ani kresťanstvo.“ Povedal to prorektor Slobodnej teologickej vysokej školy v bavorskom Gießene a riaditeľ tamojšieho Inštitútu pre etiku a hodnoty, Stephan Holthaus, na novoročnej recepcii nadácie pre vzdelávanie. „Hodnoty. Život.“ (Werte.Leben) 3. februára v Berlíne.

Podľa slov Holthausa je aj v tolerantnej spoločnosti potrebné jasne pomenovať rozdiely. Veriaci moslim by nikdy netvrdil, že verí v toho istého Boha ako kresťan.

Z historického hľadiska je tiež nezmyslom výpoveď, že islam patrí k Nemecku. (A. Merkelová). Európa bola iba v stredoveku na krátky čas poznačená islamskými vplyvmi. Zatiaľ čo kresťanstvo oddeľuje náboženstvo a štát, islam tak nerobí, alebo len ťažko.

Holthaus sa ďalej vyjadril, že Nemecko by si malo skôr znovu pripomenúť svoje kresťanské hodnoty, napríklad Desatoro z Biblie. To krajinu po stáročia formovalo. Poukázal aj na výpoveď žurnalistu a politológa Petra Scholla-Latoura (1924-2014): „Nebojím sa sily ismalu, ale slabosti Západu.“ –zg-

 

Nemecko: Opäť požiar v kostole v Sasku

 

Eula, 4.2.2015 (kath.net) 017 656 – Požiar v jednom z najstarších chrámoch Saska: Sakristia Kostola Wiprechta (z r. okolo 1006) v Eule vo štvrtok v noci vyhorela. Hasiči našťastie zabránili tomu, aby oheň rozšíril na historickú chrámovú loď, no kostol bol aj tak veľmi poškodený dymom. Polícia prípad vyšetruje.

Iba 10. januára vyhorel kostol v Tellschützi, iba 25 km vzdialenom od Euly. Tento historický chrám ničivý požiar zničil až do základov. Ozývajú sa prvé hlasy, či tu nejde o sériu podpaľačstva. –zg-
 

Občania s kresťanskými hodnotami diskriminovaní

 

Mníchov, 4.2.2015 (Prof. Hubert Gindert – Forum Deutscher Katholiken) 017 655 – Dezignovaný referent pre životné prostredie a zdravie v Mníchove Markus Hollemann musel stiahnuť svoju kandidatúru. Hollemann je členom Strany ochrany životného prostredia ÖDP a o. i. aj organizácie pre ochranu života ALFA, ktorá bráni právo na život v súlade s náukou Katolíckej cirkvi. Podporuje „Christian Solidarity International (CSI), organizáciu slobodných cirkví, ktorá sa zasadzuje za prenasledovaných kresťanov. Hollemann bol kandidátom nemeckej Kresťansko-socialistickej únie CSU.

V programe CSU (str. 30) sa uvádza: „Ľudská dôstojnosť a právo na život prislúchajú všetkým ľuďom – narodeným, ako aj nenarodeným. Nenarodené dieťa je človekom od počiatku. Potrat je usmrtenie. Je povinnosťou právneho a sociálneho štátu život chrániť a napomáhať.“

Primátor Josef Schmid (CSU) na nátlak médií naliehal na Markusa Hollemanna, aby svoju kandidatúru stiahol. Jeho odôvodnenie: „Zotrvanie v kandidatúre by vzhľadom na týmto vyvolané diskusie v médiách spôsobilo rozkol v spoločnosti mesta, ako aj v mníchovskej mestskej rade“ (Die Tagespost 31.1.2015, str. 1).

CSU v prenáhlenej poslušnosti zohla hlavu pred médiami a zo strachu pred eventuálnou stratou moci! Tento postup ukazuje ako málo sa ešte cení právo na život, na slobodu názoru a náboženská sloboda a jasne to ukazuje, že občania, ktorí sa orientujú kresťanskými hodnotami, sú politicky diskriminovaní. –zg-

 

Arménsko: Svätorečenie milióna obetí genocídy

 

Jerevan, 4.2.2015 (kath.net/ Oliver Hinz-KNA) 017 654 – Bude to rekordné svätorečenie: všetky obete genocídy Arménov – asi jeden milión – vyhlási 23. apríla Arménska apoštolská cirkev za mučeníkov za vieru a vlasť. Katolícka ani Pravoslávna cirkev nikdy ešte nesvätorečila taký veľký počet ľudí spoločne.

Svätorečenie sa bude konať pri príležitosti 100. výročia začiatku masového vyvražďovania Arménov v Osmanskej ríši. Dňa 24. apríla 1915 jednotky tajnej polície v Istanbule zatkli viac ako 200 arménskych intelektuálov a deportovali ich do Anatólie, kde väčšinu z nich zavraždili. Vcelku sa počet obetí v rokoch 1915 až 1917 odhaduje na 300 000 až 1,5 milióna. Veľké rozdiely v týchto počtoch súvisia s nepresnými štatistikami populácie. Cirkev sama nevie, koľko ľudí bude svätorečiť.

Pre Arménsku apoštolskú cirkev je slávnosť významná z iného dôvodu: Už 400 rokov nevyhlásila nikoho za svätého. Proces a obrad sa preto museli nanovo stanoviť. Na 3-hodinových bohoslužbách v hlavnej katedrále v Ečmiadzine, asi 20 km západne od hlavného mesta Jerevan, sa storočnica oslávi dvojnásobne, ako oznámil biskup Bagrat Galstyan. Svätá omša so svätorečením sa má ukončiť o 19.15 hodine a tak pripomenúť rok 1915. Na záver obradu majú presne stokrát zazvoniť zvony katedrály, ako aj všetkých arménskych kostolov na celom svete, ako povedal biskup.

Doteraz slávila táto stará východná cirkev každý rok 24. apríla zádušnú omšu za obete genocídy. V ten istý deň navštívila hlava cirkvi – katolikos patriarcha Karekin II. – po každý raz spolu s najvyššími predstaviteľmi štátu «Lastovičiu pevnosť» – pamätník genocídy na vŕšku v Jerevane.

Na svätorečenie je okrem hláv pravoslávnych národných cirkví pozvaný aj pápež František. Pozvanie Vatikán zatiaľ nepotvrdil. František bude 12. apríla v Bazilike sv. Petra sláviť svätú omšu v arménskom obrade. Podľa správ médií chce pripomenúť utrpenie kresťanských Arménov v Osmanskej ríši, predchodcovi dnešného Turecka, počas 1. svetovej vojny. V júni 2013 označil František v súkromnom rozhovore  tento masaker ako «prvú genocídu 20. storočia». Turecko proti tomu oficiálne protestovalo.

V apríli 2014 vtedajší premiér Erdogan si ako prvý turecký premiér oficiálne pripomenul masové vraždy arménskych a sýrskych pravoslávnych kresťanov v 1. svetovej vojne… Uznanie genocídy či ospravedlnenie však nevyslovil. Koncom januára Erdogan však v televízii TRT navrhol zriadiť komisiu historikov a úmysel prijať jej úsudok…. Z 3 miliónov obyvateľov je 90 percent veriacich Arménskej apoštolskej cirkvi. Podľa tradície ju v r. 301 arménsky kráľ Trdat III. povýšil na prvú kresťanskú štátnu cirkev. Nie je spojená s Rímom, ani s pravoslávnymi cirkvami. Až do 5 miliónov veriacich dnes žije aj v zahraničí. –zg-

 

Islamisti predávajú majetky ukradnuté kresťanom

 

Mosul, 3.2.2015 (kath.net/KNA) 017 653 – Militanti «Islamského štátu» v Mosule údajne predávajú vlastníctvo vypudených kresťanov. V severoirackom meste otvorili trh tovaru, ktorý sa výslovne označuje ako „korisť“, ako oznámila informačná služba asýrskych exilových kresťanov „Aina“ v pondelok. Predmety pochádzajú z rabovania kresťanských domov a kostolov. Ponúkajú sa napríklad televízory, chladničky aj umelecké diela. Po zabratí Mosulu islamistami kresťanov a iné nesunitské menšiny vyhnali alebo sami ušli. Domy kresťanov označili arabským písmenom «Nun» ako «nazarénčan», čo je arabské označenie kresťanov. –zg-

 

Petícia prosí pápeža o jasné slová o témach synody

 

Vatikán, 3.2.2015 (kath.net) 017 652 – Medzi podporovateľmi petície „Filial Appeal“ (Synovský apel), ktorú podpísalo už 61 000 ľudí, a ktorá sa obracia priamo na pápeža Františka, sú mnohí prominenti. Signatármi sú napríklad: kardinál Raymond Burke, Prof. Hubert Gindert (Fórum nemeckých katolíkov) a Prof. Wolfgang Waldstein (Pápežská akadémia pre život).

Signatári prosia Svätého Otca, aby vnímal ich starosti a obavy vzhľadom na súčasné neistoty v oblasti náuky Cirkvi o povolení svätého prijímania znovu zosobášeným rozvedeným, ako aj vzhľadom na ľudí žijúcich v homosexuálnych vzťahoch. Petícia vznikla po synode biskupov v októbri 2015.

Naše starosti vychádzajú z pozorovania, že už po desaťročia aliancia mocných organizácií, politických síl a masmédií napomáha sexuálnu revolúciu, ktorá neustále pôsobí proti samotnej existencii rodiny ako základne spoločnosti.“ Katolícka náuka so 6. prikázaním v tejto  situácii pôsobí „ako žiarivý maják“!

Vaša Svätosť, vzhľadom na informácie o ostatnej synode biskupov so starosťou konštatujeme, že sa zdá, že pre milióny veriacich katolíkov sa tento zdroj svetla zatemňuje.“ Sú tu rastúce obavy, že Cirkev prijme manželskú neveru tým, že rozvedeným a potom civilne nanovo zosobášeným katolíkom dovolí prijímať Eucharistiu a možno dokonca akceptuje homosexuálne spoločenstvá.

Preto signatári petície prosia pápeža Františka o jasné slová vysvetlenia. „To by zabránilo tomu, aby sa Kristova náuka zriedila“ a rovnako by to „zahnalo temnotu, ktorá ohrozuje budúcnosť našich detí, ak im tento maják už nebude ukazovať cestu“.

Svätý Otec, naliehavo vás prosíme, aby ste vyslovili slová vysvetlenia. Prosíme vás o to so srdcami ľudí, ktoré sú verne naklonené všetkému čím ste a čo reprezentujete.“ –zg-

 

*   *   *   *   *   *   *

Píšu o nás v Rakúsku:

 

Halík: Bezákova rehabilitácia len otázka času …

 

Bratislava-Praha, 3.2.2015 (KAP) 017 651 – Rehabilitácia zosadeného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka, je už v pohybe a už závisí iba od „jednej jedinej osoby“: Vyhlásil to prezident Českej kresťanskej akadémie, pražský kňaz, teológ a spisovateľ Tomáš Halík v rozhovore pre denník „Plus jeden deň“ z pondelka.

Podľa Halíka dostane sa Bezákovi „zjavne istý druh rehabilitácie“ a síce „nejaký čas po tom, čo jedna jediná osoba, ktorá mala v kauze Bezák prsty, opustí svoj úrad“.

Bezák mal vraj tú smolu, že sa nestal arcibiskupom o 5 rokov neskôr, ale predtým, než sa pápež František dostal na čelo Cirkvi – veď za tohto pápeža sa menuje stále viac biskupov jeho typu, ako vyhlásil Halík.

 

Mikloško: Ouellet je hlavnou prekážkou

Zatiaľ čo Halík nechcel vysloviť nijaké meno, býv. slovenský predseda parlamentu František Mikloško sa to pre denník neostýchal povedať: „Rozhodnutie je teraz už iba na prefektovi Kongregácie pre biskupov, kardinálovi Marcovi Ouelletovi.“ Ten podľa správ položil Bezákovi o. i. intímne otázky, ktorých zodpovedanie zrejme viedlo spolu s pápežskou vizitáciou v Trnave k odvolaniu Bezáka 2. júla 2011.

„Ouellet ešte odmieta odstúpiť, a preto budú musieť Bezák ako aj jeho prívrženci „ešte chvíľku počkať“, ako vyhlásil Mikloško. Či sa to stane v dohľadnej dobe, to sa tento kresťanský konzervatívny politik, ktorý ako prvý oznámil zosadenie Bezáka, predpovedať neodvážil. V každom prípade  „duch, ktorý pápež František vniesol do Cirkvi, tejto veci poslúži“. To neznamená, „že sa tým zmení celá Cirkev,“ no Bezák by sa s ním mohol „opierať o najvyššiu autoritu“, ako vyhlásil Mikloško.

Róberta Bezáka naostatok zastihol „Plus jeden deň“ 28. januára v Bratislave. Denník z toho vyvodil, že po vianočných sviatkoch s rodinou a priateľmi sa Bezák už nevrátil do exilu v kláštore redemptoristov v talianskom Bussolengu a že to už ani nezamýšľa urobiť. …

 

Taliansko: Nový prezident Mattarella – katolík laicista

 

„Osobnosť ako Alcide de Gasperi“

 

Rím, 3.2.2015 (KAP) 017 650 – Viac ako 40-krát prerušil potlesk prvý prejav nového talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu. Po prísahe pred parlamentom v Ríme zdôraznila nová hlava štátu jednotu národa, ktorý v ťažkej situácii potrebuje nádej. Ako „absolútnu prioritu“ označil boj proti korupcii a mafii. Stará a nová mafia je „rakovinou, ktorá ničí nádej“. Aby sa nad ňou zvíťazilo sú „potrebné mnohé čestné osobnosti“, povedal bývalý ústavný sudca, ktorého brata Piersantiho Mattarellu v r. 1980 zavraždila mafia.

Pokojne, rozvážne, bez veľkých emócií zložil 12. prezident Talianskej republiky pred parlamentom prísahu na ústavu a predniesol svoj prvý zásadový prejav. Prezident je ako rozhodca, ako vyhlásil. Musí byť nestranný a „hráči mu musia pomáhať korektným správaním“.

Mattarella žiadal rozhodný postup proti medzinárodnému terorizmu, vyjadril zdesenie nad genocídami na celom svete a stínaním hláv. S dôrazom odsúdil násilie a inštrumentalizáciu náboženstva. Postavil sa proti diskriminácii žien a zdôraznil veľký význam rodiny ako „zdroja spoločnosti“. A výslovne sa poďakoval pápežovi Františkovi, ktorý v telegrame s blahoželaním našiel „prísne slová“ proti korupcii a skorumpovaným ľuďom.

Po bývalom komunistovi a nábožensky neutrálnom predchodcovi Giorgiovi Napolitanovi prichádza do paláca Quirinale opäť presvedčený a praktizujúci katolík. Po smrti svojho brata, ktorý bol prezidentom regiónu Sicília, vstúpil 23. júla 1941 tento v Palerme narodený právnik do kresťanskodemokratickej strany DC a patril k jej ľavicovému krídlu. V rokoch 1983 až 2008 bol poslancom za DC, neskôr za jej následnícku stranu PPI. Z nej však vystúpil, keď hľadala kontakty k strane Forza Italia, s jej predsedom Silviom Berlusconim. Mattarella sa potom  stal spoluzakladateľom stredoľavicovej únie „Ulivo“ s jej neskorším premiérom Romanom Prodim. V rokoch 1999 až 2001 bol ministrom obrany a od r. 2011 ústavným sudcom.

 

Muž „činu s veľkou priamočiarosťou“

Jeho priatelia a spolupútnici ako publicista a jezuita Bartolomeo Sorge, nestor katolíckej sociálnej náuky v Taliansku, označujú Mattarellu ako „muža činu“, ktorý vystupuje bez veľkého rozruchu, ale účinne a s mocným morálnym vyžarovaním a zasadzuje sa za konkrétne núdzové situácie ľudí. Je to muž „s veľkou priamočiarosťou“, ktorý svoju hlbokú katolícku vieru nevystavuje na obdiv, ako zdôraznil Sorge pre časopis  „Famiglia Cristiana“. Je to „osobnosť ako Alcide de Gasperi“ viackrát premiér v prvých povojnových rokoch, presvedčený katolík, ale aj laicista, ktorý bol presvedčený o prísnom oddelení cirkvi a štátu. „Vidím ho v jednej línii aj s Druhým vatikánskym koncilom a s náukou pápeža Františka.“

To potvrdil aj Antonio Spadaro, šéfredaktor renomovaného jezuitského časopisu „Civilta Cattolica“. Mattarella prežíval koncilové roky ako „nadšenie, nádej a obnovu“, ako zdôraznil v časopise „Famiglia Cristiana“. Žije v tradícii demokratického katolicizmu. S pápežom Františkom ho spája dôvera v dialóg.

Nový prezident sa veľmi skoro vydá aj na nástupnú návštevu k pápežovi – termín ešte nie je určený. Po výmene prvých pozdravných posolstiev sa medzi nimi iste vyvinie dobrý, priateľský, úctivý vzťah. To platilo vo všeobecnosti pre pápežov a talianskych prezidentov minulých desaťročí nezávisle od duchovnej orientácie. Pápeža Jána Pavla II. napríklad spájalo práve so socialistom Sandrom Pertinim (1978-85) úzke osobné priateľstvo – ako neskôr aj s jeho prísne katolíckym nástupcom Oscarom Luigim Scalfarom (1992-99). A Benedikt XVI. pestoval s Napolitanom (2006-15) nielen úzke kontakty, ale aj pravidelnú intelektuálnu výmenu názorov. –zg-

 

Čína: Vo väzení zomrel 94-ročný tajný biskup

 

Bangkok, 3.2.2015 (kath.net/KNA) 017 649 – Katolícky biskup podzemnej cirkvi v Číne Cosmas Shi Enxiang (foto), zomrel vo väzení vo  veku 94 rokov. Ako hlásila ázijská katolícka tlačová služba Ucanews v pondelok s odvolaním sa na jeho praneter, informovali štátne orgány príbuzných v piatok telefonicky o jeho smrti bez udania presného času a okolností. Biskup Shi, v roku 1982 tajne vysvätený za biskupa, bol zatknutý 13. apríla 2001. Odvtedy po ňom nebolo ani stopy.

Shi sa narodil v r. 1921 a v r. 1947 bol vysvätený za kňaza. Od r. 1982 bol pomocným biskupom v Yixiane v provincii Hebei a v r. 1995 prevzal vedenie tejto diecézy. Od r. 1954 bol opakovane aj na dlhšiu dobu väznený alebo odsúdený na nútené práce, napríklad v uhoľnej bani v provincii Shanxi.

Po smrti Shia je podľa Ucanews jediným žijúcim biskupom podzemnej cirkvi Su Zhimin (83), ktorý je internovaný na neznámom mieste. Len minulý týždeň boli štyria príbuzní Shia tri dni zadržiavaní po tom, čo od člena politbyra chceli žiadať informácie o pobyte biskupa.

Z 1,3 miliardy obyvateľov Číny je dobrých 13 miliónov katolíkov. Štátne orgány však registrujú iba 6 miliónov. Zvláštnosťou katolíckej cirkvi v Číne je rozdelenie na dve skupiny: Popri režimu vernom a štátom uznanom «Vlasteneckom združení katolíkov Číny» tam existuje aj podzemná cirkev v spoločenstve s pápežom.

«Vlasteneckí kresťania» môžu byť aktívni od r. 1957 príp. od konca kultúrnej revolúcie (1966-1976) s povolením štátu. Členov podzemnej cirkvi však pravidelne nečakane prepadajú kontroly a udeľujú im štátne sankcie.  Opakovane zatýkajú kňazov a biskupov alebo ich vypočúvajú. V minulých rokoch boli na nátlak vedenia štátu opakovane vysväcovaní biskupi bez schválenia pápežom. –zg-

 

Hamburg: Citeľná radikalizácia moslimských žiakov

 

Hamburg, 3.2.2015 (kath.net/idea) 017 648 – Na školách v Hamburgu a čiastočne aj v celom Schleswig-Holsteinsku je citeľná radikalizácia moslimských školákov. Konflikty s učiteľmi a žiakmi vzrástli po vystúpení teroristickej organizácie „Islamský štát“. Hlavný problém tvoria agresívni žiaci, ktorí chcú pestovať radikálny islamský životný štýl, ako informoval vedúci referátu „Spoločnosť“ hamburského Krajinského inštitútu pre vzdelávanie učiteľov, Kurt Edler. Žiačky prichádzajú do školy s úplne zahalenou tvárou, iné sa modlia na chodbách s predmodlievačom. Ľahko oblečené spolužiačky šikanujú.

Podľa tlače pokorovaním trpia najmä učiteľky. Titulujú ich občas hanobným výrazom „bitch“ (ľahká žena) alebo „obeť“. Ak sa použije ako nadávka slovo „Žid“ pre nemeckých žiakov, vedenie školy okamžite zasahuje.

Radikálne islamské tendencie sa vyskytujú najmä na hamburských školách – občas však presahujú aj hranice veľkomesta – a siahajú do vidieckych oblastí Schleswig-Holsteinska. Školské orgány sa usilujú o prevenciu a osvetu aj v spolupráci s políciou, štátnou ochranou a moslimskými zväzmi. –zg-

 

Cyril I. odsudzuje ostreľovanie kostolov na Ukrajine

 

Moskau, 2.2.2015 (KAP/KNA) 017 647 – Pri bojoch medzi ukrajinskou armádou a separatistami na východnej Ukrajine bolo podľa slov ruského pravoslávneho patriarchu Cyrila I. poškodených viac ako 60 cirkevných budov. Dobrý tucet bol úplne zničený. Granáty hádzali do kostolov dokonca aj počas bohoslužieb a usmrcovali či zraňovali veriacich, ako povedala hlava cirkvi v Moskve v pondelok.

Podľa slov patriarchu nacionalistické skupiny aj viackrát zajali pravoslávnych duchovných a mučili ich pri výsluchoch. Na Ukrajine ľudí podľa neho diskriminujú nielen pre jazyk a etnickú príslušnosť, ale aj pre ich náboženstvo. „Využívame všetky možnosti, aby sme svetovú verejnosť informovali o skutočnom dianí na Ukrajine a aby sme pozornosť upriamili na utrpenie a núdzu obyvateľstva,“ povedal Cyril I. podľa údajov cirkvi na biskupskej synode v Moskve.

Podľa odhadov OSN prišlo na Ukrajine od apríla v bojoch o život viac 5000 ľudí. Podľa vlády v Kyjeve bojuje na východnej Ukrajine 9000 ruských vojakov po boku povstalcov. Moskva to popiera a za boje robí zodpovedný Kyjev. –zg- 

Pápež: Viesť dialóg a čeliť ideológiám proti rodine

Ideologický vplyv EÚ destabilizuje rodiny

Vatikán 2.2.2015 (RV) 017 646 – Na sviatok Obetovania Pána sa vo Vatikáne konala prvá tohtoročná návšteva Ad limina apostolorum. Stretnutie Svätého Otca s 11-člennou skupinou biskupov z Litvy prebiehalo v atmosfére spontánnej konverzácie. Pripravený príhovor im odovzdal v písomnej podobe. Pápež František sa v ňom obracia na litovských biskupov nasledovne:
„Prišli ste do Ríma s vašou mladosťou, no aj s vašou heroickosťou. Sú medzi vami niektorí mladí spolubratia, no predovšetkým preláti, ktorí prešli smutným obdobím prenasledovania. Vďaka vám za vašu službu svätému Božiemu ľudu!“
Svätý Otec ďalej vyzdvihuje blízkosť pastierov litovskému ľudu, ich snahu o pomoc ako v materiálnych ťažkostiach, tak aj pri budovaní spoločnosti a kultúry v krajine. Jedným zo základov identity tamojšej spoločnosti je totiž podľa Svätého Otca sila evanjelia a láska k Božej Matke.
„Drahí bratia, poznám vaše apoštolské námahy. Ak počas dlhého obdobia bola Cirkev vo vašej krajine utláčaná režimami založenými na ideológiách oponujúcich ľudskej dôstojnosti a slobode, dnes musíte čeliť ďalším nástrahám, ako napríklad sekularizmu a relativizmu. Preto, súčasne s neúnavným hlásaním evanjelia a kresťanských hodnôt, nesmieme zabudnúť na konštruktívny dialóg so všetkými, aj s tými, čo nepatria k Cirkvi, alebo ktorí sú náboženskej skúsenosti vzdialení. Starajte sa, aby kresťanské spoločenstvá boli vždy miestami prijatia, otvorenej a konštruktívnej konfrontácie, stimulom celej spoločnosti v snahe o všeobecné dobro.“
Pápež František litovských biskupov povzbudil k modlitbe za kňazov, aby boli veľkodušní, obetaví a oddaní, ako aj za presvedčených laikov, ktorí by priniesli občianskej spoločnosti hodnotný kresťanský príspevok. Pápež zároveň zdôraznil potrebu povzbudzovať veriacich k tomu, aby v občianskej, kultúrnej, politickej a sociálnej oblasti boli prítomní so silou zrelej viery.
„Ako viete, v tomto období je celá Cirkev angažovaná na ceste reflexie o rodine, o jej kráse, o jej hodnote a o výzvach, ktorým je v našich časoch povolaná čeliť. Aj vás, ako pastierov, povzbudzujem, aby ste aj vy prispeli k tomuto veľkému dielu rozlišovania a obzvlášť, aby ste dbali o pastoráciu rodín, aby manželia cítili blízkosť kresťanského spoločenstva a aby sa im pomohlo «nepripodobňovať sa tomuto svetu, ale premieňať sa neustále v duchu evanjelia» (porov. Rim 12,2). Aj vaša krajina, ktorá je už plne začlenená do Európskej únie, je vystavená vplyvu ideológií, ktoré by chceli zaviesť prvky destabilizácie rodín, ovocie zle chápaného zmyslu osobnej slobody. Stáročné litovské tradície, ktorých sa to týka, vám pomôžu odpovedať na tieto výzvy podľa rozumu a viery.“
Svätý Otec litovských biskupov vyzval k neúnavnej modlitbe tamojšej Cirkvi za povolania do kňazstva a zasväteného života, ako aj k ich dobrej formácii. Povzbudil ich k starostlivej láske ku kňazom a tiež k osobitnej pozornosti voči katechétom.
„Nakoniec vás vyzývam k starostlivosti o chudobných. Aj v Litve, napriek aktuálnemu ekonomickému rozvoju, sa nachádzajú mnohí núdzni, nezamestnaní, chorí, opustení. Buďte im nablízku. A nezabudnite na tých, ktorí, najmä medzi mladými, z rôznych príčin opúšťajú krajinu a snažia sa nájsť novú cestu v zahraničí. Ich vzrastajúci počet a ich potreby si vyžadujú pozornosť a pastoračnú starostlivosť zo strany Konferencie biskupov, aby si mohli zachovať vieru a litovské náboženské tradície.“
Pápež František nakoniec v príhovore zveril celú cirkev v Litve pod ochranu Panny Márie, ktorú si tamojší veriaci vo Vilniuse a Šiluve uctievajú ako Rannú Hviezdu -„Bránu Zornice“.
Litva je post-sovietskym pobaltským štátom s viac než 3 miliónmi obyvateľov. Z nich sa 78% hlási ku katolíckej viere, náboženské menšiny tvoria protestanti a pravoslávni. Zaujímavosťou je, že krajina prijala krst až v roku 1387. Patrónom krajiny je sv. Kazimír. Cirkev je tu prítomná vo dvoch arcidiecézach a piatich sufragánnych diecézach. -zk-
 

Kardinál Cordes: Tu sa kardinál Kasper mýli
Kardinál kúrie: Oproti Kasperovmu tvrdeniu je duchovné sväté prijímanie rozvedeným dovolené. Úryvok z knižky  kardinála Cordesa „Duchovné prijímanie“.

 

Vatikán, 2.2.2015 (kath.net) 017 645 – Otvorené obvinenie z herézy vyslovuje už aj veľmi uvážlivý kardinál Paul Josef Cordes (foto), svetoznámy teológ, voči svojmu spolubratovi kardinálovi Walterovi Kasperovi v knižke, ktorú sa rozhodne oplatí prečítať. Prinášame z nej výťah:

 

Od ohlásenia mimoriadnej synody biskupov o manželstve a rodine vo februári 2014 ducha ľudí zamestnávala otázka, či sa majú znovu zosobášení rozvedení pripustiť ku svätému prijímaniu alebo nie. Kardinála Waltera Kaspera pápež poveril, aby prezentoval svoj názor na túto problematiku. Pritom použil podrobný dvojnásobne dlhý referát, aby predniesol svoje už často prezentované argumenty možnej „medzierky na prienik milosrdenstva“ síce v tvare otázky, v ktorej však bolo možné celý čas spoznať vôľu otriasť doteraz platnými právnymi normami poskytovania svätého prijímania.

Niektorí synodálni otcovia následne pripomenuli, že slovo Evanjelia samotné je zásadnou prekážkou  pripustenia týchto kresťanov k prijímaniu Eucharistie, veď Pán nás v Kázni na hore učí: „No ja vám hovorím: Kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu cudzoloží,“ (Mt 5,32).

Prevratný návrh kardinála Kaspera teda nanucuje Cirkvi kvadratúru kruhu… Prekračuje však aj autoritu všetkých vysvätených duchovných pastierov, ktorí sú predsa viazaní Svätým písmom.

Niet pochýb, že znovu zosobášeným rozvedeným musí práve dnes Cirkev venovať svoju pozornosť. Ich silne rastúci počet káže duchovným pastierom preukazovať týmto členom farnosti zvláštnu starosť a účasť. Keďže to bol kardinál Kasper, komu prislúchalo prezentovať zásadné teologické kategórie tejto problematiky, mohol som po úvahách „Synody biskupstiev Spolkovej republiky Nemecko“ vo Würzburgu v rokoch 1972 až 1975 (kde sa „medzierka na prienik milosrdenstva“ stala už okrídleným výrazom), po pastierskom liste biskupa Kaspera z r. 1993 a po úvahách jeho publikácie „Milosrdenstvo“ (2012) očakávať nový rázny pokus umožniť znovu zosobášeným rozvedeným prístup k prijímaniu Eucharistie.

Preto som sa pripravil na toto stanovisko a hneď po jeho referáte som poukázal na vyššie citované Ježišove slová z Kázne na hore. Potom som pripomenul možnosť stretávania s Kristom, ktorá je týmto rozvedeným otvorená a po stáročia bola veriacim útechou a pokrmom pre ich spojenie s Bohom: duchovné sväté prijímanie. Je viazané iba na naliehavú vnútornú túžbu srdca. Práve skutočnosť, že takejto forme spojenia s Pánom nestojí v ceste nijaká cirkevno-právna bariéra, by mala v našej situácii veľkú závažnosť. Kasperov komentár znel stručne a jednoducho:

Kto by nebol pripustený k takému znameniu ako je sviatostné prijatie Eucharistie, ten je aj nehodný pre duchovné sväté prijímanie!

No tu sa teológ Kasper mýli. Pretože cirkevné právo, ktoré v našom prípade zakazuje pripustenie ku svätému prijímaniu, a na druhej strane duchovný stav srdca – to sú dve rozdielne veci. Právo a ani právo Cirkvi nemôže disponovať nad duševnou situáciou človeka a nikdy si to ani nenárokuje. V nediferencovanom kladení na jednu rovinu „vonkajška“ a „vnútra“ človeka spočíva aj omyl v tvrdení kardinála Kaspera. Neodporuje teda iba cirkevnému právu, ale aj záväzným výpovediam pápežov. Dňa 2. júna v Miláne 2012 povedal pápež Benedikt XVI.:

„Veľmi dôležité je aj to, aby znovu zosobášení rozvedení cítili, že Eucharistia je pravdivá, že majú na nej účasť, ak skutočne vstúpia do spoločenstva s Kristovým Telom. Aj bez »telesného« prijatia tejto sviatosti môžeme byť s Kristom duchovne spojení v jeho Tele. Toto pochopiť je dôležité. To, že skutočne nájdu cestu ako viesť život viery s Božím slovom, so spoločenstvom Cirkvi a že vidia, že ich utrpenie je darom Cirkvi, pretože takto slúžia všetkým, aj aby sa bránila stabilita lásky, stabilita manželstva a že toto utrpenie nie je iba telesnou a psychickou mukou, ale aj utrpením v cirkevnom spoločenstve pre veľké hodnoty našej viery.“

Slová pápeža Benedikta a cirkevné právo teda dôrazne odporúčajú ďalšie úvahy k tejto forme stretávania s Pánom – v neposlednom rade preto, že záverečná formulácia mimoriadnej synody biskupov vyvoláva dojem, že mylná teológia kardinála Kaspera našla medzi synodálnymi otcami niekoľkých prívržencov. –zg-

 

Pre nálepky s Ježišom problémy s poisťovňou

 

Londýn, 2.2.2015 (kath.net/KNA/red) 017 644 – Penzionovaná britská evanjelická farárka Wenna Parry sa dostala do problémov s poisťovňou kvôli veľkej nálepke s Ježišom na aute. Poisťovňa vyhlásila, že nálepky s nápismi «Kristus je Spasiteľ» a «Kristus pre mňa» predstavuje zmenu na vozidle a preto poisťovňa už za auto neručí. Informoval o tom britský rozhlas BBC v nedeľu.

Farárka pre BBC povedala, že veľké nálepky na kapote a bočných dverách vozidla prispievajú k šíreniu posolstva Evanjelia. «Chcela by som využiť každú príležitosť, aby som ľuďom mohla rozprávať o Ježišovi», povedala Wenna Parry. Podľa jej odhadu si texty na jej aute prečítalo najmenej milión ľudí. –zg-

 
Duchovné cvičenia pápeža povedie karmelitán
Vatikán, 30.1.2015 (RV) 017 643 – „Služobníci a proroci živého Boha“ – to je téma pôstnych duchovných cvičení pre pápeža Františka a členov Rímskej kúrie, ktoré sa budú konať od 22. do 27. februára v Exercičnom dome Božského Majstra v mestečku Ariccia, asi 25 km od Ríma.

Meditácie, ktoré budú predstavovať pastoračné vnímanie proroka Eliáša, bude viesť otec Bruno Secondin, karmelitán, bývalý profesor modernej spirituality a základov duchovného života na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, ktorého pápež František vlani v júli menoval za konzultanta Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Otec Bruno Secondin je autorom mnohých kníh a animátorom stretnutí Lectio Divina.

Program duchovných cvičení sa začne v nedeľu 22. februára večer o 18.00 hodine eucharistickou adoráciou a modlitbou vešpier. Nasledujúce dni sa začnú modlitbou ranných chvál o 7.30, po ktorých bude nasledovať prvá meditácia a slávenie Eucharistie. Popoludní o 16.00 je na programe druhá meditácia, ktorá bude prechádzať do eucharistickej adorácie a modlitby vešpier. V posledný deň, piatok 27. februára, je ukončenie duchovných cvičení plánované v priebehu dopoludnia po koncelebrácii svätej omše.

Meditácie sa začnú v nedeľu reflexiou na tému „Vyjsť zo svojej dediny“. Témy nasledujúcich meditácií sú: „Cesty autentickosti“ – o koreňoch viery a odvahe povedať „nie“ dvojznačnosti, „Chodníky slobody“ – od márnych idolov k pravej zbožnosti, „Nechať sa prekvapovať Bohom“ – o stretnutí s Bohom, ktorý je niekde inde a o spoznaní chudobných ako tých, ktorí nás evanjelizujú, „Spravodlivosť a intervencia“ – o výzve byť svedkami spravodlivosti a solidarity. Posledný deň bude venovaný téme „Prijať Eliášov plášť“ – aby sme sa stali prorokmi bratstva.

Počas tohto obdobia duchovných cvičení, ktoré sú časom utiahnutia sa do ticha, sa ako zvyčajne nebudú konať súkromné a osobitné audiencie, ani stredajšia generálna audiencia 25. februára. -jk-

USA: Kresťania proti homosexuálnemu „manželstvu“

 

Washington, 30.1.2015 (kath.net/KNA) 017 642 – Aliancia  prominentných katolíkov a protestantov v USA varovala pred dôsledkami prijatia homosexuálnych „manželstiev“. V spoločnej výzve konzervatívnych kresťanov uverejnenej v magazíne «First Things», sa uvádza, že homosexuálne „manželstvo“ je ešte nebezpečnejšie pre inštitúciu manželstva ako «ľahkovážne prijatie rozvodov» alebo spolunažívanie bez sobáša. «Čo v zákone dostáva názov manželstvo, je paródiou manželstva.»

K najznámejším signatárom výzvy patria katolícki intelektuáli George Weigel a Robert George, v celom USA známy pastor evangelikálnej mega-cirkvi «Saddleback», Rick Warren, ako aj šéfredaktor magazínu «Christianity Today» (Kresťanstvo dnes), Mark Galli.

Vo výzve, ktorá má 5000 slov, sa uvádza, že existujú «hormónmi a chromozómami podmienené iregulárnosti či iné sexuálne príťažlivosti a želania». Tie však neposkytujú oprávnenie na to, aby sa inštitúcia manželstva nanovo definovala. Manželstvo je «realita, ktorá existovala dlho pred zriadením toho, čo dnes nazývame štátom».

Výsledok súčasných pokusov predefinovania manželstva je podkopávanie spoločnosti odstraňovaním každého morálneho kompasu, uvádza sa vo výzve ďalej. «Kresťanské svedectvo pravej viery sa nemôže zmieriť s „manželstvom“ rovnakých pohlaví.» Signatári však neopisujú  konkrétny plán, ako chcú postupovať proti homosexuálnemu „manželstvu“, ktoré je schválené v 36 štátoch USA a v «Dištrikte Kolumbia». –zg-

 

Nie celibát je dôvodom nedostatku kňazov
St. Pölten, 30.1.2015 (kath.net/KAP) 017 641 – Nie celibát, ale úpadok viery je podľa rakúskeho diecézneho biskupa St. Pöltenu Klausa Künga (foto) hlavnou príčinou nedostatku kňazov v katolíckej cirkvi v Európe. Zvlášť „pokles viery v Eucharistiu, v to, že v nej sa sprítomňuje sám Ježiš Kristus, ktorý obetu na kríži vykonal“, vedie k „veľkým ťažkostiam“, ako vyhlásil biskup Küng v stredu na „Akadémii sv. Tomáša“ na Filozoficko-teologickej vysokej škole v St. Pöltene.

Cirkev sa v priebehu stáročí už často podobala „spustnutej záhrade“, ale stále znova bola „nanovo vysiata rastlinami a zavlažovaná“ , ako povedal biskup. To sa deje aj dnes, „semienka“ klíčia a prinášajú plody v každom veriacom, v každej rodine, v každom spoločenstve a v celej Cirkvi. Ako biskup Küng zdôraznil, Boh ako rozsievač ráta s tým, „že mu prepožičiame hlas, ruky a srdce a skrze naše osobné svedectvo budeme rozmnožovať vieru“.

Ako „životný princíp a pulzujúce srdce Cirkvi“ označila Eucharistiu rehoľníčka Mária Lisa Haimová. Ona obsiahne a oživuje všetky formy života Cirkvi, ako hlásanie viery a diakonský život služby. Druhý vatikánsky koncil v dekréte „Lumen Gentium“ preto označil Eucharistiu ako „prameň a vrchol celého kresťanského života“, pretože je to sviatosť tej lásky, „ktorá prichádza od Boha a ktorú Ježiš prikázal svojim učeníkom,“ povedala sr. Haimová z Rodiny Panny Márie“. –zg-

 

Ruský patriarcha za zákaz potratov v Rusku

 

Moskva, 30.1.2015 (kath.net/LSN/jg) 017 640 – V príhovore v ruskom parlamente ruský pravoslávny patriarcha vyzval ruskú vládu, aby už nefinancovala potraty. Povedal, že konečným cieľom je potraty v Rusku zakázať úplne.

Ak by sa mohol počet potratov zredukovať na polovicu, už to by znamenalo stabilný a silný rast obyvateľstva. Hoci je v Rusku menej potratov ako v minulosti, ich počet je stále ešte vyše 5 miliónov ročne, ako hovorí Elena Mizulina, predsedníčka výboru pre rodinu a deti v ruskej Dume.

Patriarcha Cyril odporúčal ruskej vláde, aby potraty už nefinancovala z nemocenského poistenia, iba ak by bol priamo ohrozený život matky. Ďalej navrhol 2-týždňovú čakaciu lehotu medzi povinným poradenstvom a potratom. Okrem toho sa majú v každej nemocnici zriadiť centrá pôrodníckeho oddelenia pre rizikové tehotenstvá, ktoré by podporovali matky v núdzovej situácii. –zg-

 

Taliansko sťažuje stavbu mešít
Rím, 29.1.2015 (kath.net/KNA) 017 639 – Taliansky región Lombardsko sťažuje stavbu mešít. Regionálny parlament v Miláne dominovaný stredopravou koalíciou schválil zákon, ktorý zriaďovanie náboženských kultových miest viaže na náročné podmienky, ako informovali talianske noviny 28. januára. Okrem iného majú štátne orgány prísnejšie preverovať, či budova štýlovo zapadá do obrazu mesta. O tom budú aj referendá občanov. Ďalej musia byť k dispozícii priľahlé parkoviská s rozlohou najmenej dvakrát takou veľkou, ako je plocha budovy. V utorok schválený zákon tiež predpisuje bezpečnostné videokamery, ktoré musia byť spojené priamo s miestnou políciou.

Zákon schválili s hlasmi vládnucej pravicovo-populistickej strany Lega Nord. Predstavitelia opozície vzniesli po hlasovaní námietku, že Lega Nord chce obmedzovať náboženskú slobodu. Nové predpisy sú podľa nej zamerané zvlášť proti islamu, lebo väčšina islamských spoločenstiev si za zmenených podmienok už nemôže dovoliť stavbu mešity, kritizuje opozícia. V Lombardsku, hospodársky najrozvinutejšom regióne Talianska, žije mimoriadne veľa moslimských prisťahovalcov. –zg-

   

 

*    *    *    *    *    *    *

 

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *