Život Cirkvi vo svete 5/2020

Obsah

Nemecko: Dokument synody biskupov proti náuke Cirkvi

Kardinál varuje: „Synodálna cesta“ môže viesť ku schizme

Francúzsko: Kardinál Barbarin je nevinný

Taliansko: Katolíci dostanú zmenený Otčenáš

Trumpov plán skrýva potenciál náboženských konfliktov

Kobe Bryant bol pred nehodou ráno na omši

Arcibiskup Aupetit: „Humanae Vitae – proroctvo“

Francúzsko: V minulom roku 1052 protikresťanských útokov

Kardinál Sarah odsúdil ‘brutálne’ útoky na Benedikta

Expert: Vandalizmus v kostoloch – psychické násilie

Soros vydá miliardu dolárov na šírenie ľavicových hodnôt

Šejk z Al-Azharu za medzináboženskú spoluprácu

Kardinál Sandri bude viesť ďalšie konkláve

Kňaz starajúci sa o deti z ulíc – nový sekretár pápeža

Pápež František: Božie slovo nás vedie na hlbinu

Skokanka na lyžiach: „Boh je režisér môjho života“

Novým dekanom kardinálskeho zboru je kardinál Giovanni Battista Re

‘Ježiš’ moslimov nie je kresťanský Ježiš – Boh

Kardinál Burke: „Zostaňte verní Kristovi vojaci“

Auto vrazilo do autobusu so študentami Pochodu za život

Trump: „Náboženská sloboda je v nebezpečenstve“

Prišiel, prehovoril a písal históriu ochrany života!

Príprava na mesiáša ???

„Chrám neopúšťala, dňom i nocou slúžila Bohu pôstom a modlitbami.“ … Anna chcela byť blízko Bohu, chcela byť tam, kde je Boh. Z prítomnosti Božej čerpala silu. Jej duša ustavične volala „Príď Pane!“
Pôst posilňoval jej modlitbu. V láske voči Bohu máme prekročiť svoj egoizmus. Preto môže táto láska aj bolieť. Boha, svojho Otca a Pôvodcu, Boha, bez ktorého by sme vôbec neboli a netešili sa z daru bytia a života máme milovať celým srdcom, celou dušou, zo všetkých svojich síl a celou svojou mysľou. On má byť na úplne prvom mieste v našich srdciach, dokonca ešte pred nami samými. Boha máme milovať viac ako svoj život, lebo v ňom je Večný Život.
Máme ho milovať celou mysľou. My si uvedomujeme samých seba len čiastočne. Boh nás svojou myšlienkou tvorí a udržuje v bytí. On je základom pre každé vedomie a poznanie. Všetky naše myšlienky sú mu zrejmé. Preto je dôstojné a správne zo všetkých svojich myšlienok urobiť modlitbu. Nemyslieť monologicky, ale dialogicky. Nemyslieť tak, akoby Boh nebol svedkom každej myšlienky, ale všetky myšlienky smerovať k Nemu. Je veľmi boľavé, keď je Božia pozornosť stále upriamená na človeka a človek myslí akoby Boh nebol stálym svedkom jeho myšlienok. Nemyslieť na Boha je hriech. Veď je to vlastne súčasť prvého prikázania. …
Anna „Dňom i nocou slúžila Bohu.“ Keď sa človek modlí, slúži Bohu tým, že dovoľuje svojou odovzdanosťou, aby Boh mohol konať v ňom svoje dielo. Keď sa modlíme, dávame sa Bohu k dispozícii a tým mu slúžime. Vtedy On do nás vtláča svoj obraz. V modlitbe nás premieňa na svoj obraz. Anna sa modlila dňom i nocou, teda „ustavične“, lebo len ustavičná modlitba človeka privedie až k Božiemu trónu. Modlitba je ako mávanie krídel. Keď prestaneš mávať, už neletíš, ale klesáš dolu. (Výber z OFM kazateľ)

* * * * *

Z titulkov LifeSite News:
Brazílska vláda podporuje program sľubu čistoty tínedžerov ‘Volím si počkať’ a nikdy nepodstúpiť potrat Brazília, 29.1.2020

Predseda Biskupskej konferencie Talianska, kardinál Gualtiero Bassetti: Katolíci, ktorí nemajú radi pápeža Františka sa môžu stať protestantmi! Rím, 29.1.2020

Je čas pre biskupov byť verenými a riešiť kňazov odpadlíkov propagujúcich homosexualitu USA, 29.1.2020

Katolíci nesmú dovoliť výnimky z pravidiel rozvodu, homosexuality a smilstva USA, 29.1.2020

* * * * *

Nemecko: Dokument synody biskupov proti náuke Cirkvi

Pracovný dokument ‚synodálnej cesty‘ nemeckých biskupov schvaľuje dobrovoľný celibát, vysviacku žien, antikoncepciu a iné.

Mníchov, 29.1.2020 (LifeSiteNews) 025 988 – Pracovný dokument na prípravu „synodálnej cesty“ nemeckých biskupov hovorí o dobrovoľnom celibáte, vysviacke žien, obhajuje antikoncepciu, aktívny homosexuálny život aj masturbáciu.
V r. 2019 experti pripravili štyri pracovné dokumenty ako základ pre diskusiu účastníkov „synodálnej cesty“. Proces sa začína prvým zasadnutím „synodálnej cesty“ vo Frankfurte, v srdci Nemecka, od 30. januára do 1. februára. Zhromaždenie má asi 230 členov vrátane všetkých nemeckých biskupov, zástupcov Centrálneho výboru nemeckých katolíkov a z iných organizácií.
Pozorné štúdium dokumentov vedcov odhaľuje, že cirkev v Nemecku bude v skutočnosti „nanovo vynájdená“ napriek ubezpečovaniu kardinála Reinharda Marxa (foto) o opaku. Predseda Biskupskej konferencie Nemecka v interview vyhlásil, že „synodálna cesta“ nechce znovu vynájsť cirkev a povedal: „Na prvom stretnutí sa dvojročný proces zameria na sexuálnu morálku, životný štýl kňazov, na ženy v cirkvi a zneužívanie moci.“
Pracovné dokumenty sledujú agendu Prof. Eberharda Schockenhoffa, ktorý chce uvoľniť morálnu náuku Cirkvi. Hovorí sa o tom v kapitole „O budúcom vývoji katolíckej náuky o sexualite“. Požaduje sa tu „vývoj morálky na základe vedeckých výsledkov a životných skúseností veriacich“. Ide o vedy ako psychológia, sociológia a antropológia a otvoria sa mnohé zákazy sexuálnej morálky v náuke Cirkvi, ktorá „vidí sexuálnu aktivitu iba v manželstve a zameranú silne na plodenie detí“. Dokument obhajuje antikoncepciu a aktívny homosexuálny život! Bez použitia termínu masturbácia píše o „potešujúcej skúsenosti s vlastným telom, čo môže tiež znamenať zodpovedný prístup k vlastnej sexualite“. …
„Homosexuálne akty majú takisto pozitívne významné hodnoty, ak sú vyjadrením priateľstva, spoľahlivosti, lojálnosti a podpory v živote. Homosexualita by sa už nemala považovať za vnútorné zlo,“ píše sa v dokumente. Ani požehnávanie homosexuálnych párov sa nevylučuje.
Tieto výpovede jasne protirečia náuke Cirkvi vyjadrenej v Katechizme Katolíckej cirkvi. …
Signalizujúc, kam sa cirkev v Nemecku uberá, kardinál Marx uviedol, že aj homosexuáli patria do „sviatostného spoločenstva“ Cirkvi a bránil žehnanie ich párov.
Dokument o sexuálnej morálke má aj množstvo panelov – ľavý stĺpec panelu ukazuje väčšinový názor expertov a ten je vždy liberálny a progresívny, čo sa odráža aj v postoji pracovného dokumentu.
Pracovné dokumenty bývajú obozretnejšie v prednášaní kontroverzných postojov, no tu nechýba ani jeden „horúci zemiak“! O úlohe žien v Cirkvi hovorí, že by sa mali nielen viac podieľať na živote Cirkvi, ale „treba sa pýtať aj na sviatostnú vysviacku žien“. A kladie sa otázka: „Je tu vôbec možnosť dosiahnutia istoty o Božej vôli v tejto téme s ľudskou mocou poznania?“ A dokument dokonca nastoľuje otázku o stupni autority magisteriálnych dokumentov v tomto bode!
Otázke diakoniek sa potom venuje veľa priestoru a bráni sa „oživenie tradície vysviacky diakoniek“. …
Panel expertov zameraný na životný štýl kňazov spomína aj kňazky, no odkazuje to na panel študujúci úlohu žien v Cirkvi. K celibátu kňazov dokument kladie otázku: „Je celibát jediný životný štýl vhodný pre povahu kňazstva?“
Nedávno kardinál Gerhard Müller, býv. prefekt Kongregácie pre náuku viery, pripustil, že povaha kňazstva nevyžaduje absolútne celibát, ale dodal: „Celibát v najintímnejšej náležitosti vyviera z povahy tejto sviatosti ako reprezentácia Krista ako ženícha jeho nevesty, Cirkvi a hlavy tela, Cirkvi, v moci jeho poslania a jeho formy života úplnej odovzdanosti Bohu.“ Zdôraznil, že dokonca aj v ranej Cirkvi bol celibát normou.
Nedávno medzinárodná koalícia laikov Acies ordinata zmobilizovala v Mníchove stretnutie s tichými modlitbami na „dôrazný protest proti Biskupskej konferencii Nemecka a jej predsedovi kardinálovi Marxovi kvôli plánom biskupov vydať sa na kontroverznú „synodálnu cestu“.

Pochod proti synodálnej ceste vo Frankfurte

Vo štvrtok sa spontánne zišli aj verní katolíci vo Frankfurte na modlitbový pochod na protest proti „synodálnej ceste“ nemeckých biskupov pri Cisárskom dóme – Kaiserdom. Mladí ľudia sa modlili posvätný ružence a spievali piesne. Jeden účastník niesol sochu Fatimskej Panny Márie a iný obraz sv. Kataríny Emmerichovej.

Kardinál varuje: „Synodálna cesta“ môže viesť ku schizme

Vatikán, 31.1.2020 (kath.net) 025 987 – Nemecký kardinál Paul Josef Cordes, emeritný predseda Pápežskej rady „Cor Unum“ z Vatikánu, varoval v interview pre talianske noviny „Nuova Bussola Quotidiana“ predtým, že „synodálna cesta“ nemeckých biskupov skrýva nebezpečie schizmy:
„Tieto diskusie sú totiž prevažne povahy, ktorá je v kompetencii všeobecnej Cirkvi a preto sú neprimerané pre miestnu cirkev.“
Kardinál Cordes tiež varoval pred tým, že ideu „novej cirkvi“ majú propagovať antikatolícke a ateistické masmédiá.
Kardinál pochádzajúci z Paderbornskej diecézy v tejto súvislosti pripomenul aj slová „Nezabúdajte na Boha“ Jozefa Ratzingera. „Tieto slová moji krajania púšťajú do vetra!“ povedal kardinál doslova.

Francúzsko: Kardinál Barbarin je nevinný

Paríž, 30.1.2020 (kath.net) 025 986 – Francúzsky odvolací súd zrušil šesťmesačný podmienečný trest arcibiskupa Lyonu Barbarina vynesený v marci 2019. Kardinála Barbarina obvinili, že nenahlásil zneužívanie chlapca, ktoré páchal jeho kňaz Bernard Preynat v 70. a 80. rokoch. Po rozsudku kardinál ponúkol pápežovi odstúpenie, čo však František odmietol a s rozhodnutím chcel vyčkať na ukončenie súdneho konania.

Taliansko: Katolíci dostanú zmenený Otčenáš

Vatikán, 29.01.2020 (KAP) 025 985 – Talianski katolíci si musia zvyknúť na iný „Otčenáš“. Prosba „neuveď nás do pokušenia“ znie teraz v oficiálnej verzii „neprenechaj nás pokušeniu“. Arcibiskup a dogmatik Bruno Forte odôvodnil zmenu pre portál „Vatican News“ tým, že „nový preklad je bližšie k významu gréckeho originálu“.
Príslušne zmenený taliansky misál má vyjsť podľa arcibiskupa po Veľkej noci. Začiatkom nového cirkevného roka na prvú Adventnú nedeľu 29. novembra vstúpi zmena do platnosti.
Arcibiskup Forte povedal, že veriacim by to nemalo robiť nijaké problémy:
„Zmenený preklad má pomôcť modliť sa Otčenáš uvedomelejšie a bližšie tomu, čo bolo Ježišovým úmyslom,“ vyhlásil arcibiskup z Arcidiecézy Chieti-Vasto, ktorý bol viac rokov členom Medzinárodnej komisie teológov vo Vatikáne. Problémy so starým prekladom „uviesť do pokušenia“ vysvetlil Forte posunom významu:
To, že Boh nám istým spôsobom nastavuje pascu, je absolútne neprijateľná predstava.“
Biskupská konferencia Talianska rozhodla o tejto zmene už pri novom talianskom preklade Biblie v r. 2008. V ňom sa oba texty Otčenáša v Matúšovom (kap. 6) a Lukášovom (kap. 11) evanjeliu už preložili ako „non abbandonarci alla tentazione“ (doslova: Nenechaj nás vzhľadom na pokušenie napospas). Staršia verzia znela: „Non ci indurre in tentazione“ – neuveď nás do pokušenia.

Trumpov plán skrýva potenciál náboženských konfliktov

Washington-Jeruzalem, 29.01.2020 (KAP/KNA) 025 984 – Kto smie čo robiť na Chrámovej hore v Jeruzaleme? Pri tejto otázke v minulosti stále znova vypukli napätia s násilnosťami medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi. Tento spor hrozí znova vypuknúť po mierovom pláne pre Blízky Východ Donalda Trumpa, keď požaduje právo na modlitby pre všetkých. Status quo a jeho dodržiavanie boli doteraz garantom krehkého pokoja na svätom mieste pre židov aj moslimov. No americká iniciatíva skrýva nebezpečie nových konfliktov na najcitlivejšom mieste na Blízkom Východe.
Plán s názvom „Pokoj pre blahobyt“, ako sa zdá, chce napomáhať existujúce práva a priebeh podujatí na svätých miestach. Izrael bude „úzko spolupracovať s úžasným človekom, kráľom Jordánska, aby zabezpečil status quo Chrámovej hory,“ povedal Trump pri prezentácii plánu v utorok vo Washingtone.
No ohľadne status quo je dokument menej jednoznačný. Vzhľadom na moslimské sväté miesta poukazuje na izraelsko-jordánsku mierovú dohodu z r. 1994. Podľa nej je správa Chrámovej hory – arabsky „Haram al-Scharif“ (šľachetnej svätyne) – v rukách islamského orgánu Wakf s Jordánskom ako správcom. Podľa islamskej tradície pri Skalnom dóme a mešite Al-Aksa prorok Mohamed vyrazil na cestu do neba.
Trumpov plán ďalej uvádza:
„Zodpovednosť za ochranu všetkých svätých miest v Jeruzaleme, prevzal Izrael v Šesťdňovej vojne v r. 1967.“
Nasleduje zoznam miest, ktoré „bez obmedzenia“ majú padnúť pod izraelskú správu – a najmä Chrámová hora. Na rozdiel od „mnohých bývalých mocností“ v Jeruzaleme, „ktoré sväté miesta iných náboženstiev zničili“, treba Izrael pochváliť za udržiavanie náboženského statusu quo. Tejto praxe, ako uvádza Trumpov plán, vzhľadom na chvályhodnú bilanciu za viac ako pol storočia ako aj na „extrémnu senzibilitu“ voči týmto miestam sa bude naďalej držať.

Konflikt okolo práva na modlitby

„V komentároch sme jasne uviedli, že status quo zostane udržaný a mimoriadna úloha Jordánska vzhľadom na Haram al-Sharif sa posilní,“ vyhlásil zástupca USA pre nemeckú katolícku agentúru KNA. No zlom so status quo je v Trumpovom pláne doslova vpísaný:
„Ľuďom každej viery má byť povolené modliť sa na Chrámovej hore – Haram al-Sharife – spôsobom, ktorý úplne zodpovedá ich náboženstvu, pričom treba zohľadňovať doby modlitieb a sviatkov každého náboženstva ako aj iné náboženské faktory.“
Presne pre túto požiadavku – práva na modlitby židov – vypuklo v minulosti stále znova násilie. V súčasnosti smú nemoslimovia vstúpiť na Chrámovú horu v určitých hodinách. Verejná modlitba a vstup na Skalný dóm a k mešite Al-Aksa sú vyhradené moslimom.
Mimoriadny význam z kresťanských skupín má Chrámová hora pre protestantov ako aj nacionalistické židovské skupiny, ktoré sa sťažujú na obmedzovanie slobody modlitby. Nový zákon viackrát hovorí o Ježišovi v chráme.
Ani početné kresťanské sväté miesta od Baziliky sv. hrobu cez Via Dolorosa až po mnohé Božie domy vo východnom Jeruzaleme nechýbajú v Trumpovom zozname svätýň chránených Izraelom. Aj to je úloha, ktorá podľa statusu quo prislúcha Jordánsku.

Biskupi sa obávajú „častejšieho prelievania krvi“

„Bez súhlasu oboch národov Izraelčanov a Palestínčanov, nemožno dosiahnuť nijaký návrh, ani serióznu perspektívu,“ reagovali katolícki biskupi vo Svätej zemi v stanovisku na Trumpov plán v stredu.
„Tieto návrhy musia spočívať na rovnoprávnosti a dôstojnosti. To sú podmienky, ktoré „Pokoj pre blahobyt“ nespĺňa, lebo plán nedáva Palestínčanom dôstojnosť, ani práva. Táto koncepcia neprinesie riešenie a povedie pravdepodobne k ešte väčším napätiam, násiliu a krviprelievaniu.“

+ Kobe Bryant bol pred nehodou ráno na omši

USA, Calabasas, 28.1.2020 (LifeSiteNews) 025 983 – Športoví fanúšikovia na celom svete smútia za svojou obľúbenou basketbalovou hviezdou Kobom Bryantom a jeho mladou dcérkou po tragickej nehode helikoptéry. Známy basketbalista Kobe Bryant a jeho dcéra Gianna boli v nedeľu ráno na svätej omši predtým, než zahynuli pri nehode. Hovorca farnosti médiám povedal, že boli na omši o 7. hodine ráno v Chráme Panny Márie Anjelskej v Newport Beach v Kalifornii. Otec aj dcéra dostali aj sväté prijímanie. Kobe bol praktizujúci katolík. Kobe Bryant (41) a jeho 13-ročná dcérka zahynuli po páde helikoptéry na úpätí hôr pri Calabasase v Kalifornii. Zahynul aj pilot a nezachránili sa ani ďalší šiesti cestujúci.
Arcibiskup José H. Gomez z Los Angeles na Twitteri vyjadril svoj smútok z tejto tragickej nehody:
„Som tak veľmi smutný z tragickej smrti Koba Bryanta dnes ráno. Modlím sa za neho a jeho rodinu. Nech odpočíva v pokoji a nech naša preblahoslavená Matka Mária prinesie útechu jeho milovaným.“
Pre Catholic News Service arcibiskup povedal, že Bryant „bol veľmi dobrý katolík, verný katolík“, s ktorým sa často stretával. „Spomínam si, ako sme sa dobre porozprávali. Modlíme sa za večný odpočinok pre jeho dušu aj pre dušu jeho dcérky a za jeho rodinu. Musia to byť veľmi ťažké chvíle pre jeho blízkych, Tak sa modlime.“
Bryanta považovali za jedného z najlepších basketbalových hráčov v histórii. Nadchýnal fanúšikov Los Angeles Lakers dvadsať sezón.
Univerzitný kaplán páter David Barnes z Bostonu v Massachusetts potvrdil, že Bryant bol na rannej omši. A dodal: „Nemôže byť nič povzbudzujúcejšie pre tých, ktorí za ním žialia, ako vedieť, že náš príbuzný miloval a uctieval Boha tesne pred smrťou, pretože uctievanie Boha to je nebo.“
Catholic News Agency (CNA) informovala, že Bryant vyrastal v katolíckej rodine a viera mu pomáhala vždy v ťažkých chvíľach života.

Arcibiskup Aupetit: „Humanae Vitae – proroctvo“

Paríž, 28.1.2020 (kath.net/pl) 025 982 – „Humanae Vitae – proroctvo“. To je titul ďalšej knižky, ktorú napísal parížsky arcibiskup Michel Aupetit (foto) o otázkach sexuálnej etiky. Knižka je veľmi aktuálna, lebo vychádza v čase, keď sa vo Francúzsku diskutuje o návrhoch zákona na rozšírenie povolenia umelého oplodnenia na homosexuálov a slobodné ženy. Vydavateľstvo Salvator ku knihe uvádza:
„Pred viac ako pol storočím adresoval pápež Pavol VI. katolíkom encykliku Humanae Vitae. Pre parížskeho arcibiskupa Mgr. Michela Aupetita, je už na čase, aby sme nanovo premýšľali o tomto texte, ktorý bol v r. 1968 tak zle prijatý a aj dnes je predmetom bolestných kontroverzií. Pri umelej antikoncepcii sa od počiatku vnímalo predovšetkým oslobodenie od núteného tehotenstva a jeho neodvrátiteľnosti. No premýšľali sme o ľudských a etických problémoch, ktoré „pilulka“ môže so sebou priniesť? Pohľadom naspäť a zo skúsenosti môžeme teraz prekročiť staré vášne, aby sme spoznali, čo bolo na encyklike prorocké v obsiahlej vízii, ktorá kombinuje ekologický rozmer a antropologickú pravdu. Našej dezorientovanej spoločnosti to poskytuje aj hlbšie a vzrušujúce pochopenie spojenia muža a ženy a ich plodnosti.“
Arcibiskup Aupetit pred svojím kňazským povolaním ukončil štúdium medicíny a 12 rokov praktizoval ako lekár. Vydáva diela o bioetických otázkach a prednáša o tom.
Technické prostriedky dnes umožňujú, že dieťa už nie je niekým, „koho si želáme pre neho samé a sprevádzame ho“, vysvetľuje arcibiskup v interview pre „Aletheia“. „Antikoncepcia tvrdí: ´Dieťa, ak a kedy ja chcem. Ale ak dieťa príde v inom čase, nebude vítané.´ No vlastná otázka znie, ako môžeme toto dieťa do života sprevádzať nezávisle od času, kedy príde. Rodičia musia dieťa chrániť a dovoliť mu rozvinúť jeho potenciál, nájsť a vyvinúť jeho povolanie. Horizont rozlišovania musí byť riešením, nie naša slabosť. Manželia nemusia chcieť riešiť všetky ťažkosti naraz, no ide o to pokorne s tvojím Bohom (Mi 6, 8) kráčať vpred, čo im vysvetlí každý ich malý krok, ktorý musia urobiť, aby pokročili ďalej.
Je to výzva aj pre pastierov a katechétov sprevádzať tento krok podľa Evanjelia. Pritom spoznávame, ako veľmi nás odvaha rodín povzbudzuje. Ich svedectvo nám pomáha význam nášho kňazstva stále hlbšie znova objavovať. Vďaka im za to!“
Knižka sa výborne predáva aj na internete.

Francúzsko: V minulom roku 1052 protikresťanských útokov

Paríž, 29.1.2020 (kath.net/pl) 025 981 – Parížske ministerstvo vnútra uverejnilo počty rasistických a protináboženských útokov v minulom roku. Zaznamenali 1052 protikresťanských útokov, zhruba toľko ako v r. 2018. Antisemitské útoky vzrástli o 27 percent na 687. Nižší je počet útokov proti moslimom – 154 – no aj tu možno pozorovať drastický nárast o 35 percent. Informovalo o tom „Rádio Vatikán/Vatican News“.
U protikresťanských a protimoslimských útokoch ide o útoky na vlastníctvo, ako oznámilo ministerstvo. Pri antisemitských incidentoch došlo dokonca aj k útokom na ľudí.

Kardinál Sarah odsúdil ‘brutálne’ útoky na Benedikta

Rím, 27.1.2020 (LifeSiteNews) 025 980 – Kardinál Robert Sarah odsúdil „brutalitu“ a „neprístojnosť“ útokov na emeritného pápeža Benedikta XVI. keď prišli správy o ich spoločnej knihe na obranu celibátu. Pre taliansky denník Il Foglio, ktorý uverejnil interview s guinejským kardinálom 25. januára, Sarah povedal:
„Bolo veľa rečí o načisto smiešnych vedľajších aspektoch a nie k téme knihy. Absurdné kontroverzie, vulgárne lži a hrozné pokorovanie Benedikta a mňa nasledovali jedno za druhým. No útoky na Benedikta ma zranili najviac. Čo mi láme srdce a hlboko ma bolí, je brutalita, neúctivosť, nedostatok uváženia a neprístojnosť s akou sa správali voči Benediktovi.“
Kardinál Sarah a Benedikt XVI. sú spoluautormi knihy o výzvach kňazstva v dnešnej dobe „Z hĺbky našich sŕdc: Kňazstvo, celibát a a kríza Katolíckej cirkvi“. Vyšla v angličtine a v taliančine vychádza koncom januára vo vydavateľstve Cantagalli.
„Bez nepriateľstva, bez útokov na niekoho sme ponúkli niekoľko úvah s jasnosťou, presnosťou a vernosťou pravde k zásadnej otázke: katolícke kňazstvo a celibát,“ povedal kardinál. Zdôraznil, že v knihe nie je nijaký postoj opozície voči pápežovi Františkovi a zdôraznil:
„Medzitým mi Benedikt osobne potvrdil, že víta knihu a je šťastný, že sa uverejnila. Teraz žiadam, aby sa táto jalová polemika ukončila.“
V pôvodnom talianskom rukopise knihy Dal Profondo del Nostro Cuore kardinál Sarah aj Benedikt XVI. spolu podpísali úvod aj záver. V cenzurovanej forme knihy bude Benediktovo meno vymazané.
Kardinál Sarah: „Posolstvom knihy je, že ak sa oslabí zákon celibátu dokonca aj len v jednom regióne, spôsobí to zlo, ranu tajomstvu Cirkvi. Kňazstvo ženatých mužov nemožno vytvoriť bez poškodenia kňazstva Ježiša Krista a jeho nevesty Cirkvi.“
Čo sa týka kňazstva žien si kardinál kladie otázku „či hľadáme vernosť Bohu, alebo nasledujeme módne trendy“. Je presvedčený, že sv. Ján Pavol už adekvátne opísal úlohu žien v Cirkvi: „Sv. Ján Pavol II. v apoštolskom liste Mulieris Dignitatem uviedol, že miesto žien je ústredné: „Je to vec pripomínania každému potrebu svätosti a pomoci ľudstvu, aby neupadlo.“
Kardinál Sarah tiež dodal, že knihu ponúkol so synovskou úctou pápežovi Františkovi, „ale aj biskupom, kňazom a veriacim na celom svete, aby ich upevnil vo viere a povzbudil v prehlbovaní úvah bez predsudkov kampane médií mainstreamu, ktorá sprevádzala ostatnú synodu a ponúkala prenáhlené, ideologické a čisto ľudské riešenia“.
Keď sa uverejnili prvé úryvky francúzskeho vydania knihy, niektorí z Benediktových najhlučnejších kritikov na neho zaútočili na sociálnych médiách. Joshua McElwee z „National Catholic Reporter“ vyhlásil, že emeritný pápež sa tak stavia proti plánom pápeža Františka.
„News“ napísali: „Emeritný pápež je spoluautorom knihy s kardinálom Sarahom na obranu celibátu v Katolíckej cirkvi. Zdá sa však, že pápež František zvažuje povolenie ženatých kňazov v Amazónii a preto to považujem za neuveriteľné. Bývalý pápež hovorí verejne o niečom, čo jeho nástupca práve zvažuje.“
Páter James Martin, SJ z magazínu „America“ vyhlásil, že dosah toho sa dá ťažko zmerať a kritizoval Benedikta, že sa ozval: „Mám veľkú úctu k Benediktovi XVI. No keď rezignoval z úradu pápeža, povedal, že zostane ‘skrytý pred svetom’. Ale teraz sa ozýva k otázke, ktorá bola jednou z hlavných tém Synody o Amazónii a pápež o nej uvažuje.“
Páter Martin, známy obhajobou LGBT v cirkvi, ešte dodal: „Ľudia by si mohli tento čin vykladať ako prínos veľkého teológa do diskusie, no iní by to mohli vidieť ako ‘paralelné Magistérium,’ ktoré môže viesť do nejednoty.“

Expert: Vandalizmus v kostoloch – psychické násilie

Bonn, 27.01.2020 (KAP/KNA) 025 979 – Podľa experta na umenie Biskupskej konferencie Nemecka Jakoba Johannesa Kocha, sú kostoly v Nemecku v súčasnosti viac ohrozené kriminálnymi útokmi ako pred desiatimi rokmi:
„Vandalizmus na kultových miestach sa v Nemecku hrozivo rozrástol – nielen v rozsahu, ale aj v kvalite,“ napísal pre „Herder Korrespondenz“ a ďalej uviedol:
„Trestné orgány musia reagovať a tieto činy lepšie hodnotiť. Iba stereotypne konštatovať vecné škody je proste neprimerané. Psychické následky u veriacich umožňujú aj konštatovanie náboženského deliktu. Krádeže a vandalizmus v kostoloch nie sú iba zločiny lúpeže a poškodenia vecí, ale predstavujú aj psychické násilie.“
Expert poukázal na krádeže Ježiška z betlehemov, rozbité vzácne okná v kostole v Lipsku a poškodené kríže na horách a na hroboch. Stáva sa aj to, že páchatelia zanechajú fekálie v nádobách na svätenú vodu.
Kochovi to charakterizuje nie ako „slepé zúrivé činy“, ale ako obraz „ideologicky cielenej motivácie“. Expert žiada vyšetrovateľov, aby sa týmto činom lepšie prizreli: „V paragrafe zákona o bohorúhaní nejde o nič menej ako o verejný pokoj a pokoj medzi ľuďmi, veriacimi aj neveriacimi a to je hodné, aby sa tomu venovala väčšia pozornosť.“
Podľa katolíckej agentúry KNA je počet útokov na kostoly od roku 2010 každý rok vyše 2000! Najvyšší počet zaznamenali v r. 2015 s 2598 deliktami. K tomu sa pridávajú temné čísla štatisticky nezachytené, lebo spolkové štáty Nemecka odlišne klasifikujú vecnú hodnotu atď.

Soros vydá miliardu dolárov na šírenie ľavicových hodnôt

Miliardárov cieľ je rozdrviť svetových vodcov, ktorých považuje za „chcených či reálnych diktátorov” vrátane Donalda Trumpa, Vladimíra Putin a Xi Jinpinga. Je aj agresívnym podporovateľom Európskej únie a vydáva financie v nádeji na ovplyvnenie volieb v mnohých európskych národoch!

USA, 27.1.2020 (LifeSiteNews) 025 978 – Extrémne ľavicový miliardár a finančník George Soros zakladá medzinárodnú sieť vzdelávacích inštitúcií s účelom podpory „demokratických hodnôt“ a boja proti rastu „nacionalizmu“, ako oznámil na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.
Nová „Open Society University Network (OSUN) – Otvorená univerzitná sieť spoločnosti – bude platformou na podporu náuky a výskumu a všetky univerzity sa môžu pripojiť. Sorosova „Nadácia otvorenej spoločnosti“ (OSF) v New Yorku poskytne na to miliardu dolárov.
„Vytvorenie tejto inovatívnej vzdelávacej siete svet naozaj naliehavo potrebuje a bude najdôležitejším projektom môjho života,“ vyhlásil Soros. Jej cieľom bude aj potlačiť „chcených alebo reálnych diktátorov“, vodcov najvplyvnejších národov sveta ako prezident USA Donald Trump, Vladimír Putin z Ruska a Xi Jinping z Číny.
„Keď sa fantázia stať sa prezidentom stala pravdou, Trumpov narcizmus sa rozvinul do patologických dimenzií,“ vyhlásil Soros. „Prekročil všetky hranice prezidentského úradu dané ústavou a za to ho čakal impeachement.“
Podľa Sorosa je najvyšší čas, aby sa napomáhala miliardami ideologicky podporovaná politická agenda, ktorú vybuduje na svojom predošlom úsilí ako novú a inovatívnu vzdelávaciu sieť, ktorú svet potrebuje. Napísal to Dr. Zoltán Kovács, maďarský štátny sekretár pre verejnú diplomaciu a vzťahy.
„Ako sme uviedli, medzinárodné médiá a advokáti globalizmu chvália Sorosa ako ‘filantropa’ tešiaceho sa z charitatívnych skutkov. Ale musíte naozaj dobre počúvať Sorosa samého. Veľmi jasne hovorí o svojich cieľoch presadiť agendu otvorenej spoločnosti. Soros je progresívny nepriateľ republikánov a zvlášť Trumpa a financuje ľavicu po celých USA aj potraty, eutanáziu, kontrolu populácie, ´manželstvá´ rovnakých pohlaví, transgenderizmus a iné.“
„Jeho OSF vydáva 940 miliónov dolárov ročne v 100 krajinách vrátane 150 miliónov na ľavicovú liberálnu úniu v USA (ACLU), potratovú spoločnosť Planned Parenthood a iné liberálne skupiny. Investoval 5,1 milióna dolárov na kampaň proti Trumpovi. Je aj agresívnym podporovateľom Európskej únie a vydáva aj financie v nádeji na ovplyvnenie volieb v mnohých európskych národoch!“

Šejk z Al-Azharu za medzináboženskú spoluprácu

Káhira, 27.01.2020 (KAP/KNA) 025 977 – Veľký imam Mešity Al-Azhar v Káhire, Ahmad Mohammad Al-Tayyeb, vyzval k spolupráci náboženských inštitúcií v prospech umierneného kurzu a proti extrémizmu na celom svete.
„Táto stavba mostov je pre ľudstvo naliehavo potrebná,“ povedal podľa arabských médií v nedeľu na stretnutí s novým pápežským nunciom v Egypte arcibiskupom Nicolasom Theveninom.
„Vatikán a sunitská univerzita Al-Azhar stoja pred rovnakými problémami a zdieľajú rovnakú starosť vzhľadom na znovu oživenie náboženstva. Preto treba definovať všeobecnú stratégiu, pri ktorej ľudskosť stojí na najvyššom mieste,“ povedal šejk. „Náboženské a vedecké inštitúcie musia spoločne dvíhať hlas o náboženstve, múdrosti a bratstve medzi ľuďmi.“
Arcibiskup Thevenin ocenil spoločné úsilie Al-Tayyeba a pápeža Františka v prospech kultúry dialógu a zasadzovania sa za pokojné spolunažívanie. Poukázal na vynikajúcu úlohu náboženských vied pri šírení náboženskej tolerancie a v boji proti extrémizmu a povedal:
„Súčasne je úlohou všetkých vychádzať z náuk náboženstva, držať sa morálky a na internete kriticky preverovať šírený obsah. Elektronický svet je plný omylov a deštruktívnych ideí.“

Al-Azhar diskutuje o islamskej obnove
Na Univerzite Al-Azhar sa koná medzinárodná konferencia o obnove islamského myslenia s expertami na islam zo 46 krajín. Patronát prevzal prezident Abdel Fattah Al-Sisi. Hovorilo sa o tolerancii v islame a postupe proti extrémistickému mysleniu, ako informovali egyptské médiá.
Témami boli aj obnova náboženskej diskusie, vyvracanie mylných predstáv islamu, otázky žien a rodín, ako aj úloha náboženských akademických a medzinárodných inštitúcií.
Mešita Al-Azhar je najstaršou mešitou Káhiry a jedným z najvýznamnejších islamských svätýň Egypta. Pričlenenú má univerzitu s 20 000 miestami a patrí k najdôležitejším náukovým autoritám sunitského islamu.

Kardinál Sandri bude viesť ďalšie konkláve

Vatikán, 27.1.2020 (kath.net/KAP) 025 976 – Argentínčan kardinál Giovanni Battista Re (85), bývalý prefekt Kongregácie pre biskupov bude ďalších päť rokov dekanom Kolégia kardinálov, jeho zástupcom bude kardinál Leonardo Sandri (76), prefekt Kongregácie pre východné cirkvi. Ako oznámil Vatikán v sobotu, pápež voľbu oboch kardinálmi biskupmi – najvyššou triedou pápežského senátu – už potvrdil. Talian Re bol od r. 2017 už vicedekanom.
Krátko pred Vianocami prijal František odstúpenie dekana kardinálov Angela Sodana (92) a zaviedol obmedzenie funkčného obdobia na 5 rokov. Kardinál Sodano bol v úrade od r. 2005 – nastúpil po kardinálovi J. Ratzingerovi.
Dekan, ktorého Kolégium kardinálov označuje ako „primus inter pares“ (prvého medzi rovnými), má dôležité úlohy pri odstúpení alebo smrti pápeža. Zvoláva kardinálov na konkláve do Ríma a vedie voľbu pápeža. Z dôvodu hranice 80 rokov pre účasť na konkláve, už túto úlohu nebude môcť plniť.
Jeho zástupca kardinál Sandri bol v júni pápežom spolu s tromi ďalšími mladšími ako 80 rokov menovaný do skupiny kardinálov biskupov. Tá má 10 členov plus troch patriarchov východných cirkví. Z 13 kardinálov je 6 mladších ako 80 rokov.

Kňaz starajúci sa o deti z ulíc – nový sekretár pápeža

Vatikán, 26.01.2020 (KAP) 025 975 – Gonzalo Aemilius (40), katolícky kňaz z Uruguaya (na obr. vpravo), bude pôsobiť ako súkromný sekretár pápeža Františka. Vatikán to oznámil v nedeľu. Obaja sa poznajú sa od roku 2006, keFrantišek – vtedy ešte kardinál Jorge Mario Bergoglio – si všimol angažovanosť mladého kňaza Aemiliusa v Buenos Aires, ktorý sa staral o deti na uliciach.
Tento promovaný teológ nastupuje na miesto Argentínčana Fabiana Pedacchia (55), ktorý sa po šiestich rokoch služby vrátil na svoj post v Kongregácii pre biskupov.
Druhým pápežským sekretárom je od r. 2014 koptský kňaz Yoannis Lahzi Gaid (44). Tento katolícky kopt je prvým duchovným východnej cirkvi v tomto úrade po boku pápeža.
Aemilius sa narodil 18. septembra 1979 a pochádza zo zámožnej rodiny v hlavnom meste Uruguaja – v Montevideu. Jedna jeho stará matka bola židovka, rodičov označujú ako neveriacich. Pod dojmom kňazov, ktorí sa napriek hrozbám smrti zasadzujú za deti na uliciach, rozhodol sa Aemilius podľa portálu „Vatican News“ už ako žiak prestúpiť na katolícku vieru a stať sa kňazom. Širšej verejnosti sa kňaz Aemilius, vysvätený v r. 2006, stal známy 17. marca 2013. Vtedy ho novozvolený pápež zazrel v dave, keď zdravil veriacich pred vatikánskym farským Kostolom sv. Anny. Na konci omše ho pápež povolal k sebe, predstavil ho ľuďom a požiadal ich, aby sa modlili za neho a jeho prácu s deťmi na uliciach.
Aemilius bol riaditeľom Gymnázia sv. Jána Pavla II. v Uruguaji. Štúdium teológie ho priviedlo aj na dva roky do Ríma.
Pri príležitosti návratu Pedacchia do kongregácie zdôraznil v novembri vatikánsky hovorca Matteo Bruni, že pri funkcii pápežského súkromného sekretára ide o „službu na určitý čas“. Obaja sekretári vykonávajú túto službu popri bývalom povolaní, ku ktorému sa potom zasa naplno vrátia.
Súkromní sekretári pápeža Františka sa sotva ukazujú na verejnosti. Väčšiu úlohu zohrával Stanislav Dziwisz, ktorý stál takmer štyri desaťročia po boku arcibiskupa Karola Wojtylu a neskôr pápeža Jána Pavla II. Súkromný sekretár Benedikta XVI., Georg Gänswein, je ako prefekt Pápežského domu prítomný najmä svojimi protokolárnymi úlohami pri audienciách pápeža.

Pápež František: Božie slovo nás vedie na hlbinu

Pápež František slávil historicky prvú Nedeľu Božieho slova

Vatikán, 26.1.2018 (RV) 025 974 – „Dajme v našom vnútri miesto Božiemu Slovu!“ – vyzval Svätý Otec 26. januára v Nedeľu Božieho slova, ktorú Cirkev slávila vôbec po prvý raz. V zaplnenej Bazilike sv. Petra dopoludnia predsedal koncelebrovanej svätej omši, pri ktorej odovzdal zástupcom rôznych sfér cirkevného a spoločenského života knihu Svätého písma.
Homília v plnom znení a viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-01/bozie-slovo-nas-vedie-na-hlbinu-homilia-v-nedelu-bozieho-slova.html

Skokanka na lyžiach: „Boh je režisér môjho života“

Innsbruck, 26.1.2020 (kath.net/KAP) 025 973 – „Boh nehrá v mojom živote nejakú úlohu – on je mojím režisérom!“ Zdôrazňuje to druhá svetová víťazka v skokoch na lyžiach Rakúšanka Eva Pinkelnigová v interview pre „Tiroler Sonntag“. Hovorí o svojej viere a ako dokázala po ťažkom zranení znova sa vrátiť k vrcholovému športu a dosiahnuť úspechy:
„Už ako dieťa som mohla prežívať, že Boh ma nikdy nenechá v štichu a má dobrý plán pre môj život. Aj keď mnohé veci nechápem, dôverujem tomu, že on má prehľad a koná suverénne. Jeho láska ma prenáša cez ťažké obdobia a dáva mi pekné úseky života ešte intenzívnejšie prežívať.“
V sezóne 2016/17 Eva Pinkelnigová dvakrát spadla a vážne sa zranila:
„Tréneri a experti ma odpísali, stokrát som počula, že by som to mala konečne vzdať, keďže ľudsky už nie je možné, aby som dobre skákala. No pre Boha neexistujú nijaké hranice. On rozšíri náš horizont, keď mu dôverujeme a jednoducho robíme jeden krok za druhým. Ja som urobila všetko ľudsky možné a to ‚nemožné‘ vybavil Boh. Tak som skočila na svetovom pohári znova na stupienok a bola som v roku 2019 v Seefelde dvakrát druhá.“

Novým dekanom kardinálskeho zboru je kardinál Giovanni Battista Re

Vatikán, 25.1.2020 (RV) 025 972 – Svätý Otec František schválil voľbu 85-ročného talianskeho kardinála Giovanniho Battistu Re za dekana Kardinálskeho kolégia. Za vicedekana bol zvolený 76-ročný argentínsky kardinál Leonardo Sandri. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-01/novy-dekan-kardinalskeho-zboru-kardinal-giovanni-battista-re.html

‘Ježiš’ moslimov nie je kresťanský Ježiš – Boh

„Pred 1400 rokmi Mohamed uniesol Abraháma, Mojžiša a Ježiša z Evanjelií a všetci sa stali moslimskými prorokmi.“

USA, 22.1.2020 (LifeSiteNews) 025 971 – Pred 1400 rokmi Mohamed uniesol Ježiša z evanjelií, degradoval ho na proroka a umiestnil ho do Koránu. Kresťanstvo bolo vtedy hlavným konkurentom islamu a Mohamed sa zrejme domnieval, že bude lepšie Ježiša uznať, ako ho odsudzovať.
Keď preskočíme 1400 rokov, nachádzame stále niektorých moslimov, ktorí manipulujú postavu Ježiša na politické a náboženské účely. Moslimovia na Západnom brehu Jordánu už roky vyhlasujú, že Ježiš bol „prvý Palestínčan“. Tvrdia, že keď im Izraelčania ukladajú reštrikcie „Ježiš je znova ukrižovaný“. A k tomu sa teraz ešte aj dodáva, že Ježiš bol prvým mučeníkom za islam! Tawfiq Tirawi, člen starších v palestínskej vláde napísal na Facebooku:
„Požehnané Vianoce, narodeniny nášho Pána Ježiša, Mesiáša, prvého Palestínčana a prvého shahida (islamského mučeníka).“
Uvádzam to, lebo mnohí kresťania majú hmlistú predstavu o postavení Ježiša v islame alebo ani netušia, že má miesto v islame. Katolíci by mali vedieť, že moslimovia si ctia Ježiša aj podľa pohľadu Nostra Aetate. Ale pre mnohých je to všetko, čo vedia o Ježišovia a islame. A to nestačí – islam už prešiel cez ospalé obdobie stredoveku a znova sa vynára ako svetová moc. Je dôležité pripomenúť si, že Nostra Aetate je z roku 1965 a ukazuje pozitívny obraz islamu, nie jeho úplný obraz.
Islam sa prebudil z driemot, no mnohí katolíci nie. Nepripúšťajú, že obraz islamu Druhého vatikánskeho koncilu je žalostne neadekvátny pre chápanie znovu zrodeného militantného islamu.
Vezmime si tvrdenie o Ježišovi ako o prvom islamskom mučeníkovi. Ježiš nemohol byť islamským mučeníkom, lebo Korán popiera, že bol ukrižovaný! Korán tvrdí, že niekto, kto vyzeral ako Ježiš, bol omylom ukrižovaný na jeho mieste! (4,157). Ježiša si moslimovia ctia nie preto, že umrel za naše hriechy, ale že bol veľký prorok. A prečo bol veľký prorok? Hlavne preto, že predpovedal príchod Mohameda.
Nemohol byť mučeníkom ani preto, lebo odmena pre islamských mučeníkov v raji je 72 čiernookých panien!
Toto však uráža kresťanov. Vidno, že moslimovia absolútne nechápu, kto je Ježiš, ani čo je náš konečný cieľ. Islamskí učenci súhlasia, že mučeníctvo je najistejšou cestou do raja, no človek nemusí byť mučeníkom, aby sa tam dostal. Známy islamský znalec zákonov uisťuje: „Každý, kto verí v Alaha a zomrie ako veriaci, je obyvateľom raja …” (Reliance of the Traveller, p1.3 – Opora cestujúceho).
Napokon Mohamed tiež nezomrel ako mučeník. No z islamského hľadiska je človek v spoločnosti 72 spoločníkov alebo možno v jeho prípade 144, či ešte viacerých. Hoci moslimovia majú mať iba štyri ženy na zemi, Alah vyhlásil, že Mohamed ich môže mať koľko chce. Nostra Aetate ubezpečuje, že moslimovia si cenia „morálny život“ a záver je, že je to viac menej rovnaký morálny život ako ten kresťanský. Ale čo do sexuálnej etiky a rovnosti mužov a žien je to úplne očividne odlišný morálny život, ktorý sa cení. Z kresťanského pohľadu je to nemorálny život. Nebesia nie sú u nich ničím viac ako glorifikovaným háremom.
Kresťania musia byť obozretní pri vsúvaní kresťanských predpokladov do islamu. Zvlášť je pokušením predpokladať, že Ježiš, ktorého si ctia moslimovia, nie je iný ako Ježiš evanjelií. No to nie je ten istý Ježiš! On nie je ani len kresťan či žid. On je moslim. Ak by bol kresťanom, skončil by v pekle a nie v raji. Prečo? Lebo najhorší hriech, aký môže moslim spáchať je „hriech pridružovania“ spoločníkov Alahovi -shirk. Takže viera v Najsvätejšiu Trojicu je veľký hriech. Korán je tu veľmi tvrdý: „Ktokoľvek by sa pridružoval k Alahovi, tomu Alah zakázal svoj raj a jeho útočiskom je peklo“ (5,72). Keďže Ježiš je Boží Syn, bol by vinný z „pridružovania“ najvyššieho stupňa a tak mierne povedané, nespôsobilý pre raj. Ježiš Koránu na druhej strane, prisahá Alahovi, že nikdy si nenárokoval byť Bohom (5,116). Pozná pravidlá a ako dobrý moslim ich nasleduje!
Čím bližšie sa prizrieme Ježišovi Koránu, tým ťažšie veríme, že je to Ježiš evanjelií. Nie je to kresťan, ale konvertita na islam! Keď Ježiš príde znova, podľa Reliance of the Traveller, „nebude vládnuť podľa Evanjelia, ale bude nasledovníkom nášho proroka“ (o9.8).
Nie len tu, ale aj pri Poslednom súde bude Ježiš vydávať svedectvo proti kresťanom, ktorí sa neobrátili na islam (Korán 4,159). To by mohol byť šok pre katolíkov, ktorí počúvajú, že islam si veľmi váži „ľud Knihy“ – t. j. kresťanov a židov. Nestačí teda nasledovať vlastnú vieru….
Potom prišiel Mohamed a kniha Reliance of the Traveller hovorí:
„Kto veril Evanjeliu a Ježišovým príkazom, toho viera bola platná a prijateľná, dokiaľ neprišiel Mohamed (Alah nech ho žehná a dá mu pokoj.) Tí, ktorí nenasledovali Mohameda a nevzdali sa sunny (tradície) Ježiša a Evanjelia, boli stratení“ (w 4.4).
Skrátka v istom bode histórie Alah vrhol svoju knihu na „ľud Knihy“ lebo neprijal verziu jeho náboženstva. Nová verzia zásadne nahradila starú:
„Alah, Najvyšší, poslal Mohameda … aby odovzdal svoje inšpirované posolstvo celému svetu … nahradil a zrušil predošlý náboženský systém prorokovým svätým zákonom“ (Reliance of the Traveller, v. 2.1).
Mohamed uniesol Abraháma, Mojžiša a Ježiša a všetci sa stali moslimskými prorokmi, aby pomohli predať jeho vytvorenú zlátaninu náboženstva. A moslimovia sa dodnes pokúšajú zaistiť si Ježiša, aby predali islam. Len teraz používajú moderné metódy reklamy. Takže nebuďte prekvapení, ak pôjdete po diaľnici a uvidíte billboard: Nájdi Ježiša v našom Koráne a Mohameda v Biblii“. Sponzoruje to moslimská skupina „GainPeace“ (Získaj pokoj). Sabeel Ahmed, jej riaditeľ tvrdí, že ich účelom je „stavať mosty a vymazávať nedorozumenia“. No sama reklama je zavádzajúca. Nepoznám všetky mená z Biblie, no meno Mohamed v nej iste nie je! Je pravdou, že niekto menom Ježiš sa občas objaví v Koráne. A keďže si Mohamed požičal Lukášov príbeh narodenia Ježiša, vyzerá to na prvý pohľad, ako by to bol ten istý Ježiš. Ale Ježiš narodený z Panny Márie sa radikálne líši od toho v Lukášovom evanjeliu. Všetko, čo sa hovorí o moslimskom Ježišovi, alebo čo hovorí on, je zvrátenosťou kresťanského posolstva.
A posledná vec: Sabeel Ahmed uvádza, že „Ježiš sa spomína s láskou a úctou a cťou v Koráne viac ako 25 krát“. To je možno pravda, no väčšinou iba v zozname iných moslimských prorokov, ktorí hlásajú Mohamedovo posolstvo. Ak hľadáte meno Ježiš, nájdete ho v Koráne, ale ak hľadáte osobu z tela a krvi, akú poznajú kresťania, budete trpko sklamaní.
Žiaľ, tieto čísla u niektorých kresťanov účinkujú – najmä u tých, čo Korán nečítali. V obrane tézy, že islam a kresťanstvo majú veľa spoločného, istý kňaz poukázal na to, že Mária sa spomína v Koráne 32 krát. Považoval to za rozhodujúci argument. Ale samozrejme takým nie je. Ak toto zmätenie u katolíkov bude rásť, môžeme sa staviť, že moslimovia zintenzívnia svoje prozelytizujúce úsilie. Katolíci, ktorí dúfajú, že ubránia svoju vieru, budú sa musieť lepšie informovať o islame a nenechať sa zvádzať slovnými hračkami a číslami.

Kardinál Burke: „Zostaňte verní Kristovi vojaci“

A nikdy neklesajte na duchu!“ povedal kardinál Burke na svätej omši k Pochodu za život.

Washington, D.C., 24.1.2020 (LifeSiteNews) 025 970 – Kardinál Raymond Burke slávil svätú omšu pri príležitosti Pochodu za život v Kostole sv. Utešiteľa – sv. Cypriána. V homílii povedal:

„Nikdy nevzdávajte boj za život! Niekedy nás môže postihnúť únava v boji za obnovu rešpektovania života. Niekedy máme pokušenie vyhlásiť, že naše úsilie na ochranu života je zbytočné. Vtedy by sme si mali spomenúť na slová sv. Pavla, ktoré napísal sv. Timotejovi: ‘Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. … Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista,“ (1 Tim 6, 11-12, 14).“
„Nikdy nesmieme klesať na duchu. Naším jediným záujmom musí byť zostať vernými Kristovými vojakmi pri šírení evanjelia života.“
Kardinál pripomenul sviatok sv. Timoteja a spomenul, že svätec čelil mnohým výzvam ako biskup no nakoniec, aby zostal verný Kristovi a svojmu zverenému stádu, umrel mučeníckou smrťou.
Kardinál Burke sa potom modlil za ohrozených potratom a za vykonávateľov potratov – najmä, aby pochopili hrozné zlo svojich činov, ale aj nezmerateľné milosrdenstvo a lásku Boha k nim v Ježišovi Kristovi. Pozval ich oľutovať hriechy a robiť pokánie životom venovaným náprave nenarušiteľnej dôstojnosti každého ľudského života bez výnimky.
Modlil sa, aby zákonná ochrana práva na život bola obnovená pre všetkých, najmä pre nevinných a bezbranných nenarodených. Prosil, aby zákony znova vyjadrovali prirodzený a morálny zákon vpísaný Bohom do každého ľudského srdca.
Spomenul aj nespravodlivý výnos Najvyššieho súdu USA z 22. januára 1973 v prospech zavedenia potratu, ktorý by sa mal zmeniť. Prosil o príhovor zvlášť preblahoslavenú Guadalupskú Pannu Máriu, patrónku oboch Amerík:
„Ako Guadalupská Panna Mária bola hviezdou prvej evanjelizácie nášho kontinentu, tak nech je pre nás dnes hviezdou novej evanjelizácie predovšetkým náuky a žitia evanjelia života.“
„Musíme denne niesť svoj kríž, aby sme boli Ježišovými učeníkmi. Neklaďme nič pred Kristovu lásku: „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom (Lk 14,33). Musíme odovzdávať Kristovi všetko a tým aj našim bratom aj sestrám.“
Svätú omšu organizoval „Inštitút Krista Kráľa“ z iniciatívy svojich mladých Sursum Corda a hostila ju farnosť populárneho blogera Mons. Charlesa Popea.

Auto vrazilo do autobusu so študentami Pochodu za život

USA, Campbell County, Kentucky, 25.1.2020 (LifeSiteNews) 025 969 – Jeden muž je mŕtvy po tom, čo nasmeroval svoje auto do cesty autobusu, ktorý viezol študentov z Katolíckej školy v americkom Covingtone na Pochod za život. Agentúra Fox News informovala, že autobus a auto sa zrazili na diaľnici 25. januára. Katolícka spravodajská agentúra (CNA) vydala správu, že kňaz v autobuse dal šoférovi „posledné pomazanie“. Najmenej štyria ľudia boli zranení a dvoch odviezli do nemocnice. Predok autobusu bol zničený a študenti vyliezali núdzovými východmi. Svedok v inom aute vypovedal, že auto sa rútilo priamo na neho v protismere! A keď sa vracal, videl, že vrazilo do autobusu. Diecéza Covington vydala vyhlásenie:
„Dnes ráno sa stala nehoda autobusu so študentami, ktorí cestovali do Washingtonu na Pochod za život. Polícia prípad vyšetruje. Prosíme, pripojte sa k nám v modlitbách za všetkých účastníkov nehody.“ …

Trump: „Náboženská sloboda je v nebezpečenstve“

Washington D.C., 27.1.2020 (kath.net) 025 968 – „Náboženská sloboda je v nebezpečenstve, preto som sa zúčastnil na Pochode za život. To sú skutočne neuveriteľní ľudia,“ vyjadril svoj hlboký dojem z ochrancov života americký prezident Donald Trump v interview pre „Fox.news“ šéfredaktorovi EWTN Raymondovi Arroyovi.
Svoju účasť na pochode hodnotil ako „úspešnú“ a vyjadril nádej, že sa do hnutia za život dostane nový elán v boji za právo na život a to až po Najvyšší súd.

Prišiel, prehovoril a písal históriu ochrany života!

Donald Trump – prvý americký prezident na Pochode za život

Washington D.C. 24.1.2020 (kath.net) 025 967 – Aký úžasný „Piatok za život“ – „Friday for Life“ v USA! Desaťtisíce ľudí na námestí vo Washingtone pri National Mall. Mnohí museli zostať aj v bočných uličkách a mohli sa na Pochode za život zúčastniť až po príchode Donalda Trumpa. Množstvo najmä mladých ľudí, počúvalo aj koncert írskej skupiny „Restless“. Potom prišiel neohlásený video-vstup amerického viceprezidenta Mike Penca, z Ríma, kde zastupoval na návšteve pápeža Donalda Trumpa a ohlásil jeho príchod.
A potom prišiel Donald Trump – z bezpečnostných dôvodov mal príhovor za neprestreľnou sklenenou stenou no na začiatku aj na konci slov stenu odignoroval. Očividne si užíval, ako ho mladí nadšene zdravili ako hrdinu. Už len prítomnosť amerického prezidenta prepísala históriu, kým sa ešte vôbec dostal k slovu. No následne prišli slová, ktoré dojali ľudí nielen na námestí Washingtonu a boli rozhodne jasnejšie pri téme potratu ako je to často u priemerných biskupov najmä nemeckej oblasti.
Trump povedal, že je mu cťou, že môže ako prvý prezident navštíviť Pochod za život a pokračoval:
„Sme tu z jediného dôvodu – brániť právo každého dieťaťa narodeného, či nenarodeného na napĺňanie Boh daného potenciálu. Už 47 rokov prichádzajú na pochod Američania zo všetkých kútov krajiny. A dnes som ako prezident USA hrdý na to, že stojím za vami!“
Trump sa poďakoval desiatkam tisícov študentov a žiakov, ktorí podnikli dlhé cesty autobusmi, aby mohli byť na pochode. Oslovil aj desaťtisíce ľudí medzi Bielym domom a námestím Mall, ktorí už tam nemali miesto:
„Mladí ľudia sú srdcom Pochodu za život. A je to vaša generácia, ktorá USA urobí znova národom chrániacim rodinu a život.“
Prezident konštatoval, že hnutie za život vedú silné ženy, úžasní náboženskí predstavitelia a odvážni študenti:
„Staráte sa o matky starostlivo a so súcitom. Ste zmocnení modlitbou a motivovaní nezištnou láskou.“
Trump sa poďakoval aj mnohým prítomným politikom:

„Všetci tu chápu jednu večnú pravdu – každé dieťa je vzácne a je to svätý dar od Boha. Spoločne musíme deti chrániť a brániť dôstojnosť a svätosť každého ľudského života. Keď vidíme obrázok dieťatka v matkinom tele, vrháme letmý pohľad na majestátnosť Božieho stvorenia.“

Trump pripomenul svoje aktivity za život od začiatku úradu. Potratovým skupinám škrtol štátne peniaze a sľúbil, že pri každom zákone, ktorý je proti životu, vysloví veto a zdôraznil:
„Nenarodené deti nemali nikdy silnejšieho obrancu v Bielom dome. Biblia nám pripomína, že každý človek je nádherne stvorený.“
Spomenul aj svoju politiku obrany náboženskej slobody:
„Na náboženskú slobodu sa útočí všade na svete. Ale my to zastavíme. A postaráme sa o lekárov, sestričky, učiteľov a skupiny ako sú Malé sestry chudobných, aby mohli uplatňovať výhrady vo svedomí. Moja vláda podporuje aj na viere založené adopcie. Už som menoval 187 konzervatívnych sudcov, medzi nimi dvoch na najvyššom súde.
Trump tiež sľúbil, že bude chrániť študentov – ochrancov života, aby univerzity prijímali právo na slobodu názoru, ak chcú štátne príspevky. Kritizoval aj demokratov, ktorí v tejto oblasti zastávajú najradikálnejšie postoje proti životu:
„Každý demokrat v kongrese už podporuje potraty hradené z daní a ich výkon až do pôrodu, ba sú prípady usmrtenia dieťatka dokonca aj po pôrode! Demokrati dokonca blokovali zákon, ktorý garantoval starostlivosť o detí, ktoré potrat prežijú!“
Na záver sa Trump poďakoval všetkým matkám:
„Vaša oddanosť a vaše vedenie pozdvihuje celý národ. Ďakujeme vám za to. Oslavujeme vás a vyhlasujeme, že matky sú hrdinky. Skrze vás je náš národ požehnaný veľkými dušami, ktoré zmenili kurz ľudskej histórie. Vieme, že každý život prináša lásku do sveta, každé dieťa prináša radosť do rodín. Každý človek je preto hodný, aby bol chránený. A predovšetkým vieme, že každá duša je božská a každý ľudský život – narodený, či nenarodený – bol stvorený vo svätej tvári všemohúceho Boha. Ďakujem vám.
Toto je veľmi mimoriadna chvíľa. Milujem vás. A hovorím to s veľkým zápalom. Ďakujem, nech vás Boh žehná a nech Boh žehná Ameriku.
Potom nasledovali svedectvá politikov a dvoch žien, ktoré prežili svoj potrat. Nakoniec sa prítomní vydali v radostnej nálade až ku Kapitolu a budove Najvyššieho súdu USA. Tam sa pochod ukončil.
Pozoruhodná podpora pochodu prišla aj z Ríma. Pápež František ohlásil, že účastníkom pochodu udeľuje plnomocné odpustky.

Príprava na mesiáša ???

40 svetoví vodcovia sa stretnú v Jeruzaleme. „Je to príprava na mesiáša,“ hovorí prominentný rabín …

Jeruzalem, 21.1.2020 (Adam Eliyahu Berkowit) 025 966

https://www.breakingisraelnews.com/143758/40-world-leaders-scheduled-to-converge-on-jerusalem-preparation-for-messiah-says-prominent-rabbi/

„Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy (Iz 2, 2)

Jeruzalem a Chrámová hora (Shutterstock)

Rabín Shmuel Eliyahu, hlavný rabín mesta Tzfat (Safed), uverejnil 21. januára na Facebooku video z Kotelu (Západného múru).
„Tento týždeň sa zídu 4 králi, princovia a panovníci z celého sveta. Toto je radostná príležitosť, ale nie je to po prvý raz,“ povedal rabín Eliyahu. „Spôsobí to isté dopravné zápchy, ale je to obrovské požehnanie. Pomôže to Jeruzalemu zvykať si na svoju skutočnú funkciu. Ale ako prídu všetky národy? Všetky naraz? Prídu jedny za druhými postupne. Najprv prídu do Jeruzalema králi a princovia. Pocítia, že je tam shechina (Božia prítomnosť) spočívajúca na meste. To ich rozruší a nadchnú sa za Jeruzalem. Potom postupne budú šíriť slovo, šíriť svoju lásku k Jeruzalemu každému. Keď nakoniec uvidíte všetky národy putovať do Jeruzalema a zaplavia ho, pochopíte, že sa to začalo tu a teraz, so všetkými hlavami štátov tak, ako hlava riadi telo.“
„Ak bude Boh chcieť, odmení nás tým, že uvidíme všetkých prichádzať do jeruzalemského chrámu.“
Rabín citoval aj ďalší verš Izaiášovho proroctva.
„Prídu mnohé kmene a povedia: ´Hor sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi.´ Amen a amen.“ (Iz 2,3)
Hoci rabín nespomenul prípravu na mesiáša na videu samotnom, klip bol vydaný sídlom rabína Eliyahua pod titulom „Návšteva 40 svetových vodcov – ďalšia príprava na dni mesiáša.“

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *