Život Cirkvi vo svete 10/2022

Obsah

Pápež: Prosme Kráľovnú pokoja, aby nad nami rozprestrela svoj plášť

Katolícki biskupi prosia pápeža, aby zasvätil Ukrajinu a Rusko

František začína desiaty rok na Petrovom stolci

Sr. Becquartová: Pápež chce oddeliť vedenie Cirkvi od ordinácie

+ Pápež odporúčal Bohu zosnulého kardinála Cacciavillana

Benedikt XVI. : Zmysel Pôstneho obdobia

Arcibiskup Ševčuk: Ľudia vidia nad Ukrajinou ‚žiariacich anjelov’

Katolícky filozof: Ruská vojna nespravodlivá – ale aj zásah NATO!

OSN zakazuje používať slová ‚vojna‘ a ‚invázia‘ Ruska

‚Kresťan‘ Putin posiela proti Ukrajine brutálnych islamistov!

Ostrá kritika patriarchu Cyrila I. od vlastných

Súd oslobodil biológa z obvinenia urážky homosexuálov

Austrália: Kňaz bojuje za svoje spoločenstvo tradičnej omše

Mariupol: Kňaz informuje z „pekla“ Ukrajiny!

Opátka Reemtsová OSB: „Je dobre, že máme liturgiu a dogmy“

„Bätzingova cirkev“ a časopis „BUNTE“ namiesto Biblie

Moskovský patriarcha Cyril I. a ďalšia vojnová kázeň

Hlava cirkvi na Ukrajine: „Som na ruskom zozname smrti“

Rakúsko: Biskup vešia k pôstu obraz nahého transsexuála na oltár

San Francisco: Útok na katedrálu – „Cirkev zotročuje ženy!“

Arcibiskup Viganò’ k pôstu: „Boží hnev možno uzmieriť iba pokáním“

Obetuj nebeskému Otcovi moju krv a moje rany!

Pri rannom rozhovore som Ježišovi povedala: „Nie si azda nejakým preludom?“ Ježiš mi odpovedal: „Moja láska nikoho neklame,“ píše sr. Faustína. …
Jedného dňa mi Ježiš oznámil, že potrestá najkrajšie mesto našej vlasti trestom podobným Sodome a Gomore. Videla som Boží hnev, preto som sa so strachom mlčky modlila. Zakrátko Ježiš povedal:

„Moje dieťa, počas obete sa zjednoť so mnou a obetuj nebeskému Otcovi moju krv a moje rany ako uzmierenie za hriechy tohto mesta. Neustále to opakuj počas celej svätej omše. Rob tak sedem dní.“ (Varšava v 2. svetovej vojne)

Siedmy deň som prosila o jeho požehnanie: „Pre teba žehnám celú krajinu.“
A rukou urobil veľký kríž nad našou vlasťou. (Denník sr. Faustíny, 1992)

Modlite sa 13. marca za obrátenie Ruska!

Vyzýva všetky fatimské svätyne na svete Fatimská svätyňa Krysowice vo Ľvovskej arcidiecéze!

* * * * * * *

Pápež: Prosme Kráľovnú pokoja, aby nad nami rozprestrela svoj plášť

Vatikán, 5. 3.2022 (RV) 028 355 – Pápež František rozoslal 5. marca cez sociálnu sieť Twitter ďalšiu výzvu k modlitbe za pokoj. Tentokrát prosí o príhovor Kráľovnú pokoja:

„Prosme Kráľovnú pokoja, aby nad nami rozprestrela svoj plášť: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička: neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná!“

Odkaz preložený vo viacerých jazykoch, medzi ktorými sa už týždeň objavujú aj ukrajinčina a ruština, vychádza v obrazovom „meme“ s textovými heslami #Modlime sa spoločne, #Ukrajina a #Mier.

Katolícki biskupi prosia pápeža, aby zasvätil Ukrajinu a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Ukrajina, 3.3.2022 (Christianitas) 028 354 – V liste pápežovi biskupi napísali, že ich prosba „v týchto hodinách nesmiernej bolesti a strašného utrpenia nášho ľudu“ je odpoveďou na mnohé žiadosti veriacich o zasvätenie. V liste, na webovej stránke biskupov na Popolcovú stredu sa uvádza:

„Odpovedajúc na túto modlitbu, pokorne žiadame Vašu Svätosť, aby ste verejne vykonali akt zasvätenia Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako to žiadala Panna Mária vo Fatime. Nech Matka Božia, Kráľovná pokoja, prijme našu modlitbu: „Regina pacis, ora pro nobis.“

Ich žiadosť prišla v čase, keď ruské sily začali obkľučovať Kyjev, kde bolo v stredu skoro ráno zaznamenaných niekoľko výbuchov, a vojská obliehali Charkov, druhé najväčšie ukrajinské mesto.
Ukrajinskí biskupi na svojej webovej stránke zverejnili aj aktualizovaný ukrajinský text aktu zasvätenia Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a žiadajú, aby sa modlila v súkromí a po každej svätej omši.
Približne 1 % obyvateľov Ukrajiny sú katolíci latinského obradu. Sú sústredení na západe krajiny, kde je šesť diecéz sufragánnych k Ľvovskej arcidiecéze latinského obradu. Väčšina katolíkov na Ukrajine patrí k Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, najväčšej z 23 východných katolíckych cirkví v spoločenstve s Rímom. Gréckokatolíci tvoria približne 10 percent zo 44 miliónov obyvateľov Ukrajiny, ktorí sú prevažne pravoslávni. R D

František začína desiaty rok na Petrovom stolci

Rímsky korešpondent Roland Juchem

Vatikán, 06.03.2022 (KAP) 02á 353 – Pápež je majstrom výnosov. Sotva nejaký pápež tak často vydal „motu proprio“ – výnos z „vlastnej iniciatívy“ ako František, ktorý 13. marca začína 10. rok v službe pápeža. Vydal už 49 takých dokumentov, ktoré sú všetky na stránke vatican.va. Sv. Ján Pavol II. (1978-2005) vydal za 26,5 roka pontifikátu 31 „motu proprio“, Benedikt XVI. (2005-2013) 13. Výnimku tvorí Pavol VI. (1962-1978), ale ten musel realizovať výsledky koncilu.
Hovorí sa, že na konkláve v marci 2013 zvolili arcibiskupa Buenos Aires za pápeža aj preto, lebo kardináli považovali reformu Rímskej kúrie za potrebnú. Sotva bol zvolený, zriadil pápež z konca sveta aj medzinárodnú Radu kardinálov, ktorá mu mala pri reforme radiť. Odvtedy čaká svet na ohlásenú ústavu kúrie vo forme apoštolskej konštitúcie.
Medzitým robil František, verný svojmu heslu „andare sempre avanti“ (robiť stále ďalej), jeden reformný krok za druhým. Nie priamočiarym pochodom, ale skôr ako pri tangu. Kolísavé kroky vpred a nazad spojené s tým či oným chybným krokom – ako pri zriaďovaní a vybavení finančných orgánov, či pri justičnej reforme, aby sa trestné stíhanie zlepšilo.
Na rozdiel od argentínskeho národného tanca, kde raz vedie muž a raz žena, reformu kúrie vedie František sám. Verne mottu jeho rehole: Predstavený počúva mnohých a rozhoduje potom sám – a často mimo kúrie. Sčasti veľmi prekvapujúco, sčasti s očakávaním a tiež, aby si mnohé nechal otvorené.
Tak pápež malými krokmi hľadá nové voľné priestory – viac kompetencií a zodpovednosti pre miestnych biskupov, celosvetové formálne uznanie a ocenenie služieb žien v liturgii a katechéze, čo ženy na mnohých miestach už dávno robia. Tvrdšie tresty a jasnejšie pravidlá v prípadoch zneužívania. Viac žien a laikov vo vedúcich funkciách vo Vatikáne. Na to vytvoril František dva paralelné posty obsadené ženou a mužom – v sekretariáte Synody biskupov, v Komisii pre Latinskú Ameriku, vo vedení Komisie pre rozvoj.
Najmä v nemeckej oblasti očakávajú mnohí ďalekosiahle a aj ďalšie reformy. Aj keď sa napr. nemecký kardinál Walter Kasper svojim rodákom pokúša vysvetliť: František nie je liberálny, on je radikálny. Radikálny neznamená pre Františka, že škrtnutím pera odstráni doterajšie tradície. Veď je to jeho práca ako pápeža držať Katolícku Cirkev pospolu. Nie jednoduché vo svete, v ktorom každý návrh reformy, každý úkon praxe za 24 hodín obletí zemeguľu. A postará sa o protest alebo o potlesk.
Františkov najväčší a ctižiadostivý reformný projekt je svetový synodálny proces, ktorým by chcel Katolíckej cirkvi dodať iný štýl pôsobenia a iný štýl života. Formu, ako môže také niečo vyzerať, demonštroval nedávno na 2-hodinovom stretnutí online so študentami zo Severnej a Južnej Ameriky, ktoré zorganizovala Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku a Univerzita sv. Ignáca z Loyoly v Chicagu.
Išlo predovšetkým o migráciu. Mnohí boli sami migrantmi. S pápežom hovorili o etnicko-kultúrnej identite, pastoračnej blízkosti, či o klimatických zmenách.
Svetová synoda je podstatnou vecou, a preto chce František zostať pápežom najmenej do konca roka 2023. Potom sa má konať vo Vatikáne Synoda biskupov o synodálnej Cirkvi.
Čo má ešte na programe v desiatom roku pontifikátu? Možno dôjde konečne ku konštitúcii o reforme kúrie medzi Veľkou nocou a polovicou mája. A pápež má aj cestovné plány. Počiatkom apríla doženie odloženú cestu na Maltu. Od 2. do 7. júla pôjde do Konga a Južného Sudánu. A chce aj do Libanonu, ak to nejako pôjde. To všetko však za predpokladu, že sa jeho problémy s kolenom nezhoršia a musel by termíny odrieknuť.
Najneskôr na jeseň udelí pápež purpurové birety novým kardinálom a tým podčiarkne dlhodobé perspektívy svojho pontifikátu. Podobné platí aj pre vedúcich vatikánskych dikastérií, ktorých bude musieť čoskoro menovať nových. O to viac, že sa niektoré spoja ako vzdelanie a kultúra i misie a nová evanjelizácia.

Sr. Becquartová: Pápež chce oddeliť vedenie Cirkvi od ordinácie

Michael Haynes

Vatikán, 7.3.2022 (LifeSiteNews) 028 352 – „Prominentná“ členka vatikánskej kúrie sr. Nathalie Becquartová vyhlásila, že pápež František má v úmysle „oddeliť na Synode o synodalite účasť na vedení v Cirkvi od ordinácie“. Sr. Nathalie menovaná vo februári 2021 za podsekretárku Synody biskupov, je prvá žena Rímskej kúrie s právom voliť na synode biskupov. V interview pre The New York Times padla otázka o prekážkach vysviacky žien v Cirkvi. Jej odpoveď:

„Víziou pápeža je zbaviť sa skrze synodu klerikálnej Cirkvi a posunúť sa k synodálnej Cirkvi. Oddeliť účasť na vedení v Cirkvi od ordinácie. Otvára sa nám tak cesta počúvania rôznych názorov. Napríklad nie každý si myslí, že vysviacka žien je dobrá cesta. Sú skupiny, čo po tom volajú, ale aj skupiny, ktoré chcú nové služby v Cirkvi. Otázka žien je znamením doby. Je to mocné volanie v spoločnostiach a v Cirkvi. Cirkev už povedala, že máme bojovať proti každej diskriminácii žien. Ale je to dlhá cesta nielen pre Cirkev.“
Podobne žiada fundamentálnu zmenu v Cirkvi po synode aj kar dinál Mario Grech, generálny sekretár Synody biskupov, ktorý nedávno povedal:
„Synodálny proces bude procesom rozlišovania, ktorým Cirkev nájde pravdu.“
Kardinál dokonca naznačil, že pápež urobí zmenu v náuke Cirkvi po synode. …
Okrem sv. Jána Pavla II. aj kardinál Müller viackrát poprel možnosť vysviacky žien. Už v r. 2019 pri varovaní pred Synodou biskupov o Amazónii kardinál napísal:
„Nijaká synoda s pápežom či bez neho, nijaký ekumenický koncil, ani pápež sám, nech by hovoril aj ex cathedra, nemôže povoliť vysviacku žien. Bolo by to v protiklade s definovanou náukou Cirkvi.“ …

František odvolal biskupa kritického voči očkovaniu

Vatikán, 09.03.2022 (KAP) 028 351 – František odvolal biskupa z Areciba v Puerto Ricu, Daniela Fernandeza Torresa (57- na obr. ) z jeho úradu. Vatikán to oznámil v stredu bez udania dôvodov. Za prechodnú hlavu diecézy menoval emeritného biskupa z Mayagüezu, Alvara Corradu del Ria (79).
Pozorovatelia usudzujú, že vatikánske rozhodnutie súvisí okrem iného s Torresovým kritickým postojom k očkovaniu. Podľa médií biskup rodom Američan bránil veriacich, ktorí z výhrady vo svedomí sa nechceli dať povinne zaočkovať. Biskup rovnako odmietal podpísať dokument Biskupskej konferencie Puertorika, ktorý zakazoval nezaočkovaným zúčastňovať sa cirkevných aktivít! Biskup okrem toho nechcel v r. 2020 svojich seminaristov dať preložiť do nového interdiecézneho seminára. Výzvu na rozhovor vo Vatikáne 57-ročný biskup nenasledoval. Podľa médií nepovažoval cestu počas pandémie za bezpečnú.

+ Pápež odporúčal Bohu zosnulého kardinála Cacciavillana

Vatikán, 7.3.2022 (RV) 028 350 – Vo Vatikáne sa 7. marca predpoludním konala posledná rozlúčka s kardinálom Agostinom Cacciavillanom, ktorý zomrel v sobotu 5. marca vo veku 95 rokov. So zosnulým diplomatom a emeritným prefektom Správy majetku Apoštolskej stolice sa prišiel rozlúčiť aj Svätý Otec František.

Benedikt XVI. : Zmysel Pôstneho obdobia

Benedikt XVI. : Svetlo viery – „Pôstne obdobie – významná pripomienka utrpenia Pána ako príprava na vzkriesenie na Veľkú noc.“

Armin Schwibach Rím, 3.2022 (kath.net/as) 028 349

„Od svadobných hostí neočakávame, že budú smútiť a postiť sa. K svadobným hosťom prirovnáva Ježiš svojich učeníkov – už žijú v radosti doby spásy, zatiaľ čo učeníci Jána a farizejov ešte tápu vo tme a čakajú. Z otázky o pôste vyplýva výpoveď o dobe spásy, dobe radosti, ktorá sa začala s Ježišovým príchodom. Doba zármutku a pôstu nastane, keď im Ženícha vezmú – čo už upriamuje náš pohľad na Veľký piatok.
(Mk 2,18-20; Lk 5,33-35; Oz 2,21; Mt 22,2; 25,1; Zjv 19,7“)

Benedikt XVI. – Anjel Pána 26. februára 2006

Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť,“ (Mt 9,14-15)

Týmito slovami zjavuje Kristus svoju identitu ako Mesiáš, Ženích Izraela, ktorý prišiel na svadobnú hostinu so svojím ľudom. Všetci, ktorí ho uznajú a s vierou prijmú, sú slávnostne naladení. No neskôr ho práve vlastní odmietnu a usmrtia. V tej hodine, počas jeho utrpenia a smrti, príde čas zármutku a pôstu.
Táto epizóda z Evanjelia už naznačuje zmysel Pôstneho obdobia. Vo svojej celosti je to totiž významná pripomienka utrpenia Pána ako príprava na vzkriesenie na Veľkú noc. V tejto dobe sa vzdávame spevu Aleluja a sme vyzvaní praktizovať primerané formy zriekania sa. Pôstne obdobie nemáme žiť v »starom« duchu, akoby išlo o ťažký a nepríjemný výkon povinnosti, ale s novým duchom tých, ktorí v Ježišovi a jeho veľkonočnom tajomstve našli a cítia zmysel života – že odteraz sa musí všetko vzťahovať na neho.
To bol aj vnútorný postoj apoštola Pavla, ktorý povedal, že zanechal za sebou všetko, aby mohol spoznať Krista, »aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych,“ (Flp 3,10–11).
Na tejto ceste cez Pôstne obdobie nech je našou vodkyňou a učiteľkou Panna Mária. Keď sa Ježiš s rozhodnosťou vybral do Jeruzalema, aby tam vytrpel svoje umučenie, nasledovala ho s dokonalou vierou. Ako »nový mech« prijala »nové víno«, ktoré jej Syn priniesol na mesiášsku svadbu (porovn. Mk 2,22). Tak prijala pod krížom ako prvá tú milosť, ktorú sama s materinským citom vyprosila pre svadobný pár v Káne, vyliatu z prebodnutého Srdca jej Syna, čo stelesňuje lásku Boha k ľudstvu (porovn. Deus caritas est, 13–15).

* * * * * * *

Zastavte svet – chcem vystúpiť!

Z úvahy nemeckej ženy v domácnosti Lindy Noé

Sotva sme si trocha vydýchli po dvoch ťažkých rokoch pandémie a prásk – už je tu katastrofa v Európe! Vojna! A čím sa zaoberá katolícka cirkev u nás v Nemecku počas toho všetkého? Tým, že veriacich dobre vyzbrojuje na službu blížnym nielen slovom, ale aj v sile Ducha Svätého, aby všetci mali nádej v Kristovi? Nie. „Synodálnou cestou“! …
Koľko času strávime v našej komôrke a modlíme sa iba pred našim nebeským Otcom, ktorý je v skrytosti? Aké úžasné slovo … Pred Otcom, ktorého tam musíme aj hľadať, ktorý vo svojej múdrosti má dôvod, byť v skrytosti!
Viac ako inokedy na nás doba, v ktorej žijeme, kričí, že bez Boha, bez jeho sily, jeho múdrosti sa už nič nedá urobiť – a môžeme byť akokoľvek vzdelaní a pokrokoví. Ľudské úsilie a dobrá vôľa má svoj koniec, aj ľudská sila. Veľa sme bojovali v ostatných mesiacoch. Čo teraz treba, je osobné aj kolektívne úprimné vyznanie a výkrik k Bohu: Potrebujeme ťa! V modlitbe, v skrytosti byť s Bohom, z jeho sily niečo robiť a menej tárať, či naškriabať na papier (ako pohania). To je smer, po ktorom túžim v tejto dobe. A možno to tak cítite aj vy. 028 348

* * * * * * *

USA: Arcidecéza skúma krv stekajúcu zo sošky sv. Michala

Viac na: https://www.christianitas.sk/arcidieceza-v-usa-skuma-zahadnu-krv-stekajucu-zo-sosky-sv-michala/

Napadá ma tu jedna otázka:

A kedy vrátia našu sochu svätého archanjela Michala naspäť na vrchol Michalskej veže v Bratislave, ktorú bolo treba tak súrne reštaurovať a na taký dlhý čas zložiť z veže??? Zuzana

* * * * * * *

Arcibiskup Ševčuk: Ľudia vidia nad Ukrajinou ‚žiariacich anjelov’

Kyjev, 9.3.2022 (kath.net/jg) 028 347 – „Dostal som mnohé svedectvá ľudí, ktorí videli „žiariacich anjelov nad Ukrajinou“, informoval arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Svjatoslav Ševčuk na videu z Kyjeva. Posolstvo arcibiskupa Ševčuka 4. marca prijali v ruskými vojakmi obliehanom hlavnom meste krajiny. Arcibiskup v ňom uviedol:
„Tu v Kyjeve dobre cítime, že patrónom nášho mesta je sv. archanjel Michal, ktorý s výkrikom ‚Kto ako Boh’ zvrhol Lucifera do priepasti záhuby – toho, ktorý sa vzoprel Božej pravde a bol vodcom diabolských zástupov. Teraz cítime, že archanjel Michal spolu s nebeskými zástupmi bojuje za Ukrajinu! Toľkí ľudia sa mi hlásia a hovoria mi, že videli nad Ukrajinou žiarivých anjelov!
Veriaci sa veľmi obracajú na archanjela Michala s prosbou o podporu pre Ukrajinu – k patrónovi Kyjeva, ktorý je aj na erbe Kyjeva. A na sociálnych médiách sa objavili aj obrázky formácií mrakov, v ktorých vidno postavy anjelov nad Kyjevom.

Katolícky filozof: Ruská vojna nespravodlivá – ale aj zásah NATO!

USA, 10.3.2022 (LifeSiteNews) 028 346 – Prominentný katolícky filozof v USA Dr. Edward Feser sa vyslovil, že katolícka náuka o spravodlivej vojne bola na Ukrajine závažne porušená. Ruská invázia do krajiny nespĺňa kritériá spravodlivej vojenskej akcie, avšak nespĺňala by ich ani vojenská reakcia NATO! …

Dr. Feser vysvetlil štyri kritériá, ktoré treba splniť, aby vojenský konflikt prebiehal bez porušovania morálneho zákona:
Katechizmus Katolíckej cirkvi (CCC) 2309 uvádza:

Dôsledne treba vziať do úvahy podmienky (2243) oprávnenej obrany vojenskou silou. Takéto rozhodnutie pre svoju závažnosť podlieha prísnym podmienkam morálnej oprávnenosti. Vyžaduje sa a to súčasne:
— aby škoda spôsobená útočníkom národu alebo spoločenstvu národov bola trvalá, ťažká a istá;
— aby sa všetky ostatné prostriedky, ako tomu urobiť koniec, ukázali nepoužiteľné alebo neúčinné;
— aby sa vyskytli spolu seriózne podmienky na úspech;
— aby použitie zbraní nemalo za následok väčšie zlá a neporiadky, ako je zlo, ktoré sa má odstrániť. Pri hodnotení tejto podmienky veľmi zaváži sila moderných prostriedkov ničenia.
Toto sú tradičné prvky, ktoré sa uvádzajú v učení o takzvanej „spravodlivej vojne“. Hodnotenie týchto podmienok morálnej oprávnenosti patrí rozvážnemu úsudku tých, ktorí majú zodpovednosť za spoločné dobro. (1897)

Vladimír Putin porušil 1., 3. a 4. princíp opisujúc nespravodlivú inváziu ako pochopiteľnú. Dokonca aj keď USA a NATO nepotrebne dlho „štuchali do medveďa“ … nevyplýva z toho, že Ukrajina je agresor, alebo že Rusko bolo podrobené „trvalému, ťažkému a istému“ poškodzovaniu z Ukrajiny. Takže Putin takto porušil prvé kritérium. Navyše „všetky ostatné prostriedky“ urovnania sa neukázali ako „nepoužiteľné alebo neúčinné“ a strašné zlo spôsobené nevinným Ukrajincom nemožno opísať ako primeranú reakciu Rusov.
Tretí princíp „seriózne podmienky na úspech“ existujúci pre Rusko je pochopiteľný. No kritériom na ukrajinskej strane vojny je potreba brániť sa proti „trvalej, ťažkej a istej škode“ spôsobenej ruskou inváziou.
Hoci spravodlivosť si vyžaduje podporiť ukrajinskú stranu, hrozba nukleárnej odplaty Putina – ak by USA a NATO zasiahli – nie je zanedbateľná, vojenská akcia by porušila štvrtý princíp v uvedený Katechizme.
Použitie nukleárnych zbraní proti Ukrajine, by iste vyvolalo zlo a neporiadky oveľa horšie ako to zlo, ktoré treba teraz odstrániť.
Možnosť celosvetového konfliktu zásahom proti Rusku by protirečila požiadavke serióznych podmienok na úspech. …
Verejný orgán, ktorý by riskoval nukleárnu vojnu a smrť miliónov nevinných ľudí by nemal menšiu vinu na porušení morálnych princípov ako Putin a bolo by to tragicky nespravodlivé.
Ako výsledok analýzy spravodlivej náuky o vojne Dr. Feser navrhuje, aby USA a krajiny NATO pokračovali v odsudzovaní Putinovho útoku a podpore ukrajinského odporu a vyvíjali diplomatické úsilie, aby Rusko prestalo s eskaláciou vojenského zásahu.

OSN zakazuje používať slová ‚vojna‘ a ‚invázia‘ Ruska

New York City, 10.3.2022 (kath.net/jg) 028 345 – Spojené štáty zakázali svojim pracovníkom označovať situáciu na Ukrajine ako „vojna“ či „invázia“. Namiesto toho majú používať pojmy ako „konflikt“ alebo vojenská ofenzíva“. Rovnako je v OSN zakázané používanie ukrajinskej zástavy nielen v oficiálnom styku, ale aj v súkromí na sociálnych médiách a na internete.
Oddelenie komunikácií OSN to oznámilo zamestnancom 7. marca mailom, ako informujú noviny Irish Times. Týmto spôsobom sa majú OSN navonok zviditeľniť ako nestranícke.
Ruská vláda médiám zakázala používať pojmy „útok“, „invázia“, či „vojna v správach o Ukrajine. Zákaz už rozšírili aj na súkromné osoby, ktoré šíria „falošné správy“ o ruskom zásahu. K tomu patrí aj hovoriť o „vojne na Ukrajine“. V ostatných dňoch zatkli v Rusku tisíce demonštrantov, ktorí protestovali proti vojne na Ukrajine.
Kritici tejto jazykovej úpravy poukazujú na to, že prevzatím jazyka Ruska sa vychádza v ústrety agresorovi.

„Je nesprávne nechať Rusko, aby udávalo smerovanie politiky iba preto, že je to rozsiahla krajina s veľkým vplyvom na OSN,“ povedala írska poslankyňa Neale Richmondová.

Julian Röpke, reportér z nemeckého časopisu BILD, vec komentoval na Twitteri menej diplomaticky:
„Najzákernejším, najlživejším a najneužitočnejším psedo- naprávateľom sveta sú a zostanú Spojené národy!“

‚Kresťan‘ Putin posiela proti Ukrajine brutálnych islamistov!

Moskva, 9.3.2022 (kath.net) 028 344 – Nemecký časopis „Bild“ aj iné média píšu:
„Ruský diktátor Vladimír Putin, ktorý sa na verejnosti predvádza ako ‚kresťan‘, nechal teraz napochodovať mimoriadne čečenské jednotky ruskej národnej gardy známe svojou brutalitou a nemilosrdnosťou! Vojaci čečenského vodcu Ramsana Kadyrova sú islamisti a poslal ich v tisícoch cez Bielorusko smerom na Kyjev. Vo propagandistickej svojej televízii ukončujú svoje videá islamským výkrikom ‚Alahu akbar!‘ a videá majú titulky ruského prekladu čečenského jazyka. Patriarcha Cyril I. s tým tiež nemá nijaký problém, lebo doteraz to vôbec nekomentoval!“

Ostrá kritika patriarchu Cyrila I. od vlastných

Bukurešť/Moskva, 9.3.2022 (kath.net/KAP) 028 343 – V pravoslávnych spoločenstvách najmä západnej Európy sa množia hlasy, ktoré neodsudzujú iba vojnu na Ukrajine, ale ostro sa stavajú aj proti moskovskému patriarchovi Cyrilovi I.

„Vyjadrujeme svoju solidaritu so všetkými veriacimi na Ukrajine nezávisle od toho, do akej cirkvi patria, ale zvlášť Autokefálnej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine,“ uvádza sa napr. vo vyhlásení Gruzínskej pravoslávnej diecézy v Belgicku a Holandsku, o čom informuje portál „OrthodoxTimes“. „Doba je okrem toho zrelá na uznanie Gruzínskej pravoslávnej cirkvi Ukrajiny ako autokefálnej (samostatnej) cirkvi.“

Moskovský patriarchát pravoslávnej cirkvi na Ukrajine úplne upiera legitimitu. Jedinou legitímnou cirkvou je pre Moskvu Moskovský patriarchát. No aj ukrajinská pravoslávna cirkev ostro odsúdila útok na krajinu.
V Gruzínsku rastie strach zo dňa na deň, že bude ďalším štátom na zozname dobývania Vladimíra Putina. Krajina preto nedávno podala žiadosť o členstvo v EÚ. Gruzínsky pravoslávny patriarcha Ilja II. bol prvou pravoslávnou hlavou cirkvi, ktorá už niekoľko hodín po útoku Ruska 24. februára vyzvala k zastaveniu vojny.
Ruské pravoslávne spoločenstvo v Amsterdame zasa oznámilo, že z protestu proti postoju Cyrila I. k vojne, nebude spomínať jeho meno v liturgii. V pravosláví je to rovnocenné s vystúpením zo spoločenstva cirkvi.
„Týmto spôsobom sa pridávame k pravoslávnemu kléru na Ukrajine, ktorý stále vo väčšom počte prestáva spomínať meno patriarchu v liturgii,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Bez priameho menovania moskovského vedenia vyslovil ostrú kritiku postoja Ruskej pravoslávnej cirkvi aj hovorca bukureštského patriarchátu, Vasile Banescu:

„Pravý kresťan má morálnu a duchovnú povinnosť v súčasnej dramatickej situácii, keď zomierajú tisíce nevinných ľudí, rozlišovať spravodlivosť od nespravodlivosti a pravdu od lži. Pravý kresťan by tiež nesúhlasil so systémom falošných správ a hanebnej proti-európskej propagandy.“

Vedenie Ruskej pravoslávnej cirkvi potom obvinil zo spoluviny s Vladimírom Putinom. Vyhlásenie hovorcu uverejnili na oficiálnej webovej stránke Rumunskej pravoslávnej cirkvi.

Patriarcha Cyril I. si to očividne nevšíma

Pravoslávna cirkev v Rusku medzitým v nedeľu prosila o modlitby za mier. Aj patriarcha Cyril sa v nedeľu v Katedrále Krista Vykupiteľa v Moskve pomodlil príslušnú modlitbu.
Súčasne však ostro odsúdil aj tých, ktorí dvíhajú zbrane proti „svätej Rusi“. Na záver bohoslužby, na ktorej sa zúčastnili aj mnohí ruskí členovia vlády, vyznamenal ministerku kultúry Oľgu Borisovnu Ľjubimovú vysokým cirkevným rádom.

Súd oslobodil biológa z obvinenia urážky homosexuálov

Frankfurt/Main , 9.3.2022 (kath.net/jg) – 028 342 – Krajský súd vo Frankfurte n. M. oslobodil evolučného biológa Ulricha Kutscheru z obvinenia, že urazil homosexuálov, ako informujú noviny Junge Freiheit. Súd svoje rozhodnutie odôvodnil nasledovne:

„Jeho kritické výpovede k tzv. ‚manželstvu pre všetkých‘ sú kryté základným ľudským právom slobody názoru. Kutschera sa vyslovil o lesbických ženách a homosexuálnych mužoch ako o ‚neprehľadnej skupine‘. Jeho výpovede preto nezasahujú česť každého príslušného jednotlivca. Čiastočne polemické a vyostrené názory treba hodnotiť ako duchovný boj názorov v otázke podstatne sa dotýkajúcej verejnosti a nie ako zhadzujúcu kritiku.“

Súd tak potvrdil rozsudok krajského súdu v Kasseli z marca 2021. TenKutscheru takisto oslobodil z obvinenia urážky homosexuálov a štvania ľudu. Aj tento súd považoval výpovede biológa za podporené ústavou.
Kutschera v r. 2017 v interview pre kath.net okrem iného povedal:

„Ak by došlo k uzákoneniu adopcie detí pre erotické zväzky muža a mužom a ženy so ženou, vidím tu hrozbu štátom podporovanej pedofílie a najvážnejšieho zneužívania detí!“
„Ranú sexualizáciu detí proti prírode“ označil vedec ako „duchovné znásilnenie chránenej osoby“. Deti lesbických párov splodené umelým oplodnením nazval biológ „poľutovaniahodnými produktami umelého oplodňovania“.
Vedec sa pritom odvolal na poznatky evolučnej biológie:
„V rámci evolúcie cicavcov sa úplne najsilnejšie vyvinul zväzok medzi matkou a dieťaťom, aký sa vôbec vyvinul. Ak sa dieťaťu zoberie matka je to porušenie najelementárnejšieho ľudského práva, aké vôbec existuje!“

Austrália: Kňaz bojuje za svoje spoločenstvo tradičnej omše

Perth, 8.3.2022 (LifeSiteNews) 028 341 – Katolícky kňaz v austrálskom Perthe bojuje na súde proti zrušeniu jeho spoločenstva s dlhou históriou a tradičnou svätou omšou. Biskup chce dokonca zabrať aj pozemky spoločenstva, takže by ľudia zostali bez domova.
Páter Michael Rowe je rektorom Spoločenstva tradičnej svätej omše pri Kostole sv. Anny v Perthe v arcidiecéze, ktorej hlavou je arcibiskup Timothy Costelloe. Už od októbra 2018 robí arcibiskup sériu opatrení zameraných proti latinskej svätej omši a dokonca aj proti bývalému arcibiskupovi Barrymu Hickeyovi a jeho dekrétu, ktorým omšu povolil. Páter Rowe preto začal aj zbierku na súdne konanie najvyššieho súdu, aby zachránil spoločenstvo v meste.

Mariupol: Kňaz informuje z „pekla“ Ukrajiny!

Mníchov, 7.3.2022 (kath.net/KIN) 028 340 – Pápežská nadácia „Kirche in Not“ v Nemecku nadviazala kontakt s utečencami v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol. Paulín páter Pavlo informoval, že jeho spoločenstvo ušlo z Mariupola v sobotu v kolóne 100 áut. Stále sú na ceste a teda ešte nie v bezpečí. Páter prosil naliehavými slovami o modlitby a pomoc pre ľudí vo vojnovej oblasti:
„Mariupol je ako Harmagedon, je to peklo! Prosím povedzte to svetu – je to tragédia! Strieľa sa bezhlavo, bez výberu. Celé mesto sa podobá frontu, všade padajú bomby. Všade počuť iba výstrely. Mariupol je obkľúčený ruským vojskom. Ľudia sedia iba v pivniciach. Nemôžem spať, nikto nemôže spať. Z neustálych bombových útokov nás bolelo celé telo. Zriadil som si v jednom kúte ‘miesto na prežitie’, každý z nás mal strach.
Náš kláštor sme postavili s pomocou ‘Kirche in Not’ a stavba ešte nie je dokončená. Nemáme v ňom žiaľ pivnicu. Teraz nemáme ani prúd, ani vodu, ani jedlo. … Vyše dvoch dní som jedol jednu konzervu. Ak človek také niečo prežíva, tak už ani nemá hlad. Bez jedla sa dá prežiť, bez vody však nie. Ľudia vyšli z domov hľadať vodu, niektorí museli kvôli tomu brutálne zomrieť. Je to ako samovražda, keď niekto v Mariupole vyjde na ulicu. Našim veriacim sme povedali, aby zostali doma a že neslávime sväté omše, pretože by to bolo príliš nebezpečné.
V sobotu sme vytvorili kolónu 100 áut a chceli sme opustiť mesto. Na všetkých kontrolných bodoch nás prepustili, až kým nás nezastavili separatisti samozvanej republiky Donecko. Nesmeli sme pokračovať v ceste, ale mohli sme hľadať ochranu v malej dedine. Odtiaľ sme sa potom okľukami vydali ďalej. Boli s nami aj tehotné ženy a deti. Nikdy nezabudnem na obraz, ako tehotná žena na kolenách prosila, aby nás prepustili, avšak jej prosbu odmietli!
Nedokážete si predstaviť, čo sme tam všetko videli! To sú obrazy, na ktoré sa nedá zabudnúť! Všade bolo všetko rozbombardované, na zemi ležali mŕtvoly ľudí, museli sme ich obchádzať. Táto tragédia kričí do neba!
Teraz sme z mesta von a každý sa pokúšal zachrániť si život na bezpečnom mieste, ale čo sa stane s ľuďmi, ktorí to nemôžu a naďalej zostali v Mariupoli? S nimi nemáme nijaký kontakt, vôbec nevieme, kde sú a kto je ešte na žive.
Milý Bože, kedy sa to celé skončí? Modlite sa za nás.“

Opátka Reemtsová OSB: „Je dobre, že máme liturgiu a dogmy“

Mariendonk, 5.3.2022 (kath.net/pl) – 028 339

„Je dobré, že máme v Cirkvi liturgiu a dogmy, v nich nachádzam vieru, ktorá ma spája s kresťanmi všetkých čias a oblastí. Preto trpím priam fyzicky, keď nejaký kňaz túto vieru nahrádza súkromnými názormi. Keby mi svoje úvahy povedal pri šálke kávy, bola by som ochotná ho počúvať a s ním diskutovať. Ak to však robí v úrade – teda na svätej omši – cítim sa ním násilne manipulovaná. Chcela som sa stretnúť s Bohom a namiesto toho stretávam človeka, ktorý sa nazdáva, že jeho vlastné idey sú zaujímavejšie ako Božie slovo.“
Tieto slová uviedla opátka Benediktínskeho opátstva Mariendonk pri nemeckom Aachene, Christiana Reemtsová v blogu na stránke kláštora.
V inom príspevku teologička konštatuje:

„Niekedy mám dojem, že v našej spoločnosti sa hovorí dvomi rôznymi jazykmi, v ktorých sa používajú tie isté slová, no s veľmi odlišným významom.“ Vysvetľuje to na pojme „Cirkev“, ktorý sa v jednom jazyku stáva už takmer iba inštitúciou, ktorú treba radikálne prestavať, alebo zničiť.

„No v jazyku, ktorým hovorím sa ja sama, je ‚Cirkev‘ pojmom pre niečo nekonečne vzácne – Kristovo Telo – a patriť do nej je mojou dôstojnosťou a mojou radosťou. Cirkev je tam, kde ľudia Krista nasledujú, najintenzívnejšie tam, kde sa slávením Eucharistie nechávajú pojať do jeho obety.
Niekedy ma prepadne strach. Kam smerujeme? S našou Cirkvou? S naším spoločenstvom? No potom si hovorím, že sa sami – a aj ja – berieme ako príliš dôležití. Nie my zachránime svet. Nie my vedieme Cirkev. Kristus je ten, kto ukazuje cestu, ba ktorý je sám cesta. Kam nás však vedie? ‚Kam nechceme‘ (Jn 20,18) – t. j. nie k sláve, veľkosti a úspechu, ba ani nevyhnutne k prežitiu na tomto svete – ale k Otcovi!“

Opátka oslovila aj otázku požiadavky vysviacky žien. Často ju vyzývajú, aby sa rozhorčila, pretože potrebujeme v našich spoločenstvách kňaza ‚zvonka‘:

„Väčšinou je potom ten človek iritovaný, keď sa nerozhorčím, no často nie je ochotný vypočuť si moje dôvody! Nikto predsa nemôže sám zo seba sláviť Eucharistiu! Veď Kristus vždy prichádza ‚zvonka‘. Táto duchovná realita sa jasne ukazuje, keď celebrujúci kňaz nie je členom sláviacej farnosti či spoločenstva. … To nehovorí nič k otázke kňazstva žien, no zato o tom, ako ja chápem benediktínsky kláštorný život – a síce nezávisle od pohlavia ako životnej formy, ktorú treba priradiť skôr k charizme ako k úradu.
Veď kňazská vysviacka nie je poverením k výkonu zamestnania, ale sviatosťou. V tejto sviatosti sa človek prijíma do Kristovej služby, aby dával a konal to, čo by sám od seba nikdy dať ani konať nemohol. Sviatosť znamená – dávam, čo sám dávať nemôžem, konám, čo nevychádza zo mňa, som pripravený na to, aby iný – Kristus – skrze mňa pôsobil.“

*********
Opátka Dr. Christiana Reemts OSB (siehe Link) uverejnila viaceré práce o cirkevných otcoch. Benediktínky pracujú od r. 1990 na „Fontes christiani“, dvojjazyčnom vydaní cirkevných otcov a na vydaní Vetus Latina a Novum Testamentum Patristicum.

„Bätzingova cirkev“ a časopis „BUNTE“ namiesto Biblie

Úvaha: Dr. Joachim Heimerl (siehe Link)
kňaz Viedenskej arcidiecézy, vrchný študijný radca

Bonn, 7.3.2022 (kath.net) 028 338
Krátko pred začiatkom plenárneho zasadnutia nemeckých biskupov predseda Biskupskej konferencie Nemecka biskup Georg Bätzing z Limburgu sa zasa raz „exponoval“ v médiách! A to, že to urobil práve v plytkom bulvárnom plátku „Bunte“ ešte najmenej prekvapuje. Platí to aj pre úbohé tvrdenie, ktoré tam biskup zastával:

„Všetci kňazi by mali mať možnosť oženiť sa.“

Okrem nemožnej vysviacky žien sa ešte vyslovil dokonca aj za novú verziu Katechizmu!

„Zaprášenú sexuálnu morálku treba zrušiť!“

Inými slovami – Rímskokatolícka cirkev sa má stať Bätzingovou cirkvou, pretože iba Bätzing vie kam to má smerovať. Príslušne k tomu jeho vystúpenie v časopise „Bunte“ pripomína skôr politika, ktorý sa usiluje o hlasy voličov, ako nástupcu apoštolov. Na myšlienku priblížiť vieru Cirkvi masám cez dosť populárny „Bunte“, Bätzing vôbec neprišiel! Misie boli včera, duch doby je dnes!
Zatiaľ čo apoštol Nemcov svätý Bonifác prijal pre vieru aj mučeníctvo, usiluje Bätzing dôsledne iba o potlesk nových pohanov. „Credo“ takého druhu „hlásania viery“ je však rozhodne jednoduché: „Objímam vás, milióny!“ Pritom Bätzing, ako sa zdá, vôbec nepozoruje, že tá „cirkev“ ktorú on zastupuje, už medzitým nemá s Kristovu Cirkvou ale vôbec nič spoločné a že Bätzingova „cirkev“ je taká zbytočná, ako sa on pred širokou verejnosťou zosmiešňuje.
Jedným slovom – pre tohto biskupa sa môže človek ako katolík iba hanbiť. To platí mimochodom aj pre jeho konanie – rovnaké plytké ako jeho vystupovanie. Veď pri tom divadle v „Bunte“ posunul málo subtílne posolstvo aj svojim spolubratom: Keď sa od pondelka budeme radiť o „synodálnej ceste“, musia biskupi veľmi nemecky jednoducho pochodovať za svojím predsedom. „Bunte“ namiesto Biblie – to by nebola prvá zmena paradigmy cirkvi v Nemecka a predovšetkým by bola tak nádherne jednoduchá.
Z rovnakého dôvodu – aj keď oveľa váhavejšie – hlásala „žena menovaná na post generálnej sekretárky Biskupskej konferencie Nemecka zrejem iba kvôli kvótam žien v cirkvi“ Beate Gillesová:

„Plánované reformy ‚synodálnej cesty‘ sú už nezvrátiteľné.“

To však neznamená nič iné, ako že v Nemecku sa pod „synodalitou“ chápe iba jedno a síce: „Synodalita je tam, kde sme my a my vieme, ako vždy, všetko lepšie!“
To, že väčšina nemeckých biskupov to bude do konca plenárneho zasadnutia vidieť rovnako, sa môže považovať za pravdepodobné.
Zatiaľ čo svet stojí na priepasťou vojny, nemá cirkev v Nemecku očividne nijaké iné starosti, ako provokovať schizmu a konečne ju presadiť. Nemecký katolík tu môže povedať už iba jedno: „Nemecko, naháňaš mi hrôzu!“

Moskovský patriarcha Cyril I. a ďalšia vojnová kázeň

Moskva, 7.3.2022 (kath.net/rn) 028 337 – V Moskve mal patriarcha Cyril I. ďalšiu svoju „vojnovú kázeň“. Cyril, bývalý agent KGB, je považovaný za jasného prívrženca Putina a dodnes útoky na Ukrajinu neodsúdil.
V kázni v nedeľu patriarcha, ktorého nedávno kritizovali aj jeho vlastní kňazi, povedal, že Západ organizuje kampane proti krajinám, ktoré zakazujú pochody gejov. Vojnu na Ukrajine vidí ako „boj, ktorý nemá fyzický, ale metafyzický význam“.
Na Ukrajine už podľa správ, ktoré má kath.net k dispozícii, stále menej pravoslávnych diecéz uznáva Cyrila I, ako hlavu cirkvi a už ho považujú za schizmatika.

Hlava cirkvi na Ukrajine: „Som na ruskom zozname smrti“

Kyjev, 6.3.2022 (KNA) 028 336 – Hlava Pravoslávnej cirkvi na Ukrajine, metropolita Epifanius, vidí ohrozený svoj život v situácii vojny:
„Od začiatku ruskej invázie 24. februára boli na mňa vykonané už tri pokusy o atentát,“ povedal Epifanius pre grécky štátny vysielač ERT, ako informovali noviny „Orthodox Times“ cez víkend. Ruskí agenti už viackrát vnikli do jeho sídla v Kláštore sv. Michala v Kyjeve, aby ho „našli“.

„Zahraničné tajné služby ma informovali, že som cieľom číslo päť na zozname Rusov – zozname ľudí, ktorých treba usmrtiť!“

Epifanius je od r. 2018 hlavou autokefálnej Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, ktorá vznikla z Kyjevského patriarchátu založeného v r. 1992 a z Ukrajinskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi z r. 1921. Na Ukrajine pôsobí aj Ukrajinská pravoslávna cirkev podliehajúca Moskovskému patriarchátu patriarchu Cyrila I. Moskovský patriarcha vidí túto ukrajinskú cirkev ohrozenú konkurujúcou cirkvou. K pravosláviu sa hlási 70 percent zo 45 miliónov Ukrajincov.

Rakúsko: Biskup vešia obraz nahého transsexuála na oltár

Innsbruck, 4.3.2022 (LifeSiteNews) 028 335 – Katolícky biskup v rakúskom Innsbrucku Hermann Glettler napriek varovaniam uviedol Pôstne obdobie „dekorovaním“ historického oltára univerzitného Kostola sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia. Nad svätostánok dal vyvesiť obrovskú fotografiu nahého mladého muža s jazvami sebapoškodzovania a tetovaním. Obraz má názov „Unavený“ a má rozmery 4,5 krát 3 metre.
Biskup Glettler je známy kampaňou za žehnanie homosexuálnych párov. …
Obrazom sa otvorene oslavuje gej gruzínsko-ukrajinského pôvodu Dávid Apakidze (23) z gruzínskeho Tbilisi. Je známy ako aktivista Bassianiho klubu, kde sa stretávajú na divokých večierkoch homosexuáli pri techno-hudbe. V máji 2018 polícia klub zatvorila. Jej návštevníci protestovali divokým tancom bez prestávky na uliciach a po korone klub znova otvorili. Vtedy sa Apakidze stal členom „Gruzínskeho homosexuálneho kolektívu umelcov“, venujúceho sa „ničeniu otrávených spoločenských noriem“. …

San Francisco: Útok na katedrálu: „Cirkev zotročuje ženy!“

USA, 4.3.2022 (Live Action) 028 334 – V nedeľu 27. februára prívrženci potratu narušili svätú omšu v Katedrále nanebovzatia Panny Márie v San Franciscu. Šesť žien vstúpilo do kostola v charakteristických červených plášťoch a tričkách s heslom „Nanútené materstvo je otročina“. Mali aj heslá ako „Rozlomte reťaze“. Vyhlásili, že chcú „obviniť Katolícku Cirkev zo zákazu potratu a zotročovania žien“.
Prítomní boli aj predstavitelia ochrancov života. Kristin Turner, riaditeľka organizácie na ochranu života, opísala situáciu slovami:
„Asi o je 11. hodine som videla ženy zhromažďovať sa na ulici a potom si navliekli červené kostýmy. Vošli do kostola a dostali sa až k oltáru, kým ich zastavila súkromná bezpečnostná služba. Vykrikovali na veriacich, že zákaz potratu je zotročovanie žien! Neposlúchli výzvy na odchod a služba ich musela fyzicky vyviesť von. Pokračovali však v proteste na schodoch do kostola. médiá s kamerami a vedela som, že sa chcú dostať do popredia. Postavila som sa pred nich so znakom ochrancu života a oni začali na mňa útočiť. Vytrhli mi znak a trúbili mi húkačkou do tváre.
Nakoniec odohnala skupinu súkromná služba, no zostali na blízkom chodníku. Ochrancovia života sa pokúsili o diskusiu s nimi, ale nikam to neviedlo, alebo oni majú nenormálnu logiku, neľudskú rétoriku a mylnú filozofiu na ospravedlnenie násilia voči nenarodeným.“

Arcibiskup Viganò’ k pôstu: „Boží hnev možno uzmieriť iba pokáním“

USA, 2. 3. 2022 (LifeSiteNews) 028 333

Poďte a obráťte a sa ku mne, hovorí Pán. Poďme plačúc, prelievajme slzy pred Bohom – pretože sme zhrešili a pretože pre nás zem trpí: spáchali sme neprávosti a kvôli nám sú otrasené jej základy. Ponáhľajme sa zastaviť Boží hnev plačom a volajme:

„Ty, ktorý si vzal na seba hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.“

Dnes človek ťažko chápe tieto slová z Ambroziánskeho misálu. No sú jednoduché vo svojej bolestivej jasnosti, lebo ukazujú, že Boží hnev kvôli našim hriechom a zradám možno uzmieriť iba pokáním. V rímskom misáli je to ešte jasnejšie v litániách k svätým: Deus, qui culpa offenderis, pænitentia placaris: preces populi tui supplicantis propitius respice; et flagella tuæ iracundiæ, quæ pro peccatis nostris meremur, averte.
Ó, Bože, zranený vinou a uzmierený pokáním, zhliadni láskavo na modlitby svojho ľudu, ktorý ťa vzýva a odvráť od nás bič svojho hnevu, ktorý si zaslúžime pre naše hriechy. …
Kresťanská civilizácia si zachovala vieru v ťažkých chvíľach histórie pri zemetraseniach, požiaroch, epidémiách moru a vojnách – trestoch Boha. Pán, preblahoslavená Panna Mária a svätí zasahovali do ľudských záležitostí zjaveniami, aby ľudia dodržiavali Božie zákony a hrozili veľkým súžením, ak sa ľudia neobrátia. Vo Fatime prosila Panna Mária o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu a o pobožnosti prvých sobôt ako nástroja uzmierenia Božieho hnevu, aby sme sa mohli tešiť pokoju. Inak:
Rusko rozšíri svoje bludy do celého sveta, čo spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú umučení. Svätý Otec bude veľa trpieť, rôzne národy budú zničené…
Aby som tomu zabránila, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému srdcu a o spoločenstvo nápravy v prvé soboty. Ak budú moje žiadosti zohľadnené, Rusko bude obrátené a nastane mier, ak nie, rozšíri svoje bludy do celého sveta. Nechceli splniť moju prosbu! Tak ako kráľ Francúzska budú ľutovať hriechy, ale už bude neskoro.
Rusko potom už bude mať rozšírené svoje bludy do celého sveta, budú vojny a prenasledovania. Tieto vojny dnes sužujú ľudstvo, aby ho zotročili a podriadili diabolskému plánu „Veľkého resetu“ inšpirovaného čínskym komunizmom … lebo sa rúhame Bohu a jeho svätému menu a vraj bez následkov! Aká luciferovská pýcha!
Odkresťančený svet a sekularizačná mentalita ovplyvnila dokonca aj katolíkov a už neprijímajú ideu zraneného Boha hriechmi ľudstva, ktorý ho trestá bičom, aby robilo pokánie a prosilo o odpustenie. Avšak toto je koncepcia kreatívnej Božej ruky vtlačenej do každej duše a inšpirujúcej zmysel pre spravodlivosť, ktorý majú dokonca aj pohania! …
Nepriateľ neúprosne nenávidí ľudskú rasu spasenú obetou nášho Pána Ježiša Krista a vykúpenou utrpením Božieho Syna a jeho presvätou krvou vyliatou za nás. Je to nenávisť, ktorá ho stravuje od stvorenia človeka a robí šialené pokusy zničiť Božie dielo obety nového Adama a Márie novej Evy. …
Svet neprijíma bolesť a smrť ako spravodlivý trest za dedičný hriech a súčasné hriechy, ani ako nástroj vykúpenia Kristom. … Súčasný človek je nanovo klamaný satanom rovnako ako bol človek v raji klamaný hadom. …
Lekár, ktorý považuje chorobu za príležitosť zbohatnúť, kňaz, ktorý mlčí o Poslednom súde a považuje za pohanské koncepcie pokánia, obety a pôstu za hriechy – možno nevedome – to sú komplici poslednej lži satana: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať,“(Mt 4, 9), odváži sa povedať Kristovi na púšti, keď ho vyvedie na vysoký vrch.
Súčasné udalosti, zločiny denne páchané ľudstvom, mnohonásobné hriechy, ktoré sú pohŕdaním Božím Majestátom, neprávosti jednotlivcov a národov, lži a podvody páchané beztrestne nemožno odstrániť ľudskými prostriedkami, ani keby sa celá armáda chopila zbraní, aby nastolila spravodlivosť a potrestala zlých. Ľudské sily bez Božej milosti a bez oživenia nadprirodzenou víziou sú jalové a neúčinné. No je csta, ako bojovať proti tomuto klamstvu do krotého ľudstvo upadá už viac ako tri storočia odkedy pýcha a opovážlivosť zbožšťuje človeka a uzurpovala si kráľovskú korunu Ježiša Krista. A touto cestou neomylnou, lebo je božská, je návrat k pokániu, obetám a pôstu. … Nie točenie modlitbových mlynčekov ani hrozenie preľudnením planéty ani prázdny pôst od mäsa pre zelenú ideológiu. To sú nové diabolské lži, ktorým si tíšime svedomie.
Pravé pokánie v Svätom pôste by nás malo povzbudzovať k plodnej ceste obetovania našich utrpení a kajúcnosti za naše hriechy a hriechy blížnych, za hriechy národov aj duchovných v Cirkvi. Pravou obetou je spájanie sa s obetou nášho Pána, lebo tak jej dávame duchovný zmysel a nadprirodzený koniec bolesti, ktorú si nakoniec zasluhujeme. Pravý pôst je, ak sa vzdáme jedla, nie aby sme schudli, ale aby sme znova dali na prvé miesto vôľu a nie náruživosti, dušu a nie telo.
Tak toto všetko bude mať v období pôstu cenu nápravy a výkupného, budú to zásluhy pre nás, našich blížnych, pre našu vlasť, pre Cirkev a pre celý svet aj pre duše v očistci. Hnev Boha Otca zastavíme, iba ak sa spojíme s obetou jeho Syna a premeníme to, čo satan spôsobil uvádzaním nás do hriechu a neposlušnosti voči Bohu, na nadprirodzený poklad. Tento poklad znovu nastolí rozbitý poriadok a zničenú spravodlivosť … Pekelný chaos musí nahradiť Boží kosmos, knieža tohto sveta musí nahradiť Kráľ kráľov, pýchu pokora, rebéliu poslušnosť.
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach: On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší (1 Pt 2, 21-25 )
Ukončím slovami proroka Joela z Popolcovej stredy:
„Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, Pánovi sluhovia, a nech hovoria: ‚Ušetri, Pane, svoj ľud a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi panovali národy;‘ prečo by mali vravieť medzi národmi: ‚Kdeže je ich Boh?‘ Pán sa rozhorlil za svoju krajinu a ušetril svoj ľud. Pán odpovedal svojmu ľudu: „Hľa, ja vám pošlem obilie, víno a olej: nasýtite sa nimi a viac vás nedám na potupu národom. (Joel 2,15-19).
Dokiaľ ešte máme čas, prosme Boha o milosrdenstvo, o jeho zľutovanie a robme nápravu za svoje hriechy. Pretože príde deň, keď sa jeho milosrdenstvo ukončí a začne sa deň súdu.
Dies illa, dies iræ: calamitatis et miseriæ; dies magna et amara valde. Judicare sæculum per ignem. + Carlo Maria Viganò, arcibiskup

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU

Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *