Život Cirkvi vo svete 10/2020

Obsah

Predseda KBS reagoval na výsledky volieb do NR SR

Svätý Otec zostáva na duchovné cvičenia vo Vatikáne

Duchovné cvičenia pre pápeža a Rímsku kúriu v Aricci

Vyšlo posolstvo Františka mladým: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“

Betlehem: Bazilika Narodenia Pána zatvorená

USA: Súd schvaľuje Trumpom nariadenú ochranu života

Strach pred vírusom vyprázdnil Námestie sv. Petra

Pápežské univerzity v Ríme zatvorené

Nemecko: Biskup sa vysmieva z modlitieb za kňazské povolania

Biskupi požiadajú pápeža o povolenie ženatých kňazov

Bez rešpektu voči katolíkom prenasledovaným v NDR

Novéna za kardinála Pella pred posledným procesom

Kremeľ bráni spomienku Boha v ruskej ústave

„Bätzing znamená Marxovu kontinuitu“

Nový predseda Biskupskej konferencie Nemecka

„V otázke migrácie neopakovať chyby z roku 2015!“

Aténsky arcibiskup: Utečenci zo Sýrie v zúfalej situácii

Kardinál Zen: Mám dôkazy, že štátny sekretár manipuloval

+ Zomrel predstaviteľ teológie oslobodenia Cardenal

Teologička o konfliktoch v Európe

Francúzsko: Zákaz prijímania do úst aj úplný zákaz?

Ochranné opatrenia proti koronavírusu v Cirkvi vo svete

Biskup Schneider: Sväté prijímanie v období pandémie

Kresťanská matka prosí Trumpa o pomoc pri oslobodení detí z Nórska

Vatikán otvára archívy k pápežovi Piovi XII.

Proti mravnému rozkladu vyprosujem si od vás TELESNÝ PÔST, aby ste si umŕtvovali zmysly, DUCHOVNÝ PÔST ako zdržanlivosť od každého zla, aby ste svojho ducha uchovali pred každým bludom. … Odmietajte všetky ideológie, ktoré sa protivia vašej viere. Vyprosujem si od vás PÔST SRDCA, aby ste sa stránili nezriadenej naviazanosti na seba samých, na hmotné dobrá a stvorenia a PÔST DUŠE, aby ste si ju uchránili aj od najmenšieho hriechu, Každý deň si robte spytovanie svedomia – dajte sa ochotne viesť Duchom Svätým. (Panna Mária don Gobbimu 1985)

OČI nech sú skutočným zrkadlom duše, otvárajte ich, aby ste vnímali svetlo dobra a milosti, ale zavrite ich pred zlom hriechu.
JAZYK používajte len pre slová dobra, lásky a pravdy, preto každé slovo nechajte vzniknúť v kruhu najhlbšieho ticha.
DUCH nech sa otvorí len myšlienkam pokoja a zmilovania, pochopenia a záchrany a nedovoľte ho zviesť k predsudkom, kritike, či dokonca zlým myšlienkam a k odsúdeniu.
SRDCE nech sa trvalo uzatvára pred neviazanosťou, nezriadenou príchylnosťou k vám samým, k stvoreniam a k svetu, v ktorom žijete, aby sa mohlo otvoriť pre plnosť lásky k Bohu a k blížnym.
Padnuté deti potrebujú ako ešte nikdy vašu čistú a nadprirodzenú lásku.
(Panna Mária don Gobbimu 1981)

* * * * *

Predseda KBS reagoval na výsledky volieb do NR SR

Bratislava, 1.3.2020 (TK KBS) 026 100 – Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský sa poďakoval za pokojný priebeh volieb a ocenil rozhodnutie mnohých využiť volebné právo. Pozval k modlitbe za novú vládu a parlament. Jeho reakciu vám prinášame v plnom znení:

„Ďakujem všetkým za pokojný priebeh volieb. Oceňujem rozhodnutie využiť volebné právo: vyššia účasť je pozitívnym znakom záujmu o spoločnosť.
Odchádzajúcemu parlamentu ďakujem za službu, úspešným kandidátom a víťazom volieb blahoželám!
Pozývam veriacich k modlitbe za novú vládu i parlament, aby čo najlepšie dbali o spravodlivosť, zmierenie a ochranu ľudskej dôstojnosti. Prosím Pána, aby požehnával ich prácu pre dobro všetkých obyvateľov Slovenska.“

Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita, predseda KBS

* * * * *

Svätý Otec zostáva na duchovné cvičenia vo Vatikáne

Vatikán, 1.3.2020 (RV) 026 099 – V nedeľu 1. marca na poludnie pápež František udelil veriacim z okna Apoštolského paláca požehnanie. Na záver oznámil, že duchovné cvičenia pre Rímsku kúriu, ktoré sa začnú v nedeľu večer v Aricci, bude sledovať na diaľku, keďže prechladnutie ho núti zostať v domácej liečbe.
Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 1. marca okrem zamyslenia nad evanjeliom Prvej pôstnej nedele o trojnásobnom diablovom pokúšaní Ježiša na púšti pápež František reagoval na správy o nových prúdoch migrantov utekajúcich pred vojnou, s výzvou k solidárnosti s nimi a modlitbe.
Duchovné cvičenia pre Rímsku kúriu trvajú od 1. do 6. marca –jb-

Duchovné cvičenia pre pápeža a Rímsku kúriu v Aricci

Vatikán, 02.03.2020 (RV)

„Tŕňový krík horí plameňom (Ex 3,2) 026 098 – Stretnutie medzi Bohom a človekom vo svetle knihy Exodus, Matúšovho evanjelia a modlitby Žalmov.“ Tak znie téma duchovných cvičení pre Svätého Otca a Rímsku kúriu, ktoré sa v nedeľu večer 1. marca začali v Dome Božského Majstra v Aricci pri Ríme, pod vedením talianskeho jezuitu pátra Pietra Bovatiho.
Páter Bovati (79) je profesorom Pápežského biblického inštitútu, kde dlhé roky prednášal najmä exegézu a teológiu Starého zákona. Od roku 2014 je sekretárom Pápežskej biblickej komisie a konzultantom Kongregácie pre náuku viery. Je autorom viacerých kníh a venoval sa aj duchovnému formovaniu členov mužských i ženských reholí.
Pápež František tento rok zo zdravotných dôvodov zostal na duchovné cvičenia doma vo Vatikáne a robí si ich v spojení s celou skupinou na diaľku. Z Domu sv. Marty zaslal všetkým v Aricci odkaz, ktorý im páter Bovati prečítal pri vstupe do duchovných cvičení:
„Sprevádzam vás odtiaľto. Budem si robiť exercície v mojej izbe, sledujúc pátra Bovatiho, ktorému som veľmi vďačný. Modlím sa za vás. Prosím, robte tak aj vy za mňa.“
Páter Pietro Bovati v nedeľu večer v úvodnom príhovore všetkých pozval k vstúpeniu do ticha, v túžbe, aby sa ich modlitba stala autentickou „prorockou skúsenosťou“. Zameral sa na skúsenosť s Bohom ako cestu, s biblickými vzormi v postavách Mojžiša i samotného Ježiša ako mužov modlitby. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-03/prvy-den-duchovnych-cviceni-pre-papeza-a-rimsku-kuriu-v-aricci.html

Vyšlo posolstvo Františka mladým: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“

Vatikán, 5.3.2020 (RV) 026 097 – Ku Svetovému dňu mládeže, ktorý sa slávi na Kvetnú nedeľu – tohto roku 5. apríla – napísal Svätý Otec mladým ľuďom posolstvo s názvom „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7,14). Jeho text dnes zverejnili vo svetových jazykoch. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/vyslo-posolstvo-papeza-frantiska-mladym-mladenec-hovorim-ti.html

Betlehem: Bazilika Narodenia Pána zatvorená

Betlehem/Jeruzalem/Bagdad, 05.03.2020 (KAP/KNA) 026 096 – Po podozrení nákazy koronavírusom u siedmych osôb v hoteli v Beit Dšallah palestínske ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o zatvorení všetkých kostolov, mešít a škôl na dva týždne. Núdzové opatrenie platí aj pre oblasť Betlehema, Jericha a údolia Jordánu. Postihnutý je aj cieľ turistov číslo jedna v Betleheme: Bazilika Narodenia Pána.
„Rešpektujeme rozhodnutie štátnych orgánov. Bezpečnosť má najvyššiu prioritu,“ citovali médiá hovorcu cirkvi.
Zakázané sú aj všetky podujatia, konferencie a stretnutia v danej oblasti. Neprijímajú sa ani skupiny turistov, rezervácie v hoteloch sa rušia. Skupiny turistov, ktoré už v Betlehem sú, majú byť pod dohľadom orgánov. V hoteli Beit Dšallah nariadili karanténu.

Izrael už v stredu rozšíril aj existujúce zákazy vstupu do krajiny na Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Francúzsko a Španielsko. Neizraelskí štátni príslušníci z týchto krajín majú zakázané pricestovať do Izraela od piatku 8.00 hod. Výnimku tvoria ľudia, ktorí dokážu, že môžu v Izraeli dodržať 14-dňovú karanténu. Opatrenie sa už doteraz týkalo cestujúcich z Číny, Thajska, Hongkongu, Singapuru, Macau, Južnej Kórey, Japonska a Talianska. Turisti, ktorí boli za uplynulých 14 dní v Iráne, Iraku, Sýrii, či Libanone nesmú do Izraela pricestovať.

V Iraku Chaldejský katolícky patriarchát zintenzívnil svoje opatrenia. V Bagdade a iných mestách zrušil nedeľné omše, pohreby a svadby. Ak sa predsa len omše konajú, majú veriaci v kostoloch držať od seba odstup a nepodávať si ruky ani pri pozdrave pokoja.

USA: Súd schvaľuje Trumpom nariadenú ochranu života

San Francisco, 5.3.2020 (kath.net/lifesitenews/jg) 026 095 – Dôležité opatrenie na ochranu života Trumpovej vlády Title X zostáva v platnosti. Odvolací súd zamietol žalobu potratových organizácií, ktoré chceli zvrátiť reformu v tejto oblasti. Z programu Title X sa financujú opatrenia na prirodzené plánovanie rodičovstva pre rodiny s malými príjmami. Zariadenia, ktoré dostávajú túto podporu, musia sa vzdať každého spojenia s potratovými klinikami a programami. Nesmú ani posielať pacientky na tieto kliniky, ani im to odporúčať.
Najväčšia potratová Federácia Planned Parenthood sa z Trumpovho programu Title X úplne stiahla, lebo na tieto zmeny nechcela pristúpiť. Organizácia tak stratila dotácie vo výške 60 miliónov dolárov ročne.

Strach pred vírusom vyprázdnil Námestie sv. Petra

Vatikán, 5.2.2020 (kath.net/pl) 026 094 – Strach pred epidémiou koronavírusu sa postaral o to, že sa v Ríme sotva objavujú nejakí turisti. Námestie sv. Petra a Bazilika sv. Petra sú také prázdne, ako už desaťročia neboli. Policajné kontroly, cez ktoré musia prejsť všetci od atentátu na dvojičky v USA v r. 2001, možno teraz prejsť bez čakania. Normálne sa tam tvorili dlhé rady cez celé námestie a čakanie aj hodinu bolo normálne. Vírus SARS-CoV-2 a obavy z celosvetovej pandémie spôsobuje, že ľudia stornujú všetky rezervácie.
Zvyšok mesta Rím je takisto nezvyčajne pokojný. Domáci hovoria o tom, že ani len v horúčavách augusta tam nebýva tak málo turistov.
V Taliansku ako rizikovej krajine zomrelo na koronavírus už vyše 100 ľudí. Štát siaha k bezpečnostným opatreniam ako zatváranie škôl a univerzít, no je možné, že tieto opatrenia sa mali urobiť už oveľa skôr.

Pápežské univerzity v Ríme zatvorené

Rím, 5.3.2020 (kath.net/KAP) 026 093 – Po rozhodnutí talianskej vlády zatvoriť pre koronavírus všetky školy a univerzity do polovice marca, zatvorili aj pápežské univerzity v Ríme. Docenti môžu však naďalej pracovať v budove a jednotlivo prijímať študentov, ako sa uvádza n stránke Univerzity Gregoriana. Sú vyzvaní, aby učebné materiály uverejňovali na internete. Od štvrtka je zatvorená aj pápežská Lateránska univerzita i Univerzita Santa predbežne do 15. marca.
Rozhodnutie vydali v stredu po tom, čo vládny kabinet v Ríme oznámil toto opatrenie. Ministerka školstva Lucia Azzolina chcel však predbežne vyčkať posudok odborníkov. Na severe Talianska ako v Lombardsku sú školy už dlhšie zatvorené. Všetky cirkevné zariadenia sa v podstate pridržiavajú nariadení štátnych orgánov.
Na mnohých miestach v Ríme – ako v Bazilike sv. Petra a vo Vatikánskych múzeách počet návštevníkov zreteľne poklesol. Otvorenie veľkej výstavy k 500. výročiu úmrtia umelca Raffaela sa však vo štvrtok v Quirinalskom paláci napriek tomu konalo.

Nemecko: Biskup sa vysmieva z modlitieb za kňazské povolania

Mainz, 5.3.2020 (LifeSiteNews) 026 092 – V situácii úsilia o dosiahnutie dobrovoľného celibátu pre katolíckych kňazov nemecký biskup Franz-Josef Overbeck z Essenu na tlačovke po zasadnutí biskupov v Mainzi v podstate vyhlásil, že modlitby za kňazské povolania sú neúčinné. Blahosklonným tónom biskup povedal:
„Musíte mať veľkú dôveru v Boha, aby ste si nezúfali pri takom malom úspechu, ktorý vidíme nielen tu, ale aj v Južnej Amerike v tejto oblasti. Otázku modlitby treba spojiť s konkrétnou realizáciou tejto prosby, pretože Boh musí používať ľudí, aby realizovali túto prosbu.“

Biskup Overbeck je jedným z „najľavicovejších“ biskupov Nemecka. V r. 2019 prejavil aj otvorenosť aj voči ženám v kňazskom úrade slovami:
„Môže niekto spájať prístup ku kňazstvu s chromozómom Y a odôvodňovať to Ježišovou vôľou?“ …
Biskup Overbeck je predsedom subkomisie pre Južnú Ameriku pri KBN. Na tlačovke sa podobne sa vyjadril aj arcibiskup Ludwig Schick, predseda komisie pre všeobecnú Cirkev, Mons. Pirmin Spiegel, predseda „Misereor“ organizácie pomoci Južnej Amerike, aj páter Michael Heinz, z príbuznej organizácie Adveniat. Misereor aj Adveniat podstatne financovali Synodu biskupov o Amazónii.

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, nedávno zdôraznil, že robiť výnimku z celibátu pre Amazonský región je chybou:
„Výnimka je v zmysle jej definície dočasná a tvorí istý stav v normálnom a prirodzenom chode vecí. To bol aj prípad anglikánskych pastorov, ktorý sa vrátili do plného spoločenstva s Cirkvou. No nedostatok kňazov nie je výnimka. Je to normálny stav v každej rodiacej sa cirkvi ako v Amazónii, alebo v umierajúcej cirkvi ako na Západe.“
Kardinál vyjadril obavu, že taká výnimka by sa mohla stať trvalým stavom vedúcim k oslabeniu princípu celibátu. Vysvetlil, že historicky sú veci veľmi jasné:
„Od r. 305 nám koncil v Elvire pripomína zákon prijatý od apoštolov – zdržanlivosť kňazov. Ako sa Cirkev vynárala z doby mučeníkov, bolo jej prvým záujmom ubezpečiť sa, že kňazi sa zrieknu sexuálnych vzťahov so svojimi ženami.“

Kardinál Gerhard L. Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, v januári zdôraznil, že celibát sa od biskupov, kňazov a diakonov požadoval od samého začiatku. …

Msgr. Spiegel, ktorý rovnako ako páter Heinz nemal na tlačovke kňazský odev, v Mainzi vyhlásil, že vraj sošky, ktoré hodil do Tiberu počas Synody o Amazónii rakúsky katolík Alexander Tschugguel, neboli v skutočnosti sošky pachamamy. Alexander sa mal podľa neho lepšie informovať. Sošky vraj iba vyjadrovali život a hojnosť Amazonského regiónu:
„V obradoch vo Vatikáne so soškami to nebola apostáza, ani modloslužba, iba vyjadrenie radosti, hojnosti a tiež vízie plnosti života. To sa spája aj s vodou, ktorá je pre nich taká dôležitá.“
Priamo tak odporoval pápežovi Františkovi, ktorý povedal členom synody:
„Spomenul by som aj sošky pachamamy, ktoré odniesli z rímskeho Kostola v Traspontine, ktoré tam neboli s modloslužobnými úmyslami a ktoré potom hodili do Tiberu.“

Biskupi požiadajú pápeža o povolenie ženatých kňazov

Mainz, 4.3.2020 (LifeSiteNews) 026 091 – Mons. Pirmin Spiegel, riaditeľ agentúry pomoci nemeckých biskupov Južnej Amerike „Misereor“, na tlačovej konferencii nemeckých biskupov 4. marca oznámil, že niektorí biskupi Latinskej Ameriky čoskoro požiadajú pápeža Františka o povolenie vysväcovať ženatých mužov.
Táto správa prichádza ako potvrdenie vyhlásení blízkych spolupracovníkov pápeža, ktorí opakovali, že posynodálna exhortácia Querida Amazonia nezatvorila dvere ženatým kňazom.
Nemeckí biskupi sa stretli na jarnom plenárnom zasadnutí v Mainzi. Jednou z tém zasadnutia bola aj spomínaná exhortácia. Mons. Spiegel oznámil, že na budúci týždeň sa budú konať rôzne stretnutia v Brazílii s úmyslom prediskutovať závery exhortácie Querida Amazonia.
Na otázku žurnalistu o možnosti vysviacky viri probati Mons. Spiegel spomenul tieto stretnutia a s pohľadom na kolegov povedal:
„Podľa našich informácií juhoamerickí biskupi pošlú formálnu žiadosť do Ríma, keďže pápež sám ich povzbudil, aby podali konkrétne návrhy.“
To znamená, že títo biskupi majú v úmysle požiadať pápeža o povolenie svätiť ženatých mužov. Spiegel tiež vyhlásil: „Celibát je disciplinárna forma, ktorú teda možno zmeniť.“

Brazílski biskupi pod vplyvom kardinála Claudía Hummesa a biskupa Ervína Kräutlera už v r. 2016 založili komisiu na štúdium otázky vysviacky ženatých mužov a s týmito dvomi prelátmi boli vedúcou silou na Synode biskupov o Amazónii. Biskup Kräutler sa stretol s pápežom v apríli 2014 a pápež ho vtedy požiadal, aby vzhľadom na nedostatok kňazov v Amazónii podal „odvážne návrhy“.
Brazílsky kardinál Hummes, prezident amazonskej cirkevnej siete REPAM v Brazílii a člen redakčného tímu prípravy záverečného dokumentu synody, po vydaní exhortácie Querida Amazonia vyhlásil, že „diskusia o ženatých kňazoch nie je uzavretá“.
Katolícki komentátori boli presvedčení, že keď pápež nespomenul ženatých kňazov v exhortácii Querida Amazonia tak ich vylúčil. Iní však tvrdili, že táto otázka je formálne prítomná v záverečnom dokumente synody. Preto František neruší nič zo záverečného dokumentu synody, ktorý nielen požadoval ženatých kňazov, ale aj skúmanie možnosti cirkevných úradov pre ženy v Amazónii.
A popri Hummesovi tu boli aj ďalšie hlasy – kardinál Oswald Gracias, člen pápežovej Rady kardinálov, trval na tom, že teraz je na miestnych biskupoch Amazónie, by žiadali od pápeža „formálny dišpenz pre ženatých kňazov, lebo to umožňuje cirkevné právo, keďže východné cirkvi tiež majú ženatých kňazov“.
To povedal na tlačovke aj nemecký biskup Schick, dozorný biskup „Misereoru“. Nemeckí biskupi skrze túto agentúru podstatne financujú cirkvi v Amazónii a hradili aj Synodu o Amazónii. Biskup Schick tiež vyhlásil:
„Záverečný dokument synody je stále platný a treba ho implementovať. To znamená aj zaviesť ´viri probati´. Viem si predstaviť, že sa to zrealizuje cestou dišpenzu a biskupi v Amazónii – podobne ako je to u protestantov, ktorí sa obrátili na katolícku Cirkev a želajú si stať sa katolíckymi ženatými kňazmi – dostanú dišpenz na vysviacku dobre pripravených osvedčených ženatých mužov.
Pre biskupa Schicka sa to zdá byť takmer formálnou otázkou, keďže je to pre región Amazónie. Preto nie je prekvapením, že správy o novom úsilí zo strany juhoamerických biskupov sa odhaľujú na tlačovej konferencii nemeckých biskupov.

Nová cesta prístupu žien k cirkevným úradom

Popri ženatých kňazoch majú nemeckí biskupi „na srdci“ aj diakonát žien, ktoré dúfajú vo väčší vplyv v Cirkvi. Preto Mons. Spiegel zdôraznil:
„Pápež František exhortáciou Querida Amazonia teraz otvára úplne nový prístup žien k cirkevným úradom, ktorý treba rozpracovať. … Treba založiť iné, nové úrady a služby v Cirkvi, ktoré by nemali byť kópiou kňazstva. Je to úplne nový prístup. Je to o laicizácii Cirkvi a skvalitnení úloh žien pri vedení miestnych cirkví. Táto otázka je oveľa rozhodujúcejšia ako otázka ´viri probati´. Keď sa budeme zaoberať touto oveľa širšou otázkou, problém ´viri probati´ bude automaticky jej dôsledkom.“

Biskup Víctor Manuel Fernández z argentínskeho La Plata, autor pápežových textov, vo februári zdôraznil, že Querida Amazonia v podstate otvára úplne novú oblasť vplyvu žien, ak sa kňazské povinnosti zredukujú na vysluhovanie dvoch sviatostí – Eucharistie a zmierenia – a zredukuje sa ich plná moc a deleguje sa autorita laikom – mužom aj ženám. To je transformácia, ktorú navrhuje pápež František….
To by však znamenalo revolučnú zmenu kňazstva a zredukovanie troch úloh kňazov – učiť, svätiť a viesť. …
Kardinál Paul Josef Cordes, v reakcii na Querida Amazonia, vyzdvihol presne túto slabinu textu. Zdôraznil, že kňaz má pôsobiť in persona Christi, reprezentovať nášho Pána na zemi a vysluhovať jeho sviatosti – teda plniť všetky tri úlohy. Návrh v Querida Amazonia by mohol veľmi dobre viesť k široko laicizovanej Cirkvi s marginalizovaným kňazstvom. To by bolo proti úmyslom jej Zakladateľa Ježiša Krista, ktorý vložil zodpovednosť do rúk dvanástich mužov – kňazov a biskupov. …
Budúce týždne ukážu ďalšie kroky zo strany amazonských biskupov ako aj samotného pápeža Františka.

Bez rešpektu voči katolíkom prenasledovaným v NDR

Erfurt , 5.3.2020 (kath.net/pm) 026 090 – Katolícka komisia v nemeckej kresťanskodemokratickej strane CDU Sasko v tlačovom vyhlásení uviedla:

„Vyjadrujeme zdesenie z toho, že traja katolícki biskupi, medzi nimi aj náš biskup Heinrich Timmerevers z Diecézy Drážďany – Meißen, sa postavili za zvolenie ľavicového premiéra v Durínsku, schválili ho a ešte mu aj gratulovali. Tento postoj nemá rešpekt voči všetkým tým katolíkom, ktorí v minulosti trpeli represáliami v bezprávnom štáte NDR a voči tým, ktorí na uliciach proti nemu protestovali, aby práve taký režim nemuseli znova prežívať. Ľavica je organizácia nepriateľská voči demokracii, ktorá má za cieľ náš slobodný poriadok znova zvrátiť na socialistickú diktatúru.
Konanie biskupov považujeme za zahanbujúce a chceli by sme jasne vyjadriť, že to v nijakom prípade nepodporujeme. Nášmu biskupovi kladieme na srdce, aby sa naliehavo zaoberal minulosťou na východe Nemecka.
Vaša Excelencia, biskup Heinrich Timmerevers, prosíme, premyslite si naliehavo svoje konanie. Mathias Kretschmer, krajinský predseda, Sasko

Novéna za kardinála Pella pred posledným procesom

Canberra, 3.3.2020 (LifeSiteNews) 026 089 – Najvyšší súd v Austrálii začne 11. marca posledné odvolacie konanie s kardinálom Georgeom Pellom proti jeho odsúdeniu za sexuálne zneužívanie. Pred jeho poslednou príležitosťou presvedčiť sudcov o svojej nevine začínajú katolíci na celom svete novénu za bývalého arcibiskupa Sydney.
Edward Pentin, rímsky korešpondent katolíckych novín USA National Catholic Register, uverejnil novénu za „duchovné a pozemské potreby“ kardinála Pella. Skladá sa z modlitby k Panne Márii, k sv. Jánovi Fisherovi a modlitby k sv. Tomášovi Mórovi.
Diakon Nick Donnelly, bývalý žurnalista EWTN tiež uverejnil novénu „za prepustenie kardinála“. Tá obsahuje prosby k rôznym svätcom ako k sv. Márii MacKillopovej, patrónke Austrálie a sv. Jánovi Pavlovi II. ktorý menoval Pella za kardinála v r. 2003.
Kardinála Pella obvinili z údajného zneužitia dvoch chlapcov z chrámového zboru v sakristii Katedrály sv. Patrika po omši. Druhý plánovaný proces vo februári 2019 zrušili pre nedostatok dôkazov a pre smrť jedného z chlapcov. V marci 2019 sudca Peter Kidd odsúdil Pella na šesť rokov väzenia bez šance na skrátenie trestu po 3 rokoch a 8 mesiacoch.
Po odsúdení sa Pell odvolal na odvolací súd v Melbourne.
Pellovi obhajcovia v júni 2019 urobili na troch sudcov dobrý dojem. Avšak 20. augusta odvolací súd rozsudok schválil. Jeden zo sudcov Mark Weinberg však povedal, že s tým nemohol súhlasiť s dobrým svedomím. Povedal, že nie je presvedčený svedectvom jedinej osoby, ktorá tvrdí, že je obeťou.
Jeden z chlapcov zomrel na predávkovanie sa heroínom v r. 2014. Ten matke povedal, že nikdy nebol zneužitý!
Sudca Justice Weinberg sa vyjadril, že druhý chlapec – žalobca – „sa očividne chytal slamiek, keď ho vypočúvali pre nezrovnalosti vo výpovedi“ a zdôraznil:
„Mal som preto veľké pochybnosti o vine kardinála Pella. Tieto pochybnosti by mala mať aj porota!!
Viacerí pozorovatelia pre tento proces veľmi kritizovali austrálsky justičný systém. Phil Lawler, vydavateľ Catholic World News, nazval rozsudok „šokom a čiernou škvrnou austrálskeho justičného systému“. Pochyboval tiež o ochote austrálskej vlády podporiť spravodlivý proces:
„V Austrálii dnes vláda a najmä justičný systém – sa veľmi angažujú v odsúdení kardinála Pella. Pripustiť chybu by bolo pripustiť nespravodlivý rozsudok privodený neodôvodneným prenasledovaním a teraz zdôraznený nespravodlivým rozhodnutím odvolacieho súdu. Vyhlásiť, že kardinál Pell je nevinný, by znamenalo priznať, že sa previnil justičný systém. Bude mať najvyšší súd odvahu zrušiť tento rozsudok?“
George Weigel, autor monumentálnej biografie pápeža Jána Pavla II. zdôraznil: „Nikdy nebolo nijakého dôkazu, že kardinál Pell urobil to, z čoho je obvinený!“

Ako prefekta vatikánskeho hospodárskeho sekretariátu Vatikánu austrálskeho kardinála otvorene nenávideli mnohí predstavitelia kúrie. Ed Condon napísal analýzu v Catholic News Agency, kde uvádza:
„Úsilie austrálskeho kardinála dosiahnuť finančnú transparentnosť a poriadok v účtoch kúrie v prvých rokoch pontifikátu Františka sa stretlo s odporom v kúrii. V známom incidente štátny sekretariát manévroval bez Pellovho vedomia tak, aby zrušil ohlásený nezávislý audit hospodárenia. Po jeho návrate do Austrálie boli Pellove reformy členmi kúrie znova zvrátené.“ Niektorí špekulujú, že by mohlo byť spojenie medzi ochranou tajomstiev Vatikánu a kardinálovým odsúdením.

Kremeľ bráni spomienku Boha v ruskej ústave

Moskva, 04.03.2020 (KAP/KNA) 026 088 – Napriek prezidentom Putinom navrhovanému spomenutiu Boha v novej ruskej ústave má Rusko zostať sekulárnym štátom.
„Je jasné, že v nijakom prípade nestratí svoj svetský charakter,“ zdôraznil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa ruských agentúr. Podľa návrhu, ktorý Putin predložil parlamentu, sa má v preambuli ústavy uviesť:
„Ruská federácia je spojená s tisícročnou históriou, ktorá zachováva spomienku na svojich predkov, ktorí nám sprostredkovali ideály a vieru v Boha, …“
Ďalšie vysvetlenie tejto časti o Bohu hovorca odmietol. Neodpovedal ani na otázku, ako sa štát bude teraz správať k ateistom a oznámil:
„Pred referendom 22. apríla o rade zmien v ústave bude široká kampaň.“
Po pravoslávnej cirkvi sa vyslovili za spomenutie Boha v ústave aj predstavitelia židovstva, islamu, katolíckej cirkvi aj iných cirkví. Pravoslávny Moskovský patriarchát Putinov návrh privítal: „Návrh neodporuje sekulárnemu charakteru ústavy,“ povedal hovorca cirkvi Vladimír Legojda.
Zmenu podporuje aj ombudsmanka pre ľudské práva Tatjana Moskalkova. Podľa agentúry RIA Novosti povedala:
„Formulácia o Bohu vyhovuje všetkým náboženským spoločenstvám a neuráža názory ateistov.“
Kritici však vyzdvihujú ateistickú tradíciu Sovietskeho zväzu. Doteraz existuje článok 14 ruskej ústavy, že Rusko je „svetský štát“, ako aj formulácia: „Náboženské združenia sú od štátu oddelené a pred zákonom rovné.“
Putin chce v ústave tiež stanoviť, že manželstvo môže uzavrieť iba muž so ženou. Doteraz zákon definuje manželstvo iba ako zväzok muža a ženy. A do ústavy sa má pribrať aj „ochrana historickej pravdy“. Moskva vyčíta najmä Poľsku a baltským štátom zneucťovanie úlohy Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne.
Ruská dolná komora – štátna duma – sa poradí o zmenách ústavy na budúci týždeň v druhom čítaní. Súčasná ústava pochádza z r. 1993.

„Bätzing znamená Marxovu kontinuitu“

Príhovor nového predsedu bez spomenutia Ježiša Krista, ale o „synodálnej ceste“ a spoločnej Pánovej večeri s protestantmi.

Komentár: Martin Lohmann

Mainz, 3.3.2020 (kath.net) 026 087 – Nový predseda Biskupskej konferencie Nemecka je dôverníkom mníchovského kardinála Marxa, ktorého dobre pozná zo spoločného obdobia v Trieri. On vie, čo chce a dokáže sa záväzne vyjadrovať. A znamená to Marxovu kontinuitu. To biskup Bätzing jasne vyjadril aj na tlačovej konferencii. Údajne bol úplne prekvapený a nepočítal so zvolením – hoci už deň predtým bolo počuť správy, že najmä biskupi z juhu Nemecka favorizujú práve jeho.
Môžeme si len želať, aby sa táto voľba ukázala ako dobrá. Marxov dôverník Bätzing je za spoluprácu všetkých. Chce, ako hovorí medzi iným, hovoriť so všetkými, brať každého vážne, lebo každý je hodný, aby bol vypočutý. Dobré predsavzatie. Prax ukáže, ako zo zásadnej teórie môže v cirkvi vyrásť žitá realita. Tá je dúfame vlastne predurčená mnohorakej spoločnosti, ktorá pôsobí skôr s paušálnymi odsúdeniami ako so schopnosťou viesť úprimný kultúrny dialóg.
Kto dnes už môže povedať, čo tým biskup Bätzing myslí, keď hovorí, že v kolégiu biskupov sa odzrkadľuje široká škála presvedčení v spoločnosti?! Limburský biskup iste bude vedieť, že nie je prvoradou úlohou biskupov odzrkadľovať názory spoločnosti. Mierkou pre tých, ktorí sú ako pastieri učiteľmi viery a morálky, nie je predsa verejná mienka, ale Boží Syn Ježiš Kristus. Boží Syn sa však mimochodom v prvom príhovore nového predsedu KBN, žiaľ, vôbec nevyskytol. Za to hovoril – teologicky nesprávne, ale fakticky nie celkom vzaté zo vzduchu – hneď na začiatku o „nemeckej“ cirkvi. Tá z katolíckeho hľadiska pravdaže vôbec neexistuje – je tu „iba“ všeobecná Katolícka cirkev v Nemecku.
Biskup Bätzing vôbec tiež neskrýval svoje nadšenie z tzv. „synodálnej cesty“! Tú spomenul viackrát. Stále znova. A je presvedčený, že tam sú všetky témy aj kladený dôraz nastavené správne. Túto cestu podľa neho určila štúdia o zneužívaní v cirkvi. Bolo zvláštne, že nikto z prítomných žurnalistov sa nespýtal, či nemusí ísť predovšetkým o novú evanjelizáciu a aký postoj má nový predseda k misiám Cirkvi v Nemecku! Tento rozmer na jeho prvom vystúpení úplne chýbal!
V katolíckom denníku „Tagespost“ potom čítame:
„Bätzing prevzal po kardinálovi Lehmannovi predsedníctvo Ekumenickej komisie a mal podiel na redakcii štúdie k Poslednej večeri. Vidí v tom dôležitú a schodnú cestu smerom k viditeľnej jednote oboch našich cirkví, ako zdôraznil Bättzing. Biskup ďalej uviedol, že už niet nijakej prekážky pri spoločnej Pánovej večeri protestantov a katolíkov. Diskusia musí teraz prebiehať v učiteľskom úrade.“
Aj to by mohlo byť pre cirkev v Nemecku napínavé a nie bez problémov … Veď doteraz stále ešte platilo, že platné premenenie chleba a vína na Telo a Krv Ježiša Krista si vyžaduje sviatostnú vysviacku kňaza.
V deň zvolenia Georga Bätzinga teda vznikajú viaceré otázky. Predovšetkým však treba vysloviť mocné želanie požehnania a šťastia, aby naša cirkev zostala Cirkvou Ježiša Krista – jediného platného a pravého meradla Cirkvi za pôsobenia biskupa, ktorý to iste myslí dobre a podľa vlastných slov nechce nikoho vylúčiť.

Nový predseda Biskupskej konferencie Nemecka

Limburg-Bonn-München, 3.3.2020 (kath.net/DBK) 026 086 – Diecézny biskup nemeckého Limburgu Dr. Georg Bätzing bol na jarnom zasadnutí Biskupskej konferencie Nemecka v Mainzi zvolený 3. marca za nového predsedu BKN. Stal sa tak nástupcom kardinála Reinharda Marxa a bol zvolený na šesť rokov.
Georg Bätzing sa narodil 13. apríla 1961 v Kirchene (Porýnie-Vestfálsko). Po štúdiu filozofie a teológie v Trieri a Freiburgu bol 18. júla 1987 vysvätený za kňaza. Od r. 1990 bol vicerektorom Biskupského seminára v Trieri. V r. 1996 až 2010 bol prefektom seminára Trierskej diecézy. V r. 2005 mu pápež Benedikt XVI. udelil titul Monsignor. V novembri 2007 ho diecézny biskup Trieru Dr. Reinhard Marx povolal za rektora pútnického miesta Heilig-Rock. Od novembra 2012 pôsobil Bätzing ako generálny vikár v Trieri.
Pápež František ho v júli 2016 menoval za biskupa Limburgu. Biskup Bätzing je predsedom komisie pre medzináboženský dialóg a členom komisie pre všeobecnú Cirkev.
Na zasadnutí znovu zvolili aj doterajšieho sekretára BKN pátra Hansa Langendörfera SJ. Páter oznámil, že funkciu chce vykonávať najdlhšie do konca tohto roka.

„V otázke migrácie neopakovať chyby z roku 2015!“

Wiesbaden, 3.3.2020 (kath.net/pm) 026 085 – „Teraz je predovšetkým dôležité, aby sme neopakovali chyby z roku 2015. To musí byť jasné. Vtedy nás vlny utečencov takmer zavalili. Teraz sme však už varovaní a musíme sa z vtedajšej situácie poučiť, dodržať svoje sľuby a zabrániť, aby došlo k nekontrolovateľnému prisťahovalectvu tisícov utečencov,“ napomína vzhľadom na súčasný vývoj v Turecku a na gréckych hraniciach hovorca nemeckej strany CDU pre migráciu v hessenskom parlamente, Ismail Tipi.
Po tom, čo turecký prezident Erdogan v sobotu vyhlásil, že migrantov neobmedzene pustí smerom do EÚ, vydalo sa na cestu už viac ako 76 000 ľudí cez hraničný priechod Edirne. „Prirodzene, že právo na azyl je ľudským právom. No to neznamená, že každý smie jednoducho prísť do našej krajiny. Musíme urobiť potrebné opatrenia a Grécko podporovať v ochrane vonkajších hraníc. K tomu patria dôkladné hraničné kontroly, aby mohli byť utečenci priamo identifikovaní. A nesmieme ani váhať v daných prípadoch aj poslať utečencov naspäť. Máme v našej krajine už veľa utečencov, ktorí nemajú povolenie k pobytu. Videli sme, aké je občas ťažké ich znova vypovedať. Preto nesmieme zopakovať tieto chyby a musíme sa súčasne postarať o to, aby utečenci, ktorí nemajú povolenie pobytu, našu krajinu zasa opustili.“

Turecko pred niekoľkými dňami otvorilo svoje hranice k Európskej únii. Odvtedy je situácia na vonkajšej európskej hranici veľmi napätá. Stoja tam desaťtisíce utečencov proti polícii. Grécko sa pokúša udržať hranice uzavreté a posilnilo svoje jednotky pozdĺž hraníc. Nasadilo dokonca slzný plyn a vodomety, aby zabránilo ilegálnemu prekračovaniu hraníc.

Aténsky arcibiskup: Utečenci zo Sýrie v zúfalej situácii

Atény/Rím, 02.03.2020 (KAP) 026 084 – Grécke bezpečnostné sily v pondelok znova použili slzný plyn a slepé granáty proti migrantom na turecko-gréckej hranici po tom, čo sa stovky z nich pokúšali prejsť cez hranice do Grécka. Hraničná ochrana EÚ Frontex povolila okamžité nasadenie v Grécku. Zatiaľ čo sa EÚ a Turecku navzájom obviňujú, katolícky arcibiskup Atén, Sebastianos Rossolatos, upozorňuje na zúfalú situáciu sýrskych utečencov v zemi nikoho medzi Tureckom a Gréckom:
„Tlak tejto masy chudobných ľudí je nesmierny,“ povedal pre taliansku katolícku agentúru SIR. „Utečenci narážajú na jednej strane na grécke bezpečnostné sily a na druhej strane na Turkov, ktorí na nich naliehajú po tom, čo ich zdarma priviezli autobusmi na grécke hranice. Ľudia žijú v zúfalej situácii, spia vonku a sú bez pomoci.“
Utečenci neprichádzajú z oblasti bojov sýrskej vlády proti islamistom v regióne Idlib, ale ide o ľudí, ktorí aj roky žijú v táboroch okolo Istanbulu, ako povedal arcibiskup Rossolatos. Naznačil, že Turecko stavia na svojich hraniciach ploty z ostnatých drôtov. Cieľom Ankary je utečencov vytlačiť do Grécka, aby dostalo EÚ pod tlak.

Kardinál Zen: Mám dôkazy, že štátny sekretár manipuloval

Hongkong, 2.3.2020 (LifeSiteNews) 026 083 – Čínsky kardinál Joseph Zen povedal, že má dôkazy, že vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin, zmanipuloval pápeža Františka vzhľadom na tajnú dohodu medzi Čínou a Vatikánom.
„Vzhľadom na inteligenciu Jeho Eminencie Parolina, ťažko môžem veriť, že bol sám oklamaný, skôr je pravdepodobné, že chcel zavádzať iných.“ Kardinál Zen, emeritný biskup Hongkongu, to napísal v otvorenom liste na svojej webovej stránke. Reagoval tak na list kardinála Giovanniho Battistu Rea, od januára nového dekana kolégia kardinálov. Jeho prvou oficiálnou komunikáciou v tejto funkcii bol list všetkým kardinálom, kde závažne kritizuje kardinála Zena za jeho opozíciu voči dohode Číny s Vatikánom. Podľa kardinála Rea:
„Výraz ‘nezávislá cirkev’ nemožno interpretovať absolútnym spôsobom ako ‘oddelenie’ od pápeža, ako sa to videlo v minulosti.“
Kardinál Zen odpovedal:
„Zmena významu slova ‘nezávislosť’ existuje iba v mysli Jeho Eminencie, štátneho sekretára, spôsobená možno chybným prekladom z čínštiny mladým úradníkom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Ten nesie zodpovednosť za najmenej 10 chýb v preklade listu pápeža Benedikta XVI., ktorý poslal čínskym katolíkom v r. 2007.“
Kardinál Zen vyjadril aj podozrenie, že kardinál Parolin chcel vedome oklamať pápeža Františka:
„Skutočnosť je taká, že mám dôkaz, že Parolin zmanipuloval Svätého Otca, ktorý mi vždy prejavoval veľkú náklonnosť, ale nikdy neodpovedal na moje otázky.“
Kardinál Re tiež spomenul, že Zen potvrdil niekoľkokrát, že nijaká dohoda by bola lepšia ako ‘zlá dohoda’, a dodal:
„Ostatní traja pápeži nezdieľali tejto postoj a podporovali a sprevádzali navrhovanie dohody, ktorá bola v súčasnosti jedinou možnou.“
V reakcii kardinál Zen poukázal na knihu interview Last Testament Benedikta XVI. a Petra Seewalda. Na otázku k „ostpolitike“ pápeža Jána Pavla II. povedal Benedikt XVI., že plány kardinála Agostina Casaroliho zlyhali. Nové smerovanie poľského pápeža vyplývalo z jeho osobnej skúsenosti a kontaktom s komunistickou vládou, ako vysvetlil Benedikt XVI. Ján Pavol II. si myslel, že byť zmierlivý a prijať kompromisy je chyba. Namiesto toho chcel pevný postoj proti komunizmu. Benedikt XVI. potvrdil, že víziu pápeža Jána Pavla II. zdieľa.
Kardinál Zen spochybnil aj tvrdenie kardinála Rea, že dohodu pápež Benedikt XVI. schválil:
„Stačilo by mi ukázať podpísaný text, ktorý mi do dnešného dňa nedovolili vidieť, ako aj dôkazy z archívu.“
Kardinál Re uviedol, že videl návrh dohody v archíve a tvrdil, že Benedikt XVI. ju schválil.
Kardinál Zen: „No tak by bolo iba treba vysvetliť, prečo sa vtedy nepodpísala.“
Ďalej povzbudil katolíkov v Číne, „aby sa nestiahli do katakomb bez odporu voči každej nespravodlivosti, inak skončia tým, že stratia oveľa viac“, Zdôraznil, že ak sa čínski katolíci nemôžu s dobrým svedomím pripojiť k Čínskemu vlasteneckému katolíckemu združeniu, „oficiálnej cirkvi“ v Číne, mali by zostať v podzemí. A dodal:
„Donedávna pápeži ´oficiálnu cirkev´ vždy odsudzovali ostrými slovami. V nedávnych rokoch z rôznych dôvodov ste sa vy, moji bratia biskupi, stretávali s ťažkosťami, keďže ľudia, ktorí nie sú vysvätení a niekedy dokonca ani pokrstení, kontrolujú cirkev a rozhodujú o dôležitých cirkevných otázkach vrátane menovania biskupov v mene rôznych štátnych autorít.“
Pápež Benedikt napísal v r. 2007 v liste do Číny:
„Sme rozhodne svedkami ponižovania Petrovej služby a iných cirkevných služieb v zmysle vízie takej cirkvi, podľa ktorej pápež, biskupi a kňazi riskujú stať sa de facto osobami bez úradu a bez moci.“ …
Na videu vo februári, kardinál Zen vysvetlil pre LifeSiteNews: „Čínske vlastenecké katolícke združenie bolo vždy objektívne schizmatické a takým aj zostáva, ale teraz už s požehnaním Svätého stolca.“
Ozval sa aj arcibiskup Viganò s reakciou na kritiku kardinála Zena a v liste mu napísal: „Vatikán zradnou tajnou dohodou s Čínou vydal čínsku cirkev a jej mučeníkov priamo nepriateľovi.“

+ Zomrel predstaviteľ teológie oslobodenia Cardenal

Managua, 02.03.2020 (KAP/KNA) 026 082 – V Nikarague zomrel Ernesto Cardenal, básnik, predstaviteľ teológie oslobodenia a bývalý minister kultu. Podľa správ španielskych a nikaragujských médií zomrel v nedeľu vo veku 95 rokov v Manague na zlyhanie srdca a obličiek. Početnými cenami ocenený kňaz bol až do vysokého veku aktívny spisovateľ.

Kňaz, politik, umelec
Cardenal ako jedna z najvýraznejších postáv Južnej Ameriky opakovane ostro kritizoval situáciu vo svojej krajine. Prezidenta Daniela Ortegu, s ktorým bol osem rokov vo vláde, porovnal neskôr s Adolfom Hitlerom a hovoril o „štátnom terorizme“.
Cardenal sa sám označoval ako: „sandinista, marxista a kresťan“. Pápež Ján Pavol II. mu v r. 1985 zakázal vykonávať kňazský úrad, lebo bol po páde diktatúry Somozu ministrom revolučnej vlády.
Vo februári 2019 pápež František tento zákaz zasa zrušil. Už predtým vyjadril Cardenal svoje sympatie k prvému pápežovi z Latinskej Ameriky:
„On sa chystá postaviť veci vo Vatikáne na hlavu. Nie, presnejšie vyjadrené: On stavia veci, ktoré sú prevrátené, znova na nohy.“
Po štúdiu literatúry v New Yorku sa Cardenal v r. 1954 zúčastnil na stroskotanom puči proti Somozovmu klanu. V r. 1957 vstúpil do Trapistického kláštora Getsemany v americkom štáte Kentucky. V r. 1966 založil na ostrove Solentiname v nikaragujskom mori spoločenstvo orientované na radikálne ranokresťanské ideály. Z týchto skúseností vznikla jeho najznámejšia kniha „Evanjelium sedliakov zo Solentinamu“. Len v nemeckej oblasti sa z nej predalo vyše milióna výtlačkov.
So zosnulým rakúskym show-majstrom Dietmarom Schönherrom založil Cardenal v rodnom meste Granade kultúrne zariadenie. To má spájať európske, indiánske a africké kultové prvky.
V roku 2012 navštívil Ernesto Cardenal v rámci koncertného a čitateľského turné Rakúsko, kde vystúpil vo Viedni. Vydavateľstvo Petra Hammera vtedy vydalo dvojzväzkové zobrané dielo poézie Cardenala pod názvom „Zrodený z hviezd“, čo bolo aj mottom koncertného turné. Za literárnu činnosť dostal Cardenal v r. 1980 cenu mieru nemeckých kníhkupectiev.

Francúzsko: Zákaz prijímania do úst aj úplný zákaz?

Toto je ešte len začiatok! Farnosti sa stavajú na odpor. „Epidémia strachu“? Kostoly zatvorené, obchodné centrá otvorené!

Paríž, 02.03.2020 (LifeSiteNews) 026 081

„Boli sme varovaní! Mystici a Panna Mária vo nám to vo veľkých zjaveniach ohlasovali. Dnes je naša viera skúšaná a Božia Cirkev podstupuje obrovskú skúšku.“
Páter Raphaël d’Anselme, farár z francúzskej Farnosti Saint-Patern vo Vannese, Brittany, začal nedeľnú homíliu 1. marca pripomenutím súčasných reštrikcií ukladaných na katolícke omše a rozdávanie svätého prijímania kvôli koronavírusu, ktoré nám už pripomínajú prenasledovanie. A dodal, že je tu akási „epidémia strachu“.
Počas jeho homílie o duchovnom prijímaní z tradičnej kazateľnice v strede kostola zavládlo úplné ticho. Veriaci boli užasnutí, keď počúvali, že nebudú môcť dostávať konsekrované Hostie na svätej omši.
Veľa francúzskych diecéz sa rozhodlo urobiť špeciálne opatrenia na zabránenie šíreniu koronavírusu a to vrátane zákazu svätého prijímania na jazyk! To bol aj prípad vo Vannese, kde biskup Raymond Centène vyzval katolíkov, aby prijímali na ruku alebo duchovne.
Vo Farnosti Saint-Patern, ktorá ponúka aj tradičnú omšu v nedeľu i cez týždeň, sa rozhodlo, že prijímanie nepatrí do tohto obradu a Hostiu prijme iba kňaz!
Po svätej omši sa veriaci zišli pod portálom typického bretónskeho kostola 19. storočia, aby vyjadrili svoj zármutok, nepochopenie, ale aj hnev z rozhodnutia farára nasledovať príkazy občianskych orgánov.
Prečo sa útočí na kostoly? Jeden veriaci práve prišiel z Paríža, kde cestoval metrom natlačený medzi množstvo cestujúcich v horúcom dusnom vlaku. To je dovolené!

V nedávnom liste biskup Schneider hovorí o príkaze prijímania na ruku ako o zneužívaní autority – pozri správu nižšie. …

Ale toto je ešte len začiatok.
Na niektorých miestach ako v Diecéze Beauvais, v Departmente Oise na severe Francúzska a vo Vannese v bretónskom Departmente Morbihan, zakázali všetky verejné sväté omše, ako aj rozhovory biskupov s miestnymi prefektami, ktorí predstavujú moc centrálnej vlády!
Oise a Morbihan sa považujú za zvlášť vystavené riziku kvôli 38 prípadom nakazených z celkovo 191 a ďalších 13 prípadov je v okolí riečneho prístavu Auray. Všetky školy sú zatvorené a omše sa majú sláviť za zatvorenými dverami do 14. marca.
Je táto psychóza opodstatnená? Podľa lekárov treba zvládnuť šírenie vírusu lebo hrozí, že nemocnice budú preplnené a zdravotnícky personál tiež ochorie.
No zaujímavé je, že obchodné centrá a dopravné prostriedky zostávajú otvorené a vo Francúzsku zakázali iba zhromažďovanie viac ako 5000 ľudí! Takže „pozornosť“ venovaná katolíckych kostolom je podivuhodná! A Francúzsko ruší aj pozorovanie ľudí vracajúcich sa z ohrozených krajín a deti môžu ísť po prázdninách znova do škôl!
Na začiatku Pôstneho obdobia rozhodnutie zakázať omše a prijímanie na ruku alebo prijímanie vôbec sa považuje za vážnu výzvu k pokániu a prebudeniu v tejto našej dobe.
V homílii páter d’Anselme povedal veriacim, aby sa modlili k blahoslavenej Imelde, ktorá ako 11-ročná v Taliansku 19. storočia mala iba jedinú túžbu – prijať Pána v Eucharistii v čase, keď to bolo povolené iba od 14 rokov. Stal sa zázrak a konsekrovaná Hostia počas svätej omše sa vzniesla z kňazovho cibória a zastala nad hlavou dievčatka. Kňaz sa rozhodol dievčaťu podať Hostiu a ona počas modlitby vďaky zomrela „z lásky“.
Kňaz spomenul aj sv. Julienne Falconieri, ktorá pre chorobu nemohla jesť a keď umierala, kňaz položil Hostiu na jej hruď a ona ju zázračne absorbovala. A na záver pripomenul aj sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiška, ktorá musela čakať do veku 13 rokov, aby mohla dostať prvé sväté prijímanie.

Ochranné opatrenia proti koronavírusu v Cirkvi vo svete

Paríž/Seoul/Mexiko-City, 02.03.2020 (KAP) 026 080 – Epidémia koronavírusu viedla aj na pútnických miestach Katolíckej cirkvi k mimoriadnej obozretnosti. Aj keď sa hlavná sezóna pútí začína až Kvetnou nedeľou, napríklad v Lurdoch už teraz urobili ochranné opatrenia, aby nedošlo k nákaze. Púte do Lúrd, kam ročne putujú milióny veriacich najmä chorých, sa však nerušia.
Ako píšu talianske noviny „Il Messaggiero“ zatvorené budú kúpele v tzv. „Svätom okrsku“ Lúrd. Ponáranie sa do bazénov s vodou z prameňa Jaskyne zjavenia Massabielle býva inak pre chorých aj zdravých pútnikov tradičnou zastávkou púte. Ako informovalo riaditeľstvo pútí, nasadzujú aj lekársky dozorný tím, ktorý má skúmať, či medzi pútnikmi nie sú nakazení vírom. K dispozícii sú aj ochranné odevy a iné opatrenia.
Cirkev doteraz oficiálne uznala 70 zo 7000 dokumentovaných spontánnych uzdravení v Lurdoch.

Južná Kórea: zrušili nedeľné omše
V krajinách s oveľa vyšším počtom nakazených sú opatrenia často ešte drastickejšie. V Južnej Kórey, kde je viac ako 4200 chorých a 20 smrteľných prípadov, zostávajú kostoly v nedeľu zatvorené. Je to vôbec po prvý raz v 236-ročnej histórii katolíckej cirkvi v krajine, že sa takéto opatrenia dotkli všetkých 1700 kostolov, ako uvádza agentúra Reuters. Mnohí veriaci sledujú omše cez internet.

Mexiko: Iba krátke kázne
V Mexiku, kde bolo potvrdených päť prípadov nákazy, nariadil arcibiskup Mexika City, kardinál Carlos Aguiar Retes, biskupom viacero ochranných opatrení:
Nedeľné omše sa majú skrátiť ako je len možné a tak minimalizovať čas, ktorí mnohí ľudia trávia v uzavretom priestore. Kňazi majú mať krátke kázne, majú sa vynechať piesne a prinášanie darov. Kardinál dôrazne pripomína aj zachovať pokoj a vyhýbať sa panike.
Rozdávači prijímania si majú dezinfikovať ruky gelom. Kňazi nemajú ani hovoriť „telo Kristovo“, alebo používať rúšku. Prijímanie do úst sa má nahradiť prijímaním na ruku a veriaci sa majú poučiť o korektnom prijímaní týmto spôsobom. Kolekty sa majú zbierať až po prijímaní.

Biskup Schneider: Sväté prijímanie v období pandémie

Zdá sa, že pri zákaze prijímania do úst majú niektorí cynickú radosť zo šírenia znesväcovania Najsvätejšieho Kristovho Tela vo sviatosti Eucharistie, vystavujúc Telo samotného Pána strate úlomkov Hostie a znesväteniu – krádeži konsekrovaných hostií!

Kazachstan, 28.2.2020 (Rorate Caeli) 026 079 – Nikto nás nemôže nútiť prijímať nás Kristovo Telo spôsobom, ktorý predstavuje riziko straty úlomkov a zníženie úctivosti, akým je prijímanie na ruku. Je pravda, že môžeme dostať prijímanie na malú bielu a čistú vreckovku (purifikátor, malý korporál) priamo pri ústach, tento spôsob však nie je vždy praktický a niektorí kňazi ho odmietajú.
V prípadoch ako je pandémia, je preto lepšie duchovné prijímanie, ktoré napĺňa dušu špeciálnymi milosťami. V časoch prenasledovania mnohí katolíci nemohli dostávať sväté prijímanie sviatostným spôsobom po dlhý čas, ale praktizovali duchovné prijímanie s veľkým duchovným úžitkom.
Prijímanie na ruku nie je hygienickejšie ako prijímanie do úst. Môže byť dokonca nebezpečné kvôli možnej nákaze. Z hygienického hľadiska je na ruke obrovské množstvo baktérií. … Podľa štúdie z r. 2006 v žurnále „BMC infekčné choroby“ chrípkové a iné víry zostávajú na napr. kľučkách dverí a iných predmetoch aj niekoľko dní.
Mnohí ľudia na Západe prichádzajú do kostola a prijímajú Eucharistiu na ruku, ktorá chytala rôzne predmety a kľučky. Tak sú víry usadené v dlani a na prstoch. A počas omše sa dotýkajú nosa, či úst. Týmito rukami a prstami chytajú Hostiu a tak sa víry dostanú aj na Hostiu a do úst. Sväté prijímanie do úst je tak určite menej nebezpečné a hygienickejšie ako prijímanie na ruku.
Zákaz prijímania do úst je teda nepodložený v porovnaní s veľkým rizikom prijímania na ruku v čase pandémie. Takýto zákaz je zneužívaním cirkevnej autority.
Zdá sa, že niektoré cirkevné autority zneužívajú epidémie ako zámienku. Zdá sa tiež, že majú akúsi cynickú radosť zo stále väčšieho šírenia znesväcovania Najsvätejšieho Kristovho Tela vo sviatosti Eucharistie, vystavujúc Telo samotného Pána skutočnému nebezpečiu straty úlomkov Hostie a znesväteniu pri krádeži konsekrovaných hostií!
Je tu tiež skutočnosť, že počas 2000-ročnej histórie Cirkvi nebol jediný dôkaz nákazy po prijímaní Najsvätejšej Eucharistie! V byzantskej cirkvi kňaz dáva prijímanie dokonca lyžičkou – tou istou pre všetkých. A potom kňaz pije víno a vodu, ktorou očistil lyžičku, ktorej sa dotkol občas aj jazyk veriaceho. Mnohí veriaci východných cirkví sú pohoršení, keď vidia nedostatok viery biskupov a kňazov, latinského obradu, ktorí zakazujú prijímanie do úst – zákaz z nedostatku viery vo svätý a božský charakter Tela a Krvi Eucharistického Krista.
Ak sa v našich dňoch nebudeme usilovať s najväčšou horlivosťou znova prehĺbiť vieru a úctu ku Kristovmu Telu, všetky bezpečnostné opatrenia pre ľudí budú márne. Ak sa Cirkev v našich dňoch neobráti a nevráti ku Kristovi, dajúc mu primát a hlavne nepostaví na najvyššie miesto Eucharistického Ježiša, Boh ukáže pravdu svojich slov:

„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia (Ž 127,1).

Pri duchovnom prijímaní sa odporúča nasledovná modlitba:

K tvojim nohách, ó môj Ježišu, padám na zem a ponúkam ti pokánie svojho skrúšeného srdca, ktoré je pokorené do ničoty a v tvojej svätej prítomnosti sa ti klaniam vo sviatosti tvojej lásky – neopísateľnej Eucharistii. Túžim ťa prijať do úbohého príbytku, ktorý ti moje srdca ponúka. Kým čakám na šťastie sviatostného prijímania, chcem ťa mať duchovne u seba. Príď ku mne, ó môj Ježišu, ako ja teraz prichádzam ku tebe! Nech táto láska objíme celé moje bytie v živote aj vo smrti. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Amen.

+ Atanáz Schneider, pomocný biskup Arcidiecézy sv. Márie v Kazachstane

Kresťanská matka prosí Trumpa o pomoc pri oslobodení detí z Nórska

Natália Šutakova je americkou občiankou ukrajinského pôvodu a kresťankou, ktorá bojuje o vrátenie svojich detí z nórskej Služby pre ochranu detí Barnevernet

Nórsko, 28.2.2020 (LifeSiteNews) 026 078 – Natália Šutakova požiadala americkú vládu a prezidenta Donalda Trumpa, aby jej pomohli „vyslobodiť jej deti z chápadiel nórskej služby na ochranu detí – známej „Barnevernet“: „Je to jeden z najhorších znásilňovateľov práv rodičov na svete.“
„Veľmi prosím americké orgány, aby sa prizreli na túto situáciu. Varujem každého, kto zvažuje cestovanie do škandinávskych krajín – iste sa nechcete ocitnúť v pasci! A toto je pasca. Je takmer nemožné sa z nej vymaniť!“
Natália Šutakova vyrastala v Atlante. V septembri 2018 žila s manželom a tromi deťmi v južnom Nórsku, kde mal manžel dočasnú pracovnú zmluvu. V máji ďalšieho roka zaklopala na ich dvere „Barnevernet“ a vytiahla im deti z postieľok a vzala do svojej opatery! Manželov obvinili, že deti týrajú.
Obvinenie vzniklo zo situácie, keď ich 11-ročná dcérka nebezpečne používala svoj mobil. Rodičia jej mobil zobrali ako trest. Na ďalší deň prišla do školy rozrušená. Škola si pozvala Natáliu, lebo dcéra ani neobedovala. Natália vedela, že jej zabalila obed do tašky, keď išla do školy. Dcérka si uvedomila, že ju prichytili pri lži a povedala učiteľke, že doma sa dostane ešte do väčších problémov. A nešťastie bolo na svete. Škola zavolala „Barnevernet“ a večer prišla do bytu Natálie polícia!
Od tej chvíle bola Natáliina rodina „terorizovaná“ „Barnevernetom“.
„Nesmeli sme vidieť deti do júna,“ povedala Natália. „Vyšetrovanie trvalo dva a pol mesiaca. Potom prípad uzavreli, lebo zistili, že niet dôkazu o týraní detí.“
No výsledkom nebolo navrátenie detí Natálii!
„Za ostatných deväť mesiacov prevážali naše deti aspoň štyrikrát do rôznych rodín a v rôznych mestách! Som matkou 11 rokov a tak asi mám nejaké skúsenosti a nikdy som nemala problémy v USA. … Ale akonáhle prídete do Nórska ako kresťan, označia vás ako zlého rodiča! Nevyhovujete ich normám. Nie ste pre nich dosť dobrí. Nedokázali mi nijaké násilie. Teraz sa pokúšajú vyhlasovať, že naše rodičovské kompetencie nie sú dosť dobré!“
Viac ako 24 000 ľudí podpísalo petíciu občianskej iniciatívy „CitizenGo“ vyzývajúcu nórsku vládu, aby vrátila Natálii jej deti. Natália sa márne mnohokrát usilovala o pomoc právnikov a veľvyslanectva USA v Nórsku.
„Urobia to, že pošlú list veľvyslanectvu USA a to odpovie: ‘Starostlivo sledujeme situáciu.’ Sľúbili, že prídu na súd v apríli. A tak som napísala list Trumpovi. … Nedôverujem nórskym súdom.“
Natália varuje Američanov, aby necestovali do severnej Európy a hovorí:
„Ľutujem, že som sem prišla … ak ste kresťan, nechoďte do severskej socialistickej krajiny s vašimi deťmi – tu v Nórsku je to nebezpečné!“

Vatikán otvára archívy k pápežovi Piovi XII.

Vatikán, 26.2.2020 (RV) 026 077 – Kľúčové slová znejú ako z románu Dana Browna: Vatikán – archív – tajný – svetová vojna – holokaust. V skutočnosti bude práca svetových historikov, ktorá sa začne po otvorení vatikánskych archívov k pontifikátu pápeža Pia XII. (1939-58), oveľa triezvejšia. Čo nič nemení na tom, že sa otvorí prístup k dvom napínavým desaťročiam mladšej histórie.
„Za pontifikátu Pia XII. sa istým spôsobom celkovo zhusťuje 20. storočie,“ hovorí Martin Baumeister, riaditeľ Nemeckého historického inštitútu v Ríme. Presne 20 rokov jeho pontifikátu tvorí istý druh protikladu v dobe extrémov medzi totalitnými diktatúrami na jednej strane a začínajúcej demokratizácie na strane druhej.
Dátum otvorenia archívov je 81. výročím zvolenia Eugenia Pacelliho (1876-1958) za pápeža a súčasne sú to jeho 144. narodeniny. Zvyčajne by sa archívy otvorili až 10. októbra 2027 – teda 70 rokov po smrti pápeža. Ale práve kvôli témam nacizmu a prenasledovania Židov sv. Ján Pavol II. už v r. 2003 určil, aby sa archívy otvorili skôr. Benedikt XVI. to nariadil pre Pia XII.
Otvorí sa nielen „Vatikánsky apoštolský archív“ – do októbra „Vatikánsky tajný archív“ – pričom „tajný“ znamená iba „súkromný“. Vedcom sa otvoria aj archívy Kongregácie pre náuku viery a iných dikastérií.
„Najprv sa pokúsime objasniť si, akým systémom sú akty zakladané,“ hovorí nemecký historik Hubert Wolf. Pius XII. totiž pôsobil väčšinu času bez štátneho sekretára a tak sa možno zakladanie aktov trocha zmenilo. Relevantné dokumenty si potom môžu vedci dať skenovať.
Historik varuje pred prílišným sústredením sa na osobu pápeža. Mnohé informácie na tému „Pius XII. a holokaust“ sú podľa vedcov známe. Hodnotenie otázky prečo sa pápež k holokaustu a inému nevyjadroval na verejnosti zreteľnejšie, zrejme dopadne rôzne.
No v archívoch driemu aj informácie k iným menej preskúmaným témam: historici očakávajú odpovede k postoju či dokonca vplyvu Katolíckej cirkvi na tvorenie blokov – NATO a Varšavský pakt – na európske zjednocovania, na odkolonizovanie Ázie a Afriky aj na vývoj islamu.
No vyžaduje si to trpezlivosť, ako zdôrazňujú historici. Bude to trvať najmenej 3-5 rokov, kým prídu seriózne výsledky, odhaduje Wolf. Musí sa porovnať, skontrolovať a zvážiť množstvo materiálov.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *